Arşiv Listesi

Arşivdeki Kitapların Listesi

 

“I AM A GENIUS, BUT NO MORE THAN THAT” LEV GUMILEV (1912-1992) ETHNOGENESIS THE RUSSIAN PAST AND WORLD HISTORY, Bruno Naarden, Stutgart 1996 (4272)

“NOT BY WORD ALONE” MISSIONARY POLICIES AND RELIGIOUS CONVERSION IN EARLY MODERN RUSSIA, M.Khodorkovsky, A4, 33 s. (4151)

10 TEMMUZ 1894 İSTANBUL DEPREMİ RAPORU, F.Öztin, Ankara 1994, B4, 292 s. (2786)

10 TEMMUZ İNKILABI, TÜRKİYE İNKIRAZININ SAİKLERİ, Şeyh Muhsin Fani, naşiri Tüccarzade İbrahim Hilmi, İst 1336, B4, 194 s. (7023)

100 PİSEM ŞAMİLYA (PAMYATNİKİ PİSMENNOSTİ DAGESTANA), Mahaçkale 1997, A4, 320 s. (3664)

  1. YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA 1855 KARS ZAFERİ, M. Fahrettin Kırzıoğlu, İst 1955, B4, 240 s. (6908)

1000 KAZAK HALK TÜRKÜSÜ (KAZAKÇA), Aleksandr Zatoyeviç, Moskova 1963(6487)

109 GLOSOV, SPRAVOÇNİK PEN’ODİÇESKİH İZDANİY NA TEREKE 1863-1917, Orconikidze 1966, A4, 126 s. (3154)

11 NİSAN İNKILABI, E.R., İst. 1325, A4, 94 s.+16 resim. (2397)

13 NUMARALI LOKOMOTİF, Amerikalı Meşhur Polis Hafiyyesi Pik Vik’in harikulade, Merak-aver Serfüzeştlerinden, Osm., İst. 1921, 86 s. (3317)

15 DİLLE KONUŞMA KİTABI, İst. 1934, A4, 48 s. (4407)

15.CUMHURİYET YILINDA MARDİN-MARDİN HALKEVİ, İst. 1938, B4, 152 s. (3391)

  1. YILINDA TANZİMAT, yayına hazırlayan Hakkı Dursun Yıldız, Ankara 1992, B4, 608 s. (7275)

1683 VİYANA SEFERİ, Cevat Üstün, Ankara 1941, B4, 128 s. (6937)

1703 REBELLION AND THE STRUCTURE OF OTTOMAN POLITICS, Rıfa-at Ali Aboul-el-Haj, İst. 1984, B4, 130 s. (2725)

1768 SEFERİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA, Selahattin Tansel, AÜ Dil ve Tarih Coğ. Fak. Dergisi, Aralık 1950, A4, 64 s. (7092)

1784-1922 KRIMSKİY KONNIY EE VELİÇESTVA GOSUDARINI İMPERATRİTSI ALEKSANDRİ FEODOROVNI POLK, San Fransisko 1976, A4, 253 s. (3169)

1829 EDİRNE ANDLAŞMASI, Şerafettin Turan, AÜ Dil ve Tarih Coğ. Fak. Dergisi, Mart-Haziran 1950, A4, 45 s. (7090)

1853-55 TÜRK – RUS VE MÜTTEFİKLERİN KIRIM SAVAŞI, Tevfik Gürel, İst 1935, B4, 140 s. (4450)

1855 – 1853 TÜRK RUS HARBİ VE KIRIM SEFERİ, Bahriye Mektebi Muallimlerinden Yüzbaşı Fevzi, İst 1927, 162 s. (5917)

1856-1871 YILLARI ARASINDA KARADENİZ’İN TARAFSIZLIĞI SORUNU, Kemal Baltanlı, Ankara 1973, B4, 136 s. (6779)

1876’DA TÜRKİYE, Elizabeth Craven, Çığır Kitabevi, İst. 1939, 44 s. (3366)

1878-1972 YILLARI ARASINDA BULGARİSTAN’DA YERLEŞİM YERLERİNİN İSİMLERİ, P.Kaledarov-N.Miçev, Sofya 1973, A3, 232 s. (5064)

19.ASIR BİDAYETİNDEN ZAMANIMIZA KADAR TÜRK BÜTÇESİ VE MALİYE SİSTEMİ, Aynizade Hasan Tahsin, Matbaa-i Ebuzziya, İst 1928, Osmanlıca, B4, 32 s. (5777)

1914-1918 CİHAN HARBİNİ NASIL İDARE ETTİK?, Ziya Şakir, İst. 1944, A4, 330 s. (1872)

1918-1923 İSTİKLAL SAVAŞININ VESİKA VE RESİMLERİ, Nurettin Peker, İst. 1955, B4, 522 s. (3576)

1936 MODELİ GENÇLER VE ZAVALLI PEYAMİ SAFA, Kemal tahir, Suad Derviş, Ahmed Cevad, İst 1936, A4, 32 s. (7309)

1965 SEÇİMLERİNİN TAHLİLİ, Nermin Abadan, Ankara 1966, A4, 450 s. (5010)

21.YÜZYIL YAKLAŞIRKEN BEYOĞLU, Rakım Ziyaoğlu, İst 1989, B4, 184 s. (4927)

250 ÖĞRETİM TEKNİĞİ, R.Randolph Karch, İst. 1963, A4, 120 s. (2602)

300 ART NOUVEAU DESIGN AND MOTIFS IN FULL COLOR, C.B.Grafton, New York 1983, A3, 45 s. (4498)

300 YILLIK TÜRK MUSİKİSİ ANTOLOJİSİ, Sadun Kemali Aksüt, İst 1925, B4, 196 s. (6348)

31 MART VAKASI, Mustafa Baydar, İst 1955, A4, 40 s. (6982)

48 YILDAN ÇİZGİLER, Atıf Kaptan, İst. 1955, A4, 72 s. (3610)

50 YILIN TUTANAĞI, Muzaffer Gökman, İst. 1973, A4, 360 s. (4550)

80 YILLIK GAZETECİMİZ ASAF KENSİLİTÇİ. Münir Süleyman Çapanoğlu, İst 1961, A4, 48 s.(6551)

A GRAMMAR OF CHAGATAY, Andres J. E. Bodrogligeti, B4, 444 s. (7653)

A JOURNEY THROUGH THE CRIMEA AND CONSTANTINOPLE, Elizabeth Lady Craven, Londra 1789, A4, 336 s. (7602)

A MANUAL OF THE HISTORY OF THE POLITICAL SYSTEM OF EUROPE AND ITS COLONIES, A.H.L. Heeren, 1834, A4, 480 s. (7633)

A SHORT HISTORICAL ACCOUNT OF THE CRIMEA, W. Burckhardt Barker, Esq., M.R.A.S., Londra 1855, A4, 244 s. (7601)

A.K.BAKİHANOV EPOHA, JİZN’ DEYATEL’NOST, E.M.Ahmedov, Bakü 1989, A4, 228 s. (3755)

A.K.BAKİHANOV, SOÇİNENİYA ZAPİSKİ, Bakü 1983, Akademiya Nauk Azerbaydjankoy SSR, A4, 344 s. (3719)

A’YAD-I MEFAHİR-İ MİLLİYE-İ OSMANİYYE’DEN OSMANLILIĞIN AVRUPA’DA TARZ-I TEESSÜSÜ YAHUT FETH-İ CELİL-İ KONSTANTİNİYYE, Ahmed Muhtar Paşa, İst 1316, A3, 375 s. (7266)

A’LAKU’L-HATİRE Fİ ZİKRİ ÜMERAİ’Ş-ŞAM VE’L-CEZİRE, İbni Şeddad, Tarihi Lübnan ve’l-Ürdün ve Filistin, Şam 1382/1962, Arapça, B4, 352 s. (5772)

A’LAMÜ’Ş-ŞARKİYYE FİL MİE EL-RABİA AŞERE EL HİCRİYYE 1301-1365/1883-1946, Zeki Muhammed Cahid, Matbaatü’l-Darü’t-tıbaatü’l Mısriyye, Kahire 1368/1949, (Arapça), B4, 176 s. (6780)

A’MAK-I HAYAL – RACİ’NİN HATIRALARI, Ahmet Hilmi, İst 1958, A4, 152 s. (4895)

A’MAK-I HAYAL, Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, İst 1341, 176 s. (5958)

ABAZİNİ ÇERKESEK, 1989, B4, 240 s. (6689)

ABBAS II, THE EARL OF CROMER, Londra 1915, A4, 120 s. (2210)

ABBREGE CHRONOLOGIQUE DE l’HISTOIRE OTTOMANE, M. de la Croix, Paris 1768, iki cilt 1494 sayfa. (3047)

ABDUL QADIR BADAUNI, Favzia Zareen Abbas, 1987, A4, 241 s. (6624)

ABDULLAH EFENDİNİN RÜYALARI, Ahmet Hamdi Tampınar, İst. 1943, A4, 158 s. (4254)

ABDULLAH TOKAY (19l3-1923), 1938, 112 s. (1412)

ABDULLAH TOKAY, 1913-APRİL 1938, tertib ve neşri; Yırak Şark İdil – Ural Türk Tatar Müslümanlarının Dini, Milli Merkez-i Maarif Şubesi, Japonya 1938, A4, 96 s. (6019)

ABDÜLHAK HAMİD’İN ŞİİRLERİNDE LEDÜNNİ MESELELERDEN ALLAH, Allah ve O’nun vücudunu ifade eden İsimler, K.Bilgegil, İst. 1959, B4, 290 s. (2772)

ABDÜLHAMİD-İ SANİ VE DEVR-İ SALTANATI, HAYAT-I HUSUSİYESİ VE SİYASİYYESİ, Osman Nuri, Kitaphane-i İslam ve Askeri 1327; I.cilt 1-400 s.; II.cilt 401-800 s.; III.cilt 801-1204 s. (5511)

ABHAZIYA, l?G. Huruşkoç, Moskova 2003, A4, 32 s. (6668)

ABİDELERİ VE KİTABELERİ İLE ERZURUM TARİHİ, İbrahim Hakkı Konyalı, İst. 1960, 596 s. (413)

ABKHAZ VİACHESLAV A CHİRİKBA, A4, 96 s. (6775)

ABSOLU LITTERAIRE, Lacoue – Labarthe, J. L. Nancy, Paris 1978, A4, 448 s. (6959)

ABUL KALAM AZAD, An Intellectual and Religious Biography, I.H.Douglas, Delhi 1993, A4, 368 s. (2698)

ABULKHAIR KHAN OF THE KAZAKH LITLLE HORDE AND HIS OATH OF ALLEGIANCE TO RUSSIA OF OCTOBER 1731, Alan Bodger, B4, 24 s. (4116)

ACAİBÜ’L-LETAİF İSMİYLE HITAY SEFARETNAMESİ, Hoca Gıyaseddin en-Nakkaş, tercüme Şeyhülislam-ı Esbak Küçükçelebizade İsmail Asım Efendi, İst 1331, A4, 48 s. (7843)

ACAİBÜ’L-LETAİF, Gıyasseddin En-Nakkaş’dan İsmail Asım, 1331, 48 s. (681)

ACAİBÜ’L-MAKDİR Fİ NEVAİB-İ TİMUR, İbni Arabşah, Beyrut 1407/1986, Arapça, B4, 556 s. (6091)

ACCUMULATION OF CAPITAL AN ANTI CRITIQUE, Rosa Luxemburg, A4, 303 s. (4495)

ACHILLES CHOICE, David Lenson, Princeton 1975, A4, 180 s. (5030)

ACILAR, İ.A.Gövsa (1661)

ACIPAYAM – GARBİKARAAĞAÇ HALKININ ASIRLIK TARİHÇESİ, Ali Vehbi, Ankara 1951, B4, 368 s. (4630)

ACROSS ASIA MINOR ON ROOT, W.S.Childs, New York 1917, A4, 518 s. (1712)

ACTA POLONIAE HISTORICA, A3, 220 s. (4137)

ACTES DE PREMIERS SULTANS, M. Beldiceanu, 440 s. (1009)

ACTES SIGNES A LAUSANNE (1923), IMPRIMERIE HAMID BEY, İst 1933, A4, 696 s. (4969)

AÇIK TOPLUM VE DÜŞMANLARI, 1963, A4, Karl Popper; cilt I Platon, 420 s.; cilt II Hegel ve Marx, 468 s.(6488)

ADAB-I SEDA MİN İLM’L-ADAB, Ahmed Cevdet Paşa, İstanbul Karabet ve Kasbar Mat. 1303, A4 (6649)

ADABI MUAŞERET (YENİ HAYAT ADAMINA), Muhittin Dalkılıç, İst 1932, A4, 220 s. (6373)

ADABÜ’S-SENİYYE Lİ MÜRİDİ’T-TARİKATİ’L-HALVETİYYE, Hasan es-Şemanudi es-Şafii, A4, 516 s. (4978)

ADAKALE TÜRK MASALLARI, Dr. Ignal Kunos, İst. 1946, A4, 128 s. (3485)

ADALARIMIZ TÜRKİYE’DEN AYRILAMAZ, Ali Fuad, Kastamonu 1338, 73 s. (1913)

ADALET EDEBİYATI ANTOLOJİSİ, H.Basri Erk, Varol Mat., İst. 1950, 608 s. (3339)

ADALET İSTİYORUM – ZEYTİNYAĞI SKANDALI DAVASININ HUKUK AÇISINDAN İÇ YÜZÜ, Abdullah Vedat Altuna, İzmir, A4, 120 s.(6552)

ADALET YÜKSEK OKULU 20. YIL ARMAĞANI, Makaleler, İst 2001, B4, 364 s. (6242)

ADALETÜ’L-İCTİMAİYYE Fİ’L-İSLAM, Seyyid Kutub, Kahire 1401/1981, (Arapça), 304 s. (7166)

ADALI, Arapça, İst. 1283, B4, 214 s. (3137)

ADAM’S COMPREHENSIVE ENGLISH GRAMMAR FOR THE ARAB LEARNER, Mahmoud Adam Omar, 1987, B4, 408 s. (2108)

ADANA SALNAMESİ, 1294, A4, 148 s. (7516)

ADANA VİLAYETİ MATBUATI, İsmai1 Tevfik, 1932, 48 s. (709)

ADANA VİLAYETİ SALNAMESİ 1308, A4, 192 s. (7485)

ADANA VİLAYETİ SALNAMESİ 1309, A4, 184 s. (7484)

ADANA VİLAYETİ SALNAMESİ 1312, A4, 268 s. (7483)

ADANA VİLAYETİ SALNAMESİ 1312, A4, 324 s. (7486)

ADAPTION DES CARACTERAS LATINS DANS LA LANGUE HEBRALGUE SIGNIFIE SA DISLOCATION, 20 s. (785)

ADEM VE HAVVA, Yaşar Nabi, İst 1932, A4, 267 s. (4501)

ADEM-İ İKTİDAR, Hafız Cemal (Lokman Hekim), İst., 112 s. (5663)

ADEMOĞLU BİR PEYGAMBERİN TARİHİ, E.Ludwig, çev. Ruşen Eşref, İst. 1929, A4, 320 s. (2546)

ADİGE HATİKHE ÇERKES TARİHİ, Şora Noghumuka, çev. V.Güsar, İst. 1974, A4, 200 s. (2354)

ADİGE K’EKİIG’ ETSİEHER, H’ek B.Yu, Nalşık 1992, A4 (6726)

ADIGEYA – İSTORİKO – KULTURNIY OÇERK (ÇAST 1), Maykop 1989, A4, 136 s. (4801)

ADIGEYSKAYA FİLOLOGİYA, Krasnodar 1967, A4, 340 s. (6681)

ADIGHE ALFIBE, C.Saban, Davos 1952, A4, 64 s. (3474)

ADİGSKİE PROSVESTİTELİ 19 Naçala 20 veka, R.H.Haşhoceva, Nalçik 1993, A4, 184 s. (3741)

ADIGSKİYE PROSVETİTELİ XIX-NAÇALA XX VEKA, R.H.Haşdocayeva, Nalçik 1993, A4, 195 s. (3183)

ADIGSKİYE PROVESTİ TELİ, A.H.Hakuşev, Nalçik 1978, A4, 260 s. (3182)

ADİL-GREYKEŞEV (KALABİY) KAK ETNOGRAF (1840-1872), L.G.Golubeva, Krosnodar 1965, A4, 28 s. (3734)

ADIM ADIM SİVAS, Mehmet İpsileli, Sivas 1980, A4, 80 s. (7187)

ADMINISTRANDO IMPERIO, VOLUME II, COMMENTARY, R.J.H. Jenkins, Londra 1962,  A4, 232 s.(6520)

ADMINISTRATION OF WARFARE THE OTTOMAN MILITARY COMPAIGNS IN HUNGRY 1593-1606, C.Finkel, 376 s. (804)

ADMINISTRATIVE HISTORY OF BRITISH INDIA, H.E.Hennesy, Delhi 1925, A4, 206 s. (3453)

ADRES KİTABI, DIRECTORY, REPETOIRE, ADRES BUCH, İstanbul Sanayi ve Ticaret Odası, İst 1950, B4, 564 s. (7118)

ADVANCED ENGLISH GRAMMAR, Londra 1910, 280 s. (1565)

ADVENTURES IN THE HOLY LAND, Norman Vincent Peale, USA 1963(6501)

ADVENTURES OF BARON WEN SLAS WRATISLAW, Londra 1862, 288 s. (16)

ADVENTURES OF THE DIALECTIC, Joseph Bien, Evanston 1973, A4, 260 s. (5434)

ADVENTURING WITH ANATOLIA COLLEGE, G.E.White, Iwoa. (1663)

ADVOCADY SKILLS, M.Hyam, Londra 1990, A4, 198 s. (2075)

AESCHYLUS THE CREATOR OF TRAGEDY, Gilbert Murray, 0xford 1940, A4, 256 s. (6653)

AESTHETICS FROM CLASSICAL GREECE, Monrne C. Beardsley, Londra 1966, A4, 414 s. (7195)

AFGANI IN AFGHANISTAN, Nikki R.Keddie, A4, 32 s. (4150)

AFGANİSTAN DER NESİR-İ TARİH, B4, 1378
1. cilt 848 s.
2. cilt 294 s. (6702)

AFGANISTAN VENTURA, P.S.Jones, 1956 496 s. (1206)

AFGANİSTAN, Donald N. Wilber, Connecticut 1962, A4, 336 s. (5388)

AFGANNAME,
I.cilt 1980-1359, B4, 632 s.
II. cilt 1982-1360, B4, 400 s.
III.cilt 1983,1360, B4, 596 s. (6703)

AFGHANI AND ABDUH, E.Kedourı, Londra l966, 104 s. (1352)

AFGHANISTAN FROM DRIUS TO AMANULLAH, G.Macmunn, 1929, 384 s. (1204)

AFGHANISTAN, A. Hamilton, 1906, 576 s. (1205)

AFHRODISIAS COOK-BOOK, 144 s. (852)

AFRICAN POLITICAL SYSTEMS, M. Fortes, E.E.Pritchard, Londra 1978, 326 s. (754)

AFTER SARAJEVO THE ORIGINS OF THE WORLD WAR, Sidney B. Far, Londra 1966, cilt 1 608 s., cilt 2 608 s. (6835)

AFYON İLİ TARİHİ, Süleyman Gönçer, İzmir 1971, B4, 392 s. (4625)

AFYON’DA KARAÇAY-MALKAR TÜRKLERİNİN VARLIĞI, Vedat Ballan, İst 2000, A4, 20 s. (4866)

AFYONKARAHİSAR GAZETELERİ, İsmail Okday, Filibe 1937, 16 s. (737)

AFYONKARAHİSAR TÜRKÜLERİ, Osman Atilla, Ankara 1966, , A4, 198 s. (3404)

AGHA SHAIKH AND STATE (THE SOCIAL AND POLITICAL STRUCTURES OF KURDISTAN), M.V.Brunessen, Londra 1911, 388 s. (1520)

AGRARIAN RELATIONS IN THE OTTOMAN EMPIRE, V. P. Mutafchieva, 264 s. (117)

AGRARNIY VOPROS İ KRESTİYANSKOYE DUİJYENİYE 50-70.X, TATARSKAYA ASSRA MATERYALI PO İSTORİİ TATARİİ VTOROYPOLOVİNI XIX VEKA ÇAST PERVAYA, Moskova 1936 ve Leningrad 1936, B4, 512 s. (3148)

AGRICULTURAL POLICY OF MUHAMMAD ALI IN EGYPT, Helen Anne B. Rivlin, Londra 1961, A4, 416 s. (7012)

AĞAÇ VE AĞAÇ İŞLERİ, nakleden Yusuf Ziya, İst 1928, (Osm.), c.I, B4, 176 s. (6983)

AĞANIN OĞLU, Raif Nezih, İzmir 1926, A4, 78 s. (7769)

AHİRET VAR MIDIR?, Resimli Ay Matbaası Türk Ltd. Şti., Osmanlıca, 1927, A4, 64 s. (5765)

AHKAMU’L-MERGUBE (Fetvalar), Ömer Hilmi Efendi, İst. 1296, B4, 54 s. (4360)

AHKAMÜ’L EVKAF, Ömer Hilmi Efendi, İst. 1307, 240s. (1201)

AHKAMÜ’L-MERGUBE, Bosnevi El-Hac Muharrem, Ef., Arapca, 1296, B4, 54 s. (3803)

AHKAMÜ’Z-ZEVAC ALE’L-MEZAHİBİ’L-ERBAA, Ebu’l-Abbas Ahmed bin Ömer ed-Deyrebi, Beyrut 1406/1986, B4, 208 s. (5598)

AHLAK EL NAZARİYYE, (Arapca), Abdurrahman Bedevî, Küveyt 1975, 288 s. (1888)

AHLAK TERBİYESİ, Emil Durkheim, Osm., müt. Hüseyin Cahid, İst. 1927, 272 s. (3311)

AHLAK VE DİNİN İKİ KAYNAĞI, Henri Bergson, Ankara 1986, A4, 456 s. (5855)

AHLAK-l NASIRİ, Nasiruddin Tusi, 644 s. (656)

AHLAK, Mustafa Namık, İst. 1928, Osm., 276 s. (3312)

AHLAT KİTABELERİ, Abdürrahim Şerif, İst. 1932, B4, 152 s. (3594)

AHMED BAY, Rızâeddin bin Fahreddin, Orenburg 1911, A4, 60 s. (Arap Harfleriyle Tatarca) (4592)

AHMED-İ CÜZEYRİ DİVANI, A3, 96 s.(6521)

AHMEDİ VE DASİTAN-I TEVARİH, N.S.Banarlı, 28 s. (1134)

AHMET CEVDET PAŞA SEMİNERİ, 27-28 Mayıs 1985 BİLDİRİLER, İst. 1986, B4, 240 s. (3638)

AHMET CEVDET PAŞA VE ZAMANI l28 s. (782)

AHMET FETHİ PAŞA VE MÜZELER, Tahsin Öz, İst 1948, B4, 20 s. (4910)

AHMET HAŞİM’İN RUH ÜLKESİ, Nazan Güntürkün, İst 1965, A4, 96 s. (5344)

AHMET MİTHAT EFENDİ, HAYATI VE HATIRALARI, İst. 1940, B4, 90 s. (2160)

AHSANU-T TAQASIM FI MA’RHAL AL QALIM, KNOWN AS AL MUQADDASI, tercüme G.S.A.Panking, R.K., 204 s. (836)

AHSENÜ’L-KASAS TEFSİR-İ SURE-İ YUSUF, Sırrı Paşa, 2 cüz, İst. 1309, A4, 204+372 s. (3301)

AHSENÜ’T-TEKASİM, Arapça, B4, 508 s. (7677)

AHTER-İ KEBİR, Mustafa bin Şemseddin Ahteri, İst 1285, B4, 680 s. (7577)

AHUL – GUH, B.Hurş (Pevkovnik gen. St.), Kuzey Kafkasya 1938, A4, 132 s. (4810)

AHVAL VE ASAR VE EŞ’AR-I MİR, Seyyid Ali Hemedani, İslamabad 1991, B4, 568 + 40 s. (5607)

AHVAL VE SÜHAN-I HOCA UBEYDULLAH-İ AHRAR, Arif Nevşahi, (Farsca) Merkez-i Neşri-i Dahişgahi, Tahran 1380, B4, 848 s. (5630)

AHVALÜ’Ş-ŞAHSİYE Fİ’Ş-ŞERAİTİ’L-İSLAMİYE, Muhammed Muhyiddin Abdülhamid, Lübnan 1984, B4, 440 s. (4369)

AİLENİN DOKTORU, AİLE TABİBİ, İst 1908, a4, 612 s. (7776)

AK DEVRİM, Ankara 1960, B4, 550 s. (5729)

AK ORDA HANEDANI DEVRİNDE ALT1N ORDU HANLIĞI (1227-1360), Mustafa Kalan, İst. 1972, 134 s. (254)

AKAİD-İ HAYRİYYE TERCEMESİ, Mehmed Vehbi (Konya eski mebusu), Ahmed Kamil Matbaası 1340-1342, B4, 144 s. (6952)

AKAİD-İ HAYRİYYE TERCÜMESİ, Mehmed Vehbi Konyalı, İst. 1340-1343, (Osm.), A4, 160 s. (6971)

AKAİDÜ’L-HAYRİYYE Fİ TAHRİRİ MEZHEBİ’L-FIRKATİ’N-NACİYE, Muhammed Vehbi bin Hüseyin Efendi El-Hadimî, Matbaatu Dari’l-İhyai’il Kütübi’l- Arabiyye, B4, 136 s. (3034)

AKBAR AND THE JESULTS, S. Denison Ross and Eileen Power, New Delhi 1979, A4, 312 s. (6625)

AKBAR’S RELIGIOUS THOUGHT – REFLECTED IN MOGUL PAINTING, Emmy Wellesz, Londra 1952, A4, 100 s.(6550)

AKÇAABAT TARİHİ, Muzaffer Kerimoğlu, İst. 1949, A4, 332 s. (3406)

AKDENİZ MEDENİYETİ, J.G.Leroux, 160 s. (1459)

AKİDE-İ DİNİYYE VEYA AÇIK İLMİHAL, Beyazid Merkez Rüşdiye Mektebi Müdürü Safranbolulu Hasan Hilmi bin Hacı Osman Nuri, İst 1331, B4, 112 s. (7440)

AKIL HASTALARI, BİMARHANELER, HASTABAKICILARI, Ali Muhlis, (Osmanlıca), Manisa 1928, A4, 104 s. (7136)

AKIL HASTALARINA KARŞI CEMİYETİN MÜDAFAASI (RAPORLAR), İÜ Ceza Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsü, ist 1958, B4, 380 s. (6371)

AKINCI GÜÇ, Sahibi; M. Fazıl Aslantürk, 15 Günlük Siyasi Dergi 1-6 ve 9 sayı, İst 1979, A3. (7721)

AKL VE FEHM EL KURAN, (Arapca), Haris el Muhasibi, tahkik Hasan el Kuvvetli, Beyrut 1982, 533 s. (1942)

AKSEKİ KAZASI VE KÖYLERİ, EVLİYA ÇELEBİ GİBİ GEZE GEZE, Ali Sümbül, İst 1989, B4, 440 s. (6229)

AKSEKİ KAZASI, Kemal Özkaynak, Ankara 1954, B4, 188 s. (7782)

AKSU (Aylık Mecmua), Giresun 1993, A3, 68 s. (4443)

AKŞAMCILARA TAVSİYELER, Y.Akşamcı, İst. 1953, A4, 32 s. (3614)

AKTİF BALIKADAMLAR KULÜBÜ ANA TÜZÜĞÜ, A4, 9 s. (4183)

AKVALÜ’L-MARZİYYE Fİ İLM-İ BEHİYYETÜ’L-KÜRRETÜ’L-ARZİYYE, terc.Ahmed Efendi, Kahire 1256, Arapça, B4, 176 s. (6211)

AL TODORSKİY, KRASNAYA ARMİYA, V GORAH, Kiril, Moskova 1924, , A4, 177 s. (3144)

ALANYA (Alaiyye), İbrahim Hakkı Konyalı, İst 1946, B4, 544 s. (4600)

ALANYA FOLKLORU, Tevfik Hacıhamdioğlu, Alanya; sayı 1, 1982, 120 s.; sayı 3, 1985, 128 s. (5655)

ALBION’S FATAL TREE, Douglas Hay, Londra 1975, A4, 354 s. (5236)

ALBUM PİYES İ OBRADOTEK, (Karaçay Türkçesiyle Melodiler), Yunii Garmonist, Moskova 1990, A3, 160 s. (5039)

ALCHEMY, E.J.Helmyard, Avusturalya 1968, A4 (4726)

ALDATAN IŞIK, Panait İstrati, Varlık Yayınları, İst 1952, A4, 111 s. (7223)

ALEM-ARA-YI NADİRİ, Muhammed Kazım Mervi, tashih-mukaddime-tavzih-havaşi-fihrist Dr.Muhammed Emin Reyahi, Farsça, B4; 1358, 1 cilt (96+440) s.; 2.cilt (441882); 3.cilt (883-1312) s. (5985)

ALEM-İ EDEBİYATA BİR YADİGAR-I KIYMETTAR, MÜNTEHABAT-I BEDAYİ-İ EDEBİYYE, Bulgurluzade Rıza, İst 1329, A4, 384 s. (6383)

ALEM-İ İSLAM, Abduresşid İbrahim, 2. cilt, (1331-1339), 256 s. (1159)

ALEM-İ İSLAMİYET VE ŞARK VE GARB, Zeki, 1898 I56 s. (704)

ALEM-İ İSLAMİYETİ MÜDAFA, Abidin Paşa, l897, 40 s. (608)

ALEMDAR MUSTAFA PAŞA, (Osm.) Ali Seydi, 88 s. (898)

ALEMDAR MUSTAFA PAŞA, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, İst 1942, B4, 308 s. (5096)

ALEMÜ’L-İSLAMİ, (Arapca) İstanbul 1334, A3, 27 sayı. (2414)

ALEP PAR, J.Sauvaget, Paris 1941, 344 s. (324)

ALEPPO AND DEVONSHIRE SQUARE, Macmillen 1967, A4, 12+263 s. (2309)

ALEXANDRI APHRODISIENSIS IN ARISTOTELIS METAPHYSICA COMMENTARIA, Michael Hayduck, 1.cilt, Berolini 1891, B4, 936 s. (7754)

ALEXANDRI IN LIBRUM DESENSU COMMENTARIUM, Paulus Wendland, 3.cilt, Berolini 1901, B4, 228 s.
ALEXANDRI IN ARISTOTELIS METEOROLOGICORUM LIBROS COMMENTARIA, Berolini 1899, B4, 272 s. (7753)

ALİ BİN EBU TALİB İMAMÜ’L-ARİFİN VE FETHÜ’L-MELİKÜ’L-ALİ, Bİ SIHHATİ HADİSİ BABU MEDİNETİ’L-İLM-İ ALİ, Ahmed bin Muhammed el Gumari, Mısır 1389 / 1969, B4, 367 s. (6089)

ALİ GALİP HADİSESİ, Yunus Nadi, İst 1955, A4, 96 s. (5277)

ALİ HUZURİ COŞKUN, HAYATI-ŞAHSİYETİ-ŞİİRLERİ, Ankara 1949, 210 s. (6582)

ALI IBN RIDWAN (d.c. 453/1061) and AL-MUKTHAR IBN BUTLAN (d.458/1066) TEXTS AND STUDIES, Fuat Sezgin, Frankfurt 1996, B4. (6614)

ALİ İKTİSAT MECLİSİ RAPORLARI, Ankara 1929, A4, 154 s. (3606)

ALİ İLE NİNO, Yusuf Vezir Çemenzeminli, Bakü 2004, A4, 236 s. (4793)

ALİ KUŞÇU HAYATI VE ESERLERİ, J.Ünver, 125 s. (1047) (1087)

ALİ NİHAT, HAYATI  VE ESERLERİ, Sadettin Nüzhet Ergun, 1937, A4, 40 s.(6509)

ALI PASHE TEPELENA, Sabri Godo, 1970, A4, 400 s. (1963)

ALİ VE KATİP ÇELEBİ’NİN TERCİME-İ HALLERİ, Bursalı Mehmet Tahir, 48 s. (384)

ALIEN WISDOM, Arnold Momigliano, New York 1971, A4, 184 s. (1797)

ALL THINGS ARE POSSIBLE, Leo Shelov, New York 1920, A4, 248 s. (6230)

ALLAH AŞKI HER ŞEYDEN ÜSTÜNDÜR, N.Hatun, Z.Arıca, Ank. 1962, 56 s. (284)

ALLAH DETHRONED, Lilo Linke, Londra 1937, A4, 360 s. (5683)

ALLAHAISMARLADIK MISTER CHIPS, J.Hilton, Ank. 1942, 50 s. (770)

ALLENBY, Brian Gardner, Londra 1965, A4, 350 s. (2128)

ALLES UND NICHTS – EIN UMWEG ZUR PHILOSOPHIE, Eugen Fink, Den Haag, 1939, A4, 258 s.(6553)

ALLGEMEINE PSYCHOPAT HOLOGIE, Karl Jaspers, Berlin 1948, B4, 764 s. (6356)

ALMAN RUHU, Mehmed Enis, İst. 1330, 32 s. (1494)

ALMANCA TÜRKÇE İKTİSAD VE TİCARET LUGATİ, A.Gelen, Ankara 1966, A4, 192 s. (3807)

ALMANLAR ATİMİZİ NASIL GÖRÜYORLAR, mütercimleri Emin ve Arif, naşiri Tüccarzade İbrahim Hilmi, İst 1330, A4, 52 s. (7766)

ALMANYA NASIL DİRİLDİ, A.Dertal, mütercimi Recai, Dersaadet 1329, A4, 61 s. (7767)

ALSO SPRACH ZARATHUSTRA, Nietzsche, Almanca, Alfred Kröner Verlag, Leipzig 1927, 20+390 s. (3352)

ALTAIN SUVUN USKONTO, Kirsoittaut Uno Harva, Helsinki 1933, B4, 420 s. (7614)

ALTIN ORDU VE İNHİTATI, A.Y.Yakubovskiy, çev. Hasan Eren, İst. 1955, 402 s. (271)

ALTIN SAĞIM, JALIN BASPASI, Sultaneli Balğabayev, Almatı 1979, A4, 264 s. (7470)

ALTINCI MAARİF ŞURASI, 18-23 Mart 1957, Maarif Vekaleti Yayın Müdürlüğü, 1957, B4, 365 s. (2775)

ALTINORDU (CUÇİOĞULLARI) PARALARI KATALOGU 1250-1502, İst 1976, B4, 196 s. (7075)

ALTINORDU DEVLETİ TARİHİNE AİT METİNLER, W.Tiesenhausen, İst. 1941, 456 s. (249)

ALTINORDU HANLIĞININ KURULUŞ VE YÜKSELİŞ DEVİRLERİ, M.Kafalı, 1976, 180 s. (693)

ALTOSMANISCHEN ANONYMEN CHRONIKEN, V.Friedrichgiese, Breslau 1922, 596 s. (305)

ALTTURKISCHEN INSCHRIFTEN DER MONGOLES, W.Radloff, Sen Petersburg 1895, B4, 702 s. (3575)

AMASYA TARİHİ, H.H.Amasyalı Abdi-zade, 4 cilt, İst. 1912-1927, 1420 s. (392)

AMASYA VİLAYET GAZETESİ, tam boy, dağınık sayılar, A3, 440 s. (7777)

AMBASSADOR MORGENTHAU’S STORY, H.Morgenthau, New York 1918, A4, 426 s. (3063)

AME DE MA CITE, 224 s. (1070)

AMELİ KOLLEKSİYONCULUK REHBERİ BÖCEK, KELEBEK, NEBAT, TOHUM VE MEYVA KOLLEKSİYONLARI, İst. l931, 64 s. (1243)

AMELİ VE NAZARİ TALİM-İ KİTABET YAHUD MÜKEMMEL İNŞA, Reşat İhya Efendi, İst. 1313, A4, 224 s. (3856)

AMELİ VE NAZARİ TALİM-İ LİSAN-I OSMANİ, Mekteb-i Hamidi ve Kamanto Mektebi sabık muallimlerinden Ahmed Rasim, İst 1312, A4, 220 s. (7436)

AMENTÜ ŞERHİ, Kadızade, İstanbul, tarihsiz, B4, 252 s. (7270)

AMERICA AND EUROPE, D.Gampert, F.S.Larrabce, New York 1998, A4, 292 s. (2133)

AMERICA AND THE MEDITERRANEAN WORLD 1776-1882, J.A.Field, New Jersey 1979, 502 s. (478)

AMERICAN RELATIONS WITH TURKEY, Philadelphia 1932, A4, 406 s. (2335)

AMERICAN TRANSPORT IN THE CRIMEAN WAR, John Codman, New York 1896, a4, 220 s.(6458)

AMERİKA’DA İSLAMİYET, Mirza Abdulhakim Efendi, 1311, 40 s. (527)

AMERİKADA TÜRKLER, GÖRDÜKLERİM, Doktor Fuad, 1341, 200 s. (675)

AMME CÜZÜ TEFSİRİ, (Osmanlıca), A4, 260 s. (6599)

AMUZİŞ-İ ZEBAN-İ FARİSİ DEVRE-İ MUKADDİMATİ KİTAB-I DEVVEM, Dr.Yedullah Semer, (Farsca Türkçe), İst.1991, B4, cilt I, 215 s.; cilt II, 270 s. (4330)

AN EARLY MYSTIC OF BAGHDAD, Margaret Smith, Londra 1935, A4, 320 s. (1708)

AN HOMERIC DICTIONARY, Georg Autentrieth, New York 1974, A4, 378 s. (4876)

ANA ÇİZGİLERİYLE TÜRKMENCE DİLBİLGİSİ, Yusuf Azmun, Ank. 1953, 84 s. (633)

ANA HATLARI İLE TÜRK GRAMERİ, Tahsin Banguoğlu, İst. 1940, B4, 96 s. (4226)

ANADİLDEN DERLEMELER, Hamid Zübeyr, Ankara 1932, B4, 467 s. (4228)

ANADOLU BEYLİKLERİ VE AKKOYUNLU KARAKOYUNLU DEVLETLERİ, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Ankara 1988, B4, 316 s. (5735)

ANADOLU HALK ŞARKILARI, Rauf Yekta, İst 1926, B4, 128 s. (4950)

ANADOLU MECMUASI, 1340-134l), 12 sayı (1120)

ANADOLU MEDRESELERİ, Abdullah Kuran, 1.cilt, Ankara 1969, B4, 272 s. (5975)

ANADOLU SELÇUKİ DEVLETİ TARİHİ,İbni Bibi’nin Selçuknamesi’nden çeviren: M.Nuri Gençosman, (c.I 328 s.,1941; c.II 388 s., 1943; c.III 190 s., Tıpkı basım, 1952). (44)

ANADOLU TAKSİMİ, Hüseyin Rahmi Babaeskili, İst. 1926, B4, 418 s. (3038)

ANADOLU TÜRKÜLERİ VE MUSİKİ İSTİKBALİMİZ, M.R.Kösemihal, 240 s. (1506)

ANADOLU YEMEKLERİ VE TÜRK MUTFĞI, M.E.B., 196l, 200 s. (1534)

ANADOLU’DA İLK TÜRK GAZETESİ (ENVAR-İ ŞARKİYE, Muammer Yaşar, TTK Bas., 1971, B4, 150 s. (2454)

ANADOLU’DA MOĞOLLAR ADLI BİR YAZI DOLAYISIYLA, Ankara 1971, A4, 22 s. (7093)

ANADOLU’NUN TARİHİ COĞRAFYASl, W.M.Ramsay, İst. 1960, 468 s. (773)

ANADOLU’DA YUNAN MEZALİMİ, 3 kısım, Ankara 1338, (Osm.), B4, 103 s. (6257)

ANADOLUDA TÜRK DAMGALARI, R.Yalgın, Bursa 1943, A4, 88 s. (3069)

ANALYSE DEMOGRAPHIQUE, Roland Pressat, Paris 1961, B4 416 s. (7304)

ANALYSEN ZUR PASSIVEN SYNTHSIS (1918-1926), Edmund Husserls, Nedherlands 1966, A4, 556 s. (5174)

ANALYTICAL PHILOSOPHY, R.J.Butler, Oxford 1966, A4, 240 s. (3961)

ANATOLIA STUDIES IN THE GREEK EAST IN THE 18th AND 19th CENTURIES, R.Clogg, Variorum 1996, A4, 340 s. (2548)

ANATOMİ SÖZLÜĞÜ VE TÜRK ANATOMİ TERİMLERİ, Zeki Zeren, İst 1946, A4, 288 s. (6643)

ANATOMY OF REVOLUTION, Crane Brinton, New York l959, 320 s. (331)

ANCIENT – MEDIAEVAL GRAMMATICAL THEORY IN EUROPE, R. H. Robins, Londra 1951, A4, 112 s. (5357)

ANCIENT AND MEDIAEVAL ASTRONOMICAL TABLES, J.A. von Ginkel, Netherlands 1962, A4, 236 s. (5136)

ANCIENT AND MODERN CONSTANTINOPLE, J.P.Brown, Londra 1868, 200 s. (726)

ANCIENT GREECE SOURCES IN WESTERN CIVILIZATION, Truesdell S. Brown, New York 1965, A4, 272 s. (7636)

ANCIENT LAW, It’s Connection With The Early Hıstory of Society And It’s Relatıon to Modern Ideas, Henry Summer Maine, Londra 1888, A4, 452 s. (6620)

ANCIENT MEDITERRANEAN, Michael Grant, New York 1969 , A4, 394 s. (4490)

ANCIENT RECORDS OF ASSYRIA AND BABYLONIA, Daniel D.Luckenbill, 2 cilt, New York 1968, A4, 834 s. (5685)

ANCIENT ROMAN COINS, John Merville Jones, Londra 1990, A4, 340 s. (7206)

ANCIENT WEST ARABIAN, Chaim Rabin, Taylor’s Foreign Press, Londra 1951, XIV+226 s. (3342)

ANCİLLA TO THE PRE-SOCRATIC PHILOSOPHERS, Kathleen Freeman, Oxford 1952, A4, 174 s. (1726)

ANDREA BARBARIGO, F.C.Lane, New York l967, 22l s. (1355)

ANDREY BEGİY İ EGO ROMAN PETERSBURG, L.Dolgopopov, Leningrad 1988, A4, 420 s. (6301)

ANGLİYEGE (İNGİLTERE’YE) SEYAHAT, Sadreddin Maksudi, Kazan 1914, A4, 145 s. (4078)

ANGLO RUSSKİY RUSSKOGO ANGLİSKİY SLOVARDLYA ŞKOLNİKOV, Kiyef 1997, A5, 416 s. (2662)

ANKARA – ATHENES LE RAPPROCHEMENT TURCO – GREC, İst 1931, A4, 60 s. (4954)

ANKARA BEDESTENİNDE BULUNAN ETİ MÜZESİ BÜYÜK SALONUNUN KILAVUZU, H.G.Goterbock, İst 1946, A4, 100 s. (6717)

ANKARA GAZETELERİ, Ank. vilayeti Gazete ve mecmuaları, İsmail Hakkı Tevfik Flibe, 1935, 94 s. (112)

ANKARA REHBERİ, THE GUIDE OF ANKARA, İst. 1949, A4, 250 s. (2088)

ANKARA ŞEHRİNİN SINIRLARI-BELGELERİ VE MAHALLE BÖLGE TEŞKİLLERİ, Ankara 1945, A4, 382 s. (4390)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Ankara (1953-1992), sayı 4, 6, 8, 9, 11-33 (2806)

ANKARA, Norbert Von Bischoff, Ankara 1936, A4, 335 s. (4391)

ANKARA’NIN 1 NUMARALI ŞERİYE SİCİLİ, Halit Ogan, Ankara 1958, B4, 240 s. (6825)

ANNUARIO DELLA REGIA SCUOLA ARCHEOLOGICA DI ATENE EDELLE MİSSİONİ ITALIANE IN ORIENTE, cilt 1, Bergamo 1914, A3, 174 s. (3590)

ANSİKLOPEDİK ERMENİCE RESİMLİ SÖZLÜK, H. S. Eprigyan, Venedik 1902, B4; 1.cilt 840 s.; 2.cilt 420 s.(6439)

ANTHROPOLGY OF GLOBALIZATION, J.X.Inda – R.Rosaldo, Oxford 2002, B4, 512 s. (5942)

ANTIKE UND MITTELATTER IN BULGARIEN, V.Beseliev-J.Irmscher, Berlin 1960, 378 s. (5118)

ANTIOCH MOSAIC PAVEMENTS, Doro Levi, Londra 1947, 2 cilt, A3, 674 s. (5950)

ANTIQUE MUSICAL INSTRUMENT AND THEIR PLAYERS, F.Bonanni, New York 1964, 320 s. (1477)

ANTROPOLOGICAL PAPERS, A STUDY OF THE SOUTHEASTERN TURKEY, Daniel G.Bates, Michigan 1973, B4, 254 s. (5692)

ANTROPOLOGICAL STUDIES OF RELIGION, Brian Morris, New York 1987, A4, 384 s. (1785)

 ANTROPOLOGIST AS HERO, Claude Levi – Strauss, Londra 1970, A4, 278 s. (6171)

ANZAVUR İSYANI, Zühtü Güven, Ankara 1965, A4, 128 s. (4487)

APERÇUS SUR L’INITIATION, R.Guenon, Paris 1977, A4, 310 s. (2366)

APOCALYPSE DE NOTRE TEMPS, H.Rollin, Paris 1991, 760 s. (1461)

APOLOGETİKA KOLONİZATORKOY POLITIKI TSARİZMA VE KIRIMU, A.Takser, Moskova, B4, 12 s. (4079)

APOLOGIE POUR DE HISTORI OUMETIER HISTORIEN, Marc Bloch, Paris 1940, l32 s. (438)

APPROACHING OTTOMAN HISTORY, S.Faroqhi, NEW York 1999, A4, 274 s. (2785)

APSUA BIZŞEA ASİNONİMKYA İAAZIRK’AEU RJEAR, V.A. Kaslanzia, Akua 1981 (6808)

AQQOYUNLU CLAN CONFEDERATION EMPIRE, John Woods, Chicago 1976, B4, 382 s. (1718)

ARAB FEDERALISTS OF THE OTTOMAN EMPIRE, Hassan Saab, Amsterdam 1958, A4, 384 s. (2007)

ARAB Fİ EL ARCENTİN, En-Neşve ve’t-tatavvül, Abdülvahid İkmir, B4, 295 s. (7511)

ARAB KINGDOM AND IT’S FALL, J.Wellhausen, Calcutta 1927, 608 s. (1374)

ARAB LABOR FORCE IN ISRAEL, Yoram Ben Porath, Kudüs 1966, A4, 108 s. (6916)

ARAB NATION, ARAB NATIONALISM, Derek Hopwood, A4, 216 s. (3500)

ARAB VE OSMANİYYUN RUA MUGAYYERE, Muhammed Afifi, Kahire 1426, Arapça, B4, 104 s. (6200)

ARABATSKAYA STRELKO, Y.Şutov, Simferopol 1983, A4, 84 s. (2680)

ARABE BAR l’IMAGE TEXTES ETNOGRAPHIQUES, Henry Mercier, Rabat 1946, 324 s. (659)

ARABESKİ İSTORİİ KNİGO, 1.cilt, Gumilyev Vakfı, Moskova 1994. (3693)

ARABİ HARFLERİ TERAKKİMİZE MANİ DEĞİLDİR, Avram Galanti, İstanbul Hüsnü Tabiat Mat. 1927, A4, 60 s. (3001)

ARABIC BOOK, Johannes Pederson, New Jersey 1984, A4, 234 s. (4734)

ARABIC ENGLISH DICTIONARY, M.Z.Madina, New York 1973, 808 s. (244)

ARABIC ENGLISH LEXICON, Londra, Book 1 1863, Book 2 1877, A3, iki kitap toplam 3128 s. (7738)

ARABIC GRAMMAR AND QURANIC EXEGESIS IN EARLY ISLAM, C.H.M.Vergsteenh, New York 1993, A4, 240 s. (2032)

ARABIC POLITICAL MEMOIRS AND OTHER STUDIES, Elie Kedourie, Londra 1974, A4, 336 s. (5802)

ARABIC THOUGHT IN THE LIBERAL AGE 1798-1939, Albert Hourani, New York 1984, 416 s. (1325)

ARABICE LANGUAGE TYROCINIVM IN EST THOME ERPENI GRAMMATICA ARABICA, L.Batavorm, 1656, 468 s. (1647)

ARABISCH FÜR AUSLANDER MODERNES HOCHARABISCH, T.Borg, Hamburg 1979, B4, 270 s. (2811)

ARABISCHEN STUDIEN IN EUROPA, J.Fück, Leibzig 1955, A4, 346 s. (2582)

ARABİYYE Lİ’L-HAYAT, Nasif Mustafa Abdülaziz, I.kitap, (Arapça), B4, Riyad 1988, (2189)

ARABS AND HISTORY, Tel Aviv 1976, a4, 28 s. (6915)

ARABS AND MEDIEVAL EUROPE, N.Daniel, 1975, 396 s. (1397)

ARABSKOGO-TATARSKOGO-RUSSKİY SLOVAR ZAİMSTVOVANİY, K.Z.Hamzin, M.İ.Mahmudov, G.Ş.Sayfullin, Kazan 1965, A4, 845 s. (3150)

ARAİSÜ’L-MURUC, Halil Cibran, A4, 112 s. (7837)

ARAKEL KİTABHANESİ ESAMİ-İ KÜTÜBÜ, İst. 1305, A4, 112 s. (3828)

ARAP AWAKENING, 480 s. (1209)

ARAP DEVLETİ ve SUKUTU, Julius Wellhausen, Çev. Fikret IŞlLTAN, A. Ü. Basımevi 1963. (3)

ARAP DİL BİLGİSİ , İzzet Hasan, Ankara, 1. Clt, A4, 144 s.(6518)

ARAP NATIONALISM AN ANT0L0GY, G.Haim, Los Angeles 1964, 272 s. (1460)

ARAPÇA -TÜRKÇE BÜYÜK SÖZLÜK, Hüseyin Atay – İbrahim Atay, B4, 1712 s. (5656)

ARAPÇA SARF VE NAHİV, çev. Bahaeddin, 278 s. (790)

ARAPÇA SARF VE NAHİV, müt. Bahaeddin, İst. 1324, A4, 262 s. (2430)

ARAPÇA YAZMALAR KATALOGU, F.E.Karatay, İst. 1951, cilt 1, Fasikül 1, Kuranlar ve Kur’ani İlimler, 154 s., cilt 1, Fasikül 2, Tefsirler, 183 s., İst. 1953 (321)

ARAPGİRLİ HALK ŞAİRİ FEHMİ GÜR, Ramazan Çeltikçi, Malatya 2000, B4, 882 s. (5728)

ARAPKİR TARİHİ, F.Yücel, Arapkir 1967, 72 s. (1354)

ARAS, 1966
Plak Listesi, A4, 12 s.
Dans Plakları, A4, 12 s. (7760)

ARAŞTIRMA DERGİSİ, sayı 26, Erzurum 2000, B4, 256 s. (4751)

ARAŞTIRMA, AÜ DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ FELSEFE ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 1963, B4, 336 s. (5933)

ARBEITSGEMEINSCHAFT FUR FORSCHUNG DES LANDES NORDHEIN – WESTFALEN, Josef Pieper – Walter Weizel, Düsseldorf 1958, A4, 64 s. (6226)

ARCHAEOLOGISCHE MITTEILUNGEN AUS IRAN, Ernest Herzfeld, Berlin 1932, B4, 140 s. (5398)

ARCHITETTURA TURCH IN RODI, Hermes Baldyc, Milano, A4, 192 s. (3386)

ARCHIVES IN THE ANCIENT WORLD, E.Posner, Massachusetts 1972, A4, 283 s. (2327)

ARHİVNIE MATERİALİ O KAVKAZSKOY VOYNE İ VİSELENİİ ÇERKEZOV (AGIGOV) V TURTSİYA (1848 – 1874), Nalçik 2003, A4, 412 s. (5448)

ARİSTO – METAFİZİK (1. KİTAP), Hilmi Ziya Ülken, İst 1935, A4, 110 s. (7858)

ARİSTO İNDE’L-ARAB, (Arapca), Abdurrahman Bedevî, Kahire 1947, 340 s. (1887)

ARISTOTALES, (Alm.), Christian A.Brandis, Berlin 1853, A4, 1732 s. (3388)

ARISTOTE ET LE LYCEE, Jean Brun, Vendome 1997, A4, 128 s. (5354)

ARISTOTE LA METAPHYSIQUE, J.Tricot, Paris 1974, A4, iki cilt, 936 s. (6839)

ARISTOTE, ETHIQUE A NICOMAQUE, J.Tricot, Paris 1994, A4, 545 s. (1870)

ARISTOTELES, DORSTELLUNY UND INTERPRETATION SEINES, Schwaben 1966, A4, 686 s. (2579)

ARISTOTELES, Werner Jaeger, Berlin 1923, B4, 440 s. (7725)

ARISTOTLE DICTIONARY, Theodore James, Londra, A4, 524 s. (5020)

ARİSTOTLE E L’İDEA DELLA FİLOSOFİA, Leo Lugarini, Frenze, A4, 280 s. (4993)

ARISTOTLE FUNDAMENTALS OF THE HISTORY OF HIS DEVELOPMENT, W.Jaeger, Oxford 1934, A4, 484 s. (2876)

ARISTOTLE I, THE CATEGORIES ON INTERPRETTATION PRIOR ANALYTICS, Harold P. Cooke, Londra 1938, A4, 556 s. (7315)

ARISTOTLE II, POSTERIORANALYTICS TOPICA, Londra 1960, A4, 764 s. (7316)

ARISTOTLE ON THE SOUL PARVA NATURALIA ON BREATH, w.s.Hett, 6 cilt, Londra 1936,toplam 3532 s. (2097)

ARISTOTLE POLITICS, H. Rackham, Aristotle XXI, LCL 284, Londra 1944, A4, 702 s. (7314)

ARISTOTLE PROBLEMS, BOOKS I-XXI, W.S.Hett, Londra 1970, A4, 476 s. (6849)

ARISTOTLE THE PHYSICS, Philip H. Wicksteed, M.A.Francis, M. Corneford, 950 s. (635)

ARISTOTLE THE PHYSICS, Philip H.Wicksteed, Francis M. Cornford, Londra 1995, A4,
BOOKS I-IV, 520 s.
BOOKS V-VIII, 452 s. (6848)

ARISTOTLE, G.E.Lloyd, New York 1968, 340 s. (1524)

ARISTOTLE, THE ATHENIAN CONSTITUTION, THE EUDEMIAN ETHICS ON VIRTUES AN VICES, H.Rackham, Londra 1952, A4, 516 s. (2690)

ARISTOTLE, THE NICOMACHEAN ETHICS, H. Bacham, Londra 1968, A4, 688 s. (6851)

ARISTOTLE, W.D.Ross, Londra 1930, 312 s. (1490)

ARISTOTLE’S PHYSICS, W.D.Ross, Oxford 1936, A4, 764 s. (3983)

ARISTOTLE’S SYSTEM OF THE PHYSICAL WORLD, A COMPARSION WITH HIS PREDECESORS, Friedrich Solmisen, New York, A4, 486 s. (2054)

ARISTOTLE’S TREATISE ON POETRY, Londra 1815, A4, 432 s. (5057)

ARISTOTLE’S SYLLOGISTIC JAN LUCASIEWICZ, 1954, A4, 168 s. (6981)

ARKA KAPI, Teoman Bayer, ist 1955, A4, 77 s. (4521)

ARMAĞAN-I CÜNBÜŞ, Muhammed Selam Kışlalı, (Farsca-Özbekçe), Cüzcan 1384, A4, 110 s. (5198)

ARMENIA A YEAR AT ERZEROOM AND ON THE FRONTIERS OF RUSSIA TURKEY AND PERSIA, R.Curzon, New York, 1854, 276 s. (1541) (1645)

ARMENIA ET l’EUROPE, Lepsius, F. Payot Libraire 1896, B4, 254 s.(6429)

ARMENIA, F.B.Lynch, New York 1901, 2 cilt 1080 s. (1543)

ARMENIAN COMMUNITIES IN SYRIA UNDER OTTOMAN DOMINION, Avedis K.Sanjian, Massachusett 1965, A4, 408 s. (3657)

ARMENIAN HISTORICAL GRAMMAR IN LATIN CHARACTERS, F. E. Mann, Londra 1968, A4, 176 s. (3070)

ARMENIANS IN THE SERVICE OF THE OTTOMAN EMPIRE, 1860-1908, Mesrob K.Krikoryan, Londra 1978, A4, 162 s. (3658)

ARMENIE AZERBAIDJAN GEORGIE LA RUSSIE 1995-1996, Paris 1996, A4, 210 s. (1782)

ARMENIE CILICIENNE CONFERENCES ET RECIT HISTORIQUE, Paris 1930, A4, 170 s. (1846)

ARMENIEN UND EUROPE, Johannes Lepsius, Berlin 1896, A4, 250 s. (5215)

ARMENIER, DER VERSHWIEGENE VOLKERMOND, Artem Ohandjanian, Viyana 1989, B4, 252 s. (5218)

ARMS AND THE STATE, Watter Millis, New York 1958, A4, 444 s. (3837)

ARMYANSTVO, (Rusca), Salih Bey, Bakü 1994, A4, 400 s. (2646)

ARNAVUTLAR VE SOLYATLAR, Ahmed Mithad, İst. 1305, 221 s. (1940)

AROUND THE BLACK SEA, C.McCliff, Chicago 1910, 492 s. (1516)

AROUND THE COASTS OF ARABIA, Ameen Rıhani, Londra 1930, A4, 380 s. (2069)

ARŞİFÜ’L-OSMANİ, terc. Salih Sadavi Salih, Arapça, Amman 1406/1986, B4, 548 s. (5760)

ARŞİV MALZEMESİNİN KORUNMASI VE RESTERASYONU,Yash Pal Kathpalia, Ank. 1980, 268 s. (184)

ARŞİV MESELELERİ, Tayyip Gökbilgin, İst. 1939, 158 s. (143)

ART AND TECHNICS, Lewis Mumford, New York 1952, A4, 172 s. (7336)

ART ET TECHNIQUES, Pierre Francastel, Paris 1956, A4, 304 s. (7416)

ART NOUVEAU, 1093 illustration, Lora – Vica Masini, New Jersey 1984, A3, 416 s. (7210)

ARTHUR W.H. ADKINS, Oxford 1970, A4, 396 s. (5415)

ARTISANS ET COMMEÇANTS AU CAIRE AU XVII SIECLE, cilt I-II, 1000 s. (783)

ARTUKOĞULLARI TARİHİ, İbrahim Artuk, İst. 1944, 130 s. (19)

ARUZ RİSALESİ, Z.M.Babur, Moskova 1972, 408 s. (1369)

ARVİTİYE PROSVEŞÇENİYA İ PEDAGOGİÇESKOY MİSLİ U KAZAHSTANE VO VTOROY POLOVİNE HIH VEKA, T.T.Tacibayev, Kiril, Alma Ata 1958, A4. (3145)

ARZ-I ENDÜLÜSİ, (Arapca), 30 s. (1945)

ASAFNAME DAS LUTFI PASCHA, R. Tschudi, Berlin 1910, 110 s. (189)

ASAR-I ATİKA MÜZESİNDE MESKUKAT KOLLEKSİYONLARI (Osm.), İst 1923, B4, 48 s. (5249)

ASARÜ’L-BİLAD VE AHBARÜ’L-İBAD, Zekeriya El Kazvini, Farsca, Tahran 1373, B4, 770 s. (5998)

ASARÜ’L-VÜZERA, Seyfeddin Hacib Nizam, Tahran 1337, Farsça, B4, 432 s. (6213)

ASIATIC STUDIES RELIGIOUS AND SOCIAL, Sir Alfred C.Lylall, Londra 1907, A4, 352 s. (3431)

ASIE CENTRALE, Jean Paul Roux, Rayand 1997, A4, 529 s. (1968)

ASIE MINEURE PAR VIVIEN DG SAINT-MARTIN, I-II, 1852,1448 s. (809)

ASIE MINEURE, Max Van Berchem, Troisieme Partie Siwas, Diwriği, Tekkeh, A3, 172 s. (7154)

ASIM TARİHİ (1787 1808), Ahmed Asım, cilt I: 384 s., cilt II: 260 s. (371)

ASIRLAR BOYUNCA İSTANBUL, H.Şehsuvaroğlu, İst. 1953, A3, 256 s. (3523)

ASKER RESSAMLAR VE EKOLLER, Nüzhet İslimyeli, 158 s. (544)

ASKERE DİN KİTABI, A.H.Akseki, İst. 1945, A4, 483 s. (2304)

ASKERİ MECMUA, 1 Temmuz 1931, sayı 22, A4, (15 plan) 112 s. (6686)

ASL EL-ŞİA VE USULUHA, (Arapça), Muhammed el-Hüseyin Al-i Kaşif el-Gitaî, Beyrut 1960, A4, 189 s. (2201)

ASPECTS OF THE THEORY OF SYNTAX, Noam Chomsky, A4, 260 s. (1768)

ASRİ MÜSLÜMANLIK, Tatarca Dergi, nr.5, 25 İyun 1925, A3, 105-124 s. (5534)

ASRİ ŞEYTANLAR PEYGAMBERİ, Suat Tahsin, İst., A4, 76 s. (6345)

ASRİLER, Recaizade Ercümend Ekrem, İstanbul 1927, (Osm.), 80 s. (6829)

ASSYRIAN ROYAL INSCRIPTIONS, part 2, Daniel D.Luckenbill, Wiesbaden 1976, A4, 236 s. (5686)

ASTRAEA THE IMPERIAL THEME IN THE SIXTEENTH CENTURY, F.A.Yates, Londra 1975, 256 s. (1562)

ASYA İÇİN MÜCADELE ŞARK MESELESİ, H.Rohde, 1932, 256 s. (1382)

ASYA VE ANADOLU KAYNAKLARINDA IKLIĞ, M.R. Gazimihal, Ank. 1968, 76 s. (209)

AŞERE Ahmet Avşar, 2. cilt, A3, 660 s. (6961)

AŞERE DEFTERİ, (Arapça yazma), A3, 1564 s. (5817)

AŞERE KAVAİD, TAKRİB KAVAİD VE TAKRİB HATİM TERTİBİ, A3, 96 s. (7815)

AŞIK KUL HASAN, Ankara 1963, A4, 16 s. (7006)

AŞIK KURBANİ, Muharrem Zeki Korgunal, İst 1935, A4, 80 s. (7007)

AŞIK SUMMANİ HAYATI VE ŞİİRLERİ, H.N.Okay, 96 s. (627)

AŞIK, Sadeddin Nüzhet, İst 1933, A4, 60 s. (6990)

AŞIKPAŞAZADE, Ahmet Refik, 1933, 52s. (304)

AŞIQLAR, Bakü 1937, A4, 512 s. (4525)

AŞK-I MARZÎ, Nazım Şakir, İst. 1326, A4, 253 s. (2202)

AŞK-I MEMNU, Halid Ziya, (Osmanlıca), İst 1341, A4, 520 s. (7556)

AŞKIN ANAHTARI, Zeynelabidin Cümbüş, A4, 132 s. (5054)

ATA TERZİBAŞI’NIN HAYATI VE ESERİ, Aydın Kerkük, Erbil 2003, A4, 176 s. (6998)

ATALAR SÖZÜ, Sadi G.Kırımlı, Ank. 1939, A4, 211 s. (1993)

ATATURK – A BIOGRAPHY OF MUSTAFA KEMAL – FATHER OF MODERN TURKEY, Lord Kinross, New York 1978, A4, 642 s. (5899)

ATATÜRK BAŞMUHARRİR VE ATATÜRK’ÜN KULÜBESİ, Niyazi Ahmet Banoğlu, Nurcihan Kesim, İst 1957, A4, 80 s. (7041)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA DERGİSİ, ÖZEL SAYISI, Z.V.Togan, sayı 13, Erzurum 1985, B4, 406 s. (2805)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 9 sayı, 1994-1998, B4, toplam 1976 s. (2798)

ATATÜRK, İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, Erzurum 1973, B4, 110 s. (5123)

ATATÜRK’ÜN BAĞIMSIZLIK SAVAŞI NASIL BAŞLADI, Refik Necdet Aktaş, İst 1973, 304 s. (6594)

ATATÜRK’ÜN NÖBET DEFTERİ, 1931 – 1938, toplayan Özel Şahingiray, Ankara 1955, B4, 760 s.(6473)

ATATÜRK’ÜN SÖYLEV VE DEMEÇLERİ,
I (1919-1938), Ankara 1961, B4, 420 s.
II (1906-1938), Ankara 1959, B4, 292 s.
III (1918-1937), Ankara 1961, B4, 108 s.
IV Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri (1917-1938), Ankara 1964, 652 s. (6874)

ATATÜRK’ÜN ŞİMDİYE KADAR YAYINLANMAMIŞ ANILARI, Ankara 1967, A4, 174 s. (4687)

ATATÜRKÇÜLÜK SAVAŞIMIZDA PROMETE, Arın Engin, İst 1969, B4, 256 s. (4604)

ATATÜRKÇÜLÜK SAVAŞIMIZDA TÜRK KÜLTÜRÜ GEÇMİŞ BİLİMİ ETİ TARİHİ, A.Engin, 224 s. (229)

ATATÜRKÇÜLÜK VE MOSKOFLUK TÜRKLÜK SAVAŞLARI, Arın Engin, İst 1953, B4, 388 s. (4599)

ATATÜRKÇÜLÜKTE DİL VE DİN, Arın ENGİN, İst. 1955, 68 s. (228)

ATATÜRKLE ON BEŞ YIL, Hafız Yaşar Okur, İst 1962, A4, 40 s. (5225)

ATÇALI KEL MEHMET, Çağatay Uluçay, İst 1968, B4, 94 s. (7743)

ATEŞ VE GÜNEŞ, Falih Rıfkı Atay, l919, 184 s. (1114)

ATİLLA VE OĞULLARI, Hüseyin Namık, İst 1933, A4, 224 s. (5051)

ATİNA BEYNELMİNEL ZİRAAT DERGİSİ ESAS TALİMATNAMESİ, (1342-1339), 28 s. (1164)

ATLAS DES DIASPORAS, G.Chalina-J.P.Rageau, Paris 1957, A3, 176 s. (1787)

ATLAS OF AMERICAN HISTORY, Martin Gilbert, Londra 1968, B4, 124 s. (4205)

ATLAS OF THE ISLAMIC WORLD SINCE 1500, F.Robinson, 1982, 240 s. (1215)

ATLAS OF WORLD WAR ı, Martin Gilbert, Londra 1970, B4, 211 s. (4206)

ATLAS-I KURAN, Dr. Şevki Ebu Halil, Şam 1426/2005, Arapça, B4, 336 s. (6075)

ATROCTES ARMENIENNES, İst. I9l9, 16 s. (631)

ATSIZ MECMUA, yıl 1931- 1932, sayı 1, 2, 6, 7, 13, 14, 17, A3 (6313)

ATTAR LE LIVRE DES SECRETS, Christiane Tortel, Paris 1985, A4, 254 s. (2060)

ATTENTE L’OUBLI, Maurice Blanchot, Paris 1962, A4, 128 s. (6962)

ATTITUDES TIO IMPERIALISM, K.Forster, Delhi 1990, A4, 140 s. (3409)

AU MOMENT VONLU, Maurice Blanchot, Paris 1951, A4, 168 s. (6963)

AU SUD DELA CHAINE DU CAUCASE SOUVENIRS D’UNE MISSION, Le Baron de Baye, Paris 1890, B4, 60 s. (6795)

AUBIH İTRAGEDİA, Sergey Hamid, Akua 1999, Kiril, A4, 118 s. (3139)

AUERROES TAHAFUT AL-TAHAFUT AL-TAHAFUT, S.Vandenberg,1969, 6l4 s. (986)

AUGUSTINE TO GALILEO, A.C.Crombie, Londra l963, 2 cilt 666 s. (1525)

AUSFLUG ÜBER CONSTANTİNOPEL NARH TAURİEN İN SEMMER 1831, Samuel Brunner, Berlin 1833, B4, 378 s. (7903)

AUTHOCITARIAN POLITICS IN MODERN SOCIETY, S.P.Huntington, G.H.Moore, New York 1970, A4, 548 s. (5684)

AUTHORITY, C.J.Friedrich, Cambridge 1958, 242 s. (744)

AUTO DE FE, E.Canetti, Londra 1946, A4, 470 s. (2372)

AUTOBIOGRAPHY OF WILLIAM G. SAHAUFFLER, New York 1887, A4, 298 s. (1737)

AVAM (Haftalık Gazete), Sermuharriri Namık Ekrem, 23 (2 Ağustos 1910), A3 (3230)

AVERROES AND THE ARISTOTELIAN TRADITION, G.Endress ve S.Aertsen, Boston 1999, A4, 452 s. (2873)

AVERROES AND THE ENLIGHTENMENT, Mourad Wahba & Mona Aboussenna, New York 1996, A4, 292 s. (1829)

AVERROES COMMENTARY ON PLATO’S REPUBLIC, E.I.J.Rosental, Londra 1956, 340 s. (1347)

AVERROES ON PLATO’S REPUBLIC, A.Loom, 1974, 208 s. (1513)

AVERROES PARAPHRASE DE LA LOGIQUE D’ARISTOTE, Gerako Jehamy, Beyrut 1982, 3 cilt, B4, 1032 s. (1724)

AVERROES TEHAFUT AL-TAHAFUT, Simon Van Dn Berg, 2 cilt, 1954, 600 s. (1254)

AVIATION TURQUIE, Gilberto Primi, 1951, 52 s. (3345)

AVICENNA AND THE VISIONARY RECITAL, Henry Corbin, New York 1960, B4, 436 s. (4948)

AVICENNA, HIS LIFE AND WORKS, S.M.Afnan, Londra 1958, A4, 302 s. (4715)

AVICENNA; SCIENTIST AND PHILOSOPHER, G.M.Wicker, Londra 1952, A4, 128 s. (4730)

AVICENNA’S PSYCHOLOGY, F.Rahman, Londra 1952, A4, 212 s. (4738)

AVICENNE, L.E.Goodman, 1992, 256 s. (1259)

AVRUPA KAVİMLERİNİN MUKAYESELİ TARİHİ, Charles Seignobos, İst 1939, A4, 596 s. (7317)

AVRUPA MİLLETLERİNİN MUKAYESELİ TARİHİ, Charles Seignobos, İst 1960, A4, 448 s. (5295)

AVRUPA SEYAHATNAMESİ, Rufai Efendi 360 s. (881)

AVRUPA SİYASETİ VE TÜRKLERİN FELAKETİ, Henry Nive, İst 1329-1331, A4, 190 s. (4997)

AVRUPA’DA BİR CEVELAN, İst 1307, B4, 1044 s. (6854)

AVTOBIOGRAFİYA İL, Sofroniy Vrançasnski, Sofya 1914, A4, 123 s. (4044)

AXIOMATICS, R.Blanche, Londra 1962, A4, 70 s. (3408)

AYASOFYA DAVASI, Emin Akyüz, Ankara 1959, A4, 68 s. (5382)

AYDIN İLİ TARİHİ, A.Gökbel-H.Şölen, cilt I, 1936, A4, 324 s. (5166)

AYDIN VİLAYETİNE MAHSUS MEŞAYİH, ULEMA, ŞUARA, MÜVERRİHİN VE ETIBBANIN TERACİM-İ AHVALİ, Bursalı Mehmed Tahir, (Osm.), İzmir 1324, A4, 120 s. (2612)

AYDINLANMA DEVRİ DEVLET FELSEFESİNİN TANZİMATA TESİRLERİ, Kamuran Birand, Ankara 1955, B4, 60 s. (3643)

AYDINOĞULLARI TARİHİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA, Himmet Akın, Ankara 1968, A4, 305 s. (4509)

AYIN TARİHİ, Ankara 1953, B4, 300 s. (5930)

AYİNE-İ ZÜREFA, İst 1314, A4, 156 s. (6573)

AYİNE, haftalık dergi, 40 sayı, Selanik 1291,A3, 160 s. (2421)

AYINTAB TARİHİNDEN NOTLAR, M.Güzelhan, Gaziantep 1959 1959, A4, 86 s. (2475)

AYNUL QODHAT ELHAMADHANİ, Afif Osseiran, (Farsca), B4, 530 s. (4230)

AYNÜ’L-AYAN KİTABU TEFSİRÜ’L-FATİHA, Molla Fenari, Dersaadet 1325, Arapça, B4, 376 s. (6203)

AZAD TÜRK, (Osm. dergi), 1-22 sayı (1303)

AZAD VE ŞERFİRAZI GA PEYGAM, Aliverdi, terc.Kadı Muhammed Said, (Farsça), A4, 84 s. (6888)

AZADLI SİNAN (SİNAN-I ATİK), İbrahim Hakkı Konyalı, İst 1953, B4, 125 s. (7638)

AZAMETLİ BAHTSIZ BİR KITANIN ŞANLI TALİ’SİZ BİR DEVLETİN DEĞERLİ SAHİBSİZ BİR KAVMİN REÇETESİ VEYAHUT BEDİÜZZAMAN’IN MÜNAZARATI, Konstantiniyye 1329, A4, 164 s. (4284)

AZERBAYCAN DİLİNİN İZAHLI LUGATI, 4 cilt, 2276 s. (223)

AZERBAYCAN HALK ÇALGI ALETLERİ VE ONLARIN ORKESTRADAKİ YERİ, (Rusca) Evez Rahmetov, Bakü 1980, A4, 107 s. (4048)

AZERBAYCAN HALK MUSİKİSİNİN ESASLARI, Üzeyir Hacıbeyov, Bakü 1985, A4, 152 s. (4809)

AZERBAYCAN KÜLTÜR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ, Ankara 1949, A4, 24 s. (4198)

AZERBAYCAN KÜLTÜR GELENEKLERİ, Mehmet Emin Resulzade. 1949, 32 s. (926)

AZERBAYCAN MAHNILARI, Seyit Rüstemov, 1971, A4, 80 s. (6569)

AZERBAYCAN METBUATI 1875 – 1990 BİBLİOGRAFİYA, Baki 1993, A4, A4, 243 s. (1994)

AZERBAYCAN MUĞAMLARI RAST VE HAŞNAZ, Neriman Memedov, Bakü 1963, A3, 66 s. (4069)

AZERBAYCAN MUĞAMLARI SEGAH-ZABUL VE RAHAB, Neriman Memedov, Bakü 1965, A3, 62 s. (4070)

AZERBAYCAN MUSİKİ İLMİ, Zemfira Seferova, (Rusca), Bakü 1998, A4, 585 s. (4047)

AZERBAYCAN NUĞAM JANRININ YARANMASI, Rafik İmrani, Baku 1994, A4, 245 s. (4807)

AZERBAYCAN TÜRKİYE SİYASİ MÜNASEBETLERİ (1920-1922), M.Kazımov, (Latin harfli Azerbaycan Türkçesi), Bakü 1998, A4, 124 s. (2672)

AZERBAYCAN VE İNKİLABI, Mahmut Şerif, 1339 (1921), 48 s. (923)

AZERBAYCAN ZERB-İ MUĞAMLAR, Ramiz Zahrabov, Bakü 1986, A3, 84 s. (4068)

AZERBAYCANCA – RUSCA – TÜRKÇE KONUŞMA KLAVUZU, Bakü 1992, B5, 128 s.(6516)

AZERİ TÜRKÇESİ LUGATI, Afrasiyap Gemalmaz, Erzurum 1981, 482 s. (253)

AZİA ESSE PUBLISITIKA STİHİ POEMİ, Olces Süleymanov, (Rusca), Alma Ata 1980, B4, 592 s. (2676)

AZİZİYE, KUDURİ ŞERHİ, Emin Fehim Paşa, Şirket-i Sahafiye-i Osmaniye Matbaası, İst 1320. Osmanlıca. B4, 340 s. (5767)

BABAM TEVFİK İLERİ, Cahide Aksoy, Ankara 1977, A4, 456 s. (4474)

BABIALİ DAHİLİYE NEZARETİ İDARE-İ UMUMİYE-İ DAHİLİYE MÜDÜRİYETİ İSTANBUL VİLAYETİ, A4, 166 s. (4288)

BABUR NAME IN ENGLISH (MEMOIRS OF BABUR), (2 cilt), A.S.Baveridge, Londra 1922, 936 s. (316)

BABUR, S.Lane-Poole, Delhi 1990, A4, 208 s. (3461)

BABÜRNAME, Babür Şah, Tokyo 1995, A3, 680 s. (2509)

BABYLONIEN UND ASSYRIEN, Bruno Meissner, Heidelberg 1920, A4, 548 s. (4675)

BACKGROUND OF MODERN POETRY, J.Isaccs, New York 1958, A4, 128 s. (6310)

BADİK HİLMİ, HİLE İÇİNDE HİLE, R.Cahid, İst. 1928, A4, 16 s. (3685)

BADİK HİLMİ, KIZIL HORTLAKLAR, R.Cahid, İst. 1928, A4, 16 s. (3687)

BADİK HİLMİ, YAKALANIYOR, R.Cahid, İst. 1928, A4, 16 s. (3686)

BAĞCILAR BİRLİĞİ NİZAMNAMESİ, Manisa Alaaddin Mat., A4, 6 s. (2928)

BAĞDAT SALNAMESİ, 1301, A4, 312 s. (2627)

BAĞDAT SALNAMESİ, 1312, A4, 292 s. (2626)

BAĞDAT VİLAYETİ SALNAMESİ, H.1299, A4, 200 s. (3870)

BAĞDAT VİLAYETİ SALNAMESİ, H.1300, A4, 288 s. (3871)

BAĞDAT VİLAYETİ SALNAMESİ, H.1325 (1907), A4, 352 s. (3481)

BAĞDAT VİLAYETİ SALNAMESİ, İst. 1309, A4, 350 s. (2605)

BAHAEDDİN NAKŞİBENDİ (BÜYÜK MUTASAVVIF) HAYATI – MENKIBELERİ – SÖZLERİ, Mustafa Ertuğrul, Ankara 1955, A4, 48 s.(6440)

BAHAR VE KELEBEKLER, ÖMER SEYFETTİN, (Osm.), A4, 168 s.(6425)

BAHARİSTAN, Cami, Ankara 1945, A4, 204 s. (3489)

BAHARİYYAT-I DER ZİKR-İ MESAHİB-İ ŞÜHEDA-YI KERBELA-YI PÜR-BELA, Hacı Reşid Ağa, Kerkük 1960, (Osmanlıca yazma halinde), 326 s. (7153)

BAHÇE, Edebî, Fennî, İlmî Risale, Selanik 1324-1326, 72 sayı, A3, 16×74 s. (2391)

BAHÇESARAYSKİYE ARABSKİYE İ TURETSKİYE NADGİSİ, A.A.Barzenko, Odesa 1850, A3, 44 s. (4139)

BAHÇİSARAYKİY HANSKİY DVORETS İ ARHİTEKTOR VEL. KN. İJANA III SRYAZİN ALEVİZ NOVIY, Simferopol 1928, B4, 20 s. (4092)

BAHRÜ’L-KELAM Fİ AKAİD-İ EHLİ’L-İSLAM, Meymun İbn Muhammed en-Nesefi, Matbaatü Maşriku’l-İrfan, Konya 1329-1327, (Arapça), 64 s. (7167)

BAKİ’NİN EŞ’AR-I MÜNTEHABERİ, Şemseddin Sami, 112 s. (537)

BALIKESİR VE CİVARINDA TÜRKMENLER, Kamil Su, İst. 1938, 204 s. (7)

BALIKESİRLİ ABDULAZİZ MECDİ DİVANI, Osman Ergin, 1946, 160 s. (1296)

BALIKESİRLİ MECDİ TOLUN, Osman Ergin, 1942, 344 s. (1297)

BALKAN BİRLİĞİ NİZAMNAMESİ. Ankara 1931, A4, 4 s. (4168)

BALKAN ECONOMIC HISTORY (1550-1950, John R.Lampe, A4, 748 s. (4403)

BALKAN HARBİ VE ŞARK ORDUSU MÜŞAHEDATI, İst. 1332, A4, 105 s. (4289)

BALKAN HARBİ VE ŞARK ORDUSUNUN HEZİMETİ, 1.NİZAMİYE KOLORDUSU HATIRATI, Dersaadet 1332, A4, 108 s. (5152)

BALKAN HARBİNDE BÜYÜK KARARGAH-I UMUMİ, Miralay Pertev, İst. 1927, B4, 128 s. (3598)

BALKAN HARBİNDE MAKİNELİ TÜFEKLER, Mehmed Arif, (Osmanlıca), A4, 64 s. (5204)

BALKAN HARBİNDE NEDEN MÜNHEZİM OLDUK, Tüccarzade İbrahim Hilmi, İst 1329, A4, 97 s. (5468)

BALKAN HARBİNDE SIRP ORDUSU, Yüzbaşı Selanikli Bahri, İst 1329, A4, 77 s. (7823)

BALKAN HARBİNDEN SONRA BAHR-İ SEFİD MESELESİ, ASYA-YI OSMANİYİ TEHDİD EDEN TEHLİKELER, Şarl Velay, terc.Fuad Münir, İst 1331, A4, 131 s. (5471)

BALKAN HARBİNE AİT HATIRATIM, Birinci Ferik Zeki, Dersaadet, Matbaa-i Askeriyye 1337, (Osmanlıca), A4, 112 s. (7251)

BALKAN MUHABERATI TESAVİRİ, Panorama, 1328, A4, 164 s. (7765)

BALKAN STUDIES (A Biannual Publication Of The Institute For Balkan Studies), Thessaloniki 1990, A3, 16 s. (4136)

BALKANLAR’DAN ANADOLU’YA YÖNELİK GÖÇLER (1878 – 1890), Faruk Kocacık, İst. 1980, A4, 56 s. (4055)

BALKANS OU MOYEN AGE: LA BULGARIE DES BOGOMILS OU TURKS, D.Anyudov, Londra 1978, 282 s. (350)

BALKANS SINCE 1453, L.S. Stavrianos, New York 1961, 1000 s. (21)

BALTACI MEHMED PAŞA’NIN 1711 PRUT SEFERİ İLE İLGİLİ EMİRLERİ, M.Münir Aktepe, İÜ EF Tarih Dergisi’den ayrıbasım, 1970, A4, 24 s. (5836)

BALTACI’NIN PRUT SEFERİ, İsmail Hami Danişmend, İst. 1955, A4, 20 s. (4200)

BALTIC, THE BLACK SEA AND THE CRIMEA, Charles Henry Scott, Londra 1855, A4, 359 s. (4060)

BAMMATE COLLECTION (HAIDAR-NECMEDDİN BAMMATE), İst 1990, A3, 248 s. (6809)

BANDS OF THE EASTERN CALIPHATE, G. Le Strange, Cambridge 1905, 556 s. (125)

BANK STRATEGIC MANAGEMENT AND MARKETING, D.Shannon, New York 1986, A4, 256 s. (2827)

BANKA SOYGUNU, , Cingöz Recai, Server Bedii, (Osm.), İst. 1927, 20 s. (3318)

BARİKA (Osmanlıca), Yavuz Sultan Selim’in Eş’arıyla Tercümeleri, Şeyh Vasfi, 1398 (1891), A4, 74 s. (7707)

BASHKIR MANUAL, Nicholas Poppe, Hollanda 1962, A4, 164 s. (5274)

BASIC CONCEPTS, M.Heidegger, Frankfurt 1981, A4, 132 s. (3502)

BASIC PROBLEMS OF PHENOMENOLOGY, Martin Heidegger, Indiana 1982, A4, 416 s. (5184)

BASIC QUESTIONS OF PHILOSOPHY, M.Heidegger, Frankfurt 1992, A4, 212 s. (3501)

BASIC WORKS OF ARISTOTLE, R.McKeon. 1520 s. (1252)

BASIN TARİHİMİZİN KARA VE AK GÜNLERİ, ATATÜRK’ÜN HÜRRİYET FİKRİ VE KENDİ KALEMİYLE BAŞ MAKALELERİ, Niyazi Ahmet Banoğlu, İst 1960, A4, 114 s.(6514)

BASIN TARİHİNE DAİR BİLGİLER VE HATIRALAR, Münir Süleyman Çapanoğlu, 1962, 248 s. (830)

BASINÇLI DÖKÜM, H.H.Doehler, Ankara 1974, A3, 532 s. (7569)

BASİRET GAZETESİ,1-340 sayı. (562)

BASRA SALNAMESİ, 1318, A4, 296 s. (2621)

BASRA ŞEHRİ HAKKINDA TOPOGRAFYA TIBBI, Doktor Şemsettin Bin Arif, 1309, 48 s. (679)

BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ TASNİF TALİMATNAMESİ, Ankara 1992, A3, 180 s. (3078)

BAŞIMIZA GELENLER, YAKIN BİR MAZİNİN HATIRALARI, MONDROS’TAN MUDANYA’YA 1918 – 1922, İst 1939, A4, 312 s. (6323)

BAŞKURT HALK YIRLARI, Rauf Murtazin, A3, 1964(6549)

BAŞLANGICINDAN BUGÜNE KADAR ÖZGÜRLÜK DÜŞÜNCESİ, Orhan Hançerlioğlu, İst 1977, A4, 288 s. (4885)

BAŞPINAR, Gaziantep Halkevi Mecmuası, 1939-48, 1-96. sayılar, A4, 1048 s. (3655)

BATIDA TOLERANS FİKRİNİN GELİŞMESİ, Hüseyin Batuhan, 1959 İst. (138)

BATİNİLERİN VE KARMATİLERİN İÇYÜZÜ, M.Hammadi, Ank. 1948, A4, 152 s. (3615)

BATININ DOĞU POLİTİKASININ AHLAKEN İFLASI, Ahmed Rıza, 1923, B4, 256 s. (7601)

BAUDELAIRE VE KÖTÜLÜK ÇİÇEKLERİ, Suut Kemeal Yetkin, İst 1967, 144 s.(6535)

BAUKUNST DER ARMENIER UND EUROPA, Joseph Strzygowski, 1913, ı.cilt, A3, 368 s. (6231)

BAYBURTLU ZİHNİ, F.Z.Fahri, 130 s. (1295)

BAYEZİD II.NİN AİLESİ, Ç.Uluçay, İst. 1959, B4, 30 s. (2793)

BAYRAM HEDİYESİ, BEDAYİ-İ ASAR-İ OSMANİYE, Ressam Hüsni, İst. 1335, A4, 112 s. (2194) (2533)

BAZI GERÇEKLER (SAVUNMALAR), Alpaslan Türkeş – Rıfat Baykal – Muzaffer Özdağ, İst 1964, A4, 72 s. (6349)

BEBEK FACİASI, Polisiye Roman, Orhan Çakıroğlu, İst. 1944, A4, 32 s. (3680)

BEDAYİÜ’L-İNŞA, Mustafa Reşid, İst. 1302, A4, 292 s. (3855)

BEDİU’T-TAHBİR ŞERH-İ TERCÜMETÜ’Z-ZAMİR, Muhammed Bedreddin er-Rafi el Halveti, 1312, A4, 116 s. (7581)

BEDİÜLBEYAN, Mehmet Rıfat, İst 1293, B4, 225 s. (7086)

BEDİÜZZAMAN KÜRDİ’NİN İLAN-I HÜRRİYETİN ÜÇÜNCÜ GÜNÜDE İRTİCALEN VE SONRA SELANİK’DE MEYDAN-I HÜRRİYET’TE TEKRAR ETTİĞİ NUTKUN SURETİDİR, BEDİÜZZAMAN SAİD-İ KÜRDİ (NURSİ), Dersaadet İkbal-i Millet Mat. 1326, A4, 32 s. (3028)

BEDRETÜ’L-ENVAR, Şeyh Muhammed İbnü’l-Hac el Kebir, Matbaatü’l-Mahmudiye, 1316, A4, 176 s. (6346)

BEGININGS OF MODERNIZATION IN THE MIDDLE EAST THE NINETEENTH CENTURY, W.R.Polk, R.C. Chambers, l968 458 s. (123)

BEGOMILISME EN BULGARIE, D.Anyudov, 1972, 128 s. (352)

BEHCETÜ’L-MARZİYYE Fİ ŞERHİ’L-ELFİYYE, Celaleddin es-Suyuti, Arapça, Tahran 1297, A3, 261 s. (3273)

BEHCETÜ’L-MARZİYYE Fİ-ŞERHİ’L-ELFİYYE, Celaleddin Es-Suyuti, Tahran 1297, A3, 264 s. (3820)

BEHCETÜ’L-MARZİYYE, Celaleddin es-Suyuti, Arapça, Kum-İran 1420; 1.cilt A4, 286 s.; 2.cilt B4, 322 s. (6000)

BEHCETÜ’L-VÜSUL Bİ ŞERHİ’L-LÜMA Lİ-İLMİ’L-USUL Lİ-EBİ İSHAK EŞ-ŞİRAZİ, Muhammed Alsam Arar el-Hüseyni, 1.baskı, Arapça, B4, Dımaşk 1994, 404 s. (5484)

BEHÇETÜL-ESRAR, MENAKIB-İ ABDÜLKADİR CEYLANİ, S.A.Nurbahş, Ank. 1962, 158 s. (314)

BEHET HÖSNETDİN, Gabdelber Riznanov, Kazan 1996, A4, 288 s. (4038)

BEHIND TURKISH LATTICES, Hester Donaldson Jenkins, Londra 1911, A4, 210 s. (1731)

BEING AND TIME, M.Heideger, I962, 592 s. (1491)

BEITRAGE ZUR GESCHICHTE DES BERGBAUS IM OSMANICHEN REICH, R.Anhegger, İst. 1943, A4, 507 s. (4062)

BEITRAGE ZUR PHILOSOPHIE, M.Heidegger, Almanya 1989, A4, 536 s. (2580)

BEKTASCHI ORDEN IN ANATOLIEN, S.Faroqhi, Viyana 1981, 206 s. (97)

BEKTASHI ORDER OF DERVISHES. J.K.Birge, 1937, 298 s. (1008)

BEKTAŞİ EDEBİYATINDA TOKATLI GEDAYİ, Muhtar Yahya Dağlı, İst 1943, A4, 148 s. (7003)

BEKTAŞİ NEFESLERİ, Derviş Ruhullah, İst. 1340, A4, 88 s. (2198)

BEKTAŞİ ŞAİRLERİ, Saadettin Nüzhet Ergun, B4, 568 s. (5946)

BEKTAŞİLİK TARİHİ, K.Samancıgil, İst. 1945, 320 s. (353)

BEKTAŞİLİK TETKİKLERİ, F.W.Hasluck, 144 s. (391)

BEKTAŞİLİK VE BEKTAŞİLER, Şeyh Basa M.Süreyya, Dersaadet 1330-1332, A4, 34 s. (2200)

BEKTAŞİLİK VE EDEBİYATI, Besim Atalay, İst. 1340 (1924), 124 s. (2852)

BELAGAT-İ OSMANİYE, 112 s. (1093)

BELAGAT-I OSMANİYE, Ahmed Cevdet Paşa, İst 1987, A4, 220 s. (5289)

BELAGAT-I OSMANİYE, Ahmed Cevdet, İst 1310, A4, 192 s. (5149)

BELAJA KNİGA, Grozni-Alma Ata 1991, A4, 240 s. (6752)

BELIEF IN GOD, A STUDY IN THE EPISTEMOLOGY OF RELIGION, G.I.Mavrodos, New York 1970 , A4, 132 s. (4707)

BELİYYAT-I MÜDHİKE, Ahmed Mithad, İst.1298, 43 s. (1886)

BELL’S INTRODUCTION TO THE QURAN, W.Montgomery Watt, Edinburg 1977. (510)

BELLETEN, cilt 24 (sayı 93-96), B4, 224 s.; cilt 55 (sayı 212-214, B4, 908 s. (3574)

BELOVED PHYSICIAN, E.M.Dodo, America 1931, A4, 116 s. (2051)

BEN BİR IŞIK ARIYORUM, A.Battal Taymas, İst 1962, B4, 218 s. (4620)

BENG-İ BÜDE, Fuzuli, 1985, 40 s. (1292)

BENTHAM’S THEORY OF FICTIONS, c. K. Ogden, Londra 1932, A4, 304 s. (7787)

BERAİMU’L-İMAN, Ebu Hamid el Buhari, A4, 96 s. (5550)

BEREKAT, İmam Rabbani Elf-i Sani Şeyh Ahmed Faruki’nin “Kuddusi Sırrıhu” Hayatı, İst 1967, A3, 210 s. (7660)

BERGAMA TARİHİNDE ASKLEPİON, Osman Bayatlı, İzmir 1947, B4, 110 s. (2714)

BERGAMA’DA ŞİFALI OTLAR VE LOKMAN HEKİM, O.Bayatlı, İzmir 1940, A4, 114 s. (2290)

BERGSON, HAYATI FELSEFESİ İLK ESERİ, Z.Somar, İst. 1939, A4, 242 s. (2833)

BERİKA, ŞERH-I TARİKAT-I MUHAMMEDİYE, 1-4, A3, 1500 s. (7043)

BERLİTS-İ FARİSİ, Gulam Hüseyin İsmailzade, Birinci Kısım, Tefeyyüz Kitaphanesi, Osmanlıca Farsça, A4, 164 s. (7145)

BESCHREIBUNG DER KEISEN DES REINHOLD LUBENAU, W.Sahm, Könisberg 1930; I.cilt, B4, 340 s.; II.cilt, B4, 352 s. (1990)

BEŞİKTAŞLI GEDAİ, Sadettin Nüzhet, İst 1933, A4, 132 s. (6987)

BEŞİNCİ MİLLİ EĞİTİM ŞURASI, 5-14 Şubat 1953, Maarif Vekaleti Yayın Müdürlüğü, 1954, B4, 765 s. (2774)

BEŞİR, Kerkük 1958-1959, sayı 1-26, A3, 16×26 s. (2413)

BETWEEN OLD AND NEW THE OTTOMAN EMPIRE UNDER SULTAN SELIM III 1783-l807, S.Shaw, 652 s. (1135)

BETWEEN PAST AND FUTURE, Hannah Arendt, New York 1954, A4, 310 s. (1975)

BETWEEN PAST AND FUTURE, Hannah Arent, New York 1960, A4, 348 s. (3921)

BETWEEN SUBVERSION AND SUBMISSION: THE INTEGRATION OF THE CRIMEAN KHANATE INTO THE RUSSIAN EMPIRE, 1783-1853, Kell Ann O’Neill, Massachussettes 2006, A4, 498 s. (7061)

BEY’ VE ŞİRA, Hamza Efendi, 72 s. (1941)

BEYANU’L-VEHM VE’L-İHAMU’L-VAKİ AYNİ Fİ KİTABİ’L-AHKAM, (Arapça), Hafız İbnü’l-Kattan el Faşi, 1.cilt, Riyad 1418/1997, B4, 516 s. (5591)

BEYANÜ’L-HAK, 1-7 cilt, 187 sayı, (1324-1328), 3240 s. (865)

BEYANÜ’L-MUHTASAR ŞERHÜ MUHTASAR-I İBNÜ’L-HACİB, Şemsüddin el Isfahani, 1.cüz, Cidde 1406/1986, B4, 784 s. (5587)

BEYANÜ’L-VEHM VE’L-İHAM… KİTABÜ’L-AHKAM, 3.cilt, B4, 624 s. (5776)

BEYANÜ’L-VEHM VE’L-İHAMU’L-VAKİ’İN Fİ KİTABİ’L-AHKAM, İbnül Kattani’l-Fasi, Arapça, 3.cilt, Riyad 1418/1997, B4, 624 s. (5752)

BEYANÜ’L-VEHM VE’L-İHAMU’LVAKIİN Fİ KİTABÜ’L-AHKAM, 4.cilt, Arapça, B4, 684 s. (5771)

BEYANÜ’L-VEHM VE’L-İHAMU’LVAKIİN Fİ KİTABÜ’L-AHKAM, 5.cilt, Arapça, B4, 840 s. (5770)

BEYANÜ’L-VEHM VE’L-İHAMÜ’L-VAKİİN Fİ KİTABİ’L-AHKAM, İbnü’l-Kattani’l-Fasi, Arapça, 1.baskı, 6.cilt, Riyad 1418/1997, B4, 586 s. (6002)

BEYNELMİLEL YAHUDİ, Henry Ford, İst. 1943, A4, 120 s. (2113)

BEYOND THE SUBLIME PORTE, B.Miller, New Haven 1931, 320 s. (1438)

BEYRUT (VİLAYET GAZETESİ), 1153-1214 (3 Kanun-ı evvel 23 Şubat 1328), Türkçe-Arapça, ikişer nüsha, A3 (3264)

BEYRUT VİLAYETİ, 1.cenub kısmı, 2.şimal kısmı, Refik Temimi, Mehmed Behcet, 1333-1335, Beyrut 1106, B4, 1106 s. (3860)

BEYTIGUAN SEFENKİYİ PSELEGLU, Nalşık 1992, A4, 224 s. (6753)

BEYYİNAT-I AHMEDİYE (1.Kitap), İsmail Hakkı Manastırlı, İst 1329, B4, 288 s. (6275)

BEZGİN KADINLAR, Pierre Loti, İst. 1947, A4, 237 s. (4061)

BIANCHI ET BELIN (Wakkler) Bibliographie Ottoman (1856-l876), 304 s. (1035)

BIBLICAL RESERARCHES AND TRAVELS IN RUSSlA, E.Henderson, Londra 1826, 556 s. (1587)

BIBLIOGRAFY OF OTTOMAN H1STORY, S.J.Shaw, 96 s. (231)

BIBLIOGRAPHIE ARMENIENNE, Ermenice, 1883, XXXII+734 s. (3356)

BIBLIOTECA DE AUTORES ESPANOLES, Adolfo de Castro, Madrid 1953, A3, 638 s. (5088)

BIBLIOTTHEQUE DES IDEES HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE RUSSE, B.Zenkovsky, Paris 1958 (2587)

BİBLİYOGRAFİYA KABARDİNO-BALKARİY, KARAÇEYOVO ÇERKESİİ İ ADİGEY, R.U.Tuganov, Nalçik 1967, A4, 670 s. (3160)

BİBLİYOGRAİYA PO SREDNEY AZİİ, N.Y.Vitkind, Kiril, Moskova 1929, A4, 156 s. (3146)

BİÇARE ROBER FORTUNA DU BUVAGUBE, müt. İbrahim Nuri, İst. 1311, B4. (3258)

BİDAYETÜ’L-HİKME, Allame Seyyid Muhammed Hüseyin Tabatabai, B4, 250 s. (5912)

BİGA AYAKLANMASI VE ANZAVUR OLAYLARI, Uluğ Iğdemir, Ankara 1989, A4, 124 s. (4497)

BILDLEXIKON ZUR TOPOGRAPHIE ISTANBULS, W.M.Wiener, Tubingen 1977, 544 s. (1577)

BİLGİ YURDU IŞIĞI, s.1-17 (2240)

BİLGİN KIZ, Hektor Malu, müt. Ahmed Mithad, İst. 1305, B4, 175 s. (2389)

BİLİM VE DİN, Bertrand Russel, İst 1972, A4, 240 s. (5964)

BİLİNMESİ ELZEM HAKİKATLER, Aksekili Ahmed Hamdi. İst 1332, A4, 16 s. (4998)

BİNA-YI İSLAM, Kasımpaşa’da Yahya Kethuda Dergahı Şeyhi Manisalı Kadızade el-Şeyh  Abdurrahman Samiel-Halveti el-Kadiri el-Nakşi,  İst 1340,
MİYARÜ’L-EVLİYA, Halveti, Uşşaki, Nakşi, Bahai ve Kadiri hulefasından Kasımpaşa’da Yahya Kethuda Dergahı Şeyhi Manisalı Kadızade Abdurrahman Sami, İst 1321,
HALLÜ’L-EŞKAL Fİ MEBAHİSİ’L-CÜZ’İ’L-İHTİYARİ, Antakya Ulemasından Paçacızade el-Hac Mehmed Rüşdü, İst 1320
A4, toplam 228 s. (6628)

BİNBİR GECE MASALLARI, RESİMLİ AY NEŞRİYATI, nr.20-41, 22 kitap, İst. 1927, A4, 1404 s. (2967)

BİNBİR HADİS TERCEMESİ VE TEFSİRİ, Selami Münir Yurdatap, İst. 1943, A4, 64 s. (4071)

BİNBİR HADİS, Mehmed Arif, Kahire Ceride Mat. 1325, B4, 466 s. (3003)

BİO-BİBLİOGRAFSKİ UKAZATEL 1739-1813, Sofroniy Vrançasnski, Sofya 1989, A4, 128 s. (4043)

BİOGRAFİKİZİ ANAMNİEİS TOU ARKHİEPPİSKOPOU ATİNON HRİSSANTOU TOU APO TRAPEZOUNTOS 1881 – 1949, Atina 1970, B4, 392 s. (6098)

BIOMECHANICS MOTION, FLOW STRESS AND GROWTH, New York 1990, A4, 184 s. (2026)

BİR AKTRİSTİN AKİBETİ (PİNKERTONUN KIZI), Çev. Avanzade M. Süleyman, Osm., 34 s. (3336)

BİR ALMANI BİŞKE BÜLEYİK, Fazıl Veliyev, Kazan 1992, A4, 144 s. (4045)

BİR AVUÇ KAHRAMAN, Hamza Osman Erkan, İst 1946, A4, 32 s. (6704)

BİR DOKTORUN RÜYASI, Jül Vern, İst. 1307, A4, 16 s. (3117)

BİR EDİRNE SEYAHATİ, Nahid Sırrı, Ank. 1941, 62 s. (2)

BİR ELÇİNİN TARİHÇE-Yİ SEFARETİ (1207-1208), Hayrettin Nedim, 122 s. (778)

BİR ERMENİ GENCİN HATIRA DEFTERİ, Ömer Seyfettin, İst 1972, A4, 92 s. (4918)

BİR GARPLI GÖZÜ İLE MÜSLÜMANLIK, Laura Veccia Vaglieri, İst 1946, A4, 80 s. (5693)

BİR GENÇ KIZ BEKTAŞİLER ARASINDA, Peyami Safa (Server Bedii), 1927, 44 s. (918)

BİR HARAŞD ACİDE RUSSİQUE, P.Herigout, İst. 1931, 132 s. (465)

BİR HİTABE KUDRET-İ MİLLİYEMİZ, Mustafa Necati, 18 s. (588) (708)

BİR KAHRAMANIN HAYATI – DAĞISTANLI MUHAMMED FAZIL PAŞA, Hadduç Fazıl Dağıstanlı, İst 1969, A4, 230 s. (4890)

BİR MEKTEBLİNİN HATIRATI, KARANLIKLAR KRALI, Peyami Safa, İst. Keteon Mat. 1329, A4, 20 s. (2979)

BİR MUHARRİR-İ OSMANİYENİN NEŞATI, Ahmet Mithat, 1311, (1394)

BİR ROMAN GİBİ, Nusret Kaygusuz, 272 s. (1037)

BİR TÜRK VATANA DÖNDÜ, Nejat Muallimoğlu, İst 1973, B4, 744 s. (5714)

BİR ZAVALLI TATAR GENCİNİN FERYADI, 20. ASIRDA TATAR MİLLET-İ MAZLUMESİ, Şahab Nezihi, Dersaadet 1328, A4, 28 s. (5046)

BİRGİVİ VASİYETNAMESİ, Osmanlıca yazma, B4, 596 s. (5816)

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA TÜRKİYE’DE BULUNAN ALMAN GENERALLLERİNİN RAPORLARI, A.N.Kurat, Ankara 1966, B4, 94 s. (2768)

BİRİNCİ TÜRK TARİH KONGRESİ, Ankara 1932, B4, 650 s. (2592)

BİRİNCİ TÜRKOLOJİ KURULTAYI, Ali Rahim, Kazan 1926, 100 s. (574)

BIRTH OF THE CLINIC (AN ARCHAEOLOGY OF MEDICAL PERCEPTION), M.Foucault, 240 s. (93)

BIRTH OF WESTERN ECONOMY, Robert Latouche, Londra 1961, A4, 342 s. (5880)

BİZANS İMPARATORLUĞU TARİHİ, A.A.Vasiliev, Ankara 1943, B4, 550 s. (3518)

BİZANS TARİHİ, Lucas, İst. l966, 356 s. (729)

BİZİM KIRAAT, Muallim Ahmed Halid, İst 1927-1928, A4, 56 s. (5247)

BLACK ATHENA THE AFROASIATIC ROOTS OF CLASSICAL CIVILIZATION, M.Bernal, Londra 1987, 600 s. (1583)

BLACK ATHENA, THE AFROASIATIC ROOTS OF CLASSICAL CIVILIZATION, M.Bernal, A4, New Jersey 1982. (2213)

BLACKWELL COMPANION TO LAW AND SOCIETY, Austin Sarat, Oxford 2004, B4, 702 s. (5938)

BLACKWOOD’S EDINBURGH MAGAZINE, Londra 1854, A4, 144 s. (4880)

BLUE AND BROWN BOOKS, Ludwig Wittgenstein, Londra 1960, A4, 200 s. (6297)

BOFGOR, Sadık Hidayet, 1315, Tahran 1315, A4, 88 s. (4995)

BOGOMILS, D.Obolonsky, Cambridge 1948, 334 s. (393)

BOĞAZİÇİ KONUŞUYOR VE KANLlCA TARİHÇESİ, A.C.Vada, 176 s. (1289)

BOLŞOYA İGNNA NA KAVKAZE İSTORNİYA İ SOVNEMENNOSTI, Vladimir Detoev, Moskova 2001, A4, 440 s. (4799)

BONDAGE AND TRAVEL OF JOHANN SCHILBERGER, B.Teflek, 298 s. (794)

BOOK OF GOVERMENT OR RULES FOR RULES FOR KINGS, (The siyasatnama), Nizamülmülk, New Haven 1960, 270 s. (299)

BOOK OF MINERALS, Dorothy Wyckoff, Oxford 1967, B4, 312 s. (6316)

BOOK OF STRANGERS, I.Dallas, New York l972, 160 s. (1605)

BOOK OF THE KNOWLEDGE, A Spanish Francisican Marcos Simenez de la Espada, Londra 1912, A4, 168 s. (6856)

BOR’BA ÇARSKOY ROSSİİ İ TURTSİİ ZA OBLADANİYE KRİMSKİMN HANSTVOM, A.E. Maçanov, Kırım 1929 (3739)

BOR’BA GORTSEV ZA NEZAVİSİMOST POD RUKOVODSTVOM ŞAMİLYA, Daggiz 1939, A4, 131 s. (4042)

BORBA MOSKOVSKOGO GOSUDARSTVA S TATARAMİ V PERVOPOLOVİNE XVII.VEKA, A.A.Novoselskiy, Noskova 1948, B4, 448 s. (4213)

BORBA ZA SOVETİ V DAGESTANE (1917-1920 GODI), B.O.Kaşkayev, Moskova 1963, 288 s. (3296)

BORÇALI TOPONİMLERİ (Azerbaycan Türkçesi) M.Çobanlı, M.Çobanlı, Bakü 1993, A4, 64 s. (2657)

BORÇALI TOPONİMLERİ, Medet Çobanlı, Azeri Türkçesi, Bakü 1993, A4, 64 s. (3825)

BORN IN BLOOD, THE LOST SECRETS OF FREEMASONARY, John Robinson, New York 1989, A4, 3945 s. (2036)

BOSHPOROS ADVENTURE 1871-1924, M.M.Patrick, California 1934, 288 s. (1436)

BOŞ HANE (ŞERLOK HOLMES’İN AVDETİ) Canon Doyle, İst. 1328, A4, 131 s. (3125)

BOUNDS OF SENSE, P.F.Strawson, Londra 1966, A4, 300 s. (6917)

BOZTEPE, Trabzon Lisesi Gençlik Dergisi, Sahib ve Neşriyat Müdürü Faik Dranaz, 15 Şubat 1946 – 1 Mart 1951, 1-10. sayılar (7302)

BRIEF HISTORY OF THE CYPRUS QUESTION, C.Spyidakiis, Kıbrıs 1950, A4, 22 s. (6811)

BRIEF HISTORY OF THE INDIAN PEOPLES, Sir William Wilson Hunter, Londra 1907, A4. (3437)

BRIEFE 1925-1975, Martin Heidegger, Frankfurt 1998, A4, 436 s. (5659)

BRIEFE UBER BUFTONDE UND BEGENBEN IN DER TURKEI 1835-1839, (Gotik), Moltke 1841, 420 s. (1409)

BRITAIN AND MUSLIM INDIA, K.K.Aziz, Londra 1963, A4, 390 s. (3445)

BRITAIN AND THE PERSIAN GULF (1894-1914), Briton Cooper Busch, Los Angeles 1967, A4, 440 s. (6369)

BRITAIN AND TURKEY, Edward Cook, Londra 1914, A4, 34 s. (7318)

BRITAIN, FRANCE AND THE ARAB MIDDLE EAST 1914-1920, Jukka Nevakivi, Londra 1969, A4, 298 s. (2005)

BRITAIN, INDIA AND THE ARABS 1914-1921, Briton C. Busch, Berkeley 1971, A4, 534 s. (5873)

BRITAIN’S IN THE MIDDLE EAST, 1914 – 1956, Elizabeth Monroe, Londra 1963, A4, 256 s. (5910)

BRITISH ADMINISTRATION, H.G.Keene, New Delhi 1985, A4, 164 s. (3464)

BRITISH CONQUEST AND DOMINION OF INDIA, Sir Penderel Moon, Londra 1989, A4, 1248 s. (3421)

BRITISH EMPIRICAL PHILOSOPHERS, Ager and Winch, 1952, 560 s. (1226)

BRITISH IMPACT ON INDIA, Sir Percival Griffits, USA 1965, A4, 524 s. (3426)

BRITISH IN INDIA, A.D.Innes, Londra 1985, A4, 420 s. (3414)

BRITISH INDIA 1772-1947, M.Edwardes, Londra 1967, A4, 408 s. (3420)

BRITISH INDIA, A STUDY IN IMPERIALISM, New Delhi 1988, A4, 380 s. (3466)

BRITISH INDIA, R.W.Frazer, New York 1918, A4, 426 s. (3442)

BRITISH INTERESTS IN PALESTINE (1800-1901), A.L.Tıbawi, Oxfort University Press 1961, Londra, A4, 294 s. (1743)

BRITISH PARAMOUNTCY AND INDIAN RENAISSANCE, R.C.Macumdar, Bombay 1988, A4, 1254 s. (3419)

BRITISH PARAMOUNTCY AND INDIAN RENAISSANCE, R.C.Macumdar, Bombay 1991, A4, 708 s. (3425)

BRITISH POLICY AND THE TURKISH REFORM MOVEMENT, Frank Edgar Bailey, 1942, 320s. (115)

BRITISH RAJ IN INDIA, S.M.Burke, Delhi 1995, A4, 718 s. (3511)

BRITISH ROUTES TO INDIA, Halford Lancester Hoskins, Londra 1966, A4, 512 s. (3436)

BRITISH VIEW OF THE UKRANINIAN QUESTION, A.J.Toynbee, Londra 1916, A4, 16 s. (3291)

BROOSA ASIA MINOR LETTERS, A.Schneider, Chambersburg 1846, 270 s. (1522) (1598)

BUDGET OF OTTOMAN EGYPT 1005-1006/1596-1597, Stanford J.Shaw, Paris 1968, A4, 244 s. (4028)

BUGÜNKÜ AZERBEYCAN DAVASI, M.Nizamettin Tebrizli, İst 1946, A4, 80 s. (5272)

BUGÜNKÜ EDEBİYAT, Köprülüzade Mehmed Fuad, İst 1924, A4, 332 s. (5335)

BUGÜNÜN MEŞHUR HUFFAZ-I KİRAMI VE MEVLİTHANLARI, H.R.Şenses, İst. 1965, A4, 128 s. (3864)

BUHRAN-I İCTİMAİMİZ, Said Halim Paşa, İstanbul Ahmed İhsan ve Şürekası Matbaacılık Osmanlı Şirketi, 1331, A4, 35 s. (2996)

BULGAR HARABELERİ HEM BURUNEI BULGARIAL, Kazan1908, 44 s. (580)

BULGAR TARİHİNDEN SAYFALAR İSLAMLAŞTIRILMlŞ BULGARLAR VE ULUSAL YENİDEN UYANlŞ SÜRECİ, H.Hrislov, Sofya 1989, l56 s. (732)

BULGAR VAHŞETLERİ, Dr.Cemil, (Osm.) İst 1325, A4, 234 s. (4851)

BULGAR VAHŞETLERİ, İSLAMİYETİN ENZAR-I BASİRETİNE VE ALEM-İ İNSANİYET VE MEDENİYETİN NAZAR-I DİKKATİNE, İst 1328, A4, 96 s. (5466)

BULGARCA TÜRKÇE SÖZLÜK, 1961, A4, 1264 s. (7459)

BULGARIAN HORRORS AND THE QUESTION OF THE EAST, W.E. Gladstone, Londra 1876, A4, 64 s. (5865)

BULGARİSTAN’DA TÜRK BASINI, İsmail H.T.Okday, İst, B4, 226 s. (4783)

BULGARLARIN BALKANLARI İSTİLA PLANLARI, Halil Yaver, İst. 1938, A4, 116 s. (4167)

BULGARSKİTE OBŞİNİ PREZ VIZPAZHCLANETO, Hristo Hristov, Sofya 1973, B4, 250 s. (4204)

BULGARSKO VIZRADZHDANE, Nikolay Gençev, A4, 439 s. (4241)

BULLETIN DE l’AMICALE ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE l’ALLIANCE ISRAELITE UNIVERSELLE,İst. 1912,160 s. (1566)

BULUŞMA NOKTALARI, Alber N. Arditti, 180 s. (1036)

BUNT’TI NA PAZVAN-OĞLU İ NEGOVOTO ZNAÇENİE ZA B’LGARSKOGO OSVEBODİTELNO DVİJENİE V’19 VIK, M.Teofilova, Sofya 1932, A4, 96 s. (4794)

BUREAUCRATIC REFORM IN THE OTTOMAN EMPIRE, Carter Findley, New Jersey 1980, A4, 490 s. (3592)

BURHAN-I GELENBEVİ, İsmail Gelenbeyvi, İst. 1310, B4, 104 s. (4379)

BURHANÜ’L-MÜEYYED, Gavs-i Azam Ebu’l-alameyn Seyyid Ahmed Er-Rıfai Hazretlerinin Tasavvuf, Tarikat, Ahlak Hakkında Dersleri, Kudsizade Kadri, İstanbul, A4, 200 s. (7536)

BURHANÜ’L-MUTTAKİM, TERCÜME-İ HADİS-İ ERBAİN, B4, 652 s. (6823)

BURSA GAZETESİ, 1308-1309, 400 s. (1136)

BURSA HAMAMLARI, Halkevi Neşriyatı, 1935, B4, 50 s. (1875)

BURSA’DA İPEKÇİLİK, Fahri Dalsar, İst. 1960, A4, 528 s. (3543)

BURUNUD BULGARLAR, A.Aziz, Kazan 1924, 30 s. (568)

BURY MY HEART AT WOUNDED KNEE, Dee Brolon, New York 1970, A4, 508 s. (1971)

BUSINESS OF MEDIA, David Croteau, Londra 2001, A4, 318 s. (4475)

BÜSTANÜ’L-AHBAR MUHTASAR-I NEYLÜ’L-EVTAR, Faysal bin Abdülaziz, Arapça, Kahire 1373-74, B4; cüz 1, 680 s.; cüz 2, 592 s. (5979)

BÜTÜN CEPHELERİYLE DİYARBAKIR, Şevket Beysanoğlu, İst 1963, B4, 296 s. (6071)

BÜTÜN YÖNLERİYLE FREUD VE FREUD DOKTRİNİ, Felicien Challeye, İst 1973, A4, 180 s. (7292)

BÜYÜK BİLGİ VE MÜZİK HAKKINDA NOTLAR, Dr.Mukaddere N.Özerdim, Ankara 1963, A4, 80 s. (3488)

BÜYÜK DUYGU, Onbeş Günlük Türk Risalesidir, Dündar Alp, İst., 1(2.3.1329); 26(18.1.1329), A3, 516 s. (3838)

BÜYÜK FELSEFE LÜGATİ, Mustafa Namık Çankı, İstanbul;
cilt I, 1954, B4, 800 s.
cilt II, 1955, B4, 792 s.
cilt III, 1958, B4, 544 s. (5157)

BÜYÜK HARBİN TARİHİ, ÇANAKKALE-GELİBOLU ASKERİ HAREKATI, C.F.Aspinal-Oglander, İst. 1940, A3, 1. cilt 442 s.; 2. cilt 483 s. (3586)

BÜYÜK HARPTE 3.ORDU’DA SIHHİ HİZMET, Tevfik Sağlam, İst. 1941, B4, 394 s. (3540)

BÜYÜK HARPTE ÇANAKKALE SEFERİ, Bursalı Mehmed Nihad, İst. 1926, A4, 42 s. (4283)

BÜYÜK HARPTE İRAN CEPHESİ, Mehmed Kenan, 2 cilt, Ank. 1928, A3, 638 s. (2428)

BÜYÜK İSKENDER, Ahmet Refik, 1931, 88 s. (312)

BÜYÜK MEVZULARDA UFAK FİKİRLER, Musa Carullah (Bigiyef), Sen Petresburg 1914, 112 s. (984)

BÜYÜK MUTASAVVIF MUHYİDDİN-İ ARABİ, M.Ertuğrul Kaan, İst. 1951, A4, 112 s. (3632)

BÜYÜK MÜCEDDİD İÇİN NE DEDİLER!, A3, 148 s. (5951)

BÜYÜK OSMANLI LUGATI, 1-4, İst 1958, B4, 1589 s. (7539)

BÜYÜK ROMANLAR, İst 1979, A4 (6619)

BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU, SULTAN MELİKŞAH DEVRİNDE, İbrahim Kafesoğlu, İst 1953, B4, 272 s. (6563)

BÜYÜK ŞAİRLER VE ŞİİRLERİ – 50 ŞAİR, İst 1968, A4, 304 s. (6006)

BÜYÜK ŞARK MECMUASI, sayı 1-19, İstanbul 1931-1935 (2821)

BÜYÜK TÜRK DİLCİSİ, KAŞGARİ MAHMUT, M. Şakir Ülkütaşır, İst  1946, A4, 144 s. (7575)

BÜYÜK TÜRK FİLOZOF VE TIP ÜSTADI İBNİ SİNA, ŞAHSİYETİ VE ESERLERİ HAKKINDA TETKİKLER, İst. 1937, B4, 900 s. (2118)

BÜYÜK TÜRK HİNDİSTAN KAPILARINDA, Herbert Melzig, İst A4, 83 s. (5006)

BÜYÜK TÜRK HÜKÜMDARI SULTAN MEHMET HAN VE ADALET HAYATI, Ali Himmet Berki, İst. 1953, B4, 164 s. (3578)

BYULLETEN TSENTNALNAGO ARHIVNAGO UPNAVLENİYE KRIMSKOY ASSR, Kırım 1932, A4, 27 s. (4840)

BYZANTİNAİ MELETAİ (TOPOGRAFİKA KAİ İSTORİKAİ) META PLEYSTON EYKONON, A.G.Paspati, İst 1877, B4, 416 s. (5545)

BYZANTINE CHURCHES IN CONSTANTINOPLE, A.V.Milligen, Londra 1912, 528 s. (1575)

BYZANTINE CHURCHES IN CONSTANTINOPLE, Alexandr van Millingen, Londra 1912, B4, 428 s. (6362)

BYZANTINE CIVILISATION, S.Runciman, Londra 1933, A4, 320 s. (2136)

BYZANTINE CONSTANTINOPLE THE WALLS OF THE CITY AND ADJOINING HISTORICAL SITES, A.V.Millingen, Londra 1899, 376 s. (1570)

BYZANTISCHE METROLOGIE, Erich Schilbach, Münih 1970, A4, 308 s. (6063)

BYZANTIUM CONFRONTS THE WEST (1180-1204), Charles M. Brand, Harward University Press 1968, A4, 405 s. (1742)

BYZANTIUM IN THE SEVENTH CENTURY, J.F.Haldon, New York 1990, A4, 512 s. (3045)

BZANTINE WORLD, J.M.Hussey, New York I96l, 200 s. (1656)

CADI ÇARPIYOR, (ZAMANE MÜNEKKİDLERİNE CEVAP), Hüseyin Rahmi, (Osmanlıca), İst 1329, A4, 72 s. (5810)

CADI ET LA MOUCHE, Jahiz, Paris 1988, A4, 436 s. (5370)

CAFERİ MEZHEBİNE GÖRE DİNİN ESASLARI, Muhammed S. Tebrizi, İst 1965, A4, 80 s. (5383)

CAFFA EX LES COLONIES GENOISES DE LA CRIMEE, Saint Maria Mevil, Paris 1850, A4, 36 s. (7063)

CAGHATAISCHES, M.Hartman, Heildelberg 1902, 104 s. (728)

CALCULUS OF CONSENT, J. M. Buchanan, Michigan 1967, A4, 366 s. (5330)

CALLIGRAPHERS AND PAINTERS, V. Minorsky, Washington 1959, 236 s. (412)

CAMBRIDGE ANCIENT HISTORY, cilt 1-2, 1200 s. (1482)

CAMBRIDGE ANCIENT HISTORY, cilt 6, 1000 s. (1481)

CAMBRIDGE ANCIENT HISTORY, cilt 7, 1012 s. (1485)

CAMBRIDGE ANCIENT HISTORY, cilt 8, 860 s. (1484)

CAMBRIDGE ANCIENT HISTORY, cilt 9, 1100 s. (1483)

CAMBRIDGE DICTIONARY OF PHILOSOPHY, Robert Audi, New York, 1995, B4, 910 s. (4209)

CAMBRIDGE HISTORY OF IRAN, P.Avery, 7 cilt, Cambridge, A4, 1096 s. (4674)

CAMBRIDGE HISTORY OF IRAN, THE SALJUQ AND MONGOL PERIODS, J.A.Boyle, 5.cilt, 1968, 744 s. (7676)

CAMBRIDGE HISTORY OF ISLAM, Cambridge l979, 2 cilt. (1370)

CAMBRIDGE HISTORY OF LATER GREEK AND EARLY MEDIEVAL PHILOSOPHY, A.H.Armstrong, Cambridge 1967, 728 s. (1590)

CAMBRIDGE HISTORY, J.B.Bury – S.A.Cook, cilt 5, Cambridge 1958, A4, 638 s. (6125)

CAMBRIDGE MEDIEVAL HISTORY, IV The Eastern Roman Empire (717-1453), Cambridge 1923, A4, 1032 s. (3384)

CAMBRIDGE PLATONISTS, Gerald R.Cragg, New York 1968, A4, 448 s. (6315)

CAMBRIDGE STUDIES IN ISLAMIC CIVILIZATION, A.Singer,1994, 224 s. (1344)

CAMI CEM AYIN, İsmiyle Silsilename Sabetin-i İslamiye, Hasan bin Mahmut Beyati, İst. 1331(1915), 56 s. (389)

CAMİÜ’L-FÜSULEYN, Şeyh Mahmud bin İsmail (İbn Kadı), (Arapça), Matbaatü’l-Ezheriyye, Kahire 1300, 356 s. (5512)

CAMİÜ’T-TEVARİH, (Arapça), 2 cilt,656, (1099)

CAMİÜ’L-FEVAİD, HAŞİYETÜ HALLÜ’L-MEAKID Bİ ŞERH-İ MÜTÜNİ’L-KAVAİD, Muhammed Nuri, 1423, B4, 141 s. (6954)

CAMİÜ’L-FUSÜLEYN, Mahmud bin İsmail Kadı-yı Semave el-Hanefi, Arapça, 2.cüz, 1.baskı, Matbaatü’l-Ezheriye (Kahire) 1300, 360 s. (5483)

CAMP LIFE OR PASSAGES FROM THE STORY OF A CONTINGENT, Charles J. Skeet, Londra 1860, A4, 320 s.(6463)

CAMPANGE DE TIMUR EN ANATOLIE, M.Matilde-A.Dersca, Bükreş, 204 s. (1326)

CAN AHENGİN NESİRLERİ, Giresun 1947, A4, 143 s. (4529)

CANİ BİR KADININ İNTİKAMI, Nick Karter, (Osm. yazma)A3, 91 s. (4278)

CANLI SÖZLER, Şair Hicri Dede, Kerkük 1422, A4, 200 s. (4980)

CANLI TARİHLER 10, DR. CELAL MUHTAR ÖZDEN HATIRALARI, İst 1945, B4, 36 s. (7521)

CANLI TARİHLER 12, EŞREF ALBATI HATIRALARI, İst 1945, B4, 60 s. (7522)

CANLI TARİHLER 2, MEHMET ALİ AYNİ HATIRALARI, İst 1945, B4, 96 s. (7517)

CANLI TARİHLER 4, HALİT KAÇAR HATIRALARI, İst 1945, B4, 48 s. (7518)

CANLI TARİHLER 6, OPERATÖR HAZIM PAŞA HATIRALARI, İst 1945, B4, 20 s. (7519)

CANLI TARİHLER 8, OPERATÖR CEMİL PAŞA HATIRALARI, İst 1945, B4, 148 s. (7520)

CANLI TARİHLER, ETEM RUHİ BALKAN HATIRALARI, İst 1947, B4, 56 s. (7532)

CANLI TARİHLER, GALİB KEMALİ SÖYLEMEZOĞLU, HATIRALARI ATİNA SEFERİ (1913 – 1916), İst 1946, B4, 400 s. (7472)

CANLI TARİHLER, KADRİ RAŞİT ANDAY HATIRALARI, İst 1947, B4, 36 s. (7533)

CAPILATISM AND ITS ECONOMICS; A CRITICAL HISTORY, D.Dowd, Londra 2000, A4, 335 s. (4480)

CAPITALISM AND MATERIAL LIFE 1400-1800, F.Braudel, Londra 1973, 480 s. (1469)

CAPTIVE NATIONS IN THE USSR, Münih 1963, B4, 116 s. (6730)

CARAVAN CITIES, M.Rostovtzeff, Oxford 1932, A4, 6+224 s. (2322)

CARTESIAN MEDITATIONS, AN INTRODUCTION TO PHENOMENOLOGY, E.Husser, 1993, 172 s. (1242)

CASH, CREDIT AND CRISIS IN EURUPE 1300-1600, H.A.Miskimin, 1989, 320 s. (1246)

CASIMIR BARBIER DE QEYNARD DICTIONNAIRE DE LA PERSE, 1970, 666 s. (126)

CASTLES OF THE ASSASSINS, P.Willey, 328 s. (426)

CATALOGUE MANUSCRIBTS ARABES ET TURCS, Houtsma, l886, 152 s. (1000)

CATALOGUE MANUSCRIBTS ORIENTAL, C.Schefer, 1900, 250 s. (1002)

CATECHISME POSITIVISTE, A.Comte, Londra 1891, A5, 570 s. (2117)

CATEGORIES AND EXPERIENCE ESSAYS ON ARISTOTELIAN THEMES, J.P.Anton, A4, 336 s. (2460)

CATHOLIC EASTERN CHURCHES, Donald Altwater, Lonrdra 1935, A4, 364 s. (1680)

CATHOLIC RELIGION, Vernon Staley, Londra 1983, A4, 240 s. (1677)

CATHOLICS AND SULTANS, The Church and The Ottoman Empire 1453-1923, C.A.Frazee, Cambridge, 1983, 390 s. (294)

CAUCASE DANS LA CULTURE RUSSE, Leon Tolstoy, Paris 1997, B4, 64 s. (6774)

CAUCASE ET LA REVOLUTION RUSSE, Haydar Bammat, Paris 1920, A4, 72 s. (6773)

CAUCASE, Paris, 1, 2, 3, 3/10, 4/11 (6709)

CAUCASIAN BATTLEFIELDS, A HISTORY OF THE WARS ON THE TURCO – CAUCASIAN BORDER (1828 – 1921), W.E.D.Allen, Skokie 1999, A4, 636 s. (4729)

CAUCASOAN REVIEW, Münih 1995, 10 sayı, A3, 1321 s. (2281)

CAUCASUS AN ETHNO-HISTORICAL SURVEY, Tibor Halashi Kun, A4, 48 s. (4522) (4053)

CAUCASUS PROBLEM, Haidar Bammate, Bern 1919, A4, 48 s. (5852)

CAUSES OF THE SUCCESSES OF THE OTTOMAN TURCS, James Surtees Phillotts, Shrimpton 1859, A4, 24 s. (7884)

CEHENNEMDEN SELAM, M. Turhan Tan (Semih Fethi), İst 1928, A4, 576 s. (6999)

CELAİLÜ’L-KULUB, B4, 253 s. (7862)

CELAL ŞERHÜ’L-AKAİD (Devvani Şerhi, Gelenbevi ve Mercani haşiyesi ile beraber), Matbaa-i Amire 1317, A3 (5532)

CELAL, Celaleddin Devvani, (Arapça), Arif Efendi Matbaası, İstanbul 1316, B4, 80 s. (5506)

CELAL, Celaleddin Devvani, Arapça, İstanbul Matbaa-i Arif Efendi 1316, B4, 80 s. (5980)

CELLAD, Ahmed Mithad, İst. 1301, 192 s. (1901)

CEM SULTAN, Ahmet Refik, İst 1923, A4, 232 s. (7379)

CEM/DJEM, siyasî, edebî, musavver mizah mecmuası, müdir-i mesulü Cemil, sermuharriri Refik Halid, Osmanlıca Fransızca, 1(28 Teşrin-i sani 1326)-43(6 Teşrin-i evvel 1327), A3, 688 s. (3006)

CEMAL ALE’L-CELAL, EL CEMALÜ’D-DEYYANİ, ALE’L-CELALİ’D-DEVVANİ, müellifi Edirne Müftüsü Kazasker el Hac Mehmed Efendi, (Arapça), İst., B4, 374 s. (5499)

CEMAL ALE’L-CELAL, Celal Devvani-Cemal Deyyani, Darü’l-tıbaati’l-Amire, Arapça, İst B4, 384 s. (5761)

CEMAL PAŞA, HATIRAT, İst 1922, A4, 282 s. (5476)

CEMALEDDİN EFGANİ, (Arapca), Ali Seleş, Londra 1982, 255 s. (1915)

CEMİYET-İ MÜDERRİSİN NİZAMNAME-İ ESASİSİ, BEYANNAME, İst. Evkaf-ı İslamiye Mat. 1337, A4, 22 s. (2946)

CEMİYET-İ TEDRİSİYE-İ İSLAMİYE (İDARE VE TEDRİS MECLİSLERİNİN 1328-1329 SENE-İ DEVRİYESİ RAPORLARI), İst. 1329, A4, 20 s. (2923)

CEMİYET-İ TEDRİSİYE-İ İSLAMİYE CEMİYETİ’NİN VEZAİFİNİ MÜŞİR NİZAMNAMEDİR, İst. 1332, A4, 9 s. (2922)

CEMİYET-İ TEDRİSİYE-İ İSLAMİYE’NİN VEZAİFİ NİZAMNAMESİDİR. 16 s. (922)

CEMİYET-İ TEDRİSİYE-İ OSMANİYE NİZAMNAME-İ ESASİSİ, İst. 1341, A4, 8 s. (2939)

CEMİYYET-İ AKVAM VE TÜRKİYEDE ERMENİ VE RUMLAR, İst. 1337, A4, 48 s. (2506)

CENGHIS KHAN, Robert N. Webb, New York 1967, A4, 90 s. (5396)

CENGIS KHAN, (Fran.), B.Vladimirtsov, 1948, l76 s. (1208)

CENGİZ HAN, Z.V.Togan, 1969-70, B4, 72 s. (3642)

CENT PROJETS DE PARTAGE DE LA TURQUIE (1281 1913), T.G. Djuvara, Paris 1914, 666 s. (359)

CENTRAL ASIA AND TRANSCAUCASIA, V.V.Naumkin, Londra 1994, A4, 256 s. (1791)

CENTRAL ASIA, A.Belintsky, Cenevre 1919, 256 s. (1451)

CENTRAL ASIA, Hafeez Malik, New York 1994, A4, 338 s. (1789)

CENTRAL ASIAN MONUMENTS, H.B.Paksoy, İst. 1992, A3, 16 s. (4130)

CENTRAL ASIAN REPUBLICS, cilt 1, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan; cilt 2, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, A3, 536 s. (2137)

CENTRAL ASIAN SURVEY, cilt 1, 1982 (sayı 1-4), A4, 482 s.; cilt 2, 1983 (sayı 1-4), A4, 560 s.; cilt 3, 1984 (sayı 1-4), A4, 520 s.; cilt 4, 1985 (sayı 1-4), A4, 556 s.; cilt 5, 1986 (sayı 1-4), A4, 586 s.; cilt 6, 1987 (sayı 1-4), A4, 538 s.; cilt 7, 1988 (sayı 1-4), A4, 500 s.; cilt 8, 1989 (sayı 1-4), A4, 508 s.; cilt 9, 1990 (sayı 1-4), A4, 550 s.; cilt 12, 1993 (sayı 1-4), A4, 165 s.; cilt 13, 1994 (sayı 1-4), A4, 600 s. (2140)

CENTRAL QUESTIONS OF PHILOSOPHY, A.J.Ayer, Londra 1973, A4, 256 s. (3652)

CENUBİ ANADOLU YÖRÜKLERİNİN ETNO-ANTROPOLOJİK TETKİKİ, Kemal Güngör, Ankara 1941, B4, 164 s. (5265)

CENUBİ DOĞU ANADOLU’NUN ESKİ ZAMANLARI, Kadri Perk, İst 1944, A4, 264 s. (6737)

CERİDE-İ RÜSUMİYE, (Osm. dergi), sayı 1-5, İst. 1324, A4, 120 s. (2622)

CERİDE-İ SUFİYYE, (Osmanlıca dergi)), B4, 384 s. (4340)

CEVABÜ’L-SADİD Fİ BEYAN DİNİL TEVHİD, 1334, 300 s. (1102)

CEVAHİRÜ’L-MÜLUK, Ali Emiri, İst. 1319 (1901), 68 s. (682) (724)

CEYLON UNDER BRITISH RULE 1795 – 1932, L.A.Mills, Londra 1964, A4, 222 s. (3432)

CEZAİR-İ BAHR-İ SEFİD SALNAMESİ, Rodos 1318, A4, 274s. (4537)

CEZAİR-İ BAHR-İ SEFİD VİLAYETİNİN 1302 SENE-İ HİCRİYE SALNAMESİDİR, A4, 354 s. (4290)

CEZAYİR’İN FRANSIZLAR TARAFINDAN İŞGALİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1827-1847), İst 1957, B4, 76 s. (7034)

CHAGATAY MANUAL, Janos Eckmann, 1966, 356 s. (522)

CHAIN OF BEING, A.O.Lovejoy, New York 1960, A4, 380 s. (2376)

CHALLENGES FOR THE FORMER SOVIET SOUTH, Roy Allison, Londra 1996, A4, 380 s. (1867)

CHALLENGES TO TRADE UNIONS IN EUROPE, P.Leisink, Great Britain 1996, A4, 14+296 s. (2289)

CHANCE AND CONTINUITY IN INDIA SUFISM, T.Dahnhardt, New Delhi, A4, 448 s. (4699)

CHANSONS POPULAIRES TATARES (LES CHANSONS POPULAIRES TATARES ET LEUR FORMATION), N.K.Dimitriev, Paris 1926, A4, 44 s. (4161)

CHANSONS POPULAIRES TATARES (QUATRAINS POPULAIRES D’OUFA), N.K.Dimitriev, Paris 1928, A4, 17 s. (4160)

CHANSONS TATARES DE CRIMEE (RECUEILLIES ET TRADUITES), O.Chatskaya, Paris 1926, A4, 33 s. (4164)

CHANSONS TATARES DE CRIMEE, N.N.Dimitriev, Paris 1928, A4, 25 s. (4162)

CHANT DU SOLEIL, Eva de Vitray, Meyerovitch, Paris 1993, A4, 16 s. (1839)

CHAOS MAKING A NEW SCIENCE, James Gleict, 368 s. (92)

CHARLES PIERCE AND SCHOLASTIC REALISM, John F.Boler, Washington 1963, (6241)

CHARTER OF INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DAGHESTANIANS AND DECLARATION OF THE FIRST INTERNATIONAL CONGRESS OF DAGHESTAN COMATRIOTS, Mahaçkale, 28 Ağustos 1992. (6804)

CHASSES ROMAINES, J.Aymard, Paris 1951, A4, 612 s. (4717)

CHATEAUX TURCS DU BOSPHORE, Albert Gabriel, Paris 1943, A3, 200 s. (5303)

CHATHAM HOUSE VERSION AND OTHER MIDDLE EASTERN STUDIES, Elie Kedourie, Londra 1970, A4, 496 s. (5870)

CHECHEN ENGLISH – ENGLISH CHECHEN DICTIONARY AND PHRASE BOOK, N.Awde, New York 1997, A4, 180 s. (3473)

CHEREF-NAMEH FASTES DE LA NATION KOURDE, F.B.Charmey, cilt I, St. Petersburg 1868; cilt II, St. Petersburg l870; cilt III, St. Petersburg 1873; cilt IV, St. Petersburg 1875; Republished in 1969 Gregg Int. Pub., 3666 s. (29)

CHEVET DE LA TURQUIE, Stephane Lauzanne, Paris 1913, A4, 278 s. (4464)

CHIERS DU MONDE RUSSE ET SOVIETIQUE, A3, 12 s. (4134)

CHIESA DIS PIETRO IN GALATA, P.B.Palazzo, İst. 1943, 80 s. (747)

CHILD OF THE ORIENT, Demetra Vaka (K.Brown), New York, 38 s. (768)

CHINA – OVERCOMING RURAL POVERTY, Washington, 2001, B4, 156 s. (4757)

CHINA AS A GREAT POWER, Stuart Harris, Gary Klintwoorth, New York 1995, A4, 400 s. (1834)

CHINA HONG KONG TAIWAN INC, Willem Van Kemenade, New York 1997, A4, 457 s. (1837)

CHINA’S EARLY INDUSTRIALIZATION, Albert Feuerwerker, Londra 1968, A4, 360 s. (7296)

CHINESE GLEAMS OF SUFİ LIGHT, Sachiko Murata, New York 2000, A4, 368 s. (3530)

CHINESE REVOLUTION, STUDENT VOLUNTEER MOVEMENT, Arthur Judson Brown, New York, 225 s. (3351)

CHINESISCHEN NACHRICHTEN ZUR GESCHICHTE DER OST-TÜRKEN (T’U-KÜE), Liumau-Tsai, Wiesbaden 1958, B4, 494 s. (1984)

CHOISEUL – GOUFFIER, Leance Pinqaud, Paris 1887, A4, 300 s. (4771)

CHP VE GENEL BAŞKANI, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ankara 1963, B4, 12 s. (7590)

CHRISTIAN STORY, Gabriel Fackre, Londra 1978, A4, 284 s. (1772)

CHRISTIANITY AND ISLAM UNDER THE SULTANS, 2 cilt, F.W.Hasluck, New York. (599)

CHRISTIANITY AND THE WORLD RELIGIONS, Hans König, Londra 1986, B4, 480 s. (4438)

CHRISTIANITY IN TURKEY (A NARRATIVE OF THE PROTESTAN REFORMATION IN THE ARMENIAN CHURCH),H.G.O.Dwight, Londra 1854, A4, 380 s. (1746)

CHRISTIANITY, ENLIGTENMENT AND COLONIALISM; RUSSIA IN THE NORTH CAUCAUS 1550-1800, M.Khodorkovsky, A4, 36 s. (4152)

CHRISTIANS AND JEWS IN THE OTTOMAN EMPIRE, B.Braude, Bernard Lewis, New York 1982, 462 s. (551)

CHRONIQUES D’AMADI ET DE STRAMBALDI, M.Rene de Mas Latrie, Paris 1831, B4; cilt I, 548 s.; cilt II, 344 s. (1848)

CHRONIQUES DE VILLEHARDOIN ET DE HENRI DE VALENCIENNES DE LA CONQUETE DE CONSTANTINOPLE, M.D.Cauture, Paris 1889, 426 s. (1381) (1478)

CHRONOGRAPHY OF BAR HERBRAEUS, E.A.Wallis Budge, Amsterdam 1976, A4, 630 s. (4701)

CHURCH DICTIONARY, Walter Farquhar Hook, Londra 1859, B4, 816 s. (7098)

CHURCH OF ARMENIA, Malachia Ormanian, Londra 1955, A4, 219+26 s. (2262)

CHUVASH MANUAL, John R.Krueger, Hollanda 1961, A4, 300 s. (5273)

CİHAD VE EL KİTAL Fİ EL SİYASET EL ŞERİYYE, (Arapca), Muhammed Hayr Heykel, Beyrut 1993, cilt I-II, 2096 s. (1950)

CİHAN DER ASR-I Bİ’SET, Dr. Muhammed Cevad, Haşimi Rafsancani, Farsca, Tahran 1352, A4, 160 s. (6130)

CİHAN HARBİNDE DENİZ SAVAŞLARI VE İSKAJORAK, Bahriye Mektebi Muallimlerinden Yüzbaşı Fevzi, İst 1928, 688 s.(6445)

CİHAN HARBİNİ NASIL İDARE ETTİK, Kazım Karabekir, kitap 3, İst 1939, A4, 300 s. (5977)

CIHANNUMA, Neşri, 2 cilt, Leipzig 1955, 600 s. (332)

CİHANNÜMA, Katip Çelebi, Müteferrika baskısı 1732, 740 s. (1470)

CİLAU’L-KULÜB ve KEŞFÜ’L-KURÜB Bİ-MENAKIB-I EBU EYYUB, Abdülhafız İbn Osman el-Kari et-Taifî, İst. Mihran Matbaası 1298, A4, 62 s. (3302)

CİLAÜ’L-KULUB Fİ RİSALETİ’N-NEBİYYİ’L-MAHBUL, Hafız İbrahim, Mekteb-i Fünun-ı Harbiye Matbaası, İst 1292, (Osm), B4, 396 s. (7257)

CIN CIK, KEBAN BARAJI ÖYKÜSÜ, Şerafettin Işık, Ankara 1973, A4, 64 s. (4748)

CİNAYAT KOLEKSİYONU, 3.Kitap, Siyah Pençe, Vassaf Kadri-Süleyman Sudi, İst 1330, A4, 48 s. (6022)

CİNAYAT KOLEKSİYONU, 6.Kitap, Yeraltı Şehrinde Bir Cinayet, Vassaf Kadri-Süleyman Sudi, İst 1330, A4, 48 s. (6032)

CİNAYAT KOLEKSİYONU, 7.Kitap, Çin Guguklu Saati, Vassaf Kadri-Süleyman Sudi, İst 1330, A4, 48 s. (6020)

CİNAYAT KOLEKSİYONU, 8.Kitap, Kanlı Perinin Son Aşkı, Vassaf Kadri-Süleyman Sudi, İst 1330, A4, 48 s. (6031)

CİNAYAT KOLLEKSİYONU, GÖRÜLMEMİŞ BİR AŞK, Vassaf Kadri, Süleyman Sudi, Beşinci Kitap, 1330, A4, 48 s. (7849)

CİNAYAT KOLLEKSİYONU, KANLI PERİ, Vassaf Kadri, Süleyman Sudi, Birinci Kitap, 1330, A4, 54 s. (7844)

CİNAYAT KOLLEKSİYONU, KARA CADI, Vassaf Kadri, Süleyman Sudi, İkinci Kitap, 1330, A4, 47 s. (7845)

CİNGÖZ RECAİ, Server Bedii, Al Kanlar İçinde, İst 1928, A4, 20 s. (7392)

CİNGÖZ RECAİ, Server Bedii, Ateşten Gözler, İst 1928, A4, 20 s. (7390)

CİNGÖZ RECAİ, Server Bedii, Aynalı Dolap, İst 1925, A4, 32 s. (7406)

CİNGÖZ RECAİ, Server Bedii, Cingöz Geldi, İst 1925, A4, 32 s. (7400)

CİNGÖZ RECAİ, Server Bedii, Cingöz’ün Akibeti, İst 1925, A4, 32 s. (7409)

CİNGÖZ RECAİ, Server Bedii, Cingöz’ün Ziyafeti, İst 1928, A4, 20 s. (7399)

CİNGÖZ RECAİ, Server Bedii, Domuz Sokağı Vakası, İst 1928, A4, 20 s. (7397)

CİNGÖZ RECAİ, Server Bedii, Düşman Şakası, İst 1925, A4, 32 s. (7404)

CİNGÖZ RECAİ, Server Bedii, Esrarlı Köşk, İst 1925, A4, 32 s. (7401)

CİNGÖZ RECAİ, Server Bedii, Gece Kuşları, İst 1928, A4, 20 s. (7394)

CİNGÖZ RECAİ, Server Bedii, Gece Tuzağı, İst 1928, A4, 20 s. (7389)

CİNGÖZ RECAİ, Server Bedii, Han Baskını, İst 1928, A4, 20 s. (7387)

CİNGÖZ RECAİ, Server Bedii, İmdad, İst 1928, A4, 20 s. (7393)

CİNGÖZ RECAİ, Server Bedii, Kadın Cinayeti, İst 1925, A4, 32 s. (7403)

CİNGÖZ RECAİ, Server Bedii, Karanlıkta Bir Işık, İst 1925, A4, 32 s. (7402)

CİNGÖZ RECAİ, Server Bedii, Karanlıkta Hücum, İst 1928, A4, 20 s. (7386)

CİNGÖZ RECAİ, Server Bedii, Kaybolan Adam, İst 1928, A4, 20 s. (7385)

CİNGÖZ RECAİ, Server Bedii, Polis Tuzağı, İst 1928, A4, 20 s. (7398)

CİNGÖZ RECAİ, Server Bedii, Sahte Şerlok, İst 1928, A4, 20 s. (7396)

CİNGÖZ RECAİ, Server Bedii, Sekiz Adım Kala, İst 1928, A4, 20 s. (7391)

CİNGÖZ RECAİ, Server Bedii, Son Muvaffakiyet, İst 1925, A4, 32 s. (7408)

CİNGÖZ RECAİ, Server Bedii, Şeytani Tuzak, İst 1928, A4, 20 s. (7395)

CİNGÖZ RECAİ, Server Bedii, Tatavla Cinayeti, İst 1925, A4, 32 s. (7407)

CİNGÖZ RECAİ, Server Bedii, Tütüncünün Ölümü, İst 1925, A4, 32 s. (7405)

CİNGÖZ RECAİ, Server Bedii, Yerin Dibinden Sesler, İst 1928, A4, 20 s. (7388)

CİNGÖZ’ÜN KIZ KAÇIRMASI, Cingöz Recai Kibar Serseri, Server Bedii, Osm., İst. 1342 (1926), 32 s. (3315)

CİNGÖZÜN ESRARI, Server Bedii, İst 1935, A4, 272 s. (7350)

CIRCASSIA AND DAGHESTAN, B4, 16 s. (6801)

CIRCASSIA; OR A TOUR TO THE CAUCASUS, G.L.Ditson, Londra 1850, A4, 460 s. (3083)

CIRLAR ASILA KÜNEL, Zinnur Mansurof, Kazan 1993, A4, 576 s. (4037)

CITIES OF MUGHUL INDIA, G.Hambly, New York 1968, A3, 168+48 s. (renkli fotokopi) (2759)

CITY AND MAN, Leo Strauss, Şikago 1964, A4, 256 s. (7103)

CITY OF THE SULTAN, 1854, 384 s. (1131)

CITY, M.Veber, Londra 1958, 244 s. (1594)

CİVA NECATİ’NİN HARİKULADE SERGÜZEŞTLERİ, Server Bedii, Altın Dolu Küp, İst 1927, A4, 16 s. (7432)

CİVA NECATİ’NİN HARİKULADE SERGÜZEŞTLERİ, Server Bedii, Çalınan Vasiyetname, İst 1928, A4, 16 s. (7429)

CİVA NECATİ’NİN HARİKULADE SERGÜZEŞTLERİ, Server Bedii, Esrarlı Dolap, İst 1927, A4, 16 s. (7428)

CİVA NECATİ’NİN HARİKULADE SERGÜZEŞTLERİ, Server Bedii, İnci Tesbih Sirkati, Bir Düğün Gecesi, İst 1927, A4, 16 s. (7431)

CİVA NECATİ’NİN HARİKULADE SERGÜZEŞTLERİ, Server Bedii, Karanlıkta Bir Işık, İst 1927, A4, 18 s. (7433)

CİVA NECATİ’NİN HARİKULADE SERGÜZEŞTLERİ, Server Bedii, Tiyatro Baskını, İst 1927, A4, 16 s. (7427)

CİVA NECATİ’NİN HARİKULADE SERGÜZEŞTLERİ, Server Bedii, Zifiri Karanlıklarda, İst 1927, A4, 16 s. (7430)

CIVILISATION ARABE EN ESPAGNE, E.Levi Provencal, 1961, 216 s. (1229)

CIVILISATIONS DE L’INDE, Gustave Le Bon, Paris 1887, B4, 192 s. (3560)

CIVILIZATION AND IT’S DISCONTENTS, Sigmund Freud, New York 1962, A4, 110 s. (5742)

CIVILIZATION CAUCASIENNE, Arthur Byhan, Paris 1936, A4, 284 s. (6671)

CIVILIZATIONAL TRANSFORMATION AND THE MUSLIM WORLD, Ahmed Davutoğlu, A4, 145 s. (2078)

CLASH ON CIVILIZATIONS THE DEBATE, S.Huntington, New York 1996, A4, 70 s. (2473)

CLASSICAL DICTIONARY OF INDIA, John Garret, New Delhi 1999, A4, 720 s. (4668)

CLASSICAL HERITAGE IN ISLAM, F.Rosental, 1975, 304 s. (1253)

CLAUISO EMBASSY TO TAMERLANE 1403-1406, G.Strange, 400 s. (418)

CLOWN AND HIS DAUGHTER, Halide Edib, Londra 1935, A4, 378 s. (4672)

COĞRAFİ MUFASSAL TARİH-İ GARB-İ İRAN, Karimi Bahman (Farisi), 440 s. (1108)

COĞRAFYA (ŞEBİNKARAHİSAR) 1938-1948, Hasan Tahsin Okutan, Giresun 1944, A4, 464 s. (3954)

COĞRAFYA-YI TARİH-İ HORASAN DER TARİH-İ HAFIZ EBRU, Şehabeddin Abdullah (Hafız Ebru), (Farsça), tashih-talik:Dr.Gulam Rıza, Tahran 1370, B4, 168 s. (5526)

COLLECTED DIALOGES OF PLAT0, Hamilton-Cairns, 2 cilt, 1960, 1720 s. (1300)

COLLECTED PAPERS, 1,2, 3 cilt, A.Schutz, A4, 964 s. (3985)

COLLECTIVE DYNAMICS, Kurt Lang – Gladys Engel Lang, New York 1968, B4, 580 s. (7418)

COLLOQUIAL TURKISH, Yusuf Mardin, Londra 1976, 302 s. (272)

COLONIALISM IN AN INDIAN HINTERLAND, THE CENTRAL PROVINCES, 1820 – 1920, D.E.U.Baker, Bombay 1993, A4, 392 s. (3417)

COLOPHONS OF ARMENIAN MANUSCRIPTS, 1301-1480, A.K. Sanjiyan, 1969, 460 s. (94)

COLUMBİA PLAK GENEL KATALOĞU,
TÜRKÇE PLAKLARI,
İst 1941, A4, 152 s.
İst 1946, A4, 120 s.
İst 1950, A4, 120 s.
Umumi Kataloğa İlave No.1-16 s.
İlave No.41-12 s.
İst 1961, A4, 32 s. (7748)

COLUMBİA UMUMİ KATALOG, İstanbul, A4, 88 s. (7809)

COME OVER INTO MACEDONIA AND HELP US, Adam Block, İst. 1913, B4, 60 s. (3601)

COMIC IMAGE OF THE JEWS, S.Altman, 240 s. (1058)

COMING OF THE FRENCH REVOLUTION, G.Lefebre, New Jersey 1947, A4, 260 s. (3973)

COMMENT LA JUSTICE A ET CONDAMNEE A’ADANA, A.Arslanin, 1909, 26 s. (630)

COMMENTARIA IN ARISTOTELEM GRAECA IOANNIS PHILOPONI IN ARISTOTELIS LIBROS DE GENERATIONE ET CORRUPTIONE, Hieronymus Vitelli, Berolini 1897, B4, 368 s. (7750)

COMMENTARY ON ARISTOTLE’S METAPHYSICS, St.Thomas Aquinas, John P.Rowan – Ralph McLnemy, Indiana 1961, B4, 900 s. (6386)

COMMENTARY ON HERODOTUS, W.W.How – J. Wells, Londra 1968, cilt I (Books  I – IV), 464 s.; cilt II (Books  V – IX), 468 s. (6974)

COMMENTARY ON PLATO’S MENO, Jacop Klein, North Carolina 1965, A4, 268 s. (7689)

COMMENTARY ON THE GREED OF ISLAM, Earl Edgar Elder, New York 1950, A4, 222 s. (2022)

COMMENTARY ON THE GREED OF ISLAM, Earl Edgar Elder, New York 1950, A4, 222 s. (2102)

COMMENTARY TO KANT’S CRITIQUE OF PURE REASON, Norman Kemp Smith, Londra 1918, A4, 656 s. (6911)

COMMISSION DE DELIMITATION DE LA FRONTIERE TURCO-HELLENIQUE CONSTANTINOPLE, (Osm.-Fransızca), 96 s. (1581)

COMMISSION MIXTE POUR l’ECHANGE DES POPULATION GRECQUES ET TURQUES, tome II, A4, 1630 s. (5026)

COMMON WEST CAUSCASIAN, Viacheslav A. Chirikba, 1959, B4, 480 s. (6699)

COMMUNITIES ISRAELITES D’ALEXANDRIE, Bension Tarafah, İskenderiye 1938, A4, 160 s. (2462)

COMMUNITIES OF LEARNING, Frank A.Stone, İst 1970, A4, 28 s. (5748)

COMMUTUNAUTES SYRIAGUES EN IRAN ET IRAK DES ORIGINES A 1552, J. M. Frey., 1979, 320 s. (1211)

COMPANION ENCYCLOPEDIA OF ASIAN PHILOSOPHY, Brian Carr, Londra 1997, B4, 1160 s. (4435)

COMPANION TO PHILOSOPHY OF LAW AND LEGAL THEORY, Dennis Patterson, Oxford 1999, B4, 516 s. (4920)

COMPANION TO THE HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT, W.J.Samuel-J.E.Biddle, Oxford 2003, B4, 732 s. (5070)

COMPANION TO THE QURAN, W.Montgomery Watt, 1967, 356 s. (902)

COMPANION TO WITTGENSTEIN’S TRACTATUS, Max Block, 1964, A4, 468 s. (4974)

COMPANION TO WITTGENSTEIN’S PHILOSOPHICAL INVESTIGATIONS, Gart Hallett, Londra 1977, A4, 800 s. (6238)

COMPENDIOUS SYRIAC DICTIONARY, R. Payne Smith, Oxford 1903 (5417)

COMPERATIVE EVOLUTION OF BUSINESS PARTNERSHIPS, Murat Çizakça, New York 1996, A4, 252 s. (2029)

COMPERATIVE GRAMMAR OF GREEK AND LATIN, Carl Darling Buck, Chicago 1933, A4, 420 s. (4657)

COMPERATIVE GREEK AND LATIN SYNTAX, R.W.Moore, Londra 1934, A4, 224 s. (4704)

COMPETITIVE STRATEGIES IN EUROPEAN BANKING, J.Canals, New York 1993, A4, 300 s. (2824)

COMPLETE LATIN GRAMMAR, Albert Harkness, New York 1898, B4, 464 s. (7870)

COMPLETE LETTERS OF LADY MONTEGU, 3 cilt, New York 1967, 1500 s. (1199)

COMPLETE POETRY AND SELECTED PRASE, Walt Whitman, BOSTON 1959, A4, 572 s. (6642)

COMPLETE WORKS OF ARISTOTLE, II.cilt, J.Barnes, New Jersey 1995, A4, 1236 s. (4496)

COMPLETE WORKS OF ARISTOTLE, J.Barnes, New Jersey 1984, A4, 1250 s. (4496)

COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE, İsrael Gollanez, 1432 s. (3527)

COMPRENDE d’ISLAM, F.Schvon, 1976, 200 s. (1005)

COMPRENSIONE DEL SAGGETTO UMANO, Rodolfo Mondolfo, Firenze 1958, A4, 772 s. (5017)

CONCEPT AND REALITY OF EXISTENCES, T.İzutsu, Tokyo 1971, 172 s. (1466)

CONCEPT DE CAUSALITE CHEZ GAZALI, Al Marzouki, Tunus 1900, B4, 250 s. (4601)

CONCEPT DE L’ANGOISSE PAR SCREEN KIERKEGAARD, Knud Ferlov, A4, 240 s. (3923)

CONCEPT OF LAW, H.L.A.Hart, Oxford 1993, A4, 274 s. (4888)

CONCEPTS OF ETHICS, S.Zink, Londra 1962, A4, 312 s. (2570)

CONCISE ENCYLOPEDIA OF INDIAN HISTORY, M.B.Chande, Delhi 1995, A4, 488 s. (4666)

CONCISE OXFORD ENGLISH ARABIC DICTIONARY, N.S.Doniach, Oxford l982, 458 s. (276)

CONCISE PAHLAVI DICTIONARY, D.N.MacKenzie, Londra 1971, B4, 216 s. (4610)

CONDUCT OF LIFE, Ralph Waldo Emerson, Boston 1890, A4, 308 s. (3054)

CONFIGURATION DE LA TERRE (KITAB SURAT AL ARD), IBN HAUQAL, Beyrut 1965, cilt I-II, 584 s. (1866)

CONFLICT OF EAST AND WEST IN TURKEY, Halide Edib, Delhi 1963, A4, 240 s. (5646)

CONNAISSANCE DE LA POPULATION ET DES PRODUCTIONS DE LA MOREE A TRAVERS UN MANUSCRIT ANONXME DE LA FIN DU XVII SIECLE, Atina 1987, 148 s. (1536)

CONQUEST THE CONSTANTINOPL, Edgar Holmes McNeal, New York, 196l, 160 s. (1648)

CONSEILS AT MEMORIES DE SYNADINOS, PRETRE DE SERRES EN MACEDONIA (XVIIe Siecle), 1996 A4, 600 s. (4680)

CONSENT FREEDOM AND POLITICAL OBLIGATION, J.P.Plamenatz, Londra 1968, A4, 196 s. (6636)

CONSIDERATIONS INACTUELLES – FRAGMENTS POSTHUMES (1874 – 1876), Friedrich Nietzsche, Berlin 1967, A4, 580 s. (6324)

CONSTANTINOPEL UND JERUSALEM, Salomon Schweigger, Akademische Druck-u Verlagsanstalt, Graz (Avusturya) 1964, XX+334 s. (3340)

CONSTANTINOPLA 1453 MITOS Y. REALIDADES – NUEVA ROMA, Madrid 2003, B4, 586 s. (6221)

CONSTANTINOPLE ANCIENNE ET MODERNE, J.Dallaway, A.Morelle, I-II, 384 s. (813)

CONSTANTINOPLE AND IT’S PROBLEMS, O.Dwight, New York 1901, 320 s. (1429)

CONSTANTINOPLE AND THE SCENERY OF THE SEVEN CHURCHES OF ASIA MINOR, Thomas Allom, Paris, B4, 138 s. (4632)

CONSTANTINOPLE BYZANTINE ET LES VOYAGERS DU LEVANT, Jean Ebersolt, Paris 1918, A4, 284 s. (5649)

CONSTANTINOPLE BYZANTINE, R.Janin, Paris 1964, B4, 562 s. (5318)

CONSTANTINOPLE ET LES DETROITS, A.de Geoffre de La Pradelle, L.Eisenmann, B.Mirkine-Guetzevitch- P.Reouvin,
1. cilt, Paris 1930, A4, 536 s.
2. cilt, Paris 1932, A4, 428 s. (7525)

CONSTANTINOPLE IN 1928, 2 cilt toplam 1056 s. (637)

CONSTANTINOPLE MEDIEVALE, Paul Magdalena, Paris 1996, B4, 120 s. (5941)

CONSTANTINOPLE TO-DAY OR THE PATHFINDER SURVEY OF CONSTANTINOPLE, Clarence Richard Johnson, New York 1922, A4, 480 s. (7524)

CONSTANTINOPLE, C.E.Clement, Boston 1895, 336 s. (1440)

CONSTANTINOPLE, F.M.Crawford, New York 1899, 96 s. (1187)

CONSTANTINOPLE, G.Young, Londra 1926, A4, 326 s. (2859)

CONSTANTINOPLE, New York 1922, 464 s. (1512)

CONSTITUTION DE LA PROPRITE TERRITORIALE WORMS, 300 s. (1004)

CONSTITUTION OTTOMANE 1876, A.Ubicini, 72 s. (1052)

CONTEMPORARY MEMOIRES OF RUSSIA GENERAL CHRISTOPHER HERMANN V. MANSTEIN, Londra 1856, A4, 432 s. (6842)

CONTEMPORARY PHILOSOPY OF RELIGION, C.Taliferro, Oxford 1998, B4, 448 s. (4626)

CONTEMPORARY THOUGHT AND POLITICS, Ernest Gellner, 1974. 224 s. (1220)

CONTRIBUTION A LA TOPOGRAPHIE DE L’HEBDOMON, M.R.Demangel, Paris 1945, A3 76 s. (3844)

CONTRIBUTIONS TO URBAN SOCIOLOGY, Ernest Wb. Burgess, Donald J. Bogue, Londra 1967, B4, 685 s. (7243)

CONVENTION AND FAITH, O.Greene, New York 1969, 144 s. (1658)

CORAN. (106)

CORRECTIONS RAISONNEES DES FAUTES DE LANGUAGE ET DE PRONONCIATION, J.B.Beyner, Marsilya 1829, A4, 220 s. (2456)

CORRECTIONS RAISSONNEES DES FAUTES DE LANGUAGE ET DE PRONONCIATION, J.B.Reyner, Marsilya 1829, A4, 223 s. (1862)

COSAS DEL LENGUAJE, Julio Casares, Madrid 1961, A4, 252 s. (5316)

COSMOLOGY PHYSClS AND PHILOSOPHY, B.Gallor, New York, 540 s. (721)

COSSACKS, P.Longworth, Londra 1969, A4, 422 s. (2699)

COSTANTINO PORFIROGENITO DE THEMATIBUS, A.Pertusi, Vatikan 1952, B4, 288 s. (4448)

COUNTRY OF THE TURKOMANS, D.Cumming, 1977, 320 s. (909)

COURS DE LANGUE ET DU CIVILISATION FRANÇAISE, I, Paris 1967, A4, 256 s. (4902)

COURS PRATIQUE DE LANGUE ARABE, J.I.Belot, Beyrut 1896, B4, 322 s. (7130)

CREATION AND TERMINATION, Shinya Makino, Tokyo 1970, B4, 159 s. (1792)

CREATIVE SYNTHESIS AND PHILOSOPHIC METHOD, C.Hartshorne, İngiltere 1970, A4, 346 s. (2561)

CRESCENT AND THE ROSE, Samuel C.Chew, New York 1937, A4, 634 s. (5025)

CRESCENT OBSCURED, R.Allison, New York 1995, A4, 266 s. (2282)

CRETAN AND THE EASTERN QUESTION, T.George Tatsios, Washington 1967, A4, 376 s. (5238)

CRETE DEVANT l’IMAGE,CARICATURS AN TERİEURES, 1870, 144 s. (901)

CRIME AND CUSTOM IN SAVAGE SOCIETY, Bronislaw Malinowski, New Jersey 1969, A4, 146 s. (5847)

CRIMEA 1854 AND 1894, Evelyn Wood, Londra 1896, A4, 420 s.(6457)

CRIMEA, IT’S TOWNS, INHABITANTS AND SOCIAL CUSTOMS, A. Lady, Londra 1855, A4, 160 s. (3285)

CRIMEA, ITS ANCIENT AND MODERN HISTORY THE KHANS, THE SULTANS AND THE CZARS, Thos Milner, M.A. F.R.A.S., Londra 1855, B4, 388 s. (7612)

CRIMEAN CAMPAIGN – THE CONNOUGHT RANGERS – 1854 – 55 – 56, Nathaniel Steevens, Londra 1878, A4.(6477)

CRIMEAN EXPEDITION, CHRONICLES OF THE WAR IN THE EAST, The Baron de Bazancourt, Londra 1856, 2. cilt, A4, 560 s. (6317)

CRIMEAN WAR FROM FIRST TO LAST, Daniel Lysons, LONDRA 1895, A4, 320 S.(6459)

CRIMEAN WAR TO THE WINTER OF 1854-5, Liut-Colonel John Adye, Londra 1860, A4, 212 s. (6272)

CRIMEE, Cafer Seydamet, 1921 (328)

CRIMEE, Le Baron de Baye, Paris 1907, A4, 56 s. (3165)

CRIMIAN TATARS, Alan Fisher, 288 s. (1012)

CRISI DEL 411 A.C. – NELL’ ATHENAION POLITEIA Dİ ARISTOTELE, Franco Sartori, Padova 1951, B4, 142 s. (6141)

CRISI DEL 411. A.C.,Franco Santori, Padova 1951, B4, 142 s. (5083)

CRISIS IN EUROPE 1560-1660, T.Aston, Londra 1965, 376 s. (1535)

CRITICAL EXPOSITION OF THE PHILOSOPHY OF LEIBNIZ, B.Russel, Londra 1992, A4, 330 s. (2719)

CRITICAL TERRAINS (FRENCH AND BRITISH ORIENTALISMS), L.Lowe, Londra 1991, 236 s. (1553)

CRITICAL THEORY SINCE PLATO, Hazard Adams, New York 1971, B4, 1292 s. (3927)

CRITIQUE OF PURE REASON, A.C.Ewing, Şikago 1950, A4, 288 s. (6973)

CRITIQUE OF PURE REASON, I.Kant, A.D.Lindsay, Londra 1924, A4, 524 s. (2684)

CRITIQUE OF PURE REASON, Immanuel Kant, New York 1965, A4, 700 s. (4986)

CRITIQUE OF SCIENTIFIC REASON, Curt Hübher, Londra 1983, A4, 300 s. (1752)

CROISADE BALKANIQUE, Henrry Nivet, Paris 1913, A4, 212 s. (4764)

CRONICLE OF THE EARLY SAFAWİS, C.N.Saddon, Baroda 1931, 544 s. (373)

CRUSADE IN THE LATER MIDDLE AGE, Aziz Suryal Atiya, Londra 1938, 620 s. (81)

CRUSADE OF NICOMPOLIS, Aziz Suryal Atıya, Londra 1934, 456 s. (87)

CRUSADE OF VARNA, O.Halecki, New York 1943, A4, 96 s. (5960)

CRUSADES, Zoe Oldenburg, New York 1966, A4, 760 s. (1858)

CULT OF THE MOTHER GODDESS, E.O.James New York, 300 s. (619)

CULTURAL BARRIER, N.Daniele, Edimburg 1975, 240 s. (1559)

CULTURAL CRITICISM, Arthur Asa Berger, Londra 1995, A4, 212 s. (2107)

CULTURE AND CONSCIOUSNES, M.D. Faber, New York 1981, A4, 300 s. (6126)

CULTURE E CIVILTA DELL’ASIA CENTRALE, Mario Bussagli, Torino 1970, A4, 354 s. (5019)

CULTURE OF CITIES, Lewis Mumford, New York 1938, A4, 592 s. (7241)

CULTURES OF GLOBALIZATION, Frederic Jameson, Masao Miyashi, Londra 1998, A4, 395 s. (2130)

CUMHURİYET ÇOCUKLARINA KELİME USULÜYLE SON TÜRKÇE ELİFBA, S.İlhami, Orhaniye Mat. İst 1928, (Osm.), A4, 64 s. (7147)

CUMHURİYET DEVRİNDE YAYINLANAN İSLAMİ ESERLER BİBLİYOGRAFYASI (1923-1973), O.Öztürk – B.Topaloğlu, Ankara 1975, . (6047)

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRK DİLİ, Zeynep Korkmaz, Ankara 1973, B4, 132 s. (5730)

CUMHURİYET HALK FIRKASI İSTANBUL VİLAYETİ UMUMİ KONGRESİ ZABTI 1341(1925), 224 s. (1224)

CUMHURİYETTEN SONRA ÇIKAN GAZETELER VE MECMUALAR, F.F.Tülbentçi, 1941, A3, 145 s. (2374)

CUPITULATIONS ET DES TRAITES DE LA FRANCE EN ORIENT, M.Belin, 1870, 152 s. (1051)

CURRENT STATE OF UKRANINIAN HISTORIOGRAPHY, Orest Subtelny, B4, 28 s. (4123)

CÜMLE-İ HİKEMİYE-İ OSMANİYE, (Osm.) Ahmet Rasim, 1303, 64 s. (1138)

CÜZ’ÜN FİH EL-EHADİSÜ’L-VARİDE Fİ’L-KONSTANTİNİYYE İSTANBUL EL YEVM, Nizam Muhammed Salih Yakubi, Lübnan 1998, A4, 48 s. (4315)

CYCLICAL TIME AND ISMAILI GNOSIS, Henry Corbin, Londra 1983, A4, 224 s. (2129)

CYPRUS UNDER THE TURKS 1571-1878, S.H.Luke, Londra 1969, A4, 304 s. (3503)

CYPRUS, AN ANALYSIS OF CYPRIOT POLITICAL DISCORD, Halil İbrahim Salih, Brooklyn 1968, 192 s. (7113)

CYRANO DE BERGERAC, Edmond Rostand, Ankara 1966, A4, 322 s. (5974)

CYZICUS, F.W.Hasluck, Londra 1910, A4, 354 s. (3619)

CZARTORSKİ, NICOLAS 1er ET LA QUESTION DU PROCHE ORIENT, Marceli Handelsman, Paris 1934, A4, 152 s. (6570)

CZY ISTNIAL JARLIK MAMAY NA ZIEMIE UKRAINSKIE, Feliks Szabulda, Poznan 2003, A4, 24 s. (4858)

ÇAĞATAY DİLİNİN İZAHLI LUGATI, ARAP ALFABESİ, B4, 832 s. (7820)

ÇAĞATAY HANLIĞI (1227-1345), Mustafa Kafalı, İst 1982, B4, 96 s. (4939)

ÇAĞDAŞ AZERBAYCAN TARİHİ, Mehmet Emin Resulzade, 34 s. (924)

ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ, P.A.Sorokin, 2 cilt toplam 720 s. (733)

ÇAĞDAŞ TÜRKMEN KADIN EDEBİYATÇILARI İNCELEME VE METİNLER, Faruk Fâik Köprülü, Bağdat 1993, A4, 138 s. (4565)

ÇAĞIMIZDA BİLİNMEYEN 5000 YILLIK BİR KARAYOLU VE KEBAN BARAJI, Ahmet Günday, İst 1964, A4, 12 s. (4749)

ÇAKICI EFE, R.İleri, İst. 1952, 290 s. (2369)

ÇALGILI KAHVELERDEKİ KÜLHANBEY EDEBİYATI ve NUMUNELERİ, Çıkaranlar Robert Anhegger, Walter Ruben, Andreas Tietze, Tahir Alangu, İst. 1943, 176 s. (17)

ÇALIKUŞU, (Osm.), Reşad Nuri, İst. 1928, A4, 500 s. (2503) (2616)

ÇALINMIŞ ÜLKE, Süleyman Nazif, Dersaadet 1342/1924, A4, 45 s. (6053)

ÇANAKKALE BOĞAZI, Ali Rıza Seyfi, İst 1318, Osmanlıca, B4, 168 s. (6076)

ÇANAKKALE HAKİKATLERİ, Sidney Musley, terc.Hüsameddin, İst 1332, B4, 76 s. (5562)

ÇANAKKALE İZLERİ, İ.A.Gövsa (1660)

ÇANAKKALE MUHAREBELERİ, Orhan Yıldıran, Ankara 1966, A4, 68 s. (6364)

ÇANAKKALE SAVAŞLARI – GALLIPOLI CAMPAIGN, 1915 – 1916, İst 1995, 112 s. (6172)

ÇANAKKALE VE 18 MART 1915, Fevzi Kurdoğlu, İst 1935, A4, 148 s. (6365)

ÇANKAYA’DA GAZİ’NİN HİZMETİNDE, Bahce Mimarı Mevlüt Baysal, İst. 1964, A4, 128 s. (3811)

ÇARLIK HÜKÜMETİNDE KIRIM FACİASI YAHUT TATAR HİCRETLERİ, 1925, 1525 s. (885)

ÇAYNAME, Okakura Kakuzo, İst. 1944, A4, 112 s. (3631)

ÇEÇEN TARİHİ, OÇERKİ İSTORİİ İ GOSUDARSTVENNOGO USTNYSTVA ÇEÇENTSEV, S. Dreneytşih Vremen, Moskova 1997, A4, 368 s. (6697)

ÇEÇNYA İ ROSSİYA OBŞESTVA İ GOUSDARSTVA, Moskova 1999, A4, 428 s. (2850)

ÇENGİ (KIRK AMBAR İLAVESİ), Ahmed İHsan, İst. 1294, B4, 160 s. (2516)

ÇENGİ YAHUD DANİŞ ÇELEBİ, Ahmed Mithad, İst. 1301, 24 s. (eksik) (1885)

ÇERKES ETHEM KUVVETLERİNİN İHANETİ, Yunus Nadi, İst 1955, A4, 128 s. (5242)

ÇERKES ETHEM’İN HATIRALARI, İst. 1962, A4, 228 s. (3487)

ÇERKESİ, İ.H.Kalmıkov, Çerkessk 1874, A4, 333 s. (3155)

ÇERKESİYA –BOL’KEGA, T.V.Pelvinkina, Maykob 1999, A4, 196 s. (4808)

ÇERKESİYA V XIX VEKE, Maykop, 1991, A4, 264 s. (3157)

ÇERKESLERİN ASLI MABUDLARI NESLİNDENDİR, Mehmet Fetgerey Şeonu, İst. 1922, A4, 48 s. (3479)

ÇERKEZ UZDUNLAR, tiyatro, Ahmed Mithad, İst. 1301, 48 s. (1883)

ÇESTER PROJESİ HAKKINDA BAZI TENKİDAT VE MUTABAT, Said Paşa, l923, 80 s. (1157)

ÇIKMAZ SOKAK, Muhtar Halid, İst. 1329, A4, 112 s. (2504)

ÇİN GUGUKLU SAAT (CİNAYAT KOLLEKSİYONU, 7.KİTAB), Vassaf Kadri, Süleyman Sudi, İst. 1330, A4, 47 s. (3113)

ÇİN İHTİLALİ, P. C. Fitzgerald, İst 1966, A4, 128 s. (7708)

ÇİN TÜRKİSTAN HATIRALARI, Habibzade Ahmet Kemal, 1341, 240 s. (1298)

ÇIRAĞAN SARAYINDA 28 SENE, V.MURAD’IN HAYATI, Ziya Şakir. 1943 248 s. (482)

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ, (Osm.), Faik Sabri, 4.cilt, İst. 1928, 64 s. (3990)

ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN 150 YENİ OYUN, C. Bruel, Ankara 1988, A4, 102 s. (4548)

ÇOCUKLARA TARİH KİTAPLARI: No: 15 ATİLLA VE HUNLAR. Reşat Ekrem İst. 1933 48 s.; No:l9 CENGlZ VE TÜRK MOĞOL İMPARATORLUĞU, Reşat Ekrem, İst. 1934, 64 s.; No:l8, TİMUR VE OĞULLARI, Reşat Ekrem, İst. 1933,64 s. (439)

ÇOCUKTA DİL VE DÜŞÜNME, J.Piaget, çev. Sabri Esat Siyavuşgil, İst. 1938, A4, A4, 210 s. (2810)

ÇTO GEVERYAT ÇİFRİ MASELENİE 9.KAZANİ 1863-1923, Kazan 1923, A4, 76 s. (4802)

ÇUKUROVA KURTULUŞ SAVAŞINDA ADANA CEPHESİ, Kasım Ener, Ankara 1970, A4, 306 s. (5165)

ÇUVAŞ SÖZLÜĞÜ, H.Paasonen, İst 1950, B4, 226 s. (4449)

D.A.S., DİNAMİK ANA STRATEJİLER, Mürşit Altaylı, İst 1969, A4, 368 s. (5230)

DABAĞ CEMİYETİNİN (DERİCİ) HÜKÜMET-İ CUMHURİYETİMİZDEN İSTİRHAMI, İst. 1929, 56 s. (1573)

DAGESTAN V SOVETSKOY ISTORİÇESKOY LİTERATURE, E. U. Skarin, Mahaçkale 1963, A4, 196 s. (6767)

DAGESTAN V SOVETSKOY İSTORİÇESKOY LİTERATURE, E.V.Skazin, Mahaçkale 1963, A4, 195 s. (3149)

DAGESTAN, DAĞESTANİİ V MİRE, Abdulla Magomeda, Mahaçkale 1994, A4, 368 s. (6716)

DAGHESTAN, Shapi Kaziev, Moskova 1997, A4, 106 s. (6721)

DAĞISTAN LAK ATASÖZLERİ VE BULMACALARI, Kurzi Kaclayeval, çeviren Musa Ramazan (6788)

DAĞISTAN VE DAĞISTANLILAR, Şerafettin Erel, İst. 1961, B4, 280 s. (3542)

DAĞLARA GİDEN YOLLAR, Ayhan Hünalp, İst 1947, A4, 124 s. (6924)

DAĞLARDA KIZILORDU, DAĞISTAN’DA HAREKAT, S. S.Kamenov’un mukaddimesiyle, 1. defter Albay Todorski, yazma Moskova 1924, B4, 220 s. (6784)

DAHİL Fİ’L-LUGATİ’L-ARABİYYETİ’L-HADİSİYYE VE LEHRATİHA, F.Abdürrahim, 1393/1975, Arapça-Türkçe-İngilizce, B4, 172 s. (7139)

DAİYÜ’R-REŞAD Lİ SEBİLÜ’L-İTTİHAD VE’L-İLKİYAD TERCÜMESI, Kudsizade, 80 s. (1107)

DALKAVUKLAR GECESİ, Atsız, İst 1941, A4, 56 s. (7271)

DAMA TARİHÇESİ, (Oynanış Tarzı – Şekillerle İzahı), A.E.Örnek, İst. 1974, A4, 212 s. (2451)

DAMLA ŞİHABUDDİN HAZRETLERİ MERSİYESİ, Kazan 1892, 15 s. (566)

DARB-I MESELEHA-YI MEŞHUR-I İRAN, İran 1329, A4, 509 s. (7761)

DARU’L HİLAFET-İ ALİYE MEDRESESİ İLE TAŞRA MEDARİSİ HAKKINDA NİZAMNAME, 1333, 16 s. (1622)

DARÜL ELHAN KÜLLİYATI, 1-120 Latin harfli; 121-180 Osmanlıca. (3650)

DARÜLFÜNUN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MECMUASI, Mart 1332, sayı 1 – Mart 1333, sayı 7, A3, 688 s. (5538)

DARÜLFÜNUN İLAHİYAT FAK. MECMUASI, 1-25 sayı. (520)

DARÜLMUALLİMİN MEZUNLARI CEMİYETİ NİZAMNAMESİ, İst. Matbaa-i Amire 1334, A4, 9 s. (2908)

DARVİNİZM, E.Hartman, (Osm.), İst. 1329 (2613)

DARVISHES OR ORIENTAL SPIRITUALISM, John P.Brolon, Londra 1927, A4, 516 s. (1805)

DAS ANATOLISCHE WEGENETZ NACH OSMANISCHEN QUELLEN, Leipzig 1924, , A4, 2 cilt 566 s. (3058)

DAS OSMANISCHE REICHE, j.Matuz, Darmstadt 1985, A4, 362 s. (3515)

DAS TURKISCHE TSESSALIEN, Michael Kiel, Göttingen 1996, B4, 76 s. (4938)

DASTANDAR (DESTANLAR), KAZAK HALK EDEBİYATI) Ebugalisina, Ebilharis, A4, 320 s. (3991)

DASTANHAY-I NOVIN-I ALMANİ, (Farsca), çev.Huşeng Tahirî, Almanya 1346, A4, 392 s. (2443)

DAUGHTER OR SMYRNA, Halide Edib Khanum, Muhammad Yakub Khan, Lahore, A4, 176 s. (7713)

DAVABİTÜ’L-CERH VE’T-TADİL, Dr. Abdülaziz Muhammed bin İbrahim el-Abdullatif, Arapça, 1.baskı, B4, Medine 1412, 200 s. (5491)

DAVETU’L-İSLAMİYYE Fİ AHDİA’L-MEKKİ MANAHİCÜHA VE BAYATUHA, 678 s. (540)

DAVUT EL KASRI, B4, 48 s. (7861)

DAY OF THE CRESCENT CLIMPSES OF OLD TURKEY, G.E.Hubbord, Cambridge University Press 1920, 288 s. (85)

DE LA PLAINAE PAMPHYLIENNE AUX LACS PISIDIENS XAVIER DE PLANHOL, Paris 1958, B4, 775. (1871)

DE LE CONDITION LEGALE DES SOCIETES ETRANGERES DANS L’EMPIRE OTTOMAN, Pericles J. Polyvios, Paris 1913, A4, 220 s. (7324)

DEATH AND EXILE, Justin McCarty, New York 1995, A4, 385 s. (1679)

DECCAL, Eşref, 1920, 200 s. (6)

DECLIN DU CROISSANT, Sam Levy, Paris 1913, A4, 238 s. (4059)

DECLINE OF EMPIRES, S. N. Eisenstadt, Londra 1967, A4, 192 s. (7308)

DECLINE OF MEDIVAL HELLENISM IN ASIA MINOR AND THE PROCESS OF ISLAMIZATION, S.Vryonis, Londra 197l, 552 s. (397)

DECLINE OF THE WEST, O.Spengler, 400 s. (891)

DECOUVERTE DE L’ASIE, V.Barthold, 1947, 368 s. (1378)

DEDE KORKUT KİTABI (KİTAB-I DEDE KORKUT), Mehmed Ali Perzane, Tahran 1358, A4, 256 s. (6832)

DEDE KORKUT OĞUZNAMELERİ, F.Kırzıoğlu, İst. 1952,136 s. (452)

DEFINITION, Richard Robinson, Oxford 1980, A4, 216 s. (2016)

DEFTER-İ AŞK, Vehbi, Ali Rıza Efendi Matbaası, İst 1286, (Osm.), 144 s. (7169)

DEFTER-İ GALATAT, Ali Seydi, İst 1324, A4, 250 s. (7625)

DEFTER-İ MUFASSAL-I VİLAYET-İ GÜRCİSTAN, 1947, Tıpkı Basım, 552 s. (1507)

DEFTER-İ MUKTESİD, Süleyman Sudi, 3 cilt toplam 511 s. (455)

DEĞİRMEN, Aylık Fikir, Sanat ve Edebiyat Mecmuası, sayı 1-9, Şubat 1949 – Aralık 1949, A4, 180 s. (7352)

DEHALET-İ MÜSTAKİM-İ DEVLET DER İKTİSAD-I KİŞVER, Tahran 1324, A4, 56 s. (4420)

DEIGMA A FIRST GREEK BOOK, C.F.Walters – R.S.Convoy, Londra 1934, A4, 472 s. (5319)

DEL AMANECER A LA DECADENCIA, J.Barzun, Madrid 2001, A4, 1304 s. (4676)

DEL LATIN AL ESPANOL, FENOLOGIA Y MORFOLOGIA HISTORICAS DE LA LENGUA ESPANOLA, Paul M. Lloyd, Madrid 1993, A4, 752 s. (6127)

DELAİLÜ’L-HAYRAT, İltizamu Abdurrahman Muhammed, B4, 188 s. (7570)

DELALİLÜ’L-HAYRAT, (Arapça), A4, 263 s. (6044)

DELHI BETWEEN TWO EMPIRES, 1803-1931, Narayani Gupta, Delhi 1998, A4, 288 s. (3460)

DELİL-İ KERKÜK, Cemal Abdullah Said, A4, 112 s. (7772)

DELİLÜ’L-BELİĞ Fİ’D-DAVET VE’T-TEBLİĞ, Said bin İbrahim Şibli, El Mektebetü’t-Tarık, (Arapça), 260 s. (7172)

DELİLÜ’T-TARİK Lİ HUCCAC-I BEYTULLAHİ’L-ATİK, Abdullah Ali b. Salim bin Amr bin Ahme el-Umeyrî eş-Şafî el-Hadramî, 2.baskı, A4, 296 s. (2965)

DELPHINION IN MİLET, Georg Kawerau, Berlin 1914, A3, 444 s. (4763)

DEMİRCİLER VE FATİH DARÜŞŞİFASI MESCİDLERİ HAKKINDA YENİ BAZI NOTLAR, Semavi Eyice, 12 s. (375)

DEMOCRATIC CIVILIZATION, Lesile Lipsonn, Oxford 1964, A4, 609 s. (6170)

DEMOKRASİ YOLUNDA, F.Köprülü, Londra 1964, A4, 956 s. (3554)

DEMOKRAT PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI 1949 YILI KONGRESİNE ARZOLUNAN İL İDARE KURULU RAPORU, İst. 1949, A4, 33 s. (4185)

DEMOKRAT PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI, PARTİLİ ARKADAŞLARA BİR AÇIKLAMA, İst. 1946, A4, 13 s. (4187)

DEMOKRAT PARTİ KURUCULARI BU DAVANIN ADAMI DEĞİLDİR, Ankara 1949, A4, 120 s. (4253)

DENTRVÜRDIGTEITEN SCHAH TAHMASP’S DES ERSTEN VON PERSIEN, Paul Born, Strazburg 1981, A4, 156 s. (4247)

DER AFAK-I NEFS, Mahmud Kıyamüş, (Farsça), Tahran 1382. (6062)

DER DIENST 1942-1971, Reinhard Gehlen, Wiesbaden 1971, A4, 424 s. (7617)

DER FELDZUG 1644 IN UNGARN, Adolf v. Schempp, Stuttgart 1908, A4, 324 s. (7240)

DER GLAUBE DER HELLENEN, Ulrich von Wilamowitz, Basel 1956, B4, 2 cilt 1098 s. (6169)

DER KRIEG DIE UKRAINA UND DIE BALKANSTUATEN, L.Cebelskyi, Viyana 1915, A4, 56 s. (3292)

DER TOD DES SOKRATES, Romano Guardini, Münih 1961, A4, 206 s. (6167)

DER TODESGANG DES ARMENISCHEN VOLKES, Johannes Lepsius, Potsdam 1919, A4, 336 s. (5216)

DEREBEYİ VE DERSİM, Naşit Hakkı, Ankara 1931 (3084)

DERGAH, (Osm. dergi), Mustafa Nihat, 1-42, 1337 (1307)

DERNIER BATAILLE (2 Mai 1945), Cornelius Ryan, 1966, A4, 672 s. (6837)

DERS-İ HAFIZ, Hoca Şemseddin Muhammed Hafız, birinci cilt, Doktor Muhammed İstilami, Tahran 1382, A4, 660 s. (7836)

DERSAADET BALIKÇI ESNAFI CEMİYETİ NİZAMNAME-İ DAHİLİ PROJESİ, İst. Hüsnü Tabiat Mat. 1339-1341, A4, 11 s. (2943)

DERSAADET LİMANINDA İCRA-YI SANAT EDEN MAVNACILAR İLE KAYIKCILARA MAHSUS NİZAMNAMEDİR, Dersaadet 1326, A4, 8 s. (2935)

DERTLİ KAVAL (Sivas Rivayeti), Eflatun Cem, Çetin Eflatun, İst. 1945, A4, 70 s. (2383)

DERVISHES OR ORIENTAL SPIRITUALISM, John P. Brown, Londra 1868, A4, 425 s. (1696)

DESCRIPTION DE LA CRIMEE, M. Thounmann, Strasbourg 1786, A4, 110 s. (7062)

DESCRIPTION DE LA CRIMEE, MONOGRAPHIE GEOGRAPHIQUE ET TOPOGRAPHIQUE, M.J.H. Schnitzler, Paris 1855, XVI+173 s. (3349)

DESIR ET LA DISTANCE, Renaud Barbaros, Paris 1999, A4, 176 s. (5229)

DESPATCHES OF SIR ROBERT SULTAN AMBASSEDA IN CONSTANTINOPLE (1710-1714), A.N.Kurat, 222 s. (784)

DESTAN D’UMUR PACHA, Irene Melikof Sayar, 1954, 160 s. (928)

DESTARİ SALİH TARİHİ, Bekir Sıtkı Baykal, Ankara 1962, B4, 64 s. (3051)

DESTINY OF MAN, Nicolas Berdyaev, New York 1960, A4, 320 s. (7557)

DESTRUCTION OF REASON, P.Palmer, Londra 1980, A4, 10+865 s. (2294)

DEUTSCH – ABCHASISCHES PHRASEOLOGISCHES WÖRTERBUCH, W.A.Kaslandsja, Tiflis 1985, A4, 228 s. (3752)

DEUTSCH – GRIECHISCHES SCHULWORTERBUCH, Karl Schenkl, Leipzig 1909, B4, 950 s. (4945)

DEUTSCHE CHARAKTER IN DER GESCHICHTE EUROPAS, Erich Kahler, Zürih 1937, A4, 695 s. (2001)

DEUTSCHE IDIOMATIK DIE DEUTSCHEN REDEWENDUNGEN IM KONTEXT, H.Schemann, Stuttgart 1993, B4, 1200 s. (2800)

DEUTSCHLAND UND ARMENIEN 1914-1918, Johannes Lepsius, Potsdam 1919, A4, 560 s. (5217)

DEUTSHEN GRAMMATIK, Hilke Dreyer, 1985, 400 s. (95)

DEUX INVENTAIRES D’ARCHIVES OTTOMANES ET LEUR CONTRIBUTION A L’HISTOIRE DE LA CRIMEE, Dilek Desaive, Paris 1974, B4, 12 s. (4110)

DEVELOPMENT OF HUSSERL’S THOUGHT, Theodore de Boer, Londra 1978, A4, 570 s. (7083)

DEVELOPMENT OF LOGIC, W.Kneale, Oxford 1962, A4, 8+763 s. (2273)

DEVELOPMENT OF MODERN TURKEY AS MEASURED BY ITS PRESS, Ahmet Emin, New York 1968, A4, 144 s. (7321)

DEVELOPMENT OF SECULARISM IN TURKEY, N.Berkes, Montreal 1964, 544 s. (1426)

DEVHATU’N-NUKABA, Ahmet Rıfat 1283(1866), 64 s. (987)

DEVHATÜ’L-KÜTTAB, Suyolcuzade Mehmet Necib, İst. 1942,160 s. (267)

DEVHATÜ’L-VÜZERA, Resul Havi (Kerküklü), A3, 416 s. (6967)

DEVIL IN MASSACHUSETTS, Marion L.Starkey, New York 1949, A4, 337 s. (4261)

DEVIL IN MODERN PHILOSOPHY, E.Gellner, 1974, 272 s. (1218)

DEVLET VE MECLİS HAKKINDA MUSAHABELER, Celal Nuri, 1932, 320 s. (917)

DEVLET-İ ALİYE CENUBUNDA PRUSYA KRALI FREDERİK, 1286, 96 s. (1123)

DEVLET-İ ALİYYE – İRAN TAHDİD-İ HUDUD PROTOKOLÜ TERCÜMESİ, 4-17 TEŞRİN-İ SANİ 1913, Dersaadet 1330, 20 s. (bakınız 2972) (2971)

DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİ VE YUNAN MUHAREBESİ, S.Tevfik, İst. 1315, 544 s. (1632)

DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYENİN 1313 SENESİNE MAHSUS İSTATİSTİK-İ UMUMİSİDİR, İst. 1316, A3, 180 s. (3584)

DEVLET-İ OSMANİYENİN 1326 SENESİNE MAHSUS BÜTCESİDİR, Maliye Nezareti, İst. Matbaa-i Amire, 214 s. (3308)

DEVLET-İ OSMANİYENİN 1327 SENESİNE MAHSUS BÜTCESİDİR, Maliye Nezareti, İst. Matbaa-i Amire, 202 s. (3309)

DEVŞİRMELER, SIĞINTILAR VE MÜTEGALLİBEDEN NELER ÇEKTİK, 1942, Cemal Bardakcı, 224 s. (1314)

DEWEY CLASSIFICATION, J.Osborn, 360 s. (557)

DEWEY ONLU TASNİF ve RELATİF ENDEKS, M.Dewey, İst.-1962, (B4), 600 s. (50)

DIALECTICAL MATERIALISM – AN INTRODUCTION, (Volume Two), Maurice Cornforth, Londra 1974, A4, 148 s. (5301)

DIALECTICAL MATERIALISM, Gustav A. Wetter, New York 1958, A4, 624 s. (5392)

DIALOGUE AND DIALECTIC, H.G.Gadaner, 1980, 240 s. (1258)

DIALOGUE AUX ENFERS ENTRE MACHIAVEL ET MONTESQUIEU, M.Joly, 1987, 432 s. (1495)

DIASPORAS, M.Bruneau, 1994, B4, 196 s. (2832)

DICCIONARIO DE ARABE CULTO MODERNO (ARABE – ESPANOL), Julio Cortes, Madrid 1996, B4, 1315 s. (4365)

DICCIONARIO DE ARABISMOS, Frederico Corriente, Madrid 1999, B4, 592 s. (5674)

DICCIONARIO DE CIVILIZACION Y CULTURA ESPANOLES, S.M.Marco, Madrid 1997, A4, 464 s. (4682)

DICCIONARIO DE FALSOS AMIGOS, INGLES – ESPANOL, Marcial Prado, Madrid 2001, B4, 512 s. (5722)

DICCIONARIO DE GEOGRAFIA HUMANA, R.J.Johnston, Madrid 1987, B4, 424 s. (5421)

DICCIONARIO DE GEOGRAFIA, Pierre George, Madrid 1991, B4, 612 s. (5422)

DICCIONARIO DE LA LITERATURA CLASICA, M.C.Howatson, Madrid 2000, B4, 884 s. (5282)

DICCIONARIO DE LINGUISTICA, Madrid 1973, B4, 704 s. (4366)

DICCIONARIO DE TERMINOS HISTORICOS Y AFINES, F.Chorda – T.Martin – I.Rivero, Madrid 2000, A4, 332 s. (5433)

DICCIONARIO ESAPASA LENGUAS DEL MUNDO, Rafael del Monal, Madrid 2002, B4, 670 s. (4624)

DICCIONARIO ETIMOLOGICO INDOERUPEO DE LA LENGUA ESPANOLA, E.A.Roberts, Madrid 2001, A4, 384 s. (3653)

DICCIONARIO ILUSTRADO, LATINO – ESPANOL, ESPANOL – LATINO, İspanya 1999, A4, 732 s. (6932)

DICCIONARIO MANUAL GRIEGO (GRIEGO CLASICO – ESPANOL), J.M.Pabon De Urbina, A4, 628 s. (4319)

DICCIONARIO VASCO – ESPANOL, ESPANOL – VASCA, X.Kintana – J.Aurre – R.Badiola, Bilbao 1991, B4, 1056 s. (5949)

DICCONNAIRE DES TERMES ART, Djelal Essad, İst 1340, A4, 320 s. (7131)

DICTIONAIRE ETYMOLOGIQUE DE LA LANGUAGE GRECQUE, Emile Boisaca, Almanya 1938, A4, 1172 s. (4731)

DICTIONAIRE ETYMOLOGIQUE DE LA LANGUE TURQUE, Bedros Effendi Keresdtedjian, Londra 1912, B4, 428 s. (4211)

DICTIONAIRE GEOGRAPHIQUE DE L’EMPIRE OTTOMAN, C. Mostras, Petersburg 254 s. (481)

DICTIONAR TURC ROMAN ROMAN TURC, A.Baubee, M.Grecu, Bükreş 1979, 736 s. (280)

DICTIONARY AND GLOSSARY THE KORAN, J.Penrice, Londra 1873, 178 s. (473)

DICTIONARY OF AMERICAN IDIOMS, 1984, 416 s. (835)

DICTIONARY OF ANCIENT GREEK COINS, John Melville Jones, Londra 1986, A4, 268 s. (7204)

DICTIONARY OF BASIC JAPANESE GRAMMAR, S.Makino, M.Tutsui, Tokyo 1985, A4, 648 s. (3593)

DICTIONARY OF LITURGY AND WORSHIP, J. G. Davies, 1972 (298)

DICTIONARY OF MARINE INSURANCE TERMS, R.H.Brown, Londra 1964, A4, 448 s. (2154)

DICTIONARY OF PHILIOSOPHY, Dagobert D. Runes, New York, A4, 352 s. (1755)

DICTIONARY OF PHILOSOPHY AND PSYCHOLOGY, James Mark Baldwin, B4
1.cilt, 1901, 668 s.
2.cilt, 1905, 568 s. (7790)

DICTIONARY OF PSYCHOLOGY, J.Drever, Victoria 1952, A4, 320 s. (3627)

DICTIONARY OF QUOTATIONS AND PROVERBS, D.C. Bowning, New York 1981, A4, 778 s. (1777)

DICTIONARY OF QUOTATIONS, J.M. – U.J.Cohen, 1960, A4, 666 s. (1735)

DICTIONARY OF SCHOLASTIC PHILOSOPHY, B.Wueller, Milwakee 1966, 352 s. (1614)

DICTIONARY OF TAXATION, S.James, Linconshire 1998, A4, 4+174 s. (2307)

DICTIONARY OF THE HISTORY OF SCIENCE, W.Bynum, E.Browne, New Jersey 1984, A4, 494 s. (2263)

DICTIONARY OR PERSIAN ENGLISH IDIOMS, Shpoor Ardshirj, Tahran, 1542 s. (640)

DICTIONARY PERSIAN, ARABIC AND ENGLISH, Londra 1852, A3, 1424 s. (4966)

DICTIONNAIRE D’ARCHEOLOGIE CHRETIENNE ET DE LITURGIE, Paris 1922, B4, 1472 s. (5092)

DICTIONNAIRE D’ARCHEOLOGIE CHRETIENNE ET DE LITURGIE, Paris 1923, B4, 2744 s. (5093)

DICTIONNAIRE DU JUDEO – ESPAGNOL, Joseph Nehama, Madrid 1977, A3, 634 s. (5412)

DICTIONNAIRE ETYMOLOGIQE DE LA LANGUE LATINE, A.Ernout, Paris 1951, B4, 1412 s. (3399)

DICTIONNAIRE FRANCAIS ARABE PERSIAN ET TURC, 3 cilt, Handjeri 1841, 2400 s. (1578)

DICTIONNAIRE FRANÇAIS-TURC DES TERMES TECHNIQUES, B.Tinghir ve K.Sinadian, 2 cilt, İst. 1891, A4, 1008 s. (3387)

DICTIONNAIRE METHODIQUE DE L’ARCHITECTURE GRECQUE ET ROMAINE, Rene Gineuves, 3 cilt, Roma 1985, A3, 1370 s. (5116)

DICTIONNAIRE MILITARE FRANCAIS TURC, TURC FRANCAIS, 1312, 320 s. (1249)

DICTIONNAIRE TURC – FRANÇAIS, J.D.Kieffer, T.X.Français, Paris 1835, A4, 816 s. (7179)

DICTIONNAIRE TURK ORIENTAL, Amsterdam 1972, 584 s. (419)

DICTIONNAIRE UNIVERSAL D’HISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE, Jamy – Bey Fraschery, İst 1889, B4, 800 s. (7137)

DICTIONNARIRE CRITIQUE DE LA SOCIOLOGIE, Raymond Boudon, François Bourricaud, Fransa 1982, B4, 746 s. (1856)

DICTIONNARIRE DE POCHE FRANÇAIS-TURC, N.Mallouf, İzmir 1849, XIV+588 s. (3360)

DIE BERNAUER MANUSKRIPTE UBER DAS ZEITBEWSCTEIN (1917 – 1918), Edmond Husserl, Dortrecht 2001, A4, 488 s. (6123)

DIE EROBERUNG DES KAUKAUSUS, Von Carl Egger, Basel 1932, A4, 332 s. (6728)

DIE FRAGMANTE DER VORSOKRATIKER, Hermann Diels, Almanya, 3 cilt A4, 1604 s. (4640)

DIE KRISIS DER EUROPAISCHEN WISSENSCHAFTEN UND DIE TRANSZENDENTALE PHANOMENOLOGIE, E.Husserl, A4, 286 s. (3061)

DIE KRISIS DER EUROPAISCHEN WISSENSCHAFTEN UND DIE TRANSZENDENTALE PHANOMENOLOGIE, E.Husserl, A4, 286 s. (4519)

DIE QUELLEN DER ILLIAS (TROISCHER SAGENKREIS), Wolfgang Kullman, Weisbaden 1960, B4, 424 s. (5049)

DIE TERRITORIAL VERWALTUNG IM OSLICHEN TEIL DER EUROPEISCHEN TURKEI, Hans Jurgen Kornrumpf, Münih 1983, B4, 300 s. (4949)

DIFFERENCE ET REPETITION, Gilles Deleuze, Paris 1968, (6557)

DIFFERENCE ET REPETITION, Gilles Deleuze, Paris 1972, A4, 412 s. (7096)

DİL TETKİKLERİNDEN SAMİLER – TURANİLER, Yusuf Ziya, cilt 2 (Birinci Kısım), İst 1934, B4, 320 s. (5408)

DİLBİLGİSİ I-II, Necmeddin Halil Onan, İst 1943, A4, 308 s. (7872)

DİLBİLGİSİ, Avni Başman, Necmettin Halil Onan, İst 1945, B4, 97 s. (7871)

DİLBİLGİSİ, OSMANLICA VE YENİ TÜRKÇE GRAMER (KAVAİDÜ’L-LUGATİ’T-TÜRKİYE), ARAPLAR İÇİN, Abdullah el Terazi, Arapça-Osmanlıca-Türkçe, Cidde 1985, A4, 288 s. (3215)

DİLLERİN YAPISI VE GELİŞMESİ, Cemil Meriç, İstanbul, A4, 88 s. (5978)

DİMA’ÜN ALE’R-REMAL, Ömer Ebu’n-Nasr, Beyrut 1960, A4, 152 s. (4424)

DİMAU’N-BERİYE, Selahaddin el-Hürmüzi, (Arapça) Bağdat 1963, A4, 192 s. (5151)

DİMETOKA’DA KANLI BİR LEVHA, İbnülhaşim Nureddin Fikri, İst., A4, 32 s. (5473)

DİN HAYATININ İPTİDAİ ŞEKİLLERİ, E.Durkheim’den çev. Hüseyin Cahit, 1923, 452 s. (1392) (1472)

DİN NASIL DOĞMUŞTUR, Resimli Ay Matbaası Türk Ltd. Şti., Osmanlıca, 1927, A4, 64 s. (5766)

DİN NEDİR?, Lütfi Levinyan, İst 1927, A4, 15 s. (7832)

DİN V’EL EDEB, 2 cilt, Alimcan Muhammet el Barudi, Kazan 1906-1914, 26 s. (985)

DİN VE MAİŞET, (Osm., haftalık jurnal), (8. sayı eksik), 1906, 1-50. (1161)

DİN VE’L-HİLAFETİHİ VE’L-ÜMMETİHİ, Şeyhülislam Mustafa Sabri, Beyrut 1991, A4, 180 s. (5701)

DİNİ DERSLER, Aksekili Ahmed Hamdi, II.baskı, Darü’l-hilafeti’l-Aliyye, 1339-1341, A4, 359 s. (2168)

DİNİ MÜCEDDİDLER YAHUD “TÜRKİYE İÇİN NECAT VE İ’TİLA YOLLARI”NDA BİR REHBER, Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, İst. 1338-1340, A4, 374 s. (3299)

DİNİ, VATANİ, ASKERİ RİSALE-İ İRŞADİYE, Hacı Abdülhamid el-Berzenci, Asitane 1331, A4, 28 s. (5142)

DIOGENES LAERTIUS LIVES OF EMINENT PHILOSOPHERS, R.D.Hicks, Londra 1925, 2 cilt, A5, 1322 s. (1706)

DİPLOMASİ USUL KİTABI, Hüseyin Agah, Konstantiniyye 1328, A4, 40 s. (2500)

DIPLOMAT IN PEACE AND WAR, H.K.Huugessen, Londra 1849, 280 s. (490)

DİPLOMATİKİ İSTORİA TİS ELLADOS 1821-1914, Atina 1947, B4. (7035)

DİRASAT Fİ’L-FIKH’L-İSLAMİ, Dr.Abdülvahhab İbrahim Ebu Süleyman, Arapça, Mekke, B4, 141 s. (3259)

DİRASATÜ’L-LEBİB Fİ’L-ÜSVETİ’L-HASENETİ Bİ’L-HABİB, Muhammed Abdürreşid en Numani, (Arapça), B4, Karaçi 1957, 455+110 s. (5530)

DİRÂSÂTÜ’L-LEBÎB FÎ’L-ÜSVETİ’L-HASENETİ Bİ’L-HABÎB, Muhammed Emin es-Sindî, Karaçi 1957, A4, 681 s. (4567)

DİRİLEN CENAZE, (CİNAYAT KOLLEKSİYONU 10.KİTAB), Vassaf Kadri, Süleyman Sudi, İst. 1330, A4, 40 s. (3130)

DISCOURS DE METAPHYSIQUE, G.W. Leibniz, Paris 1993, A4, 320 s. (5381)

DISCOVERIES NINEVEH AND BABYLON, A.Layard, 1875, 604 s. (844)

DISCOVERIES ON THE TURKIC LINGUISTIC MAP, Lars Johnson, Stokholm 2001, A4, 58 s. (3950)

DISCRIMINACION CONTRA LOS JODIOS ORIENTALES EN ISRAEL, H.Saaban Sayeg, Madrid 1977, A4, 144 s. (3526)

DISCUSSION ON IQBAL’S HISTORY OF LIFE, Shuja Namus, Lahore 1948, A4, 172 s. (7868)

DISSEMINATION, J.Derida, Editions du Seuil 1973, A4, 460 s. (2320)

DISTINCTION DE l’ESSENCE ET DE L’EXISTENCE d’APRES IBN-I SINA (AVICENNA), M. Goichon, Paris 1937, 64 s. (73)

DİVAN EDEBİYATI BEYANINDADIR, A.Gölpınarlı, l945, 168 s. (828)

DİVAN EDEBİYATINDA MUAMMA, Ali Nihat Tarlan, 1936, 32 s. (690)

DIVAN of GEDAI, Junos Eckman, USA 1971, A4, 548 s. (7637)

DIVAN OF HAFEZ, Tahran 1992, A4, 586 s. (3534)

DİVAN ŞİİRİ, Ali Nihat Tarlan, İst. l948, 128 s. (1328)

DİVAN-I ARİF HİKMET BEYEFENDİ, İst. 1283, A4, 268 s. (2508)

DÎVÂN-I DERTLİ, A4, 60s. (Osmanlıca) (4572)

DİVAN-I EL İMAMÜ’Ş-ŞAFİ, Ebu Abdullah Muhammed bin İdris, şerh ve takdim Dr. Ömer Faruk et-Tabba, Beyrut (Arapça), B4, 160 s. (7339)

DİVAN-I EŞ-ŞEYH İL- CEZERİ, (Farsca), B4, 237 s. (4354)

DİVAN-I HACE ŞEMSÜDDİN MUHAMMED HAFIZ ŞİRAZİ, 1349, Farsca, A4, 352 s. (6160)

DİVAN-I HAFIZ, yazma halinde, A4, 442 s. (7841)

DİVAN-I HALİD ZİYAEDDİN, İst 1260 (1844), A4, 99 s. (6380)

DİVAN-I HAŞİM EFENDİ, Haşim Mustafa, 1252, A4, 160 s. (3808)

DİVAN-I HİKMET’TEN SEÇMELER, Ahmed-i Yesevi, Ankara 1983, A4, 504 s. (5239)

DİVAN-I HÜMAYUN, Ahmet Mumcu, Ankara 1976, A4, 214 s. (5750)

DİVAN-I KAMİL HOCA ŞEMSÜDDİN MUHAMMED HAFIZ ŞİRAZİ, (Farsça), İntişarat-ı Dünya-yı Daniş, Tahran B4, 528 s. (5590)

DİVAN-I KAMİL, Emir Hüsrev-i Dehlevi,(Farsça), Tahran B4, 626 s. (5631)

DİVAN-I LUGATÜ’T-TÜRK, Mahmud Kashghari, Tahran 1996, Farsca, A4, 1124 s.(6446)

DİVAN-I LUGATÜ’T-TÜRK, Sincan 2008, A3, 1080 s. (6933)

DİVAN-I MAHFİ, (Farsca), 220 s. (1944)

DİVAN-I MOLLA CAMİİ, (Farsça ve Osmanlıca Tercümesi), 1284, B4, 396 s. (7538)

DİVAN-I MUHİBBİ, (Osm.) Kanuni Sultan Süleyman, 1308(1891), 236 s. (1098)

DİVAN-I NİYAZİ KUDDİSE SIRRUH, Niyazi, İst. 1325, B4 (3188)

DİVAN-I NİYAZİ-İ (MISRİ), Mehmed Niyazi Şeyh, İst. 1326, B4, 84 s. (3841)

DİVAN-I OSMAN NEVRES, Osman Nevres, İstanbul Matbaa-i Amire 1290, B4, 327 s. (3030)

DİVAN-I REFİ, Mehmed Emin Refi, İst. 1284, B4, 143 s. (2228)

DİVAN-I SEYYİD NİGARİ Bİ-ZEBAN-I FARSİ, 1329, B4, 356 s. (7437)

DİVAN-I SEYYİD NİGARİ, Hacı Hamza Efendi El-Karabaği, Tiflis 1326, 299 s. (1882)

DİVAN-İ SEYYİD NİGARİ, Hacı Hamza Efendi Karabaği, 1301, 366 s. (1921)

DİVAN-I ŞEHRİYAR (TÜRKİ) BE İNZİMAM-I HAYDAR BABAYA SELAM, Muhammed Hüseyin Şehriyar, İran 1380, Azeri Türkçesi ile, B4, 328 s. (5790)

DİVAN-I ŞEM’İ, Şem’i, (Osm), İst 1318, B4, 64 s. (5618)

DİVAN-I ŞEMSÜ’L-HAKAYIK, Mevlana Celaleddin Rumi, A4, 378 s. (7840)

DİVAN-I ŞEYH RIZA-YI TALEBANİ, Ali et-Talebani, Arap harfli, Bega (Irak) A4, 266 s. (3217)

DİVAN-I TÜRKİ-İ SULTAN VELED, İst 1341, B4, 132 s. (6591)

DİVAN, Molla Murad bin Hüseyin, 1283, yazma halinde, A4, 444 s. (7828)

DİVANA CEZİRİ, Şeyh Ahmed el Cezeri, (Farsça), İst. Evkaf-ı İslamiye Matbaası 1338-1340, A3, 96 s. (5565)

DİVANA KIRMANCİ, Abdürrakib Yusuf, A4, 160 s. (4296)

DÎVÂNU’Ş –ŞÂFİÎ, Muhammed Afif ez-Zâbî, Beyrut 1974, A4, 94 s. (4554)

DİVANÜ LÜGAT-İT-TÜRK DİZİNİ, Türk Dil Kurumu, Ankara 1972, B4, 188 s. (7671)

DIVINE PURPOSE AND HEROIC RESPOSE IN HOMER AND VIRGIL, John Alvis, Maryland 1995, A4, 284 s. (5178)

DİYANET TAKVİMİ, 1981 (7036)

DİYARBAKIR DİCLE İDMANYURDU NİZAMNAME-İ UMUMİSİ, A4, 6 s. (2900)

DİYARBAKIR HALK TÜRKÜLERİ, Celal Güzelses, İst. 1938. (227)

DİYARBAKIR SALNAMESİ, 1312, A4, 240 s. (7285)

DİYARBAKIR SALNAMESİ, 1318, A4, 224 s. (7286)

DİYARBAKIR SALNAMESİ, 1323, A4, 232 s. (7287)

DİYARBAKIR TARİHİ , Bedri Günkut, Diyarbakır, B4, 176 s. (3053)

DIZIONARIO DI MUSICA, A Della Corte G.G.M.Gatti, Roma 1944, B4, 640 s. (6378)

DIZIONARO DEI FILOSOFI, G.C.Sansoni, Firenze 1976, B4, 1312 s. (5113)

DIZIONARO DELLE IDEE, G.C.Sansoni, Firenze 1977, B4, 1312 s. (5114)

DNEVNİK GALLİPOLYTSA, Nikolay Rayevskiy, Almatı 2002, A4, 148 s. (4039)

DNEVNIYA ZAPISKİ POEZDKİ V’ KONSTANTİNOPOLI, Aleksandra Grigoreviça Krasnokutskogo, Samim’im Pisanniya, Moskova 1815, A4, 128 s. (6294)

DOBRUCA VE TÜRKLER, Müstecib Ülküsal, Ankara 1966, A4, 256 s. (3679)

DOCUMENT FORM FOR OFFICIAL ORDERS OF APPOINTMENT IN THE MOGHOL EMPIRE, J.F.Richards, 1986, A4, 110 s. (1757)

DOCUMENT SUR l’IHTlSAB DE STAMBOUL, R. Mantran, l957, 26 s. (203)

DOCUMENTS CONCERNING RUMANIAN HISTORY (1427-1601), F.D.Tappe, Paris 1964, 162 s. (317)

DOCUMENTS DIPLOMATIQUES CONFERENCE DE LAUSANNE, Paris 1923,
Cilt I, 21 Novembre 1922, 1 Fevrier 1923, A3, 624 s.
Cilt II, 1 Fevrier 1923, 4 Fevrier 1923, A3, 129 s. (7529)

DOCUMENTS DIPLOMATIQUES LES AFFAIRS BALKANIQUES, Paris 1922,
1. cilt 1912 – 1914, A3, 216 s.
2. cilt 1912 – 1914, A3, 314 s.
3. cilt 1912 – 1914, A3, 168 s. (7531)

DOĞAN GÜNEŞ, (dergi), sayı 1-10, Ağustos 1947 – Mart 1948. (2063)

DOĞMAYAN HÜRRİYET, Hasan Amca, İst 1958, A4, 192 s. (5312)

DOĞRU YOL, (Osm.), Ziya Gökalp, Ankara 1339, (2618)

DOĞRU YOL, Ziya Gökalp, Ankara 1339, B4, 15 s. (2529)

DOĞU İLLERİ VARTO TARİHİ, M. Şerif Fırat, İst 1948, A4, 224 s. (7603)

DOĞU KARADENİZ MUHAREBELERİ (Birinci Cihan Savaşında), Altay Yiğit, Trabzon 1950, 136 s. (674)

DOĞU KARADENİZ’İ KALKINDIRALIM, Zihni Derin, Ankara 1952, A4, 84 s. (4507)

DOĞU TÜRKİSTAN, Mehmet Emin Buğra, İst 1952, A4, 100 s. (5395)

DOĞUNUN PREHİSTORYASI, Gordon Childe, Ankara 1946, A4, 276 s. (3659)

DOĞUŞLAR, İsmail Emre (104)

DOKUMENTE DER TÜRKİSCHEN AUBENPOLİTİK, L.Rowinski, A3, 8 s. (4263)

DOKUMENTİ PO VZAİMOOTNOSENİYAM GRYZİİ S SEVERNIM KAVKAZAM, Tiflis 1968, B4, 352 s. (6666)

DOKUZUNCU VASHİNGTON SALİB-İ AHMER KONFERANSINA MEMURİYETİM VE OSMANLI HİLAL-İ AHMER CEMİYETİNE TEKLİFLERİM HAKKINDA, Dr.Besim Ömer, İst. 1327, A4, 62 s. (2937)

DOLAB, Osmanlıca dergi, Bakırcıbaşı Mehmed Efendi-zade Süleyman Efendi’nin Matbaası, cüz 1-16, İst 1290, B4, 128 s. (6013)

DOMINANCE WITHOUT HEGEMONY, Ranajit Guha, Londra 1997, A4, 268 s. (3435)

DONANMA, Ayda Bir Neşrolunur Musavver, Ahlaki, Edebi Tarihi, Fenni Mecmuadır, Donanma-yı Osmaniı Muavenet-i Milliye Cemiyeti Merkez-i Umumisi, nmara 2, Nisan 1326, B4, 96. sayfadan 192. sayfaya kadar. (7442)

DOŞ ÇEÇENCE – RUSÇA SÖZLÜK, 2005, B4, 920 s. (6692)

DOUBLE EAGLE AND CRESCENT, Thomas M.Barker, New York 1967, A4, 468 s. (4988)

DOXOGRAPHIE GRAECI, Hermannus Diels, 1929, A4, XII+848 s. (3377)

DÖKÜMAN VE FOTOĞRAFLARLA 1. VE 2. DÜNYA SAVAŞLARI ÖZETİ, Salih Polatkan, İst 1978, B4, 440 s. (6734)

DÖKÜMANTASYON NEDİR, TÜRKİYE BİLİMSEL ARAŞTIRMA KURUMU, Sönmez Taner, Ankara 1971, 36 s.(6525)

DÖNMELER, HANYOS, KUVAYROS, SUZAN, İst 1335-1337, Osmanlıca, A4, 16 s. (6145)

  1. SÜHEYL ÜNVER BİBLİYOGRAFYASI, II, Osman Ergin, İst 1952, B4, 44 s. (7739)

DREVNAYŞAYA KULTURA SEVERA VOSTOÇNAGA KAVKAZA, R.M.Munaev, Moskova 1961, A3, 188 s. (6735)

DREVNETYARSKİY SLOVAR, Leningrad 1969, B4, 700 s. (4925)

DREVNİE TYURSKİE YAZIKİ, İ.V.Kormuşin, Abakan 2004, A4, 336 s. (5827)

DREVNİYE TYURKİ, Lev N.Gumilyev, Moskova 1993, A4, 528 s. (3745)

DREVNYAYA RUS’İ VELİKAYA STEP, Lev N.Gumilyev, Moskova 1993, A4, 1997, A4, 784 s. (3691)

DREYFÜS MESELESİ VE ESBA-I HAFİYESİ, Ali Reşad, İst. 1315, A4, 428 s. (4076)

DROIT MUSULMAN – LECON D’OUVERTURE, Paris 1963, A4, 32 s. (6136)

DROITS MINORITIES EN TURQUIE DANS LE PASSE ET LE PRESENT, Ahmet Rechid, Paris 1935, A4, 24 s. (3977)

DUDEN-STILWÖRTERBUCH DER DEUTSCHEN PRACHE, Günter Drosdowski, Mannheim 1970, A4, 868 s. (5004)

DUDEN, Etymologie, G.Drosdowski, p.Grebe, Manheim 1963, A4, 816 s. (3625)

DUFARSNAME, (Farsca), A.Sultanî, Tahran 1987, B4, 216 s. (2411)

DUMBARTON OAKS CATALOGUES BYZANTINE COINS, M.F.Hendy, Washington 1999, A3; cilt I, 455 s.; cilt II, 350 s. (4442)

DURUB-I EMSAL-İ OSMANİYE, A4, 330 s. (4073)

DURUSU’L-EVVELİYE, Bahaeddin Muhammed ed-Dağıstanî, (yazarın el yazısı ile), Rusça-Arapca, Moskova 1992, A4, 278 s. (2992)

DURUSUN Fİ’L-HADİS VE’L-FIKH, el-Müstevi’s-sani Dr. V.Abdürrahim et-tabatü’l-ula, Arapça, Medine 1381, A4, 78 s. (3133)

DURUSÜ’L-LUGATÜ’L-ARABİYYE, Dr.Abdürrahim, Medine 1415-18, A4, 656 s. (3628)

DURÜB-I EMSAL-İ OSMANİ, A4, 20 s. (4298)

DUTCH PRIMACY IN WORLD TRADE 1585 – 1740, J.I.Israel, Oxford 1989, A4, 488 s. (4658)

DÜNYA EDEBİYATINDAN ÖZDEYİŞLER, Ertuğrul Saraçbaşı, Ankara 1968, A4, 240 s. (7032)

DÜNYA FINDIK İSTİHSAL VE TİCARETİNDE TÜRKİYE’NİN DURUMU, Abdullah Türkoğlu, İst 1961, B4, 140 s. (4787)

DÜNYA TARİHİNDE BÜYÜK SİYASİ DAVALAR, Samih Tiryakioğlu, İst 1963, A4, 224 s. (4737)

DÜNYA VE GARP, A.Toynbee, 132 s. (1486)

DÜNYANIN BÜYÜK DİNLERİ, Resimli Ay Matbaası Türk Ltd. Şti., Osmanlıca, 1927, A4, 64 s. (5763)

DÜRERÜ’S-SENİYYE Fİ’L-ECVİBETİ’N-NECDİYYE, onuncu cüz, Hükmü’l-Mürdet kitabından son kısım, derleyen Abdurrahman bin Muhammed bin Kasım el Arami en-Necdi el Hambeli, h.1212-1292, A4; cilt 1, 534 s.; cilt 2, 600 s. (7461)

DÜRR-İ YEKTA ŞERHİ, İmamzade Hafız Muhammed Esad, Dersaadet 1309, B4, 214 s. (7435)

DÜRRU’N-NACİ, ŞERH-İ İSAGUCİ Fİ’L MANTIK VE HAŞİYETÜ DÜRRÜ’N-NACI, B4, 156 s. (7033)

DÜSTUR-İ SUHANİ, HABİB İSFAHANİ, (Osm. – Farsça gramer), İst 1289/1873, A4, 178 s.(6467)

DÜSTUR-I ZEBAN-İ FARİSİ, G. H.Katik, İst. 1328, 340 s. (1615)

DÜSTUR-I ZEBAN-I FARSİ, Tahran 1347, B4, 266 s. (2513)

DÜSTURNAME-İ ENVERİ, M.H.Yınanç, İst. 1928, 121 s. (609) (649)

DÜSTURÜ’-KATİB Fİ TAİİN EL-MERATİB, Muhammed İbns Hinduşah Nahcivanî, Azeri İlimler Akademisi, (tıpkıbasım, İngilizce ve Rusca önsözlü), Moskova 1971; c.I, B4, 584 s.; c.II, B4, 726 s.; c.III, B4, 626 s. (2675)

DÜVELİ-İ İSLAMİYE, (Osm.) Halil Ethem, İst. 1928, 676 s. (1446)

E.F.W.GIBB MEMORIAL “MAZANDARAN AND ASTARABAD”, H.L.Raguni, Londra 1928, 430 s. (425)

E.M.FORSTER’S INDIA, G.K.Das, Londra 1977, A4, 192 s. (3513)

EAGLES ON THE CRESCENT, Frank G.Weber, Cornell 1970, A4, 298 s. (5874)

EALING COURSE IN RUSSIAN, (Division of Russian Studies, Ealing Technical College), Londra 1972, A4, 286 s. (1774)

EARLY CHRISTIAN AND BYZANTINE ARCHITECTURE, Richard Krautheimer, USA 1965, B4, 514 s. (6227)

EARLY CHRISTIAN AND BYZANTINE ARCHITECTURE, W.Eugene Kleinbauer, Massachusetts 1992, B4, 904 s. (5356)

EARLY GREEK PHILOSOPHY AND THE ORIENT, M.L.West, Oxford 1971, A4, 254 s. (6133)

EARLY GREEK PHILOSOPHY, J.Burnet, Londra 1930, A4, 6+376 s. (2303)

EARLY GREEK POETRY AND PHILOSOPHY, Hermann Frankel, Oxford 1973, A4, 568 s. (5703)

EARLY TRAVELS IN PALESTİNE, T.Wright, Londra 1868, A4, 550 s. (3049)

EARLY VOYAGES AND TRAVELS IN THE LEVANT, cilt I Thomas Dallum (1599-1600), cilt II J. Covel (1670-l679), 80 s. (1015)

EASTERN LIFE AND SCENERY, EXCURSIONS IN ASIA MINOR, MYTILENE, CRETE AND ROUMANIA, Mrs.Walker, 2 cilt, Londra 1886, A4, 742 s. (5687)

EASTERN ORTODOX CHURCH, Stefan Zankov, Londra 1929, A4, 168 s. (2034)

EASTERN QUESTION 1774-1923, M.S.Anderson, New York 1966, 458 s. (338)

EASTERN QUESTIONS, A.P.Stanley, Londra 1881, A4, 282 s. (1750)

EASTERN SCHISM, S.Runciman, Londra I963, 200 s. (1517)

EASTERN SHORES OF THE BLACK SEA, Edinburg 1855, A4, 16 s. (4863)

EASTERN TURKEY: AN ARCHITECTURAL AND ARCHAEOLOGICAL SURVEY, T.A.Sinclair, Londra 1990; cilt IV, A4, 490 s.; cilt II, A4, 532+48 s.; cilt III, A4, 477 s. (2333)

EASY SELECTIONS ADAPTED FROM XENOPHON WITH A VOCABULARY, J. Surtees Phillpotts, C. S. Jerrah, Londra 1941, A4, 248 s. (7553)

EBA EYYUB EL-ENSARİ TARİHİ, Esad Sezai Sünbüllük, İst. 1943, A4, 16 s. (4201)

EBCED HESABI, Muharrem Mercanlıgil, Ankara 1960, A4, 96 s. (4255)

EBEDÜ’D-DÜNYA VE’D-DİN, İmam Maverdi

EBEDÜ’D-DÜNYA VE’D-DİN, İmam Maverdi
KİTABU TEHZİBÜ’L-AHLAK VE TATHİRU’L-A’RAK, İbn Miskeveyh, Arapça, Mısır 1320, A3, 166 s. (3265)

EBHASÜN FIKHIYYETÜN Fİ KADAYA’Z-ZEKATÜ’L-MUASIRA, Muhammed Süleyman El Eşkar, Ömer Süleyman El Eşkar, Muhammed Osman Şebir, Darünnefais, Ürdün 1998/1418, 2 cilt B4, 940 s. (7335)

EBU CEHLİ’L-KARNİ’R-RABİA AŞARE EMİR-İ MEKKETÜ’S-SABIK HÜSEYİN, İstanbul Matbaatü’l-hukuk, 1334, (Arapça), A4, 72 s. (7194)

EBU SUFYAN’IN OĞLU ŞAM VALİSİ MUAVİYE, Mehmet Ali Derman, İst. 1978, A4, 60 s. (4900)

EBUL ALA EL MEARRİ, Rizauddin b.Fahriddin, 1908, 172 s. (1933)

ECHANGE SEMBOLIQUE ET LA MORT, J.Baudrillard, 1976, 216 s. (1395)

ECNEBİ SEYYAHLARA NAZARAN FETİHTEN SONRAKİ İSTANBUL, Feridun Dirimtekin, 42 s. (661)

ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL CONSCIOUSNESS, TURKEY UNDER DEVELOPMENTALISM, R.Keleş, Hiromasa Kano, 1986, A4, 212 s. (2110)

ECONOMIC DEVELOPMENT OF CONTEMPORARY TURKEY, Ç.Aruba, Ö.Akmut, Y.Kimura, 1992 (1188)

ECONOMIC HISTORY OF BYZANTIUM, Angeliki E. Laiou, 3 cilt, Washington 2002, B4, 1216 s. (5172)

ECONOMIC HISTORY OF THE MIDDLE EAST, 1800-1914, C.Issawi, Chicago 1966, 558 s. (358)

ECONOMIC HISTORY OF TURKEY 1500-1914, Charles Issami, Chicago-Londra 1980, 348 s. (644)

ECONOMIC PHILOSOPHY OF THE TWENTIETH CENTURY, T. Surangi, Ungor 1973, 358 s. (603)

ECONOMIE ET SOCIETES DANS l’EMPIRE OTTOMAN, Paris 1983, 486 s. (320)

ECONOMIES OF CENTRAL ASIA, R.Pompret 1995, A4, 238 s. (1790)

ECONOMY, SOCIETY AND POLITICS IN BENGAL JALDAIGURI 1869-1947, R.D.Gupta, Delhi 1992, A4, 344 s. (3509)

ECZACILIK TARİHİ DERSLERİ, B.Şehsuvaroğlu, İst. 1970, B4, 426 s. (2767)

ECZACILIK TARİHİ, N.Baylav, İst. 1968, B4, 560 s. (2766)

ED DÜRRETÜ’L-FAHİRE Fİ TAHKİK-İ MEZHEBİ’T-TASAVVUFİYYEVE’L-MÜTEKELLİMİN VE’L-HUKEMAİ’L-MÜTEKADDİMİN, Nureddin A.Rahman Hacı, (Arapça-Farsça-İngilizce), Tahran 1358, 258 s. (5595)

EDEBİ HATIRALAR, Hüseyin Cahid Yalçın, İst 1935, A4, 198 s. (6662)

EDEBİYAT TARİHİ DERSLERİ, TANZİMATA KADAR, A.S.Levend, İst. 1943, A4, 450 s. (2476)

EDEBİYAT TARİHİ, G.Lanson, İst 1937, A4, 48 s. (4457)

EDEBİYAT-I MUASIR-I İRAN, ŞİİR, Doktor Muhammed Rıza, Neşr-i Ruz-i Gâr 1386, B4, 424 s. (7504)

EDEBİYAT, Fehmi, Dersaadet 1325, A4, 360 s. (2494)

EDEBİYATIMIZDA KARS, II.KİTAP, Fahrettin Kırzıoğlu, İst 1958, B4, 188 s. (6360)

EDEBÜ’L-KADİ, İmam Maverdi, 3. cüz, 4. kitap, Arapça, B4, Matbaatü’l-Ani, Bağdat 1392, 800 s. (5482)

EDİRNE GENÇLER BİRLİĞİ NİZAMNAMESİ, Edirne 1335, A4, 13 s. (2933)

EDİRNE SUKUTUNUN İÇYÜZÜ, Celadet Bedirhan – Kamuran Bedirhan, İst 1329, (Osm.), A4, 150 s. (6252)

EDİRNE TARİHİ, Osman Nuri Peremeci, İst. 1939, 502 s. (55)

EDİYYETÜ’L-VARİDE Fİ’L-VİLAYETİ’L-KERİME VE’L AHADİSÜ’L-ŞERİFE, 1398, B4, 240 s. (2185)

EDMUND HUSSERL CARTESIANISCHE MEDITATIONEN UND PARISER VORTRAGE, S.Strasser, 1950, A4, 276 s. (1973)

EDMUND HUSSERL, IDEEN ZU EINEN PHANOMENOLOGIE UND PHANOMENOLOGISCHEN PHILOSOPHIE, Marly Biemel, Tübingen 1952, 2 cilt, 950 s. (2021)

EDMUND HUSSERL, VERLSUCH EINER SYSTEMATISCHEN DARSTELLUNG SEINER PHANOMENALOGIE, A.Diemer, 1956, A4, 400 s. (2866)

EDMUND HUSSERL’S THEORY OF MEANING, Netherlands 1964, A4, 160 s. (5078)

EDVAR-I ALEMDEN PARÇALAR, Kazım Öztürk, İst. 1967, A4, 116 s. (4413)

EFAL-İ FRANSEVİ, 1330, 64 s. (1150)

EFELERDEN HABER, K.Özkaynak, Aydın 1946, A4, 178 s. (2272)

EFFICIENCY IN THE PUBLIC SECTOR, A.Williams, Amerika 1993, A4, 194 s. (2828)

EFKAR-I MİLLET (Haftalık Gazete), sahib-i imtiyaz Yusuf Ziyaeddin, müdür ve muharriri Ateşoğlu Mehmed Lebib, 3 (1 Şubat 1324), A3 (3233)

EFLATUN SOFIST, İst 1943, A4, 140 s. (6996)

EFLATUNİYYE MUHDESE İNDE’L-ARAB, haz.Abdurrahman Bedevi, Kuveyt 1977, B4, 316 s. (5624)

EGLISES BYZANTINES DE CAPPADOCE, Catherine Jolivet-Levy, Paris 1991, A3, 600 s. (7084)

EGLISES RUPESTRES DE CAPPADOCE, Guillaume de Jerphanion, Paris, A3
cilt II, 5-1, 696 s., 1925
cilt II, 6-1, 396 s., 1936
cilt II, 6-2, 160 s., 1942 (7085)

EGO AND HIS OWN, M.Stirner, New York, 414 s. (489)

EGO SUM, Jean Luc-Nancy, Paris 1979, A4, 165 s. (6941)

EGYPT AND CROMER, A STUDY IN ANGLO-EGYPTIAN RELATIONS, Lütfi Al-Sayyid, New York 1969, A4, 248 s. (2209)

EGYPTE SOUS LE REIGN DE BARSBAY, 825-841/1422-1438, 508 s. (364)

EĞİN DEDİKLERİ, derleyen Osman Efe, İst 1971, B4, 160 s. (7299)

EĞİTİM FELSEFESİ, H.Z.Ülken, İst. 1967, B4, 340 s. (2346)

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ, İbrahim Ethem Başaran, Ankara 1966, B4, 448 s. (4782)

EĞİTİMDE PSİKOLOJİNİN ROLÜ, Mefharet Ersin, İst 1981, cilt 1, B4, 437 s. (6177)

EĞİTİMİN GAYELERİ, A.N.Whitehead, İst. 1971, A4, 1365 s. (2777)

EĞİTSEL OYUN, Ruhi Sel, A4, 140 s. (4541)

EHL-İ SUNNET MEZHEBİ ÜZERE İMANI BEYAN İMAN RİSALESİDİR, Osmanlıca, İst 1317, 24 s. (7215)

EHVAL EL-NEFS, ibn Sina, Kahire 1952, B4, (Arapça), 204 s. (2235)

EIN SCHREIBEN DES KRIM GIRAJ KHAN AN DEN PRINZEN HEINDRICH , DEN BRUDER FRIEDRICHS DES GROSSEN, Helmuth Schell, Ankara 1958, B4, 16 s. (4267)

EINFUHRUNG IN DAS RECHT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, Fritz Baur, Münih 1982, 112 s., Langensheidts Kurzgramatik, H. F. Wendt, 72 s. (90)

EINFUHRUNG IN DIE OSMANISCH TURKISCHE DIPLOMATIK DER TURKISCHEN B0TMASSIGKEIT IN UNGARN, L.Fekete, Budapeşte 1926, 270 s. (755)

EINFUHRUNG IN DIE PERSISCHE PALAOGRAPHIE, L.Fekete, Budapeşte 1977, A4, 852 s. (3076)

EINFÜHRUNG IN DIE PHANOMENOLOGISCHEFORSCHUNG, M. Heidegger, Frankfurt, A4, 358 s. (7681)

EINHEIT DER NATUR, Carl Friedrich von Weizsacker, Münih 1983, A4, 496 s. (5850)

EINLEITUNG IN DIE SOZIOLOGIE, Hans Freyer, Leibzig 1931, A4, 156 s. (6606)

EKBER, BİR TÜRK DAHİSİ, Ömer Rıza Doğrul, İst 1944, A4, 144 s. (5280)

EKONOMİKO GEOGRAFİÇESKİY OÇERK KABARDİNO, BALKARİİ, E.P. Maslov – k.N. Kerefov, Moskova 1957, A4, 180 s. (6710)

EL FEVATİHÜ’L-İLAHİYYE VE’L-MEFADİHÜ’L-GAYBİYYE, Şeyh Nimetullah bin Mahmud en-Nahcivani, İst 1325, B4, 1.cüz 564 s.; 2.cüz 544 s. (5628)

EL KİTABU’L-MUTEBER Fİ’L-HİKME, Hibetullah İbn Ali el Bağdadi, (Arapça), Haydarabad 1357, B4 (5537)

EL TERCÜMANÜ’L-HADİS, Muhammmed Tevfik es-Semhuri, (Arabca – İbranice), Yafa 1935, A4, 116 s. (4292)

EL UNIVERSO DE LAS LENGUAS, Juan C.M.Cabrera, Madrid 2003, B4, 1350 s. (5263)

EL-CEZİRE MEKTUPLARI, Süleyman Nazif, Mısır 1906, A4, 42 s. (2491)

EL-KUTBÜ’R-RABBANİYİ’L-KEBİR VE’L-ARİFÜ BİLLAHİ’Ş-ŞEHİR EŞ-ŞEYH EBU’L-HASEN EŞ-ŞAZELİ, HAYATİHİ-MENAKİBÜHÜ-ASARÜHU, Salih Hasan er-Riyaşi, (Arapça), baskı yeri ve yılı yok, A3, 164 s. (5626)

ELABORATION DE l’ISLAM, Paris 1961, Collogue de Strasbourg, A4, 132 s. (1861)

ELBİSTAN BİLMECELERİ, Ömer Kaya, Elbistan 1976, A4, 148 s. (3490)

ELEKTRA, Euripides, Ankara 1943, A4, 88 s. (3676)

ELEM ÇİÇEKLERİ, Charles Baudelarre, çev. Vasfi Mahir Kocatürk, Ankara 1957, A4, 280 s. (7082)

ELEMENTARY ASPECTS OF PEASANT INSURGENCY IN COLONIAL INDIA, Ranajit Guha, Delhi 1994, A4, 376 s. (3456)

ELEMENTARY FORM OF THE RELIGIONS LIFE, Emile Durkheim, Londra 1976, A4, 474 s. (2004)

ELEMENTARY GREEK GRAMMAR, Bryant and Lake, Londra 1937, A4, 124 s. (6657)

ELEMENTARY GREEK TRANSLATION BOOK, A.E.Hillard, C.G.Botting, Londra 1946, A4, 210 s. (2115)

ELEMENTARY PRINCIBLES OF JURISPRUDENCE, G.W.Keeton, Londra 1949, B4, 500 s. (4616)

ELEMENTI ITALO-SICULO-VENEZIANO-GENOVESI NEI LINGUAGGI ARABO e TURCO, D.Giuseppe Barbera, Beyrut 1940, A4, 268 s. (2880)

ELEMENTS DE COMPTABILITE FINANCIERE DU LEVANT, A. l’Usage, Constantinople 1898, A4, 344 s. (7540)

ELEMENTS HEBREW SYNTAX, William R. Harper, Londra 1890, A4, 180 s. (5287)

ELEMENTS OF REAL ANALYSIS, Robert G. Bartle, New York 1964, A4, 496 s.(6494)

ELF LEYLE VE LEYLE, (Arapça), Beyrut 1985, B4, 1.cüz 756 s., 2.cüz 712 s. (5251)

ELFAZ-I FARUK, Müstecibzade İsmet, İst. 1311, A4, 128 s. (3854)

ELFÜ’N-NEHAR VE’N-NEHAR, 1813(l290), 604 s. (875)

ELHASU ALA İTTİBAİ’S-SÜNNE VE’L-TAHZİRİ MİNE’L-BİDAİ VE BEYANU HATARAHU, Abdülmuhsin b. Hamdü’l-ibad el-Bedr, Medine 1425, (Arapça), 72 s. (7183)

ELIXIER DER GLÜCKSELIGKEIT AL GHASALI, Köln 1923, A4, 228 s. (2067)

ELLİ YIL, (Hakkı Tarık Us’un 50 yılını anlatıyor.) (2043)

ELLİDÖRT FARZ ŞERHİ, Hasan-ı Basri, İst. 1259, A4, 64 s. (4309)

ELLİNO TOURKİKOİ DİALOGOİ (Cümle kitabı Türkçe Rumca), A4, 128 s. (2651)

ELTAFÜ’L-İLAHİYYE ŞERHÜ’D-DÜRERİ’L-CELALİYE, Telifü’l-alim el Allame el Üstaz el Molla Muhammed Bakır, B4, iki cilt toplam 884 s. (7505)

ELVAH-I NAKŞİYE KOLEKSİYONU, 1924/1340, Halil Edhem, İst., B4, 64 s. (7512)

ELVAH-I NAKŞİYE KOLLEKSİYONU, Halil Edhem, İst. B4, 66 s. (3579)

EMANCIPATION, E.Laclau, Londra 1996, A4, 142 s. (2379)

EMBASSY OF SIR WILLIAM WHITE AT CONSTANTINOPLE, C.Smith, Oxford University Press 1957, A4, 184 s. (2312)

EMEKÇİ YAVRUSUNUN HİKAYELERİ, GÖLGENİN ÇOCUĞU İLE GÜNEŞİN ÇOCUĞU, İst 1336, A4, 13 s. (7447)

EMEL MECMUASI, (Osm.) (1011)

EMEL YOLUNDA, Ali Fahri, İst. 1328, A4, 297 s. (2432)

EMEL, İKİ AYLIK KÜLTÜR DERGİSİ, B4,
sayı.1, 2, 3, 4, 7, 12, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 51, 52, 57, 58, 62, 70, 73, 75, 77, 80, 81, 90, 91, 93, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 110, 116, 123, 125, 222, 227,
toplam 3670 s. (6562)

EMERGENCE OF MODERN SOUTHEAST ASIA 1511-1957, Edit. John Bastin, USA 1967, A4, 192 s. (3430)

EMERGENCE OF MODERN TURKEY, Bernard Lewis, Oxford 1968, A4, 540 s. (6121)

EMERGENCE OF RUSSIAN PANSLAVISM, Michael B. Petrovich, New York 1958, A4, 328 s. (5369)

EMERGENCE OF THE MODERN MIDDLE EAST, A.Hourani, Londra 1981, A4, 264 s. (2458)

EMERGENT TURKISH ADMINISTRATORS, A.T.J. Mattews, Ank. 1955, 84 s. (262)

EMİGRATSİYA DAĞESTANSTEV V OSMANSKYU İMPERİYU, Mahaçkale 2000, A4. (6678)

EMIN PASHA RELIEF EXPEDITION, 1886-1890, Iain R. Smith, Londra 1972, A4, 356 s. (7662)

EMIRAT d’AYDIN BYZANCE et l’OCCIDENT, Paul Lmerle, Paris 1957, 276 s. (191)

EMİRÜ’L-BEY, çev. Ahmet Mithat, İst. 1298, B4, 155 s. (2489)

EMLAK-I DEVLET, İst. 1328, 460 s. (2610)

EMPEROR AKBAR, Col. G.B.Mallesan CSI, India 1978, a4, 204 s. (6652)

EMPEROR ROMANUS LECAPENUS AND HIS REIGN, S.Runciman, Cambridge 1963, 280 s. (1667)

EMPIRE des STEPPES, Rene Grousset, Paris 1965, A4, 658 s. (1809)

EMPIRE DES TURCS CELESTES, Paris 1960, A4, 224 s. (4248)

EMPIRE DU GRAND TURC, J.Thevenot, 2O6 s. (803)

EMPIRE EGYPTIEN SOUS MOHAMMED ALI ET LA QUESTION d’ORIENT (1811 1849), Egypte, Arabia, Sudan, Moree, Crate, Syrie, Palastine, M.Sabry, Paris 1930, 606 s. (351)

EMPIRES NOMADES DE LA MONGOLIE, Gerard Chaliand, Paris 1995, A4, 224 s. (1817)

EMRENİN SOHBETLERİ. (102)

EN CAN ALACAK NOKTA; PAYİTAHTIN NAKLİ MESELESİ, A.Ziver, İst 1329, B4, 64 s. (5527)

EN DECOURANT l’EXISTENCE AVEC HUSSERL ET HEIDEGGER, E.Lavinas, Paris 1967, A4, 348 s. (4468)

EN-NEHZATÜ’L-İSLAHİYYE, Mustafa Ebu Seyf el-Hammami, B4, 724 s. (6750)

ENAMİLÜ’R-RESAİL, Celaleddin el Havrani, (Arapça), Matbaa-i Amire 1284, B4, 288 s. (5637)

ENCICLOPEDIA GARZANTI DI FILOSOFIA E, İtalya 1981, B4, 1004 s. (4619)

ENCYCLOPAEDIA OF THE HISTORY OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND MEDICINE IN NON-WESTERN CULTURES, H.Selin, Londra 1997, A4, 1138 s. (2771)

ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY, P.Edwards, New York 1967, 1-8 cilt, B4, 4316 s. (2803)

ENCYCLOPEDIA OF THE HISTORY OF ARABIC SCIENCE, R.Rashed, 3 cilt, Londra 1996, 1146 s. (2370)

ENCYCLOPEDIA OF THE HISTORY OF TECHNOLOGY, Ian McNeil, Londra ve New York 1990, A4, XVI+1064 s. (3378)

ENCYLOPAEDIA IRANICA, Ehsan Yarshater, Londra 1985, 4.cilt B4, 285 s. (6009)

ENDERUN MEKTEBİ TARİHİ, İ.Baybal, 160 s. (1085)

ENEAS SILVIO PICCOLOMINI EPISTOLA – A MEHMET II – NUEVA ROMA, Madrid 2003, B4, 204 s. (6222)

ENGLAND AND THE MIDDLE EAST, Elie Kedourie, Sussex 1978, A4, 236 s. (5896)

ENGLAND AND THE NEAR EAST, THE CRIMEA, Harold Temperly, l964, 582 s. (83)

ENGLAND’S TRADE POLICY IN THE LEVANT AND HER EXCHANGE OF GOODS WITH THE ROMANIAN COUNTRIES UNDER THE LETTER STUARTS (1660-1714, Paul Cerneovodeanu, Bükreş 1972, dört harita B4 + A4 158 s. (4395)

ENGLIGHTENMENT AN DESPAIR A HISTORY OF SOCIOLOGY, Geoffrey Hawthorn, Cambridge, 320 s. (116)

ENGLISH – ABKHAZIAN PHRASE – BOOK, Boris Amichba, A4, 1997, 92 s. (7673)

ENGLISH AND CONTINENTAL VIEWS OF THE OTTOMAN EMPIRE 1500-1800, Ezel Kural Shaw, C.J.Heywood, Los Angeles, 1972, 80 s. (349)

ENGLISH DICTIONARIE: OR AN INTERPRETER OF HARD ENGLISH WORDS, H.C. Gent, Londra 1647, A4, 168 s. (6114)

ENGLISH GREEK DICTIONARY, S.C.Woodhouse, Londra 1971, A4, 1030 s. (4655)

ENGLISH IN INDIA, R.S.Gupta, Delhi 1991, A4, 320 s. (3806)

ENGLISH LEGAL SYSTEM, Londra 1993, A4, 280 s. (1682) (1764)

ENGLISH STEP BY STEP WITH PICTURES, 232 s. (1398)

ENGLISH TRACED TO ARABIC, Mohammad Ahmad Mazhar, Pakistan 1967, A4, 359 s. (6883)

ENGLISH TRAVEL BOOKS, M.A.Hachicmhs, 1964, 204 s. (955)

ENGLISH TRAVELLER AND THE MOVEMENT OF IDEAS 1660-1732, Lincoln 1967, A4, 176 s. (4990)

ENGLISH TRAVELLERS IN THE NEAR EAST, Rabin Fedden, Londra 1958, A4, 46 s. (5159)

ENİSU’T-TALİBİN VE UDDETU’S-SALİKİN MAKAMAT-I MUHAMMED BAHAEDDİN NAKŞİBEND SELAHADDİN B. MUBASET BUHARİ, çev. Süleyman Izzi Teşrifati, İst 1328 (1912), A4, 215 s. (6379)

ENİSÜ’L-TALİBİN VE ÜDDETÜ’S-SALİKİN, SALAH BİN MÜBAREK BUHARİ, Tashih ve mukaddime; Halil İbrahim Sarıoğlu;
MÜESSESESE-İ KEYHAN, 8Farsca), tasavvufla ilgili, İran 1371, B4, 440 s. (2962)

ENİSÜL CELİS USULÜ FIKIH, (Arapca), B4, 191 s. (4232)

ENJEUX DE L’IMMIGRATION TURQUE EN EUROPE, Alain Jund, Paul Dumont, Stephane de Tapia, Harmattan 1995, A4, 320 s. (2065)

ENNEADS, PLOTINUS, Londra, A4, 668 s. (4647)

ENQUIRIES-CONCERNING THE HUMAN UNDERSTANDING AND CONCERNING THE PRINCIBLES OF MORALS BY D.HUME, A.Selby, 1972, 400 s. (1227)

ENRÜHRUNG IN DIE PHANOMENOLOGISCHE PORSCHUNG, Martin Heidegger, Frankfurt 1994, A4, 348 s. (4469)

ENSABÜ’S-SADETİ’L-HARİRİYYE MİN ZÜRRİYETİ’L-HASİBÜ’L-NESİB EŞ-ŞEYH ALİ BURHANEDDİN EBİ’N-NASR EL HARİRİ EL RUFAİ EL MÜTEVEFFA SENE 62 RAHİMETULLAHİ TEALA, Dıraset ve Tahkik Doktor Beşir Zeynelabidin, London, Britanya, B4, 292 s. (7855)

ENTRANCE ET LE MERVEILLEUX DANS L’ISLAM MEDIEVAL, 1974, 240 s. (1379)

ENTRETION INFINI, Maurice Blachot, Paris 1969, A4, 473 s. (7102)

ENZYKLOPADIE DER PHILOSOPHISCHEN WISSENSCHAFTEN IM GRUNDRISSE (1830), Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Hamburg 1969, A4, 528 s. (4466)

EPİGRAFİÇESKİYA POMYATNİKİ SEVERNOGO KAVKAZA, NA ARABSKOM, PERSİDSKOM İ TURETSKOM YAZIKAH, ÇASTNI 2 XVIII-XX, L.İ.Lavrova, Moskova 1988, A3, 176 s. (3158)

EPITRE SUR L’UNICITE ABSOLUE, M.Chodkiewicz, Paris 1982, A4, 93 s. (2148)

EPOPE VE EDEBİ MEV’İLERLE MESLEKLERE DAİR MALUMAT, Ali Canib Yöntem, İstanbul Devlet Matbaası 1927, 73 s. (2998)

EPOPEJA ENJE GYTETERIMI TE MAGISHEM, PERANDORIA E BIZANTIT OGYST BAJI, Rıza İbrahimî, A4, 284 s. (2120)

ER-TÖSHTÜK LE GEANT DES STEPPES, Pertev Boratav, Paris 1965, A4, 310 s. (4728)

ERBAU RESAİL Fİ ULUMİ’L-HADİS, Abdülfettah Ebu Gudde, Mektebü’l-Matbuati’l-İslamiyye, Haleb 1410/1990, B4, 304 s. (5594)

ERBİL ŞAİRLERİ, Ata Terzibaşı, c.1,2,3, Özel Bilgisayar Cihazıyla Basılmıştır, Kerkük 2004, (Osm.), 124+128+156 s. (7164)

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Kayseri 1987, (sayı 3, 4, 6), B4, toplam 1172 s. (2804)

ERFAHRUNG UND URTEIL, Edmund Husserl, Hamburg 1948, A4, 504 s. (5170)

ERKEK ÇOCUKLAR İÇİN İZCİLİK, Baden Powell of Gilwell, İst. 1964, A4, 388 s. (2373)

ERKEKLER İÇÜN NESAYİH VE MALUMAT-I CİDDİYE, Garoşyo Karter (Horatio Carter), 64 s. (5033)

ERLAUTERUNGEN ZU HOLDERLINS DICHTUNGS, Martin Heidegger, Frankfurt 1981, A4, 16 s. (5670)

ERMENİ HARFLARİ İLE TÜRKÇE KİTAPLAR KATALOGU, 1927, H.A.İstephanyan (1277)

ERMENİ TARİHİ, Horenli Mouses, (Ermenice), Erivan 1981, A4, 592 s. (4679)

ERMENİ TARİHİNİN MENŞEİ VE ERMENİ MİTOLOJİSİ, L.P.Dabağyan, İst. 1996, A3, 300 s.+50 s. renkli (2731)

ERMENİCE SÖZLÜK, A4, 1412 s.(6447)

ERMENİCE TÜRKÇE LUGAT, İst 1893, A4, 352 s. (7640)

ERMENİCEDEN FRANSIZCAYA LUGAT, İst 1925, A4, 1092 s. (6574)

ERMENİCEDEN TÜRKÇEYE MÜKEMMEL LUGAT, B.Zeki, İst. 1907, 924 s. (988)

ERMENİLER VE İRAN, Mirza Bala, Mehmet Zendart, 1927, 40 s. (927)

ERSTE PHILOSOPHIE (1923-24), Hamburg 1992, A4, 200 s. (3525)

ERSTE PHILOSOPHIE (1923/24), E.Husserl, 2 cilt, 1956, A4, 1146 s. (3623)

ERTUĞRUL FACİASI, Süleyman Nazif, 1327, 144 s. (1405)

ERTUĞRUL FİRKATEYNİ, A. H. Fevzi Ilgaz, İst. 1990, A4, 142s. (4554)

ERTUĞRUL NAM OSMANLI KLÜBÜ NİZAMAT-I ESASİYESİ, Kahire Matbaatü’t-Tevfik, A4, 16 s. (2921)

ERZİNCAN, Ali Kemal, 1932, 456 s. (54)

ERZURUM ŞAİRLERİ, Ziyaeddin Fahri, İst. 1927, B4, 132 s. (2395)

ERZURUM TARİHİ, ANITLARI, KİTABELERİ, Abdürrahim Şerif Beygis, İst 1936, B4, 264 s. (5362)

ESARETİN ACI HATIRALARI VE 37.KAFKAS TÜMENİNİN TRABZON’U DÜŞMANDAN İSTİRDADI, Sadi Selçuk, Konya 1955, A4, 111 s. (4057)

ESATİZ-İ ELHAN, Rauf Yekta, Hoca Zekai Dede Efendi, İst. 1318, B4, 58 s. (3846)

ESBAB-I FELAKETİMİZİN ORDUYA İSABET EDEN HİSSE-İ MESULİYETİNDEN BALKAN HARBİNDE GARB ORDUSU, İst 1331, A4, 32 s. (5470)

ESBAB-I HEZİMET VE FELAKETİMİZ, LÜLEBURGAZ MUHAREBESİNDE NASIL VE NİÇİN MAĞLUB OLDUK, Eşmit Bartlet, müt. Ebunnüzhet Hakkı, Dersaadet 1328, A4, 58 s. (5519)

ESBABÜ’L-İNAYE Fİ TERCEMEİ BİDAYETÜ’L-NİHAYE, GAZZALİ, trc. Eyüb Sabri, İst. 1306, A4, 144 s. (2422)

ESER-İ MEMDUH, Mehmet Memduh Paşa, 1289(1872), 48 s. (1110)

ESERÜ’L-ARAB Fİ’L-HADARETİ’L-EDEBİYYE, (Arapça), Abbas Mahmud el-Akkad, Mısır, A4, 175 s. (2197)

ESHAB-I KEHF’İN TARİHÇESİ, Tarsus 1951, 32 s. (158)

ESKİ ANADOLU DİLLERİ, Ali M.Dinçol, İst. 1970 B4, 156 s. (4222)

ESKİ ESERLER ANSİKLOPEDİSİ, N.R.Büngül, 272 s. (1086)

ESKİ HALK KUMUK SARINLARI, toplayan Raşit Aksay, A4, 48 s. (6760)

ESKİ HARFLERLE BASILMIS TÜRKÇE ESERLER KATALOĞU, 5 Cilt, M. Seyfettin Özege, İst. 1971. (100)

ESKİ HARFLİ TÜRKÇE SÜRELİ YAYINLAR TOPLU KATALOGU, 1.cilt, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ank. 1977, 316 s. (247)

ESKİ HARFLİ TÜRKÇE SÜRELİ YAYlNLAR TOPLU KATALOGU, Ank. 1963. (207)

ESKİ İSTANBUL ABİDAT VE MEBANİSİ, Celal Esat Arseven, 264 s. (1092)

ESKİ İSTANBUL EVLERİ VE BOĞAZİÇİ YALILARI, Perihan Balcı, İst., A3, 100 s. (5192)

ESKİ İSTANBUL YAŞAYIŞI, Müsahipzade Celal, 1946, 184 s. (202)

ESKİ İSTANBUL, Ahmet Refik, İst 1931, B4, 136 s. (5191)

ESKİ İSTANBULDA MEYHANELER, MEYHANE KÖŞELERİ, R.E. Koçu, 32 s. (1116)

ESKİ KIŞKI TARİHİ, Orenburg 1911, A4, 48 s. (Arap Harfleriyle Tatarca) (4582)

ESKİ KRIMSKAYA ARABSKAYA NADPİS, İ.Murzahevic, Odesa 1850, A3, 8 s. (4144)

ESKİ ÖZBEK TİLİ VE YAZUVİ, Taşkan 1995, A4, 208 s. (6858)

ESKİ TÜRK KIYAFETLERİ VE GÜZEL GİYİM TARZLARI, Muharrem Feyzi, 1933 (361)

ESKİ TÜRK SPORLARI,Halim Baki Kunter, İst. 1938, A3, 82 s. (1972)

ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ, A.Caferoğlu, İst. 1968, 336 s. (1571)

ESKİ YAZILARI OKUMA ANAHTARI, Mahmut Yazır, Ankara 1983, A3, 312 s. (5207)

ESKİ YUNANCA’DA İLK ADIMLAR, Z.Taşlıklıoğlu, İst 1948, A4, 244 s. (4736)

ESMA Fİ’Z-ZAKİRE, Ahmed Muhammed Kerkikli, (Arapça) Kerkük 2002, A4, 108 s. (5150)

ESMAN-I ESRAR, Mehmed Sami, (Osm.), İst 1316, A4, 32 s. (5144)

ESMARU ESRAR, Mehmed Sami, İst. Cemal Efendi Mat. 1316, A4, 32 s. (3018)

ESNAFET SHQIPTARE (SHEKUJT XV.XX), Zija Shkodra, Tiran 1973, B4, 38 s. (5260)

ESPACES ET TEMPS DE LA NATION TURQUIE, Analyse d’une historiographie nationaliste (1931-1993), E.Copeaux, Paris 1997, B4, 376 s. (2817)

ESPANOL, Julian Marias, Barselona 2001, A4, 370 s. (3626)

ESPECTADOR, Vose Ortega y Gasset, Madrid 1966, A4, 246 s.(6505)

ESRAR-I CEBERUTUL ALA, Seyit Mehmed İsmetullah, Seyit Ali Rıza, İst 1242, B4, 80 s. (7810)

ESRARENGİZ BİR DÜĞÜN, CİNAYAT KOLLEKSİYONU, 7.KİTAB), Vassaf Kadri, Süleyman Sudi, İst. 1330, A4, 48 s. (3118)

ESRARENGİZ BİR DÜĞÜN, Vassaf Kadri – Süleyman Sudi, İst 1330, (Osm.), A4, 48 s. (6251)

ESRARÜ’L-KURAN (TEFSİR), Abdülaziz Çaviş, El-Cüz-i Evvel, Arapça, İst. Matbaatü’l-Hidaye 1331, B4, 454 s. (3012)

ESSAI HISTORIQUE ET TECHNIQUE SUR LA DETTE PUBLIQUE OTTOMAN, Paris 1927, 348 s. (1431)

ESSAI HISTORIQUE SUR LE COMMERCE ET LA NAVIGATION DE LE MER NOIRE, Paris 1905, A4, 320 s. (7052)

ESSAI SUR L’HISTOIRE DES ISRAELITES DE l’EMPIRE OTTOMAN, M. Franco, Paris 1897, 294 s. (492)

ESSAI SUR L’HISTORIA ANCIENNE ET MODERN DE LA NOUVELLE RUSSIE, Paris 1827, A4; cilt 1, 288 s.; cilt 2, 348 s. (7056)

ESSAI SUR LES CAUSES DE LA DECANDENCE DE L’EMPIRE OTOMAN, Abdullah Zeki, Paris 1929, A4, 188 s. (7323)

ESSAIS DE THEODICEE, Gottfried Wilhelm, Paris 1969, A4, 512 s. (5867)

ESSAIS ET CONFERENCES, Martin Heidegger, Paris 1958, A4, 352 s. (7272)

ESSAIS SUR LA PENSEE ISLAMIQUE, Mohammed Arkoun, l984, 352 s. (1241)

ESSAY ON THE ORIGINS OF THE TECHNICAL LANGUAGE OF ISLAMIC MYSTICISM, Lous Massignan, Indiana, A4, 282 s. (2464)

ESSAYS – MORAL, POLITICAL AND LITERARY, David Hume, New York 1907, A4, 482 s. (6635)

ESSAYS ON THE HISTORY OF RELIGIONS, R.Pettazzoni, Leiden 1954, A4, 252 s. (3498)

ESSAYS ON WITTGENSTEIN’S TRACTATUS, Irwing M.Copi – Robert W.Beard, Londra 1966, A4, 424 s. (6287)

ESTABLISMENT OF THE EUROPEAN HEGEMONY, New York l966, 176 s. (1362)

ESTAT DE LA PERSE EN 1660, P.R. DuMans, Paris 1890, 582 s. (429)

ESTORYA EVDIA REZUMID, 64 s. (1077)

ESTUDIOS LINGUISTICOS, Amado Alonso, Madrid 1982, A4, 304 s. (6008)

ESTUDIOS SOBRE EL LEXICO ROMÁNICO, Gerhard Rohles, Madrid 1979, 465s. (4545)

EŞ-ŞİA VE’L KURAN, İhsan İlahi Zahir, Lahor 1983, B4, 352 s. (4371)

EŞÂR-İ NEDİM, İst. 1920, A4, 48 s. (Osmanlıca) (4579)

EŞBAH VE’N-NEZAİR Fİ’L-KURANİ’L-KERİM, Mukatil bin Süleyman, Mısır 1994, B4, 350 s. (4348)

ETAT ACTUEL DE LA TURQUIE PAR TH. THORNTON, PARİS 1812; 1. cilt 449 s.; 2.cilt 540 s. (7356)

ETAT PRESEN DE l’EMPlRE OTTOMAN UBICINI ET COURTEILLE, 1876, 276 s. (802)

ETHICAL FOUNDATIONS OF MARXISM, Eugene Kamenka, Londra 1972, A4, 230 s. (5424)

ETHICS, Nicolai Hartmann, Londra 1932, 3 cilt, A4, 1112 s. (3507)

ETHNIC GROUPS IN THE REPUBLIC OF TURKEY, A.Andrews, Wiesbaden 1989, 680 s. (1569)

ETIKA I, Spinoza, A4, XIV+254 s.; ETIKA II, Spinoza, A4, 158 s. (4033)

ETİKA, SPİNOZA, Suud Kemal Yetkin, İst 1934, A4, 50 s. (4892)

ETİMOLOGİÇESKİY SLOVAR ÇUVAŞKKOGA YAZIKA, V. G. Egorov, Çeboksarı 1964, A4, 355 s. (5856)

ETİMOLOGİÇESKİY SLOVAR TYURİH YAZIKOV, E.V.Severtyan, Moskova 2003, B4, 448 s. (6142)

ETİMOLOGİÇESKİY SLOVAR’ TYURKSKİH YAZIKOV, E.V.Sevortyan, Moskova 1978, A4, 352 s. (3565)

ETİMOLOGİÇESKİY SLOVAR’ TYURKSKİH YAZIKOV, E.V.Sevortyan, Moskova 1974, B4, 768 s. (3646)

ETİMOLOGİÇESKİY SOLVAR’ TYURKSKİH YAZIKOV, V.D.Havfteri, Moskova 1980, B4, 396 s. (3778)

ETNİÇESKİY SOSTOV NASELENİYA SEVERNOGO KAVKAZA V 18 – NAÇALE 20.VEKA, N.G.Volkova, Moskova 1974, A4, 276 s. (3709)

ETNOGENEZ İ BİOSFERA ZEMLİ, Lev N.Gumilyev, Moskova, A4, 508 s. (3706)

ETNOGRAFİYA İ İSTORYA KAVKAZA, M.O.Kosven, Moskova 1961, A4, 257 s. (3156)

ETNOSFERA İSTORİYA LYUDEY İ İSTORİYA PRİRODİ, Lev N.Gumilyev, Moskova 1993 (3697)

ETRE ET TEMPS, M.Heidegger, Paris 1986, A4, 596 s. (3504)

ETRÜSK MEDENİYETİ VE BUNLARIN ROMA MEDENİYETİ ÜZERİNE TESİRİ, Ağaoğlu Ahmet, 24 s. (654)

ETUDES PHILOSOPHIQUES, H.D.Balzac, Paris 1845, 520 s. (1465)

ETUDES SUR DE LA RUSSIE, Le Baron Auguste de Barthanfen, ikinci cilt, Hanoure 1848, A4, 532 s. (7050)

ETUDES SUR l’ALBANIE ET LES ALBANIAS, Wassa Efendi, 148 s. (1030)

ETUDES SUR LES TCHINGHIANES OU BOHEMIENS DE l’EMPIRE OTTOMAN, A.G.Paspati, 1870, 664 s. (458)

ETÜTLER, Ömer Lütfi Barkan, İst 1960, A4, 384 s. (5665)

ETYMOLOGICAL DICTIONARY OF PRE-THIRTEEN CENTURY TURKISH INDEX, Gerard Clavson, Szeged 1981, B4, 600 s.(6485)

ETYMOLOGICAL DICTIONARY OF PRE-THIRTEENTH CENTURY TURKISH, Gerard Clauson, 1036 s. (37)

ETYUDİ E GUDSİ, Gültekin Bakihanova, Bakü 1984, A4, 132 s. (3720)

EUROPE AND THE TURK, D.M.Vaugha, 312 s. (793)

EUROPE ET LA REVOLUTION FRANÇAISE, Albert Sorel, Paris 1906, 9 cilt, A4, 3027 s. (4714)

EUROPE IN THE SEVENTENTH CENTURY, D.Maland, New York, 1966, 486 s. (1539)

EUROPE TODAY, Ronald Tiersky, New York 2004, B4, 523 s. (5939)

EUROPE’S STEPPE FRONTIER 1500-1800, Chicago 1964, 258 s. (78)

EUROPEAN TRENTIES BEARING ON THE HISTORY OF THE UNITED STATES AND ITS DEPENDENCIES TO 1648, Frances Gardiner Davenport, Washington 1917, B4, 400 s. (7635)

EUROPEYSKA TURTSİYA OT DJEİMS BEYKIR, Sofya 1994, A4, 336 s. (4815)

EUXINE PONTUS QUESTION, Eminence Chrysanthos, A4, 20 s. (5962)

EV İLAÇLARI, A4, 128 s. (6979)

EV İLAÇLARI, Dr. Nuri Ergene, İstanbul A4, 126 s. (6567)

EV KADINI Fahriye, İst. 1310. (1938)

EVASION, M.Bilen, 48 s. (1073)

EVERYDAY LIFE IN OTTOMAN TURKEY, Raphaela Lewis, New York 1971, A4 (1819)

EVKAF-I HUMAYUN NEZARETİ, 256 s. (394)

EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİ, İst. 1314(1896) Cilt I, 914 s.; Cilt II, 486 s.; Cilt III, 540 s.; Cilt IV, 438 s.; Cilt V, (1315 1897), 608 s.; Cilt VI, (13181900), 564 s.; Cilt VII, İst. (1928), 934 s.; Cilt VIII, İst. (1928), 794 s.; 11. ve 10. ciltler yeni harflerle devlet matbaasında basılmıştır. (14)

EVNAP II – VITAE SOPHISTARUM, Roma 1956, A4, 135 s. (6173)

EVOLUCION DE LA MUJER, A.Cohen. 1937, 24 s. (1043)

EVRAD-I BAHAİ ŞERHİ, İst. 1331, B4, 80 s. (3839)

EVRAD-I KEBİR HAZRETİ MEVLANA, A4, 50 s. (6049)

EVRAD-I KEBİR VE SAGİR-İ HAZRET-İ MEVLANA, Dersaadet 1302, A4, 64 s. (7847)

EVRADÜ’L-USBUİYYE, Muhyiddin-i Arabi, A4, 65 s. (4499)

EVRAK-I PERİŞAN, TERCÜME-İ HAL, EMİR NEVRUZ, Namık Kemal, İst 1302, A4, 64 s. (5461)

EVREN VE EINSTEIN, Lincoln Barnett, İst 1976, A4, 144 s. (5310)

EVVEL ZAMAN İÇİNDE, Semih Mümtaz, İst. 1946, 112 s. (763)

EXAMINATION OF SIR WILLIAM HAMILTON’S PHILOSOPHY, John Stuart Mill, Londra 1889, A4, 708 s. (5322)

EXAMINATION OF THE PLACE OF REASON IN ETHICS, S.E.Toulmin, Londra 1953, A4, 246 s. (2572) (2576)

EXCURSION EN CRIMEE, M. de St. Sauveer, Paris 1837, A4, 96 s. (7893)

EXCURSION EN CRIMEE, Titus Vanzetti, Odessa 1836, B4, 63 s. (7901)

EXPERIENCE AND JUDGEMENT, Edmond Husserl, Hamburg 1954, A4, 504 s. (2017)

EXPERIENCE DU MOVEMENT OUVRIER, Cornelius Castoriadis, Paris 1974, A4, 448 s. (6607)

EXPRESSIONS OF TURKISH NATIONAL SENTIMENT DURING THE TIME OF SULTAN ABDULHAMID II. 1876- 1908, David Kushner, Los Angeles 1968, 204 s. (7112)

EYLİYA ÇELEBİ DİYARBAKIR, E.J.Brill, 1988, 326 s. (61)

EYYÜHE’L-VELED ŞERHİ HADİMİ, İMAM GAZALİ, İstanbul Mahmud Bey Matbaası 1311, A4, 136 s. (2990)

EYYÜHEL VELED TERCÜMESİ, İmam Gazali, (Osm.), 1302, B4, 104 s. (6219)

EZAN, Şerif Sadeddin Paşa, İst. 1335, B4, 23 s. (4327)

F.S.MEHMET HAN HAZRETLERİNİN DEVRİNE AİT TARİHİ VESİKALAR, V.L.Mirmiroğlu, İst. 1945, B4, 110 s. (3639)

FAITH OF A HERETIC, Walter Kaufmann, New York 1963, A4, 440 s. (5803)

FAKİR SÖZLERİ, H. Şuşud,1958, 32 s. (146)

FARABI AND HIS SCHOOL, I.R.Netton, 1992, 160 s. (1257)

FARABİ Fİ EL IRAK, Abdülhamid el-Alucî, Irak 1975, B4, (Arapça), 16 s. (2249)

FARABİ Fİ EL MERACİ EL ARABİYYE (Arapca) Hüseyin Ali Mahfuz, cilt I, Bağdat 1975, 432 s. (1956)

FARABI, AVİCENNA AND AVERROES, H.A.Davidson, New York 1992, 373 s. (969)

FARABİ, Hilmi Ziya Ülken – Kıvameddin Burslau, İstanbul Kanaat Kitabevi, A4, 232 s. (6183)

FARABİ, Naci Maruf, Irak 1975, (Arapça), B4, 26 s. (2252)

FARİSİ (FARSÇA GRAMER), 1350, 216 s. (1593)

FARİSİ VE DÜSTUR, SAL-İ EVVEL, Şirket-i Çap ve Neşr-i İran, 1344, Farsça, B4, 256 s. (6192)

FARMASONLAR, MAKSAT VE MESLEKLERİ, Leo Taxil, (Osmanlıca) Konstantiniyye (İst.) Hikmet Matbaası, B4, 256 s. (5616)

FARMASONLUK İNSANLlĞlN KANSERİ, Cevat Rıfat Atılhan, 216 s. (840)

FARSÇA DİLBİLGİSİ, A.Ateş, T. Yazıcı, İst 1973, B4, 160 s. (7186)

FARSNAMA OF IBNU’L-BALKHI, Londra 1921, 236 s. (414)

FASCISM AND DICTATORSHIP, François Maspere, Norfolk 1979, A4, 388 s. (5283)

FATET NE DIASPORE, R.Reka, Shkup 1991, A4, 100 s. (2834)

FATİH AŞHANESİ TEVZİNAMESİ, Süheyl Ünver, İst. 1953, B4, 56 s. (4216)

FATİH DEVRİ FIKRALARI, Süheyl Ünver, İst. 1967, A4, 55 s. (4405)

FATİH DEVRİ SONLARINDA MAHALLELERİ, ŞEHİR İSKANI VE NÜFUSU, Ekrem Hakkı Ayverdi, Ank. 1958, 88 s. (561)

FATİH DEVRİNDE KARAMAN EYALETİ VAKIFLARI FİHRİSTİ, hazırlayan Feridun Nafiz Uzluk, Ank. 1958, A3, 124 s. (1877)

FATİH DİVANI, Saffet Sıtkı, İst., A4, 88 s. (1800)

FATİH MEDRESELERİ, M.Gelman, 1943 (1266)

FATİH MEHMET II. VAKFİYELERİ, 1938, 348 s. (1288)

FATİH SULTAN MEHMED’İN ÖLÜMÜ VE HADİSELERİ ÜZERİNE BİR VESİKA, Süheyl Ünver, İst. 1952, B4, 84 s. (4363)

FATİH SULTAN MEHMET VE OKMEYDANI,Neşet Köseoğlu, İst. 1953, B4, 12 s. (3979)

FATİH VE FETİH OLAYI, L.P.Dabağyan, İst. 1976, A4, 176 s. (2728)

FATİH VE FÜTUHATI – ı (BİZANS VE KARADENİZ), İst 1953, A3, 395 s. (4777)

FATİH’İN ÇOCUKLUK DEFTERİ, Süheyl Ünver, İst. 1961, B4, 16 s. (3544)

FATİH’İN OĞLU BAYEZİD’İN SU YOLU HARİTASI DOLAYISIYLA 140 SENE ÖNCEKİ İSTANBUL, Süheyl Ünver, İst. 1945, B4, 60 s. (4362)

FATİH’İN ŞİİRLERİ, K.E.Ünal, l946 (386)

FATİHİN DONANMASI VE DENİZ SAVAŞLARI, Mirmiroğlu, İst. 1946, B4, 132 s. (3395)

FATİHİN HAYATI VE FETİH TAKVİMİ, İsmail Hami Danişmend, İstanbul’u Fetih Derneği Yayınları, İst 1953, B4, 20 s. (7207)

FATIMA ALİYYE HANIM YAHUD BİR MUHARRİRE-İ OSMANİYE’NİN NEŞETİ, Ahmed Midhat, İst. 1311, A4, 200 s. (2399)

FATİN TEZKİRESİ, TEZKİRE-İ HATİMETÜ’L-EŞAR, İst. 1271, A4, 472 s. (3809)

FATMA SULTAN, Ahmet Refik, Diken-İnci Neşriyatı, B4, 72 s. (7438)

FATMA VE SAFİYE SULTANLARIN DÜĞÜNLERİNE AİT BİR ARAŞTIRMA, Ç.Uluçya, İst. 1958, B4, 48 s. (2792)

FAUNE ET FLORE SACREES DANS LES SOCIETES ALTIQUES, Jean Paul Roux, Paris 1966, B4, 472 s. (4608)

FAUST “HAYATIN İLAVESİ”, çev.Galib Bahtiyar, (Osmanlıca), İst 1926, B4 (6394)

FAYDACILIK (UTILITARIANISM), J.S.Mill, Ankara 1946, A4, 116 s. (7351)

FAZIL’IN GALATAT DEFTERİ, Ali Himmet, Samsun 1338, A4, Osmanlıca 96 s. (5798)

FEAR AND TREMBLING, S.Kierkegaad, New York, 276 s. (1456)

FELAHA DOĞRU, Şeyh Muhsin-i Fani (Hüseyin Kazım Kadri), İst 1328-1331, B4, 52 s. (6004)

FELAKET SENELERİ, Ahmet Refik (Altınay), İst. 1916, A4, 132 s. (4077)

FELSEFE DERSLERİ, İsmail Hakkı İzmirli, İst 1330, A4, 312 s. (6904)

FELSEFE DERSLERİ, Rıza Tevfik, İst. 1330, A4, 584 s. (3929)

FELSEFE MECMUASI, Ali Fuad, Baha Tevfik, İst. 1326, sayı 1-10, A4, 240 s. (3758)

FELSEFE TARİHİ DERSLERİ, İLK VE ORTA ÇAĞ FELSEFESİ, E.V.Aster, çev. Macit Gökberk, 1943, 278 s. (147)

FELSEFE TARİHİ, cilt I, fasikül 1, Emile Brehier, İst. 1969, B4, 212 s. (7015)

FELSEFE TARİHİ, K.Vorlander, (Osm.), İst. 1928, iki cilt toplam 640 s. (2604)

FELSEFE VE İCTİMAİYYAT MECMUASI, sayı 2, Haziran 1927, yıl 1, sayı 81, B4, 160 s. (5518)

FELSEFE VE SOSYOLOJİ, Cemil Sena Ongun, İst 1943, B4, 224 s. (4778)

FELSEFE-İ İBADETGE REDDİYE, Mehmet El Sadık El Osman, Orenburg 1911, 40 s. (1203)

FELSEFE-İ MUSİKİ, Zigardelakizade, İst. 1335(1910), 32 s. (1179)

FELSEFE, İhsan Kongar, İst. 1952, B4, 130 s. (4223)

FELSEFEDE METAFOR, N.Keklik, İst. 1990, A4, 8+280 s. (2274)

FELSEFELİ DİNİ ESASLAR, Eyüp Necati, İst 1927 (Osm.), ı. kısım, A4, 328 s. (7176)

FELSEFETÜ’L-TE’VİL, Nasır Hamid Ebu Zeyd, (Arapça), Beyrut 1996, A4. (6055)

FELSEFEYE GİRİŞ, İKİNCİ KISIM, Hilmi Ziya Ülken, İst 1958, B4, 404 s. (5208)

FEMINISM/POSTMODERNISM, L.Nicolson, New York 1990, A4, 350 s. (2455)

FEN BİLİMLERİ TARİHİ VE TÜRK İSLAM ALİMLERİNİN YERİ, Lütfi Göker, Ank. 1975, 354 s. (480)

FEN EL-Şİ’R MAA TERCÜME EL-KADİME VE ŞURUH EL FARABİ VE İBN SİNA VE İBN RÜŞD, Abdurrahman El Bedevi, (Arapça), Beyrut, B4, 265 s. (2241)

FENN-İ MANTIK MİZAN ŞERH-İ MÜTERCEM-İ BÜRHAN, İsmail bin Mustafa bin Mahmud Gelenbevi, Matbaa-i Amire 1880, B4, iki cilt 462 s. (7801)

FENN-İ MANTIN MİZANU ŞERH-İ MÜTERCEM-İ BURHAN, Abdünnafi Efendi, İst. 1297, B4; cilt I, 170 s.; cilt II, 302 s. (4357)

FERAİDÜ’L LUGAT, cüz-i evvel fi’l-furuk, Beyrut 1889, B4, 536 s. (7568)

FERAİZÜ’L İSLAM, El-Mahdum Muhammed Hāşim es-Sindî, A4, 148 s. (4538)

FERHENG-İ ABADİHA VE MEKANHAYİ MEZHEBİ KİŞVER, Dr.Muhammed Hüseyin Yazdi, (Farsça), Meşhed 1347, A3, 640 s. (5508)

FERHENGNAME-İ ŞUARA, Dr. Rahim Afifi, 3 cilt, B4, Tahran 1372, 2768 s. (5629)

FETAVAYU’L-KÜBRAİ’L-FIKHİYYE, İbn Haceri’l-Mekki el Heytemi, cilt I, El Mektebeti’l-İslamiye, Arapça, A3, 284 s. (5805)

FETHİ’L-MECİD Fİ BEYANİ TUHFETİ’L-MÜRİD ALA CEVHERETİ’L-TEVHİD, Allametü’ş-Şeyh İbrahim bin Muhammed El Bacuri (vefatı 1276), Beyrut, B4, 536 s. (7510)

FETHİN 511’inci YILDÖNÜMÜ KONFERANSLARI, İst 1964, A3, 94 s. (4909)

FETHİYYETÜ’Ş-ŞERİFE (DUA KİTABI), (Arapça), A4, 21 s. (6043)

FETHÜ’L-ALİYYİ’L-HAMİD Fİ ŞERH-İ KİTAB-I MÜFİD EL MÜSTEFİD Fİ KÜFR-İ TARİKİ’T-TEVHİD, Ebu Yusuf Midhat bin el Hasan Ali Ferrac, Riyad 1428, B4, 558 s. (7462)

FETİH VE MEDENİYET, Hikmet Kıvılıcımlı, İst. 1953, A4, 32 s. (3683)

FETİHDEN ÖNCE HALİÇ SURLARI, Feridun Dirimtekin, 1956, 160 s. (109)

FETİHNAME-İ SULTAN MEHMED, müellifi Kıvamî, hazırlayan F.Babinger, İst. 1955, B4, 325 s. (2590)

FETİHTEN SONRA İSTANBUL’DA İLK HALVETİ ŞEYHLERİ, Çelebi Muhammed Cemaleddin, Sümbül Sinan ve Merkez Efendi, İst. Enstitüsü Dergisi II, 1956, 26 s. (913)

FEVAİD-İ VELEDEYN, Çörekcizçade Ahmed Nüzhet, İst 1316 (1898), B4, 132 s. (7209)

FEVAİDÜ’S-SEMİYYE Fİ-ŞERHİ’N-NAZMİ’L-MÜSEMMA Lİ’L-FERAİDİ’S-SENİYYE Fİ FURU’İ’L-FIKHİ ALA MEZHEBİ’L-İMAM EBU HANİFE, Muhammed İbn Hasan Bin Ahmed el-Kevakibi, Abdullah bin Abdurrahman El-Hambeli, Arapça, İki cüz, Mısır (Bulak) 1322, A3, 876 s. (3199)

FEYZÜ NEŞRİ’L-İNŞİRAH MİN RAVZI TAYYİ’L-İKTİRAH, Muhammed bin Tayyib el Fassi, Abdurrahman es Suyuti, Dubai 1421/2000, B4, 692 s. (5536)

FEYZÜ NEŞRİ’L – İNŞİRAH MİN RAVZU TAYYİ’L-İKTİRAH, Ebu Abdullah Muhammed bin et-Tayyib el-Fassi, Arapça, 2. cüz, B4, 1977 s. (5480)

FEYZÜ’L-NURANİ Fİ ADABÜ’L-TASAVVUF VE’L-ZİKRÜ’L-RAHMANİ, Es-Seyyid El-Şeyh Abdullah El Kadiri El Hüseyni, 3 cilt, B4, 960 s. (7813)

FEZAİLÜ’S-SAHABE, Ebu Abdurrahman Ahmed bin Şuayb en Nisai, (Arapça), Darü’l-kütubü’l-ilmiye, Beyrut, B4, 104 s. (5581)

FEZLEKE, Katip Çelebi, 2 cilt, 812 s. (402)

FIFTH COLUMN? NEW LIGHT ON THE SOVIET GERMANS AND THEIR RELATIONSHIP ON THE THIRD REICH, Colin P.Neufeld, B4, 20 s. (4273)

FIFTY LESSONS IN RUSSIAN, Nina Potapova, A4, 232 s. (1796)

FIFTY YEARS IN CONSTANTINOPLE AND RECOLLECTIONS OF ROBERT COLLEGE, C.Washburn, Boston 1909, 352 s. (1601)

FIFTY-THREE YEARS IN SYRIA, Henry Harris Jessup, Londra 1910, 2 cilt, A4, 964 s. (1692)

FİGANİ VE DİVANÇESİ, Abdülkadir Karahan, İst 1966, B4, 280 s. (5442)

FİHRİST Lİ İBNİ’N-NEDİM, 548 s. (542)

FİHRİST-İ ŞAHAN, (Osm.) Ali Osman (Çolakzade Mahmut), 96 s. (1119)

FİHRİST-İ ŞERH-İ METALİÜ’L-ENVAR, 2 cilt, A3, 251+150 s. (2487)

FIKHU’L-MÜYESSER ALA MEZHEBİ’L-İMAMÜ’L-AZAM EBİ HANİFE EN NUMAN, Kısmü’l-İbadat, cem ve telif; Şefikürrahman En-Nedvi, Karaçi 2006, (Arapça), B4, 248 s. (7340)

FIKHU’Ş-ŞERİ EL-MÜYESSER AHKAMU’S-SALAT VE’L-TAHARE, Muhammed Ali es-Sabuni, Beyrut 1998, A4, 308 s. (4305)

FIKHU’L-HANEFİ Lİ’S-SAFFI’L-EVVELİ’L-İDADİYÜ’Ş-ŞER’İ, Dr. Mustafa el Bega, Muhyiddin Mestu, Muhammed Vahid el Akkad, Suriye Arap Cumhuriyeti Evkaf Bakanlığı, 128 s. (6191)

FIKHU’L-HANEFİ Lİ’S-SAFFI’L-SALİSÜ’L-İDADİYÜ’Ş-ŞER’İ, Vehbi Süleyman Gavci, Muhyiddin Mestu, Suriye Arap Cumhuriyeti Evkaf Bakanlığı 1425/2004, Arapça, B4, 216 s. (6188)

FIKHÜ’L-MÜESSER, Nedvi, B4, 285 s. (7663)

FIKHÜ’L-MÜYESSER ALA MEZHEBİ’L-İMAM-I AZAM EBİ HANİFETİ’L-NUMAN, EL İBADAT, li’l-Şeyhi Şefikülrahman en-Nedevi, takdim El Allame Ebu’l-Hasan Ali El Haseni en-Nedvi, sahhahahu ve allaka aleyh Es-Seyyid Abdülmacid El Gavri, Şam-Beyrut, B4, 275 s. (7500)

FİKİRLER (İzmir, Mecmua), 1(1 Temmuz 927) – 30 (30 Teşrin-i 928), B4 (3011)

FİKR EL AHLAKİ EL ARABİ, METİNLER (Arapca); cilt I, EL FUKEHA VE EL MÜTEKELLİMUN, Beyrut 1978, 210 s.; cilt II, EL FELASİFET EL HULKİYYUN, Beyrut 1979, 233 s. (1939)

FİKR EL FELSEFİ Fİ MİET SENE, B4, (Arapça), Beyrut 1962, 448 s. (2237)

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR, E.Hirş, Ankara 1948, B4, 306 s. (2453)

FİKRÜ’L-SİYASİ, İbrahim el-Buyumi Ganem, Arapça, 1992, A4, 320 s. (2614)

FİLİSTİN CEPHESİNDE YAHUDİ CASUSLAR, İst 1947, A4, 64 s. (7122)

FİLİSTİN FİLİSTİN-YAHUDİ AJANSl, 224 s. (1069)

FİLİSTİN ULUSAL KURTULUŞ HAREKETİ (FATEH), 24 s. (1066)

FİLİSTİN VE ŞARKÜ’L-ÜRDÜN, Celal Tevfik Karasaban, İst 1942, B4, 1. cilt 266 s.; 2.clit 264 s. (6600)

FILM OF LAUREL AND HARDY, William K. Everson, New York 1976, A3, 224 s. (7106)

FİLOZOFLARA GÖRE FELSEFE, H.R.Atademir, Konya 1947, A4, 232 s. (2709)

FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE ORGANIZATION AND DEVELOPMENT OF OTTOMAN EGYPT l5l7-1798, S.J.Shaw, l962, 288 s. (850)

FINDIK KONGRESİNE RAPOR, 1935 – 1955, Kemal Peker, İst 1956, B4, 48 s. (4784)

FINDIK, Kemal Peker, Giresun 1947, A4, 242 s. (3476)

FINNISH FOR FOREIGNERS Maijin-Hellikki aaltio, Helsinki 1964, A4, 318 s. (6958)

FINNISH-ENGLISH GENERAL DICTIONARY, Helsinki 1984, A4, 1472 s. (6951)

FIRDAVSU’L-HIKMET OF PARADISE OF WISDOM OF ALİ B.RABBAN AL TABARI, edited by M.Z.Sıddıqi, Berlin 1928, B4, 640 s. (6586)

FIRST CRUSADE, S.Runciman, New York 1980, A4, 220 s. (2467)

FIRSTENTUM MENTESCHE, PauI Wittek, İst. 1934, 212 s. (122)

FIVE STAGES OF GREEK RELIGION, Gilbert Murray, Oxford 1925, A4, 267 s. (1970)

FİZYONOMİ, İLM-İ SİMA, İskender Fahreddin, İst. 1933, A4, 352 s. (3553)

FLSEFE-İ İSLAMİYYE TARİHİ, İzmirli İsmail Hakkı, İst 1337, 76 s. (5528)

FOLK MUSICAL INSTRUMENTS OF TURKEY, Laurence Dicken, 1975, (B4), 726 s. (51)

FOLKLOR DERLEMELERİ, İLBEYLİ TÜRKMENLERİ ARASINDA, Ö.Özbaş, Gaziantep 1939, A4, 90 s. (2157)

FOLKTALE AND HERO-TALE MOTIFS IN THE ODES OF PINDAR, Mary A. Grant, Kansas 1967, A4, 200 s. (5853)

FONDI ROSSİYSKKOGO GOSUDARTSVENNOGO VOYENNO İSTORİÇESKOGO ARHİVA, Moskova 2001, A4, 640 s. (4066)

FOOD AND INFLATION IN THE MIDDLE EAST 1940-45, e.m.h.Lloyd, A4, 390 s. (4512)

FOOD IN ANTIQUITY, P.Brothweel, Londra 1969, 248 s. (1527)

FOR A CRITIQUE OF THE POLITICAL ECONOMY OF THE SIGN, Jean Baudrillard, Pelaspores 1981, A4, 220 s. (1812)

FOREIGN CLIENTELAE, E.Badion, Oxford, A4, 276 s. (4742)

FOREIGN CREDITS, Archibald J.Wolfe, Washington 1913, A4, 421 s. (4262)

FOREIGN INVESTMENT AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN CHINA 1840 – 1937, Chi – Ming Hou, USA 1963, A4, 316 s. (7298)

FOREIGN RELATIONS OF TURKEY 1481-1512, S.N.Fisher, Urbana 1948, A4, 128 s. (3477)

FOREIGN VOCABULARY OF THE QURAN. Arthur Jeffery, 1938, 332 s. (650)

FORERUNNER HIS PARABLES AND POEM, Kahlil Gibran, Londra 1963, A4, 64 s. (4882)

FORERUNNER OF DARWIN 1745 – 1859, 1954, Londra, A4, 492 s. (7682)

FORGOTTEN EMPIRE (Vijayanagar), Robert Sewell, Shannon 1972, A4, 453 s. (4244)

FORM AND GOOD IN PLATO’S ELEATIC DIALOGUES, K.Dorter, Londra 1994, A4, 268 s. (2563)

FORMALE UND TRANSZENDENTALE LOGIK, Edmund Husserl, Den Haag 1974, A4, 560 s. (5711)

FORMATION OF THE MODERN STATE, Rıfat Al-Aboul-haj, New York 1991, 176 s. (1375)

FORMATION OF THE STATE, Lawrence Krader, New York 1968, A4, 132 s. (5881)

FORSCHUNGEN UDER DIE KURDEN UND DIE IRANISCHEN NORDCHAALDAKR, Peter Lerch, Petersburg 1857-58, A3, iki cilt toplam 386 s. (6978)

FORTIFICATIONS AND DEFENSE OF CONSTANTINOPLE, Bryon C.P.Tsangadas, New York 1980, A4, 16+336 s. (2324)

FORTY YEARS IN CONSTANTINOPLE, Edwin Pears, Londra 1916, A4, (6631)

FORTY YEARS IN CONSTANTINOPLE, THE RECOLLECTIONS OF SIR EDWIN PEARS 1873-1915 WITH 16 ILLUSTRATIONS, Londra 1916, A4, 424 s. (7523)

FORTY YEARS IN THE TURKISH EMPIRE, W.Goodel, New York 1883, A4, 515 s. (1691)

FORTY-ONE YEARS IN INDIA, Londra 1905, A4, 678 s. (3451)

FOUCAULT, A CRITICAL READER, D.Couzens Hoy, Londra 1986, A4, 254 s. (2147)

FOUNDATI0NS OF TURKISH NATIONALISM, Uriel Heyd, 1950, l76 s. (1430)

FOUNDATIONS OF BIOLOGY, Felix Mainx, Chicago 1965, A4, 196 s. (5328)

FOUNDER OF MODERN EGYPT – A STUDY OF MUHAMMAD ALI, Henry Dodwell, Londra 1931, A4,  (7011)

FOUR ESSAYS ON LIBERTY, Londra 1969, 285 s. (1584)

FOURTEEN BYZANTINE, Michael Psellus, Londra 1966, A4, 400 s. (5672)

FRAGMENT ON GOVERNMENT, ed.C.H.Wilson, Oxford 1948, A4, 456 s. (4716)

FRAGMENT ON GOVERNMENT, Jeremy Bentham, Cambridge 1988, A4, 154 s. (5133)

FRAGMENTE DER VORSOKRATIKER, Hermann Diel, Berlin 1922, A4, I-II, 970 s. (2015)

FRAGMENTİ UYGURSKAY VERSİİ BİOGRAFİ SYUAN-TSZANA, L.Yu Tuguşevoy, Moskova 1980, 170 s. (2668)

FRAGMENTS ON ETHICAL SUBJECTS, g. Grote, Londra 1876, A4, 244 s. (2559)

FRANSA, MISIR VE OSMANLI İMPARATORLUĞU, E.Z.Karal, İst. 1938,232 s. (436)

FRANSA’DA ARİ DİLLERE TAKADDÜM ETMİŞ OLAN LEHÇENİN TURANİ MENŞEİ, Leon Kahön, terc.Ruşen Eşref, İst. 1930, A4, 36 s. (1985)

FRANSIZ İMPARATORİÇESİ ÖJENİ VE ABDÜLAZİZ, Ayhan (Arif Oruç), İst 1927, (Osmanlıca), 96 s. (6925)

FRANSIZ MÜVERRİHLERİ VE ALMAN MÜVERRİHLERİ, Ahmet Refik, M.Lavisse, 1932, 56 s. (245)

FREEDOM AND CIVILIZATION, Bronislaw Malinowski, Londra 1947, A4, 356 s. (5869)

FREGE’S THEORY OF JUDGEMENT, David Bell, Oxford 1979, A4, 180 s. (5190)

FRENCH FOR READING, K.C. Sandberg – E.C.Tatham, New Jersey 1968, A4, 546 s. (5846)

FRENCH HISTORICAL METHOD – THE ANNALES PARADIGM, Fernand Braudel, Londra 1976, A4, 264 s. (4703)

FRENCH IMPERIALISM IN THE MIDDLE EAST, William D.Shorrok, 1975, A4, 216 s. (2020)

FRENCH JEWS, TURKISH JEWS, A.Rodrigue, Indiana Universty Press, 1990, A4, 235 s. (2329)

FRENCH WITHOUT TOIL, A.Cherel, 1940, 520 s. (1309)

FRENK MUKALLİTLİGİ ve ŞAPKA, İski1ipli Atıf Hoca, 1340, (1007)

FRIEDRICH NIETZSCHE DIE GEBURT DER TRAGODIA UNZEITGEMABE BETRACHTUNGEN , (I-V, NACHGELASSENE SCHRIFTEN 1870-1873) New York 1988, A4, 925 s. (2734)

FROM ALPHA TO OMEGA, A.H.Groten, St.Olaf College, Amerika 1995, A4, 540 s. (2720)

FROM BERLIN TO BAGDAD, G.A.Schreiner, Londra 1918, A4, 371+4 s. (2316)

FROM FRONTIER TO EMPIRE, THE CONCEPT OF THE FRONTIER IN RUSSIA, SIXTEENTH – EIGHTENNTH CENTURIES, Michael Khodarhovsky, A4, 17 s. (4165)

FROM HEGEL TO MARX, Sidney Hook, Michigan 1962, A4, 348 s. (5426)

FROM HEGEL TO NIETZCHE, Karl Löwith, Zürih 1964 (4399)

FROM MARX TO HEGEL, George Lichtheim, Londra 1971, A4, 256 s. (5427)

FROM MAX WEBER; ESSAYS IN SOCIOLOGY, H.H.Gerth, C.Wright Mills, Londra 1948, A4, 505 s. (1804)

FROM OUCLID TO EDDINGTON, S.Edmund Whittaker, New York 1958, A4, 224 s. (3980)

FROM PAGAN MUSLIMS TO BAPTIZED COMMUNISTS: RELIGIOUS, Paul W.Werth, 2000, A4, 32 s. (4859)

FROM RELIGION TO PHILOSOPHY, M.Cornford, New York 1957, A4, 293 s. (1863)

FROM THE CLOSED WORLD TO THE INFINITE UNIVERSE, Alexandre Koyre, New York 1957, A4, 320 s. (2091)

FROM THE GULF TO ARARAT, G.E. Hubbard, New York 1917, A3, 344 s. (6976)

FRUHOSMANISCHEN JAHRBUCHER DES URUDSCH, Franz Babinger, 1926, 180 s. (193)

FRÜHE SCHRIFTEN, Martin Heidegger, Frankfurt 1972, A4, 400 s. (5658)

FUAD KÖPRÜLÜ ARMAĞANI, DTCF, İst. 1953, 658 s. (41)

FUKAHA-I HİND, A4, I.cilt 368 s., II.cilt 428 s. (4500)

FULL AND PLENTY, Maura Laverty, 1960, A4, 512 s. (1695)

FULL EMPLOYMENT IN A FREE SOCIETY, William H. Beveridge, Londra 1945, A4, 420 s. (6759)

FUNCTION OF REASON, Alfred North Whitehead, Boston 1929, A4, 96 s. (7691)

FUNDAMENTAL LEGAL CONCEPTIONS, Wesley N. Hohfeld, Yale 1934, B4, 428 s. (5254)

FUNDAMENTALBETRACHTUNG DER PHANOMENELOGIE, Karl Schuhmann, Den Haag 1971, A4, 232 s. (5704)

FURS-İ KADİMDE BİR FACİA, tiyatro, Ahmed Mithad, İst. 1301, 44 s. (1884)

FURUK Fİ’L-LUGA, Ebu Hilal el Askeri, Beyrut 1403/1983, B4, 312 s. (5524)

FUTURE OF RUSSIA IN ASIA, Arminius Vambery, A4, 16 s. (4153)

FUTUWWA TRADITIONS IN THE OTTOMAN EMPIRE, AKDIS, BEKTASHI DERVISHES AND CRAFTSMEN, G.G.Arnakis, 20 s. (1149)

FUYUZAT, sayı 1-2, B4 (2256)

FUZULİ TÜRKÇE DİVANI, Ankara 1958, B4, 596 s. (5443)

FUZULİ, DİVAN-I FARSİ, haz. H.Mazıoğlu,Ankara 1962, A4, 712+64 s. (2392)

FUZULİ, MATLAU’-İTİKAD Fİ MARİFETİ’L-MABDA’İ VA’L-MAAD, Ankara 1962, B4, 204 s. (7156)

FUZULİ’NİN İCMAL-İ AŞK KİTABININ TERCÜMESİ, Ata Terzibaşı, Kerkük 1427, A4, 96 s.(6480)

FÜNUN VE SANAYİ, (mecmua), sahibi ve müdir-i mesulü Mısırlı Mehmed Safa, 1-29 (11 Nisan 1326-11 Teşrin-i sani 1326), A3 (3262)

FÜNUN-I NEFİSE TARİHİ MEDHALİ, Sakızlı Ohannes, Karabet Mat. İst 1308, (Osm.), A4, 192 s. (7146)

FÜNUNU’L-EDEBE’Ş-ŞA’Bİ ET-TÜRKMANİ, İbrahim El-Dakuki, Bağdad 1962, A4, 176 s. (7763)

FÜTUHATU’L-VEHBİYYE Bİ-ŞERHİ’L-ERBAİNE HADİSEN EN NEVEVİYYE ve EL MECALİSÜ’S-SENİYYE Fİ KELAMİ ALA’T-ERBAİNE NEVEVİYYE, İmam Nevevi, İbrahim bin Mer’i bin Atiyye, Ahmed bin eş-Şeyh el-Hicazi, Arapça, Mısır 1374 (1955), A3, 296 s. (3194)

FÜTUHATÜ’L-İLAHİYYE Fİ ŞERHİ’L-MEBAHİSİ’L-ASLİYYE, Ahmed bin Muhammed bin el Haseni, Darü’l-kütubü’l-ilmiye, Beyrut 1420/2000, B4, 304 s. (5580)

FÜTUHATÜ’L-MEKKİYE, Muhyiddin-i Arabi, tahkik Dr. Osman Yahya, 2 cilt, Halep 1993, B4, 1044 s. (3818)

FÜYUZAT-I İLAHİYYE VE ENVAR-I NEBEVİYYE, Faz Alevi Paşada, İst 1983, A4, 64 s. (7678)

G.W.F. HEGEL, BÜTÜN YAPITLARI (SEÇMELER), Onur Yayınları 1976, A4, 256 s. (6129)

GAGANZSKAYA HUDOJESTVENNEYAYA LİTERATURA, P.A.Çebotar, Kişinev 1993, 120 s. (2846)

GAGAUZI BENDERSKOGO UYEZDA (BENDER BÖLGESİ GAGAUZLARI), V.A.Moşkov, Kişinev 2004, 496 s. (5209)

GAGAUZLAR (HIRİSTİYAN TÜRKLER), Afanof Monof, Ank. 1939, 128 s. (449)

GALATASARAY VE FUTBOL HATIRALARI, Ruşen Eşref Ünaydın, İst 1957, A4, 184 s. (7619)

GALATASARAYLILAR YURDU, Dersaadet 1331, A4, 11 s. (2909)

GALEN IN THE ARABIC TRADITION TEXTS AND STUDIES, III, Fuat Sezgin, Frankfurt 1996, B4. (6615)

GALEN IN THE TEXTS AND STUDIES TEXTS IN STUDIES, IV, Fuat Sezgin, Frankfurt 1996, B4.  (6616)

GAME THEORY AND INTERNATIONAL RELATIONS, Pierre Allan, 1994, A4, 222 s. (1795)

GAMES OF STRATEGY, A.Dixit – S.Skeath, Londra 2004, B4, 688 s. (5943)

GANİ BAY TERCÜME-İ HALİ MEKTUPLARI VE ONUN HAKKINDA HATIRLAR, Burhan Şeref, (Arap harfli Tatarca) Orenburg 1913, A4, 307 s. (4313)

GANI BAY, 2, I.Ahsen Böre, 1945, B4, 92 s. (3066)

GARDEN OF THE EMPIRE, Andreas Schönte, 2001, A4, 26 s. (4861)

GARİB, ŞİİR HAKKINDA DÜŞÜNCELER, Orhan Veli, İst 1941, B4, 72 s. (5087)

GASAMELIE WERKE, J.Ortagay Gasset, Stutgart 1950, A4, 540 s. (2707)

GASPIRALI İSMAİL BEY (DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK), Cafer Seydamet Kırımer, İst. 1934, 60 s. (233)

GASPIRALI İSMAİL’İN ALBÜMÜ, İst., 132 s. (884)

GASTENİ BEY HİKAYESİ, F.W.K. Müller ve A. von Babain, İst 1945, A4, 100 s. (6637)

GAYBİ DİVANI, İst. 1963, 190 s. (734)

GAYETÜ’L-BEYAN Fİ İLMİ’L MİZAN, Mehmed Tevfik, İst 1306, B4, 64 s. (5250)

GAYETÜ’L-EMANİ Fİ TAFSİL-İ KAVAİDİ’L-LİSAN-I OSMANİ, Mehmed Kamil, (Arapça-Osmanlıca-Farsça), Dersaadet 1314, A4, 532 s.(6449)

GAYETÜL-MERAM Fİ İLMİ’L-KELAM, Seyfüddin el-Amidî, Mısır 1391(1971), A4, 486 s. (3021)

GAYRİMÜSLİM VE ECNEBİ MEKTEPLERİNDE TEDRİSİ MEŞRUT OLAN TÜRK VE TÜRK TARİH VE COĞRAFYASI DERSLERİNE AİT MÜFREDAT PROGRAMI, İst 1341, A4, 26 s. (7426)

GAZAVAT, (Şeyh Şamil’in Gazveleri), 336 s. (1020)

GAZETECİLİK MESLEĞİ, J.Hohberg, çev. F.Ofluoğlu, İst. 1963, B4, 446 s. (2586)

GAZETTER OF THE PERSIAN GULF, OMAN AND CENTRAL ARABIA, J.G.Lorimer, 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8. ve 9. ciltler, Londra 1986, B4. (7357)

GAZİ GERAY HAN HAYATI VE ESERLERİ, İ.H.Ertaylan, İst. 1958, 94 s. (387)

GAZİ VE İNKİLAP, A.R.Seyfi, İst. 1993, 112 s. (1609)

GAZİANTEP BÜYÜKLERİ – BEŞYÜZ YILLIK ALİM VE ŞAİRLERİ, Şakir Sabri, Gaziantep 1934, B4, 192 s. (5305)

GAZİANTEP DOLAYLARINDA TÜRKMENLER VE BARAKLAR, 120 s. Ömer Özbaş (1050)

GAZİANTEP EVLİYALARI, C.C.Güzelbey, Gaziantep 1964, A4, 186 s. (2599)

GAZİANTEP FOLKLORU, Ali Atalar, Gaziantep 1985, A4, 130 s. (2480)

GAZİANTEP FOLKLORÜ, Ferruh Arsunar, İstanbul 1962, A4, 226 s. (2807)

GAZİANTEP HALK BİLGİSİ DERLEMELERİ (GAZİANTEP ADETLERİ), Gaziantep 1959, A4, 80 s. (2479)

GAZİANTEP ŞERİ MAHKEME SİCİLLERİ, C.C.Güzelbey, Gaziantep 1966, 148 s. (278)

GAZİANTEP TARİHİ VE DAVALARI, Hulusi Yetkin, Gaziantep 1968, A4, 116 s. (2474)

GAZİANTEP TIP FAKÜLTESİ TARİHİ VE AZINLIK OKULLARI, U.Barlas, Gaziantep 1971, A4, 76 s. (2481)

GAZİANTEP’İN YAKIN TARİHİNDEN NOTLAR, Şakir Sabri Yener, Gaziantep, A4, 80 s. (2477)

GDE JİLİ PEREYASLAVSKİYE TORKİ?, A.Storojenko, Kiev 1899, B4, 16 s. (3771)

GEBRAUCH DER FARBBEZEICHNUNGEN IN DEN TURKODIALEKTEN, I.L.Cırtautas, Wiesbaden 1961, 140 s. (750)

GEBURT EINER GROSSMACHT DIE OSMANEN (1300-1481), E.Werner, Viyana 1972, 392 s. (35)

GECE KUŞLARI, Süleyman Sudi, E.Ali, İst. 1330, A4, 224 s. (3128)

GELİBOLU GÜNLÜĞÜ, Ian Hamilton, İst 1972, A4, 304 s. (5876)

GEMİCİ DİLİ, 424 s. (860)

GEMİCİ DİLİ, Lütfü Göçay, İst 1943, B4, 420 s. (6884)

GENÇ KADlN, (Osm. dergi), Fuad Şükrü, 1334-1335, 1-10 sayı, 184 s. (1330)

GENÇ KALEMLER AND THE YOUNG TURKS, A STUDY IN NATIONALISM, Masami Arai, Osaka 1985, A4, 50 s. (3536)

GENÇ KALEMLER DERGİSİ, Nesimî Sarım, Selanik 1327-1328, sayı 13-27, (2226)

GENÇ KIZLAR, Mehmed Rauf, İst 1330, (Osmanlıca), A4, 144 s. (6057)

GENÇ NESLİN EN GÜZEL HİKAYELERİ, Yaşar Nabi, 214 s. (883)

GENE DİLBİLİM (LENGUİSTİK), N.Üçok, Ank. 1947, B4, 192 s. (2155)

GENEL FELSEFE DERSLERİ, Hilmi Ziya Ülken, A.Ü. Basımevi, Ank. 1972, 144 s. (1)

GENEL TIP TARİHİ, Feridun Nafiz Uzluk, Ank. 1958, 418 s. (646)

GENELKURMAY ASKERİ TARİH VE STRATEJİK ETUD BAŞKANLIĞI SÜRELİ YAYINLARI MAKALELER DİZİNİ, Hamit Pehlivanlı, Ankara 1992, B4, 516 s. (5131)

GENERAL IM ZWIELICHT, Peter Brucek, Köln 1988, B4, 590 s. (4605)

GENERAL SULTAN GİREY KILIÇ, Murat Bejdanov, Krosnodar 1999, A4, 384 s. (4798)

GENERAL THEORY OF EMPLOYMENT, INTEREST AND MONEY, John Maynard Keynes, New York 1964, A4, 412 s.(6498)

GENERAL THEORY OF LAW AND STATE, Hans Kelsen, Massachusett 1949, A4, 554 s. (3962)

GENERATION OF MATERIALISM, Carlton J.H. Hayes, New York 1941, A4, 400 s. (5393)

GENERATIONAL ACCOUNTING, KNOWING WHO PAYS AND WHEN FOR WHAT WE SPEND, L.Kotlikoff, New York 1992, A4, 264 s. (2224)

GENERATIONS DES MEDICINS ET DES SAGES, Fuad Saayyid, 1985, B4, 188 s. (6593)

GENESEDES DOGMES CHRETIENS, Louis Rougier, Paris 1972, A4, 307 s.(6556)

GENETISCHE PHANOMENOLOGIE UND REDUKTION, Antonio Aguirre, Hollanda 1970, A4, 224 s. (5414)

GENOCİDE IN THE USSR, 1959, A4, 157 s. (6725)

GENOCIDE IN THE USSR, Studies in Group Destruction, The Scraecrow Press, News York 1958, B4, VII+268 s. (3337)

GENOTSİD ABHAZOV, Moskova 1997, B4, 507 s. (6707)

GEOGRAFİÇESKAYA NOMENKLATURA KRIMA KAK İSTORİÇESKİY MATERİAL, A.İ.Markeviç, Simferopol 1928, B4, 24 s. (3780)

GEOGRAPHICAL PART OF THE NUZHAT AL QULUD, Hamd-allah Mustawfi of Qazwin in 740 (1340), Londra 1915, 290 s.; GEOGRAFICAL PART OF THE NUZHAT-AL-QULUB, Hamd-allah Mustawfî of Qazwin in 740 (1340), Londra 1919, A4, 340 s. (383)

GEOGRAPHIE DE STRABON, PAR AMEDEE TARDIEV, Paris 1886, A4,
1. cilt 512 s.
2. cilt 500 s.
3. cilt 600 s.
4. cilt 628 s.(6430)

GEOGRAPHIE ECCLESIASTIQUE DE L’EMPIRE BYZANTIN, R. Janin, Paris 1969, B4, 632 s. (5364)

GEOGRAPHIE HUMANINE DU MONDE MUSULMAN, JUSQUAU MILIEU DU 11.SIECLE, A.Miguel, Paris 1988, B4, 396 s. (2052)

GEOGRAPHY OF STRABO, Londra, 561 s. (462)

GEOLOGICAL MAPH OF THE CAUCASUS, Felix Oswald, Londra 1914, A4, 16 s. (6803)

GEOMETRY OF INPERIALISM Giovanni Arrighi, Londra 1978, A4, 162 s. (5008)

GEOPOLITIQUE DU CAUCASE, Heredote, B4, 220 s. (1716)

GEORG OĞULUKYAN’IN RUZNAMESİ 1806 – 1810 İSYANLARI, III.SELİM IV.MUSTAFA II.MAHMUT VE ALEMDAR MUSTAFA PAŞA, Andreasyan, İst 1972, B4, 68 s. (6224)

GEORGİA ADJARİAN AYTONOMOUS REPUBLİC, Aslan Abashidze, Ajoria 1998, A3, 40 s. (3727)

GERÇEK YÜZÜYLE MASONLUK, Necdet Eregan, 1972, 196 s. (688)

GERİBEİN BU VETENDE ASİFTBEİLİ AHISKA TÜRKLERİNİN ETNİK MERİYYETİ, Gençlik Neşriyatı, (Azerbeycan Türkçesi ile Kiril harfi ile), Bakü 1992 A4, 216 s. (2682)

GERMAN CONCEPTION OF HISTORY, G.G.Iggers, Amerika 1968, A4, 371 s. (2755)

GERMAN ROMANTICISM, D. Walzel, New York 1932, A4, 320 s. (7675)

GERMAN SOCIOLOGY, Raymond Aron, New York 1964, A4, 152 s. (3682)

GERMANY AND THE OTTOMAN EMPIRE 1914-1918, Ulrich Trumpener, 1968, 456 s. (1247)

GERMANY, TURKEY AND ZIONISM 1897-1918, Isaiah Friedman, Oxford 1977, A4, 480 s. (5805)

GESAMMELTE AUFSATZE ZUR RELIGIONSSOZIOLOGIE, Max Weber, Stutgart 1947, A4, 584 s. (2018)

GESANGE RUSSISCHER KRIEGSGEFANGENER, Robert Lach, II.band, Turktatarische Völker, Leipzig 1930, A4, 185 s. (7550)

GESCHICHTE DER ARABISCHEN LITTERATUR, Carl Brockelmann, Londra 1943, B4, 688 s. (7273)

GESCHICHTE DER CHANE DER KIRIM, Hammer Purgstall, Viyana 1856, 262 s. (423)

GESCHICHTE DER PFLANZENSEELE, Hans Werner Ingensiep, A4, 702 S. (4006)

GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE, C.Friedlein, Bielefeld 1980, A4, 428 s. (2271)

GESCHICHTE DES OSMANISCHEN REICHES, N. Jorga, 5 cilt, Gotha 1913. (91)

GESCHICHTE DES SEYNS, Band 69, Martin Heidegger, Vittorio Klostermann, Frankfurt 1998, A4, XII+229 s. (4032)

GESCHICHTE SULTAN SÜLEYMAN KANUNI’S VON 1520 BIS 1557, TABAKATÜ’L-MEMALİK VE DERECATÜ’L- MESALİK, Celalzade, P.Kappert, 1981, 720 s. (647)

GESCHICHTTSSCHREIBER DER OSMANEN UND IHRE WERKE, Franz Babinger, Leiqzig 1927, 488 s. (211)

GESCHICTE DES OSMANISHEN REICHES IN EUROPA, J.W.Zinkeizen, Hamburg 1840-1863; cilt I, 22+866 s.; cilt II, 28+945 s.; cilt III, 24+864 s.; cilt IV, 16+1004 s.; cilt V, 24+964 s.; cilt VI, 20+950 s.; cilt VII, 16+760 s.; indeks 156 s. (711)

GESETZESKRAFT, J.Derride, Almanya 1996, A4, 126 s. (2737)

GESTE ET LA PAROLE, Andre Leroi – Gourhan, Paris 1964, A4, 612 s. (7347)

GHAZALI LA RAISON ET LE MIRACLE,T.Ronde, UNESCO, 1987, 224 s. (1223) (1276)

GIAMPIERO CAROCCİ STORIA D’ITALIA DALL’ UNITA AD OGGI, Feltrinelli, Milano 1973, A4, 436 s.(6448)

GİBEL ÇERKESİİ, Krosnodar 1994, A4, 120 s. (4819)

GİRESUN KÜLTÜR SEMPOZYUMU, 30-31 Mayıs 1998, B4, 504 s. (4933)

GİRİD KURBANLARI, Nazikter Muzaffer, 1326, 16 s. (921)

GİRİD MAZİSİ, HALİ, İSTİKBALİ, 1328 (908)

GİRİD MESELESİ, Mehmed Salahi, İst. 1967, 128 s. (1608)

GİRİD TARİHÇESİ VE MANZARALARI, 16 s. (920)

GİRİD TARİHİ, Hüseyin Hami Hanyavi, Ohannes Matbaası 1872, 317 s. (7827)

GİRİT HATIRALARI, Tahmiscizade Mehmed Macid, İst 1977, A4, 135 s. (4482)

GİRYE-İ MATEM, Vâmık Şükrü, İstanbul 1327, A4, 64s. (4539)

GİZLİ HAZİNE, NAT PİNKERTON, Ahmed Reşad, Dersaadet 1330, A4, 40 s. (4964)

GİZLİ MABET, ÖMER SEYFETTİN, (Osm.), A4, 160 s.(6426)

GİZLİ TÜRK DİNİ OYUNLARI, Vahid Lütfi Salcı, İst 1941, A4, 60 s. (4775)

GLADIATURE EN OCCIDENT DES ORIGINES A LA MORT DE DEMITIEN, Georges Ville, Roma 1981, A4, 540 s. (4678)

GLOBALISATION OF WORLD POLITICS, J.Baylis – S.Smith, Oxford 2001, B4, 724 s. (5940)

GLOSSAIRE SUPPLEMENTAIRE AU VOCABULAIRE SINO-OUIGOUR DU BUREAU DES TRADUCTEURS, Louis Ligeti, Budapeşte 1969, B4, 104 s. (6950)

GLOSSARY OF LATER LATIN TO 600 A.D., A.Souter, Oxford 1949, B4, 472 s. (3065)

GLOSSARY OF PHRASES WITH PREPOSITIONS, T.L.Crowell, 1961, 216 s. (1396)

GNOSTIC RELIGION, Hans Jonas, Boston 1963, A4, 380 s. (4873)

GOD IN GREEK PHILOSOPHY TO THE TIME OF SOCRATES, Roy Kenneth Hack, New York, 1970, A4, 175 s. (1851)

GOD’S CALIPH, P.Crone-M.Hinds, New York 1990, 160 s. (740)

GODS OF THE GREEKS, C. Kerenyi, Londra 1976, A4, 320 s. (7078)

GOETHE UN DIE ARABISSCHE WELT, Katharine Mommsen, Frankfurt 2001, A4, 670 s. (4401)

GOETHE UND DER ISLAM, Katharina Mommsen, Frankfurt 2001, A4, 527 s. (4414)

GOETHE’S FAUST, Albert Latham, Londra 1908, A4, 470 s. (1725)

GOLDENE HORDE, Di Mongolen in Ruhland 1223 1502, B.Spaler, Leipzig 1943, 578 s. (428)

GOLOE POLE (KNİGA O GALLİPOLİ) 1921 g., Sofya 1922, A4, 80 s. (3179)

GOLOYE POLE (KNİGA O GALLİPOLİ) 1921, İvan Lukaş, Bulgarca, Sofya 1922. (3696)

GOLTZ PAŞA’NIN HATIRATI, İst. 1922, 😯 s. (1452)

GOLTZ PAŞA’NlN HATIRASI VE HAL TERCÜMESİ, İst. 1956 (1659)

GONCA-İ EDEB, 1-11 sayı, Selanik 1300, 176 s. (2254)

GOOD AND EVIL, RIGHT AND WRONG I, IMAGES OF GOOD AND EVIL, Martin Buber, New York 1952, A4, 140 s. (6339)

GORBADZHİİTE İ BURGARSKATA NATZİONALNA REVOLUTZİA, Georgi Pletniov, A4, 193 s. (4240)

GORDOST NATSİİ, M.S. Thatsuhov, Stavropol 2001, A4 (6776)

GORNO – ALTAİSK DEVLET ÖNİ, ALTAY MORTEM SÖZLÜK, Gorno Altaysk 2005, A4, 319 s.(6542)

GORTSI KAVKAZA (Les Montagnards Du Caucase), Paris 1930, A4, 64 s. (4034)

GORTSİ KAVKAZA (LES MONTAGNARDS DU CAUCASE), Paris 1932, A4, 36 s. (4065)

GORTSİ KAVKAZA, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. sayılar, 1931-32, A4, 464 s. (6713)

GORTSİ KAVKAZA, 8-20. sayılar, Rusça, 1929-1930, A4, 368 s. (6738)

GOSPEL OF BARNABAS, Lonsdle ve Laura Raag, Karaçi, 280 s. (1463)

GOSPEL OF CHRISTIAN ATHEİSM, Thomas Altızer, 1946, A4, 166 s. (1775)

GOSUDARTSVO ŞAMİLYA, Moşe Gammer, Vostok-Oriens 1993, A4, 12 s. (3729)

GOTT UND MENSCH IM KORAN, John Bouman, Darmstadt 1989, A4, 266 s. (4415)

GOVERMENT OF THE OTTOMAN EMPIRE IN THE TIME OF SULEIMAN THE MAGNIFICENT, A.H.Lybyera, Oxford 1913, 350 s. (614)

GOVERNMENT OF ENGLAND, New York 1924, A4, cilt I-II toplam 1181 s. (6178)

GÖK-BÖRÜ, Türkcü Dergi, Reha Oğuz Türkkan, 1-13 sayı, İst. 1942, A3, 284 s. (3835)

GÖL SAATLERİ, Ahmed Haşim, İst. 1337, A4, 64 s. (3557)

GÖLGE, Aylık Siyasi Dergi, 1 – 13 sayı, 1976 – 1978, A3, 440 s. (7726)

GÖNÜLLÜ, Ahmed Mithad, Dersaadet 1314, 210 s. (1925)

GÖNÜLLÜ, MİLLİ ROMAN, Ahmed Mithat, Dersaadet 1314, A4, 200 s. (3216)

GÖRDÜKLERİM VE GEÇİRDİKLERİM’DEN, M.R.Mimaroğlu, Ankara 1946, 2 cilt, toplam 200 s. (2789)

GÖRDÜKLERİM YAPTIKLARIM, Ahmet Reşit Bey (H.Nazım), (1890-1922), İst. 1925, 360 s. (761)

GÖREME HISTORICAL NATIONAL PARK, 1972, A3, 88 s. (7291)

GÖZTEPE, Bedii Şehsuvaroğlu, İst. 1969, A4, 158 s. (4318)

GRAFSON PLAKLARI
1968 UMUMİ KATALOGU, A4, 108 s.
1966 UMUMİ KATALOGU, A4, 68 s. (7757)

GRAJDANSKAYA VOYNA V DAGESTANE (İZ VOSPOMİNANİY), N.Samurkiy, B4, 16 s. (4102)

GRAMMAIRE DE L’ARABE CLASSIQUE, R.Blachere, Paris 1937, A4, 496 s. (2300)

GRAMMAIRE DE LA LANGUE TURQUE, J. Deny, Paris, MDCCCXXI. (89)

GRAMMAIRE RAPISONNEE DE LA LANGUE OTTOMANE, J.W. Redhouse, Paris 1846, 348 s. (973)

GRAMMAIRE TVRQVE OU METHODE COURTE A FACILE POUR APPRENDRE LA LANGUE TVRQUE, Constantinople 1730, B4, 220 s. (7864)

GRAMMAR OF ORKHON TURKIC, Talat Tekin, Indiana 1968, A4, 438 s. (5894)

GRAMMAR OF THE ARABIC LANGUAGE, W. Wright, Cambridge 1981, 808 s. (275)

GRAMMAR OF THE PERSIAN LANGUAGE, D. Forres, Londra 1844 (1651)

GRAMMAR OF THE PERSIAN LANGUAGE, William Jones, Londra 1783, B4, 218 s. (1832)

GRAMMAR OF THE TURKISH LANGUAGE, A.L.Davis, Londra 1832. (1607)

GRAMMATİÇESKİY SLOVANI RUSSKOGO YAZIKA, A.A.Zaliznyak, Moskova 1977, B4, 880 s. (5544)

GRAMMATIK DES KLASSISCHEN ARABISCH, W.Fischer, Wiesbaden 1972, A4, 280 s. (4719)

GRAMMATİKA KARAİMSKOGO YAZIKA, FONETİKA İ MORFOLOGİYA, K.M.Musayev, Moskova 1964, A4, 345 s. (7129)

GRAMMATIKA SOVREMENNOG UZBEKSKOGO LİTERATURNOGO YAZIKA, B4, 1960, 448 s. (6590)

GRAMMATOLOGIE, Jacques Derrida, Paris 1967, A4, 460 s.(6493)

GRAMMATOLOGY, J.Derrida, Londra 1074, 444 s. (1359)

GRAND ANNUARIE ILLUSTRE (1925-1926), İst., A3, 200 s. (1740)

GRAND COMMENTAIRE SUR LE TRAITE de l’AME d’ARISTOTE, AVERROES, Tunus 2000, A4, 452 s. (4700)

GRAND TITRATION (SCIENCE AND SOCIETY IN EAST AND WEST), J. Needham, Londra 1969, 352 s. (1612)

GRANDS PHILOSOPHES GAZALI, Le Bon Carrade Voux, Paris 1902, A4, 322 s. (2686)

GREAT AMBASSADOR (S.S.REDCLIFFE), L.Gerald, 1944. 400 s. (1403)

GREAT CHURCH IN CAPTIVITY, S.Runciman, Cambridge 1968, A4, 466 s. (2722)

GREAT CONTROVERSY, Ellen G. White, California 1974, A4, 640 s.(6522)

GREAT INDIAN MUTINY, Richard Collier, New York 1964, A4, 384 s. (3428)

GREAT MOGHULS, B.Gascoigne, Londra 1971, A3, 264 s. (2762)

GREAT POWERS AND THE END OF THE OTTOMAN EMPIRE, M. Kant, 1384, 256 s. (919)

GREAT TRIAD RENE GUENON, P.Kingsley, Cambridge 1991, A4, 176 s. (2470)

GRECS & LA TURQUIE, N.Nicolaides, Brüksel 1910, A4, 240 s. (3046)

GREECE AND THE LEVANT (THE CATALOGUE OF THE HENRY MYRON BLACKMER COLLECTION OF BOOKS AND MANUSCRIPTS), Leonora Navari, Londra 1989, A3, 448 s. (2002)

GREECE BEFORE HOMER, ANCIENT CHRONOLOGY AND MITOLOGY, John Forsdyke, new York 1957, A4, 176 s.(6539)

GREEK ATOMISTS AND EPICURUS, Cyril Bailey, Oxford 1928, A4, 630 s. (4887)

GREEK CONCEPT OF JUSTICE, Eric A.Havelock, Londra 1978, A4, 386 s. (6387)

GREEK GRAMMER, W.W.Goodwin, Londra 1940, A4, 472 s. (4646)

GREEK LYRIC POETRY, C.M.Bowra, Londra 1961, A4, 456 s. (6139)

GREEK MATHEMATICAL THOUGHT AND THE ORIGIN OF ALGEBRA, Jacop Klein, Cambridge 1968, A4, 376 s. (7688)

GREEK MINORITY OF ISTANBUL AND GREEK-TURKISH RELATIONS (1518-1974), Atina 1992, B4, 388 s. (4942)

GREEK NATION, 1453-1669, THE CULTUREL AND ECONOMIC BACKROUND OF MODERN GREEK SOCIETY, Apostolos E.Vacalopolos, New Jersey 1976, A4, 484 s. (1976)

GREEK PAPYRI – AN INTRODUCTION, E. G. Turner, Oxford 1968, A4, 232 s. (6072)

GREEK PHILOSOPHICAL TERMS A HISTORICAL LEXICON, F.E.Peters, 1967, 256 s. (1239)

GREEK PHILOSOPHICAL VOCABULARY, J.O.Urmsan, Londra 1990, A4, 173 s. (4485)

GREEK PHILOSOPHY THALES TO PLATO, John Burnet, Londra 1950, A4, 378 s. (6374)

GREEK PHILOSOPHY, J.Burnet, New York 1968, 304 s. (1526)

GREEK PROSE COMPOSITION, Edward H. Spieker, American Book Com., 1944, 276 s. (18)

GREEK RELIGIOUS THOUGHT, FROM HOMER TO THE AGE OF ALXANDER, F.M.Cornford, Londra 1923, A4, 268 s.(6500)

GREEK STUDIES IN THE PHILOSOPHY AND HISTORY OF SCIENCE, Pantelis Nicolacopolus, Londra 1990, A4, 456 s. (2066)

GREEK STUDIES, Gilberk Murnay, Oxford 1947, A4, 242 s. (4883)

GREEK THEORIES OF ELEMENTARY COGNITION, John I.Beare, Oxford 1906, A4, 364 s. (4879)

GREEK TRAGEDY – A LITERARY STUDY, Glasgow 1961, A4, 412 s. (6655)

GREEKS AND THE IRRATIONAL, E.R.Dodds, Londra 1951, A4, 340 s. (2103)

GREKÇE – ALMANCA SÖZLÜK. A4, 1443 s. (7134)

GRIECHISCH-DEUTSCHES WÖRTERBUCH, D.Walter Bauer, Berlin 1937, A4, 1468 s. (6886)

GRIECHISCHE PHILOSOPHIE, Walter Krauz, Leipzig 1941, B4, 376 s. (7679)

GROSSWORTERBUCH GRIECHISCH – DEUTSCH, Hermann Menge, Berlin 1973, A3, 788 s. (4946)

GROWTH OF ENGLISH OVERSEAS TRADE IN THE SEVENTEENTH AND EIGHTEENTH CENTURIES, W.E. Minchinton, Londra 1969, A4, 330 s. (5838)

GRUNDRISS DAR GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE, (Gotik), Johann Eduard Erdmann, Zürih 1930, A4, 732 s. (5164)

GRUNDWATSCHATS,Deutsh-Türkisch. (118)

GUERRE DES BALKANS EN 1912, Henri Charles Lavauzelle, Paris 1913, A4, 244 s. (4712)

GUIDE COMMERCIAL d’ADANA, Remzi Oğuz, 1924, 470 s. (632)

GUIDE DU VOYAGEUR EN CRIMEE, T.H.Montandon, Odessa 1834, A4, 416 s. (3288)

GUIDE TO THE SLAVONIC LANGUAGES, R.G.A de Bray, Londra 1951, B4, 828 s. (4611)

GUIDE TO TURKISH AREA STUDY, J.K.Birge, Washington 1949, 252 s. (330)

GULISTAN OR ROSE GARDEN OF SADI, Edward Rehatsek, Londra 1964, A4, 276 s. (2090)

GULSEN I RAZI, THE MYSTIC ROSEGARDEN, E.H.Whinfield, Londra 1880, A4, 148 s. (7191)

GUNYATÜ’T-TALİBİN, iki cilt toplam 600 s. (6826)

GURBET DAĞARCIĞI, Doktor Rıza Nur, 32 s. (1105)

GÜL CAMII IN ISTANBUL, Harmut Schefer, Tübingen 1973, B4, 126 s. (5445)

GÜL-GONCE-İ AŞIKAN, Şeyh Hayrullah Taceddin, İst. Şirket-i Mürettibiyye Mat. 1339-1341, B4, 32 s. (3016)

GÜLBÜN-İ HANAN YAHUD KIRIM TARİHİ, Halim Giray Sultan, tercüme Ahmed Cevdet, İst 1327, A4, 232 s. (7558)

GÜLBÜN-İ HANAN, Halim Giray, İst. 1287, A4, 133 s. (4312)

GÜLİSTAN TESİS VE TIMARINA VE GÜLYAĞI TAKTİR VE İMALİNE DAİR RİSALEDİR, Dersaadet 1335, Osmanlıca, B4, 24 s. (6088)

GÜLİSTAN-I SADİ, Sadi Şirazi, Tahran 1373, (Farsça), 200 s. (5914)

GÜLİSTAN, 1308, A3, 467 s. (6853)

GÜLİSTAN, Sadi, Tahran 1348, B4, 300 s. (4922)

GÜLŞEN-İ RAZ ŞEBÜSTERİ, İst 1968, A4, 148 s. (7280)

GÜLŞEN-İ RAZ ŞERHİ, İst 1972, A4, 256 s. (7281)

GÜLÜP AĞLADIKLARIM, Ahmet Rasim, İst 1926, A4, 248 s. (6986)

GÜLZAR-I HASANEYN, Fazlullah Rahimi,
cilt 1, İst 1331, A4, 528 s.
cilt 2, İst 1332, A4, 112 s. (7630)

GÜLZAR-I SAVAB, Nefes-zade İbrahim, İst 1938, A4, 120 s. (5134)

GÜNAHKAR MEKTUPLAR, Mustafa Fuad, İst 1927, A4, 80 s. (7439)

GÜNEŞ DİL TEORİSİNE GÖRE TOPONOMİK TETKİKLER, R.Tankut, İst. 1936, B4, 148 s. (4227)

GÜNEY ANADOLU’DA BEYDİLLİ TÜRKMENLERİ VE BARAKLAR, A.Şahin, Ankara 1962, A4, 86 s. (2547)

GÜNEY DOĞU İLLERİMİZ AĞlZLARlNDAN TOPLAMALAR, A.Caferoğlu, İst. 1945, 338 s. (256)

GÜNEYDOĞU AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, sayı 4-5, 1975-76, B4, 364 s.; sayı 6-7, 1977-78, B4, 320 s. (2797)

GÜRCÜ KIZI YAHUD İNTİKAM, Ahmed Mithad, İst. 1306, A4, 198 s. (2423)

GÜZİDE-İ GÜLİSTAN-I SADİ, Seyyid Ekber Mir Caferi, (Farsça) Tahran 1374, 160 s. (4960)

GÜZİDE-İ GÜLİSTAN, Sadi Şirazî, şerh. Osman Faik, A3, İst. 1307, 352 s. (2412)

HA GAYRET HASİB EFENDİ, Kemal M. Altınkaya, İst 1943, 104 s. (7705)

HAAPALA CLANDESTINE IMMIGRATION (1931-1948), Mordechai Naor, A4, 116 s. (1728)

HABERLEŞME HUKUKU, Feyyaz Gölcüklü, Ankara 1970, A4, 296 s. (4889)

HAC YOLUNDA, Cenap Şehabettin, İst. 1341, A4, 240 s. (3863)

HACE-İ LİSAN-I OSMANİ, İLM-İ SARF-I ARABİ, Erkan-ı Harbiye kaymakamlarından Manastırlı Mehmed Rıfat, 2.cilt, Dersaadet 1311, A4, 484 s. (7368)

HACE-İ LİSAN-I OSMANİ, İLM-İ SARF-I FARSİ, Erkan-ı Harbiye kaymakamlarından Manastırlı Mehmed Rıfat, 3.cilt, Dersaadet 1311, A4, 160 s. (7367)

HACE-İ LİSAN-I OSMANİ, İLM-İ SARF-I TÜRKİ, Erkan-ı Harbiye kaymakamlarından Manastırlı Mehmed Rıfat, 1.cilt, Dersaadet 1311, A4, 404 s. (7369)

HACI BAYRAM VELİ, Mehmed Ali Ayni, İstanbul Evkaf-ı İslamiye Matbaası 1343, B4, 152 s. (5992)

HACI BEKTAŞ-I VELİ, MAKALAT, haz.Esad Coşan, İst, 190 s. (5079)

HADAİKU’D-DEKAİK, Sadeddin el-Berdiiyy, Arapça, Petersburg 1905, A3, 281 s. (3266)

HADIGATİL-VÜZERA, Osmanzade Taib, Freiburg 1969, 198 s. (432)

HADİKATU’L-EVLİYA’DAN, PİR-İ TARİKAT SEYYİD AHMED BEDEVİ VE SEYYİD İBRAHİM DÜSUKİ, Hocazade Ahmed Hilmi, İst. Şirket-i Mürettibiyye Mat. 1318, A4, 48 s. (3017)

HADİKATÜ’L-CEVAMİ, H.H.Ayvansarayi, 2 cilt, lstanbul 1281 (1864), 584 s. (1263)

HADİKATÜ’L-EVLİYA, Hocazade Ahmed Hilmi, İst 1966, A4, 276 s. (4903)

HADİKATÜ’S-SÜEDA, Fuzuli, yazma, A3, 254 s. (5821)

HADİM VE HADİMLİLER, Numan Hadimioğlu, Ankara 1983, B4, 386 s. (6228)

HADİS-İ ERBAİN ŞERHİ, Usfuri Lofçalı Raşid, İst 1328, B4, 48 s. (7798)

HADİS-İ ŞERİFLER VE DUALAR, B4, 172 s. (7866)

HADİSÜ’Ş-ŞERİF Lİ’S-SAFFI’L-SALİSÜ’L-İDADİYÜ’Ş-ŞER’İ, Vehbi Süleyman Gavci, Muhyiddin Mestu, Suriye Arap Cumhuriyeti Evkaf Bakanlığı, Arapça, B4, 240 s. (6187)

HADİSÜ’Ş-ŞERİF Lİ’S-SAFFI’S-SALİSİ’S-SANEVİYİ’Ş-ŞER’İ, Vehbi Süleyman Gavci, Muhyiddin Mestu, Suriye Arap Cumhuriyeti Evkaf Bakanlığı 1426/2004, Arapça, B4, 152 s. (6189)

HADIYYETÜ’L-AŞIKİN, Abdurrahman Sema, A4. (6629)

HADJI MURAD DONOGO ORTENA ŞAMİLYA, Mahaçkale 1995, A4, 112 s. (6799)

HAFIZ DİVANI, (Farsça), A4, 314 s. (7250)

HAFIZ SAMİ, Ali Rıza Sağman, İst. 1947, A4, 136 s. (1753)

HAFTALIK MECMUA, Kemal Salih, 105-176 (18 Temmuz 1927 – 26 Teşrinisani 1928), A3 (3221)

HAGARISM THE MAKING OF THE ISLAMIC WORLD, P.Grone, Cambridge 1977, 288 s. (1616)

HAILEY – A STUDY IN BRITISH IMPERIALISM, 1872-1969, John W.Cell, Londra 1992, A4, 352 s. (3510)

HAK ERENLER (NEBİ), H.Cibran, çev. Ö.R.Doğrul, İst. 1970, A4, 78 s. (2697)

HAK VE HAKİKAT, 2 Kitap, İst 1329, B4, 248 s. (6274)

HAK YOLU, sahibi ve müdir-i siyasi Mehmed Ubeydullah, nr.1-6 (3 Şubat 1326-10 Mart 1327), A3 (3121)

HAKAİKÜ’T-TECRİD Fİ MENAZİLİ’T-TEVHİD, Seyyid Ahmed Hüsameddin, Mürettibin-i Osmaniye Matbaası Asitane 1328, (Arapça), 108 s. (6897)

HAKAYIK, 2. yıl, (1-19), 1 (23 Nisan 1302) – 19 (20 Ağustos 1302), A3, 76 s. (5815)

HAKEZA TEKELLEME İBN ARABİ, Nasır Hamid Ebu Zeyd, Mısır 2002, Arapça, B4, 252 s. (5775)

HAKİKAT YAHUT DOĞRULUK, Abdullah Buyi, l-7 cüz, Kazan 1904, 224 s. (1202)

HAKİKAT YOLUNDAKİ TECRÜBELERİMİN HİKAYESİ, M.K.Gandhi, İst. 1953, A4, 436 s. (2556)

HAKİKAT-I İSLAM, Dr. Milaslı İbrahim Hakkı, İstanbul Hilal Matbaası, 1341/1924, A4, 220 s. (7733)

HAKK-I İNTİHAB, Bedii Nuri, İst 1330, A4, 208 s. (7740)

HAL KÖYÜ’NÜN ETNOLOJİK TETKİKİ, Nermin Erdentug, Ankara 1975, B4, 134 s. (4769)

HAL-İ İCTİMAİYAT DERSLERİ, cilt I, Fındıkoğlu, 1944, 136 s. (841)

HALASU’L-ÜMME Fİ MARİFETİ’L-EİMME, Sadrazam Lütfi Paşa, dirase ve tahkik Dr. Macide Mahluf, Kahire 2001, (Arapça), 76 s. (7158)

HALEB SALNAMESİ, 1293, A4, 160 s. (7515)

HALEB SALNAMESİ, 1309, B4, 180 s. (7343)

HALEP VİLAYETİ SALNAMESİ, 1300 (1883), A4, 117 s. (4010)

HALEP VİLAYETİ SALNAMESİ, 1302 (1885), A4, 212 s. (4011)

HALEP VİLAYETİ SALNAMESİ, 1307 (1890), A4, 190 s. (4012)

HALEP VİLAYETİ SALNAMESİ, 1308 (1891), A4, 260 s. (4013)

HALEP VİLAYETİ SALNAMESİ, 1313 (1895), A4, 308 s. (4014)

HALEP VİLAYETİ SALNAMESİ, 1317 (1899), A4, 319 s.
(ön ve arka kısmında eksik sayfalar var) (4015)

HALEP VİLAYETİ SALNAMESİ, 1320 (1902), A4, 428 s. (4016)

HALEP VİLAYETİ SALNAMESİ, 1326 (1908), A4, 530 s. (4017)

HALET EFENDİ’NİN PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ (1802-1806), İst. 1940, B4, 150 s. (2212)

HALIK KALENDARI, M.İskakov, Almatı 1980, A4, 320 s. (4001)

HALK EFKARI MEFHUMU VE TESİR SAHALARI, Dr. Nermin Abadan, Ankara 1956, B4, 188 s.(6495)

HALK EFKARI, MEFHUM VE TESİR SAHALARI, Nermin Abadan, Ankara 1956, A4, 192 s. (3964)

HALK KİTAPLARINA DAİR, F.R.Güloğlu, İst. 1937, 72 s. (759)

HALK NAZARINA BİR NİÇE MESELE, Musa Carullah, 96 s. (1103)

HALK OYUNLARI, Berlin 1932, A4, 20 s. (5080)

HALK ŞURALARI, (Osm.) Çankırılı Ahmet, 1928, l72 s. (1384)

HALKA DOĞRU, (Türk Yurdu Müdürü Celal Sahir),1-52 sayı, 416 s. (530)

HALKEVLERİ BİBLİYOGRAFYASI, Hasan Taner, Ank. 1944, A4, 96 s. (2311)

HALKI OKITU YOLUNDA ZİMİSTVA NE İŞLİ?, V. Nivski, (Arap harfleriyle Tatarca), Ufa 1915, A4, 66 s. (4552)

HALLAC-I MANSUR, S.Zeki Aktay, İst. 1944, A4, 112 s. (3531)

HALLAJ MARTYR MYSTIQUE DE l’ISLAM, I-II, L.Massignon. (685)

HALLÜ’L-MEAKİD ŞERHÜ’L-KAVAİD, A4, 200 s. (5681)

HALUK’UN DEFTERİ, Tevfik Fikret, İst 1327, Osmanlıca, A4, 96 s. (6143)

HAMARTIA (TRAGIC ERROR IN THE POETICS OF ARISTOTLE AND IN GREEK TRAGEDY), J.M.Bremer, Amsterdam 1969, B4, 248 s.(6444)

HAMELETÜ’L-FRANSİYYE ALA MISR Fİ DAV’I MAHTUT-İ OSMANİ, İzzet H. Efendi, (Arapça), Kahire 1999, A4, 520 s. (5187)

HAMİDETÜ’L-USUL, Gelenbevizade Ahmed Tevfik, İst 1295, (Osm.), A4, 43 s. (6256)

HAMİLETÜ’L-USUL, Gelembevizade Ahmed Tevfik Efendi, İst. Cevaib Mat. 1295, A4, 44 s. (2617) (3025)

HAMSİNAME, Hamamizade İhsan, İst. Sebat Mat. 1928, B4, 155 s. (2954)

HAN GİREY İ EGO “TAPİSKİ O ÇERKESİ” Kavkazskiy Etnografiçeskiy Sbornik, V.K.Gardanov, Moskova 1980, B4, 36 s. (3760)

HAN GİREY, ÇERKESSKİYE PREDONİYA, Nalçik 1989, A4, 283 s. (3153)

HANDBOOK OF DIPLOMATIK AND POLITICAL ARABIC, 80 s. (119)

HANDBOOK OF MEDICAL SOCIOLOGY, Howard E. Freeman, Sol Levine, Leo G. Reeder, Londra 1963, B4, 620 s. (7419)

HANDBOOK OF NAUTICAL TERM, W.Thompson, İst. 1892, 224 s. (1604)

HANDBOOK OF OTTOMAN-TURKISH DIPLOMATICS, J. Reychman, A. Zajavkowski, 1968, 232 s. (195)

HANDBOOK OF PHILOSOPHICAL LOGIC, cilt II, d.Gabbay Londra 1984, A4, A4, 790 s. (2584)

HANDBUCH DER GESCHICHTE GRIECHISCH – RÖMISCHEN PHILOSOPHIE, Christian Brandis, Berlin 1857, A4, 1114 s. (5529)

HANDBUCH PHILOSOPHISHER GRUNDBSEGRIFFE, Hermann Krings-Christoph Wild, 6 cilt, A4, 1874 s. (4465)

HANENDE (Müntahab ve Mükemmel Şarkı Mecmuası), Ahmed Avni 1317 (1899), B4, 760 s. (1831)

HANIMLAR HEYET-İ MERKEZİYYESİ, İst. 1330, A4, 136 s. (2384)

HANMALAR ISLAH1, Kazan, 1908, 64 s. (1171)

HANS DERNSCHWAM’S TAGEUCH EINER REISE NACH KONSTANTINOPEL UND KLEINASIEN (1553/55), Franz Babinger, Würzburg 1923, B4, 350 s. (1991)

HARB ZENGİNİNİN KIZI VE KASA HIRSIZLARI, İ.F.Sertelli, İst. 1940, A4, 62 s. (3535)

HARB-İ UMUMİDE TÜRKİYE, 1338 (1922), 192 s. (1156)

HAREKET, Fikir Ahlak Sanat, sahibi Nurettin Topçu, sayı 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; Aralık 1947, Ekim 1948, AA3, 176 s. (7009)

HAREKETU’L İSLAMİYYE Fİ MISIR RU’YETUN VAKİYYETUN Lİ MERHALETİ’S-SEBİNAT, 247 s. (543)

HAREM AĞALAR TEAVÜN YURDU NİZAMNAME-İ ESASİSİDİR, Dersaadet 1335, A4, 8 s. (2901)

HAREM’DEN MEKTUPLAR, Çağatay Uluçay, 20 s. (1083)

HARİTALI VE RESİMLİ MÜKEMMEL TARİH-İ OSMANİ, Ahmed Reşid, Dersaadet 1328, 2 cilt, A4, 974 s. (2424)

HARPUT HÜKÜMDARI BALAK GAZİ, Nureddin Ardıçoğlu, Ank. 1966, A4, 64 s. (2151)

HARVARD UKRANIAN STUDIES CADELPHOTES, A3, 44 s. (4138)

HASAİSÜ’T-TASAVVURİ’L-İSLAMİ VE MUKAVVİMATİHİ, bi kalem-i Seyyid Kutub, 1388/1968, B4, 240 s. (7629)

HASEKİNİN KİTABI, N.Taşkıran, İst. 1972, A3, 16+416 s. (2275)

HAŞİYAT ŞERHİ LAMİYETİ’L-EF’AL, Müellif Rifai, İst 1304, A3, 57 s. (7591)

HAŞİYE ALA CEVHERETİ’T-TEVHİD, Şeyh Ahmed el-Echuri, Mısır 1315, A3, 143 s. (4432)

HAŞİYE ALE’N-NUHBE, HAŞİYELİ NUHBETU’L-FİKER, İst 1305, B4, 96 s. (7030)

HAŞİYE ALE’T-TASDİKAT, Müftizade Mehmed Sadık el-Erzincani, Matbaa-i Amire 1254, A4, 200 s. (6327)

HAŞİYE EL CEDİDE ALE’T-TASDİKAT, Abdullah bin Abdurrahman el Kilisi, Matbaa-i Amire 1275, B4, 386 s. (6334)

HAŞİYE EL-HIZRİ ALA ŞERH-İ İBN AKİL ALA ELFİYE, İbn Malik İbn Akil Allame Muhammed el-Hızri, 1.cüz,. A3, 284 s. (3815)

HAŞİYE EŞ-ŞEYH YASİN ALA ŞERHİ’L-FAKİHİ ALA KATRU’N NİDA, Şeyh Yasin, A3; cilt I, 180 s.; cilt II, 196 s. (4257)

HAŞİYE ŞERHÜ’L-FELAHA KATRU’N-NEDA, A3, 548 s. (7736)

HAŞİYE-ALA TEHZİBİ’L-MANTIK Lİ’T-TAFTAZANİ, Abdullah bin Şihabeddin el Hüseyin el-Yazdi, İran 1981, B4, 400 s. (3822)

HAŞİYE-İ ALA ŞERH-İ ACİB EL NEDA ALA EL MUKADDİME EL MUSEMMAT Bİ KATR EL NEDA, yasin b.Zeyniddin, Arapça, A3, 2 cilt toplam 376 s. (2260)

HAŞİYE-İ CEDİDE ALA ŞERHU İSAMİ’L-FERİDE, Filibeli Seyyid Halil Efendi, Matbaa-i Amire 1287, A3, iki cilt toplam 1048 s. (7574)

HAŞİYE-İ HASAN-I MISRİ ALA-NETAYİCİ’L-EFKAR HAŞİYE-İ SİRAC BASİRETİ ZATİ’L-EBSAR ALA NETAYİCİ’L-EFKAR Lİ SİYAHİZADE HAŞİYE-İ UHRA Lİ-BA’DİL FUDALA, Siyahizade Hasan-ı Mısri, 1266, A3, 252 s. (3192)

HAŞİYE-İ İSAM ALA’T-TASAVVURAT, Arapça, tarihsiz (6325)

HAŞİYE-İ SEYYİD NİMETULLAH Bİ ŞERH-İ CAMİ/HAŞİYE-İ İSAM Bİ-ŞERH-İ CAMİ MOLLA CAMİ, Seyyid Nimetullah İsam, (Arapca Yazma), A3, 244 s. (4295)

HAŞİYE-İ TASAVVURAT Lİ MÜFTİZADE, B4, 464 s. (6332)

HAŞİYE-İ TASAVVURAT Lİ MÜFTİZADE, B4, 480 s. (6333)

HAŞİYE-İ TASAVVURAT Lİ-MÜFTİZADE, Mehmed Erzincani, B4, İst. 1276, 472 s. (2239)

HAŞİYE, TEHZİB-İ MANTIK, Devani, İst 1305, B4, 212 s. (7415)

HAŞİYETİ GELENBEVİ ALE’L-CELAL, Dersaadet 1317, B4, 1. cüz 300 s.; 2.cüz 296 s. (6084)

HAŞİYETU EŞ-ŞEYH EL-HAMİDİ ALA HAŞİYETİ’S-SABAN, Şeyh İsmail el-Hamidi, Arapça, Mısır 1305, A3, 368 s. (3208)

HAŞİYETU HALLİ’L-MUKAİDİ’L-MÜSEMMAT Bİ’L-IKDI’N-NAMİ, Muhammed Nuri bin el Hacc İsmail, Arapça, Midyat 1388 (1968), B4, 286 S. (3240)

HAŞİYETU’L-ALLAMETİ’Ş-ŞEYH MUHAMMED BİN ALİYYÜ’S-SABBAN ALA ŞERHÜ ADABÜ’L-BAHSİ Lİ’L-MOLLA HANEFİ, Şeyh Seyyidü’s-Sersimi, A3, 44 s. (7804)

HAŞİYETU’L-MUTAVVEL HASAN ÇELEBİ MENŞURATI, Şerif Rıza, Kum, B4, 598 s. (5620)

HAŞİYETÜ ALE’L-CAMİ Lİ-ABDÜLGAFUR, Molla Cami’nin Kafiye Üzerine Yazdığı Şerhin Abdülgafur Haşiyesi, Mevlana Radıyeddin, Matbaa-i Amire 1306, A4, 251 s. (7834)

HAŞİYETÜ ALE’L-FENARİ, Arapca, 1247, A3, 281 s. (3247)

HAŞİYETÜ EL-ALİMÜ’N-NAHRİR EL-ALLAME EL-EMİR, Allame el Emir, İmam Abdüsselam, Arapça, Mısır 1304, A3, 171 s. (3238)

HAŞİYETÜ KARA HALİL ALE’L-FENARİ, Kara Halil (Halil el-Esved), Arapça, İst., B4, 232 s. (3283)

HAŞİYETÜ Lİ-BAZİİL MUHAKKİN TÜSEMMA TUHFETÜ’L-E’ALİ ALA ŞİRHİ’L-ALLAME ALİ BİN MUHAMMED EL-KARİ EL-MÜSEMMA DAVÜ’L-MEALİ Fİ’T-TEVHİD Lİ’L-ALLAME EBU’L-HASEN SİRACEDDİN ALİ BİN OSMAN EL-UŞİ, Aliyyül-Kari Ebu’l-Hasan el- Uşi, İst. 1318, B4, 104 s. (4355)

HAŞİYETÜ Lİ’L-MEVLA KARA HALİL ALA-RİSALETİ MUHAMMED EMİN Fİ CİHETİ’L-VAHDE, Arapça, İst. 1288, A4, 151 S. (3190)

HAŞİYETÜ NESİMATU’L-ESMAR ALA ŞERHİ İFADATU’L-ENVAR ALA METN-İ USULİ’L-MENAR, Şeyh Muhammed Emin bin Ömer bin Abidin Muhammed Alaeddin el-Hanefi, Mısır 1979, A3, 275 s. (4431)

HAŞİYETÜ REDDÜ’L-MUHTAR ALE’D-DÜRRİ’L-MUHTAR ŞERH-İ TENVİRÜ’L-EBSAR, İbni Abidin, Arapça, İstanbul 1984, A3, 670 s. (3246)

HAŞİYETÜ ŞERHİ’L-KATR Fİ İLMİN NAHV, Seyyid Mahmud el-Alusi, Arapça, Kudüs 1320, B4, 394 s. (3196)

HAŞİYETÜ’L-ALLAME EŞ-ŞEYH MUHAMMED ABBADE EL-ADEVİ ALA-ŞÜZURU’Z-ZEHEB Lİ-SİBE VEYH ZAMANEHU EBİ MUHAMMED ABDULLAH BİN HİŞAM EL-ENSARİ SİBEVEYH, Şeyh Muhammed Abbade el-Adevi, Arapça, 1- 2 cüzler, Mısır, B4, 388 s. (3191)

HAŞİYETÜ’L-ARİ ALATÜ’L-KAZIMİR, B4, 96 s. (7289)

HAŞİYETÜ’L-ATTAR ALA İSAGUCİ Fİ’L-MANTIK, Arapça, Mısır 1321, A3, 98 s. (3280)

HAŞİYETÜ’L-ATTAR ALA ŞERHÜ’L-HABİSİ, Darü’l-ihyaü’l-kütübü’l-Arabiyye 1960/1380, 264 s. (7694)

HAŞİYETÜ’L-EMİR ALA-ŞERH-İ ABDİSSELAM ALE’L-CEVHERE Fİ’L-TEVHİD, Şeyh Abdüsselam, Şeyh Emir, Arapça, Mısır 1331, A3, 168 s. (3138)

HAŞİYETÜ’L-HARPUTİ ALA TUHFETİ’L-AVAMİL, Harputi, Arapça, İstanbul 1301, B4, 328 s. (3209)

HAŞİYETÜ’L-HIZRİ ALA ŞERH-İ ABNİ AKİL, Muhammed el-Hızri, 3. cüz, Arapça, Mısır 1301, A3, 271 s. (3269)

HAŞİYETÜ’R-RİSALETİ’L-BEYANİYYE, Şeyh Mahluf, Muhammed bin Ali eş-Şaban, Arapca, Mısır  1285, 328 s. (7219)

HAŞİYETÜ’R-RİSALETİ’L-BEYANİYYE, Şeyh Mahluf, Muhammed bin Ali Saban, Arapça, Mısır 1285, B4, 326 s. (3279)

HAŞİYETÜ’S-SABAN ALE’L-ASAM Fİ İLMİ’L-BEYAN, Şeyh Muhammed es-Saban, el-Asam Ali es-Semerkandi, Arapça, Mısır 1286, B4, 182 s. (3267)

HAŞİYETÜ’T-TAFTAZANİ VE HAŞİYEÜ SEYYİD ŞERİF CÜRCANİ ALA ŞERHİ ADUDİD BİN Lİ-MUHTASARİ’L-MÜNTEHA’L-USULİ MAA HAŞİYETİ HASAN EL HEREVİ ALA HAŞİYETİ CÜRCANİ, Hasan el-Herevi, Mısır 1316, A3, 320 s. (4430)

HAŞİYYETÜL KARA HALİL ALİYYÜLFENARİ, İst. 1307, A4, 400 s. (2523)

HAT VE HATTATAN, Habib, İst. l888, 286 s. (485)

HATAY’IN KURTULUŞU İÇİN HARCANAN ÇABALAR, Tayfur Sökmen, Ankara 1978, B4, 210 s. (4754)

HATAYİ DİVANI, ŞAH İSMAİL-İ SAFEVİ HATAİ VE NEFESLERİ, Sadettin Nüzhet Ergun, İst., A4, 254 s.(6536)

HATEMÜ’L-ENBİYA HAKKINDA EN ÇİRKİN BİR İSNADIN REDDİYESİ, Aksekili Ahmed Hamdi, İst 1341, Osmanlıca, A4, 75 s. (6181)

HATIRA-İ SEYAHAT, İst. 1316, B4, 176 s. (3600)

HATIRAHAY-I EMİR ALİMHAN (TARİH-İ HÜZNÜ’L-MİLEL-İ RUHARA),(Farsca), Emir Alim Han, Tahran 1373, A4, 60 s. (4417)

HATIRALAR – TÜRK SİNEMASINDA 65 YIL, Cemil Filmer, İst 1984, A4, 228 s. (5076)

HATIRALAR,Cemal Paşa, 354 s. (951)

HATIRALARIM, Damar Arıkoğlu, Ankara 1961, A4, 384 s. (5743)

HATIRALARIM, Selim Sırrı Tarcan, İst. 1946, 76 s. (762)

HATIRAT-I ALİ ASIM, B4, 200 s. (7699)

HATIRAT-I İSLAM, Ata Hüsnü, Mısır 1909, 24 s. (866)

HATIRAT-I SULTAN ABDÜLHAMİD HAN-I SANİ, neşreden Vedad Örfi (Bengü), İst 1338/1340 (1940), B4, 72 s. (7821)

HATTAT ALİ BİN HİLAL HAYATI VE YAZILARI, A. Süheyl Ünver, İst 1958, A4, 40 s. (7626)

HATTAT ALİ BİN HİLAL, HAYATI VE ESERLERİ, Süheyl Ünver, İst 1558, A3, 36 s. (7279)

HATUNLAR HAKKINDA İDDET RİSALESİ,El HacMuhammed Eimn Efendi, İst 1327, (Osmanlıca), 24 s. (7218)

HAYAL VE HAKİKAT, Ahmed Mithat, İst. 1309, 84 s. (1599)

HAYALİ BEY DİVANI, Ali Nihat Tarlan, İst 1945, B4, 474 s. (5436)

HAYAT EL HAYAVAN, tercüme Abdurrahman Efendi, İst. 1272, cilt I-II, 950 s. (1960)

HAYAT-I EBEDİYYE, Raif Necdet, 1909-1922, İst 1922, A4, 383 s. (2429)

HAYAT-I MUHAYYEL, Hüseyin Cahit, Dersaadet 1315, A4, 320 s. (7576)

HAYAT’ÜL HAYVAN, (Arapca), 1956, 800 s. (930)

HAYATIMIN HATIRALARI, RUS-JAPON HARBİ, 1904-1905, General Pertev Demirhan, İst 1943, A4, 135 s. (6824)

HAYDAR TATLIYAY HAYATI VE ESERLERİ, İst. 1965, 212 s. (593)

HAYDUD MONTARİ, Ahmed Mithad, Dersaadet 1305, B4, 278 s. (2387)

HAYDUTLAR İZDİVACI, Ethel King (Amerikalı Polis Hafiyesi), çev. Seyfeddin, İst. 1338, 36 s. (3322)

HAYRET, (Osm.) A.Mithat, İst., 512 s. (1636)

HAYRÜ’L-KAVAİD ŞERH-İ CEVAHİRÜ’L-AKAİD, Osman Kilisi Uryani, İst 1301, B4, 180 s. (5513)

HAYRÜ’L-KELAM, (Osm., mecmua), (1329), 38 sayı, 400 s. (1160)

HAYRÜ’L-KELAM, Mevlana Celaleddin Rumi’den, Mehmed Veled Çelebi (İzbudak), İst. 1330, A4, 84 s. (3847)

HAZA DİVAN-I HAZRET-İ KUDDUSİ RAHMETÜ ALEYH, Osmanlıca yazma, B4, 386 s. (6206)

HAZA KİTABU (AHİ) ÇELEBİ HAŞİYETÜ ŞERHİ’L-VİKAYE, Mevlana Sadr’ş-şeria, Arapça, B4, I.cilt 328 s., II.cilt 248 s. (3256)

HAZA KİTABU MECMAU’L-ULUM, Arabzade Muhammed Hamdi (Muş müftüsü), Arapça, Dersaadet 1326, B4, 340 s. (3241)

HAZA KİTABU MUHAMMEDİYE, Yazıcızade Mehmed Efendi, İst 1265, A4, 540 s. (7865)

HAZA KİTABU TERCÜME-İ EYYÜHE’L-VELED, İmam Gazali, çev. Süleyman bin Cera, 1302, B4, 104 s. (3032)

HAZA KİTABU ÜNVÂNİ’L-BEYÂN VE BÜSTÂNÜ’L-EZHÂN VE MECMÛ-İ NESÂYİHİ Fİ’L-HİKEM, H. 1290 İst., 1444 s. (Arapça) (4563)

HAZA KİTABU’L-MÜSEMMA Bİ-SADULLAH ES-SARF ALA SADUDDİN, Arapca Yazma, B4, 178 s. (4434)

HAZA MEŞAYİH-İ EVLİYA, Kadir Dilek, yazma, 1951, 376 s. (6154)

HAZA RİSALE-Yİ RUMUZ-I KÜNUZ-I ESRAR-I GARİBE MİN TELİF-İ ENVERİ KUDDUSÜ SIRRIHU EL BARİ, yazma halinde, A4, 213 s. (7773)

HAZA RİSALETİ TABİRAT Lİ’Ş-ŞEYH MUHAMMED EN-NASUHİ, Muhammed Nasuhi, B4, 198 s. (4310)

HAZAHİ MECMUATÜ RESAİL-İ Fİ VAHDETİ’L-VÜCUD, Sadeddin Taftazani, İst. 1294, B4, 164 s. (4325)

HAZAİN-İ SA’DAT, Eşref bin Muhammed, Ankara 1961, B4, 182 s. (6588)

HAZAR TÜRKLER AVRUPA DEVLETİ (VI – XII. ASIR), Karaşemsi Reşit Saffet, İst 1934, A4, 56 s. (6377)

HAZE’L-KİTABU’L-HEDİYYETÜ’L-HAMİDİYYE Fİ’L-LUGATİ’L-KÜRDİYYE, Yusuf Ziyaeddin Paşa el Halidi el Makdisi, Dersaadet 1310, (Kürtçe – Arapça), B4, 320 s. (7259)

HAZİHİ MECMUATÜ RESAİL-İ Fİ VAHDETİ’L-VÜCUD, Sadeddin Taftazani, B4, 163 s. (4358)

HAZİHİ RİSALETİ Fİ’R-REDDİ ALA ABDUH FİMA-EBDAHU MİN-İNKAR-İ CEVAZİ’T-TAKLİB VE’T TEKFİR-İ EHLİHİ, Nuhel-Mertuki el-Çerkesi el-Kafkasi, Kazan 1912, 240 s. (2620)

HAZİNE-İ FÜNUN, sayı (1-52 I.yıl); (1-20 III.yıl); (1-20 IV.yıl), A3, 1236 s.(4428)

HAZİRGİ ÖZBEK EDEBİY TİLİ (MORFOLOGİYA, TEKSİKOLOGİYA), 1965, A4, 180 s. (7002)

HAZİRGİ ÖZBEK EDEBİY TİLİ, Ş.Şoabdurrahmanov, (Özbek Türkçesi), Taşkent Okutuçi Neşriyatı, 1980, A4, 448 s. (2655)

HAZIRGI ZAMAN ÖZBEK DİLİ, Taşkent 1957, A4, 528 s. (6862)

HAZRET-İ FAZL-I YEZDAN’IN FARİSİYYÜ’L-İBARE TELİF-GERDESİ OLAN CAVİDANNAME KİTABINI FERİŞTEHZADE HIZRİ’NİN LİSAN-I TÜRKİ’YE TERCÜME BUYURDUKLARI AŞKNAME-İ İLAHİDİR, Fazl-ı Yezdan, mütercim Feriştehzade, Derviş Kemal Hüseyni, (Osm.), 184 s. (7182)

HAZRET-İ İMAM-I AZAM’IN SİYASİ TERCÜME-İ HALİ, Esbak Musul valisi Mekteb-i Hukuk’tan mezun Haci Reşid Paşa, İst 1328, B4, 24 s. (7410)

HAZRET-İ ŞEYH-İ EKBER MUHYİDDİN-İ İBN EL ARABİ, EMR-İ MUHKEM VE TERCÜMESİ, mütercimi Mustafa Şerif, Dersaadet 1315, 116 s. (4981)

HAZRETİ ALİ ve ÖĞÜTLERİ, Ziya Şakir, İst. 1950, A4, 160 s. (2347)

HAZRETİ PEYGAMBER VE ZAMANI, Tahirü’l-Mevlevî, İst.1341,46 s. (1896)

HEBREW GRAMMAR, James D. Martin, Edinburg 1993, A4, 238 s. (5315)

HEBREW PRINTING AT CONSTANTINOPLE, A.Yaarı, Jerusalem, A4, 308 s. (1032)

HEDAİK EL DEKAİK, (Arapca), Saduddin el Berdei, Petersburg 1905, 281 s. (1905)

HEDDA RINDI,MANNER OM BAYEZID, 428 s. (132)

HEDEF (GAZETE), Sermuharriri Süleyman Tevfik, Müdir-i Umuru Mehmed Safa, A3 (3228)

HEDİYYETÜ’L-İHVAN Fİ ŞERH-İ SÜBHATÜ’S-SIBYAN, Mehmed Necib, İst 1308 (1892), B4, 205 s. (7734)

HEDSCHASBAHN, II.TEIL, MAAN BİS EL’ULA, Auler Pascha, 1906, A3, 80 s. (2795)

HEDSCHASBAHN, II.TEIL, MAAN BİS EL’ULA, Auler Pascha, 1908, A3, 66 s. (2794)

HEGEL DICTIONARY, Michael Inwood, Londra 1992, A4, 364 s. (2030)

HEGEL, Eugen Fink, Frankfurt 1977, 372 s. (5446)

HEGEL’S SCIENCE OF LOGIC, A.V.Miller, New York 1969, A4, 850 s. (1869)

HEGEL’S POLITICAL PHILOSOPHY PROBLEMS AND PERSPECTIVE, Z.A. Pelczynski, Cambridge 1971, A4, 248 s. (5428)

HEGEMONY AND POWER, B.Fontana, Londra 1993, A4, 228 s. (2765)

HEIDEGGER ON BEING AND ACTING, FROM PRINCIBLES ANARCHY, Reiner Schürmann, Indiana 1990, A4, 394 s. (5002)

HEIDEGGER, QUESTIONS I et II, Paris 1968, A4, 584 s. (6831)

HEIDEGGER’S ‘BEING AND TIME’ A READING FOR READERS, E.F.Kaelin, Florida 1989, A4, 372 s. (5001)

HEIDEGGER’S ‘BEING AND TIME’, THE ANALYTIC OF DASEIN AS FUNDAMENTAL ONTOLOGY, Joseph J.Kockelmans, Washington 1990, A4, 374 s. (5000)

HEIL UND NAHRUNGSMITTEL, EBN BAITHAR, J.V.Sontheimer, Stutgard 1840, B4, 882 s. (3843)

HEJAZ RAILWAY AND THE MUSLIM PILGRIMAGE, Jacob M.Landau, Detroit 1971, A4, 303 s. (4410)

HEKİM-BAŞI ODASI, İLK ECZANE, BAŞ-LALA KULESİ, müellifi – Topkapı Sarayı müzesi müdür muavini Kumbaracızade Üsküplü İzzet, İst 1933, A3, 44 s. (7618)

HEKİMBAŞI MUSTAFA BEHCET, ZATI, ESERLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Feridun Nafiz Uzluk, Ankara, B4, 140 s. (6648)

HEKİMBAŞI VE TALİK ÜSTADI KATİPZADE MEHMET REFİ EFENDİ HAYATI VE ESERLERİ, Süheyl Ünver, B4, 94 s. (4364)

HELEN-LATİN ESKİ ÇAĞ BİLGİSİ, S.Y.Baydur, İst. 1948, B4, 516 s. (2341)

HELENE, Euripides, Ankara 1945, A4, 140 s. (3673)

HELLENICA, Louis Robert, Paris 1949, B4, 303 s. (4447)

HEMİYAN-I STAREGAN, FERHENG-İ DASTANHAY-I KUTAH-I İRANİ, 3.cilt, a4, 660 s. (7476)

HEMMAM İBN MÜNEBBİH’İN SAHİFESİ, Muhammed Hamidullah, Ankara 1967, A4, 136 s. (4766)

HEMSCHERURKUNDEN DES OSMANEN SULTANS SULEYMAN DES PRACHTIGEN, Von Josef Matuz, 1971, 196 s. (28)

HEPİMİZE BİR BAYRAK, Tarkan Istepanyan, İst. 1967, A4, 142 s. (3566)

HER YÖNÜYLE YEŞİL MALATYA, 1966, 120 s. (1126)

HERITAGE OF PERSIA, K.N.Frye, Londra 1962, 336 s. (417)

HERITAGE TIMOURIDE IRAN-ASIA CENTRALE XV-XVIII.SIECLES, Taşkent 1997, A4, 354 s. (2068)

HERMAN LOTZG LOGIK DUREI BUCHER VOM DENKEN, VOM UNTERSUCHEN UND VON ERKENNEN, George Misch, Leipzig 1928, A4, 636 s. (6235)

HERMENEUTICS ANCIENT AND MODERN, G.L.Bruns, 1992, 336 s. (1255) (1310)

HERMENEUTICS INTERPRETATION THEORY IN SCHLEIERMACHER, DILTHEY, HEIDEGGER AND GADAMER, John Wild, Illinois 1969, A4, 302 s. (4684)

HEROIC AGE, H. Munro Chadwick, Cambridge 1926, A4, 476 s. (7587)

HİBE – ANTİK CEMİYETLERDE MÜBADELENİN ŞEKİLLERİ VE SEBEPLERİ, Marcil Mauss, İst 1934, B4, 114 s. (5928)

HIBERNIAN MISSIONARY SOCIETY, Dublin 1920, B4, 40 s. (4911)

HİCAZ SIHHIYE İDARESİ (SENEVİ RAPOR) HİCAZ’da TEŞKİLAT VE ISLAHAT-I SIHHIYE, İst 1330, A4, 148 s. (5042)

HİCAZ SIHHİYE İDARESİ, HİCAZ’DA TEŞKİLAT VE ISLAHAT-I SIHHİYE, Kasım İzzeddin, İst 1328, 80 s. (5032)

HİCAZ VİLAYETİ SALNAMESİ, H.1301(1884), A4, 182 s. (3866)

HİCAZ VİLAYETİ SALNAMESİ, H.1305(1888), A4, 240 s. (3867)

HİCAZ VİLAYETİ SALNAMESİ, H.1306(1889), A4, 308 s. (3868)

HİCAZ VİLAYETİ SALNAMESİ, H.1309(1892), A4, 312 s. (3869)

HİCAZ’DA TEŞKİLAT VE ISLAHAT-I SIHHİYE (SENEVİ RAPOR), Kasım İzzeddin, İst 1328, A4, 80 s. (5043)

HİCAZ’DA TEŞKİLAT-I ISLAHAT-I SIHHİYE VE 1329 HACC-I ŞERİFİ, Kasım İzzeddin, İst 1328, A4, 52 s. (5044)

HİCİV EDEBİYATI ANTOLOJİSİ, Hilmi Yücebaş, İst 1955, A4, 368 s. (5231)

HİCRİ DEDE CANLI SÖZLER, Kerkük 2003, A4, 210 s. (7729)

HİCRİ DEDE HOYRATLAR, Kerkük 2004, A4, 186 s. (7727)

HİCRİ DEDE’DEN CANLI SÖZLER, Kerkük 2002, A4, 104 s. (7728)

HİCRİ DEDE’DEN SEÇMELER, Faik Hicri Dede, 1422/2002, Kerkük Türkçesi ile, A4, 104 s. (5795)

HIDDEN HAND, MIDDLE EAST FEARS OF CONSPIRACY, D.Pipis, New York 1996, B4, 416 s. (2152)

HIDDEN INJURES OF CLASS, Richard Sennett – Jonathan Cobb, New York 1973, A4, 276 s. (6239)

HIFZI’S-SIHHA-İ MÜTEEHHİLİN, Hüseyin Remzi, İst 1317, A4, 240 s. (6255)

HIGH MOON OF EMPIRE, Michael Edwards, Londra 1965, A4, 272 s. (3443)

HIGHER PERSIAN GRAMMER, D.C.Phillott, Kalküta 1919, A4, 920 s. (3390)

HIGHLAND BRIGADE IN THE CRIMEA, Lieutenant Colonel Anthony Sterling, Londra 1895, A4, 256 s.(6511)

HIJRA AND FORCED NIGRATION FROM NINETEENTH CENTURY RUSSIA TO THE OTTOMAN EMPIRE, Brian Glyn Williams, Paris 2000, B4, 28 s. (4846)

HİKAYE-İ MEVLÜD, (Osm), Şirket-i Sahafiye-i Osmaniye, İst tarihsiz, B4, 40 s. (5553)

HİKMET (Osm. gazete), müdürü Şehbenderzade Fillibeli Ahmed Hilmi, (8 Nisan 1326/1910), 74 sayı, A3, 74×8=592 s. (2732)

HİKMET DERSLERİ, Ahmet Naim Babanzade, 1329, 416 s. (942)

HİKMET-İ KEVNİYYE VE MARİFET-İ AHDİYYEYİ MÜŞTEMİL KENZ-İ MAHFİ, İsmail Hakkı, A4, 80 s. (2619)

HİKMETÜ’L-HALİDE, CAVİDAN-I HIRED, İBN MİSKEVEYH, tahkik ve takdim Abdurrahman Bedevi, Farsça, Tahran 1358, B4, 383 s. (3270)

HİLAFET VE MİLLİ HAKİMİYET, Ankara 1339, A4, 240 s. (2485)

HİLAFET-İ İSLAMİYE, Şeyh Abdulaziz Çavuş, 24 s. (787)

HİLAL (Günlük Gazete), sahib-i imtiyaz Mustafa Asım, 4 (15 Nisan 1325) (3235)

HİLAL ALTINDA DÖRT SENE BUNA AİT BİR CEVAP, Kafaelde Nöglis, çev.Kaymakam Hakkı, İst. 1931, B4, 80 s. (2144)

HİLAL-İ AHDAR CEMİYETİ NİZAMNAMESİ, İst. 1341, A4, 7 s. (2888)

HİLAL-İ AHDAR, A3, c.I/18, c.II/12, c.III/12 (2187)

HİLAL-İ AHMER CEMİYETİ, ANKARA MURAHHASASI İCRAAT RAPORU, İst. 1338, A4, 93 s. (2390)

HİLAL-İ AHMER MECLİS-İ UMUMİSİ HEYET-İ MUHTEREMESİNE TAKDİM EDİLEN 1330 – 1334 SENELERİNE AİD MERKEZ-İ UMUMİ RAPORU, İst. 1335, A4, 88 s. (2385)

HİLALİAHMER CEMİYETİ EMİNÖNÜ ŞUBESİNİN 1929 SENESİ HEYETİ İDARE FAALİYET RAPORU, A4, 6 s. (4186)

HINCRARES d’ORIENT HOMMAGER A,Claude. (1121)

HİNDİSTAN’DA TÜRK HÜKÜMDARLARI, MÜBAREK GALİB, İst. 1341, B4, 52 s. (3577)

HINERANT AMBASSADOR – THE LIFE OF SIR THOMAS ROE, Michael J.Brown, (iki cilt) Lexington 1970, A4, 602 s. (5297)

HIPPOCRATIC WRITINGS, G.E.R.Lloyd, 1950, A4, 384 s. (6583)

HİPPOLYTOS, Euripides, İst. 1949, A4, 84 s. (3674)

HIRKAİ ŞERİF VE VEYSEL KARANİ, Haşim Köprülü, A4, 16 s. (4467)

HİSLER VE FİKİRLER, Raif Necdet, İst. 1326, A4, 284 s. (2431)

HİSSİYAT RUHİYATI, Teodol Ribo, (Osm), terc. Mustafa Şekip Tunç, İst 1927, B4, 244 s. (5560)

HISTOIRE D’ARMENIA, M.J.Saint Martin, Paris, A4, 520 s. (1759)

HISTOIRE DE L’ASIA CENTRALE (AFGANISTAN, BOUKHARA, KHIVA, KHOQAND), Mir Abooul kerim Boukhary, Paris 1876, A3, 116 s. (1719)

HISTOIRE DE L’EMPIRE OTTOMAN, Demerius Cantimir, Paris 1742; tome I, A4, 160+366; tome II, A4, 502; tome III, A4, 576; tome IV, A4, 568 (2306)

HISTOIRE DE l’EMPIRE OTTOMAN, E.L.Jonqiere, Cilt I: 480 s., Cilt II: 736 s. Paris 1941. (340) (74)

HISTOIRE DE l’EMPIRE OTTOMAN, M.Salabery, 4 cilt, 1508 s. (941)

HISTOIRE DE l’EMPIRE OTTOMAN, T.Lavalle, Paris 1855, 600 s. (1317)

HISTOIRE DE L’ESTHETIQUE, Raymond Bayer, Paris 1961, B4, 404 s. (7417)

HISTOIRE DE L’INDUSTRIE DS TISSOS DES ISRAELITES DES SELANIQUE, L.Emmanuel, 1935 , 72 s. (497)

HISTOIRE DE LA CAMPAGNE DE MOHACZ, Kemal Pacha Zadeh, Paris 1859, A4, 380 s. (6110)

HISTOIRE DE LA GUERRE DE CRIMEE (ATLAS), Paris 1877, A4. (3385)

HISTOIRE DE LA GUERRE DE CRIMEE, Camille Rousset, Librarire Hachette, Paris 1877, Atlas (haritalar 10 adet) (3348)

HISTOIRE DE LA LITERATURE TURQUE, A.Bombacı, 1968, 448 s. (1228)

HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE EN ISLAM, A.Badawi, Paris 1972, 2 cilt 886 s. (989)

HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE, Masid Fakhry, Paris 1989, A4, 425 s. (1814)

HISTOIRE DE LA PHILOSOPIE ISLAMIQUE, 396 s. (131)

HISTOIRE DE LA REGENERATION DE LA GRECE, 4 Cilt, Paris 1825, I.cilt 540 s.; II.cilt 600 s.; III 594 s.; 560 s. (879)

HISTOIRE DE LA TURQUIE, A.De Lamartine, Paris 1854-l855, 7 cilt 3392 s. (972)

HISTOIRE DE TURQUIE, C.H.Barthelemy, Paris 1859, A4, 408 s. (2135)

HISTOIRE DES GRANDS MOGHOLS BABUR, Jean Raul Roux, Paris 1984, A4, 422 s. (6836)

HISTOIRE DES ISRAELITES DE SELANIQUE (1400 1640), I.Emmanuel, 1936, 320 s. (499)

HISTOIRE DES ISRAELITES, M. Fresces. 192l, 16 s. (1075)

HISTOIRE DES JUIFS D’ISTANBUL, A.Galante, İst. 1941, B4, 272 s. (1714)

HISTOIRE DES MASSACRES DE SYRIE, François Lenormant, Paris 1861, A4, 148 s. (5387)

HISTOIRE DES MONGOLS DE FADLALLAH RASHID ED-DIN, E. Blochet,1910, 406 s. (124)

HISTOIRE DES MONGOLS ET DES TATARES PAR ABOUL-GHÂZI BÉHÂDOUR KHÂN, Petr I. Desmaisons, Amsterdam 1970, A4, 786 s. (4547)

HISTOIRE DES SULTANS MAMLOUKS DE L’EGYPTE, Makrizî, 2 cilt, Paris 1845, toplam 1164 s. (479)

HISTOIRE DES TURCS D’ASIA CENTRALE, W.Barthod, Adrien 1945, A4, 218 s. (1705)

HISTOIRE DES TURCS, Jean Paul Roux, Fayard 1984, A4, 398 s. (1986)

HISTOIRE DU MATERIALISME, F.A.Lange, Paris 1921, A4, 2 cilt, toplam 1226 s. (2116)

HISTOIRE DU MONDE l’EMPIRE MONGOL, Lucien Bouvat, Paris 1927, A4, 362 s. (5268)

HISTOIRE DU SULTAN DJELAL ED-DIN MANKOBIRTI, PRINCE DU KHAREZM PAR MOHAMMED EN-NESAWI TRABDUITDE L’ARABE, O.Houdas, Paris 1895, B4, 512 s. (2595)

HISTOIRE ECONOMIQUE DE LA TURQUIE, F.A.Belin, 3 cilt. (997)

HISTOIRE ET CLASSIFICATION DE l’OEUVRE d’IBN ARABI ETUDE CRITIQUE, Osman Yahia, Şam 1964, B4, 674 s. (4623)

HISTOIRE ET DESCRIPTION DE TOUS LES PEUPLES ASIA MINEURE, Charles Texier, Paris 1882, A4, 800 s. (5844)

HISTOIRE ET INSTITUTIONS DES EGLISES ORIENTALES AU MOYEN AGE, J. Dauviller, 1983, 320 s. (1212)

HISTOIRES CROISEES, Anahide Ter Minassian, Marsilya 1997, A4, 295 s. (2048)

HISTORIA CHANA ISLAM GERESA III, Hadzy Mehmed Senai Krymu, 276 s., Varşova 1971. (45)

HISTORIA E PERANDORISE BIZANTINE, George Ostrovski, Dituria 1997, A4, 436 s. (2119)

HISTORIA TURCHESCA (1300-1514), Donado de Lezze, Bükreş 1909, A4, 352 s. (4720)

HISTORIANS AND ETHICS, THEME ISSUE;43, Wesleyan 2004, B4, 184 s. (5109)

HISTORIANS OF THE MIDDLE EAST, B.Lewis, Londra 1962, A4, 528 s. (3043)

HISTORICAL DICTIONARY OF AFGANISTAN, Ludvig W.Adamec, Londra 1991, A4, 392 s. (4685)

HISTORICAL DICTIONARY OF INDIA, Surjit Mansigh, Londra, A4, 530 s. (4667)

HISTORICAL DICTIONARY OF PALESTINE, N.Y.Nazzal, L.Nazzal, Londra 1997, A4, 300 s. (2739)

HISTORICAL GEOGRAPHY OF ASIA MINOR, W.M.Ramsay, Amsterdam 1962, B4, 516 s. (6232)

HISTORICAL GEOGRAPHY OF THE OTTOMAN EMPIRE, D.E.Picher, Londra 1972, A3, 236 s. (56 s. renkli) (2801)

HISTORICAL GEOGRAPY OF ASIA MINOR, W.M.Ramsay, New York 1974, A4, 6+522 s. (2315)

HISTORICAL SKETCH OF THE CRIMEA, Antony Grant, Londra 1855, A4, 118 s. (3721)

HISTORIE DE LA PHILOSOPHIE ISLAMIQUE, Henry Corbin, A4, 548 s. (4494)

HISTORIE DES MONGOLS, Jean de Plan Carpin, Paris 1965, A4, 208 s. (4470)

HISTORISCHE BUCHERKUNDE SUDOSTEUROPA, 1988, 548 s. (648)

HISTORISCHES WÖRTERBUCH DER PHILOSOPHY, Joachim Ritter, Basel 1971, B4, 3 cilt toplam 1848 s. (5193)

HISTORY AND CULTURE IN THE MEDIVAL MUSLIM WORLD, S.M. Stern, 1984, 352 s. (1210)

HISTORY AND IMPERIALISM; A CENTURY OF THEORY FROM MARX TO POSTCOLONIALISM, Patrick Wolfe, A4, 33 s. (4148)

HISTORY AND METHODS OF THE SCIENCES, A.D.Ritcie, Edinburg 1958, 240 s. (1611)

HISTORY AND SYSTEMS OF SOCIAL PSYCHOLOGY, W.S.Shakian, Boston 1982, A4, 642 s. (2710)

HISTORY DE LA REGENERATION DE LA GRECE, Pouqueville, Paris 1843, A4; cilt I, 238 .; cilt II, 230 s.; cilt III, 234 s.; cilt IV, 224 s.; cilt V, 220 s.; cilt VI, 212 s. (4320)

HISTORY ENGRAVING AND ETCHING, A.M.Hind, New York 1923, A4, 508 s. (4000)

HISTORY OF ANTIOCH IN SYRIA, Granville Downey, New Jersey 1961, A4, 792 s. (4788)

HISTORY OF ARABIAN MUSIC TO XIIIth CENTURY, Henry George Farmer, Luzag and Co., Londra 1929, XV+264 s. (3343)

HISTORY OF BUKHARA, R.N. Frye, Massachusetts 1954, 196 s. (77)

HISTORY OF DAMASCUS, 363-555 a.h., Ibn Al-Qalaisi, Leyden 1908, A4, 448 s. (2808)

HISTORY OF ESTHETICS, Katherine Everett Gilbert, Londra 1956, A4, 640 s. (4648)

HISTORY OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY, E.Boring, New York 1929, A4, 22+777s. (2331)

HISTORY OF FORMAL LOGIC, I.M.Bochenski, Ivo Thomas, Münih 1956, A4, 586 s. (6408)

HISTORY OF GREEK LITERATURE, Albin Lesky, Edinburgh 1966, B4, 944 s. (5065)

HISTORY OF GREEK MATHEMATICS, Thomas Heath, Londra 1921 (I.cilt A4, 464s.; II.cilt A4, 602 s.) (2087)

HISTORY OF GREEK PHILOSOPHY, W.K.S.Guthrie, Cambridge 1965, I.cilt, A4, 556 s.; II.cilt, A4, 576 s.; III.cilt, A4, 560 s.; IV.cilt, A4, 620 s.; V.cilt, A4, 528 s. (1681)

HISTORY OF GREEK PHILOSOPHY, W.K.S.Gutrie, Cambridge Uni. 1981, A4, 472 s. (1979)

HISTORY OF HISTORICAL WRITING, Harry Elmer Barres, New York 1963, A4, 475 s. (4461)

HISTORY OF HUMAYUN (HUMAYUN NAME), GUL BADAN BEGAM (PRINCESS ROSE BODY), Londra 1902, 470 s. (270)

HISTORY OF INDIA AS TOLD BY IT’S OWN HISTORIANS, THE MUHAMMADAN PERIOD, H.M.Elliot, 8 cilt, A4, 4.686 s. (4007)

HISTORY OF INDIA, G.Dunbar, Delhi, A4, 650 s. (4656)

HISTORY OF INDIA, Henry Beveridge. 1862, 8 cilt, toplam 2484 s. (1214)

HISTORY OF INDIA, J.C.Powell-Price, Londra 1955, A4, 756 s. (3448)

HISTORY OF IRANIAN LITERATURE, Jan Rypka, 960 s. (856)

HISTORY OF ISLAMIC SPAIN, Montgomery Watt, 1965, 224 s. (1274)

HISTORY OF MATHEMATICS, Floian Casorı, New York, 1893, A4, 526 s. (1770)

HISTORY OF MODERN INDIA (1819 – 1964), K.B.Keşwani, Bombay 1990, A4, 364 s. (3418)

HISTORY OF MONGOLS, Henry H.Howorth, New York, A4, 464 s. (4957)

HISTORY OF MY STRUGGLES, A.Wambery, Londra 1905, A4, 10+492 s. (2313)

HISTORY OF OTTOMAN POETRY, E.J.W. Gibb, 6 cilt, toplam 2336 sayfa, Londra 1909 (333)

HISTORY OF PALESTINE AND SYRIA, A.T. Olstead, Michigan 1965, A4, 700 s. (5897)

HISTORY OF PHILOSOPHY, Frank Thilly, New York, 1914, B4, 680 s. (2039)

HISTORY OF PHILOSOPHY, J.Marias, 1967, 544 s. (1262)

HISTORY OF POLAND (1697-1935), W.F.Reddaway, Londra 1941, A4, 656 s. (3508)

HISTORY OF POLITICAL PHILOSOPHY, Leo Strauss, Chicago 1963, A4, 804 s. (4009)

HISTORY OF PRE-MEIJI COMMERCE IN JAPAN, Toyoda Takeshi, Londra 1969, A4, 140 s. (7305)

HISTORY OF RELIGION IN BRITAIN, S. Gilley, J.Sheils, Oxford, 606 s. (1532)

HISTORY OF RELIGION, ANGLICANISM IN HISTORY AND TODAY, J.W.C. Wand, Londra 1961, A4, 284 s. (4681)

HISTORY OF RELIGIOUS IDEAS, FROM MUHAMMAD TO THE AGE OF REFORMS, Mircea Eliade, Chicago 1982, cilt 2, 584 s.; cilt 3, 376 s. (1978)

HISTORY OF RELlGlON, The Ancient Gods, E. O.James, l060, 440 s. (934)

HISTORY OF SCIENCE, Sir W.C.Dampier, New York 1971, A4, 572 s. (3495)

HISTORY OF SERVIA AND THE SERVIAN REVOLUTION, Leopold von Ranke, New York 1973, A4, 480 s. (5027)

HISTORY OF THE ANRMENIANS IN MALATYA, Arshag Alboyadjian, Beyrut 1961, B4, 1580 s. (7874)

HISTORY OF THE ARAB PEOPLES, Albert Hourani, Massachusettes 1991, A4, 576 s. (5235)

HISTORY OF THE ARMENIAN REVOLUTIONARY FEDERATION DASHNAKTSUHON 1890/1924, Hratch Dasnabedian, Milan 1989, A3, 226 s. (5115)

HISTORY OF THE ARMENIANS OF SEBASTIA AND NEIGHBORING VILLAGES, Arakel Patrik, volume 1, (Ermenice), Beyrut 1974, B4, 940 s. (6639)

HISTORY OF THE ART OF WAR IN THE SIXTEENTH CENTURY, Charles Oman, Londra 1937, A4, 800 s. (5849)

HISTORY OF THE BYZANTINE EMPIRE 324-1453, A.A.Vasiliev, Madison 1952, B4, 12+246 s. (2323)

HISTORY OF THE BYZANTINE STATE, George Ostrogorsky, Oxford 1956, B4, 578 s. (5653)

HISTORY OF THE CAMPAIGNS, Count Aleksander Suworow-Rymniskski, Londra 1813, B4, 112 s. (6265)

HISTORY OF THE CRUSADES, Steven Runciman, Cambridge 1957, A4, 392 s. (5299)

HISTORY OF THE FIRST BULGARIAN EMPlRE, I.Runciman, Londra 1930, 30 s. (1665)

HISTORY OF THE GEORGIAN PEOPLE, W.E.D.Allen, Londra 1971, A4, 24+430 s. (3 Harita) (2314)

HISTORY OF THE GROWTH AND DECAY OF THE OTTOMAN EMPIRE, D.Cantemir. 480 s. (1056)

HISTORY OF THE JAQISH KHOZAS, D.M.Bunlop, Princeton 1954, 288 s. (86)

HISTORY OF THE JEWS, S.Grayzel, Philadelphia 1952, A4, 28+843 s. (2288)

HISTORY OF THE LEVANT COMPANY, A.C.Wood, 1964, 272 s. (1235)

HISTORY OF THE MARITIME WARS OF THE TURKS, James Mitchell, Londra 1831, A4, 88 s. (6338)

HISTORY OF THE OTTOMAN EMPIRE AND MODERN TURKEY, 2 cilt, S.J.Shaw, Cambridge 1976. 542 s. (183) (241)

HISTORY OF THE POPES, Fernand Hayward, Londra 1931, A4, 426 s. (4004)

HISTORY OF THE PRESENT STATE OF THE OTTOMAN EMPIRE, Londra 1686, 4l8 s. (974)

HISTORY OF THE RISE OF THE MAHOMEDAN POWER, John Briggs, Lahore 1977, 2 cilt, A4, 570+544 s. (5898)

HISTORY OF THE RUSSO TURKISH WAR, Edmund Ellier, Londra 1878, 1. cilt 589 s.; 2.cilt 600 s. (6066)

HISTORY OF THE TURKISH EMPIRE, Paul Rycaut, Londra 1687, A3, 348 s. (7198)

HISTORY OF THE TURKS BEGINNING WITH THE YEAR 1679, Londra 1700, B4, 638 s. (7885)

HISTORY OF TURKEY, A.De Lamartine, New York 1857, 3 cilt, 1230 s. (971)

HISTORY OF WESTERN PHILOSOPHY, Bertrand Russel, New York 1945, A4, 930 s. (1874)

HISTORY OF ZIONISM, Walter Laqueur, New York 1972, A4, 56 s. (5860)

HISTORYA OF LOGIC, A.Dimitriu, Kent 1975; cilt.I, 16+336 s.; cilt.II, 265 s.; cilt.III, 393 s.; cilt.IV, 264 s. (2265)

HİTABATI HAZRETİ ABDULBAHA Fİ AVRUBA VE AMERİKA, Mısır 1921, A4, 288 s. (4291)

HİTİTCE VE AKATCA KLAVUZ, İst. 1967, 32 s. (1449)

HİTLER VE NASYONAL SOSYALİZM, Cahit Hikmet, İst. 1933, A4, 148 s. (3524)

HITLER’S ENVOY EXTRAORDINARY,Von Papen, l968, 305 s. (491)

HIVAR BEYNE’L-FELASİFE VE’L-MÜTEKELLİMİN, Hüsameddin Alusi, Vezaretü’s-Sakafe 1986, B4, 248 s. (5563)

HIVAR MAA-SADIKİ’L-MÜLHİD, Mustafa Mahmud, Kahire 1989, (Arapça), 136 s. (7180)

HIYABAN, Hüsnü Vedad, İst. 1326, 5 sayı (2416)

HİZMET-İ UMUMİYE MÜESSESATI, İsmail Faik, İst. 1336/1920-1337/1921, 1-7 sayı, A3, 132 s. (2802)

HOCA SADETTİN, Ahmet Refik, İst., 52 s. (714)

HOKEY OYUNU, İdman Yurdu tarafından tab ve neşrettirilmiştir, İst. 1334, A4, 13 s. (2890)

HOLY MOUNTAIN, M.B.Pennington, Londra 1979, 320 s. (1523)

HOMAGE TO QWERT YUIOP, Londra 1987, 604 s. (1561)

HOMME ET SON DEVENIR SELON LE VEDANTA, R.Guenon, Paris 1978, A4, 225 s. (2362)

HOMMES ET CHOSES JUITS PORTUGARS EN ORIENT, A.Galante, 1927, 40 s. (1080)

HONOUR, FAMILY AND PATRONAGE, J.K.Camhell, Oxford 1964, A4, 408 s. (4677)

HORASAN Fİ ASRİ’L-GAZNEVİ İMADİ, 1997, A4, 264 s. (6601)

HORASAN Fİ’L-ASRİ’L-GAZNEVİ, D.Muhammed Hasan Abdülkerim el-İmadi, (Arapça), 1997, (6877)

HORATIUS Opera, Fridericus Klinger, A4, 404 s. (6647)

HORRORS OF ALEPPO GERMAN EYEWITNESS 1914, 24 s. (1416)

HOSPITALIER EN TERRE SAINTE ET A CHYPRE (1100-1310), J.Delaville le Roulx, Paris 1904, B4, 457 s. (1849)

HOŞSADA, İbnülemin Mahmut Kemal İnal 384 s. (1282)

HOUSE OF NASI THE DUKE OF NAXOS, Cecil Roth, 76 s. (1133)

HOUSE OF PTOLEMY, E.Bevan, Şikago 1978, A4, 410 s. (2326)

HOUSES OF HISTORY, Anne Green, Manchester 1999, A4, 352 s. (3981)

HOXHE HASAN TAHSİN EFENDİ, Arnavutca, Tiran 1998, A4, 184 s. (3611)

HOZYAYSTVO KULTURA İ BİT SELSKOGO NAELENİYA TURKMENSKOY SSR, Yakov Romanoviç Vinnikov, Moskova 1969, A4, 316 s. (2648)

HÖLDERLINS HYMNEN GERMANIEN UND DER RHEIN, Martin Heidegger, Frankfurt 1989, A4, 308 s. (5660)

HUDA EZ DİDGAH-I KUR’AN, Ayetullah Behişti, Farsca, Tahran 1368, A4. (6131)

HUDA RABBİM, İBRAHİM HAKKI ERZURUMİ (veya KÜTAHYALI ŞAİR GAYBİ), İzmir, Keşişyan Matbaası 1338, A4, 8 s. (2986)

HUDUD AL ALAM, THE REGIONS OF THE WORLD, V. Minorsky, Londra 1937, 546 s. (442)

HUKUK BAŞLANGICI, Abdülhak Kemal Yörük, İst 1956, A4, 184 s. (5308)

HUKUK FELSEFESİ DERSLERİ, Abdülhak Kemal Yörük, İst 1952, A4, 224 s. (5292)

HUKUK FELSEFESİ DERSLERİ, Giorgio del Vechio, İst 1940, B4, 350 s. (4924)

HUKUK FELSEFESİ, M.Yavuz, İst. 1935, A4, 174 s. (3948)

HUKUK MANTIĞI VE TEFSİR, Ali Hikmet Berki, Ank. 1948, 274 s. (595)

HUKUK TALEBESİ CEMİYETİ NİZAMNAMESİ 1928, A4, 21 s. (2894)

HUKUK TARİHİ (Ağaoğlu Ahmed), İst. 1932, 190 s. (771)

HUKUK TARİHİ DERSLERİ, 2. SENE, Sadri Maksudi Arsal, Ankara 1926-27, B4, 416 s. (5994)

HUKUK VE SOSYOLOGLAR, Ali Fuat Gedik, İst 1945, A4, 208 s. (6663)

HUKUK-I VALİDEYN, Mevlevi Abdullah Kasımi, 1421, Türki (Tatarca), A4, 152 s. (6155)

HUKUKUN UMUMİ ESASLARI, Sadri Maksudi Arsal, Ankara 1937, B4, 224 s. (4926)

HULASA-İ HUMAYUNNAME MULAHHASI, Ahmed Midhat, İst. 1304, A4, 600 s. (2437)

HULASA-İ KAVAİD-İ TÜRKİYE, Behçet, İst. Asır Mat., 1318, A4, 87 s. (3027)

HULASATÜ’L İTİBAR, Ahmet Resmi, 120 s. (487)

HULASATÜ’Ş-ŞURUH, Ali Rızaefendizade Halil Esad, İst 1305, A4, 592 s. (7325)

HULASATÜ’L-BEYAN Fİ TEFSİRÜ’L-KURAN, Mehmed Vehbi, Evkaf-ı İslamiye Matbaası, İst 1341 (1925), B4
3.cilt 290 s.
4.cilt 294 s. (6407)

HUMAN CONDITION, Hannah Arent, New York 1959, A4, 400 s. (3922)

HUMAN NATURE, Thomas Aquinas, Indianapolis 1999, A4, 282 s. (5402)

HUMAN SCIENCES, J.Hyrup, New York 2000, A4, 460 s. (3496)

HUME, A.J.Ayer, Oxford 1980, A4, 112 s. (5014)

HUNDERT JAHRE PSYCHIATRIE, Emil Kraepelin, Berlin 1918, B4, 116 s. (6164)

HUNDRED THUSAND FOOL OF GOD, Theodore Levin, New York 1986, A4, 330 s. (1822)

HUNEYN B. İSHAK, (Arapca), Ahmed b. Muhammed b. Abdullah El-Dibyan, cilt I-II, Riyad 1992, 720 s. (1912)

HUNNI U KİTAE, L.N.Gumilev, Sen Petersburg 1994, A4, 272 s. (5858)

HUNTERS, Elman R. Sercive, Michigan 1966, A4, 118 s. (5887)

HURDE-ÇİN, Şemsettin Sami, Mihran Matbaası, İst 1302 (Osmanlıca), A4, 56 s. (7226)

HURUBÜ’L-BALKAN VE’L-HAREKETİ’L-ARABİYYE Fİ MEŞRUKÜ’L-ARABİ’L-OSMANİ, B4, İSAM Demirbaş No. 079 873, sınıflama yeri 956.0743 (5725)

HUSSERL EXPOSITIONS AND APPRAISALS, F.A.Elliston – P. McCormick, Notre Dame 1977, B4, 400 s. (5220)

HUSSERL UND KANT, Iso Kern, Netherlands 1964, A4, 472 s. (5077)

HUSSERL, PHILOSOPHIE PREMIERE 2, Paris 1972, A4, 380 s. (7017)

HUSSERL, RECHERHES LOGIQUES 3, Paris 1963, A4, 324 s. (6827)

HUSUNÜ’L-HAMİDİYYE Lİ’L-MUHAFAZATÜ’L-ALE’L-AKAİDİ’L-İSLAMİYYE, Hüseyin bin Muhammed El Cisre’l-Trablus, 1261-1327, B4, 160 s. (7508)

HUSUSÜ’L-ME’MÜL MİN İLMİ’L-USUL, Seyyid Muhammed Sıddık, (Arapça), İst 1290, 214 s. (5048)

HUTBELER, Tunalı Hilmi, (1141)

HUTUTU’L-ARİZA Lİ’L-ÜSSÜ’L-LETİ KAME ALEYHA DİNE’Ş-ŞİATİ’L-İMAMİYYETİ’L-İSNA AŞERİYYE, Muhibbüdin el-Hatib, Arapça, Medine 1400 H., B4, 58 s. (3093)

HUZUR-I AKL U FENDE MADDİYUN MESLEK-İ DALALETİ, Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, İst 1332, (Osmanlıca), 159 s.(6517)

HÜCCET ÜL İSLAM, İmam Gazali, Mehmed Ali Aynî, İst. 1327, 375 s. (1893)

HÜDAVENDİGAR VİLAYETİ SALNAME-İ RESMİSİ, 1325 Sene-i Hicriyesine Mahsus, Defa 34, Bursa, B4, 616 s. (2165)

HÜKMÜ VEDAİÜ’L-BUNUK VE ŞEHADATU’L-İSTİŞMAR Fİ’L-FIKH’L-İSLAMİ, Ali Ahmed es Salus, Mektebetu Darü’l-Kuran, 1474/2003. (6158)

HÜLASA-İ REHNÜMA-YI FARİSİ, Habib Efendi, Dersaadet 1309, A4, 100 s. (6329)

HÜLASATÜ’L-BEYAN Fİ-TEFSİRÜ’l-KURAN, AMME CÜZÜNÜN TAMAMININ TEFSİRİNİ MUHTEVİDİR, Mehmed Vehbi Konyalı, İst. 1341-1343, B4, 310 s. (3103)

HÜLASATÜ’T-TASAVVUF, Muhammed Fevzi İbn Muhammed Şerif El-Batumi, basıldığı yer ve tarih yok, Arapca 64 s. (3333)

HÜNER-İ AHD-İ TİMURİYAN VE MÜTEFERRİAT-I AN, Abdülhayy Hubibi, Farsça, Tahran 2535, B4, 1020 s. (6014)

HÜR FİKİRLERİ YAYMA CEMİYETİNİN BEYANNAME VE ESAS NİZAMNAMESİ, İst. 1949, A4, 17 s. (4195)

HÜRREM SULTAN (MİLLİ ROMAN), M.T.Tan, İst. 1937, A4, 476 s. (2758)

HÜRRİYET-İ NİSVAN, Kasım Emin, çev.Zeki Megamiz, Dersaadet 1331, A4, 242 s. (6034)

HÜRRİYET, (Osm., dergi), Londra, 1868-1870, 100 sayı. (694)

HÜRRİYET, HÜRRİYET, İsfendiyar İşpay, Ankara 1963, 48 s. (4695)

HÜSEYİN KAZIM BEY, A4, 120 s. (4252)

HÜSN-İ AN, müt. Ahmed İhsan, İst. 1312, B4, 206 s. (2514)

HÜSN-İ AŞK, Şeyh Galib, İst. 1339, A4, 108 s. (3851)

HÜSN-İ SAHABE, Haczade Ali Fehmi, İst 1324, B4, 380 s. (7659)

HYLE, STUDIEN ZUM ARISTOTELISCHEN MATERIE-BEGRIFF, Heinz Happ, Berlin 1971, B4, 972 s. (7751)

  1. PEYGAMBER VE ZAMANI, Tahirü’l-Mevlevi, İst 1341-1339, Osmanlıca, A4, 48 s. (5799)

HZ.MUHAMMED VE CHARLEMAGNE, Henri Pirenne, Ankara 1984, A4, 380 s. (4958)

HZ.MUHAMMED’İN HAYATI, İbn Hişam, Çev. Yusuf Velişah Uralgiray, Riyad 1985/1405, B4, 556 s. (2822)

  1. ve II YÜZYILLARDA HRISTİYANLIK, K.Bihlmeyer-H.Tuchle, İst 1972, A4, 154 s. (4953) (5710)

I.DÜNYA HARBİNDE TÜRK HARBİ, I.cilt, IV.cilt, Sina – Filistin Cephesi, Ankara 1979, B4, 965 s.
II.cilt, VI.cilt, Hicaz, Asir, Yemen Cepheleri ve Libya Harekatı (1914-1918), Ankara 1978, B4, 1030 s. (7152)

I.DÜNYA HARBİNDE TÜRK HARBİ, III.cilt, Irak-İran Cephesi (1914-1918) I.kısım, Ankara 1979, B4, 965 s. (7151)

İ.İ.NEPLYUEV İ ORENBURGSKİY KRAY V PREJNEM EGO SOSTAV DO 1758g., Kazan 1889, B4, 192 s. (3561)

İ’CAZÜ’L-BEYANİ Fİ KURANİ’L-KERİM, B4, Cezayir 2004
1. cilt 265 s.
2. cilt 387 s. (7455)

İ’TİSAM, (Osm. dergi) 1-71 sayı (1302)

IBN AL-HAYTHAM’S OPTICS, Saleh Beshere Omar, Chicago, 1977, A4, 168 s. (1730)

IBN AN-NAFIS ET LA DE COUVERTE DE LA CIRCULATION PULMONARIRE ABDUL-KARIM CHEHADE, Damas 1955, B4, 84 s. (6613)

IBN ARABI LA PROFESSION DE FOI, Pierre Bernard, Paris 1918, A4, 314s. (2081)

IBN ARABI, L’ARBRE ET LES QUATRE OISEAUX, Denis Gril, Paris 1984, A4, 77 s. (2061)

IBN ARABI, L’ARBRE DU MONDE, M.Gloton, Paris, A4, 232 s. (2153)

IBN IYAS, HISTOIRE DES MAMLOUKS CIRCASSIENS, cilt II (872-906), Kahire 1945, 524 s. (257)

İBN KEMAL TEVARİH-İ AL-İ OSMAN, Şerafettin Turan, TTK Ank. 1957. (179)

IBN KHALDUN IN MODERN SCHOLARSHIP, A.Azmeh, Londra 1981, 356 s. (1519)

İBN RÜŞD’ÜN FELSEFESİ, Nevzad Ayasbeyoğlu, Ank. 1955, B4, 182 s. (2156)

IBN SAB’IN CORRESPONDANCE PHILOSOPHIQUE, Şerafettin Yaltkaya, Paris 1941, B4, 116 s. (4208)

İBN TEYMİYYE, Rizauddin b.Fahriddin, 1911, 148 s. (1934)

İBN-İ BİBİ’NİN XII. ASIR BAŞINDA ANADOLU TÜRKLERİNİN SUDAK POLOVETS (KIPÇAK) VE RUSLARA KARŞI YAPTIKLARI SEFERİN HİKAYESİ, A. Yakubovski, AÜ Dil ve Tarih Coğ. Fak. Dergisi, Mart-Haziran 1954, A4, 24 s. (7091)

İBN-İ MUHENNA LUGATI, Abdullah Battal, 1934, 124s. (152)

İBNİ HALDUN, Hilmi Ziya – Ziyaeddin Fahri, İst 1940, A4, 224 s. (5386)

İBNİ RÜŞD VE İBN RÜŞDÇÜLÜK, (Arapça), 1957, B4, 488 s. (6564)

IBNI SINA AND MYSTICISM, New York 1986, A4, 124 s. (2111)

İBNİ SİNA, Süheyl Ünver, İst. 1953, B4, 245 s. (4215)

İBRAHİM GÜLŞENİ DİVANI, B4, 448 s. (7812)

IBRAHIM PASHA, Grand Vizier of Suleiman The Magnificent, H.D.Jenkins, 1911, 128 s. (806)

İBRAHİM REŞİT AĞA DİVANI, yazma, A4, 880 s. (7135)

İBRANİCE SİLABER – MORE ADEREH, Nesim Behar, İst 5737 (1977), B4, 56 s. (4943)

İBRAY ALTINSARİN, A.F. Efirov, Alma Ata 1949, A4, 48 s. (5826)

İBRET, Abdülhamid’e Verilen Jurnaller ve Jurnalciler, Asaf Tugay, İst., A4, 336 s. (7783)

İCTİHAD, Hürriyet-i Fikriyyeye hâdim, İlmî, Edebî, İktisadî Mecmua, Dr.Abdullah Cevdet, İst.(1904-1928), sayı 1-265 Osm., 266-358 Latin harfli, A3, 6800 s. (2853)

İCTİMAİ NAZARİYELER TARİHİ, Hans Freyer, Ankara 1977, B4, 420 s.(6464)

İCTİMAİ NAZARİYELER TARİHİ, Hans Preyer, Ankara 1977, A4, 404 s. (3677)

İCTİMAİYYAT USULÜNÜN KAİDELERİ, Emile Durkheim, İst 1943, A4, 267 s. (6566)

İÇ KAYNAK, İ.Emre, 440 s. (407)

İÇEL F0LKLORU, Sait Uğur, Ank. 1947, 294 s. (730)

İÇLİ KIZ, (Osm.) Abdülhak Hamit, 1291, 96 s. (1383)

İÇTİMAİ DOKTRİNLER TARİHİ, H.Z.Ülken, İst. 1941, 368 s. (237)

İÇTİMAİ FELSEFE TENKİTLERİ, Hilmi Ziya, İst. 1933, 78 s. (494)

İÇTİMAİYA MECMUASI, 6 sayı, Necmeddin Sadık. (699)

İDARE HUKUKU, Süheyl Derbil, B4,
Cilt I – İdari kaza – İdari Teşkilat, Ankara 1952, 484 s.
Cilt II – İdari Faaliyet, Ankara 1955, 276 s. (7263)

IDEA OF LAW, Dennis Lloyd, Londra 1966, A4, 320 s. (5872)

IDEA OF PHENOMENOLOGY, Edmund Husserl, Hollanda 1973, A4, 60 s. (5959)

IDEA OF PROGRESSS, J. B. Bury New York 1935, A4, 414 s. (6672)

IDEA OF THE HOLY, Rudolf Otto, Londra 1928, A4, 248 s. (6281)

İDEAL GAZETECİ EFENDİ BABAMIZ AHMET MİTHAT, M. Süleyman Çapanoğlu, İst 1964, B4, 248 s. (5368)

İDEALİST TALEBE, (OYUN) Yakim Bahar, 48 s. (1072)

IDEAS PERTAINING TO A PURE PHENOMENOLOG PHILOSOPHY, Hollanda 1989, A4, 460 s. (4649)

IDEAS, GENERAL INTRODUCTION TO PURE PHENOMENOLOGY, Edmund Husserl, Londra 1931, A4, 480 s. (2149)

IDEES DIRECTRICES POUR UNE PHENOMENOLOGIE, Edmond Husserl, Gallimard 1950, A4, 612 s.(6528)

IDENTITAT UND DIFFERENZ, Martin Heidegger, Tübingen 1978, A4, 72 s. (5409)

IDEOLOGY AND DISCONTENT, David E.Apter, Toronto 1964, A4, 344 s. (5644)

IDEOLOGY AND THE DEVELOPMENT OF SOCIOLOGICAL THEORY, I.M.Zeitung, New Jersey 1981, 338 s. (260)

IDEOLOGY, D.Mclellan, M.Keyne, 1986, 106 s. (288)

İFAZATÜ’L-ENVAR ALA USULİ’L-MENAR, Muhammed Alaaddin bin Ali El Haskefi El Hanefi (vefatı h.1088, Şam), tahkik Muhammed Berekat, B4, 368 s. (7489)

İHKAM Fİ TEMYİZİ’L-FETAVA ANİ’L-AHKAM VE’T-TASARRUFATİ’L-KADİ VE’L-İMAM, İmam el-Karufi, Arapça, Mektebü’l-Matbuati’l-İslamiye, Halep 1387/1967, B4, 304 s. (5490)

İHTİLAFU ES-SEYYİD (ŞERİF CÜRCANİ) VE SADEDDİN (ET TAFTAZANİ), Mestcizade, (Arapça), Matbaa-i Mekteb-i Harbiye-i Şahane 1278, A4, 56 s. (5523)

İHTİLÂFU’S-SAHÂBE ESHÂBUHÛ VE ÂSÂRUHÛ Fİ’L-FIKHİ’L-İSLAMİ, Dr. Ebu Surey Muhammed Abdülhâdi, Kahire 1991, A4, 116 s. (4560)

İHTİLAL Mİ INKILAB MI?, Ahmet Ağaoğlu, Ank. 1942, 72 s. (652)

İHTİLAL VE İNKİLAB-I OSMANİ, 31 MART, Yunus Nadi, (Osm.), İst. 1909, A4, 240 s. (3471)

İHTİSAR, Mehmed Rauf, İst. 1325, A4, 246 s. (2505)

İHTİYAT ZABİTLERİ CEMİYETİ ESAS NİZAMI, A4, 8 s. (2929)

II.NATIONAL AEGEAN ISLANDS SYMPOSIUM, İdris Bostan-S.H.Başeren, İst 2004, B4, 140 s. (5125)

III.SELİM, IV.MUSTAFA, II.MAHMUD VE ALEMDAR MUSTAFA PAŞA, Hırand Andreasyan, İST 1972, B4, 72 s. (5955)

İKBALNAME-İ CİHANGİRİ, Muhammed Han Bahşiri Cihangili Padişah bin Ekber Padişah, Kalküta 1865, A4, 320 s. (6685)

İKİ BAYRAK ALTINDA, İMPARATORLUK GEMİSİ BRESLAU/MİDİLLİ KRUVAZÖRÜNÜN HAYAT VE SAVAŞ TARİHİ, Hans Humer, İst. 1928, B4, 176 s. (3647)

İKİ GAVS-I ENAM, ŞEYH ALİ ES SEBTİ, SEYYİD AHMED EL KÜRDİ, Hattatzade Mehmed İhsan, İst 1342, Osmanlıca, A4, 64 s. (5789)

İKİ GAVS-I ENAM: ABDÜLKADİR VE ABDÜSSELAM (KADDESALLAHU ESRAREHÜMA), Mihriddin Arusi (Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi), Kostantiniyye 1331, Osmanlıca, A4, 48 s. (5791)

İKİ HEMŞİRE (PİNKERTON’UN OĞLU), çev. Ayanzade M.Süleyman, Osm., İst. 1335, 34 s. (3327)

İKİ MAKSUDİLER, Abdullah Battal Taymas, İst 1959, A4, 74 s. (4972)

İKİ MEKTEB-İ MUSİBETİN ŞEHADETNAMESİ YAHUD DİVAN-I HARB-İ ÖRFİ VE SAİD-İ KÜRDİ, Said-i Kürdi (Nursi), İst. 1327(1911), A4, 48 s. (4025) (5475)

IKILAS, İlya Hakanov, Almatı 1990, A4, 256 s. (3965)

İKİNCİ BÜYÜK KONGREDE GENEL BAŞKAN PROF. REMZİ OĞUZ ARIK’IN KONUŞMASI, Ankara 1953, A4, 40 s. (4175)

İKİNCİ CİHAN HARBİ, Ali İhsan Sabis, 248 s. (842)

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA 1941-1942, BERLİN HATIRALARI VE KIRIM’IN KURTULUŞ DAVASI, Müstecib Ülküsal, İst. 1976, B4, 153 s. (1876)

İKMAL-İ TAHSİL CEMİYETİ NİZAMNAMESİ İst. 1927, A4, 13 s. (2911)

İKSİR Fİ İLM EL TEFSİR, (Arapca), El Tufi, tahkik Abdülkadir Hüseyn, Kahire, 276 s. (1918)

İKTİRAH Fİ İLMİ’S-SARF VE’N-NAHV, Abdurrahman Es-Suyuti, Arapça-Türkçe, tahkik; Ahmet Subhi Fırat, İst 1975, B4, 192 s. (5984)

İKTİSAD MECMUASI, Celal Sahir, (Haftalık) İst. 1331(1916) –1333(1917), 1-43 sayı, B4, toplam 688 s. (2142)

İLACU’R-RABBANİ Lİ’S-SİHRİ VE’L-MESSİ’Ş-ŞEYTANİ, Bahri Muhammed Es-Sehavi, Arapça, Kahire 1341, B4, 176 s. (3200)

İLAHİYAT-I KENAN, Kenan Rufai, İstanbul Matbaa-i Bahriye 1341, Osmanlıca, A4, 16+104+72 s. (6024)

İLAHİYYAT İNDE’L-FARABİ, Abdülkerim El-Merak, Irak 1975, B4, (Arapça), 43 s. (2246)

İLAN-I HÜRRİYET VE SULTAN II.ci ABDÜLHAMİT HAN, Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, İst, A4, 72 s. (7232)

İLANU Bİ’T-TEVBİH Lİ MEN ZEMME’T-TARİH, Şemseddin Muhammed bin Abdurrahman es Sehavi, tahkik ve ilave Franz Rosental, Beyrut, B4, 460 s. (5556)

İLAVELİ ESMAÜ’T-TEVARİH MAA ZEYL, Mehmed Şemi, İran Şirketi Matbaası, A4, 207 s. (7846)

İLAVELİ GÜLDESTE-İ BEDAİ (AHLAK), Ali Seydi, İst. 1327, A4, 192 s. (3612)

İLAVELİ GÜLDESTE-İ CUMHURİYET, BAZI GALATAT-I MEŞHURE, Ali Seyyidi, İstanbul Emniyet Matbaası 1341, A4, 192+16 s. (3571) (4301) (6023)

İLAVELİ İSAGOCİ TERCÜMESİ TUHFETÜ’L-VİLDAN, müt.İbrahim Giridi, Dersaadet 1305, A4, 32 s. (5548)

İLAVELİ KURBAN RİSALESİ, Evliya Efendi, (Osm.) 1325 İst., A4, 64 s. (4593)

İLAVELİ KURBAN RİSALESİ, Evliya Efendi, 2. baskı, Dersaadet 1325, A4, 64 s. (6033)

İLAVELİ USUL-I FARİSİ, Fevzi, 4. baskı, Dersaadet 1306, (Osmanlıca-Farsça), B4, 106 s. (5820)

İLAVELİ ZÜBDETİ’L-TARİFAT Lİ’L-AHİ ÇELEBİ, İst 1308, B4, 72 s. (7578)

ILI REBELLION, L.Benson, Londra 1990, A4, 28+265s. (2330)

İLİM VE FELSEFE, Moritz Schick, Hilmi Ziya, İst. 1934, A4, 56 s. (3836)

İLİM VE UMRAN-I SANAYİ CEMİYETİ NİZAMNAMESİDİR, İst. Tıbbiye-i Şahane Mat. 1335, A4, 8 s. (2884)

İLK DEVİR OSMANLI MİMARİSİNDA CAMİİ, Abdullah Kuran, Ank. 1966, 136 s. (151)

İLK OSMANLI İRAN ANLAŞMASI, Osmanlı İran Münasebetleri (1520-1566), A.Ekber Diyanet, İst. 1971 (261)

İLK TÜRK MATBAASI, Ahmet Refik, İst. 1929, 28 s. (511)

İLKÇAĞDA ANKARA, A.Erzen, Ankara 1946, B4, 170 s. (2715)

İLKOKULLARDAKİ YOKSUL ÇOCUKLARA YARDIM CEMİYETİ NİZAMNAMESİ, A4, 4 s. (4172) (4194)

İLLİYET MESELESİ VE DİYALEKTİK, Hilmi Ziya Ülken, Ankara 1938, A4, 124 s. (5908)

ILLUMINATION IN ISLAMIC MYSTICISM, Edward Jabra Jurji, Londra 1938, 4.cilt, A4, 180 s. (6353)

ILLUSION OF PERMANENCE, F.G.Hutchins, New Jersey 1967, A4, 240 s. (3444)

ILLUSTRATED DICTIONARY TO XENOPHON’S ANABASIS, John Williams White Boston 1896, A4. (6598)

ILLUSTRATED POLYGLOTTIC DICTIONARY OF PLANT NAMES, Armenag K. Bedevian, Kahire 1936, A4, 1132 s. (3637)

ILM AL-NAFS, Ibn Bajjah, Karaçi 1928, A4, 210 s. (6585)

İLM EL TARİH İNDE’L-MÜSLİMİN, (Arapca), Franz Rosental, tercüme Salih Ahmed el İli, 860 s. (1937)

İLM EL-AHLAK İLA NİKOMAKHOS, Aristotoles, Kahire 1924, B4, iki cilt 700 s. (2238)

İLM-İ HİLAF, İsmail Hakkı İzmirli, İst. 1330(1914), 312 s. (13)

İLM-İ KEHANET,, Dersaadet 1331, (SM.), A4, 42 s. (2195)

İLM-İ KIRAAT İSLAMBOL TARİKİ AHMED ES-SUFİ MESLEĞİ İÇÜN KAVAİD MECMUASIDIR, Osmanlıca, B4, 40 s. (5778)

İLM-İ MABADETTARİ,Emile Boirau, 1341-1343 (1925), l34 s. (943)

İLM-İ MANTIK, Kilisli Hocazade İsmetullah, A4, 63 s. (2401)

İLM-İ RUH-İ İCTİMAİ, G.L.BON, Terc. Abdullah Cevdet, İst. 1924, 287 s. (1909)

İLM’L-MANTIK MİZANU’L-UKUL, Muhammed Hüseyin en-Neccar, Mısır 1357 (1938), B4, 64 s. (3020)

İLM’L-HENDESE VE’L-MENAZİR (İbn Sehl, el-Kuhî, İbn’l-Heysem), Rüşdi Raşid, (Arapça), Beyrut 1996, A4, 532 s. (2171)

İLMİYE SALNAMESİ 1334, Ahmet Refik, İst. Matbaa-i Amire 1916, 780 s. (11)

IM DENKEN PLATONS, Reiner Marten, Almanya 1962, A4, 845 s. (6225)

IM REICHE DES GOLDENEN APFELS, Richard F.Kreutel (6845)

IMAGE DE LA GRECE CHEZ LES VOYAGES FRANCAIS, P.Morphopoulas, Baltimore 1947, 48 s. (1422)

IMAGE OF INDIA IN ENGLISH FICTION, K.C.Belliaopa, Delhi 1991, A4, 392 s. (3512)

IMAGINAIRE, Jean Paul Sartre, Paris 1948, A4, 250 s. (5240)

IMAGINATION SELON HUSSERL, Maria Manuela Saraiva, Lahey 1970, A4, 300 s. (5256)

İMAM GAZALİ, Rizauddin b.Fahriddin, 96 s. (1932)

İMAM SHAMİL, MUHAMMAD HAMİD (MAJOR), Lahor 1979, A4, 160 s. (6687)

İMAMİYE ŞİASI, Ethem Ruhi Fığlalı, Ankara 1964, B4, 274 s. (5935)

İMAN ERKANÜHU, HAKİKATÜHU, NEVAKIZUHU, (Arapça), Dr.Abdurrahman Naim Yasin, 4.baskı, Kuveyt B4, 356 s. (5604)

İMAN-I FİRAVN, Celaleddin Devvani, Mısır 1924, B4, 96 s. (4349)

İMANA TASALLUT (ŞAPKA MESELESİ), Süleyman Nazif, İst 1341, A4, 34 s. (5452)

İMANIN ŞUBELERİ, A3, 240 s. (5719)

İMERELOGİON – TONETNİKONFİİ, LANTROPİKEN KATASTİMATON, İst 1905, B4, 522 s. (6104)

İMERELOGİON TİS ANATOLİS POLİTEİOGRAFİKON, FİLOLOGİKON KAİEPİSİMONİKON 1885, İst 1884, B4, 272 s. (6102)

İMERELOGİON, İst 1907, B4, 404 s. (6100)

İMERELOGİON, İst 1907, B4, 506 s. (6103)

İMERELOGİON, Stravrou N. Zervepauleu, İst 1940, B4, 194 s. (6095)

İMLA LUGATİ, (Dil Encümeni), İst. 1928, A4, 390 s. (1760)

İMLA LÜGATI, İst. 1928, A4, 392 s. (3966)

IMMIGRATION TURQUIE EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE, Paris 1992, A4, 244 s. (3482)

İMPARATORİ-İ OSMANİ VE DEVRE-İ TEMEDDÜN-İ BURJUVAZİ-Yİ GARB, Abdülhadi Hariri, Meşhed 1364, A4, 112 s. (4419)

İMPERATORSKAYA ROSSIYA MUSULMANSKİY MİR, D. Y. Arapov, Moskova 2006, A4, 488 S.(6456)

IMPERIAL BODIES, E.M.Collingham, A4, 292 s. (3497)

IMPERIAL HAREM, L.Peirce, l993, 384 s. (1250)

İMTİHAN-I EZKİYA, İst. 1309, Şirket-i Sahafiye-i Osmaniye, B4, 164 s. (4324)

İMYA OÇERKİ POTEORİİ TYURKSKOGO SLOVOİZMENENİYA, v.g.Guzev, Leningrad 1987, A4, 145 s. (2645)

IN AND AROUND STAMBOUL, Edmund Hornby, Philadelphia, A4, 604 s. (6113)

IN AND AROUND STAMBOUL, Mrs. Edmund Hornby, II.cilt, Londra 1858, A4, 296 s. (6267)

IN THE ANGLO-ARAB LABYRINTH, Elie Kedourie, Londra 1976, A4, 348 s. (5900)

IN THE BEGINING, W.K.C. Guthrik, Londra 1957, A4, 151 s. (6617)

IN THE DAYS OF THE JANISSARIES, A.Pallis. (824)

IN THE LEVANT, C.D.Warner, Boston 1886, 120 s. (1557)

İNCİL VE SALİB, Abdulahal Davudi, 1913(132O), 244 s. (1146)

İNCİL-İ ŞERİFİN TEFSİRİ, 1865, 400 s. (1496)

INDEPENDANCE CAUCASIENNE, Berlin, sayı 1, 2, 3, A4, 96 s. (6679)

INDEX ARISTOTELICUS, H.Bonitz, Graz 1950, A4, 886 S. (4023)

INDIA AND CHINA, S.Radhakruhnan, Bombay 1954, A4, 240 s. (2588)

INDIA AND THE PERSIAN GULF REGION (1858 – 1907), Ravinder Kumar, Londra 1965, A4, 260 s. (6370)

INDIA UNDER THE MUSLIM RULE, Talbays Wheeler, New Delhi 1975, A4, 348 s.  (6623)

INDIA, A SHORT CULTURAL HISTORY, H.G.Rawlinson, Londra 1954, A4, 504 s. (3449)

INDIA, REBELLION TO REPUBLIC, R.Jeffery, Delhi 1991, A4, 540 s. (3454)

INDIAN MUTINY, 1857-58, edit. G.W.Forrest, A4, 900 s. (3452)

INDUCTIVE TURKISH LESSONS, F.F.Goodsell, Constantinople 1927, 144 s. (621)

İNDUSTRİ ÇAĞI, DÜNYA TARİHİ BAKIMINDAN ANLAMI, İNDUSTRİ TEKNİĞİNİN TARİHİ, SOSYAL TABAKALAR – İNDUSTRİ TOPLUMU – MANEVİ PROBLEMLERİ – SOSYOLOJİNİN KONUSU VE GÖREVİ, Hans Freyer, İst 1954, B4, 128 s.(6465)

INFLUENCE CHAMANISME TURCO MONGOL, Köprülüzade Mehmed Fuad, İst. 1929, 320 s. (663)

INFLUENCE OF GREEK IDEAS ON CHRISTIANITY, Edwin Hatch, Londra 1957, A4, 396 s. (4003)

İNGİLİZ AFGAN HARBİ 1919, 1341, 32 s. (1217)

İNGİLİZ MUHİBLERİ CEMİYETİ NİZAMNAMESİ, 1330, 15 s. (586)

İNGİLİZ VE AMERİCAN TEKNE SİGORTA KILAVUZLARINA AİT LUGATÇE, 80 s. (931)

İNGİLİZCE SIRPCA SÖZLÜK, Branko Ostojic, 4l6 s. (846)

İNGİLİZCE’DEN TERCÜME NÜMÛNELERİ, İbrahim Aşkî, H. 1332 İst., A4, 68 s. (Osmanlıca) (4588)

İNGİLİZCENİN ŞİVE-İ EFALİ, Aleko, İst. 1324, 416 s. (1443)

İNGUŞETYA, Maryan Yandiyevo, Moskova 2001, A4, 704 s. (4796)

İNHİSARCILARIN İDDİALARINA CEVAP, Hüseyin Hüsnü, İst. 1340, A4, 185 s. (2486)

İNHİTAT-I İSLAM HAKKINDA BİR TECRÜBE-İ KALEMİYE, Said Halim Paşa, İstanbul Matbaa-i Amire 1334, , A4, 31 s. (2995)

İNKILAB KARŞISINDA AKİF, Eşref Edib, İstanbul, A4, 50 s. (5968)

İNKILAB TERANELERİ, Muhammed Kayyum Azizi-Seyfeddin Nuri, (Özbekçe), Kabil 1360, A4, 76 s. (5202)

İNKILAB-I AZİM, Ahmet Refik, İst. 1324, 128 s. (1391) (1166)

İNORODİS İBTİDAİ MEKTEPLERİ İÇİN PETERSBURGDAKİ KAMİSİYEDE YENİ YASALGAN PRAVİLAR, (Arap harfleriyle Tatarca), Orenburg 1908, 42 s. (4553)

INQUIRY INTO THE TERMINATION OF SOVIET FAMINE RELIEF PROGRAMMES AND THE RENEWAL OF GRAIN EXPORT 1922-1923, Charles M.Edmondson, Moskova 1981, B4, 20 s. (4111)

İNSAN BİLGİSİNİN VE VASITALARININ MAHİYETİ HAKKINDA, B4, 240 s. (4752)

İNSAN RUHU EDEBİ MİDİR? (ÖLÜMDEN SONRA DİRİLME PROBLEMİ), Cemil Sena, İst. 1951, 118 s. (597)

İNSAN-I KAMİL VE TASAVVUF, İbnü’t-tayyar Semahaddin Cem, Ankara 1960. (6401)

İNSANU’L-KAMİL Fİ’L-İSLAM, Abdurrahman Bedevi, Vekaletu’l-Matbuat Küveyt, B4, 236 s. (5614)

INSIDE / OUTSIDE: INTERNATIONAL RELATIONS AS POLITICAL THEORY, Steve Smith, Cambridge 1994, A4, 236 s. (5137)

INSIDE CONSTANTINOPLE, Lewis Einstein, New York 1918, a4, 304 s. (7364)

INSIDE OUTSIDE INTERNATIONAL RELATIONS AS POLITICAL THEORY, R.B.Walker, Londra 1993, A4, 236 s. (2482)

İNSUF Fİ CEVAZİ’L-ZEKAT İLE’L-EŞRAF, cem ve telif Es-Seyyid Ali el-Funduki, (Arapça), 1385, A4, 40 s.(6468)

İNŞA-YI HAYRET EFENDİ, Hayret Efendi, Arapça, Kahire 1224, A3, 494 s. (3207)

İNTERESAH MİRA İ DOBROSOSSEDSTVA, İ.F. Çernikov, Kiev 1977, A4, 198 s. (3178)

INTERNATIONAL CRISIS AND DOMESTIC POLITICS, J.W.Lamare, New York 1994, A4, 202 s. (1824)

INTERNATIONAL MARITIME DICTIONARY, Rene de Kerchove, New York 1961, B4, 1025 s. (2098)

INTERNATIONAL POLITICS AND THE MIDDLE EAST, OLD RULES, DANGEROUS GAME, L. Carl Brown, Londra 1984, A4, 276 s. (7604)

İNTİHAR MI, İMATE Mİ? YAHUD VAKA-İ SULTAN AZİZ, Henri Elliot, İst., (Osmanlıca), A4, 48 s. (6928)

İNTİKAM ŞİİRLERİ, Mehmed Ali Tevfik, İst 1328, A4 (5469)

INTIMATE LIFE OF AN OTTOMAN STATESMAN, MELEK AHMED PAŞA (1588-1662), R.Dankoff, New York 1991, A4, 316 s. (2701)

İNTİŞAR, Eş-şeyh Habib Al İbrahim, Side 1933, A4, 66 s. (3605)

INTODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF LAW, Roscoe Pound, New York 1959, a4, 216 s. (5284)

INTRODUCTION A LA THEOLOGIE MUSULMANE, Louis Gardet, Paris 1981, B4, 552 s. (4602)

INTRODUCTION AUX DOCTRINES ESOTERIQUES DE l’ISLAM, T.Burckhardt, Paris 1985, 195 s. (1596)

INTRODUCTION PREHISTOIRE DE L’ASIATIC TURCS AT MONGOLS DES ORIGINES A 1405, Leon Cahun, Paris 1896, 536 s. (121)

INTRODUCTION TO ECONOMIC HISTORY, C.Rider, Ohio 1995, B4, 612 s. (5069)

INTRODUCTION TO LIBRARY AUTOMATION, 220 s. (558)

INTRODUCTION TO METAPHYSICS, Martin Heidegger, Londra 1959, A4, 230 s. (1816) (1827)

INTRODUCTION TO PHILOSOPHICAL ANALYSIS, John Hospers, New York 1953, A4, 544 s. (3968)

INTRODUCTION TO SUFISM, T.B.Hardt, 1976, 128 s. (313)

INTRODUCTION TO THE HISTORY OF MODERN ARABIC OF LITERATURE, J.Brugman, Hollanda 1984, A4, 456 s. (2033)

INTRODUCTION TO THE SCIENCE OF LAW, Karl Gareis, New Jersey 1968, A4, 390 s. (4791)

INTRODUCTION TO WITTGENSTEIN’S TRACTATUS, G.E.M. Anscombe, Londra 1959, A4, 180 s. (6289)

INTRODUCTORY HEBREW GRAMMAR, A.B.Davidson, Edinburg 1941, A4, 258 s. (5285)

INTRODUCTORY RUSSIAN GRAMMAR, 560 s. (559)

INTRODUZIONE VERSE UNA LOGICA DELLA CULTURA, Milano 1978, A4, 424 s. (4955)

INTROUCTI0N TO ALTAIC LINGUISTICS, N. Poppe, Wisbaden 1965, 228 s. (752)

INTRUDUCTION GENERALE A L’ETUDE DES DOCTRINES HINDOUES, R.Guenon, Paris 1976, A4, 328 s. (2364)

INTRUDUCTION TO MODERN LITERARY ARABIC, D.Cowan, Londra 1973, A4, 220 s. (1801)

INTUITION DE L’INSTANT, Gaston Bachelard, Paris 1965, A4, 158 s. (6596)

INVENTING POPULER CULTURE, John Storey, Londra 2003, A4, 162 s. (5425)

İPNOTİ STALİODRAMİA TOU ELLİNİKOU, Avraam Mgenauogia, A4, 286 s. (4824)

IQBAL HIS ART THOUGHT, Syed Abdulvahid, Lahor 1848, A4, 324 s. (7869)

IRAK MEKTUPLARI, Babanzade İsmail Hakkı, 1329(19l3), 252 s. (702)

IRAK TÜRKMENLERİ ŞEHİTLER ALBÜMÜ, İst 1993, A4, 93 s. (4503)

İRAN DEVLETİ VE AVRUPA, İst., A4, 52 s. (2606)

İRAN HATIRATI (1930-1934), R.Hüsrev Gerede, İst. 1952, A4, 320 s. (2099)

İRAN INKILABI, Ağaoğlu Ahmet İst. 28 s. (653)

IRAN PERSE ET AFGANISTAN, Raymond Furon, Paris 1951, A4, 336 s. (5431)

İRAN TÜRKLERİ, S.Azer, İst. 1942, 44 s. (753)

İRAN UYANIYOR, Çev. Mustafa Şevket, Ankara 1926, A4, 35 s. (2492)

İRAN VE AVRUPA MUHAREBESİ, 1333, A4, 48 s. (4418)

İRAN VE İNKILABI, A.Ağaoğlu, Ank. 1941, A4, 225 s. (2360)

İRAN, Lord Curzon, Osmanlıca, İst 1927, B4, 208 s. (5987)

İRAN, Lord Gurzon’un, 1892 yılında basılan tercüme, 1927, 208 s. (1024)

İRAN’DA METAFİZİĞİN GELİŞMESİ, M.İkbal, İst. 197l, 100 (756)

İRAN’IN İÇYÜZÜ, Hüsnü Beyin Vatan gazetesindeki makaeleri, 1926 (1023)

IRANICA, V. Minorsky, l964, 348 s. (416)

İRANLILAR, 1927, 200 s. (1025)

İRANNAME, Lahudi, İst. 1338, A4, 72 s. (4422)

IRANS AUFST IEG ZUM NATONALSTAAT, W.Hinz, Berlin 1936, 180 s. (64) (279)

IRAQ TURKMANLARI, Cevanşir Hıdırcı, Bakü 1993, A4, 104 s. (7458)

İRFAN ORDUSUNUN EL KİTABI, İMAM-I GAZALİ, terceme Ahmet İnce, İst. 1971, A4, 66 s. (7231)

IRKLARI VE TÜRKLERİ BALMUMU SANAN İSMAİL HAMİ DANİŞMEND’E CEVAB, Reha Oğuz Türkan, İst. 1939, A3, 25 s. (4400)

IRRIGATION CIVILIZATION; A COMPARATIVE STUDY, J.H.Steward – R.M.Adams, Washington 1955, B4, 88 s. (5956)

İRŞADÜ’N-NAKKAD İLA TEFSİRÜ’L-İCTİHAD, Muhammed bin İsmail es-Senani, Arapça, Beyrut 1992, B4, 112 s. (6080)

İRŞADÜL-İBAD MİN AVAMİL MÜ’MİNİN, Ankara 1960, B4, 344 s. (5347)

İRTİKA, Fennî, Edebî, Musavver Osmanlı Gazetesi, Mehmed Tahir Memduh, 8 mart 1315/1899 – 6 Şubat 1319/1904 (1-251. sayı) (2339)

İRTİKA, neşreden Dr.Memduh, Osmanlıca haftalık gazete, İst. 1313, sayı 4-23 (2641)

İSAGOCİ ŞERH-İ FENARİ, Dersaadet 1322, B4, 48 s. (2535)

İSAGUCİ HAŞİYESİ, Abdullah Efendi, Arapca, 1287, B4, 44 s. (3821)

İSAM ALE’L-CAMİ, Arapça yazma, A3, 510 s. (3212)

İSKAN TARİHÇESİ, İst 1932, A4, 152 s. (7551)

İSKAN VE TEAVÜN CEMİYETİ UMUMİ KONGRE MÜBADELE ENCÜMENİ MAZBATASI, İzmir 1339, A4, 15 s. (3099)

İSKİTLER,Ali Rna Seyfi 1934 1 L2 s. (250)

ISLAH-I NESL-İ FERES CEMİYETİ NİZAMNAMESİ, İst., A4, 15 s. (3096)

ISLAHU’L-MANTIK, İbn Sikkit, şerh ve tahkik Ahmed Muhammed Şakir, Abdüssalem Muhammed Harun, Arapça, 4. baskı, B4, Kahire 1987, 516 s. (5494)

İSLAM – TÜRK ANSİKLOPEDİSİ (A harfi), İst 1941, A3, 800 s. (5111)

İSLAM – TÜRK ANSİKLOPEDİSİ, No.1-100, İst 1940, A3, 1600 s. (5110)

ISLAM AND MODERNISM IN EGYPT, C.C. Adams, New York 1968, 290 s. (420)

ISLAM AND POLITlCAL DEVELOPLEMENT IN TURKEY, B.Toprak, Brill 1981, 176 s. (719)

ISLAM AND TASAVVUF, Baba KasımShah Faridi, 1931, 148 s. (999)

ISLAM AND THE ABODE OF WAR, David Ayalon, Variorum 1994, A4, 320 s. (1860)

ISLAM AND THE RUSSIAN EMPIRE, Maxime Rodinson, 288 s. (421)

ISLAM AND THE WEST, N.Daniel, Edinburg 1958, 456 s. (1337)

ISLAM AND THE WEST, Richard N.Frye, Londra 1957, A4, 216 s. (5690)

İSLAM DÜNYASI, (Osm. dergi) 1-26 sayı, (963)

İSLAM DÜNYASI, KISA KRONOLOJİ, Jean Sauvoget, Ankara 1963, B4, 138 s. (5090)

İSLAM DÜŞÜNCESİ, Hilmi Ziya Ülken, İst. 1946, 676 s. (252)

İSLAM DÜŞÜNCESİNİN İLAHİ TARAFI, Muhammed U.Beciy, İst. 1948, A4, 216 s. (2352)

ISLAM E CRISTIANESİMO, (İtalyanca), 1962, 400 s. (697)

ISLAM ET LAIGITE, Michel Bozdemir, Paris 1996, A4, 462 s. (1778)

ISLAM EUROPA AND EMPIRE, N.Daniel, Scotland l966, 636 s. (1361)

İSLAM FELSEFESİNE IŞIK VEREN SEYYİDLER, M.Kazım Öztürk, Ankara 1969, A4, 180 s. (5243)

İSLAM GÖRÜŞÜYLE RİYAZİ COĞRAFYA YARATILAN GEZİ – KONAK SAHASI, Mehmet Aydın Topuzdağ, İst 1953, A4, 55 s. (7262)

İSLAM İLAHİYATINDA ŞEYH BEDREDDİN, İbnü’t-tayyar Semahaddin Cem, İst 1966, A4, 56 s. (6400)

ISLAM IN ANATOLIA AFTER THE TURKISH INVANSION (PROEGOMENA), M.Fuat Köprülü, İngiliceye çeviren G.Leiser, Utah 1993, A4, 162 s. (2754)

ISLAM IN EUROPEAN THOUGTH, A.Hourani, USA 1991, 212 s. (1351)

ISLAM IN REVOLUTION, H.Dekmejian, Syracuse Univ., 1985, 266 s. (289)

ISLAM IN THE MODERN WORLD, D. Maceoin, Ahmet al Shah, Londra 1983, 168 s. (287)

İSLAM MANTIK TARİHİ VE FARABİ MANTIĞI, Nihat Keklik, cilt I-II, İst 1970, B4, 112 s. (5072)

İSLAM MECELLESİ, aylık mecmua, yıl 1(Ağustos 1924 – Ağustos Eylül 1925), s.1-506
Not: sayfa 363-366 eksiktir
İSLAM MECELLESİ, aylık mecmua, yıl 2, (Mayıs 1926 – Ocak 1927), s.507 – 858
Not: sayfa 598-603, 742-743, 755-756 eksiktir. (3564)

İSLAM MECMUASl, 1-163 sayı, 1300 s. (862)

İSLAM MEDENİYETİ, Alimcan İbrahimof, Kazan 1909, 140 s. (575)

İSLAM NA SLUS’YEY FAŞİZMA, Ali İbrahimov, Moskova 1939, B4, 8 s. (4100)

İSLAM ÖNCESİ ARAP TARİHİ VE CAHİLİYE ÇAĞI, Neşet Çağatay, Ankara 1971, B4, 204 s. (5934)

İSLAM TARİHİ, ASR-I SAADET, PEYGAMBERİMİZİN RUHANİ HAYATI, Süleyman Nedevî, çev. Ömer Rıza Doğrul, III-IV ciltler, İstanbul Amidî Mat. (1083-1549) (2978)

İSLAM TEŞRİİ TARİHİ, Abdülvahhab Hallaf, Ankara 1970, A4, 68 s. (4893)

İSLAM V SNEDNEM PEVELJE, Kazan 2001, A4, 516 s. (4797)

İSLAM VE YAHUDİ MEZHEPLERİ, Y.Kutluay, Ank. 1965, 252 s. (236)

İSLAM YOLU, Mehmet Atıf İskilibli, İst 1338 (1922), B4, 112 s. (7634)

İSLAM’DA FELSEFE TARİHİ, T.J. de Boer (çev. Yaşar Kutluay), Ank. 1960, 156 s. (22)

ISLAM’S BLACK SLAVES, R. Segal, New York 2001, A4, 285 s. (4412)

İSLAMA YÖNELEN YIKICI HAREKETLER, Muhsin Abdülnamit, Ankara 1981, 270 s. (4894)

İSLAMDA DAVAYI KOMİT, Darülhilafe (İst) 1332, A4, 56 s. (4996)

İSLAMDA DİNİ TEFEKKÜRÜN YENİDEN TEŞEKKÜLÜ, Muhammed İkbal, terc.Sofi Huri, İst. 1964, A4, 228. (2089)

İSLAMDA KUTSAL GÜNLER VE GECELER, M.Kazım Öztürk, İzmir 1976, A4, 84 s. (5891)

İSLAMİ ESERLER BİBLİYOGRAFYASI, O.Öztürk – B.Topaloğlu, Ankara 1975, B4, 172 s. (5972)

ISLAMIC COSMOLOGY, A.Heinen, Beyrut, 1981, 400 s. (1487)

ISLAMIC DILEMMAS, E.Geller,Amsterdam 1985, 328 s. (291)

ISLAMIC FUNDAMENTALISM AND MODERNITY, Montgomery Watt, 1988, 56 s. (422)

ISLAMIC LAW ON LAND TAX AND RENT, B.Johansen, Sydney 1988, 156 s. (88) (534)

ISLAMIC MEDICINE, cilt 16
SIEBEN BÜCHER ANATOMIE DES GALEN, Max Simon, Arabicher Text, Leipzig 1906, cilt 1, B4, 448 s. (6577)

ISLAMIC NEAR EAST, Douglas Grant, Canada 1960, A4, 150 s. (2856)

ISLAMIC POLITICAL THOUGHT, Montgomery Watt, Edinburg 1968, A4, 200 s. (2127)

ISLAMIC REVULATION IN THE MODERN VORLD, M.Watt, USA 1969, 152 s. (1360)

ISLAMIC SOCIETY AND HAROLD BOWEN. Londra, New York, Toronto 1950. (600)

ISLAMIC UTOPIAN, A POLITICAL BIOGRAPHY OF ALI SHARI’ATI, A.Ramane, New york 1998, A4, 436 s. (2575)

ISLAMIC WORLD AND JAPAN, THe Japan Foundation, Tokyo 1981, A4, 382 s. (2334)

İSLAMIN EN ESKİ TARİHİNE GİRİŞ, J.Welhausen, 152 s. (786)

İSLAMIN NURU, sayı 1-12, 1951-1952, B4, 670 s. (5780)

ISLAMISE AU POINT DE VUE SOCIAL, AComte, 1911,106 s. (626)

İSLAMİYET’TE FEMİNİZM YAHUT ALEM-İ NİSVANDA MUSAVAT-I TAMME, Halil Hamid, 1910, 172 s. (1091)

İSLAMLAŞMAK, Prens Mehmed Said Halim Paşa, İst 1337, A4, 32 s. (5454)

İSLAMLAŞMAK, Said Halim Paşa, Darülhilafet 1337, A4, 32 s. (6052)

İSLAMSKA DUJNOSTİ (NAMAZ HOCASI), Müftizade Muhammed Hıfzı, (Arap Harfleriyle Boşnakca), Sarayova 1325, A4, 64 s. (4835)

ISMAIL BEY GASPRINSKI AND MUSLIM MODERNISM IN RUSSlA l878-1914, E.J.Lazzerini, 1943 (1222)

ISRAEL, CET INCONNU, E.Kohn, 80 s. (1079)

İSRAİL ULUSU’NUN TARİHİ, Moshe Sevilla Sharon, l981, 336 s. (998)

ISSUES IN MARXIST PHILOSOPHY, J.Mepham – D.H.Ruben, Brighton 1979, A4, 572 s;
Volume I, Dialectics and Method;
Volume II, Materialism
Volume III, Epistemology, Science, Ideology (5224)

ISTANBUL A TRAVELLERS COMPANION, L.Kelly, Londra 1987, A4, 390 s. (3624)

İSTANBUL ADALARI, G.Sclumberger, İst. 1937, 166 s. (466)

İSTANBUL ANSİKLOPEDİSİ Reşat Ekrem Koçu, 1-11.cild, 6176 s. (514)

İSTANBUL ARKEOLOİ MÜZELERİ YILLIĞI, İst. 1956, B4, 116 s. (2577)

İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ RESİMLİ REHBERİ, İst 1955, A4, 106 s. (4722)

İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ RESİMLİ REHBERİ, YUNAN, ROMA, BİZANS, İst 1966, A4, 238 s. (4723)

İSTANBUL BİBLİYOGRAFYASl H.T.Dağlıoğlu, İst.,184 s. (515)

ISTANBUL DANS LA SECOND MOITIE, R.Mantran,1962, 764 s. (808)

İSTANBUL DARÜLFÜNUNU EDEBİYAT MEDRESESİ MEZUNLARI CEMİYETİ ESAS NİZAMNAMESİ, İst. 1337, A4, 4 s. (2914)

İSTANBUL ETİBBA MUHADENET VE TEAVÜN CEMİYETİ NİZAMNAME-İ ESASİSİ, Dersaadet 1340, A4, 13 s. (2915)

İSTANBUL FETHİNİN İNSANİ VE MEDENİ KIYMETİ, İsmail Hami Danişmend, İst 1953, A3, 51 s. (4906)

İSTANBUL HAMAL ESNAFI CEMİYETİ 1340-1343, İst. 1340, A4, 7 s. (3100)

İSTANBUL HANLARI ALFABETİK GRAMERİ, İst, 48 s. (5038)

İSTANBUL HİMAYE-İ HAYVANAT CEMİYETİ NİZAMNAMESİ, Dersaadet 1327, A4, 10 s. (2930)

İSTANBUL KALELERİNİN TARİH İBRELERİ, Süheyl Ünver, İst. 1953, 54 s. (660)

İSTANBUL KÜTÜPHANELERİ TARİH-COĞRAFYA YAZMALARI, Vakıfnameler, 1962, 952 s. (153)

İSTANBUL KÜTÜPHANELERİNDE FATİHİN HUSUSİ KÜTÜPHANESİNE VE FETİH ÇAĞI MÜELLİFLERİNE AİT ESERLER, 1953, 80 s. (308)

İSTANBUL KÜTÜPHANELERİNDE OSMANLILAR DEVRİNE AİT TÜRKÇE ARAPÇA FARSÇA YAZMA VE BASMA COCRAFYA ESERLERİ BİBLİYOGRAFYASl, C.Türkay, 100 s. (779)

İSTANBUL MEKTUPLARI, Fatih Kerimof, Bakü 1913, 456 s. (1455)

İSTANBUL MUALLİMLER BİRLİĞİ ESAS NİZAMNAMESİ, İst. 1941, A4, 13 s. (4199)

İSTANBUL MUALLİMLER BİRLİĞİ, HAYAT-I UMUMİYE RİSALESİ, İst. 1928, 10 s. (1621)

İSTANBUL MUSEVİ ETİBBÂ CEMİYETİ NİZAMNAMESİDİR, İst. 1927, A4, 12 s. (Osmanlıca) (4574)

İSTANBUL MUSEVI İLKOKULLARI TALİMATNAMESİ, İst 1937, A4, 32 s. (4454)

İSTANBUL MUSEVİ İLKOKULLARI TALİMATNAMESİ, İst. 1937, A4, 32 s. (3974)

ISTANBUL PETIT GUIDE A TRAVELS LES MONUMENTS BYZATINS ET TURKS, 1953, 152 s. (947)

İSTANBUL RASATHANESİ, Süheyl Ünver, Ankara 1969, B4, 166 s. (4941)

İSTANBUL REHBERİ, (Rusça), Odessa 1884, 268 s. (1324)

İSTANBUL SEBİLLERİ, İzzet Kumbaracılar, İst. 1938, B4, 73 s. (4219)

İSTANBUL SERİRİYATI,(Osm. dergi) 1.yıl sayı (1-12); 2.yıl sayı (13-18, 1-6), A3, 856 s. (4321)

İSTANBUL SPOR KLÜBÜ, NİZAMNAMESİ, İst. 1926, A4, 15 s. (2889)

İSTANBUL SU SPORLARI KLÜBÜ NİZAMNAMESİ, İst. 1933, A4, 20 s. (4170)

İSTANBUL ŞADIRVANLARI, Enver Tokay, İst. 1951, A3, 38 s. (3447)

İSTANBUL ŞEHREMİNLERİ, Osman Nuri Ergin, İst. 1928, 780 s. (1331)

İSTANBUL ŞEHRİ REHBERİ, İst. 1934, 256 s. (1311)

İSTANBUL TARİKİ AHMED ES SOFİ MESLEĞİ TAKRİR SURETİ, iki cilt, A3, 720 s. (7334)

İSTANBUL TARİKİ AHMED ES-SUFİ MESLEĞİ MERATİBE TARİH SURETLERİ, Hamza Gökçe, A3, cilt 1-2 1356 s. (7105)

İSTANBUL TARİKİ AHMED ES-SUFİ MESLEĞİ ÜZERE KIRAAT-İ AŞERE DEFTERİ, A3, cilt I, 428 s.; cilt II, 612 s. (5726)

İSTANBUL TARİKİ AHMET ES-SUFİ MESLEĞİ AŞERE SURETLERİ, Ahmet Karadağ, cilt 1. (6955)

İSTANBUL TARİKİ AHMET ES-SUFİ MESLEĞİ MERTEBETEYNE GÖRE AŞERE SURETLERİ, Hamza Gökçe, A3, cilt 1-2 1048 s., cilt 3 678 s. (7100)

İSTANBUL TARİKİ SUFİ MESLEĞİNE TERTİB EDİLMİŞ TAKRİBE AİD OLAN KAVAİD DEFTERİDİR, Fehmi Efendi (Abdurrahman Gürses’in hocası), Osmanlıca, B4, 74 s. (5769)

İSTANBUL TARİKİ SUFİ SİLKİNE GÖRE TERTİB EDİLMİŞ TAKRİBE AİD OLAN KAVAİD DEFTERİDİR, (Osmanlıca yazma), 1407, B4, 112 s. (6217)

İSTANBUL TEKKELERİ, Silsile-i Meşayihi, Zahir Şükrü Efendi, 72 s. (374)

İSTANBUL TIP MEKTEPLERİ, ENSTİTÜLERİ VE CEMİYETLERİ, Osman Ergin, İst. 1940, B4, 186 s. (2452)

ISTANBUL TOURISTIQUE, E.Mamboury, İst. 1951, A4, 644 s. (3654)

İSTANBUL TÜRK TEYYARECİLER KLÜBÜ NİZAMNAME VE TALİMNAMESİ, 1927, A4, 7 s. (2936)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH DERGİSİ, Sayı 9, 1954, TARİH DERGİSİ, Sayı 1, 1954, YAVUZ SULTAN SELİM NASIL PADİŞAH OLDU, Çağatay Uluçay. (495)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, cilt 10, 31 Aralık 1954, İst. 1955, B4, 166 s. (2819)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH DERGİSİ, cilt V, sayı 8, Eylül 1953, B4, 184 s.; cilt VII, sayı 10, Eylül 1954, B4, 206 s.; cilt XII, sayı 20, Mart 1965, B4, 200 s. (2796)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ MECMUASI,
11. cilt, Ekim 1944 – Temmuz 1950, B4, 412 s.
15. cilt, Ekim 1953 – Temmuz 1954, B4, 384 s.
19. cilt, Ekim 1957 – Temmuz 1958, B4, 464 s.
23. cilt, Ekim 1962 – Şubat 1963, B4, 412 s. (7670)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TARİHİNE BAŞLANGIÇ, Fatih Külliyesi ve Zamanı İlim Hayatı, Süheyl Ünver, 1946, 436 s. (590)

İSTANBUL VE BOĞAZİÇİ, Mehmed Ziya, 2 cilt, İst. 1920-1928. (664)

İSTANBUL VEREM MÜCADELESİ CEMİYETİ NİZAMNAMESİ, İst. 1927, A4, 9 s. (4188)

İSTANBUL VİLAYETİ TAVUKÇULUK MÜESSESESİ HASILAT SATIŞ VE TEVZİ TALİMATNAMESİ, İst. 1943, A4, 8 s. (4177)

İSTANBUL YEDİNCİ TEPE HAMAMLARINA DAİR BAZI NOTLAR, Süheyl Ünver, A4, 24 s. (4483)

İSTANBUL YELKEN KLÜBÜ NİZAMNAMESİ, İst. 1952, A4, 24 s. (4173)

İSTANBUL, FATİH, FETİH VE FATİH DEVRİ HAKKINDA YAZILMIŞ KİTAPLAR BİBLİYOGRAFYASI, İst 1977, B4, 136 s. (5927)

İSTANBUL, Ömer Sami Coşar, B4, 302 s. (5654)

İSTANBUL, ŞEHİR VE KÜLTÜR, Makaleler, İst 2010, B4, 451 s. (7498)

İSTANBUL’DA SAHABE KABİRLERİ, Süheyl Ünver, İst. 1953, B4, 76 s. (4217)

İSTANBUL’DA SEMAİ KAHVELERİ VE MEYDAN ŞAİRLERI, O.C.Kaygılı, 1937, 32 s. (906)

İSTANBUL’DA ŞİŞLİ’DE BİR CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ ESAS TÜZÜĞÜ, A4, 10 s. (4169)

İSTANBUL’DA XII ve XIX. ASIRLARDA SULTANLARIN DOĞUMLARINDA YAPILAN TÖRENLER VE ŞENLİKLERE DAİR, Ç.Uluçay, İst. 1958, B4, 24 s. (2791)

İSTANBUL’DA YARIM ASIRLIK VAKAYİ-İ MÜHİMME, 1909, 80 s. (1109)

İSTANBUL’UN BEŞYÜZÜNCÜ VE MÜTEAKİB FETİH YILLARINI KUTLAMA DERNEĞİ İKİNCİ GENEL TOPLANTISI, İst. 1951, A4, 24 s. (4191)

İSTANBUL’DAKİ SAHABE KABİRLERİ, HAZRETİ CABİR VE RİVAYET ETTİĞİ HADİSLER, Cemal Kundak, İst 1998, A4, 322 s. (4905)

İSTANBUL’UN FETHİ YADİGARI – BEŞYÜZÜNCÜ YILDÖNÜMÜ HATIRASI, Esat Sezai Sünbüllük, İst B4, 52 s. (4603)

İSTANBUL’UN FETHİNDEN ÖNCE YAZILMIŞ TARİHİ TAKVİMLER, Osman Turan, Ankara 1954, A4, 104 s. (5241)

İSTANBUL’UN MUTLU ASKERLERİ VE ŞEHİD OLANLAR, A.Süheyl Ünver, Ankara 1976, B4, 194 s. (4929)

İSTANBULDA FATİH II.SULTAN MEHMET DEVRİ TÜRK SU MEDENİYETİ, 1953, Suadi Nazım Nirven, 128 s. (101)

İSTİBDAT ALEYHİNDE TÜRK ULUSUNUN İLK HAREKETİ ERZURUM İHTİLALİ, Nedim Ulusakul, Ankara 1937, A4, 58 s. (3622)

İSTİHBARAT-I SİYASİYYE-İ UMUMİYE MECMUASI, İst, Matbaa-i Amire; (Osm),
aded 134, 136, 138, 139, 140, 141,
Kısm-ı Harici 143
Kısm-ı Dahili 146, 149, 150
Kısm-ı Harici 151
KD 159
KH 160
KD 161, 165, 166, 167,
KH 168, 169
KD 171, 173, 174, 175, 179
10 – 23 Temmuz 1334 (7174)

İSTİHLAK-I MİLLİ CEMİYETİ NİZAMNAME-İ ESASİSİ, İst. 1331, A4, 12 s. (2912)

İSTİHSAL VE ALIM VE SATIM ORTAKLIK (KOOPERATİF) NİZAMNAME NÜMUNESİ, Ank. 1339, A3, 32 s. (2417)

İSTİKBALE DOĞRU, Şeyh Muhsin-i Fani (Hüseyin Kazım Kadri), İstanbul Ahmed İhsan ve Şürekası Matbaası 1329-1331, B4, 58 s. (5993)

İSTİKLAL HARBİMİZİN MÜDAFAASI, Tahsin Demiray, 1969, B4, 84 s. (7602)

İSTİKLAL HARBİNDE DEMİRCİ AKINCILARI (GERİLLA), Baki Vandemir, İst 1936, B4, 212 s. (6399)

İSTİKLAL HARBİNDE OLAYLAR, Şevket Soğucalı, 1947, 160 s. (1401)

İSTİKLAL MANEVİYAT NEGİZİ, (Özbek Türkçesi), Hamid Ziyayev, Taşkent 1999, A4, 188 s. (2649)

İSTİKLAL MÜCADELESİ VE ENVER PAŞA, S.S.Karaman, 186 s. (606)

İSTİKLAL SAVAŞININ İÇ YÜZÜ, Şerif Güralp, İst 1956, A4, 240 s. (6176)

ISTILAHAT-I İLMİYYE ENCÜMENİ TARAFINDAN SANAYİ-İ NEFİSE’DE MEVCUT KELİMAT VE TABİRAT İÇİN VAZ VE TEDVİNİ TENSİB OLUNAN ISTILAHAT MECMUASIDIR, İst 1330, A4, 109 s. (7384)

İSTİMNA Bİ’L-YED – İŞTİŞHA Bİ’L-YED, Mehmed Ali, (Osm.), İst 1924, A4, 98 s. (5155)

İSTİMNA-İ Bİ’L-YED – İSTİŞHA-İ Bİ’L-YED, Doktor Muhammed Ali, Yeni Şark Kütüphanesi 1924-1340, A4, 95 s. (7831)

ISTOPİA TW N TATAYWN, İst 1913, A4, 400 s. (7111)

İSTORİ TİS NEOELLİNİKİS LOGOTEHNİSE, Linog Politi, Atina 1995, A4, 466 s. (4975)

İSTORİAYA ZAPOROZIKIH ROZAKIB, D.İ.Yavornitskiy, Kiev 1990, A4, 1.cilt 593 s; 2.cilt 560 s.; 3.cilt 560 s. (4051)

İSTORİÇESKİY OÇE’K-KRIMSKA-TATARKAGO ZEMLEVADNİYA, O.Laskov, Simferopol 1897, A4, 220 s. (4818)

İSTORİİ S PROSVEŞÇENİEM; KULTURAY KRIMSKİH TATAR, A.Noyman-Murza / Oleşkeviç – Kriçinskiy, Bakü 1920, A4, 274 s. (2266)

İSTORİKA SİMEİOMATA, Stravrou N. Zervepauleu, İst 1946, B4, 144 s. (6097)

İSTORİKO – SRAVATEL’NIY SLOVAR’ TYURKSKİH YAZIKOV, XIV VEKA, E. N. Nadjip, Moskova 1979, A4, 480 s. (7018)

İSTORİKO – TİPOLOGİÇESKAYA MORFOLOGİYA TYURKSKİH YAZIKOV, N.A. Baskakov, Moskova 1979, A4, 296 s. (6069)

İSTORİSKİYA İZVESTİYA (EBULHAYIR HAN 1748-65), Ufa1853, A4, 240 s. (3663)

İSTORİYA DREVNAGA VOSTOGO, B.A.Turayev, Leningrad 1935, A3, 712 s. (5095)

İSTORİYA GOSUDARSTVA ROSSİYSKOGO, H.M.Karamzih, A4, 642 s. (5892)

İSTORİYA HAZAR, M.İ.Artamanov, Leningrad 1962, A4, 514 s. (3186)

İSTORİYA KARAKALPAKSKOY Taşkent 1896, A4, 368 s. (4805)

İSTORİYA KRIMSKOY VOYNI İ OBORONİ SEVASTOPOLYA, N.E. Dubronin, S.Petersburg 1900, 3 cilt, A4, 1466 s. (5830)

İSTORİYA ORENBURGSKAYA (1730-1750), P.İ.Rıçkov, Orenburg 1896, B4, 100 s. (3764)

İSTORİYA SEVERNOY OSETİİ, M.M. Bliev – T.B. Turgiev, Ordjeonikidze 1976, A4, 96 s. (6711)

İSTORİYA SİBİRİ ÇAST, V.K.Andrieviç, Sen Petersburg 1889, A4, 740 s. (3665)

İSTORİYA TİMUR – LONKA İ EGO PREEMNİKOV, Foma Metsopskiy, Bakü 1957, A4, 104 s. (6093)

İSTORNİYA NARODA HUNNU, 1-2 cilt, Lev N.Gumilyev, Moskova 1997, A4, 1997, A4, 944 s. (3690)

İSVERTİYA SEVERO-OSETİNSKGO NAUÇNO – İSTEDOVATEL’SKAGO INSTİTUTA, Tom XXIV, Ordjonikidze 1964, B4, 184 s. (6756)

İSVİÇRE’DE GÖRDÜKLERİM, İst. 1327, 192 s. (1267)

İŞARATÜ’L-İLAHİYYE, Ebu Hayyan el Tevhidi, (haz. Abdurrahman Bedevi), Kuveyt, B4, 408 s. (5377)

İŞKODRA VİLAYETİ SALNAMESİ, 1310 Hicri Senesi (1892), Def’a 2; İşkodra 1310 (Hicri) 1893 (Miladi), İşkodra Vilayet Matbaası, A4, 169 s.(6490)

İŞKODRA VİLAYETİ SALNAMESİ, 1312 Hicri Senesi (1894), Def’a 2; İşkodra 1312 (Hicri) 1895 (Miladi), İşkodra Vilayet Matbaası, A4, 138 s.(6491)

İŞKODRA VİLAYETİ SALNAMESİ, 2. defa, İşkodra 1310, A4, 172 s. (5792)

İŞKODRA VİLAYETİ SALNAMESİ, 3. defa, İşkodra 1312, A4, 136 s. (5793)

İTHAFU EHLÜ’Z-ZAMAN Bİ AHBARİ MÜLÜK-İ TUNUS VE AHDİ’L-EMAN, Ahmed bin Ebi’d-Dıyyaf, ed-Darü’l-Arabiyyetü’l-Küttab 1999, Arapça,
cilt 1, 252 s.;
cilt 2, 180 s.;
cilt 3, 232 s.;
cilt 4, 272 s.;
cilt 5, 196 s.;
cilt 6, 144 s.;
cilt 7, 168 s.;
cilt 8, 200 s.;
cilt 9, 208 s. (6078)

İTHAFU FUZALAİ’L-BEŞER Fİ’T-KIRAATİ’L-ERBAA AŞER, Ahmed b. Muhammed ed-Dimyati eş-Şafi el-Benna, rivayet – tashih – talik Ali Muhammed ed-Dabba, Mısır 1359, (Arapça), B4, 456 s.(6450)

ITINERAIRE DE JEROME MAURAND JANTlBES A CONSTANTINOPLE 1544, Leon Dores, Paris MDCCCCI, 404 s. (66)

ITINERAIRES ARCHEOLOGIQUES DANS LA REGION D’ANTIOHE, Jacqueline La Fontanine – Dosogne, Paris 1967, A4, 336 s. (6957)

İTTİCAHATU’L-VATANİYYE Fİ EDEBİ’L-MUASIR, Arapca, Muhammed Hüseyin, Mısır 1980, B4, 368 s. (3271)

İTTİCAHATUL-FIKHİYYE İNDE ASHABİL-HADİS, B4, 672 s. (4637)

İTTİHAD VE TERAKKİ CEMİYETİNİN TEŞEKKÜLÜ VE HIDEMAT-I VATANİYE VE İNKILAB-I MİLLİYE DAİR HATIRATIM, Doktor İbrahim Temo, Romanya 1939, A4, 304 s. (7624)

İTTİHAD-I İSLAM (MECMUA), Sahib-i İmtiyaz ve Sermuharriri Filibeli Hilmi, 1(4 Kanun-ı evvel 1324/1908), 7 (15 Kanun-ı Sani 1324/28 Kanun-ı Sani 1909), A3 (3223)

İTTİHAD-I İSLAM VE AVRUPA, Azimzade Refik, İst. 1327, A4, 84 s. (3970)

İTTİHAD-I İSLAM, Celal Nuri, İst. 1913, A4, 410 s. (3037)

İTTİHAT ve TERAKKİ CEMİYETİNİN TEŞEKKÜLÜ ve HIDEMAT-I VATANİYE VE INKILAB-I MİLLİYE DAİR HATIRATIM, Doktor İbrahim Temo, Romanya, Mecidiye 1939, A4, 304 s. (7731)

İTTİHAT VE TERAKKİ HATIRALARIM, K.Nami Duru, İst. 1957, A4, 80 s. (3549)

İTTİHAT VE TERAKKİ KONGRESİNE MUHTIRA, Celal Nuri, 58 s. (461)

İZ BRANNIYA MASTA İZ PEDAGOGİÇESKİH JOÇİNENİİ, NAKKATORAYA SVEDENİYA O YEVO DE YATELNOSTİ İ O PESTEDNİH DNYAH YEVO YİZNİ, N.İ.İlminski, Kazan 1895, A4, 420 s. (3075)

İZ İSTORİİ ADIGEU V KONTSE XVIII, PERVEY POLOVİNE, M.V.Pokroskiy, Krosnodar 1989, A4, 320 s. (4849)

İZ İSTORİİ ORGANİZATSİİ İ RAZVİTİYA NARODNAGO OBRAZOVANİYA V TURKESTAN SKOM KRAE, Taşkent 1959, A4, 80 s. (6101)

İZ İSTORİİ PİSMENNOSTİ V ABHAZİİ, Tiflis 1967, A4, 72 s. (6705)

İZ İSTORİİ REVOLYUTSİONNOGO DVİJENİYA VE KRIMU (Oktyabr 1917 g.-Aprel 1918 g.), Yuri Petroviç Gaven, Simferopol 1931, B4, 40 s. (3781)

İZ İSTORİİ TATARKOY PEREDOVOY OTŞÇESTVENNOY MİSLİ, K.F.Fasayev, Kiril, Kazan 1955, A4, 275 s. (3143)

İZ OTUZSKOY STARİNİ (NADGROBİYE ŞEHNA YAKUBA İZ KONİİ 729 G.HİDJRİY), İ:N.Borozdin, Simferopol 1927, B4, 8 s. (4107)

İZ POEZDKİ K NOGAYTŞAM G ANTROPOLOGİÇESKOYU TŞELYU, P.Papin, Moskova 1912, B4, 16 s. (3774)

İZ SİBİRİ, V.V.Radlov, Moskova 1989, A4, 752 s. (3669)

İZAHLI DİVAN ŞİİRİ ANTOLOJİSİ, N.H.Onan, Ankara 1941, B4, 450 s. (2784)

İZAHÜ’L-MAHSUL MİN BURHANÜ’L-USUL, Ebu Abdullah Muhammed Et-Temimi El-Maziri, Arapça, Beyrut 2001, B4, 636 s. (6001)

IZBOR POSLANIKOVIH HADISA, Jakub Memic, Sarajevo 1980, B4, 450 s. (4437)

İZBRANN’YE SOÇİNENİYA, V.A.Gordyevski, Moskova 1960, B4, 552 s. (2844)

İZBRANNIYA MISTA İZ PEDAGOÇİESKİ SOÇİENNİ, NİKOTORİYA SVEDENİYA O YEGO DYATELNOSTİ İ O POSLİDİNİHİ DNYAH YEGO JİZNİ, Kiril, Kazan 1892, A4, 133 s. (3142)

İZBRANNIYE HAN TÜREY PROİZVEDENİYA, Nalçik 1974, A4, 364 s. (3152)

İZCİ OYUNLARI, Mehmet Arıkan, Ankara 1946, B4, 88 s. (4628)

IZHAR MU’RİBİ, Arapça, İst. 1219, A4, 272 s. (3213)

İZLER, Anadolu’muzun iyilik ve güzellik izleri, müdürü Nuri Ahmed, Giresun, 15 Günlük, 1925 – 15 Mart 1927 – (1-22, 25-27) (2340)

İZLER, GİRESUN BİLGİ YURDU, (Osm. dergi), sayı 1 – 27 (21 Şubat 1340 – 15 Mayıs 1927), B4, 488 s. (4638)

İZMENENİYEA V ROZMETŞENİİ NASELENİYA ROSSİİ, V.M.Kabuzan, Moskova 1971, B4, 192 s. (3777)

İZMİR HAKKINDA TETKİKAT, B.F.Slars, Arapzade Cevdet ve İkonosmos, İzmir 1932, 364 s. (1549)

İZMİR HİKAYELERİ, Halit Ziya Uşaklıgil, İst 1950, A4, 180 s. (7548)

İZMİR İŞGALİ, piyes, Rıza Suad Bitlisli, 1923, 72 s. (589)

İZMİR’DE ROMA TİYATROSU, Otto Walter, Otto Berg, 38 s. (1550)

İZNİK, (Tarih ve Müze Komitesi Yayını), İst. 1943, B4, 60 s. (2124)

İZUÇAYEM KAZAKSKİY YAZIK, N.Oralbayeva, H.Esenov, S.K.Hayrullina, Almatı 1989, A4, 331 s. (3184)

İZUÇENİYE ETNİÇESKOGO SOSTOVA TURKESTANA, Moskova 1925, B4, 16 s. (4105)

İZVESTİYA VİPUSK XI, Tsinval 1962, A4, 68 s. (6766)

İZVESTİYA XIV, Tsinvali 1965, A4, 178 s. (6748)

İZVESTİYA, Tom III-Vipusk I, Giermy 1963,B4, 200 s. (6731)

İZVESTİYA, TOM VI VIFUSKİ, Grozni 1965, B4, 1955 s. (6758)

İZVESTİYA, Tom XXIII-Vipusk III, Ordjonikidze 1964,B4, 328 s. (6732)

İZVESTNIY İ NEİZVESTNIY, Zeki Velidi, A.M.Yoldaşbayev, Ufa 2000, A4, 320 s. (3668)

JANDARMA NİZAMNAME-İ HUMAYUNU, İst. 1320, A4, 103 s. (2420)

JAPON MUCİZESİ , Mustafa Hakkı Akansel, İst 1943, A4, 80 s. (4774)

JAPONCA TÜRKÇE KONUŞMA REHBERİ, 252 s. (327)

JAPONCA TÜRKÇE ÖĞRENME KLAVUZU, 96 s. (1626)

JAPONYA MAARİFİ, Tokyo 1941, 48 s. (1411)

JE ET TU, Martin Buber, 1969, A4, 180 s. (6641)

JEAN D’UNS SCOT, E. Gilson, l952, 704 s. (1387)

JEHLITSCHKA TURKISCHE KONVERSATIONS GRAMMATIK, Julius Groos, Heilderberg 1895, A4, 424 s. (7349)

JESUITS AND THE GREAT MOGUL, Edward Maclagan, Londra 1932, A4, 460 s. (6878)

JESUS PROPET OF ISLAM, M.Ataurrahim, Londra 1977, 268 s. (1467)

JEUNE TURQUIE VIEILLE FRANCE, A.Durand, Paris 1909, A4, 376 s. (2879)

JEWISH LIFE IN SEVENTEENTH CENTURY TURKEY, R.Alfandari-J.Katzav, 400 s. (893)

JEWS OF THE MIDDLE EAST (1560-1972), H.Cohen, 64 s. (1059)

JEWS OF TURKEY, N.Mayer, 19l3, 74 s. (944)

JİVOPİS BAHÇİSARAY SKOGO DVORRATSA, D.V.Aynalov, Simferopol 1927, B4, 20 s. (3766)

JOURNAL ASIATIQUE, AVRİL JUIN 1926, L.Buoyart, 120 s. (549)

JOURNAL ASIATIQUE, XV.cilt, l28 s. (1016)

JOURNAL D’ UNBORUGEOIÇ DU CAIRE, IBN IYAS, Histoire des Mamlouks, 2 cilt, l960. (127)

JOURNAL D’UN ECRIVAIN DOSTOIEVSKI, Gallimard 1951, A4, 648 s. (6611)

JOURNAL DES SAVANTS FONDE EN 1665, Claude Cahen, Paris 1987, A4, 644 s. (5404)

JOURNAL OF A SOLITUDE, May Sarton, New York 1977, A4, 208 s. (5749)

JOURNAL OF A TOUR FROM ASTRACHAN TO KARASS, W.Glen, Londra 1823, A4, 227 s. (2270)

JOURNAL OF A TOUR IN THE PRINCIPALITIES, CRIMEA AND COUNTRIES ADJACENT TO BLACK SEA IN THE YEARS 1835 – 1836, Lord De Ros, Londra 1955, A4, 172 s. (7606)

JOURNAL OF THE ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY OF LONDON, Londra 1936, A4, 217 s. (2336)

JOURNAL OF TWO VISITS TO THE CRIMEA IN THE AUTUMNS OF 1854 – 1855, Sir Edward Colebrooke, Bart, Londra 1856, a4, 240 s. (7605)

JOURNAL ORIGINES, EVOLUTION ET ROLE DE LA PRESSE PERIODQUE, Georges Weill, Paris 1934. (67)

JOURNEY FROM RIGA TO THE CRIMEA, M. Holderness, Londra 1827, A4, 328 s. (6119)

JOURNEY FROM SAREPTA, H.A.Zwick, Londra 1831, A4, 268 s. (3582)

JOURNEY OF WILLIAM OF RUBRUCK TO THE EASTERN PARTS OF THE WORLD, William W.Rockhill, Pekin 1941, A4, 304 s. (5267)

JOURNEY THROUGH ASIA MINOR, ARMENIA AND KOORDISTAN, J.McDonald Kinneir, Londra 1818, A4, 12+603 (Harita 1) (2317)

JOY OF COOKING, Irma S. Rambauer – Marion Rambauer Becker, New York 1973, A4, 864 s. (6351)

JUNGEN TURKEI NIEDERLAND, Von Dor Gohz (964)

JUVENILE DELINQUENCY IN MODERN SOCIETY, Martin H. Neumeyer, New York 1961, A4, 440 s. (6912)

JUVENILE DELINQUENCY, Rose Giallombardo, New York 1972, A4, 608 s. (6909)

K NUMIZMATIKA GİREYEV, Vç.St.Muraleviç, Simferopol 1928, B4, 8 s. (4106)

K VOPROSU O TOPONİM İKE KRIMA, N.Yamarr, Simferopol 1927, B4, 12 s. (3783)

K VPROSO O PROİSHOJDENİİ İZNAÇENİİ SOLVA “TAT”, V.İ.Fiolenko, Sinferopol, 1928, B4, 8 s. (4103)

KABARDİNO RUSKİE OTNOŞENİYA V XVI-XVIII VV, Tom II, Moskova 1957, B4, 424 s. (6742)

KABARDINSKIC GEOGRAFİÇESKİE NAZVANİYA, D. N. Kekas, Nalçık 1966, A4, 184 s. (6785)

KABUS İÇİNDE (MECNUNE’NİN ZEYLİ), Kaşif Dehri, İst. 1328, B4, 34 s. (3116)

KABUSNAME, Keykavus, İst 1974, A4, 518 s. (5923)

KADI MİR ALE’L-HİDAYE, İst 1283, (Arapça), 128 s. (7163)

KADİM TÜRK OĞUZ YURDU ERMENİSTAN, Aziz Elekberli, Bakü 1994, A4, 204 s. (2851)

KADİM VE ORTA ESRLESİN MUSİKİ MEDENİYYETİ, Gülnaz Abdullazade, bAKÜ 1996, a4, 290 s. (4816)

KADİMİR ALE’L-HİDAYE, B4, 104 s. (4347)

KADIMİR ŞERHÜ’L-LARİ, Haşiyetü li-Muslihiddin el-Lari ala Şerh-i Kadımir Rahimetullahı Teala, Şirket-i Sahafiyye-i Osmaniyye Mat. Dersaadet 1309, (Osm.), B4, 80 s. (7140)

KADIN HİLESİ, Osmanlıca polisiye roman, İst. 1921, A4, 88 s. (3570)

KADIN, Haftalık bir defa neşrolunur (mecmua), nr.1-30 (13 Teşrinievvel 324 – 25 Mayıs 325), A3, 480 s. (2989)

KADINLAR DÜNYASI, imtiyaz sahibi Ulviye (Mevlanzade), 4-194 (22 k.s 1921)-15-194 (21 Mayıs 1921), A3. (3124)

KADINLAR SALTANATI, Ahmet Refik, İst. 1923, 304 s. (369)

KADINLARIMIZIN İCTİMALARI, İst. 1328, A4, 111 s. (2434)

KADIYANİYYE, İhsan İcahi Zahir, Lahor 1975, B4, 320 s. (4378)

KADRO, Aylık Fikir Mecmuası, 1-36 (1932-1935), Ankara, tıpkıbasım, 1978, B4, 1898 s. (4634)

KAFİYE MAA HAŞİYE-İ ŞERİFE, İbni Hacib, Seyyid Şerif Cürcanî, Leknev (Hindistan), Matbaatü’l-Vakıa 1313, 139 s. (3033)

KAFKAS ALMANAĞI, l936, F.Daryal, 112 s. (1010)

KAFKAS DERGİSİ, Sahibi ve Başmuharriri İsmail Ziya Bersis, sayı 1, 1953, (1-12), A3, 320 s. (1828)

KAFKAS DESTANI, T.Binat, İst. A4, 144 s. (2283)

KAFKAS KILAVUZU, Sergey Enisimof, İst. 1926, A4, 365 s. (2960)

KAFKAS MÜCADELESİ, K.Lagutt, İst 1945, B4, 32 s. (4452)

KAFKAS RUS MÜCADELESİ, V.G.Cabağı, 1967, 112 s. (1290)

KAFKAS TARİHİ, Met Çunatuka-İzzet, 1. cilt, İst. 1330, A4, 416 s. (3187)

KAFKAS TEALİ CEMİYETİ NİZAMNAMESİ, İst. 1337, A4, 8 s. (2885)

KAFKAS, (Osm.) A.Mithat, İst., 240 s. (1638)

KAFKASYA GERÇEĞİ, üç aylık dergi, 12 sayı (1990-93), B4, 624 s. (2267)

KAFKASYA KONFEDERASYONU VESİKALAR VE MATERYALLER, 1937, A4, 60 S. (2053)

KAFKASYA VE ASYA-YI VÜSTA VE TÜRKİSTAN VİLAYETLERİ BUHARA VE HİVE HANLIKLARI; COĞRAFİ, SİYASİ TARİHİ VE İSTATİSTİKİ MÜCMEL MALUMAT, Karargah-ı Umumi İstihbarat Şubesi, Piyade binbaşılarından Nazmi, İst. Matbaa-i Askeriyye, 1334, B4, 68 s. (6972)

KAFKASYA, aylık mecmua, 1951, 132 s. (1284)

KAFKASYA’DA FAALE HAREKATI VE SOSYAL DİMOKRATYA, Bakü 1922, B4, 141 s. (2439)

KAFKASYA’NIN TİCARET TARİHİ, Eski Çağlardan XVII. Yüzyıla Kadar, Ahmet Canbek, İst 1978, A4, 64 s. (7228)

KAĞITCILIK TARİHÇESİ, M.A.Kağıtçı, 1936, 268 s. (1045)

KAHRAMAN ÇEÇEN İNGUŞ MİLLETİNİN FACİASI (KATLİAMI), DR. Bahattin Yediş ve Arslan (6800)

KAHRAMANLAR, Thomas Carlyle, B4, 240 s. (7695)

KAHRİYYAT, Abdullah Cevdet, Kahire 1906, A4, 128 s. (6993)

KALA-İ GURRETÜ’L-MÜNİRE, İst 1311, A4, 376 s. (7657)

KALAİDÜ’L-CEVAHİR Fİ MENAKIBI TACÜ’L-EVLİYA VE MADENİ’L-ASFİYA, Şeyh Abdülkadir el Ceylani, hamişuhu Kitabu fütuhü’l-gayb, Şeyh Muhammed Yahya el-Hanbeli Abdülkadir Ceylani, Arapça, Bağdat 1984, A3, 144 s. (3210)

KALAİDÜ’L-AKYAN Fİ FEZAİL-İ AL-İ OSMAN, Mer’i Yusuf el Hnbeli, Kuveyt 1425/2004, B4, 140 s. (6204)

KALAM COSMOLOGICAL ARGUMENT, William Lane Craig, Londra 1979, A4, 224 s. (2057)

KALDIRIMLAR, Necib Fazıl (Kısakürek), İst. 1928, Osm., 64 s. (3332)

KALEM GÜZELİ, Mahmud Yazır, III.kısım, Ankara 1989, A4, 130 s. (4901)

KALEM, Mizah Gazetesi, 102-130 sayılar, İst. 1910, A3. (3583)

KALMUCKISCHES WORTERBUCH, G.J.Ramstedt, Helsinki 1935, A4, 592 s. (4643)

KALP AĞRISI, Halide Edib, İst 1924, B4, 474 s. (7344)

KAMALİZM, Şeref Aykut (Edirne Saylavi), İst 1936, B4, 84 s.(6515)

KAMERÜ’L-AKMAR İL NURİ’L-ENVAR Fİ ŞERHİ’L-MENAR, Muhammed Abdülhalim el Leknevi, Beyrut 1415/1995, Arapça, B4; 1.cüz 360 s.; 2.cüz 252 s. (6185)

KAMİL PAŞA’NIN AYAN REİSİ SAİD PAŞA’YA CEVAPLARI, ist. 1327, B4, 104 s. (2255)

KAMUS-ı BAHRİ, Süleyman Naki, Matbaa-i Bahriye, 1333/1917, B4, 428 s. (5606)

KAMUS-I FELSEFE, Rıza Tevfik, cilt 1-2, 1330-1336, B4, 810+400 s. (2526)

KAMUS-I OKYANUS, EL OKYANUSÜ’L- BASİT Fİ TERCEMETİ’Y-KAMUS, Ahmed Asım (Mütercim), 1304-1305
1 cilt 1340 s.
2 cilt 1301 s.
3 cilt 1368 s.
4 cilt 1268 s. (6860)

KAMUS-I OSMANİ, Mehmed Salahi, İst 1895 – 1904, A4; 1.kısım 503 s.; 2.kısım 375 s.; 3.kısım 485 s.; 4.kısım 668 s. (6010)

KAMUS-I OSMANİ, Türkçe-Yunanca Lugat, İst. 1899, A3, 2124 s. (1802)

KAMUS-I RUMİ, RUMCADAN TÜRKÇEYE LUGAT, Yovaniki Panayotidis, İst. 1897-1898, B4, 2060 s. (2442)

KAMUSÜ’L-LUGATİ’L-OSMANİYE, Beyrut 1318, A4, 554 s. (2638)

KAN DAMLASI, Mehmed Rauf, İstanbul Amedî Mat. 1928, A4, 111 s. (2997)

KAN DÖKMEZ REMZİ, Osman Nuri, Osm. A4, 192 s. (3833)

KAN KEŞTİ KERDALA, Cenghay-ı Kazaktarının Tarihnan Mestelik, Kodayberken Şaymardan Veli, A4, 164 s. (7835)

KANLI HAMAM KURBANLARI, Kara Hüseyin, Osm., İst. 1341, 34 s. (3326)

KANT – BREVIER, Johannes Pfeiefer, 1942, A4, 408 s. (2109)

KANT – LEXIKON, Rudolf Eisler, Hildesheim 1964, B4, 652 s. (5779)

KANT AND THE PROBLEM OF METAPHYSICS, Martin Heidegger, Indiana 1997, A4, 258 s. (5176)

KANT ET LE PROBLEME DE TEMPS, Jacques Havet, Rusya 1946, A4, 233 s. (7115)

KANT INICIACION EN SU PILOSOFIA, Medardo Vitier, Havana 1958, A4, 197 s. (4246)

KANT LE JUGEMENT ESTHETIQUE, Florenice Khodoss, Paris 1965, A4, 120 s. (7365)

KANT LEXIKON, Rudolf Eiser,Hildshein 1964, A4, 644 s. (4654)

KANT UND DAS PROBLEM DER METAPHYSİK, Martin Heidegger, Frankfurt 1973, A4, 341 s. (4549)

KANT VERKE, Logik-Anthropologie-Die Religion, Leipzig 1904, A4, 912 s. (3919)

KANT, A BIOGRAPHY, Manfred Kuehn, Cambridge 2001, A4, 568 s. (5003)

KANT’IN PEDAGOJİSİ, M.Rahmi, İzmir 1933, A4, 84 s. (1992)

KANT’S METAPHYSIC OF EXPERIENCE, H.J.Patton, Londra 1936, A4; cilt 1, 584 s.; cilt 2, 514 s. (6910)

KANTS BEGNUNDUNG DER DEUTSCHEN PHILOSOPHIE, Magdalena Acbi, 1947, A4, 540 s. (2578)

KANTS, KRITIK DER REINEN VERNUNFT, Hans Michael Baumgartner, Münih 1991, A4, 140 s. (4642)

KANUN-I ESASI Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiveti Mısır Şubesi, 1-23 birinci yıl, 1-40 ikinci yıl. (864)

KANUN-İ ESASİ, 1324(1908) 32 s. (1129)

KANUNA KARŞI HİLE, Hamide Topçuoğlu, İzmit 1950, B4, 316 s. (5965)

KANUNAME-İ SULTANİ BER MUCEB-İ ÖRF-İ OSMANİ, R.Anhegger, H.İnalcık, Ank. 1956, 164 s. (366)

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN İLE İLGİLİ BAZI NOTLAR VE VESİKALAR, Ç.Uluçay, Ankara 1970, B4, 40 s. (2790)

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN SERGİSİ, Topkapı Sarayı Müzesi Yayınları, İst 1958, A4, 56 s. (7038)

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN SERGİSİ, Topkapı Sarayı Müzesi Yayınları, No.6, İst 1958, A4, 56 s. (7274)

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, N.A.Banoğlu, İst. 1944, 28 s. (310)

KAPICIBAŞI NİŞLİ MEHMET AĞA’NIN MOSKOVA SEFARETNAMESİ, Ankara 1943, B4, 56 s. (4127)

KAPİTÜLASYONLAR, TARİHİ MENŞEİ ASILLARI, müt. Macar İskender, Ali Reşat, Dersaadet 1330, B4, 356 s. (5510)

KARA ÇETE, Kara Hüseyin Türklerin En Büyük Polis Hafiyesi, Gizli Dosyalar, muharriri V.Alyn, Osm., İst. 1341, 32 s. (3313)

KARA HÜSEYİN FAKABASMAZA KARŞI, Osm., İst. 1341, 34 s. (3335)

KARA NOGAYTSI İH VIT’İ OBRAZ JİZNİ, G.Ananyev, Tiflis 1864, A4, 32 s. (4157)

KARACA AHMED SULTAN HAZRETLERİ, Mehmet Yaman, İst 1974, A4, 200 s. (4478)

KARACADAĞ – DİYARBAKIR HALKEVİ DERGİSİ, sayı 1-96, cilt 1-7. (3645)

KARACAOĞLAN HAYATI VE ŞİİRLERİ, Sadettin Nüzhet Ergun, İst 1933, 383 s.(6534)

KARACAY VE MALKAR TÜRKLERİNİN FACİASI, Ankara 1962, A4, 100 s. (6787)

KARAÇAY – BALKAR – ÇEÇEN – İNGUŞ MİLLETİNİN İMHASININ 8 inci YLDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE VERİLEN KONFERANSLAR, İst 1959, A4, 40 s. (6792)

KARADAĞ VE KARAMAN, Semavi Eyice, İst 1971, A4, 436 s. (5664)

KARADENİZ BÖLGESİ HALK TÜRKÜLERİ, Veysel Arseven, Kastamonu 1948, A4, 32 s. (4456)

KARADENİZ DESTAN VE DEYİŞLERİ, Necati Balaşoğlu, İst 1946, A4, 96 s. (5405)

KARADENİZ KIYILARI TARİH VE COĞRAFYASI, 1817-1819, P.M.Buışkyan, İst. 1969, 144 s. (405)

KARADENİZ VE BOĞAZLAR MESELESİ, Renepi Tan, mütercim Hüseyin Nuri, Artin Asaduryan Matbaası, İst 1325, (Osm.), A4, 48 s. (7150)

KARAGÖZ SALNAMESİ, 1328/1910, B4, 216 s. (7475)

KARAGÖZ, S.E.Siyavuşgil, İst. 196l, 80 s. (263)

KARAGÖZ’ÜN YAZICILIĞI, derleyen Mustafa Rena, İst 1945, A4, 52 s. (7267)

KARAGÖZÜN TARİHİ, E.B.Şapolyo, İst., A4, 136 s. (3042)

KARAGÜN DOSTUYUM, cilt 1-2, Nusret Tura Uşşaki, İst. 1963, A4, 344 s. (3617)

KARAHARMAN-DOBRUCANIN KOYBOLMUŞ BİR KÖYÜ, M.Tayyib Gökbilgin-Tudor Matescu, İÜ EF Tarih Dergisi’den ayrıbasım, 1971, A4, 32 s. (5835)

KARAMANOĞLU İBRAHİM BEY VAKFİYESİ, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, İst 1937, B4, 96 s. (5694)

KARANLIKLAR KRALI, Peyami Safa, (Osm.), İst. 1329, (Osm.), A4, 20 s. (2637)

KARANOGAYSKİYE NARODNİYE İSTORİÇESKİYE PREDANYA, G.Ananiyev, Tiflis 1900, A4, 44 s. (3725)

KARANOGAYSKİYE NARODNİYE İSTORİÇESKİYE PREDANYA, G.Ananiyev, Tiflis 1900, A4, 96 s. (3723)

KARAPAPAK VE TEREKEMELERİN SİYASİ VE KÜLTÜR TARİHİNE GİRİŞ, O.Yeniaras, İst. 1994, A4, 200 s.+6 harita (2670)

KARAYOLLARI TEKNİK SÖZLÜĞÜ, İngilizce-Türkçe, 534 s. (854)

KARGİR İNŞAAT, aded 5, (Osm) Ali Talat Bey, 2.baskı, Haydarpaşa Demiryolları Matbaası 1341, 104 s. (5638)

KARI KOCAYA UYGUN, Ömer Faik, 48 s. (529)

KARL MARX – HIS LIFE AND ENVIRONMENT, Isaiah Berlin, New York 1995, A4, 250 s. (5213)

KARL MARX – IN HIS EARLIER WRITINGS, H.P.Adams, New York 1965, A4, 252 s. (5214)

KARMANNIY RUSSKO – ALBANSKİY SOVAR, A.Kostallavi, Moskova 1961, A5, 432 s. (4811)

KARMIC ASTROLOGY, Martin Schulman, Maine 1975, 2 cilt, A4, 324 s. (5740)

KARNAVAL, Ahmed Mithad, İst. 1298, B4, 270 s. (2388)

KARS AND ARMENIA, Charles Minot, Harward College Library 1828, A4, 380 s. (6336)

KARS AND ERZEROUM, Lieut-Gen. W.Monteith, Londra 1856, A4, 348 s. (6284)

KARS TARİHİ, I.cilt, Fahrettin Kırzıoğlu, İst 1953, B4, 622 s. (5119)

KASAİD-İ TEVFİK, Çerkeş Şeyhizade Mehmed Tevfik, B4, 48 s. (5558)

KASAYİD-İ TEVFİK, (Osm), Suriye Vilayet Matbaası 1286, B4, 245 s. (5610)

KASDU’L-MÜCERRED Fİ MA’RİFETİ’L-İSMİ’L-MÜFRED, Ataullah İskenderi, (Arapça), Dımaşk 1411, A4, 112 s. (5147)

KASF AL-MAHJUB, THE OLDEST PERSIAN TREATISE ON SUFIISM, Reynaldo Nicholson, Londra 1976, A4, 466 s. (2095)

KASİDE-İ BÜRDE TERCÜME ve ŞERHİ, Abidin Paşa, İst. 1324, 168 s. (1643)

KASİDE-İ BÜRDE, 32 s. (1165)

KASİDE-İ MUALLAKANIN ŞERHİ, Abdullah Hasib, İst. 1316, A4, 1325 (2519)

KASİDE-İ MÜNFERİCİYE ŞERHİ, İsmail Ankaravi, İst. 1327, A4, 120 s. (3852)

KASİDETÜ’L-BÜRDE, (Arapça ve Osmanlıca), baskı yeri eve yılı yok, B4, 72 s. (5554)

KASİDETÜ’L-BÜRDE VE EL KASİDETÜ’L-MUDARİYYE, İmam Busiri, Arapça – Osmanlıca, İst 1265, B4, 72 s. (6011)

KASRU’L-SALAT Lİ’L-MUGTERİBEYN, İbrahim bin Muhammed es-Sahibi, Matbaatu Dar-i Tayyibe, Riyad 1415, B4, 148 s. (5635)

KATİBİ, Sadettin Nüzhet, İst 1933, A4, 128 s. (6988)

KATİP ÇELEBİ, Ahmet Refik, İst. 1932, 64 s. (713)

KATİP ÇELEBİ, Bursalı Mehmed Tahir, 30 s. (538)

KATLİAM-I AŞURİYAN-I SÜMEYL-İ IRAK, Banipal Ramsini, (Farsca), Tahran 1341, A4, 50 s. (5201)

KAUKASISCHE SPRACHEN, Julius von Klaproth, Halle ve Berlin 1814, A4 (6820)

KAVAİD-İ CEZAİYYEYE DAİR MÜTALAAT, Teavfik, İst. (1306/1308) 1891, AÜ4, 278 s. (2542)

KAVAİD-İ FARİSİYE, Mehmed Murad, İst. 1284, A4, 64 s. (3111)

KAVAİD-I FARİSİYYE, M.Naim Fraşari, (Osmanlıca), İst 1303, A4, 36 s. (6054)

KAVAİD-İ İMLA VE TAHRİR, Yüzbaşı İhsan, (Osm), Matbaa-i Bahriye 1323, B4, 96 s. (5617)

KAVAİD-İ TÜRKİYYE, Ahmet Cevdet, İst 1292, B4, 48 s. (5100)

KAVAİDÜ’L-HATTİ’L-ARABİ, Haşim Muhammed el Hattat, Dersaadet, 64 s. (7212)

KAVAİDÜ’L-USUL VE MEAKİDÜ’L-FUSUL VE MUHTASAR EL MUKNİ VE NUHBETÜ’L-FİKER, Abdülmümin el Bağdadi el Hanbeli, Beyrut 1406/1986, Arapça, 296 s. (5774)

KAVANİN-İ CEZAİYYE MECMUASI, tertib eden Nazif, Karabet Mat., İst. 1318 (1900), A4, 336 s. (2543)

KAVİDÜ’L-LUGATİ’L-ARABİYYE, Hakkı Nasıf, Muhammed Diyab, Mustafa Tatum, Mahmud Ömer, Sultan Muhammed, Arapça, Mektebi Darü’l-İhsan, 4.baskı, Şam 1410/1990, B4, 400 s. (6090)

KAVKAV (RUSSKAYE DELO MEJDUPLEMEN NİYE VOPROSİ) Bakü İlim Neşriyatı), 1990, A4, 258 s. (2659)

KAVKAZ V KRIMSKOY VAYNE, Hacı Murad İbragimbeyli, Moskova 1971, A4, 404 s. (4795)

KAVKAZ, 1, 3 ve 4.sayılar, Rusça, Almanya 1989, A4, 188 s. (6740)

KAVKAZ, 1,17 SAYILAR, Münih 1951-1952, B4, 648 s.  (6743)

KAVKAZ, Rusça, Paris, B4.
1934 – (1-12), 256 s.
1935 – (13-24), 336 s.
1936 – (25-36), 440 s.
1937 – (37-48), 448 s.
1938 – (49-60), 480 s.
1939 – (61-67), 240 s. (6724)

KAVKAZSKİY, ETNOGS FİÇESKİY SBORNİK, Moskova 1955-1962, B4, I. cilt 376 s.; II. cilt 276 s.; III. cilt 288 s.; IV cilt 200 s. (6706)

KAVKAZSKOE KOL’TSO-AUTOMOBİLNY MARŞRUT, Profizdat 1960, A4, 128 s. (6807)

KAVL-İ SABİT Fİ KAZA-İ FEVVAİT, Vildan Faik, İst 1307, A4, 48 s. (5456)

KAVLU’S-SEDİD Fİ İLM-İ TEVHİD, Mehmed Zihni, A4, 84 s. (5549)

KAVLÜ’-SEDİD Fİ-İLM’T-TECVİD YAHUD TECVİD-İ CEDİD, Mehmed Zihni, İst. Daru’t-Tıbaat-ı Amire 1328, A4, 83 s. (2985)

KAVLÜ’L-FASL BEYNELLEZİNE LA YÜMİNUNE BİL GAYBİ VELLEZİNE LA YÜ’MİNAN, Mustafa Sabri Efendi, Kahire 1361, B4, 224 s. (5702)

KAVLÜS-SEDÎ FÎ-İLMİ’T-TECVÎD, Mehmed Zihni, H. 1328 İst., A4, 84 s. (4569)

KAVM-İ CEDİD, Ubeydullah Efgani, Dersaadet 1331, 82 s. (1898)

KAYGUSUZ ABDAL, HATAYİ, KUL HİMMET, Abdülbaki Gölpınarlı, İst 1953, A4, 116 s.  (7005)

KAYGUSUZ SULTAN RİSALESİ, A4, 59 s. (2199)

KAYGUSUZ VİZELİ ALAEDDİN ABDÜLKAB, 1932, 280 s. (1281)

KAYSERİ TARİHİ, Arşag Alboyacıyan, (Ermenice), Kahire 1937, B4, 1300 s.(6438)

KAYSERİ ULEMASI, M.Z.Koçer, İst. 1972, B4, 154 s. (2812)

KAYSERİ’DE TEŞEKKÜL EDEN TERAKKİ-İ MAARİF CEMİYETİNİN NİZAMNAME-İ ESASİSİDİR, Kayseri Nocyas Matbaası 1327/1329, A4, 5 s. (2926)

KAYSERİLİ MEHMET AĞA, LALE DEVRİ BAŞ MİMARI, Muzaffer Erdoğan, İst 1962, B4, 136 s. (7639)

KAYSERİYYE ŞEHRİ –MEBANİ-İ İSLAMİYE VE KİTABELER, SELÇUKİ TARİHİNDEN BİR KITA, Halil Edhem, İst. 1334, B4, 164 s., 16 levha (2975)

KAYYUM NASİRİ MECMUASI, Kazan 1922, 176 s. (583)

KAYYUM NASIRI, Kazan, 244 s. (1170)

KAYYUM NASIRİ, SAYLANMA ESERLER, Kazan 2003, A4, 368 s. (7465)

KAZADO POR DOLAR, (Izdıraplı Bir Evlenme), Eliya Karmona, İst. 1948, A4, 48 s. (3931)

KAZAHSTAN LETOPİŞİ, S.G.Kaştorniy, Alma Ata 1992, A4, 376 s. (3694)

KAZAHSTANSKİY İSTORİK KRAEVED İ ETNOGRAF KURBANGALİ HALİD, D.H.Karmışeva, Moskova 1971, B4, 16 s. (4839)

KAZAK DİLİ, Almaata 1954, B4, 560 s. (7745)

KAZAK DİLİNİN DÜŞÜNDÜRME SÖZLÜĞÜ, Almata 2007, B4, 680 s. (7620)

KAZAK DİLİNİN GRAMATİKASI, Almaata 1967, A3, iki cilt toplam 600 s. (7799)

KAZAK TARİHİNDE İNİLİ AKİT VELİMCİ VELİ, Azer Ahit Veli, (Arap harfleriyle Kazakca), Kazakistan 2000, A4, 152 s. (4293)

KAZAK TİLİ, GRAMMATİKALKI AMKTIĞIŞ, J.Tuymabayev, Almatı 1991, A4, 84 s. (3185)

KAZAK TİLİNİNG SÖZDİGİ, Almatı 1999, A3, 772 s. (7477)

KAZAKSA AGILSINSA, Sozdık Almatı, 2008, A4, 230 s. (7473)

KAZAN HANLIĞI, Hadi Atlasıf. 344 s. (470)

KAZAN RUSSIA ON THE BORDERS OF ASIM, E.T.Turngrelli, Londra 1854, 2 cilt toplam 675 s. (584)

KAZAN TARİHİ, Aynuddin Ahmerof, Kazan 1909. (567)

KAZAN TARİHİ, Karl Pokes, Kazan 1908, 32 s. (577)

KAZAN TÜRKLERl, Abdullah Battal 1966, 248 s. (878)

KAZAN, Kazan Türkleri ve Yardımlaşma Derneği, sayı 1-23, Eylül 1970 – 1978, Ankara, B4, 1468 s. (4622)

KAZANLI TÜRK MEŞHURLARINDAN RIZAEDDİN FAHREDDİNOĞLU, Abdullah Battal Taymas, İst 1958, A4, 64 s. (4688)

KAZANSKAYA UÇİTEL’SKAYA SEMİNARİYA PO OİNOŞENİYU K MESTNOMU NASELENİYU, Moskova 1873, A4, 28 s. (4049)

KAZEM-BEK UÇENİY İ MISTİTEL, M.Abdullayev, Mahaçkale 1963, A4, 156 s. (3715)

KAZIMİR ALE’L-HİDAYE, Dersaadet 1321, B4, 128 s. (7290)

KEBERDEY LİTERATUREM İ THİDEM TEUHUA OÇERKHER, Nalşık 1965, A4, 352 s. (6747)

KEDİ GÖZÜ, FORTUNA DU BUVAGUBE, çev. Mustafa Fazıl, E.Raif, İst. 1307, A4, 192 s. (3129)

KEHKEŞAN, (Osm. dergi) Trabzon, 1325 1326, 1-10 sayı, (961)

KELİMAT EL MÜCMEL Fİ ŞERH EL TUHFET EL-MURSELE, Hasarizade Şeyh Muhammed Elif, İst. 1342, A4, 116 s. (2234)

KELİMATÜ’L-KUDSİYYE Lİ’S-SADEATTİN NAKŞİYYE VE HİYE SELASETÜN KÜTÜBÜN NEFİSE, 1400 (1979), (Arapça), B4, 355 s. (4635)

KELOĞLANIN HATIRATI, (Osm.), Abdullah Ziya, İst. 1928, A4, 124 s. (3389)

KEMAL ATATURK UND DIE MODERNE TURKEI, Johannes Glasneck, Berlin 1971, A4, 336 s. (5861)

KEMAL PAŞAZADE DİVANI, İbni Kema1 Şemseddin Ahmed, İst. 1985, 190 s. (504)

KEMALISME ET MONDE MUSULMAN, İskender Gökalp ve François Georgeon, Paris 1987, A4, 172 s. (4713)

KEMALİZM İNKILABININ PRENSİBLERİ, M.Saffet Engin, cilt II, İst 1938, A4, 164 s. (5967)

KEMALİZM, Tekin Alp, İst. 1936, 376 s. (536)

KEMALPAŞAOĞLU’NUN ESERLERİ, Makale, (Atsız), 68 s. (1140)

KEMALPAŞAZADE DİVANI, 192 s. (1113)

KENDİ KENDİNE İBRANİCE, Aharon Rosen, 😯 s. (165)

KENZÜ’L-MENAM, (MÜKEMMEL VE MUFASSAL RÜYA TABİRNAMESİ), İst. 1340, A4, 1048 s. (4317)

KENZÜ’L-MESAHİB, B4, 504 s. (2951)

KENZÜ’L-MESAHİB, Mirza Muhammed Naki Derbendi, İst. 1327, B4, 504 s. (4346)

KENZÜ’L HAVASS, Seyyid Süleyman El Hüseyni, İst 1332, A4, 304 s. (5472)

KENZÜ’L-İRFAN Fİ EHADİS-İ NEBİYYİ’R-RAHMAN, Erbilli Şeyh Esad Efendi, (Osmanlıca – Arapça), Dersaadet 1327, A4, 160 s. (5786)

KERAMATİ’S-SAHABE (RIDVANULLAHU ALEYHİM), Said Harum Aşur, (Arapça), Mektebetü’l Adab, Kahire 1418/1999, B4, 132 s. (5622)

KERBELA TÜRKÜLERİ, Hüseyin Küser, (Osmanlıca), A4, 96 s. (6059)

KERBELA, Mehmed Nazım, İst. 1327-1329, (Osm.) A4, 24 s. (3316) (2607)

KERÇ, Simferopol (Akmescit) 1993, A4, 400 s. (2840)

KERKÜK AĞZI, TÜRKMENCE SÖZLÜK, Ata Terzibaşı, cilt 1, B4, 286 s. (7451)

KERKÜK BÜLBÜLÜ HABA, Ahmet Muhammed Kerküklü, Kerkük 2002, A4, 52 s. (4585)

KERKÜK HAVALARI, Ata Terzibaşı, Kerkük 1990-91, cilt I-II, A4, 496 s. (7889)

KERKÜK ŞAİRLERİ, Ata Terzibaşı,
I.cilt, Bağdat 1963, A4, 200 s.
II.cilt, Kerkük 1968, A4, 256 s.
III.cilt Bağdat 1988, A4, 244 s. (2957)

KERKÜK ŞAİRLERİ, Ata Terzibaşı,
1.cilt, 2008, A4, 172 s.
2.cilt, 2008, A4, 180 s.
3.cilt, 2008, A4, 142 s.
6.cilt, 2000, A4, 144 s.
11.cilt, 2005, A4, 102 s. (6938)

KERKÜK ŞAİRLERİ, Ata Terzibaşı, 12.cilt, (Kerkük Türkçesi), Kerkük 2006, A4, 108 s. (3629) (5566)

KERKÜK ŞAİRLERİ, Ata Terzibaşı, 13. cilt, Kerkük 2012, A4, 106 s. (7656)

KERKÜK ŞAİRLERİ, Ata Terzibaşı, Kerkük
1. cilt 148 s.
2. cilt 96 s.
3. cilt 84 s.
4. cilt 148 s.
5. cilt 128 s.
7. cilt 136 s.
8. cilt 148 s.
9. cilt 120 s.(6481)

KERKÜK ŞAİRLERİ, Ata Terzibaşı, Kerkük 2004, A4, 136 s. (7044)

KERKÜK VE DOLAYLARINDA OLAYLARIN MANZUM TARİHLERİ, Kerkük 2009, A4, 166 s. (7045)

KERKÜK’TE İCTİMAİ HAYAT FOLKLOR, A4, 184 s. (4504)

KERKÜK’TE SİMGELERİMİZ, Asi Nusret Ağaoğlu, A4, 40 s. (5045)

KERKÜK’TE İMARET VE TESİSLERİN MANZUM TARİHLERİ, Kerkük 1426, A4, 108 s. (5331)

KERKÜKLÜ FAİZ, 1-4, Kerkük 2008, A4, 604 s. (7046)

KERKÜKLÜ KABİL, Ata Terzibaşı, Kerkük 2007, A4, 104 s. (7774)

KERKÜKLÜ KABİL, HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ, ŞİİRİNDEN ÖRNEKLER VE ŞAİR OĞULLARI, Ata Terzibaşı, Kerkük 2007, (Osm.), 104 s. (7162)

KERKÜKLÜ ŞEYH RIZA VE TÜRKÇE ŞİİRLERİ, Ata Terzibaşı, Kerkük 2006/1427, (Osm.), 240 s. (7161)

KERKÜKÜN MUNTAHAB HOYRATLARI, Kerküklü Sabir, Bağdad 1951, A4, 224 s. (7582)

KESİCİ TAKIMLAR KATALOGU, MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ, İst., B4, 308 s. (6068)

KESRÜ ESNAMÜ’L-CAHİLİYYE, Sadrüddin eş-Şirazi, (Farsça), Zemistan (İran) 1381, B4, 336 s. (5501)

KEŞF VE’T-TEBYİN Fİ GURURİ’L-HALKİ ECMAİN, İmam Gazali, Arapça, Beyrut 1986, A4, 80 s. (3275)

KEŞFÜ SIRRÜ’L-GAMİZ Fİ ŞERHİ DİVAN-I İBNÜ’L-FARIZ, Abdülgani bin İsmail en Nablusi, Kahire 1392/1973, Arapça, B4, 400 s. (6079)

KEŞFÜ’L EBYATİ’L-MESNEVİ, Muhammed Cevad, (Farsca), İsfahan 1343, B4, 415 s. (4351)

KEŞFÜ’L-MEALİ ŞERH-İ BED’ÜL-EMALİ, Mehmed Şürkü İbn Ahmed Ata Damad-ı Gelenbevi, İst. 1328, A4, 98 s. (4308)

KETHUDAZADE EFENDİNİN TERCÜME-İ HALİNE ZEYL-İ ACİZANEMDİR (MENAKIB-I KETHUDAZADE), B4, İst 1305 (1888), 348 s. (5739)

KEVKEB-İ OSMANİ, TÜRKÇE-ARAPÇA, 1314-1316, 1-52 sayı, A3, 208 s. (6834)

KEVKEBÜ’D-DÜRRİ FİMA YETEHARRECÜ ALE’L-USULİ’N-NAHVİYE MİNE’L-FURUİ’L-FIKAİYYE, Cemaleddin el-Esnevi, Amman 1985, B4, 517 s. (4376)

KEVKEBÜ’D-DÜRRİ Fİ TAHRİCİ’L-FÜRUU’L-FIKHİYYETİ LA’L-MESAİLİ’N-NAHVİYYETİ, Cemaleddin Abdürrahim bin Hasan Esnevi(6489)

KEY CONSEPTS IN CINEMA STUDIES, Susan Hayward, Londra-New York 1989, A4, 486 s. (2125)

KEY TO PERSHIAN GRAMMAR, A.K.S.Lambton, New York 1967, A4, 64 s. (2713) (2146)

KEY TO THE OTTOMAN – TURKISH CONVERSATION – GRAMMAR, V.H.Hagopian, Londra 1908, A4, 196 s. (7358)

KEYİF VEREN ZEHİRLER, Mazhar Osman, İst. 1934, A4, 185 s. (1980)

KEYWORDS, R.Williams, Oxford 1983, 341 s. (306)

KGB, (İstorya Vneşnepolitiçeskih Operatsiy ot Lenina do Gorbaçeva), K. Enderryu, O.Gordiyeusky, 1992, A4, 796 s. (2847)

KHALAS MATERIALS, Gerhard Doerfer, USA 1971, B4, 352 s. (7627)

KHAN OR BASILEAS: AN ASPECT OF RUSSIAN MEDIEVAL POLITICAL THEORY, Michael Cherniavsky, 1959, A3, 20 s. (7089)

KHANAT DE CRIMEE, Paris 1978, 472 s. (286)

KHAZAR STUDIES (AN HISTOIRECE-PHILOLOGICAL INQUIRY INTO THE ORIGINS OF THE KHAZAR), Peter B.Golden, Budapeşte 1980, I.cilt A4, 292 s., II.cilt A4, 274 s. (2000)

KHAZARS’ FORMAL ADOPTION OF JUDAISM AND BYZANTIUM’S NORTHERN POLİCY, Jonathan Shephard, Oxford 1998 (3740)

KİBAR SERSERİ, Kara Hüseyin, Osm., İst. 1340, 34 s. (3325)

KIBLETİ’L-ENFİS VE’L-AFAK VE KUTBÜ’L-AKTAB KİMİMİŞ, E(lif). F., Hırant Hidişyan Matb., Dersaadet 1330, A4, 68 s. (5809)

KIBRIS’IN TARİH BOYUNCA ANADOLU İLE OLAN İLGİSİ, Lefkoşe 1962, A4, 30 s. (4881)

KIDDUSH HA-SHEM AND SABBATAI SEVI, S.Asch, New York, 1957, A4, 250 s. (2361)

KIERKEGAARD, POST – SCRIPTUM AUX MIETTES PHILOSOPHIQUES, Paris 1949, A4, 532 s. (6995)

KIERKSGAARD – LEVEEN WERK, Marquerite Grimmault, Utrecht 1967, A4, 19 s. (5324)

KIEVAN RUSSIA, George Vernadsky, İng., Yale University Press, 1959, XII+412 s. (3357)

KİĞI, M.Sadık Yiğitbaş, İst. 1950, B4, 432 s. (2044)

KİLDEN KİTAPLAR (They Wrote On Clay), E.Chiera, İst. 1964, B4, 138 s. (3392)

KİLİS TARİHİ, Kilisli Kadri, İst. 1932, A4, 304 s. (1989)

KİLİSİ ABDULLAH EFENDİ’NİN USUL-İ CEDİD ÜZERE TELİF BUYURDUKLARI İSAGOCİ HAŞİYESİ, 1287, B4, 44 s. (4370)

KİLİSLİ HOCAZADE’NİN TASAVVURAT-I HAŞİYE-İ CEDİDESİ, Kilisli Hocazade, B4, 320 s. (6330)

KING’S SERVANTS, Londra 1961, 534 s. (991)

KIRAAT-İ AŞERE İSLAMBOL, Tarik-i Ahmed Es Sufi Mesleği için Kavaid Mecmuasıdır, Yedinci Dönem İstanbul Haseki Eğitim Merkezi, tetkik Ramazan Pakdil ve Talib Akbal, haz. Abdullah Boz, İst 2001, B4, (Arapça – Osmanlıca), B4, 56 s. (7338)

KIRAAT-I AŞERE KİTABI, Kuran-ı Kerim Hafızlarına Rehber, Esad Sezai Sümbüllük, İst 1947, A4, 34 s. (7230)

KIRAAT-İ AŞERE VE SEB’A DEFTERİ, (Arapça yazma), A3, 786 s. (5818)

KIRAAT-I MERDAN, İkinci Kitab, Erzurum Merkez Numune Mekteb-i İbtidaisi Merhum Yeşil İmamzade Hafız Mehmed Salih, İst 1331, A4, 61 s. (7383)

KIRGHIZ MANUEL, R.J.Hebert, N.Poppe, 1964, 160 s. (827)

KIRGIZCA RUSCA SÖZLÜK (KİRİLCE), Moskova 1965, 976 s. (1580)

KİRGİZI İ İH ETNOGENETİÇESKİYE İ İSTERİKA KULTURNİYE SVYAZİ, Frunze1990, A4, 480 s. (3743)

KIRIK HAYATLAR, Halid Ziya, (Osmanlıca), İst 1924, A4, 529 s. (7555)

KIRIM HALK TÜRKÜLERİ, Emin Bektöre, Eskişehir 1972, A4, 24 s. (6568)

KIRIM HANLIĞININ SİYASİ DURUMU, Özalp Gökbilgin, 1973, 160 s. (103)

KIRIM HARBİ (PARİS MUAHEDESİ l856), Emin Çavlı, İst. 1957, 48 s. (1551)

KIRIM İSTİKLAL DAVASI, Selim Utarit, Köstence 1939,, (Osm. 56 s.), (Rusca 38 s.). (2242)

KIRIM İSTİKLAL DAVASl, Selim Ortay, 1939 (1117)

KIRIM MECMUASl, 1334-1335(1918-1919), (Osm.) l-28 sayı, (962)

KIRIM SAVAŞI ARŞİVLERİ, 1854 Eylül – Aralık Jurnali, 2010, B4, 200 s. (7796)

KIRIM TATAR EDEBİYATI, B.Çobanzade, Akmescit 1928, A4, 102 s. (2386)

KIRIM TATAR İLM-İ SARFI, 1925, 192 s. (888)

KIRIM TÜRK TATARLARI, Müstecib Ülküsal, İst. 1980, 386 s. (307)

KIRIM TÜRKLERİNİN YERLEŞME VE GÖÇMELERİ, E.F.Gözaydın, İst. 1948, 112 s. (137)

KIRIM VE KAFKAS TARİHÇESİ, Ahmet Cevdet Paşa, 1307, 72 s. (629)

KIRIM, Martin Bronovskiy, (çev. Kemal Ortaylı), Ank.-1970, l04 s. (48)

KIRIM, Şaşatoğlu, İst. Yeni Matbaası. (388)

KIRIM, ÜLKENİN TARİHİNDEN KIRAET KİTABI, M.Bekirof, çev. Amit Latifzade, 1931, B4, 309 s. (7027)

KIRIMSKAYA ASSR, B.Şustov, Moskova 1927, A4, 68 s. (3731)

KIRIMSKAYA AUTONOMNAYA SOVETSKAYA SOTSİALİSTİÇESKAYA RESPUBLİCA, İlyas Tarhan, Moskova 1931, B4, 20 s. (3800)

KIRK ANBAR AVRUPA’NIN ESKİ MEDENİYETİ, A.Mithat, İst. 1291, 40 s. (1639)

KIRK HADİS-İ ŞERİF, Ahmet Nazım, İst. 1955, B5, 80 s. (7020)

KIRK HADİS, (Osm.) İmam Nevevî, 1341, 64 s. (1613)

KIRK SUAL, ŞERH-İ ELLİDÖRT FARZ, Salahi Abdullah, B4, 104 s. (7497)

KIRKUK A POLITICAL AND SOCIAL STUDY, Warya Jaff, B4, 320 s. (4928)

KIRMIZI SİYAH KİTAP 1328 FECAYİİ, Ahmed Cevad, İst 1329, A4, 160 s. (4852)

KİRPİNİN DEDİKLERİ, Refik Halid, İst. 1336, A4, 328 s. (4286)

KISMU’L SANİ MİN KİTABİ, Kazan 1900, 368 s. (573)

KISMU’L-EVVEL MEN KİTAB MÜSTEFADÜ’L CEBAR Fİ’L-HEVAL, 1885, 288 s. (1100)

KISSADAN HİSSE, Ahmed Mithat, İst. 1296, 84 s. (1642)

KİTAB AL-MUTAMAD Fİ USUL AL-FIQH, Muhammed Hamidullah, Arapça, Şam 1965, B4, iki cilt toplam 1220 s. (4627)

KİTAB EL SUNNA, (Arapca), Musa Carullah, 1364/1945. (1916)

KİTAB EL-İBDA’ Lİ FETH EBVAB EL BİNA Fİ EL TASRİF, (Arapca), İbrahim Efendi El Ahdab, Beyrut 1299, 135 s. (1894)

KİTAB EŞ-ŞUKUK ALA CALINUS, Muhammed İbn Zekerriyya el-Razi,  Tahran 1998, B4, 300 s. (6561)

KİTAB TEDBİR EL MUTEVAHHİD, (Arapca), İbni Bacce, tahkik Maan Zeyade, Beyrut 1978, 144 s. (1902)

KİTAB TEFSIR AL-KHAMS MIAT AYA MIN AL-QURAN, (Arapça), M.B.Sulayman, 1980, 320 s. (1586)

KİTAB UL-MUHTEBER Fİ-HİKMET, (Arapca), 3 cilt, 1.cilt 1307, 2.cilt 1308, 3. cilt 1308, B4, 1012 s. (1026)

KİTAB- MİRAT-I AKAİD, Mevlana Câmî, İst 1321, A4, 50 s. (5463)

KİTAB-AL-İDRAK Lİ LİSAN AL-ATRAK, Ahmet Caferoğlu, İst. 1931, B4, 352 s. (3538)

KİTAB-I AŞK, A4, 168 s. (5613)

KİTAB-I BUĞYETİ’L-VAHİD Fİ MEKTUBAT-I HAZRETİ MEVLANA HALİD, Muhammed Esad, Dımaşk 1334, (Arapça), 319 s. + MAKALATÜ’L-ALLAME ED-DECVİ Fİ’R-RED ALA’T-TEYMİYYİN, B4, (Arapça), 42 s. (2178)

KİTAB-I DEDE KORKUT ALA LİSAN-I TAİFE-İ OĞUZAN, Kilisli Muallim (Bilge), 1332, B4, 184 s. (6894)

KITAB-I DEDE QORQUT, Ettore Rossi, Vatikan 1952, B4, 366 s. (4445)

KİTAB-I DEDEM KORKUT ALA LİSAN-I TAİFE-İ OĞUZAN, yazmadan tıpkı basım, B4, 154 varak. (2961)

KİTAB-I DİVAN-I LÜGATÜ’T-TÜRK, Kazakça, Alma Ata 1993, B4, 192 s. (7817)

KİTAB-I Fİ TAHQİQ-İ MA LİL-HAMD, El Biruni, Hindistan 1958, 604 s. (1488)

KİTAB-I GÜLİSTAN, Şeyh Muslihiddin Sadi, (Farsça), 1291, 228 s. (7170)

KİTAB-I İZALE-İ ŞÜKUK, İsmail Fenni (Ertuğrul), İst 1928, Osmanlıca, A4, 256 s. (5785)

KİTAB-I KEŞFÜ’L-MANA AN SIRR-I ESMAİ’L-LAHİ’L-HÜSNA, Muhyiddin-i Arabi, A4, 213 s. (7839)

KİTAB-I MAŞRAB AL-ARVAH, Abu Muhammed Rüzbihan Al Bakli Al Şirazi, İst 1974, B4, 388 s. (6658)

KİTAB-I MİŞKAHÜ’L-ENVAR, (Arapça), Gazzali, İst. 1322, A4, 87 s. (2415)

KİTAB-I MİYARU’N-NAZZAR Fİ ULUMİ’L-EŞAR, Kahire 1991, B4, 184 s. (7133)

KİTAB-I MÜCERREBAT, Şeyh Ahmed bin Ömer, Arapca, Matbaatü’l-Kasteliye, 1280, A4, 208 s. (3810)

KİTAB-I NAKTDÜ’L NESDİÜ’L KAFİYE, A4, 43 s. (4074)

KİTAB-I QAVANİN-İ ORFİYYE-İ OSMANİ, N. Beldiceanu, Wisbaden 1967, 80 s. (188)

KİTAB-I SEVANİH AHMED GAZALİ, Helmut Ritter, Tahran 1348, A4, 126 s. (4280)

KİTAB-I SİLSİLE-İ ŞEYH İSMAİL HAKKI Bİ-TARİK-İ CELVETİ, İst. 1291, A4, 144 s. (2400)

KİTAB-I SİRETÜ’N-NEBİ, Matbaa-i Osmani, H.1308, B4, 676 s. (6921)

KİTABHANE-İ CEDİDE VE TERCÜMAN NEŞRİYAT, Bahçesaray 1320 (1902), A4, 16 s. (4899)

KİTABU BEYANUDDİN, Şeyh Ebubekir Efendi, (Girişi Türkçe Arap harfleriyle Güney Afrika dilinde), İst. 1294, A4, 354 s. (3255)

KİTABU CALİNUS Fİ’L-ÜSTÜKUSAT ALA REYİ’L-BÜKRET, terc. Huneyn bin İshak, 1987, B4, 148 s. (6579)

KİTABU FERAİDİ’L-KALAİD Fİ MUHTASARI ŞERHİ’Ş-ŞEVAHİD, Ebu Muhammed Mahmud İbnü’l-Ayni, Arapça, Kahire 1297, B4, 403 s. (3201)

KİTABU GAYETÜ’L-MAKSUD Lİ-MEN-YETEATE’L-UKUD ALA MEZAHİBÜ’L-EİMMETİ’L-ERBAA, Ahmed ed-Deyrebi el-Ganimi eş-Şafii, Kahire 1324, Arapça, 112 s. (7181)

KİTABU HATEMÜ’L-EVLİYA, Ebu Abdullah Muhammed bin Ali et-Tirmizi, tahkik; Osman İsmail Yahya, Beyrut, B4, 592 s. (5577)

KİTABU İLMU’L MUSİKİ ALA VECHİ’L-HURUFAT, Kantemiroğlu, 274 s. (555)

KİTABU İRŞADİ’L-KASID İLLA ESNA’L-MAKASID, İbnü’l-Ekfani, Mektebe Lübnan Naşirun, B4, 138 s. (5625)

KİTABU İSTİKLAL-İ GÜMRÜG-İ İRAN, Rıza Safi Niya, Tahran 1307, A4, 306 s. (4423)

KİTABU İŞARATÜ’L-MERAM MİN İBARATİ’L-İMAM, Kemaleddin Ahmed el-Beyadi, İstanbul 1949, B4, 56 s. (4373)

KİTABU KEMALÜ’L-İMAN Fİ İTİKADİ ENNE’L-HİLAFETE MİN BENİ OSMAN, Osmanzade Mahmud Hamdi el İskenderi, Arapça, 1898, A4, 86 s. (6025)

KİTABU KENZİ’L-LUGATİ’L-OSMANİYE, Mustafa Efendi, Süleymanzade şerif el-Halebi, Şam 1327, A4, 122 s. (4279)

KİTABU MENAZİLÜ’S-SAİRİN, Abdullah el Ensari el Herevi, (Arapça-Fransızca), Beyrut 1408/1988, B4, 240 s. (5609)

KİTABU MİFTAHU’L-ULUM, Ebu Yakub Yusuf Bin Edib es-Sekkaki, Mısır 1318, A3, 238 s. (4429)

KİTABU MUHAMMEDİYYE Fİ KEMALAT-I AHMEDİYYE, Muhammed Efendi, Osmanlıca, İst 1271, B4, 450 s. (6018)

KİTABU MUHTASARU’L-VİKAYE Fİ MESAİLİ’L-HİDAYE, Taşkent 1900, Arapça, B4, 160 s. (3189)

KİTABU MÜKATEBAT-I REŞİDİ, Reşüdiddin Fazlullah Tabib, 1364/1945, Farça, Lahor, B4, 382 s. (6214)

KİTABU NAKDU’N-NESAİHİ’L-KAFİYE, Cemaleddin el-Kasımî, Arapça, Şam 1327, A4, 48 s. (2981)

KİTABU NAZMİ’L-FERAİD VE CEMİ’L-FEVAİD Fİ BEYANİ’L-MESAİL, Gelibolulu Şehzade Damat Abdurrahman, 1317, B4, 64 s. (7802)

KİTABU RİYAZÜ’L-GUFRAN HAZA TEFSİRÜ YASİN-İ ŞERİF EL MANZUM DER MEDH-İ MELİK-İ EKREM, İst 1313, B4, 88 s. (5567)

KİTABU SİYERİN-NEBİ (SAV) ve MENAKIB-I GAZAVAT-I SEYYİD BATTAL GAZİ, İst 1308, B4, 676 s. (5535)

KİTABU ŞERHİ TEŞRİHİ’L-KANUN, İbnu’n-nefis, Leiden 1988, B4, 456 s. (6580)

KİTABU ŞERHİ’L-CEZERİYE Lİ ŞEYHÜLİSLAM ZEKERİYA EL-ENSARİ, Arapca, İst. 1292, B4, 184 s. (3823)

KİTABU ŞERHU’L-VELEDİYYYE Fİ ADABİ’L-BAHS VE’L-MÜNAZARA, Abdülvehhab bin Hüseyin bin Veliyyüddin el Amidi, Mısır 1329, Arapça, B4, 152 s. (3134)

KİTABU TABİRUT – RÜYA, İbn Şiri, İst 1304, (Arapça), A4, 64 s.(6454)

KİTABU TAFSİL-İ TARİKÜ’L-MUKARREBİN VE SÜBÜLÜ’L-MUTTAKİN, 1100, A4, Osmanlıca, 140 s. (6152)

KİTABU’L-ALAM Bİ MENAKIBI’L-İSLAM EBU’L-HASEN EL-AMİRİ, DrAhmeod Abdülhamid Gurab, Riyad 1395, A4, 231 s. (4306)

KİTABU’L-BEHCETÜ’L-MARZİYYE EL MÜSEMMA Bİ-SUYUTİ, Yazma, A3, 268 s. (3824)

 KİTABU’L-BİRUNİ Fİ TAHKİKİ MA-Lİ’L-HİND, Ebu Reyhan Biruni, Haydarabad Dekken 1418, B4, 540+28 s. (5497)

KİTABU’L-HALKATU’L-MEFKUDE MİN TARİH-İ FERAİNE MISRU’L-KADİM ELLETİ TÜSEBBİTE LUGATİHİM KANET LUGATİ’Ş-ŞERAKİSE, Ömer Rıfkı, Mısır 1948, B4, 68 s. (4333)

KİTABU’L-İNAYATİ’R-RABBANİYE Fİ TERCÜMET-İ KİTABİ’L-HUSUNİ’L-MUHAFAZATİ’L-AKAİDİ’L-İSLAMİYE, Hüseyin el-Cisr, Mısır 1327, A4, 270 s. (3119)

KİTABU’L-MECMU EVİ’L-HİKMETİ’L-ARUZİYYE Fİ MEANİ KİTABU’Ş-Şİ’R, İbni Sina, Arapça, Birleşik Arap Emirlikleri 1969, A4, 38 s. (3281)

KİTABU’L-MUSIKİYİ’L-KEBİR, Farabi, Arapça, Kahire, B4, 1210 s. (3091)

KİTABU’L-ŞERHİ’L-VELEDİYYE Fİ ADABİ’L-BAHSİ VE’L MÜNAZARA (VELİYÜDDİN EL-AMİLİ MUHAMMED EL MARAŞİ SAÇAKLIZADE MOLLA ÖMERZADE’NİN ŞERHİ İLE), (Arapca) Mısır 1329, B4, 153 s. (4336)

KİTABU’N NUTKU’L-MEFHUM MİN EHLİ’S-SANTİ’L-MA’LUM, Ahmet bin Tağrıbek, Arapça, Matbaatu Mustafa Vehbi H.1281, A4, 6+414 s. (2988)

KİTABU’T-TEFSİRİ’L-CEMALİ ALE’T-TENZİLİ’L-CELALİ, cüz 4, Matbaatü’l-Bulak, Mısır B4, 232 s. (5627)

KİTABU’T-TEMHİD Lİ KAVAİDİ’T-TEVHİD, B4, 260 s. (5612)

KİTABU’Z-ZERİA İLA MEKARİMİ’ŞŞERİA, Ragıb el-Isfahani, Kahire 1985, B4, 424 s. (4372)

KİTABU’L-ACAİBÜ’L-MAKDUR Fİ AHBAR-I TİMUR, İbn Arabşah, Arapça, Kahire tarihsiz, B4, 252 s. (5983)

KİTABU’L-FETAVAYI’L-ANKARAVİYE, 2.cüz, Arapça, 1281, A3, 436 s. (5812)

KİTABU’L-FEVAİD Fİ’S-SALAT VE’L-AVAİD, Şihabeddin Ahmed el-Yemeni, Mısır 1318, Arapça, A4, 108 s. (6087)

KİTABU’L-HİDAYE Lİ İBN SİNA, (Arapça), Muhammed Abduh, Kahire 1974, B4, 336 s. (2186)

KİTABU’L-HURUF, Farabi, tahkik Muhsin Mehdi, Arapça, Beyrut 1986, B4, 264 s. (6083)

KİTABU’L-İBER VE DİVANÜ’L-MÜBTEDA VE’L-HABER Fİ EYYAMİ’L-ARAB VE’L-ACEM VE’L-BERBER, İbni Haldun, terc. Pirizade Mehmed Sahib, 7.cüz, Osmanlıca, Bulat 1274, A3 (5819)

KİTABU’L-MUHASSAL, Fahreddin Razi, Kum – İran 1999 (1420), B4, 608 s. (6220)

KİTABU’S-SİYER VE’L-HARAC VE’L-ÖŞR, İmam Muhammed, (Arapça), Karaçi, B4, 272 s. (6144)

KİTABU’T-TAHKİK, Mevlana Abdülaziz bin Ahmed El Buhari, Arapça, Hindistan 1293, B4, 37 s. (6017)

KİTABUL FÜTUHAT-I VEHBİYE, ŞERH-İ ERBAİN, Şeyh İbrahim Meri Atiye, Mısır 1304, A3, 284 s. (7800)

KİTABUN Fİ-USULİ’L-FIKH, Ebu Sena Mahmud el Maturidi, tahkik A.Hamdi Türki, (Arapça), Darü’l-Garbi’l-İslami, Beyrut 1995, B4, 272 s. (5500)

KİTABÜ’L-ASAYI, telif; Es-Seyyid Muhammed Bedevi, Fethi Ali Yunus, Tunus 1988/1409, A4, 416 s. (7434)

KİTABÜ’L-BURHANÜ’L-EZHER Fİ MENAKIBI’Ş-ŞEYHİ’L-EKBER, Şeyh Muhammed Receb Hilmi, (Osmanlıca-Arapça), Mısır 1326, A4, 78 s. (5148)

KİTABÜ’L-HARAC, Kadı Ebu Yusuf, İ.Ü. Yayınları, 1970, B4, 344 s. (7422)

KİTABÜ’L-HİKAYATÜ’L-ACİBE VE’L-AHBARÜ’L-GARİBE, tahkik; Hanezfir, Köln 1997, (Arapça), B4, 344 s. (7260)

KİTABÜ’L-MİZAN, Arifü’l,Samedani ve’l-kutbü’l-Rabbani Seyyid Abdülvahhab eş-Şarani, hicri 1306, A3, 416 s. (7873)

KİTABÜ’L-VAHİD VE’L-VAHDE, Muhsin Mehdi, A4, 103 s. (7833)

KİTABÜ’Ş-ŞİFA, (Arapca), A4, 296 s. (2393)

KİTABÜ’T-TAYSİR Fİ KAVAİD-İ İLMİ’T-TAFSİR, Muhyiddin Ebu Abdullah Muhammed, Ank. 1974, 152 s. (609)

KİTABÜ’T-TERACİM, (Arapça), Mehmed Zihni, İst. 1304, A4, 160 s. (2394)

KİTABÜ’T-TEVHİD, İmam Maturidi, İst. 1981, B4, 592 s. (3572)

KİTABÜ’L-İBRİZ, Ahmed İbni Mübarek, İzmir 1969, A4, 464 s. (5666)

KİTABÜL AHBAP, Ahmet Uzundere, İst 1968, A4, 40 s. (5317)

KİTAP VE KİTAPÇILIK (dergi), 1936 (1453)

KİTAPHANE-İ MEŞAHİR, DİYOJEN, Ebuzziya Tevfik, Matbaa-i Ebuzziya, Konstantiniyye 1307, A4, 46 s. (7375)

KİTAPHANE-İ MEŞAHİR, HARUN REŞİT, Ebuzziya Tevfik, Matbaa-i Ebuzziya, Konstantiniyye 1300, A4, 36 s. (7376)

KİTAPHANE-İ MEŞAHİR, HASAN BİN SABBAH, Ebuzziya Tevfik, Matbaa-i Ebuzziya, Konstantiniyye 1300, A4, 36 s. (7374)

KİTAYSKİYE İZVESTİYA O NARODAH YUJNOU SİBİRİ ÇENTRAL’NOY AZİİ İ DAL’NEGO VOSTOKA, İ.V.Kyuner, Moskova 1961, A4, 392 s. (3705)

KIVIRCIK PAŞA, (millî roman), Sermet Muhtar, 224 s. (1048)

KIYASET EL NIĞEM İNDE’L-FARABİ MİN HİLAL KİTABÜ’L-MUSİKİ EL KEBİR, Adil el Bekrî Salim Hüseyin, Irak 1975, (Arapça), B4, 24 s. (2250)

KIZ TALEBELERE MAHSUS PROGRAMMA, Yahya Nur Muhammedî, Ufa 1912, A4, 12s. (4580)

KIZILIRMAK (SİVAS GAZETESİ), Haraccızade İbrahim Hakkı, nr.12-52 (28 Kanunisani 1329-2 Nisan 1331), A3. (3132)

KIZLARA MAHSUS, İLMİ AKAİD-İ İSLAMİYYE, Altıncı Kitap, İstanbul Mekteb-i Sultanisi muallimlerinden Hafız Nuri, İst 1331, B4, 216 s. (7373)

KlTASAD Fİ’L-İTİKAD, (Arapca), 120 s. (1143)

KLUGENAU-SHAMİL NEGOTIATIONS 1837; A CLOSER LOOK, Kafkasya 1991, A4, 16 s. (3730)

KNİGA O DJİHADE (VOPROSİ İ OTVETİ), Yabdurrahman Goytinskiy, Snesinia 2001, A4, 92 s. (5013)

KNOCK JÜL ROMEN, Ankara 1934, A4, 75 s. (6885)

KNOWING WORD, WISDOM AND CUNNING IN THE CLASSICAL TRADITION OF CHINA AND GREECE, L.Raphals, Londra A4, 296 s. (2560)

KNOWLEDGE AND SOCIAL STRUCTURE, P.Hamilton, Londra-Boston 1971, 176 s. (718)

KOCAELİ TARİH VE REHBERİ, Rıfat Yüce, İzmit 1945, B4, 370 s. (4753)

KOÇİ BEY RİSALESİ, 1303, I24 s. (818)

KOÇİ BEY RİSALESİ, 144 s. (1084)

KOÇİ BEY RİSALESİ, Zuhuri Danışman, İst 1972, A4, 188 s. (5854)

KOGDA NE POMAGANUT SLOVARİ (PRAKTİÇEŞKAYA LEKSİKA SAVROMENNOGO RUSSKOGO YAZIKA), E.V.Arkadeva, G.B.Gurbanev, Moskova 1997, A4, 224 s. (6298)

KOL GALİ, Kıyssaı Yasıf, Kazan 1989, A4, 224 s. (7474)

KOLAY ARAPÇA KLAVUZU, (Arapça), 3 cilt, 980 s. (1027)

KOMANISCHES WÖRTERBUCH TÜRKISCHER WORTINDEX ZU CODEX CUMANICUS, K. Gronbech, Kopenhag 1942, B4, 316 s. (7654)

KOMMONİSTİÇESKİYE TEÇENİYA V İSTORİİ MUSULMANSKOY KULTURI, Moskova, B4, 12 s. (3799)

KONETS İ UNOV’ NAÇALO, Lev N.Gumilyev, Moskova 1994, A4, 544 s. (3744)

KONFERENTSİYA POSVYATŞENNAYA 145 LETİYUOKONÇANNİYA KRIMSKOY VOYNİ 1853 – 1856 gg, Simperopol 2001, A4, 248 s. (6296)

KONFLİKİT İVANA III S GENUEZSKOY KAFOY, Nikolay L.Ernst, Simferopol 1927, B4, 20 s. (3796)

KONIG FERDINANDS AND SULTAN SULEIMAN, 4 cilt 556 s. (978)

KONSTANTİNİYE MUHASARASI RUZNAMESİ 1453, Nicole Barbara, İst 1976, B4, 80 s. (4930)

KONUŞAN CİHAD, (Osm.) + ŞİİRLER, Ömer Müftizade, Gümülcine 1957, 101 s. (1927)

KONUŞMA DİLİMİZ, MİLLETLERARASI FONETİK İŞARETLERİYLE, Turgut Erem, Nureddin Sevim, İst 1947, A4, 240 s. (7073)

KONUŞMALAR, Şemsi Tebrizi, 2 cilt, İst 1974, A4, 612 s. (5848)

KONYA REHBERİ, İst. 1339, A4, 95+29 plan (2403)

KONYA VİLAYETİ HALKİYAT VE HARSİYATI, Sadeddin Nüzhet Ergün, 1926, 362 s. (539)

KONYA’DA MUSİKİ, M.B.Gazimihal, Ank. 1947, 135 s. (641)

KOPUZ, Aylık Milli Sanat ve Fikir Mecmuası, A3, sayı 4, 5, 9. (6895)

KOPUZLAR, Şakir Kopuz, İst. 1947, A4, 144 s. (3547)

KORAN, G.Sale, Philedelphia, 1856, 40 s. (1655)

KORAN, PHILOSOPHY THEOLOGY, Arapçadan tercüme eden E.Phys, Londra 1909, A4, 516 s. (2114)

KORAN. (107)

KORANISCHE UNTERSUCHUNGEN, J.Horovitz, Berlin 1926, 180 s. (1533)

KORENİZATSİYA APPARATA KRIMKOY AUTONOMNOY SOVETSKOY SOTSİALİSTİÇESKOY RESPUBLİKİ, Kımı 1929, B4, 32 s. (3789)

KOSOVA ASKERİ KLÜBÜ NİZAMNAMESİ, A4, 22 s. (2932)

KOSOVA, Eshte Imja, Ilır Malindi, 1996, A4, 276 s. (2064)

KOZAK, HALK ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER, Mustafa Gökkaya, Kerkük 1968, A4, 60 s. (7583)

KÖROĞLU, Ferruh Arsunar, Ankara 1962, 320 s.(6537)

KÖY ENSTİTÜLERİ DERGİSİ, cilt 1, sayı 7-8, Ankara 1947, B4, 80 s. (3595)

KÖY ENSTİTÜLERİ ÖĞRETİM PROGRAMI, Ankara 1943, A4, 200 s. (3988)

KÖYLERİMİZ, (Osm.),1072 s. (1458)

KÖYLERİMİZ, Dahiliye Vekaleti, İst., 1933, 812 s. (1320)

KÖYLERİMİZ, İçişleri Bakanlığı, Ank. 1968, 792 s. (1321)

KÖYLERİMİZ, N.R.Tanku1, 1939 Ank., 104 s. (1319)

KÖYLÜ BİLGİ CEMİYETİ ESASİ NİZAMNAMESİ, İst. 1330, A4, 7 s. (2934)

KRASNODARSKİY KRAY – ADMİNİSTİVNO TERRİTORİALNOE DELENİE, Krosnodar 1968, A4, 160 s. (6768)

KRATKİY GRAMMATİÇESKİY OÇERK, KARAİMSKOGO YAZIKA, Moskova 1977, Moskova 1977, A4, 100 s. (7128)

KRATKİY OBZOR POLOJENİA NOGAYSKİH TATA KORNİS (Teleskop Dergisi 33. cast.), Moskova 1836, A4, 300 s. (7234)

KRATKİY OBZOR POLOJENİYA NOGAYSKİH TATAR, (Teleskop Dergisi 33.Çast’), Moskova 1836, A3, 116 s. (3718)

KRATKİY OÇERK DEYATEL’NASTİ TAVRİÇESKOY UÇENOY ARHİVNOY KOMİSSİ İ TAVRİÇESKOGO OBŞEİTVA İSTORİİ, ARHEOLOGİİ İ ETNOGRAFİYA ZA 1887-1927, A.Mirkoviç, Simferopol 1928, B4, 16 s. (3765)

KREPOST MUSULMANİA, Ali Kahtani, Moskova 1998, A4, 224 s. (3671)

KREPOST V SUDAKE, S.A.Sekirinskiy, Simferepol 1980, A4, 96 s. (2681)

KRIM – GIRAI, KHAN OF THE CRIMEA, William G.C. Eliot, Londra 1856, A4, 200 s. (6285)

KRIMA (VI PAMYATİ STOLETİYA ETNOGRAFİYA TAVRİDİ), V.H.Kondarski, Moskova 1883, A4, 520 s. (2658)

KRIMISKAYA TATARKSKAYA MOLODEJ U REVOLYUTSİİ, T.Boyacıyev, Kırım Devlet Neşriyatı 1930, A4, 112 s. (2677)

KRIMSKAYA (VOSTOÇNAYA) VOYNA 1853-1856 gg CK 150 – LETİYN NAÇALA VOYNI, Sankt Peterburg 2004, A4, 100 s. (6293)

KRIMSKAYA VOYNA 1853 – 1856, İ.V.Bestujev, Moskova 1956, A4, 176 s. (5449)

KRIMSKAYA VOYNA 1853-1856 gg, İ.V.Bestujev, Moskova 1956, A4, 176 s. (4825)

KRIMSKİYE TETRADİ, i.Vergasov, Moskova 1974, A4, 452 s. (2652)

KRIMSKOYE HANSTVO POD’ VERHOVENSTVOM’ OTOMANSKOY, V.D.Smirnov, Odesa 1889, A4, 256 s. (3701)

KRİSTOF KOLOMB – AMERİKA’NIN KEŞFİ, Kemalettin Şükrü, İst 1932, B4, 80 s. (5936)

KRITIK DER PRAKTISCHEN VERNUNFT, Immanuel Kant, Verlog von Felix meiner, Leipzig 1914, A4, XVI+224 s. (3370)

KRITIK DER REINEN VERNUNET, Raymond Schmidt, Hamburg 1990, A4, 940 s. (4502)

KRITIK DER REINEN VERNUNFT, HERAUSGEGEBEN WON BEMO ERDMANN, Immanuel Kant, Berllin 1923, A4, 624 s. (7116)

KRITIK DER REINEN VERNUNFT, Immanuel Kant, Riga 1781, A4, 880 s. (5410)

KRITIK DER REINEN VERNUNFT, Immanuel Kant, Riga 1787, A4 (5411)

KRITIK DER URTEILSKRAFT, Immanuel Kant, Leipzig, A4, 436 s. (3439)

KRITIKA – F.LASKOV – SEL’SKA YA OBTŞİNA V KRIMSKOM HANSTVE SIMFEROPOL 1887 GODA, Kiev 1888, A3, 12 s. (4147)

KROVAVIY OMUT KARABAHA, Y.Pompeyev, Baku 1992, A4, 208 s. (2665)

KTAB DES LOIS SECRETES DE l’AMOUR, Paul de Regla, Paris 1892, A4, 320 s. (2869)

KUBAN ZD PYAT’DESYAT SOVETSKİH ZET, Krosnodar 1967, A4, 396 s. (6733)

KUDURİ-Yİ ŞERİF TERCÜMESİ, AZİZİYE, Emin Fehim Paşa, İst 1309, B4, 344 s. (5582)

KULOĞLU, Sadettin Nüzhet, İst 1933, A4, 60 s. (6989)

KULTURA PLEMEN SEVERNOGO KAVKAZA V EPUHO BRONZI, V.İ.Markovin, Moskova 1960, A3, 152  s. (6736)

KULTURA ZOVOTOY ORDI, I.Ballod, Moskova, B4, 20 s. (3795)

KUMRU, KENZÜ’L-MESAİB, İst 1961, A4, 528 s. (5401)

KUNTSREISBOEK VOOR NEDERLAND, Amsterdam 1954, A4, 620 s. (4776)

KURAK ÇORAK, Hikmet Birand, Ankara 1962, 40 s. (6581)

KURAN BİLGİSİ, M.Sadeddin Evrin, Ankara 1970, B4, 188 s. (5068)

KURAN TARİHİ, T.Nöldehe F.Schwally, 1970, 144 s. (676)

KURAN ÜZERİNE, Seyid Ayetullah, 1984, 98 s. (610)

KURAN VE DİLBİLİM VE HERMENOTİK SEMPOZYUMU, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 17 -–18 Mayıs 2001, dergi, B4, 536 s. (4615)

KURAN-I HAKİM, (Arapca), 1984, 204 s. (1155)

KURAN-I KERİM VE RUSCA MEALİ, İman Kalirya Borohova, B4, 404 s. (4234)

KURAN’DA TABABET, (Die Medizim im Koran), Karl Opitz, F.N.Uzluk, Ankara 1971, B4, 116 s. (2816)

KURAN’A GÖRE İMAN ESASLARI, Hüseyin Atay, Ankara, 132 s. (4759)

KURDS, TURKS, AND ARABS, C.J. Dmonds, Londra 1957, 474 s. (672)

KURMAY ALBAY DADAYLI HALİT BEĞ AKMANSÜ (1884-1953), Dr. Ziya Göğem, İst. 1954, B4, 2 cilt 468 s. (2875)

KURORT ESSENTUKR STAUOPOL, A. Vişnevskiy, A. Hodikin, 1965, A4 (6727)

KURRETÜ’L-AYN Bİ ŞERH-İ VARAKAT-İ İMAMİ’L-HARAMEYN, Şemseddin Muhammed bin Muhammed Er-Ruayni, baskı yeri ve tarihi yok, B4, 195 s. (5557)

KURŞUN (SİNE-İ İHANETE) (GAZETE), Manastır, Sahib-i İmtiyaz ve Müdir-i mesulu Esad, 1(28 Mart 1327), 2(4 Nisan 1327), 9(25 Mayıs 1327), A3 (3227)

KURTULUŞ SAVAŞINDA DOĞU KİLİKYA OLAYLARI, Ahmet Cevdet Çamurdan, B4, 542 s. (5716)

KURTULUŞ SAVAŞINDA GÖNEN, Kemal Özer, Balıkesir 1964, A4, 152 s. (4528)

KURTULUŞUNUN 50.YILI DOLAYISIYLA ARTVİN VE ÇEVRESİ, M. Adil Özder, Ankara 1971, A4, 240s. (4533)

KUSURİ, M. Kaya Bilgegil, İst 1942, A4, 122 s. (5384)

KUTADGU BİLİG (Kahire nüshası), Yusuf Has Hacib, Ankara 1993, A4, 400 s. (5031)

KUTUF MİN LUGATİ’L-KURAN, Mucemu Elfaz ve Terakibü Lugeviyye Mine’l-Kurani’l-Kerim, Muhammed Basim Mikati, Muhammed Zehri Muaserani, Abdullah Ahmed El Dendesi, Lübnan, B4, 2480 s. (7502)

KUTUP MUSAHABELERİ, (Osm.) Celal Nuri, 1331, 224 s. (1042)

KUZEY KAFKASYA HÜRRİYET VE İSTİKLAL DAVASI, Ahmet Hazer Hızal, Orkun Yayınları, Ankara 1961, 166 s. (3341)

KUZEY KAFKASYA HÜRRİYET VE İSTİKLAL SAVAŞI TARİHİNDEN YAPRAKLAR, P.Kosok, 1960, 64 s. (1291)

KÜÇÜK İZCİ OYUNLARI, Mehmet Ökmen, Ankara 1982, A4, 110 s. (4551)

KÜÇÜK KAYNARCİYSKİY MİS 1774 GODA, E.İ.Drajinina, Moskova 1955, A4, 378 s. (3716)

KÜÇÜK TARİH-İ İSLAM, Ahmed Rasim, Dersaadet 1306, A4, 180 s. (4847)

KÜÇÜK VE BÜYÜK ERMENİLİK, H. Nerses Sarkisyan, Venedik 1864, B4, 320 s. (7025)

KÜLHANİ EDİPLER, Fazlı Necib, İst. 1930, A4, 312 s. (2072)

KÜLLİYAT MUCEMÜ Fİ’L-MUSTALAHAT VE FURUKÜ’L-LUGAVİYYE, Ebu’l-Beka Eyyüb bin Musa el Kefevi, Arapça, Beyrut, B4, 1228 s. (6082)

KÜLLİYAT-I ASAR VE İHTİSASAT, Sami Bey Süleyman Paşazade, İstanbul Evkaf-ı İslamiye Matbaası 1336-1334/1918, B4, 434 s. (5991)

KÜLLİYAT-I HAZRET-İ HÜDAYİ KUDDİSE SIRRUH, Aziz Hüdayi, İst. 1338, B4, 188 s. (3220)

KÜLLİYAT-I KAVAİD-İ LİSAN-I OSMANİ, Piyade Binbaşısı Reşid, İst 1317, 324 s. (5127)

KÜLLİYAT-I ŞEYH FAHREDDİN İBRAHİM HEMEDANİ MÜTEHALLİS Bİ-IRAKİ, Said Nefisi, B4, 443 s. (4345)

KÜNHÜ’L AHBAR, (Orjinal yazma), 1281 s. (1225)

KÜNHÜ’L-AHBAR, 5 cilt, toplam 1668 s. (502)

KÜTAHYA ŞEHRİ, İsmaiI Hakkı Uzunçarşılı, İst. 1932, 316 s. (554)

KYRGYZ NOMADS AND RUSSIAN PIONEERS; COLONIZATION AND ETHNIC CONFLICT IN THE TURKESTAN REVOLT OF 1916, Daniel Brower, Stutgart 1996, B4, 20 s. (4271)

l’ORIENT, F.Melzi-A.Gallia, Firenze 1966, A4, 374 s. (4967)

L’ACTE DE WAQF DE BARSBAY, Ahmed Darrağ, Kahire 1963, B4, 178 s. (6384)

LADY CURZON’S INDIA, edit. John Bradley, New York 1985, A4, 192 s. (3424)

LAF OLSUN DİYE, Hammamizade İhsan, İSt 1949, A4, 160 s. (4459)

LAİKLİK (Milli Tesanüd Bir. Yay. 4), İst 1954, B4, 188 s. (6405)

LALE DEVRİ (ŞARKILI TARİHİ OPERET), Musahibzade Celal, İst. 1936, A4, 52 s. (1739)

LALE DEVRİ, AHMED REFİK, Abdullah Tanrınınkulu ve Oktay Ünlü, İst. A4, 120 s. (2700)

LAMARTİN, Ahmet Refik, İst. 1925, 56 s. (967) (1019)

LAND AND THE CITY, P.Kivell, Londra 1993, A4, 240 s. (2161)

LAND OF THE HITTITES, John Garsiang, B. Litt, Londra 1910, A4, 616 s.(6435)

LANDLORD AND PEASANT IN EARLY ISLAM, Z.Haque, Hindistan 1985, 424 s. (1373)

LANDS OF THE SARACEN, Bayard Taylor, New York 1868, A4, 468 s. . (6112)

LANGUAGE AND MYTH, Ernst Cassiner, New York 1953, A4, 136 s. (4987)

LANGUAGE AND NATIONAL SURVIVAL, Paul Robert Maqocsi, Stuttgart 1996, B4, 8 s. (4274)

LANGUAGE EXPERIENCE, J.Somer – J.F.Hoy, New York 1974, A4, 288 s. (5922)

LANGUAGE MIND AND VALUE, J.N.Findley, Londra 1963, A4, 260 s. (2552)

LANGUAGE OF MODERN PHYSICS, Ernest H.Hutten, Londra 1956, A4, 284 s. (2028)

LANGUAGE REFORM IN MODERN TURKEY, Uriel Heyd, Jerusalem 1954, A4, 120 s.(6442)

LANGUAGE, TRUTH AND LOGIC, A.Jules Ayer, Londra 1956, A4, 160 s. (3967)

LANGUAGES OF ART, Nelson Goodman, Indianapolis 1976, A4, 290 s. (4491)

LANGUAGES OF LOYALITY; GENDER, POLITICS AND PART SUPERVISION IN UZBEKISTAN 1927-41, Douglas Northrop, “The Russian Review”, April 2000, B4, 28 s. (3792)

LAODİKYA, YUNANLILARDAN SELÇUKLULARIN İNKIRAZINA KADAR, F.Akçakoca, Denizli 1937, A4, 80 s. (3635)

LAST BYZANTINE RENAISSANCE, Steven Runciman, Cambridge 1970, A4, 112 s. (4671)

LATE VOYAGE TO CONSTANTINOPL, 260 s. (1013)

LATEINISCHES ETYMOLOGISCHES WORTERBUCH, A.Walde – J.B.Hofmann, Helidelberg 1938; I cilt, A4, 904 s.; II.cilt, A4, 854. (2077)

LATIN – ESPANIOL, NUEVO DICCONARIO ETIMOLOGICA, Bilbao 2001, B4, 1288 s. (3925)

LATIN SUBJUNCTIVE, S.A. Handford, Londra 1947, A4, 184 s. (6559)

LATİNCE, F.Nazmi Rukun, İst. 1944, A4, 424 s. (3532)

LAUSANNE CONFERENCE ON NEAR EASTERN AFFAIRS 1922 – 1923, Londra 1923, B4, 872 s. (7741)

LAW AND MORALS, Roscoe Pound, New Jersey 1969, A4, 172 s. (5662)

LAWAIH – A TREATISE ON SUFISM ORIENTA TRANSLATION FUND, New Series vol. XVI, Nur-ud-din Abdurrahman Sami, Londra 1906, A4, 180 s. (6352)

LE SENS DU TEMPS ET DE LA PERCEPTION CHEZ E. HUSSERL, Gerard Granel, Paris 1968, A4, 284 s. (5399)

LEALİ-İ MEANİ (İBNİ KEMAL’İN BEYANÜ’L-VÜCUD ADLI RİSALESİNİN İZAH VE İŞHAD SURETİNDE TERCÜMESİ), müt. Midhat, İst. 1328, A4, 40 s. (2959)

LEARNED IGNORANCE, N.Cusanus, Londra l954, 208 s. (1350)

LEARNING TO LABOR, Paul Willis, New York 1977, A4, 244 s. (6914)

LEATİF-İ RİVAYAT, Ahmed Mithad, İst. 1287, A4, 96 s. (2515)

LEAVENING THE LEVANT, J.K.Green, New York 1916, A4, 390 s. (1745)

LEBANON HOSPITAL FOR THE INSANE, ANNUAL REPORT, Londra 1913, A4, 44 s. (7537)

LEBEN UND MEINUNGEN BERÜHMTER PHILOSOPHEN, Diogenes Laertius, Hamburg 1967, B4, 786 s. (7680)

LEBENSCHREIBUNG DES DESPOTEN VON MAXIMILIAN BRAUN, Wiesbaden 1956, 80 s. (399)

LECTURE EDIFIANTE DE ISTANBUL, Abraham Yaari, 168 s. (1031)

LECTURE ON THE HISTORY EASTERN CHURCH, A.P.Stanley, Londra 1908, 426 s. (1511)

LECTURES ON JUNIS PRUDENCE, John Austin, Londra 1913, A4, 526 s. (5163)

LEÇONS SUR L’HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE – LA PHILOSOPHIE MODERNE (VII), G.W.F. Hegel, Paris 1991, B4, 400 s. (7589)

LEÇONS SUR L’HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE, LA PHILOSOPHIE DU MOYEN AGE, G.W.F.Hegel, Paris 1978, A4, 214 s. (7127)

LEÇONS SUR L’HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE, LA PHILOSOPHIE GRECQUE, G.W.F.Hegel, Paris 1975, A4, 340 s. (7126)

LEGACY OF ISLAM, Oxford 1974, 588 s. (72)

LEGAL REALISM, Michael Martin, New York 1997, A4, 256 s. (5673)

LEGAL STATE OF MESKH REPATRIATES IN GEORGIA, Tbilisi 1998, A4, 64 s. (2276)

LEGITIMATION OF BELIEF, E.Geller, 1974, 224 s. (1221)

LEHCE-İ TATAR, 1.cilt, 1895, A3, 320 s. (5108)

LEHCETÜ’L-LUGAT, Mehmed Esad, (Osm.) İstanbul 1216 (1801), A3, 860 s. (2799)

LEHNSMESEN IN DES MOSLEMISCHEN STAATEN INSBESON DERG IM OSMANISCHEN REKHE, A.V.Tischen Dorf, 134 s. (796)

LEHRBUCH DER GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE, W.Windelband, Tübingen 1919, B4, 600 s. (5112)

LEIBNIZ CLARKE CORRESPONDENCE, H.G.Aleksandr, Manchester 1956, A4, 256 s. (2694)

LEIBNIZ LOGIC AND METAPHYSICS, Gottfreid Martin, Londra 1960, A4, 208 s.(6492)

LEMEAT (Çekirdekler Çiçekleri), Bediüzzaman Said-i Kürdi (Said El-Nursi), İst. 1337/1339 (1921), A3, 50 s. (4026)

LENİN V SUD’BAH ROSSİİ, A.Avtarhanov, Garmisch 1990, A4, 484 s. (4052)

LENİN, 1905 GOD İ VOSTOK, M.Rafail, Moskova, B4, 32 s. (3788)

LES EGLISES ET LES MONASTERES DES GRANDES CENTRES BYZANTINS, Raymond Janin, Paris 1975, B4, 516 s. (5641)

LES ILES DES PRINCES, Ernest Mamboury, İst 1943, A4, 116 s. (5444)

LES ORIENTS DES LUMIERES, Rajab Borsi, A4, 125 s. (4489)

LES ORIGINES DE LA PENSEE GEREQUE, Jean Pierre Vernant, Paris 1962, A4, 164 s. (5416)

LES PENSEE’S DE ZAMAKHSCHART, C. Barbier de Meynart, Paris 1876, A4, 128 s. (7487)

LESEHEFT FÜR AUSLANDER, Dara Schulz – Heinz Griesbach, Münih 1955, A4, 64 s. (6622)

LESOVODSTVO İ LESNOY PROMISEL U KRIMU, St.Petersburg 1861, B4, 12 s. (4082)

LESSENCE DE LA MANIFESTATION, Michel Henry, Paris 1963, A4, 920 s. (5657)

LESTAMGAS DES KIRGHIZES (KAZAKS), Joseph Costagne, Paris 1921, A4, 45 s. (4156)

LETAİF-İ ASAR, Mihri (Mihran Apikyan) 1303, A4, 40 s. (3620)

LETAİF-İ ENDERUN, Hızır İlyas, İst. I276(1860), 540 s. (451) (1184)

LETAİF-İ HOCA NASREDDİN, 4.basım, İstanbul Şirket-i Mürettibiyye Matbaası 1342/1926, B4, 284 s. (7132)

LETAİF-İ RUİYAT, Ahmet Mithat, İst. 1315, 460 s. (1641)

LETAİFÜ’L-İŞARAT, Şeyh Abdülhamid bin Mehmed Ali, Mısır 1369/1950, A3, 68 s. (5533)

LETİYA AZOVSKOGO OSADNOJO SİDERNİYA (TEZİSİ DOKLADOV KONFERENTSİİ), 1991, A4, 48 s. (2653)

LETTER OF INSTRUCTIONS, Printed by A.Balfour and Co., Edinburg, 80 s. (3359)

LETTERE EDIFICANTI SCRITTE DAI FRATI PREDICATORI, Martirizoti Nel Giappone, Roma 1868, B4, 120 s. (5689)

LETTERING MODERN AND FOREIGN, Samuel Wello, Şikago 1930, A3, 80 s. (7196)

LETTERS FROM HEAD – QUARTERS OR THE REALITIES OF THE WAR IN THE CRIMEA, By An Officer on The Staff, 1.cilt, Londra 1856, A4, 448 s. (6314)

LETTERS FROM HEAD-QUARTERS OR THE REALITIES OF THE WAR IN THE CRIMEA, II.cilt, Londra 1856, A4, 468 s. (6273)

LETTERS FROM THE EGEAN, J.Emerson New York1829, 260 s. (746)

LETTERS FROM THE GREAT TURK (AHMED), Londra 1606, 16 s. (897)

LETTERS FROM THE SCENES OF THE RECENT MASSACRES IN ARMENIA, J.R.Rendell Harris – Helen B. Harris, Londra 1897, A4, 280 s. (1748)

LETTERS OF RASHID AL-DIN HADLALLAH, MOHAMMAD SHAFI, Lahore 1947, 492 s. (347)

LETTERS ON TURKEY, M.A.Ubicini, New York 1973, A4, parts I, 6+352; parts II, 26+452 (2319)

LETTERS WRITTEN FROM THE CRIMEA AND OTHER PLACES, Liverpool 1864, A4, 76 s. (4857)

LETTRES d’UN MAITRE SOUFİ LE SHEİKH AL-ARABI AD-DARGAWİ, T.Burckallitliği, l76 s. (1006)

LETTRES SUR LE CAUCASE ET LA CRIMEE, Paris 1859, A4, 564 s. (7896)

LEVAZIM KİMYASI, YÜKSEK LEVAZIM, Levazım Mektepleri ve İhtiyat Zabit Levazım Mektebi Kimya Hocası Faik Hüsnü, 1934, B4, 676 s. (6248)

LEXICON BIBLIOGRAPHICUM ET ENCYLOPEDICUM, KATIB ÇELEBİ, G.Fluegel, New York 1835, 7 cilt 3822 s. (977)

LEXICON ENGLISH AND TURKISH, Redhouse, İst. 1911, A3, 848 s. (3842)

LEXICON MANUALE GRAECO-LATINUM ET LANINO GRAECUM, C.Schrevelli, Edinburg 1818, A4, 736 s. (2733)

LEXICON PERSICO – LATINUM ETYMOLOGICUM, Ioannis Augusti Vullers, Graz 1962, B4;
1. cilt 684 s.;
2. cilt 1564 s.;
3. cilt 136 s. (6234)

LEXICON PLATONICUM, SIVE VOCUM, PLATONICARUM INDEX, D. Fridericus Astius, Lipsiae 1835, Bonn 1956, A4; 1.cilt 900 s.; 2-3 cilt 1104 s. (6397)

LEXICON TO HERODOTUS, J. Enoch Powel, Londra 1938, A3, 392 s. (6903)

LEXICON TO PINDAR, William J. Slater, Berlin 1969, B4, 580 s. (5715)

LEXIQUE DE LA LANGUE PHILOSOPHIQUE d’IBN SINA, A.M.Goichon, Paris 1938, 512 s. (1579)

LEYAL-İ GİRİZAN, Hüseyin Siret, İst. 1325, A4, 160 s. (2501)

LEYLA VE MECNUN, Ali Canib, İst 1927, A4, 32 s. (7615)

LEYLA VÜ MECNUN, FUZULİ, Arap harfli, Bakü Uşak ve Gençler Edebiyatı Neşriyatı 1958, A4, 258 s. (3203)

LEYLİ VE NEHARİ FEYZ-İ ATİ LİSELERİ TARİFNAMESİ, İst. 1340, A4, 12 s. (2887)

LEYLİ VE NEHARİ KÜÇÜK SIHHİYE MEMURLARI MEKTEBİ DAHİLİ TALİMATNAMESİ, Ankara 1926, A4, 19 s. (2891)

LIBERALISM AND THE LIMITS OF JUSTICE, M.S.Sandel, Londra 1982, A4, 200 s. (2583)

LİBYA DEVRİMİ VE FİLİSTİN SORUNU, I6 s. (1068)

LIFE AND GROWTH OF LANGUAGE, W.D.Whitney, New York 1979, A4, 852 s. (1783)

LIFE BETWEEN DEATH AND RESURRECTION ACCORDING TO ISLAM, Ragnar Eklund, Uppsala 1941, B4, 196 s. (5931)

LIFE FOR THE BALKANS, J.M.Nahkıivell, John H.Finley, New York, A4, 255 s. (1709)

LIFE IN ASIATIC TURKEY, E.J.Davis. (823)

LIFE OF ADAM SMITH, John Rae, Londra 1895, A4, 2 cilt, 620 s. (7482)

LIFE OF FRIEDRICH LIST AND SELECTIONS FROM HIS WRITINGS, Margaret Hirst, Londra 1909, A4, 364 s. (7480)

LIFE OF KITCHENER, Sir George Arthur, New York 1922, 3 cilt, A4, 1182 s. (3567)

LIFE OF ROBERT MARQUIS OF SALISBURY, L.G.Cecil, cilt I (1830 – 1868), Londra 1922, A4, 400 s. (3434)

LIFE OF STRATFORD CANNING, M.Smith, 1933, 352 s. (1417)

LIFE OF THE RIGHT HONOURABLE STRATFORD CANNING VISCOUNT STRATFORD DE REDCLIFFE, Stanley Lane Poole, Londra, I.cilt A4 500 s., II cilt A4 554 s. (1684)

LINES OF UNCERTAINTY THE FRONTIERS OF THE NORTH CAUCASUS, Thomas M.Barret, A4, 28 s. (4865)

LINGUA FRANCA IN THE LEVANT (KAHANE H. ve R.) M.Carissimis, 1954, A4, 768 s. (3071)

LINGUA LATINO, G.Ronde – S.Sinanoğlu, 2 cilt, İst 1964, B4, 244 s. (5691)

LINGUISTICA GENERALE FILOLOGIA E CRITICA DELL ESPRESSIONE, Walter Belardi, Roma 1990, B4, 576 s. (5823)

LINGUISTISCHE BEİTRAGE ZUR TURKOLOGIE, L.Johansan, Budapeşte 1991, 258 s. (628)

LIONS OF MARASH; PERSONEL EXPERIENCES WITH AMERCAN NEAR EAST RELIEF, 1919-1922, S.Kerr, Albany 1973, A4, 356 s. (3613)

LITERARY HISTORY OF THE ARABS, r.a.Nicholson, Londra 1962, A4, 530 s. (3080)

LITERARY LANGUAGE IT’S PUBLIC IN LAT LATIN ANTIQUITY AND IN THE MIDDLE AGES, Enich Auerbach, New Jersey 1965, A4, 445 s. (4453)

LITERARY PERSPECTIVES, Manuscript Libraries in İst., Günay Kut, 1980, 38 s. (705)

LİTERATURA İ PİSATELİ KABARDİ, Haçim teunov, Nalçik 1955, A4, 364 s. (6761)

LİTERATURNIY ENSTSİKLOPEDİÇESKİY SLOVAN SOVETSKAYA ENTSİKLOPEDİYA, Moskova 1997, A3, 753 s. (2656)

LITTLE COMMUNITY AND PEASANT SOCIATY AND CULTURE, Robert Redfield, Chicago Press 1960, 278 s. (80)

LITTLE WILSON AND BIG GOD, Antony Burgess, Londra 1987, A4, 470 s. (1853)

LITTURERATURE SYRIAQUE, S.B.Chabot, l934, 176 s. (1240)

LIVE AND LETTERS OF REV. DANIEL TEMPLE, D.Temple, Boston 1855, A4, 505 s. (1690)

LIVES, Plutarch, Londra 1833, B4, 764 s. (5697)

LIVRE DE LA SAGESSE ORIENTALE, Shihabeddin Yahya Sohreverdi, Paris 1986, A4, 694 s. (4530)

LIVRE DES ROUTES ET DES PROVINCES, Barbier de Meynard, Paris 1865, A4, 285 s. (1687)

LIVRE DIVIN (ELAHİ – NAMEH), FARIDDUDINE ATTAR, Albin Michel, 1961 A4, 482 s. (1865)

LOGIC IN CLASSICAL ISLAMIC CULTURE, G.E.GRUNEBAUM, Wiesbaden 1970, B4, 158 s. (2050)

LOGIC OF MODERN PHYSICS, P.W.Bridgman, New York 1932, A4, 246 s. (2086)

LOGICA DEONTICA E SEMANTICA, Giuliano de Bernardo, Bologna 1977, A4, 448 s. (5822)

LOGICAL BASIS OF METAPHYSICS, M.Dummett, Londra 1991, A4, 372 s. (2571)

LOGIQUE ET EXISTENCE, Jean Hyppolite, Paris 1953, A4, 248 s. (5075)

LOJİSTİK, Hans Reichenbach, İÜ E.F. Yayınları, İstanbul 1939, 96 s. (3361)

LONG PEACE OTTOMAN LEBANON 1861-1920, Engin Deniz Akarlı, Londra 1993, A4, 316 s. (2466)

LORD CURZON, THE LAST OF THE BRITISH MOGHULS, Nayana Goradia, Delhi 1993, A4, 324 s. (3459)

LORD MINTO AND THE INDIAN NATIONALIST MOVEMENT 1905 TO 1910, Syed Razi Wasti, Londra 1961, A4, 262 s. (3555)

LORDS OF THE GOLDEN HORN, N.Barber, 1973 Londra, 304 s. (1630)

LOS COLİFAS EJEMPLARES, A4, 75 s. (4404)

LOST WORLD OF THE CAUCASUS, New York 1967, A4, 184 s. (6754)

LOUIS ALTHUSSER, Y.M.Boutang, Paris 1992, A4, 530 s. (2353)

LOYALTIES MESOPOTAMIA 19l4-1917, 366 s. (668)

LOZAN KONFERANSI VE İSMET PAŞA, Ali Naci Karacan, İst. 1943, B4, 540 s. (3541)

LOZAN SULH MUAHEDENAMESİ, Mukavelat ve Senedat-ı Saire 1923 – 1339, İst 1339, A3, 168 s. (7771)

LOZAN SULH MUAHEDENAMESİ, MUKAVELAT VE SENEDAT-I SAİRE 24 Temmuz 1339, İst. 1339, B4, 167 s. (3581)

LUCKY ALL MY LIFE, THE SAGA OF A COMMON MAN, S.L.Jowerwine, İst., A4, 288 s. (3751)

LUDWIG VON BEETHOVEN 9.SENFONİ, Ankara 1942, B4, 56 s. (5351)

LUGAT EL TURKİYYE Bİ TARİKAT SEHLE, (Arapca), Seyyid Şemseddin El-Haydari, Bağdad 1964, 138 s. (1948)

LUGAT-I BURHAN-I KATI, Hüseyin bin Halef Tebrizi, İstanbul 648 s. (6891)

LUGAT-I ÇAGATAİ VE TÜRK-İ OSMANI, Süleyman Özbeki, 1882, 340 s. (114)

LUGAT-I FARISI TURKI, Farsça Sözlük, 1366, B4, 484 s. (7717)

LUGAT-I FEVZİYYE-İ KÜTÜB-I TIBDA MÜSTAMEL OLAN ECZALARIN TÜRKÇELERİN BEYAN EDER, huruf-ı tehci tertibiyle, yazma halinde, A4, 201 s. (7848)

LUGAT-I REMZİ, Hüseyin Remzi, İst. 1888; A4; cilt I, 907 s.; cilt II, 1040 s. (4260)

LUGAT-I TARİHİYYE VE COĞRAFİYYE, Ahmed Rıfat, İst. 1299-1300 (1882-1883), B4, c.I 351 s., c.II 314 s., c.III 360 s., c.IV 266 s., c.V 288 s., c.VI 288 s., c.VII 262 s. (2441)

LUGATÇE-İ FELSEFE, İsmail Fenni, İst. 1341, B4, 965 s. (2517)

LUMATU’L-İTİKAD EL-HADİ İLA-SEBİLİ’R-REŞAD, İmam Muvaffaküddin Ebu Muhammed Abdullah b.Ahmed bin Muhammed bin Kudame el-Makdisi, 3.baskı, Mektebetü’l-İmam Buhari, İsmailiye H.1412 (1992), B4, 192 s. (3087)

LUZUMİYYAT, Ebu’l Ala el Mearri, terc. Musa Carullah Bigiyev, Kazan 1907, 208 s. (1949)

LÜBABÜ’L-ELBAB, Muhammed Avni, 1333, Farsça, B4, 928 s. (6212)

LÜTFÜ’L-ALLAM Fİ AKAİDİ’L-İSLAM, Arapçadan Türkçeye çeviren Abdülkadir Uçkaç, A3, 328 s. (6266)

LÜZUMU İTTİBÂ-İ MEZÂHİBİ’L-EİMME HASMEN Lİ’L-FEVZÂ’D-DÎNİYYE, Muhammed Hamid, Kahire 1982, A4, 48 s. (4570)

LYE MONDE DES HITTITES, Margarete Riemschneider, Paris 1955, B4, 248 s. (6693)

LYING AND POETRY FROM HOMER TO PINDOR, Louise H.Pratt, Michigan 1996, A4, 192 s. (5179)

M.E.SABIR BÜTÜN ESERLERİ, Bakü 1934, A4, 30 s. (4526)

M.F.AXUNDOV SEÇİLMİŞ ESERLERİ, Bakü 1938, A4, 256 s. (4524)

MA LA YESEU’T-TACİRÜ CEHLEHÜ, Abdullah Muslih Salah es Savi- Riyad 1422/2001, Arapça, B4, 406 s. (6086)

MA-İTTEFEKA LAFZAHU VA’HTELEFE MANAHU MİNE’L-KURANİ’L-MECİD, Ebu’l Abbas Muhammed bin Yezid el-Müberred en-nahvi, Küveyt H.1409 (1988), A4, 111 s. (3088)

MA’DENÜ’L-USUL ŞERH-İ USULI’Ş-ŞAŞİ, tastik Mevlana Saki Nasırü’l-rumi, Peşaver, Pakistan, B4, 544 s. (7737)

MA’KES-İ HAYAL, Makbule Leman Hanım, (Osm), İst 1331, 180 s. (7121)

MA’REKETÜ’L-İSLAM, Muhammed Mahmud es-Sevvaf, 1969 (1389), A4, 220 s. (6745)

MAARİF-İ UMUMİYE NEZARETİ TARİHÇE-İ TEŞKİLATI VE İCRAATI, Mahmud Cevdet, İst. 1922, 48 s. (503)

MAARİF-İ UMUMİYE NEZARETİ, Nizamname ve Talimatnameler, İst 1330-1331, B4, 424 s. (7456)

MAARİF, (Osmanlıca mecmua), sayı (53-104)(135-159), A3, 980 s. (4425)

MAARİF, Kutsizade Ahmed Medenî, sayı 1-11, Kerkük 1329. (2225)

MAASIRU’L-UMARA, vol III, Nawab Samsamu’d-devlah Shah Awaz Khan, Edited For The Asiatic Society of Bengal, Kalküta 1891, A4, 600 s.
1. cilt 1020 s., 1888
2. cilt 1134 s., 1890
3. cilt 1200 s., 1891(6544)

MACARİSTAN TÜRK MEZUNİN CEMİYETİ NİZAMNAME-İ ESASİSİ, İst. Jandarma Matb. 1337, A4, 8 s. (2903)

MACEDONIA ITS RACES AND THEIR FUTURE, H.N.Brailsford, 1906, 372 s. (950)

MACHINE AGE MAYA, Mannig Nash, Chicago 1967, A4, 176 s. (4743)

MADAM ÇİVİCİYAN’IN GERDANLIĞI, Cingöz Recai, Server Bedii, Osm., İst. 1927, 20 s. (3321)

MADDE VE KUVVET, cilt 1, Ludwig Bücher’den çeviren Baha Tevfik – Ahmed Nebil, A4, 237 s.(6484)

MADDİYUN MEZBEHİBİN İZMİHLALİ, İsmail Fenni, Orhaniye Matbaası, Osmanlıca, B4, 736 s. (5782)

MADENLERİMİZ, 1940-1941, Ankara 1943, B4, 168 s. (4951)

MADNESS AND CIVILIZATION, M.Foucault, 1967, 336 s. (1315)

MAĞLUBLAR İLE BERABER EDİRNE SAHRALARINDA, Georges Remond’dan H.Cevdet, (Osm.), İst 1332, 255 s. (6250)

MAHEDU’L-ALEMİ Lİ’L FİKRİ’L-İSLAMİ, Binai’l-Mefahim (Heyet), Kahire 1991, B4, 360 s. (5375)

MAHKEMEDE KAN, KARA HÜSEYİN, Osmanlıca, İstanbul 1340, 34 s. (3324)

MAHMUD NEDİM PAŞA, Mehmet Zeki Pakalın, İst. 1940, 192 s. (406)

MAHMUDÜ’S-SİYER, Eyüb Sabri Efendi, Şeyh Yahya Efendi Matbaası, İst 1287, B4, 644 s. (6887)

MAHTUTU’L-ARABİ, Abdüssettar el-Haluci, Arapça, Cidde 1989, B4, 316 s. (3135)

MAHZEN-İ ESRAR, Nizami, Ankara 1964, A4, 164 s. (7535)

MAHZENÜ’L-ULUM, Serkis Orpelyan, Abdülzade Muhammed Tahir, İst. 1308, 345 s. (1892)

MAIDENS MEAL AND MONEY, Claude Millassoux, New York 19932, 12 s. (767)

MAIMONIDE VIE, J.L Markus, 1984, 52 s. (242)

MAIMONIDES SU VİDA Y SUS OBRAS, Albert Cohen. 40 s. (1081)

MAJESTY THAT WAS ISLAM, M.Montrgomery Watt, Londra 1976, A4, 328 s. (1773)

MAJNUN: THE MADMAN IN MEDIEVAL ISLAMIC SOCIETY, M.W.Dolls, Oxford 1992, A4, 560 s. (2206)

MAKALAT-I SİYASİYYE VE EDEBİYYE, Namık Kemal, İst. 1911, cüz 1-6, A4, 424 s. (2141)

MAKALAT, Hacı Bektaş-ı Veli, Ankara 1954, A4, 96 s. (5311)

MAKAMAT-I NAKŞİBENDİYYE, Selahaddin İbni Mübarek, İst 1328, A4, 216 s. (6833)

MAKASID EL FELASİFE, Gazali, 328 s. (1959)

MAKASID-I SALİHİN, Seyid Ruza, İst 1339-1341, A4, 68 s. (6920)

MAKBER, ABDÜLHAK HAMİD, Bağdad 1953, Arapçadan terc.Fehmi Arıboğa, 32 s. (6259)

MAKEDONYA, 1992, 208 s. (692)

MAKING OF A COUNTER CULTURE, Theodor Roszak, Londra 1968, A4, 320 s. (2126)

MAKING OF AN ARAB NATIONALIST, William L.Cleveland, Princeton 1971, A4, 222 s. (5841)

MAKING OF ENGLISH WORKING CLASS, E.P.Tompson, New York 1963, A4, 856 s. (3656)

MAKING OF FOREIGN POLICY IN RUSSIA AND THE NEW STATES OF EURASIA, M.E.Sharpe, New York 1995, A4, 376 s. (2056)

MAKING PROCRESS IN RUSSlAN, P. Anne, D.V.Oprensak, 278 s. (791)

MAKTÜL ŞEHZADELER, Mehmed Zeki, (Osm.), İst., A4, 340 s. (7022)

MALATYA’DAN DERLENMİŞ MASALLAR, Mehmet Tuğrul, Ank. 1946, 44 s. (59)

MALAZGİRT MEYDAN MUHAREBESİ, Feridun Dirimtekin, İst 1943, A4, 80 s. (5279)

MALIK AL-KAMIL VON EGYPTEN UND SEINE ZEIT, H..L.Gottschalk, Weisba 1958, A3, 10+256 s. (2297)

MAMURETÜLAZİZ VİLAYET SALMANESİ 1301 (1884), A4, 186 s. (7423)

MANAGEMENT OF HOSPITALS, R.Schulz-A.C. Johnson, 1976, 312, s. (521)

MANASTIR VİLAYETİNİN TARİHÇESİ, Mehmet Tevfik, Manastır 1327, (Osmanlıca), A4, 114 s. (7229)

MANEVİ CİHAZLANMA CEMİYETİ NİZAMNAMESİ, A4, 8 s. (4196)

MANİSADAKİ SARAY-I AMİRE VE ŞEHZADELER TÜRBESİ, Ç.Uluçay, İst. l941, 86 s. (618)

MANŞURI FI AT-TIBB, Muhammed b. Zakariya ar-Razi, Küveyt 1987, B4, 734 s. (6597)

MANTIK EL SURİ, (Arapca), Ali Sami El Neşşar, İskenderiye 1955, 460 s. (1889)

MANTIK İNDE’L-FARABİ, KİTABÜ’L-BURHAN VE KİTABU ŞERAİTÜ’L-YAKİN, Farabi, Arapça, Beyrut 1987, B4, 164 s. (6077)

MANTIK VE MEBAHİS EL EFLAZ, (Arapca, Farsca), T.İsutzu, Tahran 1353/1974, 607 s. (1947)

MANTIK, Şeyh Muhammed Rıza el Muzaffer, Beyrut, B4, 460 s. (5374)

MANTIKU’T-TAYR RİSALESİ, Süleyman Zühdi Ziştevi, Dersaadet 1304, 44 s. (5130)

MANTIKU’L-ARAB MİN VUCHETİ’N-NAZARİ’L-MANTIK EL HADİS, Adil Fahuri, Beyrut, A4, 224 s. (5552)

MANTUKÜ’L-VAFİ Fİ’T-TASAVVURAT, Lİ TULLABİ’S-SENETİ’L-ULA ES SANEVİYYE Bİ’L-MEAHİDİ’D-DİNİYYE HASBE’L-MENHECİ’L-CEDİD, Hasan Hüseyin Hanbel, Matbaatü’r-risale 1965-1385, A4, 156 s. (7857)

MANUAL OF EASTERN ORTHODOX PRAYERS, Londra 1945, A4, 128 s. (1766)

MANUEL DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF DE L’EMPIRE OTTOMAN, A.Heidborn, Viyana 1912, A4; cilt 1, 440 s.; cilt 2, 304 s. (7377)

MANUEL DE LANGUE HITTITE, Louis Delaparte, Paris 1929, B4, 268 s. (6676)

MANUSCRITS ARABES, Victor Rosen, Amsterdam 1971, A4, 372 s. (5385)

MANUSCRITS SYRIAQUES, A PEINTURES CONSERVES DANS LES BIBLIOTHEQUES D’EUROPE ET D’ORIENT, Jules Leroy, Paris1964, A3, 500 s., ALBUM, A3, 160 s. (7732)

MANZARA-İ HARB, Balkan Harbi Hakkında Resimler, 60 s. (1447)

MANZARA, Mecmua, 1-12.sayı, İst. 1303, A3, 140 s. (3563)

MANZUME SEBATU’L-ACİZİN, Sufiyullah Yasu’l-Hanefi, Osmanlıca-Farsca yazma, Mektebetü’l-İslamiyye, B4, 302 s. (6027)

MANZUME-İ DİL-İ RANA / MANZUMAT, OĞLAN ŞEYHİ İBRAHİM / RİSALE-İ RUMUZ-I KÜNUZ-I ESRAR-I GARİBE, yazma, 88 s. (6159)

MARDİN MULUK-I ARTUKİYYE TARİHİ VE KİTABELERİ VE SAİR VASAİK-İ MÜHİMME, Ferdi Katip, İst., 132l (1915), 72 s. (385)

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK (Askerî, Siyasî, Hususî Hayatı), Süleyman Külçe, İzmir 1946, A4, 280 s. (3082)

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, ASKERİ VE HUSUSİ HAYATI, Süleyman Külçe, İst 1953, B4, 304 s. (7300)

MARGIN OF PHILOSOPHY, Jacques Derrida, Chicago 1982, A4, 336 s. (1815)

MARGINALIEN UND REGISTER ZU KANTS GRUNDLEGUNG ZUR METAPHYSIK DER SITTEN, KRITIK DER PRAKTISCHEN VERNUNFT, George Samuel Albert Mellin, Gotha 1902, A4, 302 s. (4651)

MARGINALIEN UND REGISTER ZU KANTS KRITIKDER REINEN VERNUNFT, George Samuel Albert Mellin, Gothe 1900, A4, 204 s. (4650)

MARİFETNAME, A3, 580 s. (7076)

MARMARADA TÜRKLER, A.H.Alpagut, İst. 1941, 160 s. (1327)

MARREDHENIET SHQIPTARO-GREKE 1829-1881, Priştine 1990, A4, 308 s. (1781)

MARTIN HEIDEGGER – EUGEN FINK – HERAKLIT, Vittorio Lostermann, Frankfurt 1990, A4, 268 s. (4653)

MARTIN HEIDEGGER, NIETZSCHE, Neske 1961, A4, 1158 s. (4652)

MARTIN HEIDEGGER, PHANOMENOLOGIE DER FREIHEIT, G.Figol, Frankfurt 1988, A4, 430 s. (2569)

MARTOLOSI U JUGOSLOVENSKIM ZEMLJAMA POD TURSKOM VLADAVINOM, m:Vasic, Sarajevo 1967, B4, B4, 288 s. (2788)

MARX BEFORE MARXISM, David McLellan, New York 1970, A4, 248 s. (6391)

MARX ENGELS SELECTED CORRESPONDENCE, Moskova 1975, A4, 552 s. (5708)

MARXIAN ECONOMIC THEORY, Meghnad Deasi, Londra 1974, A4, 158 s. (5061)

MARXISM AND LITERARY CRITICISM, Terry Eagleton, Londra 1976, A4, 96 s. (4476)

MASADIRÜ’T-TEŞRİHİ’L-İSLAMİ, telif Abdülvahhab Hallaf, Küveyt, B4, 180 s. (7514)

MASALLAR, Aispos, İst 1966, A4, 180 s. (7554)

MASONLUK NEDİR, A4, 96 s. (5907)

MASTER BUILDERS OF BYZANTIUM, Robert Ousterhout, Princeton 1999, B4, 328 s. (5642)

MASTERS OF SOCIOLOGICAL THOUGHT, IDEAS HISTORICAL AND SOCIAL CONTEXT, L.A.Coser, Londra 1971 A4, 636 s. (2558)

MATBAACILIK BİLGİLERİ, İst. 1965, A3, 488 s. (4249)

MATBAACILIK TARİHİ, Kazan 1909, 78 s. (572)

MATBAACILIK TARİHİ, Ş.Ergündüz, 64 s. (1057)

MATBUAT CEMİYETİ
1- NİZAMNAME TADİLİ HAKKINDA ESBAB-I MUCİBE MAZBATASI
2- 8 NİSAN 1337’DE HEYET-İ UMUMİYYECE KABUL OLUNAN CEMİYET NİZAMNAMESİ
3- TEAVÜN SANDIĞI NİZAMNAMESİ
4- ASLİ VE MÜZAHİR AZA CEDVELİ
İst. Orhaniye Matbaası 1337, A4, 48 s. (2941)

MATBUAT TARİHİNE MEDHAL, Ahmet Rasim, 1928, 160 s. (1139)

MATEİALİ PO İZUÇENNİYU STAVROPOL’SKOGO KRAYA, N.İ.Statşuk, Stavropol (3770)

MATERİALİ DİYA GEOGRAFİİ İ STATİSTİKİ ROSSİ (OBLOST SİBİRSKİLİ KİRGİZOV), Sen Petersburg 1868, A4, 468 s. (3702)

MATERİALİ DİYA GEOGRAFİİ İ STATİSTİKİ ROSSİ KİRGİZKAYA STEP, Sen Peterburg 1865, A4, 300 s. (3666)

MATERİALİ DLYA İSTORİİ KRIMSKOY VOYNI İ O BARONI SEVASTOPOLYA, S.Petersburg 1874, A4, 552 s. (5829)

MATERIALIEN ZUR LAUTGESCHICHTE DER TURKISCHEN SPRACHEN, Mariti Rasanen, Helsinki 1949, B4, 249 s. (7632)

MATERİALNAYA KULTURA NOGAYTSEV V XIX NAÇALE XX., Moskova 1976, A4, 224 s. (3172)

MATERIAUX POUR SERVIR A l’HISTOIRE DU KNAHAT DE CRIME, Veliaminof Zernof, 100 s. (870)

MATERİSLİ İSSLEDOVANİYA PO ARHEOLOGİS SSRR NO 68 (DREVNİYE PLEMENA: NARODNOSTİ KAVKAZA), Moskova, Leningrad 1958, A3, 204 s. (6677)

MATERYALI PO ARHEOLOGİİ ABHAZİİ, Tbilisi 1967, B4, 130 s. (6700)

MATERYALİST BİLİMLER TARİHİ, J.D.Beonal, İst 1976, A4, 2 cilt toplam 912 s. (4915)

MATHEMATICS IN ARISTOTLE, S. Thomas Height, 1949, A4, 304 s. (7690)

MATHEWS’ CHINESE-ENGLISH DICTIONARY, American Edition, Thirteenth Printing, 1975; cilt I, 32+1226 s.; cilt II, 30+186 s. (3344)

MATHNAWI LA QUETE DE 1’ABSALU DJALA-AD-DİN RUMİ, 1990, A4, 1710 s. (2055)

MATHNAWI OF JALALUDDIN RUMI, R.A.Nicholson, Londra 1937, VII.cilt, A4, 394 s., VIII.cilt, A4, 490 s. (1710)

MATHNAWI OF JALALUDDIN RUMI, R.A.Nicholson, Londra 1968, 2 cilt, A4, 860 s. (1710)

MATLAU’ SA’DEYN VE MECMAU BAHREYN, Kemaleddin Abdurrezzak es Semerkandi, Dr.Abdül Hüseyin Nevai, Tahran 1353, Farsça, B4, 476 s. (6193)

MATURİDİYYE DİRASETEN VE TAKVİMEN, Ahmed el Harbi, Darü’l-Asime 1413, Arapça, B4, 576 s. (6207)

MAVERA, TASAVVUF ÖZEL SAYISI, 92, 93, 94, 95; Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 1984, B4, 192 s. (7201)

MAWAQIF AND MUKHATEBAT OF MUHAMMAD IBN ABDI’L-CABBAR AL-NITTARI, Arthur John Arberry, Londra 1935, A4, 292 s. (6640)

MAZİ VE HAZIR-I ETRAKİ’L-IRAK, Fazıl Demirci, (Arapça), Ankara 1991, 100 s. (4961)

MEAİLİ DİVANI, Berlin 1982, A4, 572 s. (7288)

MEASURES OF EMPIRE: TAX FARMERS AND THE OTTOMAN ANCIENT REGIME 1695 – 1807, Ariel Salzmann, Columbia 1955, A4, 642 s. (5018)

MEASURES OF SCIENCE, THEOLOGICAL AND TECNOLOGICAL IMPULSES IN EARLY MODERN THOUGHT, James Barry, Amerika 1966, A4, 226 s. (2096)

MEASURING WELFARE CHENGES AND TAX BURDEN, John Creedy, Northampton 1998, A4, 240 s. (3505)

MEBADİ-İ FELSEFE-İ İLMİYE VE FELSEFE-İ AHLAKİYYE, KİTAB-I SANİ; FELSEFE-İ AHLAKİYYE, Aleksi Bertran, çev. Salih Zeki, İstanbul Matbaa-i Amire 1333, A4, 295 s. (3000)

MEBADİ-İ FELSEFEDEN BİRİNCİ KİTAB İLMÜ’N-NEFS, C.Fonsegrive, çev. Babanzade Ahmed Naim, İst. Matbaa-i Amire 1331, A4, 647 s. (3024)

MEBADİ-İ FELSEFEDEN İLM-İ AHLAK, Ferid (Kam), Ankara Vilayet Matbaası 1341-1339, A4, 137 s. (7572)

MEBADİÜ’L-VUSÜL İLA İLMİ’L-USUL, İbnü’l-mutahhar, Matbaatu Mektebü’l-A’lami’l-İslam, Kum 1404, B4, 280 s. (5621)

MEBALİĞÜ’L-HİKEM, Abdullah Ensari, terc.Nevres Efendi, İst 1304, A4, 180 s. (6249)

MEBDE-İ KANUN-I YENİÇERİ OCAĞI TARİHİ, Moskova l987, 600 s. (993)

MECALİS-İ HAYRİYE VE MEFATİH-İ İLMİYYE, Mehmed Hayri bin Mehmed Nazif Efendi, (Arapça), Dersaadet 1321, A3, 136 s. (5106)

MECALİSÜ’S-SİNANİYETİ’L-KEBİRE, Ümmi Sinanzade Şeyh Hasan, Arapça, İst. 1309, A4, 428 s. (3253)

MECAZ VE ARGOLAR, S.Şimşek, İst. 1958, A4, 50 s.; ARGO LUGATÇESİ, S.Şimşek, İst. 1958, A4, 20 s. (2544)

MECELLE-İ AHKAM-I ADLİYE KAVAİDİ, (Osm.) (1468)

MECELLE-İ AHKAM-I ADLİYE’DEN KİTABU’Ş-ŞİRKET, Mustafa Fevzi, İst. 1328, A4, 628 s. (2538) (2952)

MECELLE-İ AHKAM-I ADLİYE’DEN ŞERH-İ KİTABU’Ş-ŞİRKET, Atıf Bey, İst. Tanin Mat. 1328, A4, 241 s. (3023)

MECELLE-İ AHKAM-I ADLİYEDEN KAVAİD-İ KÜLLİYE ŞERHİ, Kuyucaklızade, 1327, 384 s. (1505)

MECLİS-İ MEBUSAN 1293(1877), 1. cilt, İst. 1954, 416 s. (592)

MECLİS-İ MEŞAHİD NİZAMNAMESİ, 1337, 34 s. (1502)

MECLİS-İ MEŞAYİH NAZIRI FAZİLETLÜ ÇERKEŞİZADE EL HAC TEVFİK EFENDİ HAZRETLERİNİN ESER-İ ALİLERİDİR, İst 1305, A4, 68 s. (6156)

MECLİS-İ MEŞAYIH NAZIRI FAZİLETLÜ EL HAC TEVFİK EFENDİ HAZRETLERİNİN ESER-İ ALİLERİDİR, İst 1305, 15 s. (5919)

MECMAU’L-ULUM, Muhammed Hamdi (Arabzade), B4, 328 s. (5378)

MECMAÜ’L-ENSAB, Muhammed Ali bin Muhammed Şebankarei, h.733, tashih; Mir Haşim Muhaddis, Tahran 1376, A4, 379 s. (7449)

MECMU’-R-RESAİLİ’L-İLAHİYYE, Muhyiddin-i Arabi, (Arapça), Mısır 1325, A4, 84 s. (3120)

MECMUA-İ ASAR, Abdullah Tukaz, Tokyo 1933, A4, 600 s. (2536)

MECMUA-İ FEVAİD, (Arapça), İst 1318, A4, 40 s. (7493)

MECMUA-İ İBRETNAME, (Osm. dergi), 1383 (1393)

MECMUA-İ İLMİYE, sayı 1-52, B4, 208 s. (4441)

MECMUA-İ LUGAT-I RUMİYE VE OSMANİYE , Kostantinidi Paşa, İst. 1875, A4, 348 s. (3433)

MECMUA-İ MUALLİM, Muallim Naci, 24 Muharrem 1305 (3 Eylül 1303)’den 25 muharrem 1306 (21 Eylül 1304)’e kadar 52 sayı, B4, 208 s. (7412)

MECMUA-İ MUSANNEFUD-I ŞEYH İŞRAK, Şehabeddin Yahya Es-Sühreverdi, musahhih Henri Corbin, I.cilt (540+90 s.); II.cilt (350+102 s.), B4, Arapça – Fransızca. (5787)

MECMUA-İ RESAİL, (Arapça), 80 s. (1094)

MECMUA-YI EBUZZİYA, sayı 94-159, İst 1329-1330, A4 (2438)

MECMUATU FETAVA, Şeyhülislam İbni Teymiyye, 18.cilt, Darü’l-Kelimetü’t-Tayyibe, 1416/1995, Arapça, B4, 296 s. (6202)

MECMUATU’L-RESAİL Fİ’L-VAZ, İst. 1967, Arapça, A4, 80 s. (2259)

MECMUATUZ ZÜHTİYE Fİ AHKAMİ’D-DİNİYYE, Zeyid Ahmed Zührü, cüz’i sani, kısm-ı sani (3.cilt), İst 1314, B4, 160 s. (7278)

MECMUATÜ FETAVA, Şeyhülislam İbni Teymiye, cilt 13, Matbaatü’l-Medeni, Kahire 1416/1995, Arapça, B4, 312 s. (5811)

MECMUATÜ’L-AHZAB MUHYİDDİN-İ ARABİ, a4, 95 s. (4302)

MECMUATÜ’ŞŞAFİYE MİN İLMİ’S-SARF VE’L-HATT, Seyyid Abdullah bin es Sid el Batalyusi, (Arapça), cüz 3, İst 1310-11, B4, 360 s. (7258)

MECMUATÜ’R-RESAİL, İbn Ebi’d-Dünya, Mektebü’l-Külliyeti’l-Ezheriyye Kahire 1987-88, Arapça, B4, 158 s. (6003)

MEDEİA, Euripides, Ankara 1943, A4, 80 s. (3675)

MEDENİ HUKUK CEPHESİNDEN AHMET CEVDET PAŞA, Ebul’ula Mardin, 1946 384 s. (170)

MEDENİY ESNAS 1920-1938, İsmail Asanoğlu, Simferopol 1977, A4, 496 s. (7039)

MEDENİYET-İ İSLAMİYE, Bahçesaray, 1989, 128 s. (293)

MEDENİYETİN BATIŞI, Cevat Rıfat Atılhan, İst 1963, A4, 184 s. (7124)

MEDERİS. (Osm. dergi ) (1-19), 352 s. (940)

MEDHAL-İ FIKH, İçelli Sırrı, Konstantiniyye 1329, B4, 120 s. (2518)

MEDIAVAL ISLAMIC CONTREVERSY BETWEEN PHILOSOPY AND ORTODOXY, A.Bello, 1989, 172 s. (1271)

MEDICAL PROPAGANDA AND CULTURAL REVOLUTION IN SOVIET KAZAKHSTAN 1928-41, Paula A.Michaels, A3, 24 s. (4132)

MEDIEVAL AND MODERN TIMES, James Harvey Robinson, Boston 1919, A4, 836 s. (4008)

MEDİNET MARDİN MİN EL FETH EL ARABİ HATTA SENE 921/1515, (Arapca), Hasan Şumeysani, Beyrut 1987, 563 s. (1890)

MEDITERRANEAN SOCIETY, S.D.Goiten, Los Angeles 1967, A4, 580 s. (1671)

MEDIVAL ARABIC CULTURE AND ADMINISTRATION, C.E. Bosworth, 1982, 368 s. (1213)

MEDRESE İTİKADLARI, (Osm. Dergi) (1-17) 1329, 352 s. (939)

MEER DER SEELE, Helmut Ritter, Leiden 1955, A4, A4, 790 s. (1841)

MEFKURECİ MUALLİM, Grigori Petrof (Ali Haydar), İst. 1930, 70 s. (769)

MEFZEÜ’L-HALAİK MENBUU’L-HAKAİK, Seyyid Muhammed Hakkı, Kahire 1293, (Arapça), B4, 238 s. (6146)

MEHMED AKİF, Eşref Edip, I. cilt, 1357-1938, II.cilt, 1939, A4, 720 s.; A4, 324 s. (4971)

MEHMET ALİ HİLMİ DEDEBABA DİVANI, Bedri Noyan, Ankara, B4, 360 s. (5718)

MEHTER MUSİKİSİ – BESTEKAR MEHTERLER – MEHTER HAVALARI, Haydar Sanal, İst 1964, B4, 312 s. (5360)

MEINE REISE DURCH SCLESIEN, GALIZIEN, PODOLIEN NACH ODESSA, DER KRIMM, KONSTANTINOPEL UND ZURUÜCK ÜBER MOSKAU, PETERSBURG, DURCH FINNLAND UND DIE INSEL RÜGEN IM SOMMER 1832, Leipzig 1834, A4, 308 s.  (7899)

MEINE REISE EINDRUCKE IN DEUTSCHLAND, Mehmet Celal Bey (1021)

MEKATİB-İ İBTİDAİYE DERS MÜFREDATI, (Altı, Beş, Dört, Üç Dersane ve Muallimli Mekteplere Mahsus), İst 1332, A4, 192 s. (6956)

MEKKİ SURELER TEFSİRİ, Muhammed el Behiyy, Kahire 1976, B4, 20 fasikül, 1400 s. (7360)

MEKTEB-İ HUKUK MEZUNLARI CEMİYETİ NİZAMNAMESİ, İst. Mahmutbey Mat. 1326 A4, 15 s. (2895)

MEKTEBLİ, Mecmua, müdir-i mesul Necmü’z-zahir, Selanik 1322, nr. 6-7, B4, 48 s. (2976)

MEKTEPÇİLİĞİN KABESİNDE İNTİBAAT VE TEHASSÜSAT, Hıfzurrahman Raşit, İst 1927, A4, 260 s. (7244)

MEKTEPLİ ŞARKI VE ŞİİRLERİ, Reşit Kazım Beyatlı, Kerkük 1968, A4, 445 s. (7621)

MEKTUBAT-I İMAM RABBANİ, İst 1977, iki cilt 1280 s.(6529)

MEKTUBLAR VE BAZI MESÂİL-İ MÜHİMME, Salahaddin ibn Mevlana Siraceddin, A4, 184 s. (Osmanlıca) (4556)

MEKTUPLAR VE MAKSİMLER, Epikür, İst 1962, A4, 80 s. (5406)

MELAL-İ TARİHİ, Hüseyin Hakkı, Dersaadet 1329, (Osmanlıca), A4, 31 s. (6048)

MELAMİLİK, Ebu Rıdvan Sadık Vicdani, İst 1338 – 1340, (Osmanlıca), A4, 112 s. (6039)

MELHAME-İ CEVRİ ALEYHİ RAHMETÜ’L-BARİ, İst. 1294, A4, 180 s. (4285)

MEM Ü ZEN, A4, 272 s. (4277)

MEMALİK-İ OSMANİYEDE KRAL RAKOÇİ VE TEVABİİ (1109-11549), Osm., Ahmet Refik, İstanbul 1333, 91 s. (3306)

MEMALİK-İ OSMANİYENİN TARİH VE COĞRAFYA LUGATI, Ali Cevad, c.1-3, İst. 1311-1314, A4, 998 s. (2444)

MEMLEKET ŞİİRLERİ, (CHP HALKEVİ BAROSU YAYINLARI), Osman Attila, Ankara 1950, A4, 312 s.(6441)

MEMOIRE SUR l’ILE DE THASOS, M.G.Perrot, Paris 1864, A4, 104 s. (4698)

MEMOIRES DU GENERAL MOUSSA-PACHA KOUNDOUKHOV (1837-1865), Paris 1939, B4, 144 s. (6765)

MEMOIRES HISTORIQUES ET GEOGRAPHIQUES SUR LES PAYS SITUES ENTRE LA MER NOIRE ET LA MER CASPIENNE, Paris 1797. (3649)

MEMOIRS OF A BRITISH AGENT, R. H. Bruce Lochart, Londra 1932, A4, 368 s. (7236)

MEMOIRS OF BARON DE TOTT, Londra, G. G. J. and J. Robinson, Pater-Noster-Row, MDCCLXXXV, Reprint Edition New York 1973, 910 s. (9)

MEMOIRS OF HALIDE EDIB, Londra l926, 506 s. (24)

MEMOIRS OF ISMAIL KEMAL BEY, W.M.Fullerton, Londra 1920, 432 s. (1198)

MEMOIRS OF THE BAFHAW COUNT BONNEVAL BY HIMSELF, 1-2, Londra 1650, A4, 540 s. (7781)

MEMORIAL OMER LUTFI BARKAN, Paris 1980, B4, 256 s. (7328)

MEMORIES OF A TURKISH STATESMAN 1913-1919, Djemal Pasha Londra 1913, A4, 304 s. (2858)

MEMORY AND BRAIN, L.R.Squire, New York 1987, A4, 332 s. . (2740)

MEMURİN-İ MÜLKİYE YARDIMCI CEMİYETİ NİZAMNAMESİ, İst. Evkaf Mat. 1338-1340, A4, 14 s. (2906)

MEN BE ADEM VE TU ATEŞ DER BARE-İ ZİNDEGİ VE ASAR-I MEVLANA, Annemarie Schimmel, terc.Dr.Feridun Bedreuy, Tahran 1380, Farsça, B4, 224 s. (6081)

MEN WHO RULED INDIA, Philip Mason, Londra 1985, A4, 394 s. (4669)

MENAFİU’D-DEKAYİK Fİ ŞERHİ MECAMİ’L-HAKAYIK Lİ MUHAMMED HADİMİ, A4, 384 s. (5546)

MENAHİC EL USULİYYİN Fİ TURUK DELALAT EL ELFAZ ALA EL AHKAM, (Arapca), Halife ba bekr el Hasen, Kahire 1989, 310 s. (1919)

MENAHİCÜ’L-EDİLLE Fİ KAVAİDÜ’L-MİLLE, İbni Rüşd, takdim; Mahmud Kasım, Arapça, Kahire, A4, 387 s. (3136)

MENAKIB-I AKŞEMSEDDİN, Abdullah Sami, İst 1302, A4, 96 s. (6109)

MENAKIB-I HÜSNİYE, 48 s. (1142)

MENAKIB-I MEHMED ARİF EFENDİ, Ahmed Tevhid Efendi, B4, 160 s. (2253)

MENAKIBNAME-İ AHMED BEDEVİ, yazma halinde, h.1054, A4, 321 s. (7661)

MENAKIBU’L-AHYAR (HAŞİYETÜ NETAYİCİ’L-EFKAR ŞERH-İ İZHARU’L-ESRAR), Arapça, İst. 1303, B4, 368 s. (3198)

MENAZİLÜ’L-ERVAH, Muhammed Süleyman el Kafiyeci el Hanefi, tahkik Mecdi Fethi es Seyyid, Kahire 1412/1991, B4, 80 s. (5505)

MENAZİLÜ’S-SAİRİN İLE’L-HAKKI’L-MÜBİN, Ebu İsmail el Herevi, şerh; Afifüddin et Telemsani, (Arapça), 1.cüz, Kum (İran) 1413, B4, 633 s. (5589)

MENGE-GUTLING ENZYKLOPADISHES WORTERBUCH DER GRIECHISCHEN UND DEUTSCHEN SPRACHEZ, Weiter Teil, Berlin 1963, B4, 652 s. (4947)

MENHEC İNDE’L FARABİ, Osman İsa Şahin, Irak 1975, (Arapça), B4, 24 s. (2251)

MENINSKI, LEXICON – ARABICO – PERSICO – TURCICUM, Fransisci A Mesgnien Meninski, Viyana 1780, A3
cilt I, 800 s.;
cilt II, 826 s.;
cilt III, 1088 s.;
cilt IV, 1212 s. (5407)

MENTAL REPRESENTATIONS, The Interface Between Language and Reality, R.M.Kempson, New York 1988, A4, 236 s. (2826)

MER NOIRE ET LES DETROITS DE CONSTANTINOPLE, P.H.Mischef, Paris 1899, A4, 712 s. (7527)

MER NOIRE, G.Bratianu, Moncıchı 1969, 396 s. (434)

MERAHİLÜ’L-HAYAT Fİ FETRETİ’L-MUZLİME VEMA BADEHA, Seyyid Muhammed Rauf, Basra 1972, B4, 231 s. (3218)

MERAKI’S-SUUD İLA MERAKİ’S-SUUD, Muhammed Emin el Cekinni, Medine 1423/2002, Arapça, B4, 536 s. (6201)

MERCHANTS AND RULERS IN GUJARAT, M.N.Pearson, Kaliforniya 1976, A4, 192 s. (3446)

MERCHANTS IN EXILE, Joan George, Londra 2002, A4, 300 s. (5056)

MERHUM AVNİ BEY DİVANI, Avni Yenişehirli, I76 s. (545)

MERHUM MEHMED ALİ HİLMİ DEDBABA’NIN DİVANI, İst. 1329, B4, 128 s. (2410)

MERIT AND RESPONSIBILITY, Arthur W.H. Adkins, Londra 1960, A4, 396 s. (6997)

MES AMIS LES VALADES, D.M.O.Albutret, 120 s. (1039)

MESAİL Fİ’T-TIB, Huneyn b.İshak, Beyrut 1978,  B4, 560 s. (6560)

MESELE-İ ŞARKİYYE, Ali Kemal, Kahire 1900, A4, 112 s. (3468)

MESELETÜ’L-MAARİFE VE MENHECÜ’L-BAHS İNDE’L-GAZALİ, Enver ez-Zabi, Dimeşk 2000, A4, 374 s. (3108)

MESELETÜ’L-MARİFET VE MİNHACÜ’L-BAHS-İ İNDE’L-GAZALİ, A4, 384 s. (7764)

MESLEK TARİHİ, Derviş Okçabol, Ankara 1939, B4, 254 s. (4606)

MESLEK-İ İCTİMAİ MÜESSESE-İ İLMİYESİ NİZAMNAME-İ ESASİSİ, İst. 1335, A4, 35 s. (2905)

MESLEK, (Osm. dergi), 1-38 sayı, 1925 (1399)

MESLEKİ HATIRALARIM, 1907-1957, İ.E.Postacıoğlu, İzmir 1958, A4, 68 s. (3932)

MESNEVİ ŞEYH UBEYDULLAH, Seyid İslam Düagu, B4, 352 s. (7469)

MESOPOTAMIA AND KURDISTAN IN DISGUISE, E.B.Soaen, , Londra 1925, 444 s. (671)

MESOPOTAMIA ARKT PERSIA UNDER THE MONGOLS IN THE FOURTEETNH CENTURY A.D., G.L.Stronge, Londra 1903, 136 s. (548)

MESOPOTAMIA,1917-1920, Oxford 1931, 440 s. (670)

MESRUTİYET, Mehmed Said Halim Paşa, İst 1329 (1913), A4, 31 s. (7722)

MESSAGE OF THE QURAN, Muhammad Asad, l980, 1024 s. (948)

MESUT OLMAK SANATI, Alain, İst 1961, A4, 96 s. (6335)

MEŞAHİR-İ ASHAB-I GÜZİN VE TERACİM-İ AHVAL-İ FUKAHA, Hilmizade İbrahim Rıfat, İst 1319, A4, 208 s. (6148)

MEŞAHİR-İ ASHAB-I GÜZİN, TERACİM-İ AHVAL-İ FUKAHA, Hilmizade İbrahim Rıfat, Kütüphane-i Cihan, İst 1319, B4, 224 s. (7208)

MEŞALE, sayı 1-8, (Osm.) (2170)

MEŞHUR KÖROĞLU HİKAYESİ, İst 1330, B4, 16 s. (4636)

MEŞHUR VE MÜTEARİF HOCA NASREDDİN LETAİFİ VE KENARINDA MAH-FİRUZ SULTAN İLE RAZ-I NİHAN HİKAYELERİ, (Osm), 1303, B4, 32 s. (5611)

MEŞHUR YAHUDİ CASUSU SUZİ LİBERMAN’IN HATIRA DEFTERİ, Cevat Rıfat Atılhan, İst 1961, A4, 120 s. (7125)

MEŞRUTİYETE DOĞRU BEN VE HAYATIM, Şerif Paşa, İst 1330, B4, 63 s. (6359)

MEŞRUTİYETTEN CUMHURİYETE BİR POLİS ŞEFİNİN GERÇEK ANILARI, Bursa 1957, A4, 392 s. (7588)

METABİYOLOJİ, Muammer Bilge, İst 1960, B4, 368 s. (4613)

METAFICTION, P.Waugh, Londra-New York l988, l76 s. (216) (607)

METAFİZİK NEDİR?, Heidegger, çev.Mazhar Şevket, Suut Kemal Yetkin, İst. 1935, A4, 48 s. (2164)

METAİÜ’L-ENZAR ALA TEVALİ’İL ENVAR, Şemüddin El Lifahari Kadı Beyzavi, Seyyid Şerif Cüruni, Arapça, B4, İst 1305, 496 s. (5479)

METAKRITIK DER FORMALEN LOGIK, Lothar Eley, 1969, A4, 388 s.(6554)

METALİB-İ İRFANİYYE VE İZAHAT-I NUNİYE, KASİDE-İ NUNİYE ŞERHİ, Şirket-i Sahafiyye-i Osmaniyye Mat. Dersaadet 1312, (Osm.), 176 s. (7155)

METALİU’L-ENVAR Fİ’L-HİKMETİ VE’L-MANTIK KADI SİRACÜDDİN EL ERMEVİ, Kutbiddin er-Razi et Tahtani, İst. 1303, B4, cilt I, 352 s.; cilt II, 204 s. (4337)

METAPHYSICS, R.Taylor, Amerika 1963, A4, 126 s. (2683)

METAPHYSICS, THE BIG QUESTIONS, P.Inwagen, Oxford 2000, A4, 516 s. (4870)

METAPHYSICS, Theophnastus, Oxford 1929, A4, 110 s. (4970)

METAPHYSIK AVICENNAS, M.Horten, Halle 1907, A4, 10+784 s. (2305)

METAPHYSIK DER SITTEN, Immanuel Kant, Leipzig 1919, A4, 420 s. (3440)

METHODE DE DESCARTES ET SON APPICATION A LA METAPHYSIQUE, C.H.Serrus, Paris 1933, A4, 128 s. (3057)

METHODOLGY OF MULTILINEAR EVOLUTION, Julian H. Steward, Illinois 1955, A4, 248 s. (5885)

METHODOLOGIE, İsmail Hakkı İzmirli, İst 1329, A4, 88 s.
PHILOSOPHIE PREMIERE, İst 1329, A4, 55 s. (6906)

METNİ AKAİD-İ ÖMER’İN NEFESİ, İst., B4, 96 s. (5253)

METNÜ’L-KATAR, Li’l-Allame İbn-i Hişam Rahimetullah, Dersaadet, B4, 384 s. (7762)

METNÜ’R-RÜŞDİ, MEDHALÜ Lİ KIRAATİ CEDİDİYE, Cemaleddin el-Alevi, Arapça, Magrib 1986, A4, 248 s. (3254)

METOD BERLİH, TEDRİS-İ LİSAN-I TÜRKİ, Orhan Selahaddin, İSt 1329, 116 s. (5129)

MEVAHİBÜ’L-LEDÜNNİYE TERCÜMESİ MEALİMÜ’L-YEKİN Fİ SİRET-İ SEYYİDÜ’L-MÜRSELİN, Ahmed bin Muhammed el-Kastalani (899), tercüme Abdülbaki (Şair Baki) (1008),
Birinci cilt 1322, 525 s.
İkinci cilt 1326, 496 s. (7744)

MEVAHİBÜ’L-RAHMAN Fİ MENAKIBİ’L-İMAM EBİ HANİFETÜ’L-NUMAN, Müellifi Risale-i Hamidiye Mütercim-i Şehiri Faziletlü İsmail Hakkı Efendi, Dersaadet 1310, B4, 338 s. (7559)

MEVAHİBÜ’R-RAHMAN Fİ MENAKİBİ’L İMAMİ EBİ HANİFETİ’N-NUMAN, Risale-i Hamidiyye mütercim-i şehiri faziletlü Manastırlı İsmail Hakkı, İst. 1310, A4, 218 s. (3827)

MEVAİDÜ’N-NEFAİS Fİ KAVAİDÜ’L-MECALİS, Mustafa Ali, İst. 1956, B4, XVII+304 s. (2955)

MEVAKIB (TEFSİR-İ MEVAKHİB TERCÜMESİ), TEFSİRÜ’L-MEVAKİB TERCÜMETÜ’L-MEVAHİB), İsmail Ferruh Efendi, (Osmanlıca – Arapça), cilt I, B4, 500 s. (7253)

MEVAKIF Fİ İLM’L-KELAM, Abdurrahman Bin Ahmed el-Layici, B4, 456 s. (4374)

MEVALİD-İ EHL-İ BEYT, Seyyid Ahmed Tevfik, İst. Evkaf-ı İslamiye Mat. 1339-1341, A4, 144 s. (3022)

MEVKİFU’L AKIL VE’L-İLM VE’L-ALİM, DARÜ’L-İHYAİ’L-KÜTUBİ’L-ARABİYYE, Mustafa Sabri, B4, 1950;
cilt I, 528 s.;
cilt II, 512 s.;
cilt III, 492 s.;
cilt IV, 488 s. (5371)

MEVKİFÜ’L-BEŞER TAHTE’S-SULTAN-I KADER, Mustafa Sabri (Efendi), Kahire 1352, (Arapça), A4, 304 s. (6040)

MEVLANA HALİDİ BAĞDADİ HZ. DİVANI, İst 1260, A4, 96 s. (6376)

MEVLANA MESNEVİ-İ ŞERİF, Amil Çelebioğlu, 3 cilt, Istanbul 1972. (156)

MEVLEVİ AYİNLERİ, Sadettin Heper, Konya 1979, A3, 562 s. (5097)

MEVLEVİ KURULUŞLARI ARASINDA İSTANBUL’UN NÜFUZ MESELESİNE DAİR BAZI VESİKALAR, M.M.Aktepe, 32 s. (380)

MEVLİD NASIL OKUNUR, A.R. Sağman, İst. 1951, A4, 228 s. (3609)

MEVLÜD-İ MÜCTEBA, Şeyh Sami, İst 1331, A4, 34 s. (5154)

MEVRİD (FARABİ ÖZEL SAYISI), Bağdat 1975, (Arapça), B4, 280 s. (2231)

MEVZUATU’L-ULUM, TAŞKÖPRÜZADE, İst 1313, B4
I. cilt 856 s.
II cilt 727 s. (7276)

MEYVECİLİK, Halil Asal, Kudret Konuralp, İst 1969, A4, 244 s. (6985)

MEYYİT YAKMAK MESELESİ, Musa Carullah, 1924, 16 s. (1124)

MEZÂHİB-İ İSLÂMİYYE’DEN AKÂYİD-İ İMÂMİYYE, Hacı Şeyh Abdürrahim Ağa, H. 1317 İst., A4, 46 s. (Osmanlıca) (4573)

MEZAHİRÜ’L-VÜCUD ALA MENABİRİ’Ş-ŞUHUD, 2 cilt, B4, 450 s. (5911)

MEZARINDAN KALKAN ŞEHİT, HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR, (Osm.), A4, 304 s.(6427)

MEZİYET-İ İSLAMİYE, Çerkeş Şeyhizade Seyyid Mehmed Tevfik, Dersaadet 1306, B4, 72 s. (5561)

MICHAEL FOUCAULT, CRITICAL ASSESSMENTS, Barry Smith, Londra-New York, (cilt I-II), 838 s. (2062)

MICHEL FOUCAULT THE WILL TO TRUTH, Alan Sheridan, New York 1980, A4, 253 s. (4543)

MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA IN WORLD POLITICS, J.C.Hurewitz, Yale 1975, B4, 640 s. (5842)

MIDDLE EAST IN TRANSITION, Walter Z.Laqueur, Londra 1958, A4, 526 s. (5744)

MIDDLE EASTERN CITY AND ISLAMIC URBANISM, D.Brab, I.Busse, Bonn 1994, A4, 488-456 s. (2318)

MİFTAH ŞERHÜ NURU’L-İZAH, Ebu Zeyd Şelbî, Arapça, İst. Fazilet Neşriyat 1996, A4, 192 s. (2982)

MİFTAHU KÜNUZU’L-KUR’AN, Mirza Kazım Beg, (Arapça – Tatarca, Kazan, A3, 688 s. (5588)

MİFTAHU’-FELAH VE MİSBAHU’L-ERVAH Fİ ZİKRULLAHİ’L-KERİMİ’L-FETTAH, Tacüddin es Skenderi, (Arapça), Beyrut 1421/2001, B4, 96 s. (5634)

MİFTAHU’L-CENNE Fİ’L-İNTİCACİ Bİ’SÜNNE, Celaleddin es-Suyutî, 4.baskı Medine H.1410, A4, 80 s. (3300)

MİFTAHÜ’L-AKAİD, Çerkeş Şeyhi-zade Es-Seyyid Mehmed Tevfik Efendi, İst 1301 /1884, A4, 60 s. (7424)

MİFTAHÜ’L-GAYB, SADREDDİN KONEVİ VE ŞERHÜHU MİSBAHÜ’L-ÜNS, Muhammed bin Hamza el-Fenari, İran 1473, Arapça, B4, 768 s. (5781)

MIGUEL DE UAMUNO, A.Kerrigan, l976, 520 s. (1340)

MİHCETÜ’L-EBRAR ŞERH-İ LÜCCETİ’L-ESRAR, Eser-i Salih, Mühendishane-i Berri-i Hümayun Matbaası 27 Şaban 1288, A4, 201 s. (7600)

MİHRAB, 1-28 sayı, (dergi, Osmanlıca), Ağar Mazlum 1339-l34l (687)

MİKYAS-I ŞERİAT, (MECMUA), Sahib-i İmtiyazı ve Başmuharriri Dr. Hüseyin Remzi, 1 (25 Eylül 324) – 29 (9 Nisan 325), A3 (3222)

MİKYASAT-I CEDİDE VE ATİKA RİSALESİ, Tophane-i Amire Matbaası 1299, B4, 400 s.(6452)

MİLADİ 16. HİCRİ X. ASIRDA ANTEP, H.T.Dağlıoğlu, Gaziantep 1936, 118 s. (208)

MİLET KILAVUZU, Musa Baran, Ankara 1965, A4, 96 s. (7070)

MILIEU DES EMPIRES, Rene Caugat, Michel Jan, Paris 1981, A4, 440 s. (2042)

MILITARY AND CAMP HOSPITALS AND THE HEALTH OF TROOPS IN THE FIELD, L. Baudens, New York 1862, B4, 264 s. (6264)

MİLLET PARTİSİ PROGRAM VE TÜZÜĞÜ, İSt. 1948, A4, 40 s. (4190)

MİLLET-İ İSRAİLİYYE, Tevfik Ebuzziya, 1305 (1499)

MİLLİ ARUZ, Necib Asım (Yazıksız), İst. 1329, A4, 29 s. (3105)

MİLLİ BAYRAK, No:1, 1953, B4, 38 s.
MİLLİ BAYRAK, RAT DER NATIONALEN EINHEIT IDEL – URAL, No: 2-4, B4, 54 s. (5099)

MİLLİ DİN DUYGUSU VE ÖZTÜRK DİNİ, A.İbrahim, İst 1934, A4, 96 s. (6307)

MİLLİ EDEBİYAT CEREYANININ İLK MÜBEŞŞİRLERİ VE DİVAN-I TÜRKİ-İ BASİT, İst. 1928, B4, 160 s. (2499)

MİLLİ EDEBİYAT MESELESİ VE CENAB BEY İLE MÜNAKAŞALARIM 1328-29, Ali Canib, İst. 1918, A4, 96 s. (928) (2974)

MİLLİ EDEBİYATA DOĞRU, Nüzhet Haşim, İst. 1918, A4, 175 s. (2496)

MİLLİ FIRKA, 1930, A4, 120 s. (7028)

MİLLİ İKTİSAD VE TASARRUF CEMİYETİ NİZAMNAMESİ, İst. 1929, A4, 13 s. (4193)

MİLLİ MÜCADELE BASINI, Ömer Sami  Coşar, İst 1968, A4, 304 s.(6524)

MİLLİ MÜCADELE HATIRALARI, Ali Fuat Cebesoy, İst. 1953, 528 s. (159)

MİLLİ MÜCADELE TAKVİMİ, Refik Korkut, Ankara, A4, 408 s. (5921)

MİLLİ MÜCADELEDE GİRESUN (SEMPOZYUM 6-7 Mart 1999), B4, 272 s. (4934)

MİLLİ MÜCADELEDE KARS, Fahrettin Kırzıoğlu, 1. kitap İst 1958, 2.kitap İst 1960, B4, toplam 260 s. (5932)

MİLLİ MÜCADELEDE TÜRK AKINCILARI, Abdurrahman Özgen, İst 1982, A4, 168 s. (4989)

MİLLİ TARİH, Köprülüzade Mehmed Fuad, İst 1340, A4, 88 s. (5332)

MİLLİ TARİH, Köprülüzade Mehmed Fuad, İst 1340, A4, 88 s. (5337)

MİLLİ TECRÜBELERDEN ÇIKARILMIŞ AMELİ SİYASET, Tarhan, 1330, 40 s. (1500)

MİLLİ TETEBBULAR MECMUASI, 1-5, 1331, 990 s. (1182)

MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ GENÇLİK BÜLTENİ, 4 Aralık 1978 – 25 Temmuz 1980, 1-11, B4, 224 s. (7730)

MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ NİZAMNAMESİ, A4, 32 s. (2940)

MİLLİ TÜRK TİCARET BİRLİĞİ NİZAMNAME-İ ESASİSİ, İst. Evkaf Mat. 1338, A4, 16 s. (2904)

MİLLİ TÜRKİSTAN, Milli Türkistan Birlik Komitesinin Türkistanın Milli İstiklali İçin Kuraşuci Mecmuası, Aylık, İsviçre, A4, 1308 s.
Mevcut Sayılar;
1954-D(88) 14 – D(89) 15 – D(90) 15 – D(91) 17 – 21 – 66 – 67 – 13/14 – 64 – 65 – 68 – 69 – 72/73 – 75 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 – 80/81 – 82 – 83 – 84 – 85/86 – 87 – 92’den 123’e kadar – 125’den 134’e kadar. (7326)

MİLLİYET VE BOLŞEVİZM, Mehmet Emin Resulzade, İst., 144 s. (720)

MİLLİYETÇİLİK, Mehmed Ali Ayni, İst. 1943, B4, 416 s. (7026)

MİMAR BİLGİSİ, Bruno Taut, İst. 1938, A4, 368 s. (3405)

MİMAR KOCA SİNAN’IN ESERLERİ, İbrahim Hakkı Konyalı, İst 1948, B4, 168 s. (7201)

MİMAR KOCA SİNAN’IN ESERLERİ, İbrahim Hakkı Konyalı, İst. 1950, B4, 172 s. (2046)

MİMAR SİNAN, Ahmet Refik, l929, 36 s. (826)

MİMAR SİNAN, Rıfkı Melül Meriç, TTK. Ank. 1965, 162 s. (160)

MİMARİ TARİHİ, Behçet Ünsal, İst 1960, B4, 732 s. (4779)

MIMESIS, Erich Auerbach, New York 1957, A4, 504 s. (4645)

MİN HAŞİYETİ’L-ALLAME EŞ-ŞEHİR VE’L-FİHAMETİ’N-NAHRİR EL-MÜSEMMAT Bİ’L-MUNASSIFI MİNE’L-KELAMİ ALA MUĞNU İBN HİŞAM, İmam Muhammed ed-Demamini ala-Metni’l-Muğni, İbn Hişam Takiyyüddin Ahmed bin Muhammed eş-Şümünni, Muhammed bin Ebubekr ed-Demamini, 2 cüz, Arapça, Matbaatu Muhammed Efendi 1305, A3, 609 s. (3206)

MİN KUNUZİ’L-KURAN, Muhammed el-Seyyid el-Davudî, (Arapça), Kahire tarihsiz, B4, 180 s. (2175)

MİN SİCİLLAT-I MEMURİN-İ OSMANİ, sayı 1, A3 (2192)

MİN ŞUYUHİ’L-MUTEZİLE İBRAHİM BİN SEYYAR EN NAZZAM VE ARAUHÜ’L-KELAMİYYETİ’L-FELSEFİYYE, DR. Muhammed Abdülhadi Ebu Reyde, Kahire 1989, Arapça, B4, 184 s. (6186)

MİNE’L-HAK Fİ İHTİYARİ’L-EHAK, Katip Çelebi, 1306, 156 s. (816)

MİNE’N-NASSI İLE’L-VAKİ MUHAVELETÜN Lİ-İADET BİNA’İ İLM-İ USULİ’L-FIKH, Hasan Hanefi, Arapça, Bingazi-Libya 2005, B4, 622 s. (5997)

MİNE’N-NASSI İLE’L-VAKİ, Hasan Hanefi, bingazi 2005, Arapça, B4, 720 s. (6184)

MİNEH, 1979, B4, 356 s. (7573)

MİNGRELIİ, Ömer Paşa, S. Petersburg 1873, A4, 60 s. (5832)

MİNHACNAME-İ KEMALPAŞAZADE, 170 s. (541)

MİNHÂCU’L-FİKRİYYE ŞERHÜ’L-MUKADDİMETÜ’L-CEZERİYE, Molla Ali bin Sultan Muhammed el-Kâri, Mısır 1948, A4, 84 s. (Arapça) (4557)

MİNHACU’L-MUSLİM, Ebu Bekir Cabir el-Cenairi Tah’a Cedide Meşkule, B4, 600 s. (5372)

MİNHACÜ’L-ABİDİN TERCÜMESİ, İlyas bin Abdullah, (Osm.), 348 s. (7185)

MINORITIES ON INDIA’S WEST COAST, History Society Aniudha Gupta, Delhi 1991, A4, 260 s. (3412)

MINTIKATU KERKÜK VE MUHAVELATU TAĞYİR VAKİ’UHE’L-KAVMİ, Dr.Nuri Talebani, Londra 1995, B4, 144 s. (5504)

MİR’AT-I İSTANBUL, Mehmed Raif, İstanbul 1996, B4, 336 s. (5082)

MİRAC EL-MUMİNİN, Seyyid Seyfullah, ist. 1329, 192 s. (1929)

MİRANU’L-UKUL Fİ’L-MANTIK VE’L-USUL, Ali Sedad, İst. 1303, A4, 291 s. (4384)

MİRAT-I ADALET, Ahmet Lütfi, 1304, 224 s. (1055)

MİRAT-I ALEM, 2.tab, (10 Şaban 1299) 25 Haziran 1882, A3, 328 s. (5105)

MİRAT-I HAKİKAT, Mahmud Celalettin Paşa, 3 cilt, İst. 1327, 860 s. (372)

MİRAT-I MEKTEB-İ HARBİYE, Mehmed Esad, İst. 1892, 830 s. (483)

MİRAT-I MEKTEB-İ TIBBİYE, Rıza Tahsin, 2 cilt. (1329), 496 s. (1153)

MİRAT-I MEŞRUTİYET, Mehmed İzzet, Trabzon 1326, B4, 29 s. (3106)

MİRAT-I MÜHENDİSHANE-İ BERR-İ HUMAYUN, Mehmed Esad, İst. 1894, 400 s. (454)

MİRATİ’L-MEMALİK, Seydi Ali Reis, l00 s. (496)

MİRATU’L-LUGAT, Mehmet Rıfat, İst 1293, B4, 225 s. (7087)

MİRATU’L-MAKASİD Fİ DEFİ’L-MEFASİD, Ahmet Rıfat, 1876, 304 s. (871)

MIRCEA ALIADE’S CONCERT OF MYTH, A STUDY OF ITS POSSIBLE RELEVANCY TO AN UNDERSTANDING OF ISLAM, Arthur Wright, Michigan 1974, A4, 250 s. (1967)

MİRSAD, (Osm. dergi) (1386)

MİSBAH, (Osm. dergi), 8 sayı, 96 s. (894)

MISIR HATIRASI – AGAD’A ŞEL PESAH, İbranice, d.Mechgulam, İst. A4, 34 s. (3548)

MISR Fİ ASR-I DEVLET-İ MEMALİKİ’L-ÇERAKİSE, 1382-1517, Dr. İbrahim Ali Tarhan, (Arapça), Kahire 1960 (6782)

MISRİ ELA SUDİNİ, B4, 136 s. (7830)

MISRİ NİYAZİ DİVANI VE ŞERHİ, Pir Muhammed Nur Arabi, 310 s. (163)

MISSION DU MARQUIS DE VILLENEUV l728-1741, A.Vandal, Paris 1887, 476 s. (1191)

MISSION TO TURKESTAN, Count K.K.Pahlen, Londra 1964, A4, 264 s. (4792)

MİSTAHU’Z-ZİLAM, Merakeşi, B4, 280 s. (7863)

MISUNDERSTOOD ECONOMY, R.Lisner, Amerika 1994, A4, 242 s. (2223)

MISYAÇELEMİYE VOKRUG KASPİYA, L.N.Gumilyev, Moskova, A4, 336 s. (3704)

MİŞKATÜ’L-ENVAR, Ebu Hamid Gazali, haz. Ebu Ala Afifi, Kahire 1964, B4, 104 s. (5602)

MİTHAT PAŞA, Mehmet Zeki Pakalın, İst 1940, A4, 260 s. (7264)

MİTHAT VE RÜŞTÜ PAŞALARIN TEVKİFLERİNE DAİR VESİKALAR, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Ankara 1946, B4, 196 s. (5098)

MITTEL TURKISHER WORTSCHATZ, V.C.Brockelmann, Leipzig 1928, 260 s. (325)

MITTELALTERLICHES GEISTESLEBEN, cilt I-II, Martin Grabmann, Münih 1934, A4, 1264 s. (3438)

MİYAR-I ADALET, Ömer Hakim, l304 (911)

MİYAR-I SADAD, Ahmed Cevdet Paşa, İstanbul Karabet ve Kasbar Mat. 1303, A4 (6650)

MİYÂRÜ’L KELÂM, Selim Sâbit Efendi, H. 1289 İst., A4, 48 s. (Osmanlıca) (4576)

MİZAN (GAZETE), Mizancı Murad, 37 (22 Ağustos 1324; 71 (25 Eylül 1324), A3 (3229)

MİZAN, Haftada bir kere neşrolunur Türk gazetesidir, 130 (24 Cemaziyelevvel 1307) – 153 (21 Zilhicce 1307), (133 eksik), A3 (5801)

MİZAN, Haftada Bir KERE Neşrolunur Türk Gazetesidir, nr.103-159 (3 Temmuz 1889-11 Kanunıevvel 1890), A3, 480 s. (5583)

MİZANU’L-MAKAL RAŞİD, İst. 1315, A4, 132 s. (4387)

MİZANU’L-USUL Fİ NETAYİCÜ’L-UKUL Fİ USULİ’L-FIKIH, Alaaddin es-Semerkandi, Arapça, Bağdat 1987, B4, 1164 s. (3094)

MİZANÜ’L-BELAGA, Abdurrahman Süreyya Mirduhizade, İst. 1303, A4, 412 s. (3859)

MİZANÜ’L-BURHAN, (Arapca – Osmanlıca), B4, 296 s. (4367)

MİZANÜ’L-UKUL Fİ’L-MANTIK-I VE’L-USUL, Ali Sedat, İst. 1303(1886), A4, 294 s. (3920)

MİZANÜ’L-EDEB, Diyarbakırlı Ahmed Said, İst 1305 (1888), B4, 404 s. (6392)

MIZRAKLI İLMİHAL, Matbaa-i Osmaniye 1306, B4, 124 s. (7854)

MIZRAKLI İLMİHAL, Matbaa-i Osmaniye 1306, B4, 131 s. (6722)

MODALITIES IN MEDIEVAL PHILOSOPHY, Simo Knuuttila, New York 1993, A4, 244 s. (4393)

MODERN ARABIC LITERATURE 1800-1970, J.A.Haywood, Londra, 1971, A4, 420 s. (1806)

MODERN CAPITALIST PLANNING, THE FRENCH MODEL, S.S.Cohen, Londra 1969, A4, 324 s. (3947)

MODERN DÖKÜMANTASYON VE ENFORMASYON İŞLEMLERİ, Ankara 1972, B4, 264 s.(6523)

MODERN EGYPT AND THE NEW (TURCO – EGYPTIAN) ARISTOCRACY, Samuel B. Grant, Michigan 1968, A4, 224 s. (5651)

MODERN GERMAN PHILOSOPY, R.Bubner 1990, 232 s. (1275)

MODERN INDIA 1885-1947, Sumit Sarkar, Hong Kong 1989, A4, 506 s. (3422)

MODERN INDIA, J.M.Brown, New York 1985, 352 s. (3413)

MODERN IRAQ, Stephen Hemsley Longrigg, Londra 1925, A4, 386 s. (6311)

MODERN ISLAMIC POLlTICAL THOUGHT, Hamid Enayat, Londra 1982, 238 s. (251)

MODERN ISLAMIC WORLD, J.L.Esposito, 4 cilt, New York 1995, A4, 1918 s. (3492)

MODERN MIDDLE EAST, A.Hourani, Londra 1993, A4, 706 s. (1779)

MODERN PERSIAN READER, M.Farzan, M.A.Jazayary and H.H.Paper, Amerika 1962, Üç cilt, A3, 764 s. (3060)

MODERN PRENS, A.Gramsci, Ank. 1984, A4, 8+176 s. (2302)

MODERN TURKEY, G.Mears, New York l924, 816 s. (1432)

MODERN UZBEKS, E.Allworth, 1990, 476 s. (1176)

MODERN WORLD SYSTEM, I.Wallerstein, Londra 1974, A4, 3 cilt toplam 1100 s. (2742)

MODERNIZATIONS PROTEST AND CHANGE, S.N.Eisenstant, 1966, 180 s. (1376)

MODES OF THOUGHT, Alfred North Whitehead, New York 1938, A4, 188 s. (7692)

MOĞOL TARİHİ, Aknerli Grigor, İst. 1954, 120 s. (221)

MOĞOLLAR, Nusret Kemal, İst. 1932, 110 s. (758)

MOHAMMED AND CHARLEMAGNE HENRY PİRENNE, New York 1957, 392 s. (1591)

MOHAMMEDAN WORLD IN ENGLISH LITERATURE 1580-1642, Shaban 1935, A4, 330 s. (1713)

MOI – DANS LA THEORIE DE FREUD ET DANS LA TECHNIQUE DE LA PSYCHANALYSE, Jacques Lacan, Paris 1978, A4, 464 s. (5182)

MOI VOSPOMİNANİYA O EVPATORİ V EPOHU KRIMSKOY VOYNI 1853-1856 g.g., V.S.Rakov, Evpatoriya 1904, A4, 56 s. (5831)

MOIRA, Willliam Chase Greene, New York 1944, A4, 462 s. (5957)

MOISE ET PHARAON – LES HEBREUX EN EGYPTE, M.Bucaille, Paris 1995, B4, 260 s. (4746)

MOLLA CAMİ ALE’S-SAKAFİYYE, İst 1318, B4, 224 s. (7119)

MOLLA CAMİİ, A.Halet Çelebi, İst. 1940, A4, 224 s. (3616)

MOMENT OF CREATION BIG BANG PHYSICS, J.S. Trefil, New York 44 s. (76)

MONDE RUSSE, Gonzague de Reynold, Paris 1950, A4, 412 s. (6719)

MONEY, PRICE AND CIVILIZATION IN THE MEDITERRANEAN WORLD, C.M. Cipolla, 1967. 96 s. (1244)

MONGOLEN IN IRAN, B.Spuler, Leipzig 1939, A4, 550 s. (3552)

MONGOLİ: RUS, A.N.Nosonov, Moskova 1940, A4, 180 s. (3714)

MONGOLIAN – ENGLISH DICTIONARY, Ferdinand D.Lessing, Londra 1960, A4, 1228 s. (2071)

MONGOLS AND RUSSIA, George Vernadsky, İng., Yale University Press, 1953, XII+462 s. (3354)

MONGOLS IN HISTORY, Bertold Spuler, Londra 1971, A4, 166 s. (5397)

MONOGRAPHS IN CHURCH HISTORY AMERICAN CONTACTS WITH THE EASTERN CHURCHES 1820-1870, E.Shaw, Chicago 1937, 224 s. (1567)

MONTAGNARD CHRETIENS DU HAKKARI ET DU KURDISTAN SEPTENTRIONAL, M.Chevalier, Paris 1985, B4, 434 s. (3580)

MORAL MAN IMMORAL SOCIETY, Reinhold Niebuhr, New York 1932, A4, 312 s. (3946)

MORALS AND POLITICS, E.F.Carritt, Londra 1935, A4, 224 s. (5343)

MORE ADEREH, İBRANİCE SİLABER, Nesim Behar, İst 1977, B4, 60 s. (6940)

MORPHOLOQIE HISTORIQUE DU GREC, P.Chantraine, Paris 1947, A4, 459.(6540)

MORT CHEZ LES PEOPLES ALTAIQUES ANCIENS ET MEDIVAUX, J.P.Roux,224 s. (1233)

MOSCOVIE DU XVI. SIECLE, Robert Delort, Carlman-Levy, Paris 1965, 282 s. (3353)

MOSES AND MONOTHEISM, Sigmund Freud, New York 1939, 186 s. (5845)

MOSES HAMONS KOMPENOUM DER ZAHNEKKUNDE AUS DEM ANFANG DES 16. SAHRHUNDERTS, Arslan Terzioğlu, Münih 1977, 230 s. (751)

MOSQUE IN EARLY OTTOMAN ARCHITECTURE, A.Kuran, Londra 1968, A3, 250 s. (1799)

MOUTHFUL OF AIR, A.Burgens, Londra 1993, 365 s. (1668)

MOUVEMENT NATIONAL TURK ET MUSTAPHA KEMAL PACHA, Hussein Raghib, Paris 1922, B4, 64 s. (3762)

MOY ROKİ V TSARGORODI, 1919-1920-1921, O.Grişçenko, Paris 1961, A4, 260 s. (3159)

MR.SECRETARY NlCHOLAS (1539-1669), D.Nicholas, Londra 1955, 340 s. (1540)

MU’CEM VE TEFSİR-İ LUGAVİ Lİ-KELİMATİ’L-KURAN, Kahire 2003, B4,
1. cilt 479 s.
2. cilt 467 s.
3. cilt 467 s.
4. cilt 292 s.
5. cilt 547 s. (7454)

MU’CEM’L-MÜTERADİFAT VE’L-AZDAD, hazırlayan Doktor Sadi Ed-Danavi, El-Ustaz Jozif Malik, El-Müessesetü’l-Hadise Li’l-Kitab, Trablus, Lübnan 2007, B4, 848 s. (7457)

MUALLİM CEVDET’İN HAYATI, ESERLERİ VE KÜTÜPHANESİ, Osman Ergin, İst. 1937, 844 s. (360)

MUALLİM MEKTEPLERİ 5. SINIF EDEBİYAT, A.C.Yöntem, İst. 1942, A4, 320 s. (2483)

MUALLİM-İ MUGNİ’L-TULLAB, Mahmud bin Hüseyin el-Manisevi, Darü’t-Tıbaatü’l-Amire, İst 1307, B4, 140 s. (7371)

MUALLİM, (Osm. dergi), 1-25 sayı, (1619)

MUALLİMLER BİRLİĞİ UMUMİ KONGRESİ ZABITLARI, Ank. 1341, B4, 194 s. (2408)

MUALLİMLERE NUMUNE, Kazan 1906, 20 s. (1168)

MUALLİMLERE ÖRNEK UMUMİ PROGRAM ALTI SINIFLI HEM RUSÇA’DA OKULA TURGAN ER VE KIZ MEKTEPLERİ İÇİN, Muallim Fatih Seyfi, (Tatar lehcesinde Arap harfli), Kazan 1914, A4, 28 s. (4594)

MUASIR AVRUPA FELSEFESİ, KANT’TAN ZAMANIMIZA KADAR, Mehmet Saffet, Ankara 1933, A4, 240 s. (3633)

MUASIR AVRUPA’DA SİYASİ VE İCTİMAİ FİKİRLER, Y.Akçuraoğlu. İst. 1339, 96 s. (1329)

MUASIR TERBİYE ÜLKÜLERİ VE TERBİYEDE YENİLİKLER, Halil Fikret, Ankara 1934, A4, 96 s. (5168)

MUBADELE, AN OTTOMAN RUSSIAN EXCHANGE OF AMBASSADORS NORMA HZKOWITS AND MAX M0TE, 270 s. (797)

MUCEM Fİ EL İRAB, (Arapca), Ömer Tevfik Sefer Ağa, Dar el Beyda, 184 s. (1911)

MUCEMU ELFAZİ’L-KURANİ’L-KERİM, Tab’atün Münakkahatün, Mısır 1988/1409, B4, 1240 s. (7503)

MUCEMU’L-MUSTALAHAHİ’N-NAHVİYYE VE’S-SARFİYYE, Muhammed Semir Necib el-Lebdi, Arapça, Beyrut 1985, A4, 278 s. (3274)

MUCEMÜ İ’RABİ’L-ELFAZ VE’L,CÜMELİ Fİ’L-KURANİ’L-KERİM, Ebu Faris ed-Dahdah, Arapça, Beyrut 1999, A3, 1680 s. (3092)

MUFASSAL FAHREDDİN RAZİ (TELHİSU’L-MUHASSAL – TUSİ İÇİNDE), A3, 190 s. (5724)

MUFASSAL HATAY, A. Faik Türkmen, 1. cilt, İst 1937, B4, 644 s. (5348)

MUFASSAL OSMANLI TARİHİ, İst. 1960, B4; cilt I 608 s.; cilt II 576 s.; cilt III 600 s.; cilt IV 584 s.; cilt V 592 s. (4203)

MUFASSAL YENİ SARF-I OSMANİ, Komisyon (Şeyh Vasfi), İst. 1325, A4, 156 s. (3858)

MUGHAL NOBILITY UNDER AKBAR, P.S.Bedii, India 1985, A4, 216 s. (6627)

MUĞAM, Ramiz Zöhrabov, Bakü 1991, A4, 224 s. (4036)

MUĞNİ’L-LEBİB AN KÜTÜBİ’L-EARİB, Ebu Muhammed Abdullah el-Mısri, (Arapça), Kahire tarihsiz, 3. cüz, B4, (337-700)+48 s. (5676)

MUHABBAT-NAMA DI HORAZMI, Tourkhan Gandjei, Roma 1958, B4, 92 s. (7669)

MUHACİR (Gazete), Sahib-i imtiyaz Pravadilil Bekir Sıdkı, 85 (22 Teşrin-i evvel 1910), A3 (3234)

MUHADARAT, Fatma Aliyye Hanım, Konstantiniyye 1309, A4, 480 s. (7069)

MUHADDARAT-I İSLAM, Kadriye Hüseyin, 1331, 448 s. (667)

MUHAFAZA-İ ABİDAT HAKKINDA, İst. 1926, A4, 5 s. (2419)

MUHAKEMETÜ’L-LUGATEYN, ALİ ŞİR NEVAİ, (çev. İ.R.Işıtman), Ank. 1941, 304 s. (342)

MUHAKEMETÜ’L-LUGATEYN, Ali Şir Nevai, Kabil 1363, A4, 76 s. (3832)

MUHALEFETTE İSMET İNÖNÜ, Sabahat Erdemir, İst 1956, B4, 430 s. (5953)

MUHAMMAD EN LA BIBLIA, Abdulahad Davud, A4, 191 s. (4402)

MUHAMMED AYAZ İSHAKİ HAYATI VE FAALİYETİ, Tahir Çağatay, Ankara 1979, B4, 376 s. (3641)

MUHAMMED HIS LIFE BASED ON THE EARLIEST SOCURCES, Martin Lings, 392 s. (214)

MUHAMMED’İN HAYATI, E.Dermengher, çev. Reşat Nuri, İst. 1930, A4, 464 s. (2553)

MUHAREBENİN YADİGARİ, Abdülaziz Paşa, 1315 (1633)

MUHASSALU’L KELAM VE’L HİKME, İsmail Hakkı, 204 s. (525)

MUHİBBAN-I HÜRRİYET MAHFELİ, Bir Çeyrek Asırlık Hayat 1909-1934, 96 s. (591)

MUHİBBAN, (Osm. Dergi), 1338 (945)

MUHİBBÜ’L-FIKH Lİ HIFZİ’D-DİN, Ankaralı El Hac Hilmi Efendi, (Osm), İst 1328, B4, 80 s. (5619)

MUHİT USULÜ FARİSİ, Mahmud Celaleddin, İst 1327, A4, 216 s. (7293)

MUHKEM Fİ ŞERH EL –HİKEM, Hafız Ahmed Mahir, İst. 1323, B4, iki cilt 628 s. (2244)

MUHKEM, Doktor Ahmet İsa Bey, Mısır 1939/1358, A4, s.256 s. (7094)

MUHSİN ERTUĞRUL, 40 YIL – 40 YAZI, İst 1949, A4, 140 s.(6478)

MUHSİNZADE MEHMET PAŞA VE AYANLIK MÜESSESESİ, Yuzo Nagata, 168 s. (212)

MUHTAKHAB AL TAVARIKH-I MU`İNİ, Nazantzi, Tahran 1957, 508 s. (523)

MUHTARÜ’L-HİKEM VE MEHASİNİ’L-KELİM, Ebu’l-Vefa El Mübeşşir bin Fatek, tahkik; Abdurrahman Bedevi, Arapça, Beyrut 1980, B4, 376 s. (5996)

MUHTASAR Fİ İLM-İ TARİH, Muhyiddin el-Kafici, Beyrut 1990, A4, 148 s. (5336)

MUHTASAR MALATYA TARİHİ VE COĞRAFYASI, E.Yalçınkaya, İst. 1940, 128 s. (1635)

MUHTASAR ŞERHÜ’L-AKİDETÜ’L-TEHAVİYE, Sadreddin Ali bbin Ali bin Muhammed bin Ebi’l-Gazaü’l-Hanefii’l-Selefi, Şam, B4, 240 s. (7507)

MUHTASAR YAHUDİ TARİHİ, (Estoria Cudia), Şimon Duunov, 48 s. (1074)

MUHTELİF MİLLETLERİN ALLAH İTİKADLARI, Resimli Ay Matbaası Türk Ltd. Şti., Osmanlıca, 1927, A4, 64 s. (5768)

MUHTERAT MİN EL KISSA EL KASİRE, (Arapca), terc. Ekmeledin İhsanoğlu, Kahire 1970, 216 s. (1926)

MUISTELMAT, G. Mannerheim,
1.cilt, Helsinki 1951, B4, 544 s.
2 cilt, Helsinki 1952, B4, 528 s. (5713)

MUKADDES NAHİV KISMI, Mehmed Zihni, Şirket-i Mürettibiyye Mat. İst 1303 (Osmanlıca-Arapça), 384 s. (6899)

MUKADDİME-İ İBN-İ HALDUN’UN FAMSL-I SANİSİNİN TERCÜMESİDİR, Ahmed Cevdet, İst. 1277, B4, 324 s. (3816)

MUKADDİME-İ İBNİ HALDUN, FASL-I SADİSİNİN TERCÜMESİDİR, Ahmed Cevdet Paşa, İst. Takvimhane-i Amire 1277, B4, 320 s. (3019)

MUKADDİMETÜ Lİ-KÜLLİ MİTAFİZİKA MUKABBİLE YÜMKİNÜ EN TASİRA İLMEN, Emmanul Kant, Kahire 1967, B4, 240 s. (3761)

MUKARENETÜ’L-MEZAHİB Fİ’L-FIKH, Mahmud Seltut-Muhammed Ali es-Sayis, (Arapça), Kahire 1373/1953, 160 s. (5608)

MUKARRER Fİ ŞERHİ MANTIKİ, Muzaffer Seyyid Kemal Haydari, Kum 1385, B4, 702 s. (6936)

MUKAYESELİ MEZHEBLER HUKUKU, M.M.Şeltut, İst tarihsiz, A4, 228 s. (4891)

MUKAYYED ŞERHÜ’L-KAVAİD, TAM KAYITLI ŞERHÜ’L-KAVAİD, Arapça tıpkı basım, A3, 100 s. (3195)

MUKAYYİD VE ZAMAN, B4, 40 s. (7700)

MUKTADAB MİN EL-MÜNTAHAB Fİ TALİM-İ LUGATİ’L-ARAB, Mehmed Zihni, İst. 1304, A4, 208 s. (3630)

MULAHHAS İLM-İ AKAİD, İzmirli İsmail Hakkı, İst 1338, (Osmanlıca), A4, 128 s. (5797)

MULAHHAS KAVAİDÜ’L-LÜGATİ’L-ARABİYYE, Fuad Naim, baskı yeri ve yılı yok, A4, 1.cüz 200 s.; 2.cüz 216+24 s. (5568)

MUNBİHAT-I İBN-İ HACERÜ’L-ASKALANİ, Darü’t-Tıbaat-ı Amire, A4, 58 s. (6381)

MUNTERA, (Osm.) Esad Mahmud, İst. 1305, 276 s. (1640)

MUQADDIMAH, IBN KHALDUN, Princeton 1958, A4;
volum I, 502 s.; volume II, 480 s.; volum III, 616 s. (5314)

MURDROUS TYRANNY OF THE TURKS, A.Toynbee, Londra 1917, 40 s. (1420)

MUSA BİN EBUL GAZZAN YAHUD HAMİYET, Naci, İst 1299, 32 s. (4984)

MUSA CARULLAH BİGİ, A.Battal Taymas, İst. 1958, A4, 64 s. (2277)

MUSA KUNDUKHOV’UN ANILARI, Murat Yağan, İst. 1978, A4, 108 s. (3618)

MUSARİÜ’L-MUSARİ, Nasuriddin et-Tusi, tahkik Şeyh Hasan, el-Muizzi, Matbaatü’l-Hayyam, Kum (İran) 1405, Arapça, B4, 224 s. (5496)

MUSAVVER DİLENCİ, Canon Doyle, mütercim Faik, İst. 1323, A4, 54 s. (3272)

MUSAVVER FEN VE EDEB, Resimli Gazete, I-IV (1-222 sayılar), 31 Ağustos 1315 (1899-1919). (3587)

MUSAVVER MEVSİM (MECMUA), Sahib-i İmtiyaz ve Başmuharriri Amasyalı Mehmed Rıfat, nr. 5 (10 Ağsutos 1324), A3 (3225)

MUSAVVER NEVSAL-İ OSMANİ, 1327 SENE-İ MALİYESİNE MAHSUS, Ekrem Reşad – Osman Ferid (Sağlam), İst 1327/1329 (1811), B4, 280 s. (6326)

MUSAVVER TARİH-İ HARB, Vecihi, Dersaadet 1315, A3, 316 s. (2524)

MUSAVVER-İ MUHİT, sayı; 1-17, (Osm.) (2169)

MUSIC THERAPY IN ACTION, Mary Priestley, Londra 1975, A4, 275 s. (6610)

MUSICA ROMANA – DIE BEDEUTUNG DER MUSIK IM LEBEN DER ROMER, Günter Wille, Amsterdam 1967, B4, 800 s. (5073)

MUSICAL INSTRUMENTS THROUGHT THE AGES, A.Baines, 196l , 384 s. (1232)

MUSİKİ ENCÜMENİ VE DARULELHAN TALİMATI SURETİ, İst 1333, 14 s. (1181)

MUSİKİ KAZIM, Cüz I., 14 s., İst. 1311 (1180)

MUSİKİ KİTABI, Musa Süreyya, İst. 1927, 157 s. (1924)

MUSİKİ NAZARİYYATI, Muallim Kazım, İstanbul 1329, A4, 48 s. (2537)

MUSİKİ REHBERİ – DİNİ MUSİKİ, Ali Kemal Belvıranlı, Konya 1968, B4, 152 s. (4756)

MUSİKİ TARİHİ, Alice Gabeaud, çeviren Mahumt R. Kösemihal, İst 1940, A4, 272 s. (7221)

MUSİKİ TERBİYESİ, Albert Lavignac, çev.Abdülhalik Denker, İst 1939, A4, 372 s. (7193)

MUSİLU’T-TÜLLAB İLA KAVAİDİ’L-RAB, Halid bin Abdullah el-Ezheri, Beyrut 1996, B4, 205 s. (4339)

MUSIQUE DES “ŞİN”, Ghizela Suliteanu, Bükreş 1971, B4, 28 s. (4266)

MUSİVİ, Muhammed Kayyum Azizi, (Özbekçe), Kabil 1357, A4, 48 s. (5206)

MUSLIM CHRISTIAN RELATIONS AND INTERCHRISTIAN RIVALRIES, J.J.Albany l983, 260 s. (1560)

MUSLIM POLITICAL THOUGHT THROUGH THE AGES, 1542-1947, G.Allana, New Delhi 1987, A4, 356 s. (3465)

MUSLIM RESISTANCE TO THE STAR, SHAMIL ANDA THE CONQUEST OF CHECHNIA AND DAGHESTAN, Moshe Gammer, Londra 1994, A4, 476 s. (3607)

MUSLIM TRAVELLERS PILGRIMAGE, MIGRATION AND THE RELIGIOUS IMAGINATION, D.Eickeman, Los Angeles 1990, A4, 300 s. (2469)

MUSLIMANSKE JUNACKE PJESME, (Boşnakca), 672 s. (1029)

MUSLİMELERİ KOMİTİTİNİNG USTAFI, Moskova 1917, 10 s. (4844)

MUSLIMS AND MINORITIES THE POPULATION OF OTTOMAN ANATOLIA AT THE END OF THE EMPIRE, Justin McCarthy I983, 288 s. (994)

MUSLIMS OF BRITISH INDIA, P.Hardy, Londra 1972, A4, 320 s. (3603)

MUSLIMS OF BRITISH INDIA, P.Hardy, Londra 1972, A4, 332 s. (3551)

MUSTAFA KEMAL – INVENTE LA TURQUIC MODERNE, Paul Dumont, İst 1977, A4, 222 s. (5059)

MUSTAFA NECİP EFENDİ TARİHİ, Mustafa Necip, 112 s. (453)

MUSTAFA PACHA BAIRAKTAR, A.F.Miller, Bükreş 1975, A4, 466 s. (3379)

MUSTAFA REŞİT PAŞA VE TANZİMAT, Reşat Kaynar, Ankara 1954, B4, 664 s.(6432)

MUSTALAHATU’L FEYLESUFİ’L KİNDİ, ANTUAN SEYF, MENŞURAT CAMİI LÜBNANİYYE, Beyrut 2003, A4, 450 s. (5244)

MUSTAPHA KEMAL OF TURKEY, H.E.Wortham, Londra 1930, A4, 220 s. (2601)

MUSUL EL-AKLİYYE EL-EFLUTUNİYYE, (Arapça), Abdurrahman Bedevî, Küveyt 159 s. (2230)

MUSUL VE EKEZİRE OĞUZ TÜRKLERİ, Mükrimin Halil, 24 s. (266)

MUSUL VİLAYETİ SALNAME-İ RESMİSİDİR, Safvet Bey, Musul 1325, B4, 235 s. (4332)

MUSUL VİLAYETİ SALNAMESİ, 1308 (1891), A4, 310 s. (4018)

MUSUL VİLAYETİ SALNAMESİ, 1310 (1892), A4, 428 s. (4020)

MUSUL VİLAYETİ SALNAMESİ, 1312 (1894), A4, 454 s. (4019)

MUSUL VİLAYETİ SALNAMESİ, 1320 (1902), A4, 340 s. (4021)

MUSUL-VAN MUSUL-HALEP SEYAHATNAMELERİ, Yusuf Rıza 1331 (1915), 16 s. (1145)

MUSULMANS OUBLİES L’ISLAM EN USSR AUOURD’HAI, Alexandre Bennigsen, Chantal Lemercier – Quelguejay, Paris 1991, A4, 323 s. (1997)

MUSULMANSKOYE UCENOYE OBŞTESTVO V MOSKVE, V.A.Gordlevskiy, Moskova 1968, B4, 8 s. (4080)

MUTALAT-I EBEDİYYE, ist. 1911, A4, 168 s. (4386)

MUTASAVVIF ŞAİR SALTOĞLU RIFAT, İskender Saltoğlu, Bursa 1964, 84 s. (7120)

MUVAZENE, (Osm. haftalık dergi), l314, 1-272 s. (1400)

MÜCAHEDE-İ VATANİYYE, Şerif Paşa, Paris 1912, (Osmanlıca), B4, 63 s. (6363)

MÜCERRED MAKALAT, Ebu’l-Hasen el Eşari, (Arapça-Fransızca), Beyrut 1986, B4, 388+20 s. (5531)

MÜCHEMÜ’L-HAVAS, (Arapça), 352 s. (958)

MÜCMELİ FASİHİ, Mahmud Ferruh, Fasih Ahmed, Meşhed 1340, iki cilt toplam 1080 s. (6683)

MÜELLEFAT EL FARABİ, (Arapca), Hüseyin Ali Mahfuz, Cafer Ali Yasin, cilt II, Bağdat 1975, 528 s. (1957)

MÜESSESESE-İ KEYHAN, (Farsca), tasavvufla ilgili, İran 1371, B4, 440 s. (2962)

MÜFİDÜ CELAL, CELALEDDİN DEVVANİ, Kayseriyeli Ali Rıza Efendi, (Arapça), Servet-i Fünun Matbaası, B4, İst 144 s. (5503)

MÜHEZZED HÜKMİ’L-İMTİNA İLE’L-FİRAKİ VE’L-AHZABİ VE’L-CEMAATİ’L-İSLAMİYYE, Eş-Şeyh Bekir b. Abdullah Ebu Zeyd, tehzib Abdullah Abdurrahman et-Temimi, (Arapça), 1423/2002, A4, 112 s.(6469)

MÜHR-İ DİL, Vecihi, (Osm.), İst 1311, A4, 116 s. (6343)

MÜKALEME MAZBATASI, İst. Takvimhane-i Amire, 1270 – 1273 (1854 –1856), 4 cilt, toplam 853 s. (2106)

MÜKEMMEL OSMANLI LUGATİ, Ali Nazıma – Reşad (Faik), Artin Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, İst 1319 (1901), 999 s.(6530)

MÜLKİYE DERGİSİ, 1-30 sayı (1301)

MÜMİNLERE HUTBELER, Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı,
Birinci Cilt İst 1966, A4, 436 s.
İkinci Cilt İst 1970, A4, 608 s. (5298)

MÜNACAAT-I MEVLANA, Mithat Bahari Beytar, İst 1963, A4, 80 s. (5969)

MÜNACAAT, Şemsüddin Sivasi, (Osm), baskı yeri ve yılı yok, B4, 18 s. (5543)

MÜNACAATNAME-İ HACE ABDULLAH ENSARİ, İNTİŞARAT-I FAHR-İ RAZİ, Tahran 1373, Farsça, B4, 112 s. (5757)

MÜNACAT-I MAKBUL, Eşreef et-Tahanevi, Arapça-Urduca, Karaçi, A4. (6161)

MÜNARAT-I Fİ’T-TARİK, (Arapça), A4, 203 s. (6046)

MÜNECCİMBAŞI ŞEYH AHMED DEDE EFENDİ, HAYATI VE ESERLERİ, Nihal Atsız, İst 1938, B4, 80 s. (6603)

MÜNİR NUREDDİN VE 35 YIL, İst 1951, A4, 68 s. (4508)

MÜNLEHÜ’L-MEDARİK, (Arapça), Fergani, 702 s. (915)

MÜNŞEAT MECMUASI, neşr. N.Lugal, A.Erzi, İst. 1956, B4, 116 s. (3757)

MÜNŞEATÜ’S-SELATİN, (Osm.) 1100 s. (1279)

MÜNTAHABAT-I MANTIK (Osm.) Süleyman İpekli, 1872 56 s. (1497)

MÜNTEHA’L-VÜSUL VE’L-EMEL Fİ İLMEYİ’L-USUL VE’L-CEDEL, Cemaleddin Ebu Amr Osman bin Amr, (Arapça), Beyrut 1405/1985, B4, 230 s. (5597)

MÜNTEHAB MİR NAZİF, 336 s. (1955)

MÜNTEHABAT-I BEDAYİ-İ EDEBİYYE, Bulgurluzade Rıza, Dersaadet 1326, 363 s. (2167)

MÜNTEHABAT-I CEDİDE, Mustafa Reşid,
1.bölüm, İst 1302, A4, 384 s.
2.bölüm, İst 1303, A4, 384 s. (7658)

MÜNTEHABAT-I SAMİYE, Kadızade Manisalı Abdurrahman Sani, İst 1318, 64 s. (5200)

MÜRGE DER NUR, Abdülhüseyin Mecid Kifai, Tahran 1359, A4, 476 s. (4381)

MÜRİ’T-TEVARİH, Şemdanizade Fındıklılı Süleyman Efendi, İst 1338, 1.cilt, B4, 510 s. (5578)

MÜRŞİD, Cemil, (Osmanlıca), Kader Matbaası 1340, A4, 32 s. (6056)

MÜRŞİDÜ’L-MÜBTEDİ (İsagoci Tercümesi), Esirüddin el-Ebheri, İst. 1300, A4, 52 s. (4304)

MÜRŞİDÜ’L-MÜBTEDİ, Esirüddin El Ebheri, terc. Mehmed Zühdi, Dersaadet 1311, B4, 48 s. (5517)

MÜRŞİDÜ’L-VARİSİN Fİ AHVALÜ’L-ERBAİN, Şeyhülislam Mehmed Mekki Efendi, İst 1303/1886, B4, 196 s. (7450)

MÜSAMERETNAME, Emin Nihad, İst. 1290, A4, 820 s. (2528)

MÜSBET MANEVİYAT ETÜDLERİ, M.S.Evrim, Ank. 1956, B4, 800 s. (2343)

MÜSECCEL HAZİNELER, Ressam Zekai, İst. 1329, 244 s. (1914)

MÜSEZZEB YAHUD el-MİRTAB Fİ SARF VE NAHV-İ LİSANİ’L-ARAB, Mehmed Zihni, İst. Matbaa-i Amire 1311, A4, 122 s. (2950)

MÜSLİMLERİ KAMİTİTNİN USTAFI, Moskova 1917, (Tatarca), 16 s. (5189)

MÜSLÜMAN KADINI, Mehmed Ferid Mecdi, İst 1325, A4, 165 s. (5455)

MÜSLÜMANLAR UYANIN, Mısır 1907, A4, 157 s. (2507)

MÜSLÜMANLARA MAHSUS, İst. 1329, B4, 24 s. (4335)

MÜSLÜMANLARA NASİHATLER, Muhyiddin-i Arabi, B4, 88 s. (5091)

MÜSLÜMANLARIN TABABETE ETTİKLERİ HİZMET YAHUD SEVABIK-I MAARİFİMİZDEN BİR NEBZE, Dr. Nurican, mütercimi Hüseyin Hulki, İstanbul Mihran Matbaası 1300, (Osm.), B4, 88 s. (7142)

MÜSTASAVVİFE SÖZLERİ Mİ? TASAVVUFUN ZAFERLERİ Mİ? HAKKIN ZAFERLERİ, İzmirli İsmail Hakkı, Evkaf-ı İslamiye Matbaası 1341, B4, 124 s. (5515)

MÜSTE’CİRİN MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ NİZAMNAMESİ, İst. Matbaa-i Orhaniye, A4, 14 s. (2893)

MÜŞEZZEB, Fİ SARF-I VE NAHV-İ LİSANİ’L-ARAB, Mehmed Zihni, İst. 1311, A4, 140 s. (3634)

MÜTALAA, Talebe-i Hukuk Cemiyeti’nin naşir-i efkarıdır, sahib-i imtiyazı Kethuudazade Mümtaz Fehmi, müdür-i mesulü Kethüdazade Rasih Fehmi, 1(21 Şubat 326)-4(4 Nisan 327), A3 (3008)

MÜTAREKE ACILARI, Kemaleddin Şükrü, İst. 1930, A4, 200 s. (3928)

MÜTEMERÜ’N-NECEF ELLEZİ İNTEHA Bİ-HUZU-İ MÜCTEHİDEYİ’Ş-ŞİAL İMAME EBUBEKR VE ÖMER VE İ’LANİHİM ZALİKE ALE’L-MİNBERİ’L-KÜFE Fİ HUTBETİ’L-CUM’ATI ELLETİ HAZARAHA NADİR ŞAH YEVM 26 ŞEVVAL 1156, Es-Seyyid Abdullah bin el-Hüseyin es-Süveydi el-Abbasi, Bağdat 1174, A4, 48 s. (4322)

MÜZE-İ ASKERİ REHBERİ, 2.kısım, B4, 184 s. (4923)

MÜZEHHEB HİKEMÜ’L-İNTİMA İLE’L-FİRAKI VE’L-AHZABİ VE’L-CEMAATİ’L-İSLAMİYE, E.Bekr bin Abdullah Ebu Zeyd, (Arapça), 1423, 112 s. (5522)

MÜZEKKERETÜ’N-NAHV, Doktor Ahmed Haşim, Doktor Ali Sultan, Doktor Hasan Eş-Şair, h.1413, B4, 373 s. (7490)

MY LIFE AND TIMES, Cyrus Hamlin, Boston 1893, A4, 538 s. (5345)

MY THIRTY YEARS IN TURKEY, L.A.Scipio, 1995, 376 s. (1602)

MYSTICAL DIMENSIONS OF ISLAM, Annemarie Schimmel, Carolina 1975, A4, 532 s. (5400)

MYSTICAL THEOLOGY OF THE EASTERN CHURCH, V.Lossky, Londra 1973, 254 s. (1515)

MYSTICISM EAST AND WEST, Rudolf Otto, Londra 1932, A4, 260 s. (6282)

MYSTICISM EAST AND WEST, Rudolf Otto, Londra 1932, A4, 280 s. (5156)

MYSTICS OF ISLAM, R.A.Nicholson, Londra 1963, A4, 188 s. (3499)

MYTH AND LITERATURE, John B.Vickery, Nebraska 1966, A4, 404 s. (3506)

MYTH OF RITUAL MURDER JEWS AND MAGIC IN REFORMATION GERMANY, Po Chia Hsia, 1988, 256 s. (1251)

MYTH OF THE MACHINE, Lewis Mumford, New York 1968, A4, 264 s. (7337)

MYTHE ET EPOPEE, Georges Dumezil, Gallimard 1968-1973, A4
1. cilt 664 s.
2. cilt 416 s.
3. cilt 376 s. (6660)

NA KAVKAZKO-TURETSKOMU FRONTI SPOMİNİ Z 1916-1918, Lev Vikovskey, Vinmipeg 1968, A4, 154 s. (3173)

NA PUTAH K KONFEDERATSİİ KAVKAZA, Vana Kavtaradza, Varşova 1937, A4, 152 s. (6696)

NA ST’KE AZİİ İ YEVROP’I, D.E.Yeremeyev, Moskova 1968, A4, 236 s. (2842)

NADPİS NA PORTALE “MEÇETİ UZBEKA” V.GOR STAROM KRIMU, Yakub Kemal, Simferopol 1927, B4, 8 s. (4104)

NAHİV TERCÜMESİ, Darü’t-talim muallimininden El Hac İbrahim, Dersaadet 1304, A3, 456 s. (7329)

NAHV-İ ARABİ TERCÜMESİ, Süleyman Sırrı, İst 1317, 104 s. (6151)

NAHVÜ’L-KULÜBİ’L-KEBİR, Abdülkerim el-Kuşeyri, Kahire 1414/1994, Arapça, B4, 484 s. (5999)

NAİLİ-İ KADİM DİVANI, Haluk İpekten, İst 1970, B4, 516 s. (5441)

NAİMA TARİHİ, İst. Matbaa-i Amire, 1281-1283 (1864-1886), cilt I (15+462 s.); cilt II (14+451 s.); cilt III (10+460 s.); cilt IV (10+465 s.); cilt V (6+452 s.); cilt VI (8+441 s.) (1961)

NAİMA, Ahmet Refik, İst. 1933, 54 s. (164)

NAITRE VIVRE ET MOURIR EN URCS, 1917-1991, Alain Blum, Paris 1994, A4, 278 s. (1675)

NAJSTARSZA WERSIA TURECKA HUSRAV U SIRIN QUTBA, Ananiasz Zajaczkowski, Varşova 1961, B4, 224 s. (7081)

NAKD EL HİTAB EL DİNİ, (Arapca), Nasr Hamid Ebu Zeyd, Kahire 1992, 227 s. (1923)

NAKDÜ’L-KELAM Fİ AKAİDÜ’L-İSLAM, Sırrı-i Giridi, Konstantiniyye 1302, A4, 376 s. (4314)

NAMES FOR THE ASIA MINOR PENINSULA, Demetrius J.Georgacas, Heildelberg 1971, B4, 136 s. (5926)

NAMIK KEMAL DEVRİNİN İNSANLARI VE OLAYLARI ARASINDA, Mithat Cemal Kuntay, İst. 1944, 2 cilt 1440 s; II.cilt, II.kısım 828 s., indeks 40 s. (3073)

NAMIK KEMAL İÇİN DİYORLAR Kİ, anketi yapan Kemal Tahir, İST 1936, A4, 32 s. (7628)

NAMIK KEMAL VE İBRET GAZETESİ, Mustafa Nihat Özün, İst 1938, A4, 312 s. (6340)

NAMIK KEMAL’İN ŞİİRLERİ, Sadettin Nüzhet Ergun, 368 s. (861)

NARODNAH SENTRALNAVA İ SEVERE ZAPATNAYA KAFKASA, N.F.Dubrovin, 2002, A4, 528 s. (6140)

NARODNİ DAGESTAN, Moskova 1955, A4, 236 s. (6665)

NARODNİ SEVERNOGO KAVKAZA İ İH SUYARİ S ROSSİEY, E. N. Kuşova, Moskova 1963, A4, 372 s. (6771)

NARODNİYE TANTSI, Ş.Ş. Şu, Nalçik 1992, A4, 144 s. (6674)

NARODNOE HOZYAYSTVO KABADİNO BALKARSKOY ASSR V GODL SEMİLETKİY, A. T. Kardanov, Nalçık 1968, A4, 108 s. (6794)

NARRATIVE OF A JOURNEY ACROSS THE BALCAN, A VISIT TO AZANI, George Keppel, Londra 1831, A4, cilt 1 480 s. (7882)

NARRATIVE OF A JOURNEY ACROSS THE BUKAN. George Keppel, 480 s. (1038)

NARRATIVE OF A JOURNEY FROM CONSTANTIN0PLE TO ENGLAND, R.Walsh, Londra 1828 (966)

NARRATIVE OF A RESIDENCE IN KOORDISTAN, Claudius James Rich Esq, cilt 1, Londra 1836, A3, 364 s. (6977)

NARRATIVE OF A TOUR THROUGH ARMENIA KURDISTAN PERSIA AND MESOPOTAMIA, Horatio Southgate, New York, 1840, 2 cilt, A4, 780 s. (1697)

NARRATIVE OF THE EMBASSO OF RUY GONZATES D CLAVIDO T0 THE COURT OF TIMOUR AT SAMARCAND A.D.1403-6, C.R.Markham, New York 1970, 256 s. (217)

NARRATIVE OF TRAVELS IN EUROPE ASIA AND AFRICA, EVLIYA EFENDI, Londra 1834, B4 (I+II cilt), 726 s. (2854)

NARTLARIN SESİ, KUZEY KAFKASYA KÜLTÜR DERGİSİ GENÇLİK KOLU, Sayı 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (6691)

NASELEİNE KRIMA, P.A.Nikolskiy, Simferopol A4, 16 s. (4843)

NASIR AL-DİN AL-TUSI’S MEMOIR ON ASTRONOMY, F.J.Rageb, 2 cilt, A4, 672 s. (2100)

NASKALNIYE ZNAKİ İ ETNONİMİ BAŞKİR, R.B. Ahmerov, Ufa 1994 (3167)

NASRETTİN HOCA FIKRALARI, Eflatun Cem Güney, İst 1974, A4, 220 s. (5060)

NASURİDDİN ŞAH VE BABİLER, Süleyman Nazif, İst 1923/1342, Osmanlıca, A4, 104 s. (5783)

NATACHA, A.R.Jonski, İst. 1931, 132 s. (464)

NATION AND IT’S FRAGMENTS, Partha Chatterjee, New Jersey 1993, A4, 300 s. (3427)

NATION AND POLITICS THE SOVIET SUCCESSOR STATES, Ian Bremmer, Ray Taras, New York 1993, A4, 400 s. (2150)

NATIONAL SYSTEM OF POLITICAL ECONOMY, Friedrich List, Londra 1985, A4, 488 s. (7481)

NATIONALISM AND IMPERIALISM IN THE HITHER EAS, Hans Kohn, New York 1969, A4, 340 s. (5430)

NATIONALISM IN NON-NATIONAL STATE, W.W.Haddad ve W.Ochsenwald, Amerika 1977, A4, 310 s. (2862)

NATIONALISM, Elie Kedourie, Londra 1974, A4, 152 s. (5219)

NATIONALISM, Hans Kohn, New York 1965, A4, 192 s. (5661)

NATIONALITATENGRAGE IM HEUTIGEN EUROPA F.Tudsman, Bokatron 1986, A4, 304 s. (2717)

NATIONS AND NATIONALISM SINCE 1780, E.V.Hobsbaum, New York 1990, A4, 214 s. (2551)

NATIONS AND NATIONALISM, E.Gellner, 1983, 160 s. (825)

NATSİONALİSTİÇESKİYE İLLYUZİİ KRİMSKİH TATAR V REVOLYUTSİONNİE GODİ, B.Yelagin, Moskova 1925, B4, 20 s. (3794)

NATSİONALNIY SOSTOV TURETSKOY RESPUBLİKİ, B.Aboltin, Moskova, B4, 24 s. (3784)

NATSİONALNIY VAPROS İ NATSİONALNAYA KUL’TURA U SEVERO-KAVKAZSKOM KRAE, Umar Aliyev, Rostov 1926, 128 s. (3297)

NATSİONALNIYA POLİTİKA SOVETKOY VLASTİ İ STALİNSKAYA KONSTİTUTSİYA, Moskova 1937, B4, 44 s. (3790)

NATSİONALNO OSVOBODİTEL’ME DVİJENİE GORTSEV SEVERNAGO KAVKAZA (1900-1914), Nalçik 1965, A4, 132 s. (6789)

NATURAL LAW AND THE THEORY OF SOCIETY 1500-1800, Otto Gierke, Boston 1957, A4, 518 s. (3963)

NATURAL SYMBOLS, Mary Douglas, Pennsylvania 1970, A4, 200 s. (5741)

NATURALISM AND RELIGION, Rudolf Otto, Londra 1913, A4, 468 s. (6283)

NATURE OF GEOGRAPHY, Richard Harthorne, Amerika 1951, A4, 520 s. (7778)

NATURE OF HISTORICAL EXPLANATION, Patrick Gardiner, Londra 1955, A4, 156 s. (4735)

NATURE OF THINGS, A.Quinton, Londra 1973, A4, 8+393 s. (2286)

NATUREL RIGHT AND HISTORY, Leo Strauss, Chicago 1965, A4, 442 s. (4872)

NAVAL POWER AND TRADE IN THE MEDITERRANEAN, A. D. 500-1100, New Jersey 1951, A4, 292 s. (7199)

NAVIGATIONS IN TO TURKI NIKOLAS DE NICOLAY LONDON 1585, De Capo Press, Amsterdam, New York, Nederlands, 1968, 336 s. (8)

NAZAR-I İSLAMDA MAKAM-I HİLAFET, Ömer Lütfi, 1330. (680)

NAZARİYYAT EL HALK İNDE’L-FARABİ, Hüseyin Atay, Irak 1975, B4, (Arapça). 22 s. (2247)

NAZARİYYET EL-FARABİ Fİ EL-MUSİKA, Edip Nayif Diyab, Irak 1975, B4, (Arapça), 24 s. (2245)

NAZARİYYETU’Ş-ŞİİR İNDE’L-FELASİFETÜ’L-MÜSLİMİN MİNE’L-KINDİ HATTA İBN RÜŞD, Ülfet Muhammed Kemal Abdülaziz, 1984, B4, 316 s. (5600)

NAZARİYYETÜ’L-MARİFE, EL MEDHAL İLA-İLM VE’L-FELSEFE VE’L-İLAHİYAT, Hasan Muhammed Mekki el Amili, (Arapça), ed Darü’l-İslamiyye, Beyrut 1411/1990, B4, 406 s. (5498)

NAZARİYYETÜ’L-AMİRE, Subhi Mahmasani, (Arapça), B4, 648 s.(6483)

NAZMU TASNİFÜ’L-MARİFE İNDE’L-MÜSLİMİN DİRASETÜN TAHLİLİYYE, Nahid Muhammed Salim, Şaban Abdülaziz Halife, Arapça, İskenderiye tarihsiz, B4, 368 s. (5995)

NEARER EAST, D.G.Hogarth, New York 1915, A4, 304 s. (1836)

NEBATAT-I ŞİFA VE HAYVANAT (TIBBİ ŞİFALI OTLAR), yazma, A4, 144 s. (3263)

NEBİ, Cubran Halil Cubran, haz.Safi Nuri, Beyrut, A4, 200 s. (5551)

NEBİYY, Cibran Halil Cibran, Beyrut, Arapça, A4, 208 s. (6157)

NECAT, (Arapca), İbni Sina, 1922, 188 s. (1943)

NECATİ BEG DİVANI, Ali Nihad Tarlan, İst 1963, B4, 578 s. (5440)

NECATÜ’L-MÜMİNİN, B4, 440 s. (7859)

NECD KITASININ AHVAL-I UMUMİYESİ, Hüseyin Hüani, 298 s. (460)

NECMÜ’L-KULUP YAHUT GÖNÜLLER YILDIZI, Nazım Süleyman Giryanî – Hasan Fehmi Kusurî, 1949, B4, 160 s. (2074)

NECROPOLE DE MYRINA, Edmond Pottier et Salomon Reinach, Paris 1898, A3, 700 s. (6852)

NEDEN FİLOZOF YOK, A.E.Erişirgil, Ank. 1957, A4, 60 s. (2357)

NEF’İ, muharriri Ebuzziya, Kitaphane-i Ebuzziya, Temsil-i Sani, Konstantiniyye 1311, A4, 320 s.(6482)

NEFİ VE (SİHAI-KAZA’ZI), Saffet Sıdkı, l943, 80 s. (1294)

NEFİ’NİN FARSÇA DİVANI TERCÜMESİ, Ali Nihad Tarlan, İst., A4, 168 s.(6462)

NEGATIVE DIALEKTIK – JARGON DER EIGENTLICHKEIT, T.W.Adorno, Frankfurt 1970, A4, 532 s. (4641)

NEHCÜ’L-BELAGA, Hazreti Emir Ali İbni Ebi Talib, Kum 1981, A4, 464 s. (3672)

NEMETH ARMAĞANI, J.Eckmann – A.S.Levend, Ankara 1962, B4, 410 s. (5223)

NEOPLATONISM AND ISLAMIC THOUGHT, P.Morewedge, 1992, 262 s. (1273)

NEOPLATONISM AND JEWIS THOUGHT, L.E.Goodman, 1992, 172 s. (1272)

NEP RESIHVATŞİ İZVORİ, KİRİLA VIZVIZOVA – KARA TEODOROVA, Filibe 1975, A4, 606 s. (5313)

NERUSSKİ ŞKOLI POVOLYA PRİUNALYA İ SİBİRİ, A.F.Efirov, Moskova 1948, A4, 100 s. (4833)

NESAİHU’L-İBAD, N.Nevevi El-Cavi, İst 1967, A4, 272 s. (5036)

NESHRI’S HISTORY OF THE OTTOMANS, L. MENAGE, Londra 1964, 104 s. (15)

NESKOLKO KOKUMENTA ZA PAZVANTOĞLU İ SOFRONİYA VRA ÇANSKİ (1800-1812), Sofya 1914, B4, 61 s. (4086)

NESLİ CEDİD KLÜBÜ NİZAMNAME VE BEYANNAMESİ, İst. Mahmutbey Mat. 1325, A4, 24 s. (2896)

NESYİÜ’L İBAD ŞERHİ ALE’L-MÜNTEHEB ALE’L-İSTİDAL Lİ-YEVMİ’L-MEAD EL FÜTUHATÜ’L-MEDENİYYE ŞERHÜ’Ş-ŞA’BÜL İMANİYYE, Şihabeddin Ahmed bin Haceri’l-Askalani, Estel 1968, A4, 72 s. (4399)

NEŞATİ, Hayatı ve Eserleri, Sadettin Nüzhet Ergun, 1933, 224 s. (935)

NEŞRÜ’L-BÜNUD ALA MERAKİ’S-SUUD, Abdullah bin İbrahim el Alevi eş Şınkiti, Fas, Arapça, 1.cüz 308 s.; 2.cüz 356 s. (6195)

NETAYİCÜ’L VUKUAT, Mustafa Nuri Paşa, 4 cilt, 512 s. (859)

NEVADİR-İ KALYOBİ, Şeyh Muhammed Şihabeddin el Kalyobi, 1304, Arapça, B4, 110 s. (6085)

NEVADİRÜ’L ASAR, Ratıp Hüseyin Efendi, Bulak 1256, B4, 179 s. (1879) (2257)

NEVADİRÜ’L-ASAR Fİ MÜTALAATİ’L-EŞ’AR, Ahmed Cevdet Recizade, A3, 134 s. (3245)

NEVHATÜ’L-UŞŞAK, Nazım Mehmed, 1261, (Osmanlıca), A4, 98 s. (5796)

NEVSAL-İ İKTİSAT, 1311 (AYDIN VİLAYETİ), İzmir 1323, A4, 287 s. (2520)

NEW AND MAJOR SOURCE: THE ANDRİİ ZHUK COLLECTION AT THE NATIONAL ARCHIVES OF CANADA, Yury Boshyk, B4, 8 s. (4175)

NEW APPROACHES TO STATE AND PEASANT IN OTTOMAN HISTORY, H.Berktay, S.Faruoqhi, 288 s. (1163)

NEW ARABIC GRAMMAR OF THE WRITTEN LANGUAGE, Londra 1965, A4, 700 s. (1798)

NEW CAMBRIDGE HISTORY OF INDIA, Thomas R.Metcalf, New York 1995, A4, 260 s. (3429)

NEW COLD WAR, M.Juergensmeyer, Californiya 1993, A4, 24+292 s. (2285)

NEW COMPARATIVE GRAMMAR OF GREEK AND LATIN, Andrew L. Sihler, Oxford University Press, New York 1995, XXIII+630 s. (3365)

NEW ESSAY ON HUMAN UNDERSTANDING, G.W.Leibniz, New York 1981, A4, 500 s. (2741)

NEW ESSAYS ON PLATO AND ARISTOTLE, A.R.Bambrough, Londra 1965, 184 s. (1528)

NEW INTRODUCTION TO GREEK, A.H.Chase – H.Phillips, Massachusets 1961, A4, 240 s. (5234)

NEW PERSPECTIVES ON TURKEY, Amerika 1987, cilt (I+II+III), A4, 300 s. (2871)

NEW STUDIES IN THE PHILOSOPHY OF DESCARTES, DESCARTES AS PIONERR, Norman Kemp Smith, Londra 1952, A4, 374 s. (2049)

NEW SYSTEM OF PHILOSOPY-SCIENCE FROM THE BIOLOGICAL STANDPOINT, Teoman Duralı, Frankfurt 1996, A4, 162 s. (1689)

NEWS STUDIES IN THE PHILOSOPHY OF DESCARTES, Londra 1952, A4, 386 s. (2014)

NEWTON’S PHYSICS AND THE CONCEPTUAL STRUCTURE OF THE SCIENTIFIC REVOLUTION, Zev Benchler, Londra 1951, A4, 606 s. (1810)

NEYZEN TEVFİK, Münir Süleyman Çapanoğlu, İst 1953, A4, 264 s. (7696)

NICHOLAS MACHİAVELLİ’DEN DÜŞÜNCELER, M.Mahir Şellaki, Ankara 1959, A4, 240 s. (3949)

NICOLAE IORGA ROMANIAN HISTORIAN OF THE OTTOMAN EMPIRE, M.M.Alexandrescu, Bükreş 1972, 196 s. (1195)

NIETZSCHE ET LE CERCLE VICIEUX, Pierre Klossowski, Paris 1969, A4, 368 s. (7348)

NIETZSCHE, Karl Jaspers, Berlin 1947, A4, 488 s. (7471)

NIETZSHE ET LA PHILOSOPHIE, Gilles Deleuze, Paris 1962, A4, 236 s. (7097)

NİHAYETÜ’L-VÜSUL İLA İLMİ’L-USUL, Ahmed bin Ali bin es-Saati, 1. cüz, Mekke 1418, B4, 450 s. (5593)

NİHAYETÜ’L-VUSUL İLA İLMİ’L-USUL, 2.cüz, B4, 366 s. (5677)

NIKOMAKHOS’A ETİK ARISTOTALES, B.Y.Watol, 144 s. (1576)

NINETEENTH CENTURY – EUROPE 1789 – 1914, ed. by T.C.W.Blanning, Oxford 2000, A4, 306 s. (4765)

NINEVEH AND ITS REMAINS, A Narrative of An Expedition to Assyria, A.Henry Layard, 1873, 400 s. (996)

NİSKOL’KO SLOV’ O DIYSTVIYAH’ RUSSİKİH’ VOYSK’ V’ KRIMU, Paris 1867, A4, 54 s. (5834)

NIZAL VE HIBAL, Şakir Mustafa Selim, (Arapça), Bağdad 1963, A4, 224 s. (5197)

NİZAMÜ’L-FERİD Bİ TAHKİKİ CEVHERETİ’T-TEVHİD, Muhammed Muhyiddin Abdülhanim, (ikisi birarada), 3. baskı, Mısır, Matbaatu’s-Saade, H.1375, B4, 272 s. (3036)

NİZAMÜ’T-TEVARİH, telif; Kadı Nasuriddin Abdullah bin Ömer Beyzavi, 674 hicri, A4, 108 s. (7463)

NOGAYSTSİ, S.V.Farforovskiy, Tiflis 1909, 36 s. (2660)

NOGAYT NA MOLOÇNIH’ VODAH’ (1790-1832), A.Sergtev, Simferopol 1912, B4, 148 s. (3773)

NOGAYTSİ, Moskova 1960, B4, 16 s. (4109)

NOGII DOBROGENI Şİ DIALECTUL LOR, Enver Mahmud, Bükreş 1964, B4, 24 s. (4114)

NOMADE AND THE OUTSIDE WORLD, Anatoly M.Khazanov, Londra 1983, A4, 444 s. (1844)

NORTH CAUCASUS BARRIER, Londra 1992, A4, 270 s. (1776)

NOTA MUSİKİ MECMUASI, A4
Sayı 14, 1933, 28 s.
Sayı 13, 1933, 24 s.
Sayı 25, 1933, 28 s. (7685)

NOTE COMMEMORATIVE DE L’INFORTUNE ELTGROUL VAISSEAU DE GUERRE TURC, Osaka 1929, 80 s. (1415)

NOTE ON THE BALTIC GERMANS, A.Francis Stuart, B4, 12 s. (4124)

NOTEBOOKS 1914 – 1914 LUDWIG G.H. von WRGHT – G.E.M. Anscombe, Oxford 1969, A4, 208 s. (6308)

NOTES OF A HALF-PAY IN SEARCH OF HEALTH, Captain Jesse, James Madden and Co., 1841; vol I, XII+298 s.; vol II, X+336 s. (3362)

NOTES OF A JOURNEY FROM CORNHILL TO GRAND CAIRO, M.A.Titmarsh, New York, 1852, A4, 10+171 s. (2310)

NOTES OF A NINE YEARS RESIDENCE IN RUSSIA FROM 1844 TO 1855, Nicholas I. And Alexander II, Robert Harrison, Londra 1855, A4, 324 s. (6260)

NOTES ON THE ETYMOLOGY OF THE WORD TURKOMAN, S.A.Hasan, B4, 8 s. (4112)

NOTES SUR LE FOLKLORE MUSICAL DES TATARES DE DOBROUDJA, Sebat Husein, Bükreş 1958, B4, 12 s. (4270)

NOTICE DES LIVRES TURCS ARABEST ET PERSANS, M.C.Huart, Paris 1877, 72 s. (727)

NOUVELLE ASIA CENTRALE, Oliver Roy, Paris 1997, A4, 330 s. (1674)

NOUVELLE RELATION DE UNTERIEUR DUSRRAIL DU GRAND SEIGNEUR, J.B.Tavernier, Paris, 276 s. (243)

NOVALIS ALS PHILOSOPH, Theodor Hoering, W.Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1954, A4, 648 s. (3369)

NOVİE DANNİYE PO ZOLOTOOR DINSKOY KULTURE VE KRIMU, İ.N.Borozdin, Moskova, B4, 24 s. (4088)

NOVİE TEÇENNİYA V JİZENİ MAOMETANSKİH ŞKOL, A.Alektorov, Sen Petersburg 1909, B4, 24 s. (4089)

NOVOYE İZ İSTORİİ ÇUFUT-KALE, Osman Akçokralov, Simferopol 1918, B4, 18 s. (4091)

NUEVO DICCIONARIO DE ANGLICIMOS, Felix R. Gonzales – Antonio Le Buades, Madrid 1997, B4, 552 s. (5679)

NUHBETÜ’L VEKAYİİ, CİLD-İ EVVEL, 44, 175 s. (4281)

NUHBETÜ’L-FİKER Fİ MUSTALAH-İ EHLİ’L-ESER, Şihabeddin Ahmed İbn-i Hacer El-Askalani’den Ahmed Fatih Es-Seyyid El Hac, İst 1261 (1845), B4, 112 s. (7860)

NUJNİ Lİ TAK NAZIVAYEMİYE PROTİVOMUSUL’MANSKİYE İ PROTİVOYAZİÇESKİYE YEVROPEYSKOY ROSSİİ?, N.Bobrovnikov, Kazan 1905, B4. 24 s. (3801)

NUMBER THE LANGUAGE OF SCIENCE, T.Dantzig, Londra 1930, 328 s. (1531)

NUOVA ENCICLOPEDIA DELLE SCIENZE GARZANTI, İtalya 1988, B4, 1536 s. (4617)

NUOVO DIZIONARIO, Giovanni Semprini, Geneva 1951, A4, 472 s. (5121)

NUR BABA, Yakub Kadri (Karaosmanoğlu), İst 1922, A4, 168 s. (5203)

NURİ DEMİRAĞ KİMDİR? Ziya Şakir, İst 1947, A4, 212 s. (6350)

NURU’L-MUKABES Fİ TEVARİHÜ’L-ÇERAKİS, (Arapça), Kazan 1912, B4, 310 s. (2620)

NURÜ’L-HUDA LİMEN İHTEDA, Ömer Bin Mehmet Karabaşzade, 1286 (1870), 272 s. (938)

NURÜ’L-SATI VE’L-BURHANÜ’L-KATI’, A4, 64 s. (7822)

NUSAYRİLER VE NUSAYRİLİK HAKKINDA, Hasan Reşit Tankut, Ankara 1938, A4, 64 s. (4421)

NUTUK, Gazi Mustafa Kemal, 2. ellibin, Matbaa-i Millet, Ankara 1927, B4, 548 s. (5509)

NÜZHETÜL-KULUB, Hamdullah Kazvini, Londra 1915, A4, 386 s. (2525)

O ARKHİEPİSKOPOS ATİNON HRİSANTOS O APO TRAPEZOUNTOS İ ETNİKİ KAİ EKKLİSİASTİKİ DRASİS TOU 1926 – 1949, Atina 1972, B4, 560 s. (6099)

O LİTERATURE KAVKARSKOY ALBANİİ, A.Ş.Mnatsakanyan, Eresan 1969, A4, 220 s. (6746)

O POLOJENİY RUSSKİH İNORODTSYEU, M.A.Miropiev, St.Petersburg 1901, A4, 518 s. (3162)

O TEH KOGONAZIVALİ ABREKAMİ (SBORNİK RASSKAZOV POVESTEY LEGEND, SKAZOK, STİHOTVORENİY İ SOTSİALNO EKONOMİÇESKİH OÇERKOV O ÇEÇNEY İ =ÇEÇENTSAH= İZDANİYE ÇEÇENSKOGO OTDELA NARODNOGO OBRAZOVANİYA, Rusca, B4, 204 s. (2642)

O VISELENİİ TATAİZ KRIMA 1874, S.M.Vorontsova, Moskova 1906, B4, 12 s. (4081)

OASE DES GLÜCKS, Eugen Fink, Breisgan 1957, A4, 52 s. (6132)

OB ABHAZO ADIGSKİH ETNOGRAFİÇESKİH PARALLELYAH, Krosnodar 1965, A4, 28 s. (4050)

OB AVTORE SKİFSKOY İSTORİİ A.İ.LIZLOVE, E.V.Çistyakova, Moskova 1961, B4, 12 s. (4099)

OB İSTORİİ GOSUDARSTUA ROSSİYCKOGO, H.M.Karamzih, 1842, A4, 384 s. (6180)

OBEDİNENNIY KAVKAZ, sayı 17-32, Münih 1953-1954, B4, 472 s. (6744)

OBRAZONAVİE DAGESTANSKOY ASSR (1920-1921 gg.), Mahaçkale 1962, 213 s. (3295)

OBSERVATIONS FAİTES DANS UN VOYAGE, P. S. Pallas, Leipzig 1801, İkinci Cilt, A4, 460 s. (7047)

OBSERVATIONS ON THE PASSAGE TO INDIA, J. Capper, Londra 1785, A4, 330 s. (2864)

OBSERVATIONS ON THE RELIGION, LAW AND MANNERS OF THE TURKS, James Porter, Londra 1708, A4, 320 s. (7877)

OBSERVATIONS ON THE RELIGION, LAW, GOVERNMENT AND MANNERS OF THE TURKS, vol I, Dublin 1768, A4, 206 s. (7780)

OBSERVATIONS SUR LE COMMERCE ET SUR LESARTS, Jean Claude Plachat, Lyon 1766; cilt I, 632 s.; cilt II 532 s. (1826)

OBSERVATIONS UPON THE PELOPONNESUS AND GREEK ISLAND, Rufus Anderson, Boston 1830, A4, 335 s. (1966)

OBŞTESTVENNİY STROY ADİGSKİH NARODOV (18 PERVAYA POLOVİNA 19 V), V.K. Gardanov, Moskova 1967, A4, 332 s. (3181) (3699)

OÇERK İSTORİİ SEMİREÇ’YA, V.V.Barthold, Frunze 1943, A4, 104 s. (3747)

OÇERKİ İSTORİİ İZAÇENİYE İSLAMA V SSCR, Moskova 1954, A4, 276 s. (6690)

OÇERKİ İSTORİİ OGUZOV İ TURKMEN SREDNEY AZİİ 9-13 VV, S.G.Ağacanov, Aşkabad 1969, a4, 296 s. (3711)

OÇERKİ İSTORİİ SEVERNOGO PRİAZOVYA, İ.Sençenko, Berdyaysk 1996, A4, 88 s. (2647)

OÇERKİ PO İSTORİİ KAZAHSKOM SSR, M.Vyatkin, 1941 (3749)

OÇERKİ PO İSTORİİ KULTURE KAVKASZSKOY ALBANİİ, K.V.Traver, Moskova 1959, B4, 392 s. (6715)

OÇERKİ VOYENNOY İSTORİİ NOGAYTSEV, A.A.Yalbulganov, Moskova 1998, A4, 140 s. (3166)

ODEJDA NARADOV SEVERNOGO KAVKAZA, E.N.Studenetskaya, Moskova 1989, B4, 288 s. (3759)

ODEON PLAKLARI
(1) CATALOGUE GENERAL DES DISQUES DOUBLE FACEODEON – BERLİN, İst A4, 80 s.
(2) 1942-43 TÜRKÇE PLAKLARI, A4, 98 s.
(3) 1949 GENEL KATALOGU, A4, 52 s. (7758)

ODEON PLAKLARI GENEL KATALOGU, 1945, İst., A4, 56 s. (7687)

OEUVRES, Henry Bergson, Paris 1959, A4, 1634 s. (5843)

OF MANY HEROES, AN INDIAN ESSAY IN LITERARY HISTORIOGRAPHY, G.N.Devy, Hindistan 1998, A4, 228 s. (4733)

OF TARİHİ VESİKALAR ve FERMANLAR, Hasan Umur, İstanbul 1951, A4, 132 s. (2813)

OF TARİHİNE EK, Hasan Umur, İstanbul 1956, A4, 208 s. (2815)

OF ve OF MUHAREBELERİ, Hasan Umur, İstanbul 1949, A4, 144 s. (2814)

OF-ROAD IN THE HEJAZ, Patrick Pierand, A4, 96 s. (4064)

OFFICIER TURC, Lietenant Selim Bey, Paris 1913, A4, 140 s. (5645)

OGLAVLENİYE – OBLASTEY AKMOLİNSKOY, SEMİPALATİNSKOY, SEMİREÇYENSKOY, URALSKOY, TURGAYSKOY, A4, 536 s. (3753)

OĞUZ DESTANI, Zeki Velidi Togan, İst 1972, B4, 160 s. (4936)

OHRANA PAMYATNİKOV STARİNİ VE KRIMU ZA SOVETKİY PERİOD, A.İ.Pakanov, Simferopol 1928, B4, 12 s. (3782)

OİNOŞENİYA ROSİİ İ UKRAİNİ S KRIMSKİM HANTSVOM U SEREDİNE 17 VEKA, G.A.Sanin, Moskova 1987, A4, 272 s. (4046)

OKUV İŞLERİ, Kırım Maariyi Bahçesaray, 1925 – 1926, Aylık Dergi, 1-18 sayı (2038)

OLD AND THE NEW OR THE CHANGES OF THIRTY YEARS IN THE EAST, W.Goodell, new York 1853, A4, 264 s. (1762)

OLD TURKEY AND THE NEW, S.Luke, Londra 1955, A4, 8+252 s. (2308)

OLD TURKIC WORD FORMATION, Marcel Erdal, Weisbaden 1991, B4, 890 s. (4618)

OMNIA QAE EXTANT OPERA OGIER GHISELIN DE BOZBECQ, E.Rudolf, 608 s. (849)

ON CITIES AND SOCIAL LIFE, Louis Wirth, Londra 1964, A4, 384 s. (7242)

ON HORSEBACK THROUGH ASIA MINOR, Fred Burnaby, cilt 1, Londra 1877, A4, 360 s. (6111)

ON INTELLIGENCE, S.J.Ceci, Londra 1996, A4, 12+256 s. (2279)

ON LAW AND JUSTICE, Alf Ross, Londra 1958, A4, 380 s. (5688)

ON STONEHENGE. Fred Hoyle, 1977, 168 a. (772)

ON THE MEDIEVAL ORIGINS OF THE MODERN STATE, Joseph R Strayer, New Jersey 1970, A4, 120 s. (5882)

ON THE WAY TO LANGUAGE, M.Heidegger, New York 1982, A4, 208 s. (3493)

ON VIOLENCE, Hannah Ardent, USA 1970, A4, 106 s. (5879)

ON YIL SAVAŞ VE SONRASI (1912 1922), Fahrettin Altay, 544 s. (953)

ONA TILI, Hamroyev M.A., 2007, A4, 160 s. (7001)

ONALTINCI ASIRDA RAFIZİLİK VE BEKTAŞİLİK, Ahmet Refik, İst. 1932, 42 s. (368)

ONİKİ ADA MATBUATI, İsmail Tevfik, İst. 1932, 10 s. (738)

ONİKİ HAYVANLI TÜRK TAKVİMİ, O. Turan, 1941, 160 s. (1128)

ONLAR TÜRKLERDİ, Ank. 1951, 151 s. (598)

ONSEKİZİNCİ ASIRDA MESELE-İ ŞARKİYYE, Albert Sorel, (Osm.), İst. 1911, A4, 376 s. (7021)

OPEHA RANNEGO JELEZA V DAGESTANE, M.İ.Pikuli, Mahaçkale 1967, B4, 184 s. (6708)

OPEN SOCIETY AND ITS ENEMIES, K.R. Popper, I-II, 1966, toplam 820 s. (673)

OPİS NA REGİSTROT İSTANBULSKİYA, OSMANSKİ ARHİV, Eugeniy Raduşev, Sofya 1996, A4, 214 s. (4823)

OPİT VIYASNENİYA ETNİÇESKOGO SOSTAVA KİRGİZ KAZAKOV BOLŞOY ORDI, İ.Karakirgizov, Sen Petersburg, 1894, B4, 104 s. (3776)

OPITI PERELOJENİYA HRİSTİANSKİLİ VIPRONÇİTEL’NIH KNİG’ NA TATASKİY İ DRUGİE İNORODÇESKİYE YAZIKİ V NAÇAL TEKUŞAGO STOLİTİYA, Kazan 1883, A4 (3151)

ORDER AND REBELLION (A HISTORY OF EUROPE IN THE EIGTEENTH CENTURY) D.B.Heater, Londra l96l, 354 s. (1563)

ORDRE DE DERVISHES EN TERRE d’EUROPE LA RIFAIYYA, Alexandre Popovic, Berlin 1989, A4 (1808)

ORDRE MONDIAL RELACHE, Zaki Laidi, 1992, A4, 264 s. (1843)

ORDRES MYSTIQUES DANS l’ISLAM, Alexandre Popovic, G.Veinstein, Paris 1986, A4, 332s. (1811)

ORDU İLİ (İKTİSADİ YÖNDEN), Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yayınları No;1, A4, 116 s. (6411)

ORDU İLİ 21 EKİM 1945 GENEL NÜFUS SAYIMI, Cilt No; 50, A4, 28 s. (6414)

ORDU İLİ 939 YILI KÖY ÇALIŞMA PROGRAMI, A4, 16 s. (6409)

ORDU İLİ İKTİSADİ UYANIŞ DERGİSİ, İst 1939, A4, 100 s. (6410)

ORDU İLİ, KÖY ENVANTER ETÜDLERİNE GÖRE, Ankara 1971, A4, 168 s. (6416)

ORDU İLİNDE ARAŞTIRMALAR, ORDU HALKEVİ YAY., Murad Karaca, A4, 52 s. (6415)

ORDU İLİNDE BİRİNCİ KÖY BAYRAMI, 15 MART 1937, ORDU 1938, A4, 56 s. (6413)

ORDU İLİNDE ÇOCUK VE İLGİLİ İNANMALAR, Sıtkı Can, İst 1945, A4, 72 s. (6412)

ORDU KÜLLİYATI, Ferhatoğlu M.Fahrettin, Sivas 1934, A4, 64 s. (6417)

ORDU MEBUSLARI, A3, 80 s. (4411)

ORDU TARİHİ VE 50. YILDA ORDU ŞEHRİ, Sıtkı Çebi, Ordu 1973, A4, 128 s. (6419)

ORDU TURİSTİK YEŞİL ÜNYE REHBERİ, Orhan Bora, 1969, A4, 144 s. (6421)

ORDU ULUBEY KANUNU, Tarih-Coğrafya bakımından Ulubeyi (6420)

ORDU, ŞAİRLERİN DİLİNDE, A4, 96 s. (6418)

ORDULU ŞAİR FİTNAT, HAYATI VE ŞİİRLERİ, Sıtkı Can, 1939, A4, 28 s. (6422)

ORDULU ŞAİR TIFLININ HAYATI VE ESERLERİ, S.Can, A4, 164 s. (6423)

ORDUNUN DEFTERİ, Osmanlı Kahramanlarının büyük Fazilet ve Hamasetleri; Dini, Ahlaki, Tarihi, Milli Asar-ı Manzume ve Mensure, Ali Ekrem, İst 1336, A4, 216 s. (7496)

ORENBURG VİLAYETİNDEKİ MEKTEBLER, Orenburg 1916, A4, 40 s. (Arap Harfleriyle Tatarca) (4581)

ORENBURG’DA BAĞISTAN HANIM TARAFINDAN TESİS ETÜLÜP ONUN İDARESİNDE DEVAM ETMEKTE BOLGAN MEDRES-İ BAĞISTANİYE’NİN MÜFREDAT PROGRAMMASI, Orenburg 1915, A4, 52 s. (Arap Harfleriyle Tatarca) (4590)

ORENBURGSKAGO UÇENBNAGO OKNUGA NA 1890-91 UÇEUNİY GOD, Pamyatnaya Knijka, Orenburg 1890, A4, 64 s. (4830)

ORENBURGSKİY KRAY V’ PREJNEM YOGO SOSTAV DE 1759, İ.İ.Neplyayev, V.İ. Viteskago, Kazan 1891, A4, 274 s. (3670)

ORHUN ABİDELERİ, Necib Asım, 1340, 168 s. (1385)

ORIENT EXPRESS, E.H.Cookridge, New York 1978, 302 s. (467)

ORIENT EXPRESS, G.Hogg, New York 1968, 176 s. (463)

ORIENT EXPRESS, M.Barsley, Londra l966, 208 s. (469)

ORIENT HELLENE, Grece, Crete, Macedoine, A.V.B.Brule, Paris (2781)

ORIENTAL DESPOTISM, K.A.Wittfogel, Londra 1963, A4, 560 s. (2359)

ORIENTAL ESSAY, A.J.Arberry, İngiltere 1960, 272 s. (1558)

ORIENTAL LITERATURE OR THE DABISTAN, D.Shea-A.Troyer, New York 1937, A4, 420 s. (5138)

ORIENTAL MANUSCRIPTS OF THE JOHN FREDERICK LEWIS COLLECTION IN THE FREE LIBRARY OF PHILADELPHIA, Muhammed Simsar, Philadelphia 1937, B4, 326 s. (2143)

ORIENTAL RENAISSANCE, Raymond Schcoab, New York 1984, A4, 570 s. (1686)

ORIENTAL RESPONSES TO THE WEST, N.Rahimev, New York 1990, 136 s. (1552)

ORIENTALISCHE PROBLEM (1381-1400), M.Silber Schmidt, Berlin 1923, 220 s. (281)

ORIENTALISM, TRANSPOSED THE IMPACT OF THE COLONIES ON BRITISH CULTURE, J.F.Godell, England 1998, A4, 268 s. (3411)

ORIENTALIZM AND THE POSTCOLONIAL PREDICAMENT CORAL, Van Der Veer, USA 1990, 368 s. (1554)

ORIGIN AND GROOWTH OF PLATO’S LOGIC, Wincenty Lutcslawski, New York 1905, A4, 564 s.(6533)

ORIGIN OF RUS (Old Scandinavian Sources Other Than The Sagas), Harvard University 1981, A4, 964 s. (1749)

ORIGIN OF THE OTTOMAN RUSSIAN RIVALERY AND THE DON VOLGA CANAL (l569), H.İnalcık, Ank. 1947, 72 s. (1625)

ORIGIN OF THE STATE, Robert H. Lowie, New York 1962, A4, 128 s. (5884)

ORIGINE DE LA GEOMETRIE, Edmund Husserl, Paris 1962, A4, 224 s. (5350)

ORIGINE DES HIONG NOU, Kurakichi Shiratori, Paris 1923, A4, 16 s. (4155)

ORIGINS AND DEVELOPMENT OF THE OTTOMAN SAFAVID CONFLICT (906- 962, 1500-1558), A.Allouche, 1983, 212 s. (904)

ORIGINS OF ARISTOTELIAN SCIENCE, M.Ferejohn, Londra 1991, A4, 192 s. (2696)

ORIGINS OF COMMUNISM IN TURKEY, George S.Harris, Kaliforniya 1967, A4, 227 s. (4063)

ORIGINS OF EPERIMENTAL SCIENCE 1100-1700, AC.Crombie, Londra l962, 388 s. (1652)

ORIGINS OF MEANING – A CRITICAL STUDY OF THE THRESHOLD OF HUSSERLIAN PHENOMENOLOGY, Donn Welton, Netherlands 1983, A4, 352 s. (5181)

ORIGINS OF MODERN SCIENCE 1300-1800, H.Butterfield, New York 1965, A4, 248 s. (4660)

ORIGINS OF MUHAMMEDAN JURISPURIDANCE, J.Schacht, 368 s. (1365)

ORIGINS OF PSYCHO-ANALYSIS, LETTERS TO WILHELM FLIESS DRAFTS AND NOTES 1887-1902, S.Freud, Amerika 1954, A4, 494 s. (2585)

ORIGINS OF SCIENTIFIC THOUGHT, G.Santillana, New York 1961, A4, 320 s. (1688) (1734)

ORMANCILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ, A.Yılmaz Bozkurt, 1973, 592 s. (914)

ORPHANOTROFEIO, Christos Mavrofrydis, İst 1958, B4, 128 s. (7794)

ORTA ANADOLU’DA BİR DOLAŞMA, M.Şükrü, Ank. 1934, 60 s. (238)

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ HAKKINDA DERSLER, V. V. Barthold, Ankara 1975, A4, 392 s. (5432)

ORTA ASYA’DA ARAP FÜTUHATI, H.A.R. Gibb (İngilizceden çev. M.Hakkı), İst. 1930 B4, 88 s. (2041)

ORTA ASYA’NIN ÖNEMLİ TİCARİ VE ASKERİ YOLLARI, Cevdet Gökallp, Ankara 1973, A4, 232 s. (6174)

ORTAÇAĞDA MÜSLÜMANLARIN YAŞAYIŞLARI, Ali Mazaheri, İst 1972, A4, 400 s. (7014)

ORTAKÇI DESTANI, Hacı Pesendi, Kütahya 1930, A4, 30 s. (4527)

ORTHODOX LITURGY BEING THE DIVINE LITURGY OF S.JOHN CHRYSOSTOPY AND S.BASIL THE GREAT, Londra 1939 (1765)

ORTHODOX WAY, K.Ware, Londra 1979, 208 s. (1544)

ORTHODOXY EASTERN CHURCH, A.Fortescue, Londra 1911, 488 s. (1521)

ORTODOX CHURCH, M.Constantinide, Londra 1931, A4, 168 s. (2035)

ORTODOX CHURCHES AND THE SECULAR STATE, S.Runciman, New Zeland 1971, A4, 110 s. (2321)

ORTSNAMEN DER EUROPAISCHEN TURKEI NACH AMTLICHENVERZEICHNISSEN UND KARTENWERKEN, Klaus Kreiser, Freiburg 1975, A4, 232 s. (5863)

ORTSVERZEICHNIS DER KRIM, Publikationsstelle, Wien 1944, A4, 216 s. (2332)

ORUNJE NARODOV KAVKAZA, E.Astvatsat-Uryan, Moskova ve Nalçik 1995, A3, 192 s. (6810)

OSADA İ UZYATİYE OÇAKOVA (1788), A.Rusov, Kiev 1888, B4, 120 s. (3768)

OSETİNİ, B.A.Koloyov, Moskova 1967, B4, 244 s. (6688)

OSMAN AĞA “TOPAL OSMAN”, Ömer Sami Coşar, 1971, 96 s. (666)

OSMAN AĞA VE GİRESUN UŞAKLARI KONUŞUYOR, M.Ş.Sarıbayraktaroğlu, A4, 231 s. (4481)

OSMAN GAZİ’DEN ATATÜRK’E 600 YILIN TARİH PANORAMASI, R.E.Koçu, İst. 1953, A3, 162 s. (3522)

OSMAN ŞEMS DİVANI, Osmanlıca yazma, B4, 182 s. (6199)

OSMANISCH TURKISCHE CHRESTOMATHIC, R.E.Kreut, 1965, 320 s. (916)

OSMANISCHE BIBLIOGRAPHIE MIT BESONDRER BRÜCKSICHTIGUNE DER TÜRKEI IN EUROPA, H.J.Kornrumpf, Köln 1973, 1416 s. (427)

OSMANISCHE REGISTABUCH DER BESCHUERDEN (Şikayet Defteri,1675), tıbkıbasım, Hans George Mojr, 1934, 294 s. (691)

OSMANISCHEN REICHS, I-II, Joseph V.Hammer, Germann 1815, 1964, 1100 s. (63)

OSMANISHES W0RTGOT IM SUDAN ARABICHEN, Erich Prokasch, 1937, 84 s. (905)

OSMANLCA OKUMA ANAHTARI, Nihat Tendan, İSt 1970, A4, 64 s. (4515)

OSMANLI – İRAN – RUS İLİŞKİLERİNE AİT İKİ KAYNAK, Hıran D. Andreasyan, İst 1974, B4, 116 s. (5973)

OSMANLI AHALİ İKTİSAD FIRKASI NİZAMNAMESİ, İst. 1335, A4, s. (2913)

OSMANLI ALEM-İ İCTİMAİSİNDE ÇERKES KADINLARI, Mehmet Fetgerey Şeonu, İst. 1914, A4, 64 s. (3480)

OSMANLI ARAŞTIRMALARI,
I İst 1980, B4, 296 s.
II İst 1981, B4, 272 s.
XX, İst 2000, B4, 424 s.
XXI İst 2001, B4, 356 s. (7101)

OSMANLI DEVLETİ’NDE SÜRYANİ KİLİSESİ, P. Gabriel Akyüz, Mardin 2001, A3, 160 s. (5723)

OSMANLI DEVLETİNE KARŞI ARAP BAĞIMSIZLIK HAREKETİ (1908 – 1918), Ömer Kürkçüoğlu, Ankara 1982, A4, 272 s. (5888)

OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞ DÖNEMİNDE HÜKÜMDARLIK KURUMUNUN GELİŞMESİ VE SARAY HAYATI TEŞKİLATI, A.Taneri, Ank. 1978, 352 s. (348)

OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU, İdris-i Bitlisi’nin Heşt Bihişt adlı eserine göre, M.Şükrü, Ank. 1934, 48 s. (303)

OSMANLI DEVRİ SIBYAN MEKTEPLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, Ö.Aksoy, İst. 1968, B4, 208 s. (2818)

OSMANLI DEVRİNDE DERSİM İSYANLARI, Burhan Özkök, İst 1937, B4, 3 kroki 84 s. (7362)

OSMANLI DEVRİNDE İSTANBUL YAPILARINDA TAHRİBAT YAPAN YANGINLAR VE TABİİ AFETLER, Mustafa Cezar, 1963, 9O s. (868)

OSMANLI DEVRİNDE ZORBALAR, Ahmet Refik, İst. 1933, 52 s. (715)

OSMANLI DİPLOMATİKASI, Mübahat Kütükoğlu, İst 1988, A3, 30 s. (4912)

OSMANLI EDEBİYATI, Menemenlizade Tahir, (Osmanlıca), İst 1314, A4, 236 s. (6312)

OSMANLI FAKİR ÇOCUKLARINA YARDIM CEMİYET-İ HAYRİYESİNİN NİZAMNAMESİDİR, Edirne 1327, A4, 16 s. (2927)

OSMANLI İDARESİNDEKİ ERMENİLER, Nejat Göyünç, İst 1983, A4, 128 s. (5016)

OSMANLI İMPARATORLUĞU İLE LEHİSTAN (POLONYA) ARASINDAKİ MÜNASEBETLERLE İLGİLİ TARİHİ BELGELER, N.Anafarta, 386 s. (642)

OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA AVRUPA MALİ KONTROLU, D.Blaisdell, 1940, 272 s. (700)

OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA İLK NÜFUS SAYIMI, Enver Ziya Karal, Ankara 1943, B4, 218 s. (6881)

OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA KAĞIT PARA (KAİME), Mine Erol, Ankara 1970, B4, 268 s.(6451)

OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA PARA, E.Kalerkılıç, l92 s. (1122)

OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA ZİRAİ EKONOMİNİN HUKUKİ VE MALİ ESASLARI (XV-XVI Asırlar), Birinci Cilt. KANUNLAR, Ö.L.Barkan, İst. 1943, 692 s. (343)

OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN DOĞUŞU, Paul Wittek, (Türkçeye çeviren ve Oğuz Boyları ve Osmanoğulları şeceresini ekleyen Fahriye Arık), 1947, A4, 125 s. (1741)

OSMANLI İMPARATORLUĞUNUNL ZUHUR VE TERAKKİSİNDEN İNHİTATI ZAMANINA KADAR ASKERİ VAZİYETİ, Graf Marsigli, Ankara 1934, B4, 440 s. (3077)

OSMANLI KAPUDAN VE MAKİNİSTLER VE MÜNTESİBİN-İ BAHRİYE CEMİYETİ NİZAMNAMESİ, A4, 18 s. (2931)

OSMANLI MAARİF CEMİYETİ NİZAMNAMESİ, Dersaadet Selanik Mat. 1329-1331, A4, 12 s. (2907)

OSMANLI MUAHEDELERİ VE KAPÜTİLASYONLAR, 1300-1920 VE LOZAN MUAHEDESİ, Reşat Ekrem, 1934, 488 s. (437)

OSMANLI MÜDAFAA-İ HUKUK-I NİSVAN CEMİYETİ PROGRAMI, İst. 1329, A4, 8 s. (3102)

OSMANLI MÜELLİFLERİ, Bursalı Mehmed Tahir, 3 cilt, toplam 1450 s. (43)

OSMANLI MÜHENDİS VE MİMAR CEMİYETİ 1921, 128 s. (5 kitap) (1106)

OSMANLI MÜHENDİS VE MİMAR CEMİYETİ MECMUASI, 2(Teşrinisani 1325), 5(Şubat 1325), 7(Nisan 1326), B4. (3249)

OSMANLI MÜHENDİS VE MİMAR CEMİYETİ NİZAMNAME-İ DAHİLİ, İst. 1324, A4, 23 s. (2920)

OSMANLI MÜHENDİS VE MİMAR CEMİYETİ NİZAMNAME-İ ESASİSİ, Dersaadet 1338 (1919), A4, 14 s. (2918)

OSMANLI MÜHENDİS VE MİMAR CEMİYETİ, RAPORLARLA HÜLASA-İ HESABİYE VE AZA ESAMİSİ, Darü’l-Hilafet-i Aliyye 1336, A4, 46 s. (3098)

OSMANLI ORDUSU SAVAŞLARI 1875-1876 BOSNA HERSEK VE BULGARİSTAN İHTİLALLERİ, Halil Sedes, I-II, 1946, 512 s. (822)

OSMANLI RUMELİSİ TARİH VE COĞRAFYASl, P.L.İnciciyan, L.D.Andresyan, 140 s. (863)

OSMANLI SARAYI KIYAFETLERİ, Emin Cenkmen, A4, 372 s. (5052)

OSMANLI SARAYLARINDA HAREM HAYATININ İÇYÜZÜ, Çağatay Uluçay, A4, 157 s. (4250)

OSMANLI SULTANLARINA AŞK MEKTUPLARI, M.Ç.Uluçay, İst. 1950, 95 s. (301)

OSMANLI ŞEYHÜLİSLAMLARI, A.Altunsu, Ank. 1972, 328 s. (362)

OSMANLI TARİH VE MÜVERRİHLER, Cemaleddin, Dersaadet İkdam Mat. 1314, A4, 156 s. (3005)

OSMANLI TARİHİNDE ARNAVUTLUK, S.Külçe, İzmir 1944, 452 s. (743)

OSMANLI TARİHİNDE LEVENDLER, Mustafa Cezar, İst 1965, B4, 562 s. (5300)

OSMANLI TARİHİNDE YASAKLAR, Reşat Ekrem Koçu, İst. 1950, B4, 44 s. (4396)

OSMANLI TARİHİNE AİD BELGELER – TELHİSLER (1597-1607), Cengiz Orhonlu, İst 1970, A4, 172 s. (5210)

OSMANLI TARİHLERİ, Nihal Atsız, 412 s. (508)

OSMANLI TEALİ CEMİYETİ NİZAMNAME-İ ESASİSİ 1337, İst. 1337, A4, 24 s. (3097)

OSMANLI TÜRK DİPLOMATİKASI EL KİTABI, (HANDBOOK OF OTTOMAN – TURKISH DIPLOMATICS), Jan Reychman – Ananiasz Zajaczkowski), İst 1993, B4, 304 s. (7664)

OSMANLI TÜRKLERİNDE HEKİMLİK VE ECZACILIK TARİHİ HAKKINDA, Süheyl Ünver, İst. 1952, B4, 48 s. (4129)

OSMANLI UKRAYNA MÜNASEBETLERİNİN BAŞLAMASI, M.İlgürel, Ankara 1996, B4, 12 s. (4126)

OSMANLI YILLIKLARI (SALNAMELER NEVSALLER), İst. 1982, Hasan Duman, B4, 144 s. (2182)

OSMANLI-İNGİLİZ CEMİYETİ NİZAMNAMESİ, İst. Matbaa-i Hayriye ve Şürekası 1330, A4, 11 s. (2899)

OSMANLICA ALFABE, A4, 68 s.(6433)

OSMANLICA SARF VE NAHİV DERSLERİ, Ali Vasfi, Dersaadet 1331, A4, 40 s. (4965)

OSMANLICADAN TÜRKÇEYE CEP KILAVUZU, T.D.A.K., İst 1935, A4, 384 s. (7788)

OSMANLILAR ZAMANINDA TOKAT, Halis Turgut Cinlioğlu, I.kısım 1949 Samsun, A4, 144 s.; II.kısım 1950, A4, 100 s.;III.kısım Tokat 1951, A4, 258 s. (2101)

OSMANLILARDA MADENİ PARALAR, Nuri Pere, 1968, 416 s. (110)

OSMANLILIK, TÜRKİYE SOSYOLOJİSİ 1, Erten Eğrikel, 2000, 260 s. (7117)

OSMANOĞULLARI, Devşirme Usulü, Ahmet Refik, 12 s. (302)

OSMANOĞULLARI’NIN VARLIKLARI VE II.ABDÜLHAMİD’İN EMLAKİ, Vasfi Şenozan, Ankara 1982, A4, 132 s. (3960)

OSNOVI GEOPOLİKİ/ GEOPOLİTEÇERKOYE/ MISLITİ PROSTRANSTVOM, A.Dugin, Moskova 1999, A4, 928 s. (2836)

OSTANNİY GİREY, M.L., Kiev 1904, B4, 36 s. (3793)

OSTTURKISCHE DIALEKTSTUDIEN, W. Bang, J.Marguard, 1914, 300 s. (1046)

OSTTURKISCHE GRAMMATIK DER ISLAMISCHEN LITTERATUR SPRACHEN MITTELASIENS, Carl Brockelmann, Leiden 1954, B4, 440 s. (4612)

OSTTURKISCHE GRAMMATIK DER ISLAMISCHEN LITTERATUR SPRACHEN MITTELASIENS, Carl Brockelmann, Leiden 1951, B4, 68 s. (3394)

OT FEVRALYA K OKTYABYU, B.O.Kaşkayev, Moskova 1972, A4, 368 s. (3754)

OT KRIMSKAGO HANSTVA DA NAŞİH DNEY, P.A.Nikolskiy, Kırım 1929, A4, 40 s. (4838)

OT RUSİ K ROSSİİ, Lev N.Gumilyev, Moskova 1994, A4, 336 s. (3695)

OTAM, A.Ü.OSMANLI TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ DERGİSİ, 8.sayı, B4, 504 s.; 9.sayı, B4, 552 s.; 10.sayı, B4, 448 s. (3520)

OTHER PEOPLE’S NATIONS; TOWARDS AN INTERACTIVE MODEL OF NATIONALIST MOVEMENTS, Gary W.McDonogh, B4, 24 s. (4122)

OTKIRITIYE HAZARİİ, Lev Gumilev, Moskova 2001, A4, 416 s. (4237)

OTTOMAN AND THE SPANISH EMPIRES IN THE SIXTEENTH AND SEVENTENTH CENTURIES, L.Kunke, 116 s. (781)

OTTOMAN BLACK SEA FRONTIER AND THE RELATIONS OF THE PORTE WITH THE POLİSH-LITHUANIAN COMMONWEALTH AND MOSCOVY, (1622-1628), Victor Ostapchuk, Harward University 1989, A4, 340 s. (2872)

OTTOMAN CITY BETWEEN EAST AND WEST, ALEPPO, IZMIR, AND ISTANBUL, Ethem Eldem, Daniel Goffman, Bruce Masters, Londra 1999, A4, 260 s. (2764)

OTTOMAN DIPLOMACY IN HUNGARY, LETTER FROM THE PASHAS OF BUDA 1590-1593, Gustav Bayerle, Bloomington 1972, A4, 212 s. (6749)

OTTOMAN DOCUMENTS ON PALESTINE 1552-16l5, Uriel Heyd, 1960, 240 s. (807)

OTTOMAN EGYPT IN THE AGE OF THE FRENCH REVOLUTION, HÜSEYİN EFENDİ, Stanford Shaw, Harward University Press 1964, A4, 198 s. (2337)

OTTOMAN EGYPT IN THE EIGHTEENTH CENTURY, The Nizamname-i Mısır of Cezzar Ahmed Paşa, çev. Stanford J.Shaw, Massachusetts 1964, A4, 90 s. (3383)

OTTOMAN EMPIRE AND ISLAMIC TRADITION, Norman Itzkowitz, 128, s. (1017)

OTTOMAN EMPIRE AND ITS TRIBUTARY STATES WITH A SKETCH OF GREECE, W.S.Cooke, Amsterdam 1968, A4, 204 s. (2756)

OTTOMAN EMPIRE AND THE WORLD ECONOMY, Huri İslamoğlu İnan, 1987, 496 s. (239)

OTTOMAN EMPIRE FROM 1720 TO 1734, M.L.Shay, 168 s. (819)

OTTOMAN EMPIRE, ( The Classical Age 1300-1600), H.İnalcık, Londra 1994, A4, 274 s. (2344)

OTTOMAN EMPIRE: CONQUEST ORGANIZATION AND ECONOMY, Halil İnalcık, Londra 1978, 368 s. (318)

OTTOMAN EXAMPLE AND THE MUSCOVITE STATE, D.C.Matuszewski, Washington 1972, A4, 310 s. (2757)

OTTOMAN IMPERIALISM DURING THE REFORMATION: EUROPE AND THE CAUCOSUS, C.M.Kortapeter, Londra 1972, 304 s. (357)

OTTOMAN IN EUROPE OR TURKEY IN THE PRESENT CRISIS, J.Mill, Londra 1876, A4, 306 s. (3062)

OTTOMAN JEWISH COMMUNITIES, M.A.Epstein, Freiburg, 1980, 320 s. (1437)

OTTOMAN OF LAZARO SORANZO, Londra 1603, A4, 236 s. (7883)

OTTOMAN PALESTINE 1800-1914, G.Gilbar, 364 s. (776)

OTTOMAN POPULATION, DEMOGRAFIC AND SOCIAL CHARACTERISTICS, K.H.Karpat, A3, 260 s. (2348)

OTTOMAN REFORM AND AGRICULTURE IN ANATOLIA 1876-1908, University of California I973, 512 s. (32)

OTTOMAN REFORM IN SYRIA AND PALESTINE (1840-1861), Moshe Ma’oz, Oxford 1968, A4, 286 s. (4878)

OTTOMAN STATECRAFT (NASAİHÜ’L-VÜZERA VE’L-ÜMERA) SARI MEHMED PASHA THE DEFTERDAR, Walter Livingston Wright, Jr, Londra 1935, A4, 324 s. (7072)

OTTOMAN TRIBUTES IN HUNGARY, G. Bayekle, 228 s. (795)

OTTOMAN TURKISH CONVERSATlON GRAMMER, V.H.Hagopian, Londra 1907, 544 s. (1194)

OTTOMAN TURKISH LANGUAGE, J. W. Redhouse, Londra 1884, 216 s. (1193)

OTTOMAN TURKS AND NEW WORLD, T.D.Goodrich, Wiesbaden 1990, B4, 470 s. (2711)

OTTOMAN TURKS, AN INTRODUCTORY HISTORY TO 1923, J.McCarty, Londra 1996, A4, 430 s. (2708)

OTTOMAN VENETIAN DIPLOMATICS, H.P.Alexander Theynissen, Rotterdam 1960, A3, 668 s. (3589)

OTTOMANS IN SYRIA, A HISTORY OF JUSTICE AND OPPRESSION, D.Douwes, Londra 2000, A4, 254 s. (2589)

OTTOMANS, LES SAFAVIDES ET LEURS VOISINS, Jean Louis Bacque Grammont, İst. 1987, B4, 432 s. (2079)

OTUZ DERS YAHUD YEN SARF-I ARABİ, İkinci Kısım, Kilisli Ahmet Rıfat, İkinci Baskı, Matbaa-i Ebuzziya, Konstantiniyye 1329, (Osmanlıca – Arapça), A4, (127-240 arası) (7225)

OUR CAMP IN TURKEY AND THE WAY TO IT MRS. YOUNG, Londra 1854, A4, 320 s. (6320)

OUR LORD DON QUIXOTE, Miguel de Unamuno, Londra 1967, A4, 592 s. (7277)

OUTLINES OF THE HISTORY OF GREEK PHILOSOPHY, Edward Zeller, New York 1931, A4, 350 s. (2085)

OUVRAGE DE SEYFİ ÇELEBİ HISTORIEN OTTOMAN DU XVIth SIECLE, Joseph Matuz, Paris 1968, A4, 232 s. (6846)

OVERLAND TO INDIA, Sven Hedin, Londra 1910, B4, 800 s. (5696)

OVGAN TURETSKİH İNTERNATSİONALİSTOV 1918-1919, Moskova 1975, B4, 16 s. (4084)

OXFORD COMPANION TO PHILOSOPHY, T.Honderich, New York, 1995, B4, 1032 s. (2145)

OXFORD DICTIONARY OF QUOTATIONS, Londra 1966, B4, 1024 s. (4869)

OXFORD DICTIONARY OF SAINTS, D.H.Farmer, Oxford 1978, 464 s. (246)

OXFORD HISTORY OF INDIA, Vincent A. Smith, Londra 1920, A4, 862 s. (3450)

OZBEKISCHE GRAMMATIK, Von Gabain, Leipzig 1945, 276 s. (500)

ÖĞRETMEN MESLEK KİTAPLARI KILAVUZU, Fuat Gündüzalp, Ankara 1951, 4 cilt, B4, 1168 s. (5346)

ÖĞRETMENSİZ İBRANİCE SİLABER, Nesim Behar, İst 5737 (1977), B4, 56 s. (4944)

ÖLMÜŞ BİR KADININ EVRAK-I METRUKESİ, Güzide Sabri, İSt 1921, A4, 24 s. (7411)

ÖLÜMSÜZ SAVAŞÇI MUSTAFA SUPHİ, Önder Sağlam, İst 1978, A4, 146 s. (5877)

ÖMER HAYYAM, H.Lamb, 1944, 320 s. (954)

ÖNER VE YÜCEL DAVASI, Kenan Öner, İst 1947, B4, 306 s. (5720)

ÖRNEKLERLE BUGÜNKÜ TÜRK ALFABESİ, Ahmed Bican Ercilasun, Ankara 1993, B4, 302 s. (4937)

ÖRÜMCEK AĞI, Necip Fazıl, 1925, 64 s. (869)

ÖZBEK DİLİNİN İZAHLI LUGATI, 2 Cilt. Moskova 1981, 1342 s. (1316)

ÖZBEK EDEBİYATI, Kabil 1364, A4, 152 s. (5081)

ÖZBEK TİLİNİN ETİMOLOJİK LUGATI, 2000, A4, 600 s. (7000)

ÖZBİK EDEBİYATI, 6.SINIF İÇİN DERSLİK, Muhammed Kayyum Azizi, (Özbekçe), Kabil 1364, A4, 164 s. (5199)

ÖZBİK EDEBİYATI, BEŞİNCİ SINIF İÇİN DERSLİK, (Özbekçe), Muhammed Kayyum Azizi, Abdülhamid Atıf, Afganistan 1364, A4, 160 s. (5615)

PADİŞAHLARIMIZDA DİN GAYRETİ VATAN MUHABBETİ, Ahmet Refik, 32s. (Osmanlıca) (4571)

PAIDEIA: THE IDEALS OF GREEK CULTURE, Werner Jaeger, 3 cilt, Oxford 1973, A4, 1412 s. (5063)

PALAOGRAPHISCHES ZUDEN SANSKRITHANDSCHRIFTEN DER BERLINER TURFANSAMMLUNG, Lore Sandee, Wiesbaden 1968, B4, 248 s. (7791)

PALEOĞRAFIA ŞI DIPLOMATICA TURCO OSMANA, M.Guboğlu, 1958, 366 s. (365)

PALESTINIAN PEASANTS AND OTTOMAN OFFICIELS, Amy Singer, 1994, 256 s. (1248)

PALU, 1932, B4, 600 s. (7031)

PALU, Mesrob Grahyan, Lübnan 1965, B4, 776 s. (7024)

PAMYATNAYA KNİJKA TAVRİÇESKOY GUBERNİİ, Simferopol 1914, B4, 644 s. (3802)

PAMYATNİKİ DİPLOMATİÇESKİY SNOŞENİY KRIMSKAGO HANTSTVA MOSKOVSKİN GOSUDARSTVOM XVI İ XVII V.V., Simferopol 1891, A4, 216 s. (2849)

PAMYATNİKİ KIRIMSKOGO TATARSKOY STARİNİ ESKİYURT, A.Başkirov, Moskova B4, 24 s. (3779)

PAN-TURKISM, Jacob M.Landau, Honk Kong, 1995, A4, 285 s. (1845)

PANJAB UNDER THE SULTANS (100-1526 A.D.) Bakhshish S.Nijjar, Delhi 1968, A4, 282 s. (5275)

PANSLAVISM, PAST AND PRESENT, V.Clementis, Londra 1943, A4, 68 s. (3293)

PANTE LA CRISE DE l’EMPIRE OTTOMAN PRESENTEE PAN, Michael Lesure, 1972, A4, 296 s. (2092)

PANTEAN NA ÇERNOTO BEZCMIPTİE, A4, 141 s. (4239)

PAPER – MILLS OF SAMARKAND, H.Beveridge, B4, 8 s. (4115)

PAPERKING, The History annd Technique of an Ancient Craft, D.Hunter, New York 1947, A4, 690 s. (2749)

PAPHLAGONIA GAYRI MENKUL ESKİ ESERLERİ VE ARKEOLOJİSİ, Ahmet Şikoğlu, Kastamonu l952 (133)

PARADISE ON EARTH, Henri Baudet, Connecticut 1965, A4, 100 s. (4992)

PARFUMED GARDEN OF THE SHAYKH NEFZAWI, Sir Richard F.Burton, New York 1963, A4, 271 s. (4408)

PARFUMED GARDEN OF THE SHAYKH NEFZAWI, Sir Richard F.Burton, Paris 1907, A4, 290 s. (4409)

PARILTILAR, Fahrüddin-i Iraki, Ankara 1963, B4, 112 s.(6431)

PARİS-KUDÜS YOLCULUĞU, (ITINERAIRE DE PARİS A JERUSALEM), Chateaubriand, Ankara 1949;
cilt 1 212 s.
cilt 2 198 s.
cilt 3 296 s.(6503)

PARİS’DE YAZDIKLARIM, (Osm.) Doktor Şerif, 320 s. (1269)

PARİS’TE BİR TÜRK, (Osm.) Ahmet Mithat, 1293, 560 s. (937)

PARİS’TEN BİR MEKTUP, Artin Asaduryan Matbaası 1326, A4, 32 s. (4159)

PAROLE SECRETE, Sultan Valad, Bertrand 1988, A4, 350 s. (2008)

PARTICIPATION DES ARMENIENS, G. Korganoff, Paris 1927, A4, 210 s. (5394)

PASSAGE TO INDIA, E.M.Foster, İngiltere 1924, A4, 322 s. (3462)

PASSAGES FROM ANTIQUITY TO FEODALISM, P.Anderson, New York 1974, A4, 306 s. (2691)

PASSION OF AL-HALLAJ, L.Massignon, l982 s. (990)

PATRİARKHİKAİ SELİDES, Atina 1960, B4, 296 s. (6096)

PATTERN MEANNING IN HISTORY, Wilhelm Dilthey, Londra 1961, A4, 170 s. (4511)

PEACE THROUGH LAW, Hans Kelsen, Carolina 1944, A4, 168 s. (5309)

PEACE TO END ALL PEACE, D.Fromkin, New York 1990, 668 s. (1547)

PEARL HARBOR’DAN HİROŞİMA’YA (1941-1945), L.P.Dabağyan, İst. 1975, A3, 260 s.+7 s. renkli (2730)

PEASANTS DERVICHES AND TRADERS IN THE OTTOMAN EMPIRE, S.Faroqhi, Londra 1986, 352 s. (180)

PEÇENEK TARİHİ, A.N.Kurat, İst. 1937, 404 s. (204)

PEÇENEKLER, Hüseyin Namık, İst 1933, A4, 80 s. (5058)

PEÇEVİ, Ahmet Refik, İst. 1933, 40 s. (712)

PEDAGOJİ HAREKETLERİ, IV.EĞİTİM KONGRESİ RAPORLARI, İst. 1956, A4, 130 s. (2342)

PEEPS AT MANY LANDS, TURKEY, Julius R. Van Millingen, Londra 1920, A4, 112 s. (1197)

PEN AND TNE SWORD, E.Said, Monroe I994, 184 s. (1518)

PENCİM-İ DEBİSTAN, Farisi, (Farsça), Tahran 1380, B4, 212 s. (7138)

PENÇE, Mehmed Rauf, A4, 164 s. (2502)

PENDENTIFS TROMPES ET STALACTITES, J.Rosintal, Paris 1928, B4, 124 s. (4631)

PENGUIN BOOK OF SPANISH VERSE, Introduced and Edited by V.M.Cohen, Suffolk 1960, A4, 517 s.(6512)

PENGUIN DICTIONARY OF ARCHAEOLOGY, w.Bray, D.Trump, Londra 1982, A4, 302 s. (2292)

PENSEE DE GHAZZALİ, A.J.Wensinck, Paris 1940, A4, 212 s. (2685)

PENSEE ET L’ACTION POLITIQUES D’AL MAWARDI (364 – 450 / 974 – 1058), Henri Laoust, Paris 1968, A4, 92 s. (7235)

PENSEE ET l’ACTION POLITIQUES d’AL-MAWARDİ, Henri Laoust, A4, 92 s. (5276)

PENSEE ET LA QUANTITE, Albert Spaier, Librarie Felix Alcan, Paris 1927, 408 s. (3363)

PENSEE TURQUIE, sayı 1 – 10, 16 December 1916 – 1 Mai 1917, B4, 368 s. (1830)

PENSEE, REVUE DU RATIONALISME MODERNE ARTS, SCIENCES, PHILOSOPHIE;
No.1 (1939 Avril – Mai – Juin)
No.2 (1939 Juillet – Aut – Septembre)
No.112 (1963 December)
No.201 (1978 Octobre)(6532)

PENSEES DE ZAMAKHSCHART, C. Barbier de Meynard, Paris 1876, A4, 128 s. (7332)

PEOPLES AND CULTURES OF THE MIDDLE EAST, A.Shiloh, 1969, 512 s. (1207)

PEOPLES AND CULTURES OF THE MIDDLE EAST, D.G.Bates, 1983, A4, 304 s. (1769)

PEREKOP, A.Biryukov, Simferopol (Akmescit) 1976, A4, 150 s. (2838)

PERESELENİE GORTSEV TURTSİYU, G.A.Dzagurov, Rostov Na Donu 1925, B4, 212 s. (6291)

PERSIA AND THE PERSIAN QUESTION, G.H.Curzon, 2 cilt, toplam 1330 s. (486)

PERSIA AND TURKEY IN REVOLT, D.Fraser, Londra 1910, A3, 432 s. (3661)

PERSIAN ENGLISH DICTIONARY, F.Steingass, Londra 1950, 1545 s. (296)

PERSIAN GARDENS GARDEN PAVILIONS, D.N. Wilber, Tokyo 1962, 240 s. (430)

PERSIAN GRAMMAR, A.K.S.Lambton, Londra 1957, A4, 305 s. (2076)

PERSIAN GRAMMAR, L.P.Eiwell, Londra l963, 192 s. (1592)

PERSIAN LANGUAGE TEACHING, Yadullah Samareh, 676 s. (4940)

PERSIAN LANGUAGE TRAINING COURSE, Mehdi Zarghamian, B4, 880 s. (5126)

PERSIAN REVOLUTION OF 1905-1909, Edward G.Browne, Mew York 1910, A4, 496 s. (4531)

PERSIAN SUFIS, G.Allen, 1964, 104 s. (612)

PERSONAL NARRATIVE OF A YEARS JOURNEY THROUGH CENTRAL AND EASTERN ARABIA (1862-63), W.G.Palgrave, Londra 1877, A4, 450 s. (1704)

PERSPECTIVES ON NOMADISM, W.lrons, l972, 136 s. (1423)

PERSTCHE GRAMMATIK, Manadi, Dorothca, 210 s. (639)

PESNİ KRİMSKİH TATA, S.B.Yefetov, Simferopol 1927, B4, 32 s. (3775)

PESRİ İ TANTSI KARIMSKİH TATAR, Moskova 1932, B4, 96 s. (4841)

PETIT TRAICTE DE l’ORIGlNE SPANDOUYN CANTACASIN PUBLIK AT ANNOTE PAR CHARLES SCHEFER, Paris 1896, 484 s. (52)

PEUPLES DE LA TRANSCAUCASIE, P.G. la Chesnais, Paris 1920, A4, 224 s. (6764)

PEUPLLES DU CAUCASE, M. Danko, Genere 1942, A4, 16 s. (6793)

PEYGAMBER KAHRAMAN MUHAMMED, Carlyle, 64 s. (1475)

PEYGAMBERİMİZ (A.S.) Mevlana Mehmed Ali, terc.Ömer Rıza, İst 1342, B4, 304 s. (5084)

PEYGAMBERLER PEYGAMBERİ HZ. MUHAMMED, Nezihe Araz, İst. 1959, 260 s. (370)

PHANOMENOLOGIE DES GEISTES, G.W.F. Hegel, werke 3, Frankfurt 1980, A4, 600 s. (7720)

PHANOMENOLOGIE DES GEISTES, G.W.F.Hegel, Hamburg 1988, A4, 724 s. (2738)

PHANOMENOLOGISCHE INTERPRETATION VON KANTS KRITIK DER REINEN VERNUNFT, Martın Heidegger, Frankfurt 1977, A4, 442s. (4535)

PHANOMENOLOGISCHE INTERPRETATIONEN AUSGEWAHLTER ABHANDLUNGEN DES ARISTOTELES ZUR ONTOLOGIE UND LOGIC, Martin Heidegger, Frankfurt 1922, A4, 476 s. (6388)

PHANOMENOLOGISCHE PSYCHOLOGIE, Edmond Husserl, Netherlands 1968, A4, 678 s. (5173)

PHENOMENOLOGIE ET MATERIALISME DIALECTIAVE, Tran – Duc Thao, Paris 1951, A4, 368 s. (5233)

PHENOMENOLOGY AND EXINSTENTIALISM, R.M.Zaner, New York 1973, A4, 376 s. (2573)

PHENOMENOLOGY AND ONTHOLOGY, J.N.Mehanty, Den Haag 1970, A4, 224 s. (5706)

PHENOMENOLOGY OF MIND, G.W.F.Hegel, 848 s. (1125)

PHENOMENOLOGY THE PHILOSOPHY OF EDMUND HUSSERL AND IT’S INTERPRETATIONS, Joseph J.Kockelmans, New York 1967, A4, 560 s. (6385)

PHENOMEOLOGIE DE LA PERCEPTION, Maurice Merleau-Ponty, Paris 1945, A4, 558 s. (5135)

PHILIOSOPHY OF RELIGION, A CONTEMPORARY INTRODUCTION, K.Yendall, New york A4, 432 s. (2554)

PHILO, WITH AN ENGLISH TRANSLATION BY, F.H. Colson, M.A. and The Rev. G.H.Whitaker, A4, Great Britain 1958;
cilt 2 520 s.
cilt 3 533 s.
cilt 4 608 s.
cilt 5 650 s.(6519)

PHILOGOIAE TURCICAE FUNDAMENTA, 2 cilt, 188O s. (857)

PHILOSEPHICAL INQUIRIES INTO THE NATURE OF HUMAN FREEDOM, F.W.J.Schelling, Illunois 1992, A4, 148 s. (5139)

PHILOSOPHICAL ALLEGORIES AND MYSTICAL TREATIES, S.y.Suhrawardi, Kaliforniya 1999, A4, 286 s. (3467)

PHILOSOPHICAL FOUNDATION OF MARXISM, Louise Dupre, USA 1966, A4, 256 s. (6175)

PHILOSOPHICAL GREEK AN INTRODUCTION, H.H.Fobes, Chicago 1957, A4, 332 s. (3494)

PHILOSOPHICAL TERMINOLOGY IN ARABIC AND PERSIAN, Soheil. M. Afnan, Londra 1964, A4, 130 s. (2459)

PHILOSOPHICAL WRITING, GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ, G.H.R.Parkinson, Londra 1973, A4, 306 s. (2616)

PHILOSOPHIE DE LA VOLONTE, FINITUDE ET CULPABILITE, Paul Ricceur, 1960, 2. cilt, A4 (6389)

PHILOSOPHIE DE LEIBNIZ, Bertrand Russel, Paris 1908, A4, 240 s.(6504)

PHILOSOPHIE DER ARITHMETIK, TEXT NACH HUSSERLIANA XII, Hamburg 1992, A4, 320 s. (6902)

PHILOSOPHIE DER GRIECHEN, Eduard Zeller, I-1, Leipzig 1923, A4, XVI+784 s. (3371)

PHILOSOPHIE DER GRIECHEN, Eduard Zeller, I-2, Leipzig 1920, A4, VIII+670 s. (3372)

PHILOSOPHIE DER GRIECHEN, Eduard Zeller, II-1, Leipzig 1922, A4, VIII+1098 s. (3373)

PHILOSOPHIE DER GRIECHEN, Eduard Zeller, II-2, Leipzig 1921, A4, VIII+944 s. (3374)

PHILOSOPHIE DER GRIECHEN, Eduard Zeller, III-1, Leipzig 1923, A4, X+932 s. (3375)

PHILOSOPHIE DER GRIECHEN, Eduard Zeller, III-2, Leipzig 1923, A4, XVI+932 s. (3376)

PHILOSOPHIE ET PHENOMENOLOGIE DU CORPS, Miche Henry, Paris 1965 (6390)

PHILOSOPHIES OF ART AND BEAUTY, A.Hofstadter – R.Kuhns, New York 1964, A4, 720 s. (5648)

PHILOSOPHIES OF HISTORY, Grace E.Cairns, New York 1962, 520 s. (4739)

PHILOSOPHISCHE UNTERSUCHUNGEN ZU RAUM, ZEIT UND KONTINUAM, Franz Brentano, Hamburg 1976, A4, 296 s. (6863)

PHILOSOPHISCHER HANDKOMMENTAR ZUDEN DIALOGEN PLATOS, Hermann Gauss, 7 cilt, Bern 1967, a4, 1690 s. (5264)

PHILOSOPHY AND ORDINARY LANGUAGE, Charles E.Caton, Illinois 1963, A4, 264 s. (5053)

PHILOSOPHY OF ARISTOTLE, A.Allan, Londra 1970, A4, 177 s. (2019)

PHILOSOPHY OF GRAMMAR, Otto Jespersen, New York 1924, A4, 360 s. (3959)

PHILOSOPHY OF KANT, J.Kemp, Londra 1968, A4, 140 s. (6919)

PHILOSOPHY OF LANGUAGE, W.P.Alston, A4, 127 s. (4394)

PHILOSOPHY OF LAW, Immanuel Kant, New Jersey 2002, A4, 288 s. (6007)

PHILOSOPHY OF LAW, Josef Kohler, New Jersey 1969, A4, 500 s. (4790)

PHILOSOPHY OF MULLA ŞADRA, Fazlurrahman, Albany 1975, 286 s. (992)

PHILOSOPHY OF SCHOPENHAUER, Irwin Edman, New York 1928, A4, 400 s. (2025)

PHILOSOPHY OF SYMBOLIC FORMS, E.Cassırer, Virginia 1955, 342 s. (1366)

PHILOSOPHY OF SYMBOLIC FORMS, Ernest Cassier, Londra 1955, A4, 286 s. (1969)

PHILOSOPHY OF THE KALAM, H.A.Wolfson, Londra 1976, 808 s. (82) (319)

PHILOSOPHY OF THE THOMAS AQUINAS, G.A. El Rington, New York 1948, A4, 396 s. (5893)

PHILOSOPICAL DISCUSE OF MODERNITY, J.Habermas, Almanya 1987, 452 s. (1367)

PHOENIX ASCENDANT, THE  RISE OF MODERN TURKEY,  İrfan Orga, Londra 1958, A4, 206 s.(6527)

PHONOMENOLOGIE DES RELIGIOSEN LEBENS, Band 60, Martin Heidegger, Vittorio Klostermann, Frankfurt 1995, A4, 365 s. (4031)

PHYSICAL WORLD OF THE GREEKS, S.Sambursy, Londra 1956, A4, 272 s. (1771)

PHYSIS UND LOGOS, Fridolin Wiplinger, Freiburg 1971, B4, 568 s. (7752)

PIEVE E PAESİ COMMUNAUTES RURALES CORSES, Paris 1978, A3, 380 s. (5340)

PILIERS de l’ISLAM, GUIDE du JEUNE MUSULMAN, Paris 1997, A4, 220 s. (1807)

PIMLICO HISTORY OFWESTERN PHILOSOPHY, R.Popkin, A4, 872 s. (2724)

PINDAR, C.M.Bowra, Londra 1964, A4, 456 s. (6138)

PINDAR, D.S.Carne – Ross, New York 1965, A4, 216 s. (5180)

PINDAR’S PYTHIAN ODES, R.W.B.Burton, Londra 1962, A4, 216 s. (6137)

PINDARE POETE ET PROPHETE, Jacqueline Duchemin, Paris 1955, A4, 392 s. (6306)

PIONEER EAST, D.H.Finnie 1967, 352 s. (1312)

PIRI REIS & TURKISH MAPMAKING AFTER COLUMBUS, S.Soucek, New York 1996, A3, 206 s. (3044)

PIRI REIS BAHRIJE, Paul Kahte, Berlin 1926, B4, 144 s. (3056)

PİS’MO K HANU KRIMSKOMU VOYSKA ZAPOROJSKOGO NİZOVOGO KOŞEVOGO-ATAMANA İVANA SEKRA 1675 g. TURETSKİY SULTAN İ ZAPOROJTSL 1697 g., A.A.Tuyan, St.Petersburg 1873, B4, 12 s. (4098)

PISTIS SOPHIA, G. R. S. Mead, Londra 1896, A4, 436 s. (7327)

PIVOTAL STATES, Robert Chase, Emilye Hill, Paul Kennedy, New York-Londra 1998, A4, 464 s. (2131)

PİYALE, Ahmed Haşim, İst. 1928, A4, 64 s. (3556)

PLAK UMUMİ KATALOGU, 1968, A3 (7795)

PLASTİK AÇIDAN TÜRK MEZAR TAŞLARI, Metin Haseki, İst 1976, B4, 72 s. (4762)

PLATO AND PARMENIDES, F.M.Cornford, Londra 1958, A4, 272 s. (5325)

PLATO AND PLATONISM, C.Pater, Londra 1910, 288 s. (1529)

PLATO AND PLATONISM, J.Moravcsik, Londra 1992, A4, 10+342 s. (2299)

PLATO FOR THE MODERN AGE, Robert S. Brumbaugh, Londra 1964, A4, 236 s. (6372)

PLATO, LAWS, Londra 1984, A4;
BOOKS I-VI, 524 s.
BOOKS VII-XII, 590 s. (6850)

PLATO’S TRILOGY, Jacob Klein, New York 1959, A4, 216 s. (7693)

PLATO’S COSMOLOGY, Francis Macdonald Cornford, Londra 1948, A4, 392 s.(6531)

PLATO’S EARLIER DIALECTIC, Richard Robinson, Oxford 1953, A4, 288 s. (5326)

PLATO’S EUTHYEHRO APOLOGY OF SOCRATES AND CRITO, John Burnet, Londra 1970, A4, 220 s. (6168)

PLATON ET L’ACADEMIE, Jean Brun, Vendome 1994, A4, 128 s. (5355)

PLATON QEUVRES COMPLETES, Tome III – 2. Partie, Gorgias -Menon, alfred Croiset, Louis Bodin, Paris 1965, A4, 372 s. (7562)

PLATON QEUVRES COMPLETES, Tome IV – 1′ Partie Phedon, Leon Rubin, Paris 1926, A4, 300 s. (7541)

PLATON QEUVRES COMPLETES, Tome IV – 2′ Partie Le Banquet, Leon Rubin, Paris 1938, A4, 348 s. (7544)

PLATON QEUVRES COMPLETES, Tome IV – 3′ Partie Phedre, Leon Rubin, Paris 1933, A4, 392 s. (7543)

PLATON QEUVRES COMPLETES, Tome IX – 1′ Partie Le Politique, Auguste Dies, Paris 1950, A4, 248 s. (7547)

PLATON QEUVRES COMPLETES, Tome Quatrieme, LA REPUBLIQUE, Robert Baccou, Paris 1945, A4, 616 s. (7742)

PLATON QEUVRES COMPLETES, Tome V – 2. Partie, Louis Meridier, Paris 1931, A4, 228 s. (7563)

PLATON QEUVRES COMPLETES, Tome VI, La Republique Livres IV – VII, Emile Chambry, Paris 1933, A4, 436 s. (7564)

PLATON QEUVRES COMPLETES, Tome VII – 2. Partie Livres VIII-X, Emile Chambry, Paris 1934, A4, 252 s. (7566)

PLATON QEUVRES COMPLETES, Tome VIII – 1. Partie Livres IV – VII, Emile Chambry, Paris 1933, A4, 328 s. (7565)

PLATON QEUVRES COMPLETES, Tome VIII – 1′ Partie Parmanide, Auguste Dies, Paris 1923, A4, 208 s. (7546)

PLATON QEUVRES COMPLETES, Tome VIII – 2′ Partie Theetete, Auguste Dies, Paris 1924, A4, 272 s. (7542)

PLATON QEUVRES COMPLETES, Tome VIII – 3′ Partie Le Sophiste, Auguste Dies, Paris 1925, A4, 228 s. (7545)

PLATON, SOPHISTES, M.Heidegger, Frankfurt 1924, A4, 700 s. (2703)

PLATONISM, John Burnet, Californiya 1928, A4, 132 s. (6991)

PLATONS WEG ZUM MYTHOS, Walter Hirsch, 1971, A4, 408 s. (4875)

PLEVNE MÜDAFAASI, BİR İNGİLİZ ZABİTİNİN HATIRALARI, F. W. Von herbert, Ankara 1938, A3, 192 s. (7301)

PLEVNE, Müşiran-ı izamdan Van Der Goltz, İst 1316, A4, 43 s. (7330)

PLEVNE, Tarih-i Harb’den Asakir-i Redife Kısmına Dair Tetkikat, Müşiran-ı İzamdan Devletlü Von Der Goltz Paşa, İst 1316, A4, 43 s. (7501)

PLOTIN, Dr. Fritz Heinemann, Leipzig 1921, B4, 318 s. (6947)

PLURALISTIC UNIVERSE, Willam James, New York 1916, A4, 414 s. (4661)

PNİRODME ZONİİ ESTESTVENNA, İSTORİÇESKİE OBLASTI KAVKAZA, V. Z. Gulişasvili, Moskova 1964, B4, 328 s. (6720)

PO POVODO ODNOY KRIMÇAKSKOY RUKOPİSİ, Simferopol 1927, B4, 12 s. (4085)

PO TURETSKOY ARMENİİ SVYAŞT, R.Bekgulyants, Rostov 1914, A4, 94 s. (4040) (4067)

PO VOPROSO O ŞKOL’NOM OBRAZOVANİİ İNOREDTSEV-MUSULMAN, V.Smirnov, St.Petersburg 1882, B4, 28 s. (4093)

POEMES JUIFS, M.Chalon, 24 s. (1063)

POESIE ESOTERIQUE İSMAILIENNE, Yves Marguet, Paris 1985, A4, 245 s. (4486)

POETAE MELICI GRAEC, Denys Page, Oxford 1962, A4, 632 s. (6073)

POETRY OF THE AENEID, Michael C.J. Putnam, Londra 1965, 256 s. (5034)

POETRY’S VOICE, SOCIETY’S SONG, W.G.Andrews, Londra 1985, A4, 232 s. (2163)

POHODİ RUMYANTSEVA İ SUVOROVA VE TURTSİİ, M.H.Boğdanoviç, Sen Petersburg 1852, A4, 306 s. (3712)

POINT SUR LA CART, Sait Faik Abasıyanık, 1933. 332 s. (936)

POİSKİ VIMIŞLENNOGO ÇARSTAVA, Lev. N.Gumilyev, Moskova 1994, A4, 480 s. (3700)

POKORENİE ZAPADNOGO KAVKAZA İ OKANÇANİE, Kaykob 1993, A4, 120 s. (4827)

POLARITY AND ANALOGY, G.E.R. Lloyd, Londra 1966, A4, 508 s. (7586)

POLES, JEWS AND TARTARS, Heinz-Dietrich Lowe, 2000, B4, 48 s. (5380)

POLGAR CHESS, Sehach Echecs Ajedres Trainging in 5333+1 positions, Hungarian 1994, A3, 1104 s. (6618)

POLİS MECELLESİ, Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti, 1.cilt, İst.1331/1333, B4, 528 s. (3602)

POLITICAL BACKGROUND OF AESCHYLEAN TRAGEDY, Ann Arbar, 1966, A4, 200 s. (6634)

POLITICAL CHANGE AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN JAPAN GOVERNMENT ENTERPRISE 1868 – 1880, Thomas C. Smith, California 1968, A4, 140 s. (7297)

POLITICAL DIPLOMATIC HISTORY OF RUSSIA, G.Veknedsky, Boston l936, 516 s. (1654)

POLITICAL ECONOMY OF POPULATION AGING, W.A.Jackson, A4, 256 s. (2350)

POLITICAL ISLAM IN TURKEY AND WOMEN’S ORGANIZATIONS, Yeşim Arat, İst 1999, A4, 104 s. (4518)

POLITICAL MODERNIZATION IN JAPAN AND TURKEY, R.E.Word, D.A.Rustow, New Jersey 1964, 510 s. (323)

POLITICAL PARTICIPATION IN TURKEY, Engin Deniz Akarlı, İst 1975, A4, 208 s. (5055)

POLITICAL PHILOSOPHY, Alan Gewirth, Londra 1985, A4, 128 s. (3529)

POLITICAL SOCIOLOGY, S.N. Einsenstadt, New York 1971, B4, 648 s. (6992)

POLITICAL SYSTEMS OF EMPIRES. N.Essenstad, 556 s. (1034)

POLITICAL THEORY AND ADMINISTRATIVE REALITY IN TRADITIONAL CHINA, Etienne Balazs, Londra 1965, A4, 80 s. (7306)

POLITICAL THEORY OF POSSESIVE INDIVIDUALISM, C.B.Hacpherson, Londra 1962, A4, 300 s. (2783)

POLITICAL THOUGHT IN MEDIEVAL ISLAM, E.I.J.Rosental, New York 1958, A4, 336 s. (4479)

POLITICAL THOUGHT IN MEDIEVAL ISLAM, E.J.Rosenthal, Cambridge 1958, 331 s. (1618)

POLITICAL TRADITION OF THE WEST, Frederick Watkins, Massachusets 1957, A4, 384 s. (4027)

POLITICS AMONG NATIONS, H.Morgenthau, New York 1965, A4, 688 s. (3528)

POLITICS AND CHANGE IN THE MIDDLE EAST, Ray R.Anderson, Robert F.Selbert, Jon G.Wagner, New York 1987, A4, 348 s. (1840)

POLITICS AND PHILOSOPHY OF ECONOMY, T.W.Hutchison, New York-Londra 1981, 310 s. (615)

POLITICS OF OIL IN THE CAUCAUS AND CENTRAL ASIA, Rosemary Fortsythe, New York 1996, A4, 68 s. (2023)

POLITICS OF PAN-ISLAM (IDEOLOGY AND ORGANIZATION), Jacob Landau, Oxford 1994, A4, 446 s. (1823)

POLİTİKA FELSEFESİ, Sadri Ertem, İst. 1935, A4, 224 s. (3486)

POLITISCHE GRUNDBEGRIFFE AN IHREM URSPRUNG AUFGESUCHT, Hans Freyer, Wiesbaden 1951, A4, 75 s. (6604)

POLOJENİE OB’UPRAVNELİY V’ STEPNIH’ OBLASTYAH’, a4, 288 s. (3667)

POLONYALI SİMEON’UN SEYAHATNAMESİ, H.D.Andreasyan, İst. 1964, 214 s. (638)

POPULATION MOVEMENTS IN THE OTTOMAN STATE IN THE NINETEENTH CENTURY; AN OUTLINE, Kemal Karpat, Paris 1983, A4, 48s. (4056)

POPULATION OF THE SOVIET UNION, HISTORY AND POSPECTS, Frank Lorimer, Cenova 1946, A4, 328 s. (7042)

POPULATION PRESSURE IN RURAL ANATOLIA, M.A.Cook, 1972, 128 (810)

POPULLSIA SHQIPTARE E KOVOVES GJATE SHEK, XV-XVI, Arnavutca, Selami Pulaha (3861)

PORTE OTTOMANE, Le Baron I. De Testa, 7. cilt Paris 1892, A4, 776 s. (7526)

PORTRAITS OF LINGUISTS, A Biographical Source Book for the History of Western Linguistics, 1746-1963, Thomas A Sebeak, Londra 1967, A4, 600 s. (4030)

PORTUGUESE OF THE SOUTH ARABIAN COAST, Hadrami Chronicles, Oxford 1963, A4, 450 s. (2011)

PORTUGUESE, J.W.Barker, 1969, 192 s. (903)

PORZELLANMARKEN-BREVIER, A.Behse, Bierman 1978, A4, 52 s. (3865)

POSSEDES, Dostoievski, 1972, A4, 576 s. (6595)

POSTA REHBERİ, Mustafa İhsan, İst. 1308, A3, 192 s. (3684)

POSTA YOLU, Hilmi Ziya Ülken, İst 1941, A4, 272 s. (5668)

POSTMODERN READER, Joseph Natali, Zindu Hutchean, New York 1993, A4, 600 s. (1995)

POSTMODERNISM AND POPULAR CULTURE, John Docker, New York 1994, A4, 332 s. (1998)

PRACTICAL DICTIONARY OF THE PERSIAN LANGUAGE, John A. Boyle , Londra 1949, A4, 204 s. (5678)

PRACTICAL DICTIONARY, Z.D.S.Papazian, İst. 1905, A4, 515 s. (1694)

PRACTICAL GRAMMAR FOR CLASSICAL HEBREW, J.Weingreen, Oxford 1959, A4, 316 s. (5288)

PRACTICAL GRAMMAR FOR CLASSICAL HEBREW, J.Weingreen, Oxford 1959, A4, 328 s. (4659)

PRACTICAL GRAMMER OF THE TURKISH LANGUAGE, (Osm.-İngilizce), 304 s. (1251)

PRACTICE OF HISTORY, G.R.Elton, Londra 1967, A4, 188 s. (4709)

PRATİK SANAT BAKIM VE ONARIM, Tahsin Eser, İst 1974, A4, 96 s. (4855)

PRE-OTTOMAN TURKEY, Claude Cahen, London 1968, A4, 484 s. (5261)

PRE-SOCRATIC PHILOSOPHERS, Kathleen Freeman, Oxford 1953, A4, 506 s. (1727)

PREMIERS EXERCICES GRECS, E.Ragon, Paris 1926, A4, 212 s. (5320)

PREMIERS POETES PERSONS, Gilbert Lazard, Paris 1964, B4, 192 s. (5925)

PRENS KALYANAMKARA VE PAPAMKARA HİKAYESİNİN UYGURCASI, Hüseyin Namık Orkun, İst 1944, B4, 120 s. (7829)

PRENS SABAHATTİN, Cavit Orhan Tütengil, İst. 1954, 72 s. (532)

PRES İŞLERİ VE TAKIMLARI, B.Wassilieff, Ankara 1980, B4, 144 s. (6375)

PRESENT STATE OF THE OTTOMAN EMPIRE OF THE TURKS, Elias Habesci, Londra 1784, A4, 464 s. (7779)

PRESENT STATE OF THE OTTOMAN EMPIRE, E. Habers, 464 s. (956)

PRESENT STATE OF THE OTTOMAN EMPIRE, Paul Rycaut, Londra 1668, A4, 236 s. (7197)

PRESENT STATE OF TURKEY ON A DESCRIPTION OF THE OTTOMAN EMPIRE, Thomas Thornton, Londra 1809, A4, 436 s. (7816)

PRESOCRATIC PHILOSOPHERS, G.S.Kirk, J.E.Raven, M.Schofield, 1983 USA, 520 s. (1353)

PRESOCRATIC PHILOSOPHERS, j.Barnes, Londra 1982, A4, 24+703 s. (2298)

PRESSE ET LE MOUVEMENT NATIONAL, A.Benningsen, Paris 1964, B4, 386 s. (3398)

PRIMITIVE, ARCHAIC AND MODERN ECONOMIES, George Dalton, Boston 1971, A4, 366 s. (5878)

PRINCE EUGENE OF SAVOY, Derek McKay, Londra 1977, A4, 288 s. (4770)

PRINCIBEP DE RAISON, Martin Heidegger, 1962, A4, 250 s. (6575)

PRINCIBLES AND PROOFS, Richard D. McKirdham, New Jersey 1992, A4, 356 s. (2040)

PRINCIBLES OF EPISTEMOLOGY IN ISLAMIC PHILOSOPY, m.h.Yazdi, New York 1992, A4, 14+232 s. (2287)

PRINCIBLES OF INTERNATIONAL LAW, Hans Kelsen, New York 1952, B4, 620 s. (7784)

PRINCIBLES OF STATE AND GOVERNMENT IN ISLAM, Muhammed Asad, Berkeley 1961, A4, 124 s. (4724)

PRINCIPAL NATIONS OF INDIA, Delhi 1979, A4, 158 s. (3415)

PRINCIPAL UPANIŞADS, S.Radhakrishnan, Londra 1953, A4, 958 s. (4243)

PRINCIPE DE RAISON, Heidegger, Paris 1962, A4, 280 s. (6994)

PRINCIPIA ETHICA (G.Edward Moore), Londra 1965, A4, 260 s. (3957)

PRINCIPLES OF POLITICAL ECONOMY AND TAXATION, Londra 1973, 320 s. (1342)

PRISOEDINENIE KRIMA K ROSSİİ, A4; cilt I, 890 s.; cilt II, 944 s.; cilt III, 762 s.; cilt IV, 1020 s. (4471)

PROBING PARTY BETWEEN HISTORY AND ORAL TRADITION; PUTTING SHORA NOGMOV’S HISTORY OF THE ADYGEI PEOPLE IN IT’S PLACE, Brain J.Boeck, B4, 20 s. (4120)

PROBLEM OF CREATION ISLAMIC THOUGHT, Husan Eldin al Alousi, Londra 1965, 404 s. (975)

PROBLEM SOLVING STRATEGIES FOR WRITING, Londra 1981, B4, 312 s. (2744)

PROBLEM SOTSİALNO EKONOİÇERKOGO İ POLİTİESKOGO RAZVİTİYA ARAİİ U 1917-1925 GG.MURAD İBRAHİMOVİÇ ÇAVLEYİŞVİLİ, Moskova 1994, A4, 66 s. (2666)

PROBLEMA SREDNEVEKO VOGO KRİMA, A.Vasiliyev, B4, 16 s. (3769)

PROBLEMATIK, Nichwissen und Wissensverlangen im Philosophiechen Bewustein, M.Landmann, Göttingen 1949, A4, 410 s. (2769)

PROBLEME DE LA GENESE DANS LA PHILOSOPHIE DE HUSSERL, Jacques Derrida, Paris 1990, A4, 304 s. (5257)

PROBLEME DE MAHOMET, R.Blachere, Paris 1952, 144 s. (1377) (1479)

PROBLEME DE WÖLBUNGSBAUES, DİE BADER KONSTANTINOPOLİS, H.Glück, Viyana 1921, A4, 176 s. (3805)

PROBLEME PALESTINIEN ET SA SOLUTTON JUIFS, ARABES ET ANGLAIS EN PALESTINE, D.Pardo, 1936, 96 s. (1062)

PROBLEMES DE LINGUISTIQUE GENERALE, Emile Benveniste, A4,
cilt 1, Galimard 1966, 368 s.
cilt 2, Galimard 1974, 288 s. (6840)

PROBLEMES FUNDAMENTAUX DE LA PHENOMENOLOGIE, Martin Heidegger, 1975, A4, 417 s. (6879)

PROBLEMS OF SPACE AND TIME, J.J.C.Smart, New York 1964, A4, 448 s. (3984)

PROCEEDINGS OF THE 2ND INTERNATIONAL MEETING ON MODERN OTTOMAN STUDIES AND THE TURKISH REPUBLIC, E.Van Donzel, Oosten 1989, A4, 160 s. (2753)

PROCEEDINGS OF THE UNIVERSAL PEACE CONGRESS, HELD IN THE WESTMINSTER TOWN HALL, Londra 1890, B4, 262 s. (3072)

PROCOPIUS, Londra 2002, A4, 570 s. (5682)

PRODUCTION AND REPRODUCTION, J.Groody, Cambridge 1976, 174 s. (745)

PROFESSORA İ VIPUSKNİKİ KAZANSKAGO UNİVERSİTATA U DUME İ GOSSOVETE ROSSİİ 1906-1917, D.M.Usmanova, Kazan 2002, A4, 140 s. (4831)

PROFFESSIONAL SOLDIER, M.Janowitz, Illinois 1960, A4, 480 s. (3756)

PROFITS FROM POWER, Frederic C. Lane, New York 1979, A4, 134 s. (4542)

PROGRESS BEYOND THE URALS, Maurice Edelman, Londra 1943, B4, 12 s. (4119)

PROİSHOJDENİYE BAŞKİRSKOGO NARODA, R.G.Kuzeyev, Moskova 1974, A4, 572 s. (3746)

PROİSHOJDENİYE OSETİNSKOGO NARODNA ORDJANİKİDZE, 1967, A4, 340 s. (6673)

PRONESİA FEUDAMLE NE TOKAT SHOIPTARE, Selami Pulaha, Tiran 1988, A4, 520 s. (3698)

PROOFS FOR ETERNITY CREATION AND THE EXISTENCE OF GOD IN MEDIEVL ISLAMIC AND JEWISH PHILOSOPHY, H.A.Davidson, New York1987, 442 s. (976)

PROPHECY IN ISLAM, Fazlurrahman, I20 s. (882)

PROPOS DES COMANS, Paul Pelliot, Paris 1920, A4, 64 s. (4054)

PROPOSITIONAL CALCULUS, P.H.Nidditch, Londra 1962, A4, 92 s. (3407)

PROPRIETHE FONCHIRE EN DAYS MUSULMANS, (Makaleler), 250 s. (900)

PROSVESTİTELİ, A.H.Ş.Canibekova, Çerkesk 1981, A4, 118 s. (3708)

PROSVETŞENİE İ ŞKOLI KARAHSTANA V UTOROY POLOVİNE XIX.VEKA, T.T.Tacibayev, Almatı 1962, A4, 508 s. (4814)

PROTESTAN DIPLOMACY AND THE NEAR EAST MISSIONARY INFLUENCE ON AMERICAN POLICY 1810-1927, J.L.Grabill, Minneapolis 1971, 400 s. (1476)

PROTESTANISM, J.Leslie Dunston, New York 1962, A4, 256 s. (4702)

PROTOGORA – E LA FILOSOPIA DEL SUO TEMPO, Stelio Zeppi, Firenze 1961, A4, 292 s. (4968)

PROTŞLOYE TAVRİDİ, Julian Kulakovskiy, Kiev 1914, A4, 116 s. (3717)

PROVINCE AND FUNCTION OF LAW, Julius Stone, Sydney 1995, A3, 652 s. (6968)

PROVINCE OF DAMASCUS 1723-1783, Abdulkerim Rafeq, 1966, 396 s. (775)

PROVINCES ARABES ET LEVES SOURCES DOCUMANTAIRES A L’EPOGU OTTOMANE, M.Mzal, 1984, 400 s. (1414)

PROVINZEN DES OSMANISCHEN REICHES, A.Birken, Wiesbaden 1976, 336 s. (197)

PROVINZEN UND ZENTRALGEWAIT PERSIANS IM 16. UND 17. JAHRHUNDENT, K.M.Röhrborn, Berlin 1966, 170 s. (431)

PSEUDO-ARISTOTLE IN THE MIDDLE AGES, J.Kaye-W.F.Ryan-C.B.Schmitt, Londra 1986, b4 298 s. (5012)

PSYCHE SEELENCULT UND UNTERBLICHKEITS GLAUBE DER GRIECHEN, Erwin Rohde, Tübingen 1925, A4, iki cilt toplam 800 s. (6322)

PSYCHOANALYTIC THEORY OF NEUROSIS, Otto Fenichel 1945, A4, 712 s. (3707)

PSYCHOLOGY AND RELIGION, Carl Gustav Jung, Londra 1964, A4, 137 s.(6538)

PSYCHOLOGY OF INTELLIGENCE, Jean Piaget, New York 2005, A4, 216 s. (5140)

PSYCOLOGIE DE LA FORME, Wolfgang Köhler, 1964, A4, 283 s.(6555)

PTT İSTANBUL TELEFON REHBERİ, 1955 – 56, B4, 492 s. (6939)

PUBLIC SPENDING THE 20th CENTURY, V.Tanzi, L.Schuknecht, Madrid 2000, A4, 308 s. (3678)

PUBLICATION DER KAISERLICH OSMANISCHEN MUSEEN,
I, İst 1916, B4, s.36
II, İst 1916, B4, s.56
III, İst 1917, B4, s.24
III-1, İst 1918, B4, s.58
V, İst 1917, B4, s.52
VII, İst 1925, B4, s.40

İSTANBUL ASAR-I ATİKA MÜZELERİ NEŞRİYATI
VIII, İst 1933, B4, 24 s.
IX, İst 1933, B4, 40 s.
XI, İst 1934, B4, 76 s.
XII, İst 1934, B4, 56 s.

İSTANBUL MÜZELERİ NEŞRİYATI
XV, İst 1937, B4, 96 s. (5732)

PURE THEORY OF LAW, Hans Kelsen, Berkeley 1967, A4, 368 s. (5403)

PURITAN ORIGINS OF THE AMERICAN SELF, S.Bercovitch, Londra 1975 A4, 256 s. (1747)

PURITY AND DANGER, Mary Douglas, Londra 1966, A4, 196 s. (5840)

PURITY AND DANGER, Mary Douglas, Londra 1970, A4, 224 s. (6584)

PUTEŞESTVIE ÇREZ’ YUJNUYU ROSSİYU, KRIM’ İ ODESSA, V’ KONSTANTİNOPOL’, MALUYU AZİYU, SEVERNUYU AFRİKU, MAL’TU SİPİLİYU, İTALİU, YUJNUYU FRONTSİYU İ PARİJ’ V’ 1836 – 1837 GODAX’, N.S. Vsevolojskato, Tom Perviy, Moskova 1839, B4, 504 s. (7904)

PYTHAGORAS AND EARLY PYTHAGOREANISM, J.A. Philip, Toronto 1968, A4, 228 s. (5321)

QANUN AL-TA’WIL, Abu-Bakr Ibn Al-Arabi, B4, 464 s. (4446)

QARAGALPAG GRAMMAR, Karl H.Menges, New York 1947, A4, 154 s. (2204)

QHUING, Beyrut 1953, A4, 72 s. (6670)

QU’EST-CE QUE LE MYSTIQUE, Paris 1925, A4, 224 s. (7029)

QUARRIES IN ROMAN PROVINCES, Angelina Dworakowska, Krakov 1983, B4, 208 s. (7095)

QUATRAINS POPULAIRES DE L’AZERBAIDJAN, O.Chatskaya, Paris 1928, A4, 41 s. (4163)

QUESTION DU BOSPHERE ET DES DARDANELLES, N. Dascavici, Geneve 1915, A4, 316 s. (7714)

QUESTIONS D’ORIENT, Eduard Driault, Paris 1912, A4, 424 s. (2024)

QUOI S’AGIT – IL? – TEXTE TURC ACCOMPAGNE D’UNE TRADUCTION FRANÇAISE, Solange Roux, Halide Edib, Paris 1939, A4, 76 s.(6479)

QURANIC FOUNDATIONS AND STRUCTURE OF MUSLIM SOCIETY, A4, cilt ı 460 s. (4492)

RABGHUZI THE STORIES OF THE PROPHETS, H.Boeschoten, M.Vandamme, S.Tezcan, Hollanda 1995, A3, 32+787 s. (2278)

RABITA-İ ŞERİF, Esseyyid Abdülhakim, 1341, 445 s. (1390)

RABZATÜ’L-EBRAR, Karaçelebizade, 640 s. (408)

RACE AND CULTURE, Robert Ezra Park, Londra 1950, A4, 425 s. (6918)

RADICAL ISLAM THE IRANIAN MUJAHIDIN, Ervand Abrahamian, Londra 1989, A4, 320 s. (3401)

RADICAL ISLAM,Medieval Theology and Modern Politics, Emmanue1 Sivan, 226 s. (533)

RADICAL POLITICAL ECONOMY, Howard Sherman, New York 1972, A4, 448 s. (5062)

RADYANSKO-TURETSKİ VİDNOSİNİ U 1923-1935 ROKAH, İ.F.Çernikov, Kiev 1962, A4, 135 s. (3174)

RAILWAY AGE, Michael Robbins, Penguin Books 1965, A4, 192 s. (4683)

RAJ INDIA AND THE BRITISH, 1600-1947, C.A.Bayly, Londra 1991, A3, 432 s. (3662)

RAJ, THE MAKING AND UNMAKING OF BRITISH INDIA, Lawrence James, Londra 1997, A4, 740 s. (3463)

RAKICILIK, Ali Haydar, İst. 1341, A4, 208 s. (2176)

RAMAAN TRAHO ÇERKESİ, Münih 1956, A4, (6757)

RAMİZ PACHA ET SON ACTIVITE, H.D.Siruni, Bükreş 1971, B4, 28 s. (4265)

RAMİZPAŞA-ZADE MEHMET İZZET, Ceri Dehane, 1285 (1868), A4, 220 s. (6572)

RAPPORT SUR UN VOYAGE DE TUDE A CONSTANTINOPLE EN EGYPTE AT EN TURQUIE d’ASIA, Maurice Pernot, Paris, B4, 360 s. (3400)

RAPPORTS DE l’ETRE ET DE LA CONNAISSANCE d’APRES PLATON, Leon Robin, Paris 1957, A4, 168 s. (2082)

RASPORYAJENİE GENERAL GUBERNATORA GLEBOVA PO SLUÇAYU PROYEZDA TURETSKOGO POSLANNIKA ÇEREZ G., Kiev 1892, A3, 8 s. (4143)

RATIONALITY GREEK THOUGHT, ed.Michael Frede, Oxford 1996, A4, 368 s. (4740)

RAVZAT’UL KAMİLİN, (ŞEFİKNAME ŞERHİ), Mahmud Celaleddin Paşa, İst. 1289(1872), 320 s. (10)

RAVZATÜ’N-NAİM, Mevlana Şeyh Abdurrahman el Aktepi Molla Ahmed Hilmi el Kugi hattıyla (el yazısı), (Arapça – Farsça), 1381, B4, 240 s. (5599)

RAVZATÜ’S-SAFA, 408 s. (1216)

RAVZATÜ’SAFA, Mirhand, (Farsça), Tahran 1357, 4.kısım, 4B, 868 s. (5603)

RAVZATÜ’L-CENNAT USULÜ’L-İTİKAD, Mahmud Esad Seydişehri, İst 1316, (Osm.), A4, 92 s. (6934)

RE-ORIENT, Global Economy in the Asian Age, A.G.Frank, Londra 1998, A4, 458 s. (2349)

READER IN BUREAUCRACY, Robert K. Merton, Ailsa D. Gray, Barbara Hockey, Hanan C. Seulin, New York 1952, A4, 464 s. (6944)

READING BOOK OF THE TURKISH LANGUAGE, W.Burck, Londra 1854, 292 s. (1650)

REAL TURK, S.Cobb. Boston 1914, 320 s. (1404)

REASON AND CULTURE, E.Gellner, 1974, 208 s. (1219)

REASON AND LIFE TAH INTRUDUCTION TO PHILOSOPHY, J.Marias, New Haven 1956, A4, 420 s. (2687)

REASON IN RELIGION, G.Santayana, 1982, 288 s. (1260)

RECHERCHES LOGIQUES, Edmond Husserl, Paris 1959, A4, 328 s. (5868)

RECHERCHES LOGIQUES, Edmond Husserl;
1. Cilt Paris 1959, A4, 324 s.
2. Cilt Paris 1961, A4, 400 s.
2.Cilt Premier Parts Recherches I ve II, Paris 1961, A4, 296 s. (6576)

RECHERCHES LOGIQUES, Edmund Husserl, Paris 1969, A4, 296 s. (1974)

RECHERCHES SUR LA PROVINCE DE QARAMAN, N.Beldiceanu, 132 s. (192)

RECLEMENTS FISCAUX OTTOMANS, R.Montian, J.Jouveget, 198l, 144 s. (801)

RECOCNIZING ISLAM, Michael Gilsenan, Londra 1990, A4, 288 s. (1754)

RECONSTRUCTlON IN TURKEY, W.H.Hall, New York 1918, 250 s. (1644)

RECORDS OF TRAVELS IN TURKEY GREECE AND OF A CRUISE IN THE BLACK SEA, Adolphus Slade Eso, Londra 1832, 2 cilt, toplam 1050 s. (513)

RECORDS OF TRAVELS IN TURKEY, GREECE, Adolphus Slade, cilt II, Londra 1833, A4, 520 s. (5839)

RECUEIL D’ACTES INTERNATIONAUX DE L’EMPIRE OTTOMAN, Gabriel Efendi Noradounghian, Paris 1897-1900
Cilt 1, 1300-1789, A4, 448 s.
Cilt 2, 1789-1856, A4, 585 s. (7528)

RECUEIL DES ACTES DE LA CONFERENCE, cilt II, Paris 1923, B4, 178 s. (5094)

RECUEIL VOYAGES ET DE DOCUMENTS POUR SERVIR A l’HISTOIRE DE LA GEOGRAPHIE, H.Cordier, Paris 1887, 360 s. (1364)

RECUIL DE FIRMANS IMPERIAUX OTTOMANS ADRE SES AUX VALIS ET AUX KHEDIVES D’EGYPTE, 1006-1332, Kahire 1934, 420 s. (1190)

REÇNİK NA SELİŞNİ İMENA İ NAZVANİYA NA ADMİNİSTRSTİVNO, Stefan Andrew, Sofya 2002, A4, 304 s. (4976)

REÇNİK NA SELİTŞATA İ SELİTŞNİTE – İMENA V.BİLGARİYA, 1878 – 1987, Nikolay Mişev, Sofya 1989, A4, 308 s. (3692)

RED VE İSBAT, Hacı Mustafa, 1330, 248 s. (1388)

REDDİYETÜ’L-Mİ’YAR, Ahmedi Sıddıki, Darü’t-Tıbaatü’l-Amire 1305, A4, 52 s. (6344)

REDEN UND ANDERE ZEUGNISSE EINES LEBENSWEGES 1910-1976, Martin Heidegger, Frankfurt 2000, A4, 844 s. (4718)

REFERANCE GUIDE TO THE LITERATURE OF TRAVEL THE OLD WORLD, E.G.Cox, 1931, 80 s. (1014)

REFERENCE GRAMMAR OF MODERN TURKISH, L.B.Swift, Netherlands 1963, 282 s. (322)

REFORM IN THE OTTOMAN EMPIRE 1856-1876, R.Davison,1963, 496 s. (509)

REFORMA ALFAVİTA V TURTSİİ, Moskova, B4, 120 s. (3767)

REFORMATION, ed.Pierre Chaunu, Hollanda 1989, B4, 296 s. (4747)

REFORMES ET LA PROTECTION DES CHEETIENS EN TURQUIE 1673-1904, A.Schopoff, Paris 1904, 664 s. (1435)

REFORMING HEALTH CARE SYSTEMS, A.J.Culyan, A4, 180 s. (2351)

REGIME DES CAPITULATIONS DANS L’EMPIRE OTTOMAN, G.Pelisse du Rausas, Paris 1911, A4, 2 cilt, 1020 s. (2215)

REGIME DES DETROITS (BOSPHORE ET DARDANELLES) AVANT ET DEPOIS LE TRAITE DE LAUSANNE, Samy Kabbara, Lyon 1929, A4, 172 s. (7712)

REGIME DES DETROITS (BOSPHORE ET DARDANELLES) AVANT ET DEPUIS LE TRAITE DE LAUSANNE, Samy Kabbara, Lyon 1929, A4, 172 s. (7319)

REGIONALE REFORMEN IM OSMANISCHEN REICH AM VORABEND DER TANZIMAT, Michael Ursinus, Berlin 1982, 340 s. (34)

REGLEMENTS FISCAUX OTTOMANS LES PROVICES SYRIENNES, Beyrut, 1951, A4, 155 s. (1767)

REHBER-İ FARİSİ, Habib Efendi, İst 1318, A4, 40 s. (7294)

REHBER-İ HAK, 1310 (1448)

REHBER-İ LİSSAN, Mouhammed Minri, İst. 1319 (1899), B4, 842 s. (1720)

REHBER-İ SEYYAHİN, BURSA VE CİVARI, İst. 1319, A4, 48 Türkçe+84 Frransızca+2 levha (2418)

REHNÜMA-YI FARİSİ, Habib Efendi, Dersaadet 1312, B4, 140 s. (6331)

REIGN OF SULTAN SELIM I IN THE LIGHT OF THE SELIM-NAME LITERATURE, Ahmet Uğur, Berlin 1985, 420 s. (27)

REISE IN DOEN KAUKASUS UND NACH GEORGIEN , Julius von Klaproth, Halle ve Berlin 1812, A4, 760 s. (6819)

REISE VON ST. PETERSBURG IN DIE KRIM, B. Füger, Leibzig 1830, A4, 244 s. (7898)

REISEBESCHREIBUNG NACH ARABIEN UND DEN UMLIEGENDEN LANDERN, Carste Niebuhr, 1774’de yazılan orijinal baskısından aynen basılmıştır, Avusturya B4, 3 cilt 1400 s. (2596)

REISEN DER CRIMMISCHEN TARTAREN, Nicolaus Ernest Kleemanns, Viyana 1771, VI+176 s. (3347)

REISEN IN EUROPA ASIA UND AFRIKA VON 1394 BIS 1427, J.Schilt Bergr, Amsterdam 1976, 182 s. (415)

REISEN UND STREIFZUGE EVLIYA CELEBIS IN DALMATIAN UND BOSNIEN IN DEN JAHREN 1659/61, Helena Turkova, Prag 1965, A3, 168 s. (3591) (5341)

REISULKKUTTAB AND OTTOMAN DIPLOMACY AT KARLOWITZ, Rıfa’at Üli Abou-El-Haj, 1963, A4, 190 s. (2702)

RELATION D’UN VOYAGE DU SULTAN QAITBAY EN PALESTINE ET EN SYRIE, A4, 44 s. (4388)

RELATION D’UN VOYAGE SUR LE BORD SEPTENTRIONAL DE LA MER D’AZOF, Comte de Castres, Paris 1831, A4, 384 s. (7057)

RELATION DE LAMBSSDE AU KHAREZM, C.Schefer, 308 s. (240)

RELATIONS BETWEEN THE ANGLICAN CHURCH AND THE ARMENIANS 1841 – 1905, P.Berberyan, Londra 1971, B4, s. (3517)

RELATIONS DE VOYAGES ET TEXTES GEOGRAPHIQUES RELATIFS L’EXTREME ORIENT, G.Ferrand, Paris 1913, I-11 cilt, A4, 765 s. (2463)

RELATIONS ENTRE l’ORIENT ET L’OCCIDENT, N.I.Jorga, Paris 1923, A4, 184 s. (2027)

RELATIVISM AND SOCIAL SCIENCES, E.Gellner, Cambridge 1985, 208 s. (1358)

RELIGION AND REBELLION IN IRAN – THE TOBACCO PROTEST OF 1891 – 1892, Nikki R.Keddie, Londra 1966, A4, 184 s. (4745)

RELIGION DER ZAT GEIN BERT IN USUMAHL, Gören Riertegaar, Leipzig 1930, A4, 324 s. (3924)

RELIGION IN RUSSIA, R.P.Casey, New York 1946, 206 s. (1653)

RELIGION IN THE MIDDLE EAST, A.J.Arberry, 2 cilt, Cambridge 1969 1380 s. (1371)

RELIGION OF ISLAM, M. Muhammad Ali, Pakistan 1950, 812 s. (424)

RELIGION ONTO THEOLOGY AND DECONSTRUCTION, Henry Ruf, New York 1989, A4, 260 s. (1672)

RELIGION ROMAINE ARCHAIQUE, Georges Dumezil, Paris 1966, A4, 680 s. (6818)

RELIGION WITHIN THE LIMITS OF REASON ALONE, I.Kant, 1960, 256 s. (1256)

RELIGIONS OF THE ANCIENT NEAR EAST, H. Ringgren. 198 s. (611)

RELIGIONSTHEORIE UND POLITISCHE THEOLOGIE, Jacob Taubes, Viyana – Zürih 1987, A4, 329 s. (2058) (1964)

RELIGIOUS AND INTELLECTUAL HISTORY AT THE MUSLIMS IN AKBAR REIGN, New Delhi, 1975, A4, 576 s. (6651)

RELIGIOUS EDUCATION AND MODERN SOCIETY, Roma 1989, l40 s. (297)

RELIGIOUS POLICY OF THE MUGHAL EMPERORS, Sri Ram Sharma, 1988, A4, 210 s. (6626)

RELIGIOUS QUEST OF INDIA – INDIAN ISLAM – A RELIGIOUS HISTORY OF ISLAM IN INDIA, Murray T.Titus, Yeni Delhi 1966, A3, 304 s.(6547)

RELİGİOZNO – NRASTVENNOE SOSTOYANİE İNORODKSEV KAZANSKOY EPARHIİ, Kazan 1910, A4, 36 s. (5825)

REMARQUES STYLISTIQUES SUR LES RELIEF DE MALATYA, Ekrem Akurgal, İst. 1946, B4, 96 s. (3596)

REMINISCENCES OF DANIEL BLISS, Londra 1920, A4, 275 s. (1738)

RENAN MÜDAFAANAMESİ, Namık Kemal, İst 1326, A4, 56 s. (5153)

REPORT OF AN ENQUIRY MADE IN CONSTANTINOPLE, S.Cohen, Londra 1914, A4, 28 s. (3971)

REPORT OF ANENQUIRY MADE IN COSTANTINOPLE ON BEHALF OF THE JEWISH ASSOCIATION FOR THE PROTECTION OF GIRLS AND WOMAN, S.Coh en, Londra 1914, A4, 28 s. (4458)

REPORT OF THE INTERNATIONAL COMMISSION, BALKAN WARS, Washington 1914, B4, 435 s. (1852)

REPORT OF THE PROCEEDINGS OF THE SIXTH ANNIVERSARY OF THE HIBERNIAN MISSIONARY SOCIETY, Dublin 1820, A4, 24 s. (4864)

REPORT OF THE SCOTTISH MISSIONARY SOCIETY FOR 1819, Londra 1819, A4, 120 s. (4886)

REPORT OF THE SCOTTISH MISSIONARY SOCIETY FOR 1820, Edinburg 1820, A4, 114 s. (4845)

REPORT OF THE SCOTTISH MISSIONARY SOCIETY FOR 1822, Edinburg 1822, A4, 88 s. (4896)

REPORT OR THE EDINBURG MISSIONARY SOCIETY FOR 1818, Edinburg 1848, A4, 98 s. (3290)

REPUBLIQUES DU CAUCASE GEORGIE , AZERBAIDJAN, Edmond Hippeau, Paris 1920, b4, 72 s. (6791)

REQUIEM FOR MODERN POLITICS, W.Ophuls, USA 1997, A4, 16+320 s. (2295)

RESAİL İBN HAZM EL ENDELUSİ, (Arapca), tahkik İhsan Abbas, cilt IV, Beyrut 1983, 437 s. (1899)

RESAİL-İ EBİ HAYYAN TEVHİDİ, haz. Prof. İbrahim Keylani, A4, 428 s. (5478)

RESAİL-İ İBN ARABİ, EL KEVKEBÜ’D-DÜRRİ Lİ MENAKIB-I ZİNNUNU MISRİ, tahkik Said Abdülfettah, 3. cilt, Beyrut 2002, B4, 280 s. (5570)

RESAİL-İ İBN KEMAL PAŞA, İbn Kemal Paşa, (Arapça), Riyad 1401-1980, A4, 112 s. (5188)

RESAİL-İ İBNİ KEMAL, İbn Kemal Paşa, (Arapça), 3.cüz, 1316, 184 s. (4959)

RESAİL-İ İMTİHAN, Matbaa-i Amire, Safer 1262, A4, 202 s. (7838)

RESAİL, Davud el Kayseri, Kayseri, B4, 216 s. (5107)

RESAİL, Davud-ı Kayseri, tahkik ve takdim Mehmed Bayraktar, İst 1997, (Arapça), B4, 212 s. (5794)

RESAİLÜ İBNİ SEB’İN, Abdurrahman Bedevi, Darü’l-Mısriyye, Kahire 1956, B4, 380 s. (5376)

RESAİLÜ’L-HAMSE (BEŞ RİSALE) Muhammed Emin Akseki, İstanbul, A3, 84 s. (7805)

RESAİLÜ’L-İMTİHAN, İsmail b.Mustafa el-Gelenbevi, Matbaa-i Amire 1302, A4, 200 s. (6328)

RESEARCHERS LOGIQUES, Edmund Husserl, Paris 1972, 2 cilt, A4, 398 s. (1977)

RESEARCHES IN ASIA MINOR PONTUS AND ARMENIA, W.Hamilton, Londra 1842, 530 s. (1537)

RESEARCHES OF THE REV.E.SMITH AND REV H.G.O. DWIGHT IN ARMENIA, Eli Smith, New York 1833, 2 cilt, A4, 700 s. (1722)

RESEARCHES ON THE DANUBE AND THE ADRIATIC, A.A. Paton, cilt II, Leipzig 1861, B4, 400 s. (7604)

RESEAUXDES DIASPORAS THE NETWORKS OF DIASPORAS, Georges Prevelakis, Kıbrıs 1996, B4, 445 s. (1715)

RESIDENCE AT CONSTANTINOPLE, Robert Walsh, 1838, 980 s. (1040)

RESİMLERLE 93 HARBİ, 1877-78 TÜRK RUS SAVAŞI, Hayat Yayınları (6723)

RESİMLERLE HEYBELİADA, Nejat Gülen, İst, A3, 168 s. (5717)

RESİMLİ AFGANİSTAN SEYAHATİ (1306)

RESİMLİ ELİFBA, Mustafa Hamid, İst 1341, B4, 80 s. (7667)

RESİMLİ GAZETE, 26-52.sayılar, İst. 1307, A3, 332 s. (3562)

RESİMLİ GÜZEL ELİFBA, Mustafa Şefik, İst. 1341, B4, 68 s. (4352)

RESİMLİ İKTİSAD SALNAMESİ (1872-1926), Osm. dergi (1582)

RESİMLİ KAMUS-I OSMANİ, Ali Seydi, İst 1330, B4, 1133 s. (6684)

RESİMLİ KİTAP, 4.cilt, 19-24 sayıları, İst 1910, B4, 564 s. (7333)

RESİMLİ KİTAP, numara 10, cilt 2, 10 Temmuz 1325, müessis ve müdürü Ubeydullah Esad, 968. sayfadan 1068. sayfaya kadar, İst., B4 100 s. (7441)

RESİMLİ TÜRK PARALARI, B.Budak, 144 s. (1444)

RESİMLİ ÜNYE REHBERİ, A4, 82 s. (4532)

RESİMLİ ÜNYE REHBERİ, M.Bahattin, (albüm), İst, 82 s. (4694)

RESİMLİ VE HARİTALI COĞRAFYA-YI OSMANİ, 2. SENE, Safvet (Geylangil), İst. 1331, A3, 86 s. (3089)

RESİMLİ VE HARİTALI OSMANLI TARİHİ, Ahmed Rasim, cilt II, İst 1328-1326, A4, 489 s. (5246)

RESSAM ALİ RAZI BE’E GÖRE YARIM ASIR ÖNCE KAHVEHANELERİMİZ VE EŞYASI, Süheyl Ünver, İst. 1967, B4, 48 s. (4361)

RESSAM NAKŞİ, S.Ünver, İst., 1949 88 s. (1610)

REŞEHATU AYNÜ’L-HAYAT; HÜCCETÜ’L-BALİĞA, İSMAİL HAKKI, Rabıta ve İrade-i Cüziyye Hakkında İki Risale, Mevlana Halidi Bağdadi, (Osanlıca), İst 1291, B4, 544 s. (6215)

REŞEHATÜ AYNÜ’L-HAYAT, Fahreddin Ali Vaiz-i Kaşifi, (Farsça), baskı yeri ve tarihi yok, B4, (Ş.2536), 1.cilt 1-364 s.; 2.cilt 363-788 s. (5569)

REŞİT PAŞANIN HATIRALARI, neşreden Cevdet R. Yularkıran, İst 1939, A4, 164 s. (7008)

RETHINKING EARLY GREEK PHILOSOPHY, C.Osborne, New York 1987, A4, 392 s. (2751)

RETHINKING MODERNITY AND NATIONAL IDENTITIY IN TURKEY, S.Bozdoğan, Londra 1997, A4, 256 s. (2301)

RETHINKING WORLD HISTORY, M.G.S.Hodgson, Cambridge 1995, A4, 22+328 s. (2293)

RETURN OF CULTURE AND IDENTITY, Londra 1996, A4, 256 s. (1794)

REVIVAL OF ISLAM IN MODERN TURKEY, Uriel Heyd, Kudüs 1968, A4, 28 s. (5359)

REVKOMİC KRIMA, Simferopol (Akmescit) 1968, A4, 244 s. (2841)

REVOLUTION IN CONSTANTINOPLE AND TURKEY, W. M. Ramsey, 380 s. (1189)

REVOLUTION MILITAIRE DE 1960 EN TURQUIE, Ali Fuat Başgil, Geneve 1963, A4, 208 s. (5226)

REVOLUTIONS AND PROGRESS IN ECONOMIC KNOWLEDGE, T.W.Hutchinson, 1979, 372 s. (683)

REVOLUTIONS DE CONSTANTINOPLE (1807-1808), I-II, A.Juchereav de S.D, 644 s. (1054)

REVUE DE l’ORIENT CHRETIENNE, Paris 1986, cilt I, B4, 512 s., cilt II, B4, 464 s. (1982)

RİBAB-I ŞİKESTE, Tevfik Fikret, l327, 432 s. (665)

RIDE THROUGH ASIA MINOR AND ARMENIA, Henry C.Barkley, Londra 1891, A4, 363 s. (1699)

RIDE TO KHIVA, Fred Barnaby, Londra A4, 448 s. (1700)

RIGHTING A WRONG JAPANESE AMERICANS AND THE PASSAGE OF THE CIVIL LIBERTIES ACT 0F 1988, L.Hatamiya, 1988 275 s. (1568)

RİSALE I, El Kuşeyri Abdrülkerim bin Havazin, İst 1968, A4, 400 s. (7282)

RİSALE-İ BAHAİYYE, Tarik-i Nakşiyye Saliklerine Usul ve Adab Zikr-i Talim İçin Kaleme Alınmış Güzel Bir Kitaptır, İst 1306, A4, 202 s. (6382)

RİSALE-İ Fİ TAHKİK-İ İRADETİ’L-CÜZİYYE, Şeyh Halid El-Bağdadi, 1291, B4, 16 s. (3813)

RİSALE-İ HACAMAT VE DEVAÜ’L-EBDAN VE KELİMAT-I MERVİYYE VE AKAİDDEN BAHSEDEN HEYETÜ’L-İSLAM VE NETAYİC-İ İTİKADİYYE, 1300, Osmanlıca, A4, 56 s. (5808)

RİSALE-İ HAFAZA Lİ-AVRATİ’L-MÜSLİMİN, Mehmet Hulusi (Kızanlık muhaciri), Osmanlıca, 24 s. (7216)

RİSALE-İ İBN-İ KEMAL, 10 s. (4983)

RİSALE-İ İLE’L-HAİMİ’L-HAİFİ MİN LEVMETİ LAİM, Şeyh Mecmüddin Kübra, Farsca, İran 1364, B4, 140 s. (3015)

RİSALE-İ İSBATÜ’L-VACİB, Celaleddin Devvani, B4, 48 s. (3819)

RİSALE-İ KİBRİT-İ AHMER, Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1330, A4, 37 s. (7824)

RİSALE-İ KUDSİYYE TERCÜMESİ, Hace Mehmed Parsa, Abdullah Salahi-i Uşşaki, İst 1923, A4, 96 s. (7380)

RİSALE-İ KUREYŞİ, Abdülmelik Kureyşi, İst. 1980, B4, 464 s. (3573)

RİSALE-İ NASİHA-İ AYINTABİ, El-Hac Ahmed Efendi, Dersaadet 1291, A4, 52 s. (5339)

RİSALE-İ NUSRET EFENDİ, İstanbul el-Hac Ali Rıza Efendi Taş Destgahı, 1276, A4, 148 s. (3002)

RİSALE-İ TAAM, 1290 (1928)

RİSALE-İ VASİYYED VE MAĞFİRET, 1308, (Osmanlıca), 36 s. (7217)

RİSALETAN Fİ MUSTULAHİ’L-HADİS, Şerif Cürcani ve el-Kafiyeci, tahkik Dr. Ali Zevin, Arapça, 1. baskı, B4, 1407/1987, 208 s. (5489)

RİSALETÜ İSBATİ’L-VÜCUD, Celaleddin Devvani, B4, 48 s. (4356)

RİSALETÜ’L-FETHİYYE (Fİ’L-MUSİKA), Muhammed bin Abdülhamid el-Laziki, Kuveyt 1986, B4, 278 s. (4341)

RİSALETÜ’L-İMKAN, İsmail Gelenbevi, (Arapça), İst 1163, A4, 92 s. (5146)

RİSALETÜ’L-MÜNİRE, İbn-i Kemal, İst 1308, B4, 53 s.
NİHAYETÜ’L-İKTİDAR Lİ’L-EVLİYATÜ’L-KİBAR, Mehmed Fevzi, İst 1308, B4, 8 s. (7811)

RİSÂLETÜ’L-BESLEME, Hâdimî, H. 1303 İst., A4, 84 s. (Arapça) (4577)

RISE AND FALL OF THE MAN OF LETTERS, John Gross, New York 1970, A4, 340 s. (7478)

RISE OF EUROCENTRISM ANATOMY OF INTERPRETATION, Vassilis Lambrapaulos, New Jersey 1993, A4, 473 s. (1999)

RISE OF THE ENGLISH SHIPPING INDUSTRY, Ralph Davis, 1962, A4, 440 s. (6223)

RISE OF THE GREEK EPIC, Gilbert Murray, Oxford 1967, A4, 384 s. (5194)

RISE OF THE NEW PHYSICS, A.d’Abro, New York 1951, A4, 2 cilt, toplam 1020 s. (2218)

RISE OF THE OTTOMAN EMPIRE, Paul Wittek, 1958, 60 s. (658)

RISE OF THE OTTOMAN TURKS AND ITS HISTORICAL BACKROUND, W.L.Langer, Amerika 1932, A4, 50 s. (2773)

RISE OF TURKISH NATIONALISM (1876-1908), D.Kushner, Londra 1977, A4, 36 s. (2134)

RISK, UNCERTAINITY AND PROFIT, Frank H. Knight, Londra 1921, A4, 440 s. (6943)

RITES AND SYMBOLS OF INITIATION, Mircea Eliade, Kanada 1993, A4, 202 s. (5007)

RİTMI EVRAZİİ, L.N. Gumilev, 1993, A4, 576 s. (5447)

RIVAL EMPIRES 0F TRADE IN THE ORIENT. H.Furber, Minoseta 1976, 424 s. (1356)

RİYAZAT TASAVVUF, Seyyid Abdülhak, İst. 1341, 160 s. (1623)

RİYAZATÜ’N-NEFS, HAKİM ET-TİRMİZİ, NAHVÜ’L-KULÜB, El Kuşeyri, Beyrut 1423/2002, Arapça, B4, 80 s. (5753)

RİYAZÜ’S-SALİHİN MİN KELAMİ SEYYİDİ’L- MÜRSELİN, Yahya ed-Dımeşki, Beyrut 1423/2002, B4, 336 s. (5555)

RİZE İL YILLIĞI 1967, RİZE 1967, A3, 204 s. (5221)

RİZE KÜLTÜR, aylık dergi, sayı 1-11, A3, 284 s. (4433)

RİZE, ARTVİN VE KARS HAVALİSİ TÜRKÜ SAZ VE OYUNLARI HAKKINDA BAZI MALUMAT, A.Adnan Saygın, İst 1937, A4, 32 s. (4455)

RODOS TARİHİ, 1312 (1894), A4, 165 s. (2190)

RODOS VE İSTANKÖY ADALARINDA GÖMÜLÜ TARİHİ SİMALAR, Celaleddin Rodoslu, Ankara 1945 (3728)

ROI DU MONDE, R.Guenon, Paris 1958, A4, 100 s. (2365)

ROL’ İMMİGRATSİİ İ İSTORİİ OSMANSKOY İMPERİİ KANTSA 18.HAÇALA ZOV, Moskova 2000 (3732)

ROLAND BARTHES EUVRES COMPLETES; Seul
cilt I, 1942-1965, B4, 1612 s.;
cilt II, 1966-1973, B4, 1758 s.;
cilt III, 1974-1980, B4, 1374 s. (4024)

ROLE OF MATHEMATICS IN THE RISE OF SCIENCE, S.Bochner, New Jersey 1966, A4, 386 s. (2280)

ROLE OF MUSLIMS IN INDIAN POLITICS (1857-1947), Kamalesh Sharma, New Delhi 1985, A4, 308 s. (3416)

ROMA TARİHİNİN ANA HATLARI, Sabahat Atlan, İst 1970, B4, 182 s. (5734)

ROMALILARIN AZAMAT VE İNHİTATLARI HAKKINDA MÜLAHAZAT, mütercimi Ahmed Sâkî, İst. 1335, 152 s. (1897)

ROMAN HISTORICAL COINS, Clive Foss, Londra 1990, A4, 367 s. (7205)

ROMAN PROVINCIAL COINS, Kevin Butcher, Londra 1988, A4, 200 s. (7211)

ROMAN SANATI, Kleber Headens, İst 1953, A4, 96 s. (6633)

ROMANCA OF THE BOSPHORUS, D.L.Neave, 256 s. (457)

ROMANIA AND HUNGARY AT THE BEGINING OF 20th Century, Alexandru Ghişa, 2003, A4, 288 s. (4662)

ROMANTICISM IN PERSPECTIVE, L. R. Furst, New York A4, 366 s. (7674)

ROME, LA GRECE ET LES MONARCHIES HELLENISTIQUES, Maurice Holleaux, Paris 1969, B4, 392 s. (5269)

ROMEO AND JULIET, William Shakespeare, Londra 1996, A4, 304 s. (5420)

ROSKİE V GALLİPOLİ, Berlin 1923, A4, 488 s. (4813)

ROSSİA POL’ŞA PRİÇERNOMORYE V XX-XVIII v.v., B.A.Ribakova, Moskova 1979, A3, 176 s. (4146)

ROSSİYA İ ÇERKESİYA LUTORAYA POLOVİNO XVIII-XIX, Maykop 1995, A4, 304 s. (4848)

ROSSİYA İ KAVKAZ PERVOY TRETİ XIX ui, A. V. Fadeev, Moskova 1960, 312 s. (6751)

ROSSİYA İ TURTSİYA NA POROGE XX VEKA: NA PUTİ V YEVROPU İLİ V YEVRAZİYU?, Moskova 1997, A4, 112 s. (2845)

ROSSİYA TURTSİYA NA POROGE XXI VEKA; NA PUTİ V YEVREROPO İLİ V. YEVRAZİYU, İ.Kobrinskoy, Moskova 1997, A4, 112 s. (2643)

RUBAB, (Osm., dergi), M.C.Nadir. (1637)

RUBAİLER, Mevlana, Ankara 1971, A4, 172 s. (7283)

RUBAİYAT-I ÖMER HAYYAM, Rıza Tevfik (Bölükbaşı), İst 1346-1927, B4, 352 s. (7359)

RUH ve MANA (MANEVÎ NEFS) METAFİZİĞİ KONTRA “NIETZSCHE” VE KOZMOLOJİK NİHİLİZM, Dr. Orhan Münir Çağıl, İst. 1978,A4, 206 s. (4546)

RUH, ES-SEYYİD ABDÜLHALİM RİSALESİ, B4, 88 s. (7492)

RUHİYYAT DERSLERİ, E.Rayo, çev. Mehmed Ali Ayni, İst. 1331, B4, 506 s. (3521)

RUHU’L-MECELLE 8 cilt, Reşit Paşa, 2240 s. (1504)

RUHÜ’L-MESNEVİ, İsmail Hakkı Bursevi, B4, 1. cilt 540 s.; 2. cilt 600 s.(6472)

RUKOVODSTVO DLYA OBUÇENİYA, KRIMSKO TATARSKOMU YAZIKU, A.Odabaşı, Simferopol 1924, A4, 108 s. (3826)

RULE OF PROPERTY FOR BENGAL, Londra 1996, A4, 264 s. (3458)

RUMELİ’DE YÖRÜKLER TATARLAR VE EVLAD-I FATİHAN, M.T.Gökbilgin, İst. 1957, 378 s. (643)

RUMELİ’DE TÜRK KÜLTÜRÜ, İsmail Eren, İst 1970, A4, 40 s. (5971)

RUMI POET AND MYSTIC (1207-1273), Reynold A.Nicholson, Londra 1950, A4, 195 s. (1711)

RUMI, LA CONNAISSANCE ET LE SECRET, Michel Random, Paris 1979, A4, 226 s. (1818)

RUMOR OF ANGELS, P.L.Berger, New York 1970, A4, 11+103 s. (2325)

RUMUZAT-I SEMANİYE, Bediüzzaman Said-i Nursi, (yazma) B4, 120 s. (2964)

RUMUZÜ’L-EHADİS ALA-TERTİB-İ HURUFÜ’L-HECA SEBATU AKSAM, Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi, (Arapça), İst 1326, A3, 580 s.(6471)

RUS JAPON HARBİNDEN ALINAN MADDİ VE MANEVİ DERSLER VE JAPONLARIN ESBAB-I MUZAFFERİYETİ, Pertev, Dersaadet 1329, A4, 140 s. (4999)

RUS KARADENİZ FİLOSU TARİHİ, Mozgfesky, İst 1935, A4, 58 s. (5890)

RUS-JAPON HARBİNDEN ALINAN MADDİ VE MANEVİ DERSLERVE JAPONLARIN ESBAB-I MUZAFFERİYETİ, İst. 1329, A4, 150 s. (2521)

RUSCA LUGAT, Moskova 1978, 228 s. (222)

RUSCUK AYANI MUSTAFA PAŞA’NIN HAYATI VE KAHRAMANLIKLARI, Kalost Arapyan, Ankara 1943, B4, 26 s. (6163)

RUSÇA ÖZBEKÇE SÖZLÜK (Kiril alfabesi), 640 s. (1278)

RUSKAYA VOYNA STOLETNİY İSTORİOGRAFİÇESKİY OPIT OSMISLENİYA KRIMSKOY KAMPANİİ, Moskova 2002, A4, 276 s. (6290)

RUSKİE PEDAGOGİ TATARİİ, Y.İ.Hanbikov, Kazan 1968, A4, 136 s. (3074)

RUSKİY YAZIK OLYA, STUDENTOV INESTRANTSEV, N.K.Benediktova, Moskova 1997, A4, 448 s. (5291)

RUSKO MUSLUMANSTUD, Simperefol 1881, 46 s. (571)

RUSSE, (MANUEL DE LANGUE RUSSE), Nina Potapova, Moskova, A4, 672 s. (2484)

RUSSIA AND AZERBAIJAN, T.Swietochowski, 1995, 320 s. (1268)

RUSSIA AND BRITAIN IN PERSlA 1864-19l4, A STUDY IN IMPERIALISM. Firuz Kalemzadeh, 1968, 720 s. (1264)

RUSSIA AND THE BALKANS 1870-1880, B.H.Summer, I937, 742 s. (876)

RUSSIA AND TURKEY 1677-1681, THE TREATY OF BAKHCISARAI, C.Bukford O’Brien, A3, 12 s. (4135)

RUSSIA AT THE DAWN OF THE MODERN AGE, George Vernadsky, İng., Yale University Press, 1959, X+3347+V s. ve harita (3355)

RUSSIA ON THE BLACK SEA AND SEA OF AZOF, H.D. Seymour M.P., Londra 1855, B4, 416 s. (7603)

RUSSIA THE ROOTS OF CONFRONTATION, R.V.Daniels, l985, 416 s. (1231)

RUSSIA’S FIRST “ORIENT” CHARACTERIZING THE CRIMEA IN 1787, Sarah Dickinson, A3, 24 s. (7088)

RUSSIAN ADVANCE, Albert J. Beveridge, Londra 1904, A4, 500 s. (6367)

RUSSIAN ANNEXATION OF THE CRIMEA (1772-1781), Alan Fisher, 192 s. (1162)

RUSSIAN CHURCH AND RUSSIAN DISSENT, A.F.Heard, New York 1887, 336 s. (1617)

RUSSIAN COMMERCIAL CORRESPONDENCE, A.K.Demidova, l993, 340 s. (1003)

RUSSIAN CONQUEST OF THE CAUCASUS, John Baddeley, England 1999, A4, 536 s. (5028)

RUSSIAN DIPLOMACY, P.E.Mosely, Cambridge 1934, A4, 188 s. (4732)

RUSSIAN JOURNEY, E.D.Proctor, Boston 1873, A4, 324 s. (3726)

RUSSIAN JOURNEY, Edna Dane Proctor, Boston 1872, A4, 348 s.(6474)

RUSSIAN NATIONALIST SPECTRUM TODAY; TRENDS AND MOVEMENTS, John B.Dunlop, B4, 12 s. (4121)

RUSSIAN POLICY AND THE EMIGRATION OF THE CRIMEAN TATARS TO THE OTTOMAN EMPIRE 1854-1862, Mark Pinson, İst. 1972, B4, 40 s. (4268)

RUSSIAN PRESENCE IN SYRIA AND PALESTINE (1843-1914), Derek Hopwood, Londra 1969, A4, 245 s. (1744)

RUSSIAN SUPREMACY IN CENTRAL ASIA, M.Abdülwal, 1900, 72 s. (703)

RUSSIAN WAR 1854 – 55 BALTIC AND BLACK SEA, A.C.Dewar, A4; cilt I, 448 s.; cilt II, 492 s. (4460)

RUSSKAGO VOSTAÇNEYE SAPLAŞERİE MİSLİZAMITKİ PEJELANİYA, İsmaila Gasprinskage, Bahçesaray 1896, A4, 20 s. (4803)

RUSSKİE PREDSTOVİTELİ V TSAR’GRAD 1496-1891, St.Petersburg 1891, A4, 74 s. (4829)

RUSSKİE V’GALLİPOLİ, Berlin 1923, A4, 496 s. (3177)

RUSSKİYE İNORODTS’ İ İNORODÇESKAYA MİSSİYA, P.Luppov, Kazan 1905, B4, 36 s. (3798)

RUSSKO – ANGLİSKİP OTNOŞENİGA PROBLEM SREDİZEMNOMOR’YA (1798 – 1807), A. M. Stanislavskaya, Moskova 1968, A4, 504 s. (6771)

RUSSKO – İNOREDÇESKİYE ŞKOLI SİSTEMI N.İ.İLMİNSKOGO, m.Miropiyev, St.Petersburg 1908, B4, 32 s. (4095)

RUSSKO –NOGAYSKİY SLOVAR, (Rusça Nogayca Sözlük), red.N.A.Baskakova, Moskova 1956, A4, 736 s. (5857)

RUSSKOYE NASELENİYE BESSERABIY İ LEVOBEREJNOGO PODNESTROVYA V KONTSE XVIII-XIX, V.İ.A.Antsupov, (Rusca), Kişinev 1996, A4, 256 s. (2674)

RUSSlAN CHURCH AND RUSSIAN DISSENT, A.F.Heard, New York 1887, 332 s. (1538)

RUSSO – TURKISH CAMPAIGNS OF 1828 AND 1829, Colonel Chesney RA. DCL.FRS., New York 1854, B4, 364 s. (6262)

RUSYA KOMÜNİST (BOLŞEVİK) FIRKASININ TARİHİ, K.Zinoviyev, Baku 1924, (Osm), A4, 224 s. (2193)

RUSYA TARİHİ, A.M.Ataç, Ankara 1952, B4, 282 s. (4780)

RUSYA’DA MÜSLÜMANLAR YAHUT TATAR AKVAMININ TARİHÇESİ, 1900, 88 s. (1118)

RUSYA’DAKİ SİYASİ FIRKALAR VE ONLARIN PROGRAMLARI, V.Savlef, Akmescid 1917, A4, 127 s. (2405)

RUSYA’DAKİ USERAMIZ HAKKINDA MALUMAT, A4, 34 s. (2639)

RUSYA’DA MİLLİ TÜRK MEKTEPLERİNİN ISLAHI VE USUL-İ SARFİYYENİN İNTİŞARI, Bahçesaray 1912, A4, 20 s. (4856)

RUŞEN EŞREF ÜNAYDIN ARŞİVİ, İst 1958, A4, 84 s. (7040)

RUŞENİ’NİN RÜYASI, Ruşeni Bey, Tahran 1334, A4, 54 s. (2541)

RÜBAYİLER, Ömer Hayyam, 2. baskı, İst 1926, A4, 454 s. (5961)

RÜSUMAT SALNAMESİ, İst. 1330, B4, 266 s. (2490)

RÜYADA, Terakki ve Medeniyet-i İslamiyye’yi Rü’yet, Molla Davudzade Mustafa Nazım, İst 1329, B4, 194 s. (7460)

RÜZGAR – FIKRALAR VE HİKAYELER, Fahri Celal Göktulga, İst 1955, A4, 128 s. (5966)

SA’Y U AMEL, İctimaî, Sınaî, Ticarî gazetedir, 1(9 Kanun-ı evvel 1326-7(10 Mart 1327), A3 (3009)

SAADET (Gazete), Ahmed Fethi, 15 Teşrin-i evvel?, A3 (3232)

SABATAY SEVİ, İ.A.Gövsa, 132 s. (780)

SABİH, M.K.İnal, Selanik l316, 272 s. (1492)

SAD AND CURIOUS STORY OF KARASS 1802-35, M.V.Jones, Oxford 1975, A3, 36 s. (4131)

SADİ GÜLİSTAN, Osmanlıca, B4, 232 s. (7709)

SADIKLARLA DİNSİZLERİN ÇEŞİTLİ MEZHEPLERİ, Y.Kutluay, Ank. 1962 (225)

SADR-I SABIK SAİD PAŞA’NIN GAZETELERLE NEŞRETTİĞİ MEKTUPLARIN SURETLERİDİR, SENE 1908/1324, İst 1908, A4, 108 s. (5453)

SADRİDDİN AYNİY, ESERLERİ, 1.cilt, Taşkent 1963, A4, 358 s. (4822)

SAFAHAT, YEDİNCİ KİTAP (GÖLGELER), Mehmed Akif, Mısır 1356 (1933), A4, 96 s. (6037)

SAFEVİ DEVLETİNİN KURULUŞU VE GELİŞMESİNDE ANADOLU TÜRKLERİNİN ROLİ, F.Sümer, Ank. 1976, 280 s. (404)

SAFRANBOLU HALK BİLGİSl, Uğurol Barlas, 1982, 96 s. (933)

SAĞMAN TECVİDİ, Ali Rıza Sağman, İst. 1958, B4, 47 s. (4220)

SAHAİFÜ’L-İLAHİYYE, Şemsüddin es Semerkandi, Küveyt 1405/1985, Arapça, B4, 520 s. (6196)

SAHAİFÜL-AHBAR, 3 CİLT, Dersaadet 1285, B4, 750 s. (2510)

SAHİBİNİN SESİ PLAKLARI KLASİK ESERLER LİSTESİ
2 – A4 – 36 s.
3 – A4 – 24 s. İst 1930
4 – A4 – 100 s. İst
5 – A4 – 112 s. İst 1932
6 – A4 – 192 s. İst 1935
7 – A4 – 192 s. İst
8 – A4 – 152 s. İst (7747)

SAHİBİNİN SESİ TÜRKÇE PLAKLARI KATALOGU, 1947-1948, İst., A4, 156 s. (7686)

SAHİBİNİN SESİ, Münir Nureddin Bey’in Plakları Listesi, İstanbul, A4, 20 s. (7807)

SAHİBİNİN SESİ, Nebile Hanım’ın  Plakları Listesi, İstanbul, A4, 16 s. (7808)

SAHİBİNİN SESİ, Nezihe Hanım’ın Plakları Listesi, İstanbul, A4, 16 s. (7806)

SAHIH AL-BUKHARİ, The Early Years of Islam, Muhammad Asad, 1981, A3, 322 s. (3055)

SAHİH-İ BUHARİ MUHTASARI, TECRİD-İ SARİH TERCÜMESİ, cilt 1, İst 1928/1346, (eski yazı), B4, 492 s. (7552)

SAHNEMİZİN DEĞERLERİ, I-II, A.Madat, I943, 224 s. (1283)

SAHTE NİŞANLI, Kemaleddin, İst. 1340, A4, 32 s. (3090)

SAHTECİLİKLER VE GİZLİ MÜREKKEP YAZILAR VE ARAMA YOLLARI, Celal Sahir Boran, İst. 1949, A4, 270 s. (2221)

SAİD HALİM VE MEHMED TALAT PAŞALAR KABİNELERİNİN DİVAN-I ALİ’YE SEVKLERİ HAKKINDA, İst. 1334, A3, 360 s. (2495)

SAİD PAŞA’NIN HATIRASI, İst. 1328(1912), c.I 620 s.; c.II 4I6 s.; c.III 488 s. (42)

SAİKA-İ ZAFER, Hüseyin Hüsnü, İst 1292, A4, 136 s. (5460)

SAINTS DES DERVICHES TOURNEURS, Huart, Plaris 1922; I.cilt, A4, 400 s.; II.cilt, A4, 450 s. (1988)

SALAH AD-DİN İ MAMLYUKI, L.A.Semernova, Moskova 1966, A4, 216 s. (6798)

SALAMON FIKRALARI, Adnan Şakrak, İst. 1985, A4, 96 s. (3978)

SALAMON’UN FIKRALARI, 24 s. (1082)

SALAMONUN HİKAYELERİ, 64 s. (1089)

SALAT-I ALE’N-NEBİYY (S.A.V.) AHKAMUHA, FEZAİLÜHA, FEVAİDÜHA, Abdullah Siraceddin, Şam 1410/1990, Arapça, B4, 264 s. (6197)

SALNAME 1288, (1299)

SALNAME-İ BAĞDAD 1299, neşr. Said, 197 s. (1906)

SALNAME-İ BAĞDAD 1300, neşr. Mustafa Zihni, 288 s. (1907)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1263 (1847), A4, 176 s. (3880)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1264 (1848), A4, 242 s. (3881)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1265 (1849), A4, 128 s. (3882)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1266 (1850), A4, 96 s. (3883)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1267 (1851), A4, 98 s. (3884)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1268 (1852), A4, 98 s. (3885)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1269 (1853), A4, 112 s. (3886)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1270 (1854), A4, 120 s. (3887)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1271 (1855), A4, 118 s. (3888)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1272 (1856), A4, 130 s. (3889)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1273 (1857), A4, 136 s. (3890)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1274 (1858), A4, 164 s. (3891)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1275 (1859), A4, 155 s. (3892)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1276 (1860), A4, 155 s. (3893)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1277 (1861), A4, 160 s. (3894)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1278 (1861), A4, 160 s. (3895)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1279 (1862), A4, 168 s. (3896)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1280 (1863), A4, 193 s. (3897)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1281 (1864), A4, 196 s. (3898)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1282 (1865), A4, 188 s. (3899)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1283 (1867), A4, 178 s. (3900)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1284 (1867), A4, 192 s. (3901)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1285 (1868), A4, 194 s. (3902)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1286 (1869), A4, 176 s. (3903)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1287 (1870), A4, 228 s. (3904)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1288 (1871), A4, 258 s. (3905)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1289 (1872), A4, 260 s. (3906)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1290 (1873), A4, 258 s. (3907)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1291 (1874), A4, 260 s. (3908)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1292 (1875), A4, 258 s. (3909)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1293 (1876), A4, 256 s. (3910)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1294 (1877), A4, 678 s. (3911)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1295 (1878), A4, 496 s. (3912)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1296 (1879), A4, 344 s. (3913)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1297 (1880), A4, 524 s. (3914)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1298 (1881), A4, 522 s. (3915)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1299 (1882), A4, 428 s. (3916)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1300 (1883), A4, 420 s. (3917)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1301 (1887), A4, 624 s. (3918)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1302 (1885), A4, 644 s. (3934)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1303 (1886), A4, 530 s. (3935)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1304 (1887), A4, 680 s. (3936)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1305 (1888), A4, 388 s. (3937)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1306 (1889), A4, 800 s. (3938)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1307 (1890), A4, 904 s. (3939)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1308 (1891), A4, 900 s. (3940)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1309 (1891), A4, 928 s. (3992)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1310 (1892), A4, 950 s. (3993)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1311 (1893), A4, 974 s. (3994)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1312 (1894), A4, 998 s. (3995)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1313 (1895), A4, 1050 s. (3996)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1314 (1896), A4, 1050 s. (3997)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1315 (1897), A4, 928 s. (3998)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1316 (1898), A4, 790 s. (3999)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1317, Dersaadet 1315, A4, 771 s. (7768)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE, 1321, Dersaadet 1319, A4, 956 s. (7770)

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYYE, 1319 Sene-i Hicriyyesine Mahsus, (1901), İst 1917 (1901), A4, 876 s. (7851)

SALNAME-İ EBÜZZİYA, 1879, 200 s. (1090)

SALNAME-İ GİRİT, 1310, B4, 264 s. (6948)

SALNAME-İ MAARİF, İst. 1318, A4, 672 s. (4075)

SALNAME-İ NEZARET-İ MAARİF-İ UMUMİYE, 1316 (1898), A4, 1268 s. (3941)

SALNAME-İ NEZARET-İ MAARİF-İ UMUMİYE, 1317 (1899), A4, 1504 s. (3942)

SALNAME-İ NEZARET-İ MAARİF-İ UMUMİYE, 1318 (1900), A4, 1688 s. (3943)

SALNAME-İ NEZARET-İ MAARİF-İ UMUMİYE, 1319 (1901), A4, 1004 s. (3944)

SALNAME-İ NEZARET-İ MAARİF-İ UMUMİYE, 1321/1903, İST. 1321, 740 S. (1908)

SALNAME-İ TRABZON, Trabzon 1311, A4, 336 s. (4850)

SALNAME-İ VİLAYET-İ BASRA, 1318 SENE-İ HİCRİYESİNE MAHSUS, Babanzade Muhammed Necib (mürettibi), Basra 1319, A4, 291 s. (3114)

SALNAME-İ VİLAYET-İ BASRA, 1318 SENE-İ HİCRİYESİNE MAHSUS, defa 4, Mürettib Babanzade Muhammed Necib, B4, 180 s. (2174)

SALNAME-İ VİLAYET-İ BEYRUT, 1324 SENE-İ HİCRİYESİNE MAHSUSTUR, Beyrut 1324, A4, 261 s. (4323)

SALNAME-İ VİLAYET-İ BOSNA, 1284, 112 s. (1101)

SALNAME-İ VİLAYET-İ DİYARBEKİR, 1287 (1870), A4, 143 s. (7312)

SALNAME-İ VİLAYET-İ DİYARBEKİR, 1291 (1874), A4, 280 s. (7310)

SALNAME-İ VİLAYET-İ DİYARBEKİR, 1292 (1875), A4, 284 s. (7313)

SALNAME-İ VİLAYET-İ DİYARBEKİR, 1312 (1894), A4, 238 s. (7311)

SALNAME-İ YANYA, 1308, A4, 362 s. (6949)

SAMARKENDSKİE DOKUMENTİ XV – XVI VU (O ULADENİYAH), HODCİ AHRARA U SREDNEY AZİİ İ AFGANİSTANE, Moskova 1974, B4, 632 s. (6092)

SAMMLUNG UIGURISSCHER KONTRAKTE, Nobuo Yamada, Osaka 1993, B4; cilt I 624 s.; cilt II 344 s.; cilt III 184 s. (4207)

SAMODERJAVİE İ TRADİTSİONNİE SKOLL BAŞKİR; TATAR U NAÇALE XX. VEKA (1900-1917 gg), M.N.Farşatov, Ufa 2000, A4, 260 s. (4826)

SAMS AL HUSN, Hans Robert Roemer, Wiesbaden 1956, B4, 328 s. (5952)

SANAT VE EDEBİYATTA CANİLER, Enrico Ferri, İstanbul A4, 272 s. (6117)

SANATA DAİR, H.Z.Uşaklıgil, İst. 1938, A4, 860 s. (3550)

SANGLAX A PERNSIAN GUIDE TO THE TURKISH LANGUAGE, Muhammed Mehdi Xon, Londra 1960, 482 s. (255)

SANGLAX TURKISH – PERSIAN DICTIONARY FROM 12th CENTURY HEJRI (18 A.C.), Mirza Mehdi Astarabadi, Tahran, A4, 280 s. (4711)

SANİHATÜ’L-ARAB, çev.Muallim Naci, İst. 1304, A4, 448 s. (3834)

SARF VE NAHİV ŞERHİ, İst 1304, B4, 112 s. (7579)

SARF-I OSMANİ, MEKATİTB-İ RÜŞDİYE VE İDADİYE MAHSUS, B.Zeki, İst 1310, 160 s. (5128)

SARI UYGURLAR VE KANSU BÖLGESİ KABİLELERİ, Gülçin Çandarlıoğlu, İst 1967, A4, 196 s. (7189)

SARI YAPRAKLAR, Ali Sadri, İst 1337, A4, 124 s. (7792)

SARMANIN MASALLLARI, Marcel Ayme, (Kurt, Öküzler, Bodur Kara Horoz, Köpek, Fil Kötü Kaz, Ördek ile Pars, Koç ile Doğan), çev. Nurullah Ataç, İst. 1941, B4, 324 s. (3845)

SARMATİ SEVERO-VOSTOÇNOGO KAVKAZA, V.B. Vinogradov, Grozniy 1963, A4, 224 s. (6769)

SARUHAN’DA YÖRÜK VE TÜRKMENLER, İbrahim Gökçen, İst. 1946, 104 s. (53)

SARUHANOĞULLARI VE ESERLERİNE DAİR VESİKALAR, I-II, Çağatay Uluçay İst. 1946, 406 s. (57)

SAVABU’L-KELAM Fİ AKAİDİ’L-İSLAM, Babanzade Mustafa Zihni Paşa, İst. 1327, A4, 363 s. (3095)

SAVÂBU’L –KELÂM FÎ-AKÂİDİ’L-İSLAM, Mustafa Zihni, H. 1327 İst., A4, 364 s. (4562)

SAYLANMA ESERLER, Atilla Rasih, Kazan 2003, A4, 480 s. (7467)

SAYYID JAMALADDIN AL-AFGANI, N.Keddie, Londra 1972, 496 s. (1473)

SBORNİK DOKUMENTOU PO İSTORİİ KRIMSKO-TATARSKAGO ZEMLEVLADNİGO, O.Laskov, Simferopol 1897, A4, 312 s. (4817)

SBORNİK MATERİALOV 1-Y NAUÇNE-PRAKTİÇESKOY KONGERENTSİİ NA TEMU İSTORİYA GORSHİH NERACKV KAVKAZA (1917-20), Mahaçkale 1992, A4, 88 s. (3703)

SBORNİK MATERİALOV PO İSTORİİ OSETİN, KAVKAZA İ NARODOV EGO, New York 1966, A3, 44 s. (6814)

SBORNİK MATERİALOV PO İSTORİİ OSETİN, KAVKAZA İ NARODOV EGO, New York 1966, A3, 46 s. (6815)

SBORNİK NAUÇNIH RABOT ASPİRANTOV, Suhumi 1967, B4, 300 s. (6739)

SBORNİK STATEY DO İSTORİİ ADİGEY (SOVETSKİY PERMAD), Maykop 1967, A4, 416 s. (6762)

SCENES FROM THE EAST, Armin Vambery, Budapeşte 1974, 400 s. (1402)

SCHOLARS, SAINTS AND SUFIS, (Muslim Religous Institutions in the Middle East Since 1500), N.R.Keddie, Londra 1972, 416 s. (764) (848)

SCHOLIA VETERA IN HESIODI OPERA ET DIES, Augustinus Pertusi, Milano 1955, B4, 552 s. (6398)

SCHOOLING IN CAPITALIST AMERICA, S.Bowles – H.Gintis, New York 1976, A4, 352 s. (6005)

SCHOTLANSKAYA – KOLONIA, Gordon Stewart, B4, 8 s. (4113)

SCHRIFTREFORM UND SCHRIFTLOECHSEL BEI DEN MUSLIMISCHEN RUSSLAN UN SOWYET TÜRKEN (1850-1937), I.Baldauf, B4, 830 s. (2874)

SCHRÜLLER ZUR TÜRKİSCHEN KONVERLATİONS-GARAMMATİK, Henry Dehlitschka, Beiderber 1897, A4, 131 s. (4242)

SCIENCE AND HYPOTHESIS, H. Poincare, J. Larmor, Londra 1905, A4, 284 s. (7200)

SCIENCE AND THE MODERN WORLD, Alfred North Whitehead, New York 1964, A4, 212 s. (5212)

SCIENCE AWAKENING, B.L.Van Der Waerden, Graningen 1954, A4, 306 s. (2269)

SCIENCE BOOK OF THE HUMAN BODY, E.Sproul, New York 1955, A4, 256 s. (2162)

SCIENCE DE LA LOGIQUE, G.W.F. Hegel, Paris 1947, I.cilt 448 s., II. cilt 532 s. (7099)

SCIENCE OF EMPIRE, Zahir Baber, New York 1996, A4, 312 s. (3457)

SCIENCE OF MECHANICS, E.M.Paperback, 1974, 666 s. (725)

SCOPE AND METHOD OF POLITlCAL ECONOMY, J.N.Keynes, Londra 1930, 384 s. (1348)

SCOTS IN THE CAUCASUS A CURIUOUS MISSIONARY ENTERPRISE, J.H.Baxter, Edinburg 1931, A4, 12 s. (4868)

SCOTS IN THE CAUSCASUS, J.H.Baxter, A4, 12 s. (4862)

SCOTTISH MISSIONARY IN THE CAUCASUS; HENRY BRUNTON, P.E.H.Hair, A3, 12 s. (4133)

SEBZE HAŞERE VE HASTALIKLARI, Mehmet Gübelez, İzmir 1950, B4, 184 s. (7594)

SECERE-İ TÜRKİ, Abulgazi Bahadır Han, Ahmet Vefik Paşa, 152 s. (1115)

SECOND TREATISE OF CIVIL GOVERNMENT AND A LETTER CONCERNING TOLERATION, John Locke, Oxford 1946, A4, 208 s. (3982)

SECRET DE LA LONGEVITE Mirza Rıza Khan, Constantinople 1903, A4, 96 s. (2867)

SECRETS OF THE BOSPHORUS, H.Morgenthau, Constantinople 1913-1916, Londra 1918, B4, 288 s. (3064)

SEÇME YAZILAR, Y.Kadri, F.Rıfkı, R.Eşref, İst. 1928, A4, 256 s. (3568)

SEDAT SİMAVİ, Muzaffer Gökman, İst 1970, B4, 518 s.(6513)

SEFERNAME, Nasır-ı Hüsrev, (Farsça), İntişarat-ı Züvvar, Tahran 1375, 442 s. (5572)

SEFİNETÜL-VÜZERA, Kazasker Mehmed Hafid, İst. 1952, A4, 88 s. (3484)

SEFİRLER VE ŞEHBENDERLER, KISM-I EVVEL; HUKUK VEZAİF, KISM-I SANİ; FIKARAT VE LETAİF, Said Bey, Kostantiniyye 1307, A4, 88 s. (5520)

SEHIR-EDDIN’S GESCHICTE VON TATARISTAN RUJAN UND MASANDERAN, Bernhard Dorn, St.Petersburg 1850, B4, 688 s. (5695)

SEIEBEN JAHNE IN ALEPPO (1656-1663), A.Tietze, Viyana 1980, A4, 194 s. (2855)

SEIN UND ZEIT, Martin Heidegger, Tübingen 1986, A4, 458 s. (3050)

SEIN, WAHRHEIT, WELT, E.Fink, Paris 1958, A4, 164 s. (2865)

SEJX SULEYMAN EFENDI’S CAGATAJ – OSMANISCHES WÖRTERBUCH, Ignaz Kunos, Budapeşte 1902, B4, 205 s. (7080)

SELAMET-İ UMUMİYE, sahib-i imtiyaz Mustafa Remzi, müdir-i mesulü M.Münir Feridun, nr.1, 4-5, 13-14 (20 Mayıs 1326-22 Temmuz 1326), A3 (3123)

SELAMET, Dinî, İlmî, Ahlakî, Siyasî Haftalık Mecmua, Ömer Rıza Doğrul, 23 Mayıs 1947 – 2 Kasım 1949, (1-104), A3, 104 x 16 s. (2214)

SELANİKİ, Ahmet Refik. (141)

SELÇUK BÜYÜKLERİNDEN CELALÜDDİN KARATAY, M.F.Uğur, M.M.Kara, Konya 1945, A3, 130 s. (2726)

SELECTED PHILOSOPHICAL ESSAYS, David R. Lechterman, Evanston 1973, A4, 404 s. (6855)

SELECTIONS FROM THE PRISON NOTEBOOKS, Antonio Gramsci, Londra 1971, A4, 508 s. (4916)

SELİM-İ SALİS VE NAPOLYON (NAPOLYON’UN ŞAHSİYETİ), Sebastiyani ve Gordon, Deriyo, Dersaadet 1329, B4, 416 s. (5195)

SELJUK VEZIRATE A STUDY OF CIVIL ADMINISTRATION (1055-1194) C.L.Klausner, Amerika 1973, A4, 154 s. (2877)

SELSKAGA V KRIMSKOMİ HMSTV, O.Laşkova, Simferopol 1987, A4, 68 s. (4837)

SELÜLOZ VE KAĞIT, SELÜLOZ SANAYİİNDE MÜSTAHLİK DEĞİL MÜSTAHSİL OLMALIYIZ, Kağıt Mühendisi Kimyager Mehmed Ali, İst 1928, A4, 43 s. (5451)

SEMADA BİR POLİS HAFİYYESİ (Alman Polis Hafiyyesi Gık Tam), İst. tarihsiz, Osm. 26 s. (3328)

SEMANTICS AND THE PHILOSOPHY OF LANGUAGE, Leonard Linsky, Chicago 1970, A4, 256 s. (3651)

SEMERKAND EPİGRAFİSİ (KİRİL), N.Dodxudoeua, 408 s. (1600)

SEMİ PLANET (İSTORİO KRİMSKİH HANOV) Seyida Muhammeda Rizi, (Rusca) Kazan 1832, A4, 378 s. (2664)

SEMINAIRE, Jacques Lacan, Paris 1975, A4, 194 s. (5183)

SENARYO TEKNİĞİ (TEORİSİ VE PRATİĞİ), Muzaffer Gökman, Son Havadis Matbaası, Ankara, A4, 212 s. (7227)

SENE-İ MALİYE’NİN HİCRİ SENE-İ ŞEMSİYE İLE İSTİBDALİNE DAİR, Gazi Ahmed Muhtar Paşa, İst 1328, A4, 28 s. (5477)

SENE-İ MER’İYE HAKKINDA MÜTALAAT, Müşir Ahmed Şakir Paşa, İst 1308, 100 s. (4898)

SENECA, MORAL ESSAYS, John W. Basure, Great Britain 1963, A4, 462 s.(6506)

SENEDAT-I ADİYYE, A4, 172 s. (5990)

SENG-LAH LUGAT-I NEVAİ, Mirza Mehdi Muhammed Han, Yayınlayan Besim Atalay, İst 1950, B4, 184 s. (6946)

SENS DU MOT QELOS CHEZ PLATON,J. Van Camp, P.Cahart, 1956, 28O s. (1666)

SENST ET NON-SENS, Maurice Merleau – Ponty, Paris 1948, A4, 384 s. (5255)

SERABI ÖMRÜM, Rıza Tevfik. 1949, 514 s. (113)

SERAIRÜ’L-KURAN Fİ TEKVİN VE İFNA VE İADETÜ’L EKVAN, Gazi Ahmet Muhtar paşa, 1336(1920), 96 s. (1097)

SERDENGEÇTİ, Aylık dergi, 33 sayı, Nisan 1947 – Şubat 1962 (2139)

SERENCAM, divan, 1339, A4, 16 s. (5457)

SEREPTA, Saratov 1995, A4, 96 s. (3724)

SERGE LECLAIRE DE MASQUER LE REEL, S.Leclaire, Paris 1971, A4, 198 s. (2378)

SERGÜZEŞT-İ SAMİ PAŞAZADE SEZAİ, Orhaniye Mat., İst 1340/1924, (Osm.), 128 s. (7160)

SERMAYE HAREKETİ, Hamit Tahsin, Remzi Saka, İst. 1930, A4, 565 s. (4392)

SERMON, PREACHED BEFORE THE EDINBURGH MISSIONARY SOCIETY, George Lawson, Walker and Greig, Edinburgh 1808, 64 s. (3350)

SERVET, 159 (9 Haziran 1309 – 189 (25 Eylül 1309), 30 sayı, Osmanlıca, B4, 480 s. (4598)

SES SANATKARLARIMIZ KILAVUZU, Ahmet Otrakçıoğlu, Kerkük 1964, A4, 80 s. (4505)

SEVDALI KIZ VE POLİS HAFİYYESİ, müt. Avanzade M.Süleyman, İst. 1335, Osm., 26 s. (3329)

SEVENNIY KAVKAZ KAK ZARAUNİTSA SSSR, Ramazan Traho, Moskova 1955, A4, 80 s. (6790)

SEVERNİY KAVKAZ KAK ZDRAVNİTSA SSSR, R. Trahg, Münih 1953, B4, 76 s. (6777)

SEVERNOM KAVKAZ, İ. Tikhonov, Nalçik 1960, A4, 72 s. (6802)

SEYAHAT HATIRALARI , Doktor Şerafeddin Mağmumi, Kahire 1909, A4, 308 s. (2426)

SEYAHAT JURNALİ, 200 s. (1158)

SEYAHAT-İ KÜBRA, Süleyman Şükri, 1907, B4, 610 s. (6116)

SEYAHAT-İ KÜBRA, SÜLEYMAN ŞÜKRÜ KARÇINZADE, Abdurreşid İbrahimov, Petersburg 1907/1325, 608 s. (5232)

SEYAHAT, (Osm.), 1311, A4, 232 s. (2611)

SEYAHATLERİM, Ali Suad, İst. 1332, A4, 332 s. (2609)

SEYAHATNAME 1909, Astarhan 1911, A4, 44 s. (Arap Harfleriyle Tatarca) (4587)

SEYAHATNAME-İ İBNİ BATUTA, Mehmet Şerif Paşa, 2 cilt, 1090 s. (1368)

SEYFETTİN ÖZEGE BAĞIŞ KİTAPLARI KATALOĞU. I-II-III, 1973, 1l80 s. (837)

SEYTEK (Manas Eposunun Üçüncü Bölüğü, 4. Kitap), Kırgız Türkçesi, Frunze 1960, B4, 286 s. (3763)

SEYYAR SERGİ İLE SEYAHAT İNTİBALARI, Celal Esad (Arseven), İst 1928, A4, 99 s. (5465)

SEYYİD AHMED HÜSAMEDDİN KÜLLİYATI, Kazım Öztürk, İst 1959, A4, 54 s. (4750)

SEYYİD ALE’L-İZZİ, İst. 1307, B4, 104 s. (4359)

SHADOW OF POWER, Chingis Guiney, New York 1953, A4, 316 s. (3079)

SHARAFU’D-DiN ALİ YAZDİ, ZAFARNAMA, Semerkant 1972, (tıpkıbasım), 1304 s. (1318)

SHI’ITE RELIGION, A HISTORY OF ISLAM IN PERSIA AND IRAK, Dwight M. Donaldson, Londra 1933, A4, 442 s. (1847)

SHIISM AND CONSTITUTIONALISM IN IRAN, A.Hairi, Leiden 1977, 288 s. (684) (210)

SHIP AND SHORE OR LEAVES FROM JOURNAL OF CRUISE TO THE LEVANT, New York 1935, 312 s. (1548)

SHIRT OF FLAME, ATEŞTEN GÖMLEK, Halide Edib, New York 1924, A4, 288 s. (7710)

SHORT ACCOUNT OF THE ANCIENT AND MODERN STATE OF CRIM – TARTARY, Richard Willis, Londra 1787, A4, 101 s. (7894)

SHORT ACCOUNT OF THE HISTORY OF MATHEMATICS, W.W.Rouse Ball, Londra 1940, A4, 554 s. (1868)

SHORT GRAMMATICAL OUTLINE OF PAST TO, D.A.Shafeev, Bloomington 1964, 110 s. (736)

SHORT HISTORICAL ACCOUNT OF THE CRIMEA, W.Burckhardt, Londra 1840, A4, 258 s. (6120)

SHORT HISTORY OF SCIENCE, F.S.Taylor, Londra, A4, 336 s. (3537)

SHORT HISTORY OF TURKISH – ISLAMIC STATES, İbrahim Kafesoğlu, İst 1993, B4, 446 s. (4785)

SHORT POPULAR HISTORY OF CRETE, J.H. Freese, Londra 1987, A4, 179 s. (7444)

SIASSET NAMEH, TRAITE DE GOURWERNEMENT PAR LE VIZIR NIZAM OUL-MOULK, Charles Schefer, Paris 1893, B4, 316 s. (7071)

SİBİR TARİHİ, Kazan 1911, 178 s. (570)

SICILIAN ORIGIN OF THE ODYSSEY, L. G. Pocock, Wellington 1957, A4, 96 s. (5419)

SICILIAN VESPERS, Steven Runciman, New York 1982, A4, 372 s. (1675)

SİCİLL-İ OSMANİ, Mehmet Süreyya, 4 cilt, İst. (710)

SIEGE OF MOSUL AND OTTOMAN-PERSIAN RELATIONS 1718-1743, R. W. Olson, Indiana University 1975, 254 s. (33)

SIGNES DE PROPRİETE CHEZLES MONGOLS, Prag 1954, A4, 12 s. (3733)

SIGNES, Maurice Merleau – Ponty, Paris 1960, A4, 440 s. (5258)

SIGNIFICANCE OF NEOPLATONISM, R.Baine Harris, New York 1976, A4, 364 s. (6240)

SIGNS AND SYMBOLS IN CHRISTIAN ART, G.Fergubon, New York 1955, A4, 362 s. (3660)

SIHHİ SAHİFELER, sayı 1-12, (Osm.) (2172)

SIHHİYE MEMURLARI MEZUNİN CEMİYETİ NİZAMNAME VE MESAİ PROGRAMI, Dersaadet 1335, A4, 8 s. (2917) (2898)

SIHHIYE-İ ASKERİYE VE UMUMİYYEDE TAYYARELERDEN EDİLECEK İSTİFADE, A4, 16 s. (2948)

SİHİRLİ DEMET, nakili Kemaleddin, İst. 1340, A4, 28 s. (3109)

SİHR EL-SAHARE MİN İNZAR EL KURAN VE EL-SUNNE, (Arapça), İbrahim Kemal Ethem, Beyrut 1991, B4, 528 s. (2229)

SİİRT TARİHİ, Ömer Atalay, İst. 1946, B4, 132 s. (3519)

SİLAHDAR TARİHİ, Mustafa Nihat Özün, Ank. 1947, 256 s. (601)

SİLAHTAR TARİHİ, 2 cilt, İst. 1928, 1600 s. (1341)

SİLİSTRE MUHASARASI, Ahmet Nafiz Efendi, 92 s. (899)

SİLİSTRE MUHASARASI, Namık Kemal, baskıya hazırlayan Hakkı Tarık Us, 1946, A5, 115 s. (1873)

SIMFEROPOLYU 200 LET (1784-1984), Kiev 1984, A4, 314 s. (2839)

SIMPLICII IN ARISTOTELIS PHYSICORUM LIBROS QUATTUOR POSTERIORES COMMENTARIA, Hermannus Diels, 9.cilt, Berolini 1882, B4, 832 s. (7755)

SIMPLICII IN ARISTOTELIS PHYSICORUM LIBROS QUATTUOR POSTERIORES COMMENTARIA, Hermannus Diels, 10.cilt, Berolini 1895, B4, 680 s. (7756)

SİNAN PAŞA, MAARİFNAME, İst 1961, A4, 320 s. (5333)

SİNAN ÜMMİ DİVANI, O.K.Erdem, İst 1976, A4, 144 s. (4477)

SİNCAN İSLAM TARİHİ, Hacı Nurhacı, Sincan 1995, A4, 498s. (Arap Harfleriyle Uygurca) (4566)

SİNCAN’DAKİ MİLLİ BÖLGÜNCÜLÜĞE KARŞI GÜREŞ TARİHİ, Sincan 1999, A4, 290 s. (4568)

SINGER OF TALES, Albert B. Lord, Massachusetts 1964, A4, 330 s. (5705)

SINGING FARMER, L.A.S. Jermyn, Londra 1947, A4, 168 s. (6319)

SINN UND INHALT IN DER GENETISCHEN PHONEMENOLOGIE E.Husserls, Den Haag 1972, A4, 242 s. (7104)

SINO-TURCICA, Çingiz Han ve Çin’deki Hanedanının Türk Müşavirleri, B.Ögel, Taidei 1964, A4, 432 s. (2689)

SİNOP’TA CANDAROĞULLARI ZAMANINA AİT TARİHİ ESERLER, M. Şakir,1934, 30 s. 167. (166)

SİNOPSKAYA POBEDA, B.İ.Zverev, Simferopol 1954, A4, 162 s. (5828)

SIONISME, D.Fresco, 1909, 80 s. (1076)

SIR EDMUND HORNBY, AN AUTOBIOGRAPHY, D.L.Murray, Londra 1929, A4, 412 s. (2870)

SIR WILLIAM WHITE, FOR SIX YEARS AMBASSADOR AT CONSTANTINOPLE HIS LIFE AND CORRESPONDENCE, Sutherland Edwards, Londra 1902, A4, 292 s. (7711)

SIRA BEYNE ABDÜLKERİM KASIM VE’Ş-ŞÜYUİYYİN VE HULEFAİHİM VE NAZIM ET-TABKIÇLI VE’L-KAVMİYYİN, Halil İbrahim Hüseyin, Arapça, B4, Bağdat 1408-1988, 360 s. (5492)

SİRACİ Fİ NAZMİ’L-İSAGOCİ, Halil Hulki Efendi, B4, 12 s. (4380)

SİRACÜ’T-TEVARİH, Molla Fevzi Muhammed Katib, 1372-73, 1. ve 2. cilt 584 s.; 3. cilt 788 s. (6701)

SIRAT-I MÜSTAKİM, (Osm., mecmua), Eşref Edip, 1-64l sayı, SEBİLLU’R-REŞAT, 1-390, Yeni Türkçe. (1172)

SİRET-İ CELALEDDİN MİNGÜBERNİ, Şehabettin Muhammed Horenderi Zeyderi, tashih, mukaddime ve talikat Mücteba Minevi, Şirket-i İntişarat-ı İlm ü Ferhengi, B4, 580 s. (7464)

SİRET-İ HATEMÜ’N-NEBİYYİN, Ebu’l-Hasan Ali el-Hüseyni en-Nebvi, Müessesetü’l-risale, (Arapça), A4, 272 s. (7143)

SİROZ MÜDDE-İ UMUMİ MUAVİNİ SABIKI HÜSNÜ, İst 1304, 198 s. (4979)

SIRR-I FURKAN, Sırrı Paşa, 1. cilt, İst 1312, A4, 316 s. (7888)

SIRR-I İNSAN, Sırrı Paşa, İst 1312, A4, 240 s. (7887)

SIRR-I KURAN, Sırrı Paşa, İst 1302, A4, 1 cüz 280 s., 2. cüz 240 s. (7886)

SIRRU’L-FESAHA, Ebu Muhammed el Hafaci el Halebi, (Arapça), Darü’l-Kütubi’l-ilmiye, Beyrut 1402/1982, B4, 316 s. (5586)

SİSTEMİ VREMEN GLAGDA U ALTAYSKİY YAZIKAH, İ.V.Kormuşin, Moskova 1984, A4, 88 s. (3742)

SİVAS FOLKLORU, V.Cem Aşkun, Sivas 1941, A4, 384 s. (3533)

SİVAS SULTANI KADI BURHANETTİN, Vehbi Cem Aşkun, Eskişehir 1964, 44 s. (58)

SİVAS ŞAİRLERİ, Vehbi Cem Aşkun, Sivas 1948, A4, 410 s. (2382)

SİVAS VİLAYETİNİN (BİN) ÜÇYÜZ SENESİ SALNAMESİ, Sene-i Hicri 1300, A4, 190 s. (4316)

SİVRİHİSAR TARİHİ, Tahsin Özalp, Eskişehir 1960, B4, 188 s. (4629)

SİYAKAT YAZISI, İst. 1978, 72 s. (145)

SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ, iki cilt, G. Sabine, İst. 1969. (552)

SİYASETE MÜTEALLİK ASAR-I İSLAMİYE, (Osm.) Bursalı Mehmed Tahir, 1330, 24 ş. (1053)

SİYASİ ŞÜPHELİ HASTALIK (KOLERA), Dr.Cemil, (Osmanlıca), Bursa 1926, A4, 34 s. (5205)

SİYELKOTİ ALA TASAVVURAT, B4, 320 s. (7593)

SİYELKUTİ ALE’L-CELAL, Abdülhakim es Siyelkuti, Celaleddin ed Devvani, El Hac Hüseyin Efendi Matbaası, İst 1317, B4, 96 s. (5507)

SİYELKUTİ ALE’L-CELAL, Dersaadet 1306, B4, Arapça, 112 s. (6209)

SİYONİZM VE YENİ HAÇLILIĞIN SİLAHI KÜLTÜREL İSTİLA, Muhammed Salih Yunus, 48 s. (1065)

SKANDERBEG ET LA GUERRE ALBANO-TURQUE, Georges Kastriote, Tiran 1967, A4, 148 s. (5875)

SKARLATOS KONSTANTINOPOLIS,
1.cilt 1851, 688 s.
2.cilt 1862, 612 s.
3.cilt 1869, 708 s. (6882)

SKETCHES OF TURKEY IN 1831 AND 1832, New York1933, 542 s. (38)

SKİFO – YEVROPEY SKİYE İZOGLASSI, V.I. Abayew, Moskova 1965, A4, 172 s. (6669)

SLOVAR LİNGVİSTİÇESKİH TERMİNOV, O.S.Ahmanova, Moskova 1966, A4, 266 s. (2663)

SOCIAL AND POLITICAL ATTITUDES OF BRITISH EXPATRIATES IN INDIA, 1880-1920, m.Olwen, A4, 492 s. (3423)

SOCIAL AND RELIGIOUS HISTORY OF THE JEWS, S.Wittmayer, New York 1983, A4, 560 s. (2863)

SOCIAL ANIMAL, Elliot Aronson, USA 1965, A4, 516 s. (4789)

SOCIAL ANTHROPOLOGY AND OTHER ESSAYS, E.E.Evans-Pritchard, New York 1964, A4, 364 s. (5866)

SOCIAL ANTROPOLOGY, E.E.Evans – Pritchard, Londra 1951, A4, 142 s. (2830)

SOCIAL CONSTRUCTION OF REALITY, P.Berger, T.Luckmann, Londra 1967, 256 s. (1556)

SOCIAL STRATIFICATION IN POLYNESIA, Marshall D. Sahlins, Seattle 1958, A4, 336 s. (5883)

SOCIAL THEORY A HISTORICAL INTRODUCTION, A.Callinicos, Amerika 1988, A4, 350 s. (2763)

SOCIAL THEORY AND THE URBAN QUESTIONS, Peter Saunders, Londra 1981, A4, 312 s. (2122)

SOCIO-RELIGIOUS OUTLOOK OF ABUL FAZL, Azra Alavi, Delhi 1972, A4, 80 s. (6875)

SOCIOLOGİC THEORY AND PHILOSOPHICAL ANALYSIS, D.Emmet-A.Macintyne, New York 1970, A4, 252 s. (5160)

SOCIOLOGIST ON SOCIOLOGY, B.Mullan, New Jersey 1987, A4, 330 s. (2465)

SOCIOLOGY A BIOGRAPHICAL APPROACH, P.Berger, New York 1977, A4, 418 s. (2381)

SOCIOLOGY IN MEDICINE, M.W.Susser, W.Watson, New York 1974, B4, 480 s. (7421)

SOCIOLOGY OF LAW, Georges Gurvitch, Londra 1953, A4, 264 s. (6656)

SOCIOLOGY OF MEDICINE, Rodney M. Coe, New York 1970, B4, 416 s. (7420)

SOCIOLOGY OF MODERNIZATION AND DEVELOPMENT, D.Harrison, New York 1988, A4, 210 s. (2468)

SOCIOLOGY OF RELIGION, G.  Simmel, New York 1959, A4, 86 s.(6526)

SOCIOLOGY OF RELIGION, Max Weber, Boston 1992, A4, 368 s. (6406)

SOCIOLOGY OF RELIGION, Roland Robertson, Middlesex 1981, A4, 480 s. (5391)

SOCIOLOGY OF RELIGIOON, Max Weber, Bostan 1963, A4, 356 s. (6922)

SOCIOLOGY OF SECULARISATION, P.E.Glasner, Londra 1977, A4, 148 s. (1825)

SOCRATE, Jean Brun, Vendome 1992, A4, 128 s. (5352)

SOFHOKLES, HAYATI, SANATI, ESERLERİ, İst 1954, A4, 128 s. (6984)

SOGDIAN DICTIONARY, Sogdian – Persian – English, Tahran 1995, A3, 652 s. (6969)

SOĞUK HARP, Fahri Çeliker, Ankara 1976, B4, 496 s. (5117)

SOHBET, Sahibi Cemal Bardakçı, İstanbul, 8 sayı, 1 Ocak 1952 – Temmuz 1952, B4, 200 s. (7238)

SOKOLLU MEHMET PAŞA, R.E.Koçu, 1943, 16 s. (311)

SOLAKZADE TARİHİ, Mehmed Hemdemi Solakzade, İst. 1297(1880), 786 s. (40)

SOLDIER-SURGEON, THE CRIMEAN WAR LETTERS OF DR.DOUGLAS A.REID, 1855-1856, Joseph O.Boylen, Alan Gonway, Knoxville 1868, A4, 168 s. (6396)

SOLGUN DEMET, Uşşakizade Halid Ziya, Dersaadet 1317, (Osm.), 316 s. (6830)

SOLHAT, İ.N.Borozdin, Moskova, B4, 40 s. (3785)

SOME ASPECTS OF THE SOCIO-ECONOMIC AND CULTURAL HISTORY OF MUSLIM SPAIN (711-1492 A.D), S.M.Imaduddin, Leiden 1965, A4, 268 s. (1702)

SOMMAIRE DES ARCHIVES TURQUES DU CAIREM, J. Deny, 1930. (39)

SON ASRIN İLİM VE FEN ADAMLARINA GÖRE İLİM-AHLAK-İMAN, Ank 1950, 288 s. (4991)

SON EMEL, Mehmed Rauf, İst 1329, (Osm.), 228 s. (6828)

SON HATTATLAR, İbnülemin Mahmut Kemal İnal, 1955, 848 s. (872)

SON OSMANLI RUS MUHAREBESİ, Ahmed Saib, Mısır 1327, A4, 386 s. (2493)

SON SADRAZAMLAR VE BAŞVEKİLLER, Mehmet Zeki Pakalın, I.cilt, İst 1940, A4, 532 s. (6268)

SON SADRAZAMLAR, İbnülemin Mahmud Kemal İnal, İst 1955, B4
1.cilt 892 s.
2.cilt 856 s.
3.cilt 688 s. (6134)

SONGS OF HOMER, G.S. Kirk, Cambridge 1962, A4, 452 s. (5647)

SOOHRAB, Firdevsi’den çeviren J.Atkinson, Kalkuta 1814, 302 s. (1657)

SOPHISTES, Gilbert R. Dherbey, Vendome 1993, A4, 128 s. (5353)

SOROPTİMİST KULÜBÜ (Meslek Kadınları Yardım Cemiyeti) ESAS NİZAMNAMESİ, İst. 1949, A4, 12 s. (4174)

SOSYALIZM, Z.F.Fındıkoğlu, İst 1965, B4, 616 s. (7188)

SOSYETE VE TEKNİK, Fatma Yalcı, İst 1935, A4, 78 s. (7445)

SOSYOLOJİ, G. Kessler, 1934 İst., 356 s. (136)

SOSYOLOJİYE GİRİŞ, Hans Freyer, çev. Nermin Abadan, Ankara 1957, B4, 228 s.(6466)

SOTSİALİNO EKONOMİÇESKOYE İ POLİTİÇESKOYE RAZVİTİE NOGAYSKOGO OBŞÇESTVA, B.Koçekayev, Alma Ata 1973, A4, 190 s. (3164)

SOURCE BOOK IN GREEK SCIENCE, Morris R. Cohen, Londra 1948, A4, 585 s. (1780)

SOUVENIRS DU MONDE MUSULMAN, C.Mismer, Paris 1892, 340 s. (1445)

SOVETSKİİ ADJARİSTAN, Moedin Surmanidze, Moskova, B4, 20 s. (3772)

SOVETSKOYE STROİTEL’STYO V KRIMU, Moskova 1930, B4, 20 s. (4083)

SOVIET RUSSIAN DIALECTICAL MATERIALISM, J.M.Bochenski, Dordrecht 1963, A4, 186 s. (5429)

SOVREMENNOYE POLOJENİYE UÇEBNOGO DELA V İNOROPÇESKİH PLEMEN VOSTOÇ NOM ROSSİİ, N.Babronnikov, Petrograd 1917, B4, 40 s. (4096)

SOVREMENOE ABHAZSKOE SELO ETNOGURFİÇOSKİE OÇERKİ, Tiflis 1967, B4, 228 s. (6755)

SOVRENNIY OSETİNSKİY YAZIK ÇASTIL, N.K.Bagayev, Ordjonikizdze 1965, A4, 488 s. (6718)

SOVYET RUSYA HATIRALARIM, Sadri Etem Ertem, İst. 1932, A4, 95 s. (4398)

SOVYET YAHUDİLERİ VE SİYONİZM, 68 s. (1061)

SOYULAN İNGİLİZ, , Cingöz Recai, Server Bedii, Osm., İst. 1927, 20 s. (3320)

SOZIALE GANZE UND DIE FREIHEIT DER EINZELNEN UNTER DEN BEDINGUNGEN DES INDUSTRIELLEN ZEITALTERS, Hans Freyer, Berlin 1957, A4, 34 s. (6605)

SOZIOLOGIE ALS WIRKLICHKEITSWISSENCHAFT, Hans Freyer, Berlin 1930, A4, 320 s. (6276)

SPACE TIME AND DEITY, THE GIFFORD LECTURES AT GLASGOW 1916-1918, S.Alexander, Londra 1927, A4, 2 cilt toplam 852 s. (2591)

SPATE TEXTE UBER ZEITKONSTITUTION (1929 – 1934) DIE C.MANUSKRIPTE, Edmond Husserl, Dortrecht 2006, A4, 486 s. (6124)

SPAVNİTEL’NO – İSTORİÇESKAYA, GRAMMATİKA TYURKSKİH YAZIKOV, MORFOLOGİYA, Moskova 1988, A4, 560 s. (5450)

SPINOZA QUVRES COMPLETES, Roma 1954, A4, 1600 s. (7110)

SPINOZA TRAITE POLITIQUE, Sylvain Zac, Paris 1968, A4, 280 s. (6321)

SPINOZA, PHILOSOPHIE PRATIQUE, G.Deleuze, 1981, A4, 180 s. (2565)

SPINOZA, Steven Nadler, Cambridge 2001, A4, 424 s. (5009)

SPIRIT OF MEDIAVAL PHILOSOPHY, E.Gilson, 1936, 512 s. (1261)

SPOKEN URDU, A BEGINNIG COURSE, Eugene H.Glassman, Lahor 1997, B4, 352 S. (3926)

SPOKEN UYGHUR, Reinhard R.Hahn, Londra 1991, A4, 635 s. (1673)

SPORNIK DOKUMENTOV PO İSTORİİ SSSR, 1, (IX-XIII VV), Moskova 1970, A4, 264 s. (6664)

SPORNİK’ UZAKONENİY O KİRGİZAH’ STEPNIH’ OBLASTEY, Orenburg 1898, A4, 64 s. (3748)

SPRACHE UN SEIN, Ernst Konrad Specht, Berlin 1967, A4, 163 s. (1857)

SPRAVOÇNİK (DOKUMENTOV PO LİÇNOMUSOSTAVU HRANYŞTİHSYA U TSGA KRIMO), Simferopol 1994, A4, 228 s. (2671)

SPREL AS WELTSYMBOL, Eugen Fink, stutgart 1960, B4, 238 s. (6135)

SREDİ EMİGRATSİİ (MOİ VOJPOMİNANİYA, A. Slobodskoy, Kiev 1925, A4, 130 s. (3176)

STAMBOUL, AND THE SEA OF GEMS, John Harwor, Londra 1852, A4, 360 s. (7650)

STANOVLENİYE SVETSKOGO OBRAZOVANİYA U TATAR, A.H.Mahmudova, Kazan 1982, A4, 96 s. (3147)

STARIY İ NOVIY SARAY DUE STOLİTSİ ZOVOTOY ORDI, F.V.Ballod, Moskova, B4, 16 s. (3786)

STARO-KRIMSKİYE İ OTUZKİYE NADPİSİ 13-15 VV., Osman Akçokraklı, Simferopol 1927 (3797)

STARO-KRIMSKİYE İ OTUZSKİYE NADPİSİ XIII-XV VV, Simferopol 1927, B4, 20 s. (4101)

STARTZ AMUROSY, J.B.Dunlop, Londra 1972, 208 s. (1545)

STATE AND GOVENRNMENT IN MEDIEVAL ISLAM, S. Lambton, Oxford 1981, 372 s. (290)

STATUS DU CONGRES ISLAMIQUE, 1908, A4, 8 s. (4867)

STATUS ET REGLEMENT d’ADMINISTRATION INTERIOR DE LA SOCIETE BENE BERITH DE CONSTANTINOPLE, İst. 1911, A4, 260 s. (3972)

STAVROU N. ZERVEPAULE U İMERELOGİON, İst 1937, B4, 240 s. (7108)

STAVROU N. ZERVEPAULEU İMERELOGİON 1934, İst 1933, B4, 256 s. (6107)

STAVROU N. ZERVEPAULEU İMERELOGİON 1935, İst 1934, B4, 200 s. (6106)

STAVROU N. ZERVEPAULEU İMERELOGİON 1936, İst 1936, B4, 216 s. (6105)

STELAE TURCICAE I (Küçük Ayasofya), B4, 128 s. (4212)

STELAE TURCICAE II, Jean Louis Bacque Grammont, Hans Peter Laqueur, Nicolas Vatin (Mustafa Cezar), Almanya 1990, B4, 348 s. (2080)

STERLING – DOLLAR DIPLOMACY, Richard N.Gardner, Oxford 1956, A4, 454 s. (5338)

STERN UND UNSTERN, J.Ortagay Gasset, Stutgart 1952, A4, 258 s. (2705)

STİN HORA TOU OFEOSPOTAMEU, Gergios Andreadis, Trabzon tarihsiz, A4, 74 s. (4828)

STOLITIYA KRIMA, İSTORNİYA İ ARCHELEGİYA TAVRİDİ, V.Pamyat, Moskova 1883, A4, 164 s. (4804)

STONE AGE ECONOMICS, Marshall D. Sahlins, Illinois 1972, A4, 364 s. (5886)

STORIES IN ATTIC GREEK, Francis David Marice, Londra 1901, A4, 200 s. (6366)

STORY OF CONSTANTINOPLE, W.Holden Hutton, Londra 1925, 368 s. (1418)

STORY OF MY STRUGGLES, THE MEMOIRS OF ARMINIUS VAMBERY, I – II cilt, Londra 1904, A4, 524 s. (7175)

STORY OF PHILOSOPHY, Will Durant, New York 1927, A4, 602 s. (4513)

STORY OF THE CAMPAIGN OF SEBASTOPOL, E. Bruce Hamley, Londra 1855, A4, 360 s.(6461)

STRATEGIC PLANNING GUIDE FOR COMMMUNITY BANKS&THRFTS, New York 1998, A4, 192 s. (2825)

STRATEJİK İSTİHBARAT, S.Kent, çev. Kemal Akkaya, A4, 240 s. (2472)

STRATIFICATION OF BEHAVİOUR, D.S.Shwaryder, Londra 1965, A4, 427 s. (4488)

STRIKING CABBIES OF CAIRO AND OTHER STORIES; CRAFTS AND BULILDS IN EGYPT 1863-1914, USA 2001, B4, 508 s. (5074)

STROY SALARSKOGO YAZIKA, E.R.Tenişev, Moskova 1976, A4, 644 s. (4821)

STRUCTURAL ANTHROPOLOGY, Claude Levi – Strauss, Londra 1968, A4, 428 s. (5423)

STRUCTURE DU COMPORTEMENT, Maurice Merlau – Ponty, Paris 1953, A4, 264 s. (5418)

STRUCTURE OF AESTHETICS, F.G.Sparshott, Toronto 1963, A4, 488 s. (4725)

STRUCTURE OF METAPHYSICS, M.Lazerowitz, Londra 1955, A4, 300 s. (2751)

STRUCTURE OF SCIENCE, Ernest Nagel, Londra 1961, A4, 616 s. (2094)

STRUCTURE OF SOCIAL ACTION, Talcott Parsons, Londra 1968, A4, 516 s. (4639)

STRUCTURE OF THE OTTOMAN DYNASTY, A.D.Alderson, Amerika 1956, A4, 240 s. (2208)

STRUGGLE FOR FREEDOM, R.C.Majumdar, Bombay 1988, A4, 1160 s. (4727)

STRUGGLE FOR GREEK INDEPENDANCE, Richard Clagg, Londra 1973, A4, 268 s. (5747)

STRUGGLE FOR TRANSCAUCASIA (1917-1921), Firaz Kazemzadeh, Birmingham 1951, A4, 372 s. (5746)

STUDIA SEMITICA, J.Rosental, Cambridge 1971, 260 s. (1530)

STUDIE ZUR GESCHICHTE DES MATERIALISMUS IM MITTELALTER, Hermann Ley, Berlin 1957, A4, 584 s. (5158)

STUDIEN ZUR PHANOMENOLOGIE 1930-1939, E.Fink, Den Haag 1966, A4, 234 s. (2868)

STUDIES IN AL-GAZZALI , H.Lazarus, Kudüs 1975, A4, 544 s. (2695)

STUDIES IN ARABIC PHILOSOPHY, Nicholas Rescher, Londra 1966, A4, 170 s. (1729)

STUDIES IN EARLY HOOHTH LITERATURE, Muhammed Mustafa Azami, 1978, 532 s. (594)

STUDIES IN EIGHTEENTH CENTURY ISLAMIC HISTORY, T.Naff, Pennsylvania 1971, A4, 464 s. (3621)

STUDIES IN ENGLİSH COMMERCE AND EXPLORATION IN TEH REIGN OF ELIZABETH, A.L.Rowland, New York 1924, A4, 212 s. (2861)

STUDIES IN ICONOLOGY ; E.Panofsky, Oxford 1962, A4, 346 s. (4493)

STUDIES IN ISLAMIC HISTORY AND CIVILISATION, U.Heyd, Kudüs, 240 s. (1457)

STUDIES IN MUSLIM ETHICS, Dwight M.Donaldson, Londra 1963, A4, 316 s. (5122)

STUDIES IN OLD OTTOMAN CRIMINAL LAWS, U.Heyd, 352 s. (957)

STUDIES IN OTTOMAN SOCIAL AND ECONOMIC HISTORY, Halil İnalcık, Londra 1985, 352 s. (181)

STUDIES IN PHENOMENOLOGY AND EXISTENTIEL PHILOSOPHY, John Wild, Northwestern 1966, A4, 522 s. (5177) (5211)

STUDIES IN THE ECONOMIC HISTORY OF THE MIDDLE ESAT, M.A.Cook, New York 1970, 532 s. (337)

STUDIES IN THE HISTORY OF MEDIAEVAL SCIENCE, Charles Homer Haskins, New York 1924, A4, 432 s. (2010)

STUDIES IN THE HISTORY OF MEDIEVAL OPTICS, D.C.Linberg, Londra 1983, A4, 340 s. (1733) (3472)

STUDIES ON ISLAM, M.L.Swartz, New York 1981, 300 s. (1514)

STUDIES ON THE LEVANTINE TREATY IN THE MIDDLE AGES, E.Ashter. Londra 1978 (1363)

STUDIES ON THE SOCIAL AND ECONOMIC HISTORY OF THE OTTOMAN EMPIRE, Y.Nagata, İzmir 1995, A4, 340 s. (2693)

STUDY IN PLATO, W.F.R.Hardie, Oxford 1936, A4, 186 s. (5286)

STUDY OF HISTORY, A.Toynbee, Londra 1946, A4, 1064 s. (2727)

STUDY OF NAIMA, Lewis V.Thomas, New York 1972, 176 s. (409)

STUDY OF THE MIDDLE EAST, L.Binder, New York 1976, , A4, 650 s. (3085)

STYLES OF SCIENTIFIC THINKING IN THE EUROPEAN TRADITION, A.C.Crombie, Londra 1994, 3 cilt, A4, 2505 s. (1758)

SU, Aylık Sanat ve Kültür Mecmuası, 1(1 Şubat 1961)- 78(1 Ağustos 1967), Sivas (3862)

SUAL VE CEVABLI KUDURİ-İ ŞERİF TERCÜMESİ, Ahmed bin Muhammed el-Hamedani, tercüme Radovişteli Yüzbaşı Hüseyin Hüsnü, Mekteb-i Harbiye-i Şahane Matbaası, Dersaadet 1329, (Osmanlıca), 288 s. (6898)

SUALLİ CEVAPLI İZHAR TERCÜMESİ, A3, 184 s. (7414)

SUBALTERN STUDIES I, WRITINGS ON SOUTH ASINAN HISTORY AND SOCIETY, R.Guha, New York 1982, A4, 232 s. (2555)

SUBALTERN STUDIES READER 1986-1995, Ranajit Guba, Londra 1997, A4, 316 s. (2564)

SUBSTANCE AND FUNCTION AND EINSTEIN’S THEORY OF RELATIVITY, E.Cassier, New York 1923, A4, 498 s. (2355)

SUBSTANCE AND PREDICTION IN ARISTOTLE, F.A.Lewis, Cambridge 1991, A4, 370 s. (2264)

SUDAK, A.İ.Polkanov, Y.A.Polkmanov, Simferopol (Akmescit) 1978, A4, 124 s. (2837)

SUDAN SEYAHATNAMESİ, Mehmed Mihri, İstanbul Ahmed İhsan ve Şürekası Matbaası 1326, B4, 396 s. (5988)

SUFI DOCTRINE OF RUMI, William C. Chittick, A4, 96 s. (6035)

SUFI HEIRS OF THE PROPHET, Arthur F.Buehler, Carolina 1998, A4, 340 s. (2012)

SUFI ORDERS IN ISLAM, J.S. Trimingham, Oxford 1971, 344 s. (199)

SUFISM AND TAOISM, A COMPARATIVE STUDY OF KEY PHILOSOPHICAL CONCEPTS, Toshihiko Hutsu, Tokyo 1983, A4, 498 s. (2013)

SUFISM, AN ACCOUNT OF THE MYSTICS OF ISLAM, A.J.Arberry, Londra 1950, A4, 144 s. (2545)

SUHRAWARDİ AND THE SCHOOL OF ILLUMINATION, Mehdi A. Razavi, Richmond 1997, A4, 208 s. (5011)

SUJET DE LA PHILOSOPHIE, (TYPOGRAPHIES 1), P. Lacoue-Labarthe, Paris 1979, A4, 308 s. (6960)

SUK-I UKKAZ, çeviren Hayret, Dersaadet 1304, 115 s. (7413)

SULAMA VE DRENAJ TEKNİK LUGATİ, Türkçe-İngilizce, 884 s. (855)

SULAR ALTINDA BİR İZ YAHUD BİR ZENGİNİN MELCE-İ GARİBİ, Amerikalı Meşhur Polis Hafiyyesi Pik Vik’in harikulade, Merak-aver Serfüzeştlerinden, Osm., İst. 1921, 97 s. (3314)

SULTAN ABDULHAMID II IN DER TURKISSCHEN PUBLIZISTIK, R.Haerkötten, New York 1996, A4, 324 s. (2761)

SULTAN ABDÜLAZİZ NASIL HALLEDİLDİ NASIL İNTİHAR ETTİ, Ayhan, 1927, 946 s. (1183)

SULTAN ABDÜLAZİZ’İN KATİLLERİ, Serkiz Orpilyan, Dersaadet 1326, (Osmanlıca), 16 s. (6926)

SULTAN ABDÜLHAMİD-İ SANİ’YE DAİR, Abdurrahman Şeref, İst. 1918, A4, 16 s. (3469)

SULTAN ABDÜLMECİD DEVRİ OSMANLI MADENİ PARALARI, Cüneyt Ölçer, İst 1978, B4, 128 s.(6455)

SULTAN AZİZ DEVRİ, Hüseyin Hıfzı,  Dersaadet 1326, (Osmanlıca), 32  s. (6927)

SULTAN AZİZ, HUSUSİ, SİYASİ HAYATI, DEVRİ VE ÖLÜMÜ, Haluk Şehsuvaroğlu, 1949, A4, 200 s. (6309)

SULTAN BAYAZIT II IN DER CHRONIK DES MUSTAFA CENABI, C.Heeren Srbo, Münih l980, 128 s. (1424)

SULTAN GİRAY HAN, 2009, A4, 672 s. (7789)

SULTAN II.BAYEZİD’İN SİYASİ HAYATI, Selahattin Tansel, İst 1966, B4, 328 s. (5222)

SULTAN MEHMED REŞAD HAN’IN VE HALEFİNİN SARAYINDA GÖRDÜKLERİM, Lütfi Simavi, Matbaa-i Osmaniyye, İstanbul 1340, (Osm.), 408 s. (7165)

SULTAN SELİM SALİS ASRI VEKAYİ, Mustafa Necib. 118 s. (200)

SULTAN VELED’İN TÜRKÇE MANZUMELERİ, Mecdut Mansuroğlu, İst 1958, B4, 312 s. (7346)

SUMER KIZI, (Tarihî Roman), İskender Fahreddin, İstanbul 1983, B4, 376 s. (2820)

SUPGRAMMA PERİODİKEN, A.Pontoy, 1959, A4, 24 s. (4832)

SUR L’HOMME ET LE TEMPS, Ernest Jünger, Paris 1951, A4, 324 s. (7366)

SUR LA CONNAISSANCE DE DIEU ET l’UNIVOCITE DE l’ETANT, Jean Duns Scot, Paris 1988, A4, 496 s. (5909)

SUR MAURICE BLANCHOT, Emmanuel Levinas, 1975, A4, 84 s. (6608)

SUR QUELQUES DEVINETTES DU CODEX CUMANICUS, Mefküre Yollova, Bükreş 1980, B4, 20 s. (4269)

SURETÜ’T-TÜRKİ Fİ’Ş-Şİ’Rİ’L-ARABİ EL HADİS, Şİ’RU’L-MAŞRIK VE’L-MUHACİR 1870-1920, D.Naim el Yafi, Mahir el Müncid, Arapça, Lazkiye Darülhıvar, A4, 239 s. (3202)

SURETÜ’L-ARZ, İbni Havkal, terc. Dr.Cafer Şiar, Meşhed 1345, Farsça, B4, 372 s. (5759)

SURETÜ’L-KIRAATİ’L-AŞERE, 1.cilt, Arapça, İst tarihsiz, B4, 508 s. (5982)

SURİ VE TATBİKİ MANTIK, Hasan Ali, İstanbul 1929, A4, 272 s. (2721)

SURİYE VİLAYETİ SALNAMESİ, H.1296(1879), A4, 162 s. (3872)

SURİYE VİLAYETİ SALNAMESİ, H.1297(1880), A4, 272 s. (3873)

SURİYE VİLAYETİ SALNAMESİ, H.1298(1881), A4 (eksik), 136 s. (3874)

SURİYE VİLAYETİ SALNAMESİ, H.1300(1883), A4, 360 s. (3875)

SURİYE VİLAYETİ SALNAMESİ, H.1305(1888), A4, 154 s. (3876)

SURİYE VİLAYETİ SALNAMESİ, H.1306(1889), A4, 154 s. (3877)

SURİYE VİLAYETİ SALNAMESİ, H.1310(1892), A4, 274 s. (3878)

SURİYE VİLAYETİ SALNAMESİ, Mali 1311(1894), A4, 248 s. (3879)

SURVEY OF INDIAN HISTORY, John Clark Marshman, Delhi 1989, A4, 600 s. (4665)

SURVEY OF INTERNATIONAL AFFAIRS l925 THE ISLAMIC WORLD, A.Toynbee, Londra 1972, 636 s. (1572)

SURVEY OF THE TURKISH EMPIRE, W. Eton, Londra 1799, 540 s. (177)

SUVERUN MİN-HAYATİ SAHABİYYATİ’R-RASUL (S.A.V.), Halid Abdurrahman, Arapça, Beyrut 1409/1989, B4, 736 s. (5762)

SÜLEYMAN NAZİF, İbrahim Alaeddin, 1933, A4, 300 s. (6270)

SÜLEYMAN PAŞA ORDUSUNUN BALKANDAKİ HAREKATI, Ali Fuad, İst. 1340, B4, 112 s. (3599)

SÜLEYMANİYE UMUMİ KÜTÜPHANESİ, Halit Dener, İst. 1957, B4, 404 s. (3396)

SÜMSİRİMİNG CIRLARI, A.Lebib Koran, İst 1959, A4, 96 s. (4689)

SÜN KÖYÜ’NÜN ETNOLOJİK TETKİKİ, Nermin Erdentug, Ankara 1959, B4, 56 s. (4768)

SÜNGÜ (MECMUA), Müdir-i Mesulu Hamdi, Manastır, nr. 14 (19 Mayıs 1327), A3 (3224)

SÜNNETÇİ BABAY, hikaye, Muhammed Ayaz İshaki’nin Mecmua-i Asar, 2 cilt, yazıldığı tarih 7 Mayıs 1911, İst. Kandilli) A4, 50 s. (2969)

SÜREKLİ TAKVİM, GEÇMİŞ VE GELECEK BÜTÜN YILLAR İÇİN, R.Topkan, İst. 1946, A5, 116 s. (2138)

SÜRYANİ TÜRKLERİNİN SİYASİ VE İCTİMAİ TARİHİ, Mithat Sertoğlu, İst 1974, A4, 88 s. (5296)

SÜS, (Osm., dergi), 1339-1340, 1-154. (1338)

SÜZME SÖZLER, Raif Necdet Kestelli, İst 1935, A4, 80 s. (4697)

SVEDEİA O GOHOD V KRIM MİHAİLA DOROŞENKA, Kiev 1896, A3, 16 s. (4142)

SVETİL’NİK JİZNİ, İ.V.Treşov, Nalçık 1966, A4, 172 s. (3689)

SVOBODNIY KAVKAZ, No.2-3-1951; No.1-2(4-5), 3(6), 4(7), 6(9), 8(11), 9(12), 10(13), 11(14), 12(15), 1(16), 2(19), 5(20), 6(21), 7-8(22-23), 1953, A4, 640 s. (6741)

SYMBOLIC EXCHANGE AND DEATH, Dean Baudrillard, Londra 1976, A4, 271 s. (1878)

SYMBOLISME DE LA CROIX, Paris 1979, R.Guenon, A4, 165 s. (2367)

SYMPTOMS IN THE MIND AN INTRODUCTION TO DESCRIPTIVE PYSYCOPATOLOGY, Londra 1988, A4, 336 s. (2112)

SYNAGOGUES D’ISTANBUL, A. Galante, İst 1937, l6 s. (983)

SYRIAC-ENGLISH GLOSSARY WITH ETYMOLOGICAL NOTES, M.H.Goshen-Gottstein, Wiesbaden, 1970, A4, 106 s. (3059)

SYRIE DU NORD – A L’EPOCURE DES CRUSADES, Claude Cahen, Paris 1940, B4, 764 s. (6233)

SYSTEM AND PROCESS IN INTERNATIONAL POLITICS, Morton A.Kaplan, Chicago 1967, A4, 308 s. (3952)

SYSTEM DER WISSENSCHAFT, G.W.Friedrich Hegel, Frankfurt 1970, A4, 600 s. (4520)

SYSTEM OF LOGIC RATIOCINATIVE AND INDUCTIVE, John Stuart Mill, Londra 1930, A4, 640 s. (4022)

SYSTEMATIC THEOLOGY A HISTORICIST PERSPECTIVE, Gordon D. Kaufman, New York 1968, A4, 566 s. (1723)

SYSTEMATICS AND THE ORIGIN OF SPECIES, Ernst Mayr, New York 1964, A4, 384 s. (7683)

SYSTEMATISCHES HANDLEXIKON ZU KANTS KRITIK DER REINEN VERNUNFT, H.Ratke, Hamburg 1991, A4, 330 s. (4644)

SYSTEMES CHRONOLOGIQUES DANS LE MONDE TURC ANCIEN, Louis Bazin, Budapeşte 1991, B4, 571 s. (7203)

SYTAKE COMANE, Vladimir Drimba, Romanya 1973, B4, 336 s. (6638)

SYTAX OF MODERN ARABIC PROSE THE EXPANDED SENTENCES, V.Contarino, 3 cild, Londra 1975. (96)

SZECHENYI ISTVAN ES WALDSTEIN JANOS KELETİ UTAZASA, Szekfü Gyula, Ban 1836, A4, 320 s.  (7010)

ŞAFAHATU’S-SUFİYYE, Abdurrahman Bedevi, B4, 224 s. (5601)

ŞAFİİ İLMİHALİ, Yusuf Siirdi, B4, 48 s. (4224)

ŞAG V NEVEDOMEYE, V.Draçuk, Simferopol 1971, a4, 104 S. (2678)

ŞAH İSMAİL-İ HATAYİ Azerbaycan, l973, 480 s. (1154)

ŞAHİN-GİREY POSLEDNİY HAN KIMSKİY, V.A.Alekseyev, St.Petersburg 1914, B4, 20 s. (4108)

ŞAHİNGİRAY, A.Faik, İst 1334, (Osmanlıca), A4, 76 s. (6051)

ŞAİR TABİBLER, V.Behcet Kurdoğlu, İst. 1967, A4, 608 s. (3604)

ŞAKİ İBRAHİM DESTANI, Ziya Gökalp, İst. 1953, B4, 24 s. (2158)

ŞAKİRDİN ADABI, Kazan, 1909, 48 s. (1104)

ŞAM TÜRK TIBBİYE MEKTEBİ TARİHİ, Dr. Ali Rıza Atasoy, İst. 1945, B4, 72 s. (3048)

ŞANİZADE TARİHİ, Mehmet Ataullah Şanizade, I.c. İst. 1284 (1867), 417 s.; II.c., İst. 1290 (1873), 433 s.; III.c., İst. 1291 (1874), 220 s.; IV.c., İstanbu1 (1878), 212 s. (4)

ŞANLI ORDU, (Günlük Gazete), Sahib-i imtiyazı Salih Zeki, 5(17 Nisan –10 Rebiülahir 1327), A3 (3231)

ŞARK CEPHESİ VE ANADOLU ELLİ YIL ÖNCESİ, Fahir Çakır, İst. 1967, 192 s. (1595)

ŞARK ÇIBANI VE TEDAVİSİ, Dr.Ali Rıza, İst. 1931 (3475)

ŞARK MESELESİ, BİDAYET-İ ZUHURUNDAN ZAMANIMIZA KADAR, Edvard Diriyol, terc.Nafiz, Osmanlıca, İstanbul Muhtar Halid Kitaphanesi 1328, B4, 512 s. (5989)

ŞARK MESELESİ, Köprülüzde Ahmet Cemal, İst. l930, 216 s. (472)

ŞEBAB (Haftalık Gazete), sahib-i imtiyaz ve muharriri Arnavud İttihad Cemiyeti (Başkım) azasından Yusuf Ali Türab Derviş, A3 (3236)

ŞEBAB, Edebi, İctimai, Felsefi Haftalik Mecmua, İSt. 1-24, A3, 600 s. (3546)

ŞEBABÜ’L-MÜSLİM Fİ-MUVACEHETİ’L-TEHADDİYAT, (Arapça), Abdullah Nasih Ulvan, Kahire 1413/1993, B4, 304 s. (5571)

ŞEBİNKARAHİSAR I.TARİH VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU, 30 Haziran-1 Temmuz 2000, B4, 470 s. (4935)

ŞEBiNKARAHİSAR ŞAİRLERİ, H.Alyüz, 1952, 70 s. (742)

ŞEFİKNAME ŞEHRİ, Mehmet Şefik Mustafazade, 154 s. (444)

ŞEFİKNAME, Mehmet Şefik, İst. 1288(1871), 112 s. (968)

ŞEHABETTİN MERCANİ TURMUŞUHEM ESERLERİ, İst 1960, A4, 80 s. (4691)

ŞEHBAL, 1 Mart 1325 – 10 Temmuz 1330, I-V cilt, 1-100. sayı A3, 2066 s. (5304)

ŞEHİTLERİMİZ, Ankara 1998, B4 (tek sayfa), 5 cilt, toplam 2344 s. (5945)

ŞEHREMANETİ ŞİŞLİ MÜESSESESİNDE EMRAZ-I AKLİYE VE ASABİYE MÜSAMERELERİ, 4 Teşrin-i Sani 1332 – 2 Kanun-ı Evvel 332 ictimaları, nr.2, Dersaadet Matbaa-i Zeliç Biraderler 1332, A3, s. (2949)

ŞEHZADE ŞEHİD MUSTAFA (TARİHİN KANLI SAYFALARI), Ali Cevad, İst. Nefaset Matbaası, 72 s. (12)

ŞEMS-İ RAHŞAH, B4, 1620 s. (6654)

ŞEMSİ DİVANI, Muhiddin Ergüneş, Ankara, A4, 308 s. (5021)

ŞEMSİYE ŞERHİ, Molla Hüseyin el-Meybüdi, İst. A4, 183 s. (3252)

ŞEMSİYYE METN-İ MUHTASAR Fİ’L-MANTIK, Necmeddin Kazvini, İst. 1311, B4, 84 s. (4328)

ŞEMSÜ’L-MAARİF-İ KÜBRA, Ahmed Bin Ali El Bani, Kahire 2005, (Arapça), A3, 592 s. (6565)

ŞENAY PLAK UMUMİ KATALOGU, İst, A4, 32 s. (7759)

ŞEREFNAME, (Arapca), Şeref Han El Bitlisî, tercüme Muhammed Ali Avnî, Haleb 1962, cilt I-II, 875 s. (1891)

ŞERH EL AKAİD EL NESEFİYYE, (Arapca), Taftazani, tahkik Kelldu Selam, Dımeşk 1974, 260 s. (1904)

ŞERH EL İZZET Fİ EL MANTIK, (Arapca), El Razi El Safevi, tahkik Alber Nasri Nadir, Lübnan 1983, 245 s. (1935)

ŞERH EL-FARABİ Lİ KİTAB ARİSTOTELES Fİ EL-İBARE, (Arapca), tahkik Wilhelm Kutuş el-Yesui, Beyrut 1971, 280 s. (1954)

ŞERH EL-İŞARAT VE’L-TENBİHAT, Nasuriddin El -Tusî, Fahreddin el-Razi, İst. 1257, (Arapça), A3, 474 s. (2191)

ŞERH EL-ŞAFİYE, Abdullah Cemaleddin, İst. 1320, B4, 240 s. (2227)

ŞERH MUBTEDİ’L TUFAN VE RESANE UHRA, İbn-i Arabi, (Arapça), 1998, A4, 350 s. (5262)

ŞERH VE HAŞİYELİ TAYYİBE, yazma, Mahmud Sarıcaoğlu, cilt I, Arapça – Osmanlıca, 538 s. (5802)

ŞERH-İ AKAİD TERCÜMESİ, 1292, B4
1.cilt; 1. bölüm, Tuna Vilayeti Matbaası, 78 s.
1.cilt; 2. bölüm, Ruscuk Vilayeti Matbaası, 320 s.
2.cilt; Ruscuk Vilayeti Matbaası, 300 s. (7269)

ŞERH-İ AKAİD-İ NESEFİ TERCÜMESİNDEKİ SEHV VE HATALARA DAİR RİSALE, Çerkeş Şeyhi-zade Es-Seyyid Mehmed Tevfik Efendi, İst., A4, 32 s. (7425)

ŞERH-İ AKAİD, Şeyh Muhammed Mırü’-Arabi, A4, 32 s. (3951)

ŞERH-İ ALE’Ş-ŞEMSİYYE Fİ’L-MANTIK, Hüseyin b.Muin el-Mubeydî, İst. 1289, A4, Arapça, 184 s. (2258)

ŞERH-İ BİRGİVİ, BİRGİVİ-KADIZADE,İst. 1255, A3, 290 s. (4276)

ŞERH-İ BİRGİVİ, Kadızade Muhammed, A4, 292 s. (6890)

ŞERH-İ BİRGİVİ, Kadızade, İst 1251, B4, 284 s. (7248)

ŞERH-İ ESRAR-I ESMAİL HOSNA, Abdurrahman Sami, İst 1974, A4, 32 s. (6630)

ŞERH-İ FERAİZ-İ SİRACİYYE, Seyyid Şerif el-Curcani, Arapça, A3, 228 s. (7016)

ŞERH-İ FUSUSİ’L-HİKEM, Şeyh Bali Efendi, İst 1309, 450 s. (7842)

ŞERH-İ FUSUSI’L-HİKEM, Davud-ı Kayseri, Bombay 1300, B4, 440 s. (6900)

ŞERH-İ HADİS-İ ERBAİN EL NEVEVİ Lİ’L-ALLAME-İ TAFTAZANİ, İst 1316, B4, 130 s. (7876)

ŞERH-İ HADİSÜ’L-NÜZUL, Şeyhülislam İbn-i Teymiyye, El Mektebi’l-İslamiyye, B4, 208 s. (7513)

ŞERH-İ HİKMETİ’L-AYN, Necmeddin Ebu’l-Hasan el Kazvini, Arapça, Kazan 1315/1892, A3, 390 s. (5803)

ŞERH-İ İSAGOCİ, Gelenbevi, B4, 126 s. (5102)

ŞERH-İ İSAGUCİ, el-Bosnevi el-Mostari, Dersaadet 1316, A4, 76 s. (2539)

ŞERH-İ İSAGUCİ, Gelenbevi Ali, İst. 1275, Arapça, 52 s. (3261)

ŞERH-İ KASİDE-İ ŞEM Ü LEM, Ahmed Müsellem, A4, 81 s. (2615)

ŞERH-İ KASİDE-İ ŞÜMU-İ LAMİ Fİ-BEYAN-I ETVAR-I SABİ, Ahmed Müsellem, A4, 84 s. (3112)

ŞERH-I KAVAİD-İ FARİSİYE, Muhammed Murad El Nakşibendi’den şerh eden Muhammed Tevfik es-Seyyid, (Osmanlıca), İst 1267, 60 s. (6058)

ŞERH-İ MANZUME-İ İSHAK ZENCANİ, İshak Zencani, Konya Maşrık-i İrfan Matb. 1327, B4, 72 s. (5516)

ŞERH-İ METNÜ’L-ŞEMSİYYE Lİ HAZRET-İ KUTBEDDİN RAZİ (Arapça), 178 s. (2409)

ŞERH-İ RUMUZÜ’L-EHADİS, 5.cilt, İst Mekteb-i Sanayi 1249, Arapça, B4, 668 s. (6216)

ŞERH-İ SADEDDİN ALA MUTASARİ’T-TASRİF Lİ-ZENCANİ, Darülhilafe, Darü’t-tıbaatü’l-Amire 1263, (Arapça), A3, 72 s. (7252)

ŞERH-İ ŞEVAHİDÜ’L-KAFİYETÜ VE’L-CAMİ, B4, 136 s. (7793)

ŞERH-İ ŞEVAHİDÜ’Ş-ŞÜZURU’Z-ZEHEB, Şemseddin Muhammed Ali el-Feyyumi eş-Şafii, Arapça, Mısır 1934, B4, 144 s. (2966)

ŞERHİYLE BERABER RAMAZAN-I ŞERİF DUASI, (Arapça-Osm.), Dersaadet 1328, 16 s. (7184)

ŞERHU ALE’T-TASAVVUR VE’T-TASDİK, Mir Zahid Hezevî, Dersaadet 1310, (Arapça), B4, 60 s. (2183)

ŞERHU CEVHERET-TEVHİD el-MÜSEMMA İTHAFU’L-MÜRİD Bİ-CEVHERETİ’T-TEVHİD, Abdüsselam Bin İbrahim El-Lekanî Ve Malikî,
EN-NİZAMÜ’L-FERİD Bİ TAHKİKİ CEVHERETİ’T-TEVHİD, Muhammed Muhyiddin Abdülhanim, (ikisi birarada), 3. baskı, Mısır, Matbaatu’s-Saade, H.1375, B4, 272 s. (3036)

ŞERHU CEVHERET-TEVHİD el-MÜSEMMA İTHAFU’L-MÜRİD Bİ-CEVHERETİ’T-TEVHİD, Abdüsselam Bin İbrahim El-Lekanî Ve Malikî,

ŞERHU DİBACETÜNNETAYİC LİMEVLANA ABDULLAH BİN EBİ SAİİ MUHAMMED EL HAMİDİY, B4, 33 s. (4233)

ŞERHU HATİME-İ KAVAİDİ’L-USUL VE’L-FÜRU’ Lİ’L-FAZIL SÜLEYMAN EL KIRKAĞACİ, 1 Cemaziyülevvel 1299, B4, 96 s. (7599)

ŞERHU UKUDİ’L-LÜCCEYN Fİ BEYANİ HUKUKİ’Z-ZEVCEYN, Telifü’l-fasıl eş-Şeyh Muhammed bin Ömer Nevevi ala risaleti fi zalike li bazi’n-nasihin, Mısır 1337, A3, 24 s. (7803)

ŞERHU’L-MANZUMETÜ’L-BEYKUNİYYE Fİ MUSTALAHİ’L-HADİS, Amr bin Muhammed bin Fütüh el-Beykunî ed-Dımaşkî eş-Şafiî, Haleb, Mektebetü Darü’l-Fellah 1372, Arapça, A4, 222 s. (3035)

ŞERHÜ DİBACETÜ’N-NETAYİC, Abdullah el-Hadimi, (Arapça), İst 1298, B4, 244 s. (6218)

ŞERHÜ EDEBİ’L-KADİ Lİ-İMAM EBU BEKR AHMED BİN ÖMER EL-HASSAF, Ömer bin Abdülaziz (Hüsam eş-Şehid), Darü’l-kütubü’l-İlmiye, birinci baskı, B4, Beyrut 1414, 664 s. (5481)

ŞERHÜ KELİMETİ’T-TEVHİD RUH-I KELİMETÜ’T-TEFRİD, A4, 140 s. (4307)

ŞERHÜ Lİ-ISAMÜDDİN ALE’L-FERİDE, Ebu’l-Kasım el-Leysi es-Semerkandi, Isamüddin İbrahim el-İsferaini, Hasan bin Muhammed ez-ZEYBARİ, Arapça, İst. 1291, B4. (33282)

ŞERHÜ MUKIZATİ’Z-ZEHRİ, Şerif Halim bin Arif el Avni, Suudi Arabistan 1427, Arapça, B4, 320 s. (5807)

ŞERHÜ ŞÜZURU’Z-ZEHEB Fİ MARİFETİ KELAMİ’L-ARAB, İbni Hişam el-Ensari, Arapça, Mısır 1322, A3, 92 s. (3268)

ŞERHÜ ŞÜZURÜ’Z-ZEHEB, Cemaleddin El-Ensari, Kahire 1355/1936, Arapça, 104 s. (6892)

ŞERHÜ TAYYİBETÜ’N-NEŞR Fİ’L-KIRAATİ’L-AŞER, Şihabüddin Ebi Bekr Ahmed bin Muhammed (İbnü’n-nazım), tahkik Cemaleddin Muhammed Şeref, Tanta-Mısır 1426/2005, B4, 432 s. (7268)

ŞERHÜ TENKİHÜ’L-VÜSUL Fİ İHTİSARI’L-MAHSÜL Fİ’L-USUL, El Karufi, Kahire 1414/1993, Arapça, B4, 464 s. (5751)

ŞERHÜ’L-FEVAİDİ’L-GIYASİYE MİNİ’L-MEYL-İ MEANİ VE’L-BEYAN, Taşköprüzade, İst. 1312, B4, 308 s. (4326)

ŞERHÜ’L-GEYLANİ Lİ-TASRİF-İ İZZİ (Metni ile birlikte), Ebu’l-Hasan Ali bin Hişam el-Geylani, Arapça, Mısır 1329, B4, 51 s. (3276)

ŞERHÜ’L-İZZİ, Mesud et-Taftazani, Abdülvehhab ibn İbrahim ez-Zincani, Temirhan, 1329, B4, 261 s. (3242)

ŞERHÜ’L-KAFİYE HAŞİYE-İ VÜCUHUDDİN, Molla Camii Karahisar, Ali Rıza Efendi, B4, 329 s. (4235)

ŞERHÜ’L-KAFİYE, Molla Cami, İst. (Arapça), A3, 292 s. (2261)

ŞERHÜ’L-KASİDETÜN NEBEVİYYETİ’L-BUSTİYYE, Hüseyin Avni, İst 1312, A4, 136 s. (7595)

ŞERHÜ’L-KÜFRAVİ ALA-METNİ’L-ACRUMİYYE VE Bİ-HAMİŞİ EL HAMİDİ, Şeyh Hasan el Küfravi, Arapça, A3, 144 s. (3248)

ŞERHÜ’L-MANZUMETÜ’L-BEYKUNİYYE Fİ MUSTALAHİ’L-HADİS, Ömer bin Muhammed bin El Beykuni, cem ve tertib; Abdullah Siracüddin, 1396, B4, 244 s. (5539)

ŞERHÜ’L-MATLAHU’L-NEVAR, 2 cilt, A4, 564 s. (7698)

ŞERHÜ’L-MEVAKIF, (Arapça), Muhammed Beysar, Kahire 1367, A4, 248 s. (2396)

ŞERHÜ’Ş-ŞEMSİYYE, Kudbiddin er-Razi, Arapca, İst. 1313, B4, 88 s. (3814)

ŞERHÜ’T-TELHİS, Ekmelüddin Muhammed bin Mahmud bin Ahmed el-Baberti, Trablus 1983, B4, 793 s. (4343)

ŞERHÜ’L-BEDAHŞİ MENAHİCÜ’L-UKUL, Muhammed bin el Hasan el Bedahşi, Beyrut 1405/1984, Arapça, B4, 302 s. (5756)

ŞERHÜ’L-BEDAHŞİ, MENAHİCÜ’L-UKUL, Muhammed el Bedahşi;
ŞERHÜ’L-ESNEVİ, Cemaleddin el Esnevi;
ŞERHÜ MİNHACU’L-VUSUL Fİ İLİ’L-USUL, Kadı Beyzavi, Beyrut 1405/1984, Arapça, B4, 1.cüz 446 s.; 2.cüz 442 s. (6198)

ŞERHÜ’L-LÜMA, Ebu İshak İbrahim eş-Şirazi, tahkik A.Mecid Türki, Arapça, 1.cüz, Beyrut 1408/1988, 566 s. (5486)

ŞERHÜ’L-MAKASID, TAFTAZANİ, B4, iki cilt, 1. cilt 232 s., 2. cilt 284 s. (6893)

ŞERHÜ’L-ÜSMA, 2.cüz, B4, 1228, 567 s. (5487)

ŞERHÜ’L,MENAR, Mevlana Şeyh Ahmed, Arapça yazma, A3, 256 s. (5800)

ŞERHÜ’S-SUYUTİ ALA ELFİYYETİ İBN MALİK EL MÜSEMMA EL BEHCETÜ’L-MARZİYYE, Muhammed Salih bin Ahmed el Gavsi, Kahire 1421/2000, Arapça, B4, 520 s. (5758)

ŞERİAT NİÇİN RÜYETİ İTİBAR ETMİŞ, Musa Caruullah Bigiyef, Kazan, A4, 110 s. (2425)

ŞERİAT-I GARRANIN AHKAM-I MUTAHHARESİNİN TEDP VE TEYİDİNE HUCCET-İ KATIA-İ ADALET OLAN BARİKA-İ HAKİKATDİR, (0sm.), Meclis-i Tedkikat-ı Şeriye, 40 s. (1111)

ŞEVADÜ’N-NÜBÜVVE TERCÜMESİ, Muzaffer Özak, İst 1958, B4, 360 s. (6714)

ŞEVAHİD EL KATR, (Arapca), El Hatib El-Şerbinî, İst. 1280, 88 s. (1895)

ŞEVAHİDÜ’L-MUTAVVELİ’L-MÜSEMMA Bİ-UKUDİ’D-DÜRER Fİ HALLİ EBYATİ’L-MUTAVVEL VE’L-MUHTASAR, Hüseyin bin Şehabeddin, Arapça, İstanbul 1272, B4, 155 s. (3211)

ŞEVKİ ALE’L-FENARİ, İst. Sahafiye-i Osmaniye Mat. Arapça, B4, 171 s. (3029)

ŞEYH ABDÜRRAHİM KARAHİSARİ, TERCÜME-İ KASİDE-İ BÜRDE, İsmail H.Ertaylan, İst 1960, B4, 20 s. (4914)

ŞEYH BEDREDDİN SİMAVİ, B.N.Kaygusuz, İzmir 1957, 204 s. (232)

ŞEYH EL BURHAN Lİ ARİSTO VE TELHİS EL BURHAN, (Arapca), İbn Rüşd, tahkik Abdurrahman Bedevi, Kuveyt 1984, 505 s. (1946)

ŞEYH HAMDULLAH, Melek Celal, İst 1948, B4, 48 s. (6907)

ŞEYH HAMDULLAH, Melek Celal, İst. 1948, B4, 48 s. (3539)

ŞEYH MUSTAFA SABRİ VE MEVKIFUHU MİNE’L-FİKRİ’L-VAFİD, Dr.Müfrah bin Süleyman el-Kusî, Riyad H.1418, Arapça, A4, 778 s. (2980)

ŞEYHİ DİVANI’NI TETKİK, Ali Nihad Tarlan, İst 1964, 294 s. (5700)

ŞİFA (Arapca), EL İLAHİYYAT, İbni Sina, tahkik El-Eb Kanavati-Said Zaid, 457 s. (1881)

ŞİFA (Arapca), EL-TABİİYYAT (EL SEMA VE EL ALEM, EL KEVN VE EL FESAD, EL-EFAL VE İNFİÂLÂT), İbni Sina, tahkik Mahmud Kasım, Kahire, 277 s. (1880)

ŞİFA EL SADR Bİ-TAVDİH VE İRAB ŞEVAHİD EL KATR, (Arapca), Şeyh Ali b. Abdürrahim İdris, Kahire 160 s. (1900)

ŞİFALI OTLAR VE HALK İLAÇLARI, Derleyen İ.Yardımcı, İst 1968, A4, 96 s. (6980)

ŞİFALI OTLAR, O.Bayatlı, İst. 1946, A4, 120 s. (2291)

ŞİFAU’S-SADR Bİ-TAVZİH VE İRABİ ŞEVAHİDÜ’L-KATR, Şeyh Ali bin Abdirrahim İdris el-Adevi el-Maliki, Mısır, Matbaatü’l-Mahmudiye, Arapça, A4, 144 s. (3086)

ŞİİR ANTOLOJİSİ, Necdet Evliyagil, Ankara 1960, A4, 752  s. (6609)

ŞİİR MECMUALARINDA ON ALTINCI VE ONYEDİNCİ ASIR DİVAN ŞİİRİ, Ali Nihat Tarlan, İst. 1948, 96 s. (634)

ŞİİR MECMUASI (KASİDELER, İLAHİLER, NAT-I ŞERİFLER, MİRACİYELER), müellifi belirsiz, A4, 978 s. (5947)

ŞIK MI?, Süleyman Sudi, İst 1334, A4, 80 s. (6030)

ŞİMAL HATIRALARI, Celal Nuri, 1330, 128 s. (1041)

ŞİMALİ AFRİKA’DA TÜRKLER, Aziz Samih, cilt 1-2, İst 1936, A3, 488 s.(7890)

ŞİMALİ DAĞISTANDA YAPILAN HARP HAREKATI, Miralay Milyutin, İst 1931, b4, 88 s. (6694)

ŞİMALİ KAFKASYA, Kadircan Kaflı, İst. 1942, A4, 260 s. (2692)

ŞİRARİ’NİN KARAMANOĞULLARI TARİHİ, sayı 2. (1175)

ŞİRKET-İ HAYRİYE TARİHÇESİ, Salname, 1330, 280 s. (695)

ŞİŞLİ ÇOCUK HASTAHANESİ TARİHİ, (Hamidiye Etfal Hastahanesi), F.İlker, İst. 1976, B4, 200 s. (2809)

ŞUBETÜ’L-AKİDE BEYNE EBİ’L-HASEN EL EŞARİ VE’L-MÜNTESİBİNE İLEYHİ Fİ’L-AKİDE, Ebu Bekir Halil İbrahim Ahmed el-Musuli, (Arapça), Beyrut 1410-1990, B4, 312 s. (5542)

ŞURUHU’Ş-ŞEMSİYE, KUTBUDDİN RAZİ ŞERHİ, Curcani, Siyalkuti, Desuki, Şerbini, Devvani haşiyeleri ile beraber, B4, 654 s. (5559)

ŞURUP İMALATI, (Osm.) 1309, 20 s. (1501)

ŞÜMUSÜ’L-MAARİF, Muhyiddin Ebu’l-Abbas Ahmed bin Ali bin Yusuf (İbn Arabi), Arapça yazma, 92 s. (7214)

ŞÜRUH-I SEVANİH (Se Şerhber Sevanih-i Ahmed Gazzali), İzzeddin Mahmud Kaşani, Hüseyin Naguri, Tahran 1372, A4, 161 s. (4072)

ŞÜRUHÜ’L-KAFİYE, terc.Sudi, 3.cüz, Matbaa-i Amire 1312, B4, 200 s. (5675)

T’ANG DEVRİNDE DOĞU GÖKTÜRKLERİ HAKKINDA YENİ BİLGİLER, Doktora Çalışması, Chang Jan.t’ang, Taipei 1968, A4, 225 s. (7233)

TA’BİRU ANİ’L-İRADE Fİ FIKHI’L-İSLAMİ DİRASETÜ MUKARENETÜ FIKHI’L-GARBİ, Vahidüddin Süvar, Dr., Kahire 1960, B4 (3014)

TA’Lİ İBNİ RESUL LA SİYELKOTİ, B4, 681 s. (7592)

TABAKAT-I NAŞIRI, H.G. Raverty, 1970, cilt I-II, I660 s. (36)

TABAQAT-I AKBARI OF KHWAJAH NIZAMUDDIN AHMAD, Kalküta, A4,
cilt 1, 1927, 456 s.
cilt 2, 1931, 524 s.
cilt 3, 1935, 552 s. (6876)

TABI SANATININ KEŞFİ, H.Bossert, İst. 1937, B4, 24 s. (2581)

TABİATÇILIĞI RED, Cemalleddin Afgani, l956), Diyanet İşleri Yayınları, 136 s. (71)

TABİATŞİNASLIK, AFGANİSTAN DEMOKRATİK CUMHURİYETİ, Kabil 1360, B4, 80 s. (5101)

TABİBŞİNASLIK, AFGANİSTAN DEMOKRATİK CUMHURİYETİ, Kabil 1361, B4, 80 s. (5104)

TABLAU GENERAL DE l’EMPIRE OTTOMAN, d’OHSSON, 7 cilt, Paris 1788, 3500 s. (341)

TADHKIRAT AL MULÜK, V.Minorsky, Londra 1980, A4, 350 s. (1685)

TAĞLİM-İ FARİSİ – TERTİB-İ CEDİD, Ali Nizami, Dersaadet 1324, A4, 56 s. (7295)

TAHAFOT AT-TAHAFOT, Averroes, Biblioteca Arabica Scholasticorum, Beyrut, B4, XX+624 s. (3368)

TAHBİRÜ’T-TEYSİR Fİ KIRAETİ’L-EİMMETİ’L-AŞERE, Beyrut, B4, 208 s. (6931)

TAHDİD-İ HUDUD-I İRANİYE MEMURİYETİYLE Fİ 28 SAFER SENE 65 ve Fİ 11 KANUN-İ SANİ SENE 64 TARİHİNDE TARAF-I DEVLET-İ ALİYYEDEN İZAM BUYURULMUŞ OLAN MÜTEFVEFFA DERVİŞ PAŞA İLE BİRLİKTE BULUNAN ANKARA VALİSİ ESBAK MÜTEVEFFA HURŞİD PAŞA TARAFINDAN KALEME ALINMIŞ OLAN LAYİHADIR, Dersaadet 1300, B4, 39 s. (bakınız 2971) (2972)

TAHDİD-İ HUDUD-İ İRANİYE, Derviş Paşa, 188 s. (459)

TAHLİLİ TARİH-İ FELSEFE, METALİB VE MEZAHİB, Ma-babü’t-tabia ve Felsefeti’l-ilahiyye, nakili Evkaf Nazır-ı Esbakı ve Medrese-i Mantık Müderris-i Sabıkı Elmalılı Hamdi, İst 1341, B4, 338 s. (7560)

TAHMASB KULU HAN’IN TEVARİHİ, Esat Uras, Ankara 1942, B4, 48 s. (6271)

TAHRİ Fİ USULİ’L-FIKH, EL CAMİ BEYNE ISTILAHEYİ’L-HANEFİYYE VE’Ş-ŞAFİİYYE, Kemaleddin İbni Hümam, Matbaatü’l-Mustafa el-Babi el-Halebi, Kahire 1351, (Arapça), 568 s. (7173)

TAHRİB-İ HARABAT, Kemal, 1304. (1001)

TAHRİRU’L-KAVAİDÜ’L-MANTIKİYYE ŞERHÜ’R-RİSALETİ’S-ŞEMSİYYE HAŞİYETÜ ALA TAHRİRİ’L-KAVAİDİ’L-MANTIKİYYE, Kutbittin Mahmud bin Muhammed er-Razi, Necmeddin Ömer bin Ali el-Kazvini, Seyyid Şerif Cürcani, Arapca, Mısır 1948, A3, 172 s. (3205)

TAHRİRÜ’L-KAVAİDÜ’L-MANTIKİYYE Fİ ŞERHİ’R-RİSALETİ’Ş-ŞEMSİYYE VE ALEYHİ HAŞİYET-İ SEYYİD ŞERİF CÜRCANİ, Kutbiddin Muhammed bin Muhammed er-Razi, Necmüddin Ali el-Katibi el-Kazvini, Kum 1424, (Arapça), B4, 480 s. (7255)

TAHSİL, Behmenyar b. El-Mirzeban, tahkik Murteza Mutenharri, Tahran 1996, 930 s. (1958)

TAHTAVİ TERCÜMESİ, mütercim Hasan Hilmi el-Kütbi, cilt 8, A3, 367 s. (3239)

TAKRİB, 1 ve 2, 712 s.; 3 ve 4, 840 s. (6821)

TAKRİR / HAŞİYETÜ’L-MULAMETİ’L-EMİR Lİ ŞÜZURİ’Z-ZEHEB, Muhammed bin Muhammed el Enbabi, Arapça, Mısır 1310, A3, 154 s. (3204)

TAKRİR ANİ’L-MALİYE VE’L-İDARE VE’L-HALETİ’L-UMUMİYYYE Fİ MISR VE Fİ’S-SUDAN SENE 1906, (Arapça), Mukattam Matbaası, Mısır 1907, B4, 248 s.(6470)

TAKRİR-İ ENBABİ ALA ŞERHİ’L-KATR Lİ-İBN HİŞAM, Mısır 1310, A3, 154 s. (4259)

TAKRİR-İ ŞEYH İSMAİL EL HAMİDİ ALA HAŞİYET-İ ŞEYH EŞ-ŞABAN ALA ŞERH-İ UŞMUNİ Lİ’L-ELFİYET-İ İBN MALİK, Şeyh İsmail Hamidi, Kahire 1305, A3, 368 s. (4258)

TAKRİRATÜ’S-SENİYYE, Hasan Muhammed El Mişad, (Arapça), A4, 154 s. (6042)

TAKRİRÜ’L-ENBABİ ALA HAŞİYETİ’S-SÜCAİ ALA ŞERHİ’L-KATR, İbni Hişam, es-Sücai, el-Enbabi, Arapça, Mısır 1310, B4, 154 s. (3243)

TAKRİRÜ’R-ENBABİ, Şeyh Muhammed el-Enbabi, Arapça, Kahire 1288, 2 cüz, (350)+(320), B4. (3237)

TAKRİRÜ’Ş-ŞEMSÜ’L-ENBABİ ALA HAŞİYETİ’S-SÜCAİ ALA ŞERHİ İBN AKİL Lİ ELFİYET-İ İBN MALİK, İbni Malik, İBni Akil, el-Enbabi, Arapça, Mısır 1296, B4, 272 s. (3244)

TAKSİM SUYU TESİSLERİ, İst. Belediyesi (1088)

TAKVİM – SALNAMENİN TAKVİMİ, Def’a 12, 1319, A4, 290 s. (5521)

TAKVİM-İ SALNAME, 260 s. (1095)

TAKVİMÜ’T-TEVARİH, Katip Çelebi, İstanbul İbrahim Müteferrika tabı, 1146, B4, 247 s. (3031)

TAKYİDANI Fİ VAHDETİ’L-VÜCUD, DEUX TRAITES SUR l’UNITE DE l’EXISTENCE, İbni Acibe, Marakeş 1998, Arapça-Fransızca, B4, 100 s. (5773)

TALEBE MEKTUPLARI, Raif Necdet, İst. A4, 96 s. (2498)

TALEBE-İ ULUM CEMİYETİ NİZAMNAMESİ, İst. Necm-i İstikbal Mat. 1335, A4, 8 s. (2944)

TALES FROM SHAKESPEARE, Charles and Marylamb, 320 s. (129)

TALES OF TRAVEL, Marquess Curzon, Londra 1923, A4, 386 s. (3441)

TALİKAT ALA ŞERH-İ FUSUSİ’L,HİKEM VE MİSBAHU’L UNS, B4, 328 s. (5623)

TALİKAT ALE EL- NETAYİC, Dersaadet 1308, B4, 296 s. (4229)

TALİKATU İBNİ RESUL ALA SEYLEKOTİ, İbni Resul, B4, 682 s. (7665)

TALİKATU ŞERİFE ALA ŞERHİ’T-TASRİF, Şeyh Muhammed Hasan el-Mazenderani, Arapca yazma halinde, 256 s. (3334)

TALIKI-ZADE’S ŞEHNAME-İ HUMAYUN, (A History of the Ottoman Campaigne into Hungary 1593-94), C.Woodhead, Berlin 1983, A4, 442 s. (2723) (2760)

TALİM VE TERBİYE CEMİYETİ NİZAMNAMESİ, Dersaadet 1331, A4, 8 s. (2924)

TALİM VE TERBİYE CEMİYETİ NİZAMNAMESİ, Dersaadet 1332, A4, 12 s. (2925)

TALİM-İ EDEBİYAT, Recaizade Mahmud Ekrem, İst. 1330, 400 s. (1910)

TALİM-İ KIRAAT, Arakel (mürettibi), Muallim Naci (musahhih), İst. 1302, A4, 79 s. (3115)

TALİM-İ KIRAAT, Muallim Naci, İst. 1310, A4, 84 s. (2603)

TALİM-İ LİSAN-İ FARİSİ, l331, 340 s. (1489)

TALİM-İ UMUMİ GİRTÜ HAKKINDA KANUN-I FARAZÎ LÂİHALARI, (Arap harfleriyle Tatarca), St. Petersburg 1910, A3, 32 s. (4555)

TALİMÜ’L-FARİSİ DARU’L-HİLAFE, İst. 1317, A4, 122 s. (4300)

TALİMÜ’L-MÜTEALLİM Fİ TARİKİ’T-TALİM, Zernuci, Beyrut 1407/1987, Arapça, B4, 132 s. (6205)

TALS SKLOVE IM OSMANISCHEN TRAICH UNOBEU OEN TLATAREN, 1394-1427, J. Scbultberger, 256 s. (182)

TAM KAYITLI MUĞNIL TULLAB, (Arapça), İstanbul, B4, 104 s. (7249)

TAMARLANE THE CONQUEROR, H. Hookham, Londra 1962, 362 s. (292)

TAMERLANE OR TIMUR THE GREAT AMIR, Arabşah’dan çev. J.H.Sanders, Londra 1936, 358 s. (79)

TAMERLANE THE EARTH SHAKER, Harold Lamb, 340 s. (657)

TAMGA OU TAG MARQUE AU FER CHAUD SUR LS CHEVAUX A SINOPE, Rıza Nur, 8 s. (1151)

TAMGA OU TAG-MARGUE AU FER CHAUD SUR LES CHEVAUX A SINEPO, Paris 1928, A4, 8 s. (4860)

TAMGİ NARODOV SİBİRİ 17.VEKO, B.Jumçenko, Moskova 1965, A4, 52 s. (3736)

TANKSUKNAME-İ İLHAN DER FÜNUNU ULUMU HATAİ MUKADDİMESİ, İst 1939, B4, 144 s. (6165)

TANRI APOLLON VE ANADOLU İLE MÜNASEBETİ, Z.Taşlıklıoğlu, İst. 1957, A4, 86 s. (2222)

TANRI KİTABINDAN NAMAZ TÜRLERİ, İst. 1942, A4, 16 s. (4202)

TANRI MİSAFİRİ, (Osm.), Reşad Nuri Gültekin, İstanbul 1927, A4, 163 s. (2829)

TANRIDAĞI DERGİSİ, TÜRKÇÜ, İLMİ EDEBİ, cilt 1, 1-18, Mayıs 1942 – Eylül 1942, A3, 288 s. (7819)

TANZİMAT VE BULGAR MESELESİ, Halil İnalcık, 1943, B4, 174 s. (4908)

TANZİMÂT-I SİPÂH-I ALMAN, Mirza Fethullah Han, (Farsça), 1325 İzmir, A4, 64 s. (4591)

TANZİMAT, İst. 1940, 1078 s. (488)

TANZİMATTAN BUGUNE TÜRK YAZI HAYATINDA TAKMA ADLAR İNDEKSİ, Naile Binark, Saide Arslanberk, Ank., 36 s. (655)

TAO OF ISLAM, Sachiko Murata, New York 1992, B4, 408 s. (4436)

TAO TO KING – CONNAISSANCE DE L’ORIENT, Lao Tseu, Gallimari 1967, A4, 112 s. (6237)

TAR MEKTEBİ, Said Rüstemov, Bakü 1974, A3, 147 s. (4238)

TARİF Bİ’L-MUSTALAHİ’Ş-ŞERİF, Şihabeddin bin el-Umeri, Mısır 1312, (Arapça), A4, 242 s. (7144)

TARİFÜ’S-SÜLÜK, İst., A4, 60 s. (5143)

TARİH BOYUNCA ÇUKUROVA, Bekir Uluğ, I.cilt, Mersin 1948, A4, 204 s.; II.cilt, 1955, A4, 188 s. (5669)

TARİH BOYUNCA KUZEY AFRİKA VE BERBERİLER, Hikmet Naci, İst. 1975, B4, 190 s. (2782)

TARİH BOYUNCA PALEOGRAFYA VE DİPLOMATİK SEMİNERİ, İst. 1988, A4, 372 s. (3681)

TARİH BOYUNCA TÜRK KAVİMLERİ, Edip Yavuz, B4, 460 s. (6402)

TARİH DERGİSİ, Cilt 3, Eylül 51-Mart 52, İst. 1953, 182 s. (1357)

TARİH DERGİSİ, İ.Ü. Ed.Fak., cilt V, sayı 3, 1953, 196 s. (526)

TARİH FELSEFESİ, Gustav Le Bon, 1932, 320 s. (1265)

TARİH HAZİNESİ, İbrahim Hakkı Konyalı, 1-12 sayı İst. 1950-1951 (2045)

TARİH II, ORTAÇAĞ, Bedriye Atsiz, Hilmi Oran, İst 1962, B4, 208 s. (7331)

TARİH İLMİNE GİRİŞ, TARİH METODU VE FELSEFESİ, E.Bernheim, İst. 1946, A4, 190 s. (2747)

TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,
sayı I, İzmir 1983, B4, 248 s.
sayı II, İzmir 1984, B4, 302 s.
sayı 21/2, 308 s.
sayı 22/1 274 s.
sayı 22/2 272 s. (5937)

TARİH KILAVUZU, Bu eser salahiyetli bir tarih heyeti tarafından hazırlanmnıştır. (2047)

TARİH METODU DERS NOTLARI, İbrahim Kafesoğlu, B4, 60 s. (5738)

TARİH MUSAHABELERİ, Abdurrahman Şeref, Matbaa-i Amire. 1339, 410 s. (31)

TARİH OKUYORUM, Ahmed Refik, Osmanlıca, İst 1339, A4, 80 s. (5981)

TARİH SAHİFELERİ, Ahmed Refik, İst. Matbaa-i Ahmed İhsan 1325, A4, 178 s. (2983)

TARİH VE EDEBİYAT DERGİSİ, Ali Emiri, 1-31 sayı. (531)

TARİH VE MÜVERRİHLER, G.Hanotaux, 1932, 84 s. (354)

TARİH VE SOSYOLOJİ SEMİNERİ(28-29 MAYIS 1990), İstanbul 1991, A4, 183s. (4534)

TARİH-İ ASKER-İ OSMANİ, Ahmet Cevad Paşa, 320 s. (845)

TARİH-İ ATA, 5 cilt, İst., (69)

TARİH-İ BOSNA DER ZAMAN-I HEKİMOĞLU ALİ PAŞA, Ömer Bosnevi, Ank 1979, A4, 160 s. (4484)

TARİH-İ BULGAR, Kazan 1907, 46 s. (578)

TARİH-İ BURSA, 552 s. (858)

TARİH-İ CEVDET, Ahmed Cevdet Paşa, İst. 1309 (1892); 1) 6+371 s.; 2) 6+391 s.; 3) 6+388 s.; 4) 4+365 s.; 5) 4+370 s.; 6) 7+412 s.; 7) 7+367 s.; 8) 4+362 s.; 9) 8+320 s.; 10) 7+278 s.; 11) 8+275 s.; 12) 8+286 s. (2338)

TARİH-İ DEVLET-İ OSMANİYE, Abdurrahman Şeref, A4, 2 cilt, toplam 900 s., (2188)

TARİH-İ DEVLET-İ OSMANİYE, Abdurrahman Şeref, İst. 1315, A4, cilt I 368 s.; cilt II 490 s. (4287)

TARİH-İ EBU’L-FARUK, 2. ve 3.cilt, İst. 1328, A4, 724 s. (3829)

TARİH-İ EDEBİYAT DER İRAN EZ AGAZ-I AHD-İ İSLAMİ TA DEVRE-İ SELÇUKİ, Zebilullah Safa, Tahran 1344, Farsça, 1.cilt, B4, 720 s. (6012)

TARİH-İ EDEBİYAT-I FARİSİ, Herman Ethe, Tahran 1977, Farsça, B4, 368 s. (6194)

TARİH-İ EDEBİYAT-I İRAN VE TARİH-İ ŞUARA, Hüseyin Feriver, Farsça, 1341-1381, 360 s. (5986)

TARİH-İ EDEBİYAT-I OSMANİYE, Abdülhalim Memduh, İst. 1306(1889), 134 s. (981)

TARİH-İ EDEBİYYAT-I ARABİYYE, CİLT 1, CAHİLİYE DEVRİ, Mehmed Fehmi, İst 1917, Osmanlıca, A4, 968 s. (6147)

TARİH-İ ESTERHAN, Cihan Şah, 52 s. (519)

TARİH-İ GEYLAN, Abdülfettah Geylani, İntişarat-ı Bünyad-ı Ferheng-i İran 1349, Farsça, B4, 414 s. (6208)

TARİH-İ GÜZİDE, Hamdullah bin Ebubekir bin Ahmed bin Nasır Kazvini, Tahran 1387, B4, 500 s. (7446)

TARİH-İ GÜZİDE, Kazvini Müsteffi, B4, 912 s. (6817)

TARİH-İ İLM-İ HUKUK, Mahmut Esat, 1331, 280 s. (912)

TARİH-İ İSLAM, Mahmud Esad İbn-i Emin Seydişehri, İst. 1327, A4, 194 s. (3850)

TARİH-İ İSLAM, Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, Kostantiniyye Hikmet Mat. 1326, A4, 2 cilt, 671 s. (2999)

TARİH-İ İSLAMİYET, Dr.Dozi’den tercüme Abdullah Cevdet, 2 cilt, Mısır 1908, A4, 733 s. (2956)

TARİH-İ İSTERLİBAŞ, Muhammed Şakir Mahdum Tokayef, Kazan 1899, A4, 24 s. (Arap Harfleriyle Tatarca) (4578)

TARİH-İ İZZİ, Süleyman İzzi, İst. 1785, 306 s. (484)

TARİH-İ KURAN, Musa Carullah, Kazan 1323, A4, 38 s. (2532)

TARIH-İ LÜTFİ, Ahmet Lütfi, İst. 1912, 8 cilt, toplam 2260 s. (493)

TARİH-İ MEDENİYETTE KÜTÜPHANELER, Tahir Harimi, Balıkesir 1931, A4, 568 s. (4773)

TARİH-İ MEŞRUTİYET VE ŞARK MESELE-İ HAZIRASI, Ahmed Saib, İst. 1912, A4, 162 s. (3470)

TARİH-İ MISR İLE’L-FETHİ’L-OSMÂNİ, Ömer el-İskenderî, Kahire 1915, A4, 203 s. (4564)

TARIH-I MUBARAK-I GAZANI DES RAŞID AL DIN FADLALLAH BI’L-HAIR GESCHICHTE DR KHANE ABGA BIS GAIHATU (1265 1295), Mouton 1957, 172 s. (411)

TARİH-İ MUBARAK-I GAZANI, Karl Jahn, Londra l840, 482 s. (435)

TARİH-İ MUHTASAR-I BEŞER, Ahmet Rasim, 1304, 72 s. (1137)

TARİH-İ PEÇEVİ, Osm., 2 cilt önsöz ve indeks, 1066 s. (3310)

TARİH-İ RAŞİD, (Mehmed Raşid), 6 cilt, toplam 3134 s. (441)

TARİH-İ SAF, Taşköprüzade Kemal Efendi, 2. cüz, İst. 1287, A4, 42 s. (2530)

TARİH-İ SAF, Taşköprüzade, 256 s. (851)

TARİH-İ SAHİB GİRAY HAN, (Histoire de Sahib Giray Khan de Crimee de 1532 1551), Özalp Gökbilgin, Ank. l973, 316 s. (49)

TARİH-İ SAMİ VE ŞAKİR VE SUPHİ, Mustafa Sami, Hüseyin Şakir, Mehmed Suphi, İst. 1198(1784), 239 varak (477 s.) (2037)

TARİH-İ SELANİKİ, Mustafa Selaniki, 1970, A4, 400 s. (1703)

TARİH-İ SULTAN MEHMED HAN-I SANİ, KRITOVOLOS, çev. Karolidi, İst. 1328, B4, 200 s. (3026)

TARİH-İ SULTAN SELİM (VÂSIF TARİHİ), A4, 420 s. (Osmanlıca Yazma) (4558)

TARİH-İ TİMURLENKLİ NAZMİ ZADE EFENDİ, Murtaza Nazmi-zade, 243 s. (390)

TARİH-İ UTBİ, 2 Cilt, 848 s. (1304)

TARİH-İ VAKA-İ SAKIZ, Mehmet Emin Vahid Paşa, 52 s. (528)

TARİHÇE-İ ADLİYE-İ DEVLET-İ ALİYE, Ahmet Lütfi, 1304, 216 s. (910)

TARİHDE YAHUDİLER DÜŞMANLIKLARl VE SEBEBLERİ, Rıza Çavdarlı, 40 s. (1064)

TARİHİ HAKİKATLER, (İbrahim Arvas’ın Hayatı), Ankara, A4, 80 s. (2823)

TARİHİ KAFKAS EL SANATLARI, 101. sergi, İst 1973, A4, 8 s. (6812)

TARİHİ KRONOLOJİNİN ESASLARI, Osman Turan, Ankara 1954, B4, 160 s. (2457)

TARİHİ ODALAR, Haluk Y. Şehsuvaroğlu, İst 1954, A4, 184 s.(6510)

TARİHİ SU TESİSLERİ (BENDER – KEMERLERİ), Vefik Altuğ, Konya 1946, A4, 123 s. (4389)

TARİHİMİZDE HAYAL OLMUŞ HAKİKATLER, S.Mümtaz, İst. 1948, A4, 256 s. (3608)

TARİHİN UNUTULMUŞ SAHİFELERİ – SULTAN AZİZ’İN ŞEHADETİNE ASIL SEBEB NE İDİ? – RUSYA MÜSLÜMANLARININ AÇLIK HALLERİNDEN DEHŞETLİ BİR HATIRA, Abdürreşid İbrahim, Musa Carullah Bigiyef, Berlin 1933, B4, 18 s. (3110)

TARİHİN UNUTULMUŞ SAYFALARI, Reşid Efendi, Berlin, B4, 18 s. (2534)

TARİHTE BURSA YANGINLARI, Kazım Baykal, Bursa 1948, A4, 50 s. (2597) (2205)

TARİHTE GÖDENE, Zahit Yıldız, İst 1955, A4, s.128 (4686)

TARİHTE GÜZEL KADINLAR, Mehmed Enisî, H. 1341 İst., A4, 146 s. (4561)

TARİHTE KADIN SİMALAR, Ahmet Refik, İst 1931, A4, 128 s. (5895)

TARİHTE KAFKASYA, İsmail Berkok, 1958, 60 s. (1238)

TARİHTE KIRŞEHRİ-GÜLŞEHRİ VE BABAİLER AHİLER BEKTAŞİLER, C.H.Tarım, İst. 1948, 140 s. (624)

TARİHTE MARDİN, ITR EL NARDİN Fİ TARİH-İ MERDİN, Metropolit Hanna Dolapönü, İst. 1972, B4, 212 s. (3393)

TARİHTE SARUHAN KÖYLERİ, İbrahim Gökçen, İst. 1950, B4, 80 s. (1813)

TARİHÜ Fİ’L-AMARATİ’L-IRAKİYYE Fİ MUHTELİFİ’L-USUR, Şerif Yusuf, Bağdad 1982, Arapça, A3, 664 s. (5814)

TARİHÜ’L-FARİKİ, Ahmed bin Yusuf el Fariki, tahkik Dr.Bedevi A.Latif Avz, (Arapça – İngilizce), Beyrut 1974, B4, 360 s. (5584)

TARİHÜ’L-ÇERAKİS TARİHÜ’L-EDİGE (EL ÇERKES) EL KADİR, Şara Begmirza Nogmo, (Arapça), Amman, B4, 176 s.  (6781)

TARİK EL TURAS EL ARABİ, Fuad Sezgin, cilt I/cüz I, ULUM EL KURAN VE EL HADİS, 1983, 507 s. (1917)

TARİKAT-I ALİYYE-İ BAYRAMİYYE’DEN TAİFE-İ MELAMİYYENİN ANANE-İ İRADETLERİ VE KEYFİYET-İ SOHBETLERİ VE AŞK-İ MUHABBETULLAHU CÜMLEDEN ZİYADE RAĞBETLERİ BEYANINDA, Lalizade Abdülbaki Efendi, 1156, A4, 176 s. (6149)

TARİKAT-I MEVLEVİYEDEN SEYYİD MEHMED VEHBİ İBN-İ SEYYİD HASAN EL-EŞARİ EL-KONEVİ’NİN HAFIZ DİVANINA YAZDIĞI ŞERH, İst. 1289, A3, 768 s. (2527)

TARİKAT-I NAKŞİBENDİYENİN ADAB-I MÜBİNİ, 1339, 16 s. (1389)

TARİKATÜ’S-SUFİYYETÜ’L-ALAVİYYE, DİVANU RAVZATÜ’L-MUHİBBİN MİN KELAMİ’L-ARİFİN, tahkik, tashih ve şerh: Mustafa Muhammed Ahmed Saafin, (Arapça), Gazze 1397/1978, 220 s. (6964)

TARİKATÜ’T-TAHLİLİ’L-BELAGİ VE’T-TEFSİR, Rulan Mine, Naile Farukî, (Arapça), B4, 316 s. (2180)

TARIKH-I RASHIDI OF MIRZA MUHAMMED HAIDAR, A HISTORY OF THE MOGHOLS OF CENTRAL ASIAN, N. Elias, 1985, 680 s. (1234)

TARJAME YE TARİHH-E YAMİNİ, N.Z.Jarfadagani l966, 672 s. (1471)

TASAVVUF İNDE İBN SİNA, Dr. Abdülhalim Mahmud, Kahire A4, 99 s. (3250)

TASAVVUF TARİHİ, Darülfünun müderrislerinden Mehmed Ali Ayni, İst 1341, A4, 256 s. (7372)

TASAVVUF TARİHİ, Mehmed Ali Ayni, İst 1341, Osmanlıca, A4, 258 s. (5788)

TASAVVUF, (Osm., dergi), 1935, 280 s. (880)

TASAVVUF, Ayda İki Defa Çıkar İlmi Mecmua, Müessisi Cemal Bardakçı, Sahibi İlhan Bardakçı, İstanbul, 13 sayı, 1.11.1948-15.7.1049, B4, 208 s. (7237)

TASAVVUFTAN DİLİMİZE GEÇEN DEYİMLER VE ATASÖZLERİ, Abdülbaki Gölpınarlı, İst 1977, B4, 410 s. (5699)

TASAVVUFU’L-İSLAMİYYİ’L-HALİS, Mahmud Esü’l-feyz EL MÜNİFİ, Mısır, B4, 220 s.(6507)

TASAVVUFUN ZAFERLERİ YAHUD EL BURHAN VE’D-DELİL ALA MA-HAVAHUŞ-ŞERHİ VE’T TAHLİL MİNE’L-EBATİL, Şeyh Safvet (Urfa Mebusu), Evkaf-ı İslamiye Mat., İst 1343, (Osm.), 160 s. (7159)

TASAVVURAT HAŞİYESİ, Hocazade Abdullah Efendi, (Arapça), İst. 1289, A4, 316 s. (2625) (2407)

TASHİHÜ’L-VÜCUH VE’N-NEZAİR, Hilal El Askeri, Kahire 2007, B4, 532 s. (7453)

TASNİFÜ’L-ULUM BEYNE NASURİDDİN ET TUSİ VE NASURİDDİN EL BEYDAVİ, Doktor Abbas Muhammed Hasan Süleyman, (Arapça) Beyrut 1996, B4, 128 s. (5632)

TASRİFÜ’L-ALAMETİ ALA B. ŞEYH HAMİDÜ’L-EŞNEVİ, F. Zeki Kürdi, Mısır 1354. (6037)

TASVİR-İ AHLAK, Ahmed Rıfat, İst 1309 (1897), A4, 344 s. (7875)

TAŞBASKISI HALK RESİMLERİ SERGİSİ, Resim ve Heykel Müzesinde, İst. 1953, 36 s. (506)

TAŞKÖPRİZADE AHMED EFENDİ RUMİ HANEFİ, 106 s. (4982)

TATAR ALFABESİ, Kiril, Kazan, 1939, 24 s. (1169)

TATAR EDEBİYATI TARİHİ, 632 s. (565)

TATAR HALK CIRLARI, Kazan 1965, A4, 456 s. (4041)

TATAR HALK YIRLARI, Yarullah İsmail, A3, 24 s.(6546)

TATAR MUNUAL, Nicholas Poppe, Hollanda 1963, A4, 284 s. (5278)

TATAR OF THE CRIMEA THEIR STRUGGLE FOR SURVIVAL, 1988, 400 s. (669)

TATAR TARİHİ, A. Aziz Ubeydulin, Kazan, 290 s. (547)

TATAR TELENEM KISKACA TARİHİ, ETİMOLOJİK SÖZLÜK, Rıfkat ahmet Yandu, Tataristan Kitap Neşriyatı, Kazan 2001, A4, 272 (6541)

TATAR TİLİNİNG ANLATMALI SÜZLİGİ, Kazan 1977, 3 cilt, A3, 2058 s. (5824)

TATAREN UND BULGARIEN BEMERKUNGEN ZU EINER NOTIZ IM VATICANUS REGINENSIS GR.18, Sofya 1985, B4, 8 s. (4118)

TATARLAR ARASINDA REVOLİTSİYE HAREKETLERİ, Alimcan İbrahimof, Kazan 1925, 31 s. (585)

TATARLAR, Postikdvic, Kazan 1911, 38 s. (576)

TATARLARDA SlNIFLAR TARİHİ, Aziz Ubuydullin, Kazan 1925, 6O s. (579)

TATARLARIN GELİP ÇOVUD HEM ALTAN URDA, A.Aziz, 16 s. (569)

TATARLARNINĞ TÜPÇIGIŞI, A.Lebib Koran, İst 1962, A4, 96 s. (4692)

TATARS DE CRİMEE, Le Bon de Baye, Paris 1960, A4, 48 s. (3161)

TATARS OF CRIMEA, RETURN TO THE HOMELAND, E.A.Allworth, Londra 1998, A4, 390 s. (2216)

TATARSKAYA DEMOKRATİÇESKAYA PEÇAT (1905-1907), R.U.Amirhanov, Kiril, Moskova 1988, A4, 187 s. (3141)

TATARSKİYE “DURBE” MAVZOLEY V KRIMU, Usein Bodanniskiy, Simferopol 1927, B4, 12 s. (4087)

TATLI EMELLER ACI HAKİKATLER, Mehmed Murad, İst. 1133(1914), 383 s. (1177)

TATLI VE ACI HATIRALAR, Doktor Sükutî Tükel, İzmir 1952, A4, 200 s. (2743)

TATLICIBAŞI, İst. 1342, 221 s. (1920)

TAVRİÇESKOY GUBERNİY IZDANNAYA, Pamyatnaya kniga, Simferopol 1867, A4, 644 s. (4820)

TAVRİDA KRIM (HUDOJESTVENNO İSTORÇESKAYA HRESTOMADİYA) V.E.Potehin, Simferopol 1994, A4, 128 s. (2669) (2843)

TAX PROGRESSIVITY AND INCOME INEQUALITY, Joel Slemrod, New York 1994, A4, 380 s. (2217)

TAYİNÜ’L-VEZAİF Fİ HAKKİ’L-MÜTEŞABİHAT, Ahmet Rüşdü, Osmaniye 1302, A4, 124 s. (5196)

TAYYİBE METNİ VE ELFAZ MANASI, Osmanlıca ve Arapça yazma, A3, 244 s. (5804)

TAYYİBE’NİN ELFAZ MANASI, Osmanlıca ve Arapça yazma, A3, 120 s. (5806)

TAYYİBETÜ’L EZVAR, el-Hac Ahmed Efendi, (Osmanlıca), İst 1316, A4, 44 s. (4963)

TEACH YOURSELF TURKISH, G.L.Lewis, Londra, 175 s. (309)

TEARİF-İ MÜSLİMİN,(Osm. dergi) 1-32 sayı, 1326 (965)

TEARS OF WHITE MAN, P.Bruckner, Londra 1986, A4, 244 s. (2328)

TEBSİTU’T-LUGATİ’L-İNGİLİZİYYE, SIMPLIFICATION OF ENGLISH, Halid Haddad, (Arapça – İngilizce), Humus 2003,  (7171)

TECELLİYAT-I ARAİSÜ’NUSÜS Fİ MENASSAT-I HİKEMİ’L-FÜSUS, Muhiddin-i Arabi, Kahire 1252, A3, 594 s. (4427)

TECELLİYAT-I İLAHİYYE, Muhyiddin İbn Arabi, tahk.Osman İsmail Yahya, Tahran 1988, B4, 690 s. (5373)

TECRİDÜ’L-İTİKAD, Nasuriddin Tusi, Tahran 1407, B4, 336 s. (3812)

TECRİDÜ’S-SARİH, EHADİSÜ’L-CAMİÜ’S-SAHİH, MUHTASAR SAHİH-İ BUHARİ, Lİ’L-İMAM-I EBİ ABBAS AHMED’Z-ZÜBEYDİ, 812-893, Kahire, B4, 640 s. (7107)

TECVİD (KARABAŞ), A4, 30 s. (Osmanlıca) (4583)

TECVİD-İ EDAİYE (KİTABU’L-CEZERİ VE DÜRR-İ YETİM’le birlikte), Hamza, İstanbul Daru’t-Tıbaati’l- Amire, 1280 (1863), A4, (32+156)+8 s. (2987)

TECVİD-İ REŞADİYE, Mehmed Kamil, Samsun 1331, A4, 58 s. (4383)

TECVİTLER, B4, 620 s. (5248)

TEDRİCİ’L-EDANİ, A3, 224 s. (4256)

TEDRİCÜ’L-EDANİ İLA KIRAATİ ŞERHÜ’S-SA’D ALA TASRİFİ’Z-ZİNCANİ, Abdülhak En-Nevevi, Mısır 1348, A3, 240 s. (5576)

TEDRİS-İ USUL-İ FIKIH, Mahmut Esad, 1313, 512 s. (1305)

TEDRİSAT-I ALİYYE KÜTÜPHANESİNDEN EL GAAZ-I FIKHİYYE, Mehmed Zihni, İst 1309, B4, 232 s. (7342)

TEDRİSAT-I ALİYYE KÜTÜPHANESİNDEN ELGAZ-I FIKHİYYE, Mehmed Zihni, İst 1309, A4, 232 s. (7561)

TEFEÜL-NAME-İ MUHYİDDİN-I ARABİ, 1330, Arapça-Türkçe, A4, 32 s. (6162)

TEFRİCÜL GALK Fİ TEFSİRÜ’L-FELAK, Seyit Muhammet Fevzi, İst 1300, B4, 100 s. (7074)

TEFSİR (1606)

TEFSİR EL KURANİ VE EL LUGAT EL SUFİYYE Fİ FELSEFET İBN SİNA, (Arapca), Hasan Asi, Beyrut 1983, 390 s. (1953)

TEFSİR Fİ ULU VE İTTİCAHATİ’T-TEFSİR, Dr. imad Ali Abdüssemi Hüseyin, İskenderiye 2006, (Arapça), B4, 144 s. (7341)

TEFSİR KİTAB İSAGUCİ Lİ FORFİRYUS, (Arapca), Ebul Ferec b. El-Tabib, Beyrut, 228 s. (1936)

TEFSİR SURET EL CİNN, Muhammed El Behiyy, Beyrut, (Arapça), B4, 48 s. (2243)

TEFSİR VE İŞARATÜ’L-KURAN, Muhyiddin Arabî, (Arapça), A4, 2460 s.(6437)

TEFSİR-İ CEMALİ, cild-i evvel, 1294, B4, 445 s. (7448)

TEFSİR-İ MEVAKİB, 1323, (Mushaf tashihi Ali Muhammed ed-Dabba, 1372 (1952, (Arapça – Osmanlıca)(6434)

TEFSİR-İ NEBE, İst 1320, B4, 64 s. (7491)

TEFSİRU ARAİSÜ’L-BEYAN Fİ HAKAYIK-I KURAN, Muhammed Ruzbihan İbn Ebinnasr el-Baklî eş-Şirazî Muhyiddinr İbn Arabî, 2.baskı 1315, A4, 2 cilt 620+488 s. (3303)

TEFSİRU EBDE’UL-BEYAN Lİ-CEMİ AYİ’L-KURAN, Şeyh Muhammed Bedreddin İbnü’l-Molla Derviş et-Tillovi, M.Fethullah Gülen ve Dr. Suat Yıldırım’ın takrizleriyle, İzmir 1413 (1992), A3, 339 s. (3193)

TEFSİRU’L-HADİS, (Arapca), Dürrizade M.İzzet, 4 cilt, l963 (1629)

TEFSİRÜ Bİ’L-ME’SUR VE MENAHİCİ’L-MÜFESSİRİNE FİH, Dr:Muhammed Ebu’n-Nur el-Hadidi, Mekke 1403, A4, 104 s. (3107)

TEFSİRÜ MUKATİL BİN SÜLEYMAN, Mukatil bin Süleyman, (Arapça), tahkik; Abdullah Mahmud Şehhate, el-Heyetü’l-Mısriyyeti’l-Amire ti’l-kitab 1979
1.cüz, B4, 620 s.
2.cüz, B4, 800 s.
3.cüz, B4, 944 s.
4.cüz, B4, 1064 s. (5592)

TEFSİRÜ SURETİ’L-VAKIA, Muhammed bin Osman el Hilmi el-Adevi, 1267, (Arapça), İst 1305, B4, 460 s. (5633)

TEĞYİYRU EL-TEHGİH FİL-USUL Lİ İBNİ KEMAL PAŞA, (Arapca), A4, 295 s. (4231)

TEHAFETÜ’L-FELASİFE, İMAM GAZALİ
TEHAFETÜ’L-FELASİFE, İBNİ RÜŞD,
TEHAFETÜ’L-FELASİFE,
HOCAZADE
Üçü bir arada, Arapça, Mısır Matbaatü’l-Hayriyye 1319, A3, 233 s. (3013)

TEHFİR-İ SAMİ, (Arapça), 224 s. (959)

TEKALİF KAVAİDİ, Abdurrahman Vefik, (Osm.) I-II, 1328, 748 s. (701)

TEKİRDAĞ TARİHİ ARAŞTIRMALARI, Hikmet Çevik, İst 1949, A4, 300 s. (5327)

TEKRİBÜ’N-NEŞR Fİ’L-KIRAATİ’L-AŞR, İbnü’l-Cezerei, Kahire 1992, B4, 200 s. (4375)

TELHİS MA BADE EL TABİA, (Arapca) İbni Rüşd, tahkik Osman Emin, Kahire 1958, 168 s. (1951)

TELHİS-İ TARİH-İ OSMANİ, Mehmed Tevfik, İst. 1305, A4, 190 s. (3126)

TELHİS-İ USUL-İ FIKIH, Mahmud Esad bin Emin, İzmir 1313, A4, 511 s. (5474)

TELHİSES-SEMİ VE’L-ALEM, İbn Rüşd, Cemaleddin el-Alevi, Fas 1984, (Arapça), B4, 400 s. (2181)

TELHİSÜ’L-KELAM Fİ BERAHİN-İ AKAİDÜ’L-İSLAM, Manastırlı İsmail Hakkı, İkinci Baskı, İst 1331, 104 s. (7716)

TELHİSÜ’LHİTABE, İbni Rüşd, tahkik ve tahkim Abdurrahman Bedevi, Arapça, B4, 260 s. (3277)

TELHİSÜ’T-TEVCİH, B4, 96 s. (7509)

TELHİSÜ’L-KELAM, BERAHİN-İ AKAİDİ’L-İSLAM, Manastırlı İsmail Hakkı, İst 1322, B4, 104 s. (6953)

TELHİSÜ’L-MUHASSAL Bİ-İNZİMAM-İ RESAL VE FEVAİD-İ KELAM, Nasuriddin et-Tusi, Arapça, B4, Tahran 1359, 550 s. (5495)

TELİSAT İBN RÜŞD İLA CALİNUS, İbni Rüşd, Madrid 1984, 260 s. (1931)

TEMAŞA, II. cilt, cüz 1 KÖLEMENLER, Hasan Bedrettin – Mehmed Rıfat, İst 1292, B4, 76 s. (6796)

TEMEVVÜCAT-I EFKAR, Kadriye Hüseyin, Kahire 1330/1912, B4, 200 s. (7622)

TEMGİ İ ETNİÇESKİE NAZVANİYA (VKLAD TANGA-ZNAKOU V ETNOGENEZ TATAR), İmre Baski, Kazan 1997, A4, 32 s. (4834)

TEMHİD Fİ HAHRİCİ’L-FÜRU ALE’L-USUL, Cemaleddin Ebu Muhammed Abdürrühim bin el Hasen el-İsnevi, Beyrut 1984, B4, 564 s. (4342)

TEMLİN Fİ ŞERHİ MENAZİLÜ-ŞAİRİN, Mahmud Ebulfeyz el Menüfi, Mısır 1969, B4, 376 s.(6508)

TEMPS ET PRIERES AL-GHAZALI, Albin Michel, Paris 1996, A4, 272 s. (2009)

TEMPS VECU, Eugene Minkowski, Neuchatel 1968, A4, 408 s. (5650)

TEMUR TÜZÜKLERİ, Taşkent 1991, A4, 148 s. (6857)

TENBİHAT MAFİ’T-TIBYAN MİNE’T-TENVİNAT, Ebulmutarrif bin Amira, 1991, B4, 160 s. (7580)

TENEZZÜLATÜ’L-MAVSILİYYE Fİ ESRARİ’T-TAHARAT VE’S-SALAVAT VE’L-EYYAMİ’L-ASLİYYE VE TENEZZÜLÜ’L-EMLAK Fİ HAREKATİ’L-EFLAK, Muhyiddin-i Arabi, A4, 350 s. (4294)

TENEZZÜLİ’L-EMLAK MİN ALEMİ’L-ERVAH İLA ALEMİ’L-EFLAK, Muhyiddin-i Arabi, Beyrut 2000, B4, 144 s. (4353)

TENKİDAT-I EDEBİYE, ABDÜLHAK HAMİD, HAYATI VE SANATI, Şehabeddin Süleyman, Dersaadet 1329, 29 s. (3104)

TENKİHÜ’L-KAVLİ’L-HASİS Bİ-ŞERH-İ LÜBABİ’L-HADİS, Celaleddin es-Suyuti Muhammed Nevevi, Mısır 1353, A3, 84 s. (4303)

TENKİHÜ’L-KAVLİL-HASİS Bİ ŞEB-İ LÜBABİ’L-HADİS, Celaleddin es-Suyuti, (ARAPÇA), MISIR 1353, A4, 84 s. (5145)

TENKİHÜ’L-KELAM Fİ AKAİDÜ’L-İSLAM, Abdüllatif Harputi, Osm., B4, İst 1327, 472 s. (5485)

TENNESSEEAN IN PERSIA AND KURDISTAN, D.W.Marsh, 384 s. (625)

TENŞİDÜ’L-MUHİBBİN, Şeyh Muhammed Mısırizade, Matbaa-i Bahriye 1342, (Osmanlıca), A4, 55 s. (6045)

TENVİR Fİ-İSKATİ’T-TEDBİR, Tacüddin es-Sikenderi, (Arapça), Beyrut 1419/1998, B4, 128 s. (5585)

TENVİRÜ’L-BÜRHAN, ŞERH-İ BÜRHANÜ’L-GELENBEVİ, Hasan Hüseyin Efendi Musullu, Matbaatü’ş-Şirketi’l-Mürettibin, İst 1308, Arapça, 288 s. (7213)

TEORİK VE PRATİK SABUNCULUK VE YAĞ TASVİYE USULLERİ, Mithat Onat, İst 1936, B4, 524 s. (6341)

TEORİK VE PRATİK SABUNCULUK VE YAĞ TASVİYE USULLERİ, Mithat Onat, İst 1936, B4, 524 s. (6347)

TERBİYE DERSLERİ, Ali Vahid, İstanbul 1928, A4 (2448)

TERBİYE FELSEFESİ, Bedi Ziya Egemen, Ank. 1957, 74 s. (498)

TERBİYE VE SOSYOLOJİ, E.Durkeim, İst. 1950, A4, 128 s. (3403)

TERBİYE-İ İRADE, Doktor Ethem, (Osmanlıca), İst 1326, B4, 300 s. (6243)

TERCEMAN-I ŞEMSİYYE, İst. 1307, A4, 78 s. (2404)

TERCEME-İ HALİM YAKİ BAŞIMA GELENLER, Abdürreşit İbrahim, Sen Petersburg, 136 s. (1336)

TERCİ-İ BENT VE TERKİB-İ BENT, Ziya Paşa, İst 1951, A4, 48 s. (6064)

TERCİH Lİ-HADİS-İ SALATİ’T-TESBİH, Hafız İbn Nasıriddin ed-Dımeşki, Arapça, Beyrut 1988, B4, 80 s. (5252)

TERCİH-İ BEND VE TERKÎB-İ BEND, Ziya Paşa, H. 1327 İst., A4, 16 s. (Osmanlıca) (4589)

TERCÜMAN-I TÜRKİ-ARABİ, 1293, A4, 71 s. (4385)

TERCÜME (34-36) ŞİİR ÖZEL SAYISI, (Tercüme dergisinin 16 Mart 1946’da çıkarılan Şiir Özel Sayısı’nın tıpkıbasımıdır) İst. 1986, B4, 228 s. (2735)

TERCÜME VE ŞERH-İ KASİDE-İ BÜRDE, Abidin Paşa, İst 1324, (Osm.), A4, 168 s. (6342)

TERCÜME VE ŞERH-İ MESNEVİ-İ ŞERİF, Mevlana Celaleddin Rumi, çev.Abidin Paşa Celaleddin Paşa, İst 1324 (1908); B4, 1, 2 ve 3. cilt 944 s.; 4, 5 ve 6. cilt 740 s. (6358)

TERCÜME VE ŞERH-İ MESNEVİ-İ ŞERİF, Mevlana Celaleddin Rumi, çev.Celaleddin Paşa, İst 1305 (1888);
1.cilt 490 s.
2.cilt 408 s.
3.cilt 328 s.
4.cilt 352 s.
5.cilt 388 s.
6.cilt ….. (6357)

TERCÜME-İ ADAB-I GELENBEVİ (Osm.),1302, 160 s. (1498)

TERCÜME-İ DEKAİKİ’L-AHBAR VE METN-İ DEKAİKÜ’L-AHBAR, Muhammmed Emin, İst. 1314, B4, 74 s. (2179)

TERCÜME-İ DÜRR-İ YETİM VE HUDA RABBİM ESKİNCİ ZADE, Yusuf Rıza, İzmir 1338, A4, 163 s. (4297)

TERCÜME-İ ELF LEYLE VE LEYLE, Ahmed Nazif, İst.; I.cilt 392 s.; II.cilt 391 s.; III.cilt 368 s.; IV.cilt 289 s. (2958)

TERCÜME-İ HAL-İ HAZRET-İ PİR İBRAHİM GÜLŞENİ, Selahaddin El Mevlevi, İst 1289/1872, (Osm.), B4, 25 s.
(2.kitap)
ŞERH-İ MANEVİ-İ ŞERİF, İbrahim Gülşeni’den Mehmed Fenai La’lizade, (Osm.), İst, B4, 192 s.
(3.kitap)
MEKTUBAT-I HAZRET-İ SEZAİ, Şeyh Hasan Sezai, (Osm.), İst 1287, B4, 146 s. (6305)

TERCÜME-İ KADİMİR Lİ’L-FAZIL AKKİRMANİ, Fazıl Akkirman, B4, 124 s. (4334)

TERCÜME-İ KURAN-I HAKİM, (Arapça), 200 s. (1148)

TERCÜME-İ KURAN-I KERİM – CEVDET PAŞA’NIN LAHİKASIYLA- BİR HEYET-İ İLMİYE, İst 1927, Osmanlıca, B4, 576 s. (5755)

TERCÜME-İ MİLEL VE NİHAL, İst 1279, A4, 182 s. (2436)

TERCÜME-İ MİRKAD, B4. 328 s. (7109)

TERCÜME-İ MİRKAT, Osman Efendi, İst. 1288, B4, 322 s. (4329)

TERCÜME-İ MUKADDİME-İ İBN HALDUN, Osmanlıca, Takvimhane-i Amire, İst 1275, B4, 2 cilt toplam 808 s. (6016)

TERCÜME-İ MUKADDİME-İ İBN HALDUN, terc. Pirizade Mehmed Sahib Efendi, İstanbul 1274, Osmanlıca, A3, 648 s. (5813)

TERCÜME-İ NEFEHATÜ’L-ÜNS MİN HADARATİ’L-KUDS, Abdurrahman Cami, (tipkıbasım), 1414, B4, 724 s. (7443)

TERCÜME-İ RİSALE-İ HALİDİYE, Ziyaüddin Hülid Bağdadi, Kahire 1265 (1849), B4, 53 s. (7370)

TERCÜME-İ RİSALE-İ HALİDİYYE, B4, 58 s. (7818)

TERCÜME-İ RİSALE-İ İBLİS ALEYHİSSELAM, tab’ı ve naşiri Hakkaklarda 4 nolu dükkanda Sahaf Kırımizade Yusuf Ziya, Dersaadet 1331, A4, 16 s. (5524)

TERCÜME-İ ŞERH-İ DÜ-BEYT-İ MOLLA CAMİ Lİ-HOCA NEŞET, Darü’t-tıbaati’l-Amire, İst 1263, (Osmanlıca), A4, 57 s. (7256)

TERCÜME-İ TUHFE-İ MAHMUD-I MUHTEŞEM, Buharizade el- Hac Salih Efendi, İst 1285, (Osm.), 92 s. (7157)

TERCÜME, Goethe özel sayısı, 49-51, İst 1949, Ocak-Haziran cilt 9, B4, 216 s. (7735)

TERCÜMELİ LATINCE GRAMERİ, bölüm III, Faruk Zeki Perek, İst 1948, A4, 164 s. (5037)

TERTİB-İ CEDİD-İ KAVAİD-İ OSMANİYE, Ahmed Cevdet Paşa, 1324, A4, 160 s. (3857)

TERTİBATU’L-CEMALİYYE Lİ İSRA-İ TAHSİLİ’L-ULUMİ’L-ARABİYYE, Muhammed Cemaleddin bin el Kadı Arslan ed Dağıstani, (Arapça-Osmanlıca), İst 1338, B4, 208 s. (5541)

TERTİBATÜ’L-CEMALİYYE Lİ İSRA-İ TAHSİLİ’L-ULUMİ’L-ARABİYYE, Muhammed Cemaleddin bin El Kadı Aslan Ed-Dağıstani, İst 1338, B4, 204 s. (7488)

TESBİH VE TESBİHÇİLİK, Uğurol Barlas, Karabük 1976, 32 s. (505)

TESELYA VE YENİŞEHİR, Mahir Mehdi, İst. 1314, 24 s. (1634)

TESELYA’DA BİR CEVELAN, (Osm.) S.Nazif, İst. 1315, 360 s. (1631)

TESİSÜ’N-NAZAR, İmam Ubeydullah bin Ömer ed-Debusi el-Hanefi, Arapça, B4, Kahire 128 s. (5488)

TESTI RELIGIOSI DEI YEZDIDI, G.Furlani, Bologna 1930, A4, 134 s. (4973)

TESVİR-İ AHLAK, Ahmed Rıfat, İst. 1309, A4, 344 s. (2968)

TEŞRİFAT-I KADİME, Mehmed Esad, 1306, 156 s. (817)

TEŞRİH (GAZETE), Başmuharriri Alemdar Sahibi Refi Cevad (Ulunay), Müdir-i Umur Filibeli Mehmed Zihni, 9(21 Temmuz 1328), 10(22 Temmuz 1328), 16(28 Temmuz 1328), 19(3 Temmuz 1328), 21(2 Ağustos 1328), 23(4 Ağustos 1328), 81(30 Temmuz 1328), A3 (3226)

TETEBBU, sahib-i imtiyazı Halid Ziya, müdir-i mesulü Müfti-zade Mehmed Emin, nr.1(?)-5(28 RE 1324-17 Mart 1327), A3, 80 s. (3007)

TETES ROUGES ET BOUCHES NOIRES UNE CONFRERIE TRIBALE DE L’OVEST ANATOLIA, Altan Gökalp, 1980, 256 s. (1236)

TEVALİ EL ENVAR, (ARAPCA), Kadı Beyzavi, tahkik Abbas Süleymen, Beyrut 1991, 248 s. (1922)

TEVARIH-İ AL-İ OSMAN, Lütfi Paşa, İst. 1341, B4, 458 s. (2522)

TEVARİH-İ ALİ OSMAN, AŞIKPAŞAZADE TARİHİ, İst. 1332, B4, 317 s. (2166)

TEVARİH-İ GÜZİDE-İ NUSRET-NAME, A.M.Akramov, A4, 640 s. (4058)

TEVARİH-İ TATARHAN ve DAĞISTAN ve MOSKOV ve DEŞT-İ KIPÇAK ÜLKELERİNİNDİR, İbrahim Kefeli, 74 s. (518)

TEVATÜR İLE MEŞHUR VE MÜTEARİ OLAN AŞIK GARİB HİKAYESİ İLE KENARINDA TAHİR İLE ZÜHRE, Dersaadet 1330, B4, 32 s. (5754)

TEVFİK BEYNE EL-DİN VE EL-FELSEFET İNDE’L-FARABİ, İbrahim el-Semerraî, Irak 1975, B4, (Arapça), 25 s. (2248)

TEVFİK EFENDİ’NİN ESERİ, İst. 1305, 15 s. (1952)

TEVFİK FİKRET VE AHLAKI, Köprülüzade Mehmed Fuad, İstanbul Kanaat Matbaası 1918, A4, 40 s. (2994)

TEVİL-ESRAR-I CEBERUT-İL A’LA, M.Kazım Öztürk, İzmar 1987, A4, 96 s. (5290)

TEVSİKÜ’S-SÜNNE Fİ’L-KARNİ’S-SANİ EL HİCRİ, Dr.Rıfat Fevzi Abdülmuttalib, (Arapça), Mektebetü’l-Hanci, Mısır 1400/1981, B4, 464 s. (5579)

TEXTBOOK OF MODERN WESTERN ARMENIAN, K.B.Bardakcıan, W. Thomson, 320 s. (556)

TEXTE ZUR PHANOMENALAGIE DES INNEREN ZEITBEWUSSTSEINS (1893-1917), Edmond Husserl, Hamburg 1983-1917, A4, 338 s. (1850)

TEXTES PERSANS RELATIFS A LA SECTE DES HOUROFIS, M.C.Huart, Londra 1909, A4, 450 s. (3287)

TEZKERE-İ SÜVARİYAN, Muharriri Süvari Mirlivalarından Seyid, İst 1310, A4, 248 s. (7066)

TEZKİRATÜ ÜLİ’L-ELBAL VE’L-CAMİ Lİ’L-ACEBİ’L-İCAB, telifi Davud ed-Darir el-Antaki, 2. cüz, 140 s.
ZEYLÜ’T-TEZKİRA, Davud el-Antaki’nin bazı talebelerinin, Arapça, baskı yeri ve tarihi yok, 174 s. (6965)

TEZKİRE-İ RIZA, Seyyid Rıza, İst. 1316, 112 s. (1574)

TEZKİRE-İ RUMAT (ATICILAR TEZKİRESİ), Kemal Edip Ünsel, Tarih Vesikaları, cilt III, sayı 13, Ağustos 1944, A3, 80 s. (7499)

TEZKİRE-İ SEHİ, 1909(1325), 144 s. (1096)

TEZKİRETÜ’L-ŞUARA, Devletşahi Semerkandi, İran 1366, B4, 456 s. (4921)

TEZKİRETÜ’S-SALAT, Seyyid Mehmed Nail, İst 1269, Osmanlıca, A4, 144 s. (6153)

TEZYİNÜ’L ESVAK Bİ TAFSİLİ EŞVAKİ-I UŞŞAK EL EKMEK, Davudu’l-Antaki, 1327, B4, iki cilt toplam 330 s. (7567)

THEMATIC DICTIONARY, ALBANIAN-ENGLISH, Halit Burrniky, 102 s. (3569)

THEMIS, A STUDY OF THE SOCIAL ORIGINS OF GREEK RELIGION, Jane Ellen Harrison, Londra 1927, A4, 568 s. (6318)

THEODICY IN ISLAMIC THOUGHT THE DISPUTE OVER AL-GHAZALIS, Eric L. Ormsby, 1984, 322 s. (970)

THEODORE METOCHITES’S POEMS ‘TO HIMSELF’, J.M.Peatherston, Viyana 2000, A4, 156 s. (4705)

THEOLOGICO – POLITICAL TREATISE AND A POLITICAL TREATISE, Benedict de Spinoza, New York 1951, A4, 422 s. (5901)

THEOLOGIE DER FRÜHEN GRIECHISCHEN DENKER, Werner Jaeger, Stuttgart 1953, A4, 304 s. (2006)

THEOLOGY OF THE EARLY GREEK PHILOSOPHERS, Werner Jaeger, Oxford 1967, A4, 260 s. (4741)

THEOPHRASTUS AND THE GREEK PHYSICOLOGICAL PYSCHOLOGY BEFORE ARISTOTLE, Malcolm Stratton Chicago 1917, A4, 220 s. (6236)

THEORIE DES EMOTIONS, J.P.Sartre, Paris 1948, B4, 52 s. (5259)

THEORIE DES GEGENWARTIGEN ZEITALTERS, Hans Freyer, Stutgart 1958, A4, 259 s. (7177)

THEORIE DES OBJEKTIVEN GEISTES,  Hans Freyer, Berlin 1928, A4, 156 s. (6602)

THEORIE DU CHAMP DE LA CONSCIENCE, Aron Gurwitsch, Bruges 1957, A4, 348 s. (5349)

THEORIES OF IMPERIALISM, Tom Kemp, Dennis Dobson, A4, 210 s. (4245)

THEORY OF IMAGINATION IN CLASSICAL AND MEDIEVAL THOUGHT, Murray Wright Bundy, Urbana 1927, A4, 289 s. (7814)

THEORY OF KNOWLEDGE, Roderick M.Chisholm, Londra 1966, A4, 118 s. (4772)

THEORY OF THE LEISURE CLASS, Thorstein Veblen, New York 1899, A4, 416 s. (4029)

THREE ENGLISH BR0THERS, A.Nixon, 1970, 88 s. (895)

THREE MUSLIM SAGES, Seyyed Hossein Nasr, Londra 1964, A4, 200 s. (1786)

THREE YEARS AMONG THE INDIANS AND MEXICANS, T.James, New York 1962, A4, 192 s. (3987)

THREE YEARS IN CONSTANTINOPLE OR DOMESTIC MANNERS OF THE TURKISH IN 1844, Charles White, 3 cilt, Londra 1846, 1108 s. (396)

THROUGH ASIATIC TURKEY NARRATIVE OF A JOURNEY FROM BOMBAY TO THE BOSPHOROUS, G.Geary, 2 cilt, Londra, A4, 768 s. (2881)

THRUTH AND CONSEQUENCE IN MEDIAEVAL LOGIC, Ernest A. Moody, Amsterdam 1953, A4, 116 s. (1965)

TIB KİTABI, Bakkalzade Cerrah Ali, yazma halinde, A4, toplam 296 s. (7826)

TIB TARİHİ, Süheyl Ünver, İst 1938, 112 s. (6646)

TIBBİ MESULİYET, Mustafa Reşit Belgesay, İst 1954, B4, 236 s. (7079)

TIBYAN Fİ ADAB-I HAMELETİ’L-KURAN, El-İmam Yahya bin Şerefeddin en-Nevevi, B4, 184 s. (6930)

TİCARET HUKUKU DERSLERİ, Ord. Prof. E. Hirş, İst 1948, B4, 932 s. (5302)

TİCARET-İ UMUMİYE MECMUASI, (Osm.), sayı 1-43, İst. 1333-1334, B4. (2624)

TİLAVETİ’L-KURANİ’L-MECİD FEDAİLUHA ADABUHA HASAİSUHA, Abdullah Siraceddin, Medine 1402, B4, 182 s. (4377)

TIMAR DONS I’ETAT OTTOMAN, Nicoara Beldiceanu, Wiesbaden, 1980, 124 s. (198)

TİMUR VE TÜZÜKATI, müt. Mustafa Rahmi, İst. 1339, A4, 107 s. (2435)

TİMUR, Harold Lamb, İst. 1948, A4, 245 s. (4397)

TİMUR’UN ANADOLU SEFERİ VE ANKARA SAVAŞI, Ömer Halis, İst. 1934, 154 s. (450)

TIRKETALEİ APSIMIY İNHO APSUCA REAPŞCTE HEAMTAKEL, Akea 2000, A4, 252 s. (6682)

TİYATRO VE MUSİKİ, (dergi), I-II sayı, İst. 1928. (1670)

TO AİKOUMENİKEN PATRİARKHEİON EN TH ORTODOKSA EKLİSİA, Mitropolitau Sardeon Maksimos, Selanik 1972, 402 s. (6094)

TO SAVE THE PHENOMENA, P.Duhem, Chicago, 1969, A4, 146 s. (4708)

TODAY’S PERSIAN (FOR FOREIGN STUDENTS), J.M.Shirazi, Shiraz 1992, B4, 244 s. (5067)

TOKAT REŞADİYE İLÇESİ, HALK KİTABI, A.R.Atasoy, İSt. 1950, B4, 760 s. (2594)

TOKLUMENLİ AŞIK SAİT, Muzaffer Ergün, Kırşehir 1938, A4, 116 s. (7004)

TOLEDE GRAND VILLE DE LA RENAISSANCE MEDIEVALE, R.P.G.Thery, 1944, 160 s. (1380) (1480)

TOMAR-I TURUK-I ALİYYE’NİN 4. KİTABI, SUFİ VE TASAVVUF KELİMELERİNİN ASLI VE MENŞELERİ HAKKINDA TEDKİKAT VE MUHAKEMAT, Ebu Rıdvan M. Sadık Virdani, Osmanlıca, Matbaa-i Amire 1340-1342, A4, 64 s. (6021)

TOPKAPI SARAYI KÜTÜPHANESİ FARSCA YAZMALAR KATALOGU, Fehmi Ethem Karatay, İst. 1961, B4, 404 s. (3397)

TOPKAPI SARAYI MÜZESİ ARŞİVİNDEKİ ALTINORDU, KIRIM ve TÜRKİSTAN HANLARINA AİT YARLIK ve BİTİKLER, Akdes Nimet Kurat, DTCF Yayınları, İst. 1940, 222 s. (47)

TOPKAPI SARAYI MÜZESİ KÜTÜPHANESİ ARAPÇA YAZMALAR KATALOĞU, Fehmi Edhem Karatay,
Cilt 1, İst 1962, B4, 628 s.
Cilt 2, İst 1964, B4, 768 s.
Cilt 3, İst 1966, B4, 960 s.
Cilt 4, İst 1969, B4, 584 s. (7534)

TOPKAPI SARAYI MÜZESİ KÜTÜPHANESİ TÜRKÇE YAZMALAR KATALOĞU, F.E.Karatay, İst. l961, 544 s. (367)

TOPKAPI SARAYI MÜZESİ MÜHÜRLER SEKSİYONU REHBERİ, İst. 1959, A4, 68 s. (3955)

TOPKAPI SARAYI MÜZESİ REHBERİ, İst. 1933, A4, 210 s. (2736)

TOPKAPI SARAYI REHBERİ, 2.baskı, Matbaa-i Amire, İst 1341, A4, 36 s. (6026)

TOPKAPI SARAYINDA DERİ ÜZERİNE YAPILMIŞ ESKİ HARİTALAR, İbrahim Hakkı, 292 s. (1044)

TOPKAPU SARAYI, Reşat Ekrem Koçu, İst., B4, 250 s. (1717)

TOPLUMSAL DÜŞÜNCE TARİHİ, Kurt Schilling, İst 1971, A4, 402 s. (5948)

TOPRAK HUKUKU DERSLERİ, Ebulala Mardin, İst. 1947, 152 s. (766)

TOTALITE ET INFINI – ESSAI SUR L’EXTERIONTE, Emmanuel Levinas, Paris 1971, A4, 364 s. (5161)

TOTALIZING ACT: KEY TO HUSSERLS EARLY PHILOSOPHY, J.K.Cooper-Wiele, Netherlans 1989, A4, 164 s. (5175)

TOTEM VE TABOO, Sigmund Freud, Londra 1961, A4, 180 s. (5804)

TOUCHES OF SWEET HARMONY, S.K. Heninger, California 1974, A4, 468 s. (5327)

TOWARD A GENERAL THEORY OF ACTION, Harward University Press, 1967, A4, 520 s. (4670)

TOWARD A HISTORY OF POST BYZANTINE GREECE; THE OTTOMAN KANUNNAMES FOR THE GREEK LANDS, J.C.Alexander, Atina 1985, A4, 520 s. (3491)

TOWARD A PHILOSOPHY OF HISTORY, Jose Ortega Y. Gasset, New York 1941, A4, 276 s. (7468)

TOWARD AN EMPIRE OF NATIONS, BORDER MAKING AND MAKING OF SVIET NATIONAL IDENTITIES, Fracine Hirsh, “The Russian Review” 2000, B4, 32 s. (3787)

TOWNS AND TOWNSMEN OF OTTOMAN ANATOLIA 1520-1650, S.Faroqhi, Cambridge 1984, 440 s. (65)

TÖRÖK ÇARSALGAS. Knessery Mari, Cemil Öztürk, 1985, 242 s. (616)

TRABLUSGARB’DAN SAHRA-I KÜBRAYA DOĞRU, 224 s. (1474)

TRABLUSGARB’DAN SAHRA-YI KEBİR’E DOĞRU, Fizan Mebusu Cami, Nişan Babikyan Mat. Dersaadet 1326, (Osm.), A4, 226 s. (7141)

TRABLUSGARP, (Osm.) Mehmet Nuri, Mehmet Naci, 1330 (1914), 200 s. (960)

TRABZON CUMHURİYETTEN EVVEL TARİH VE VALİLER, Ömer Akbulut, Trabzon 1955, A4, 180 s. (4472)

TRABZON EŞRAF-I HANEDANINDAN MEKTUBİ-İ VİLAYET MÜMEYYİZİ VE SABIK GAZETE MUHARRİRİ İZZETLÜ MEHMED EMİN HİLMİ EFENDİ’NİN MA’A-MÜNŞEAT DİVAN-I BELAGAT-ÜNVANLARIDIR, Trabzon Vilayet Mat. 1293, B4, 288 s. (3004)

TRABZON İLİ LAZ MI TÜRK MÜ?, Tirebolulu H. Alparslan, H. 1336 Giresun, A4, 24 s. (Osmanlıca) (4584)

TRABZON TARİHİ, Kemal Karadeniz, Ankara 1954, A4, 120 s. (6645)

TRABZON TARİHİ, Şakir Şevket, 2 cilt, İst. 1294 (1877) (1763)

TRABZON VE HAVALİSİNDE TOPLANMIŞ FOLKLOR MALZEMESİ, BİLAL AZİZ YANIKOĞLU, İst. 1943, A4, 330 s. (2220)

TRABZON’DAKİ BİZANS ÇAĞI YAPILARI, Mükerrem Anadolu, İst 1969, A4, 38 s. (4473)

TRABZON’UN YAKIN TARİHİ, Mustafa Reşit Tarakçıoğlu, 112 s. (546)

TRADE AND CIVILISATION IN THE INDIAN OCEAN, K.N.Chaudhuri, Sydney 1985, A4, 288 s. (3410)

TRADE AND CRUSADE VENETIAN CRETE AND THE AMIRATES OF MENTESHE AND AYDIN (1300-1415), Venedik 1983, E.A.Zacharıadour, B4, 316 s. (2835)

TRADITION AND ROMANTICISM, B.Ifor Evans, Londra 1940, A4, 216 s. (7719)

TRADITIONAL TRADE OF ASIA. C.G.F.Simkin, New York 1968, 432 s. (1332)

TRAGIC DRAMA OF THE GREEKS, A. E. Haigh, Londra 1946, A4, 508 s. (6942)

TRAGIC REALISM AND MODERN SOCIETY, John Orr, Pitstsburg 1977, A4, 216 s. (3958)

TRAGIC SENSE OF LIFE, M.D.Unamuna, New York, 380 s. (723)

TRAIT-D’UNION, 25 sayı, B4, 732 s. (4210)

TRAITA COMPLET D’ECHES FINALE – DEBUT,  Andre Cheron, Paris 1941, A4, 368 s. (7067)

TRAITE DE FAUCONNEIRE ET AUTOURSERIE, R.Reboussin, Almanya 1948, 284 s. (1335)

TRAITE DE LOGIQUE, Paris 1920, A4, 436 s. (6644)

TRAITE SUR LE COMMERCE DE LA MER NOIRE, Paris 1787, A4, 386 s. (4871)

TRAJEDİ AŞURİHA, Neysende Naşnaş, (Farsça) 1354, 100 s. (4962)

TRANSCAUSCASIA STUDI MONO GRAFIK I, Silvio Govi, Fireze 1921, B4, 188 s. (6729)

TRANSFORMATION OF PALESTINE, with a foreford by Arnold Toynbee, edited by Ibrahim Abu Lughad, USA 1971. (6975)

TRAPEZONDSKAYA EPOPEYA, S.R.Mindstlovi, Berlin, A4, 381 s. (3175)

TRAVELS AND ADVENTURES OF THE TURKISH ADMIRAL, (Miratül Memalik) Seydi Ali Reis, Londra 1899, l40 s. (120)

TRAVELS AND RESEARCHES IN ASIA MINOR, MEZOPOTAMIA, CHALDEA AND ARMENIA, G.F. Ainsworth, 2 cilt, Londra, 380 s. (84)

TRAVELS IN ALBANIA AND OTHER PROVINCES OF TURKEY IN 1809 AND 1810, Baron John Cam Hobhouse Broughton, Londra 1858, A4, cilt 1 560 s., cilt 2 564 s. (7881)

TRAVELS IN CENTRAL ASIA, Arminius Vambery, New York 1970, XVII+444 s. (3364)

TRAVELS IN CIRCASSIA. KIRIM – TARTARY, Edmund Spencer, Londra 1839, A4; cilt 1, 420 s.; cilt 2, 416 s. (7051)

TRAVELS IN EUROPE, ASIA MINOR AND ARABIA, J.Griffiths, Londra 1805, A4, 420 s. (7880)

TRAVELS IN LITTLE – KNOWN PARTS OF ASIA MINOR, Henry John Van Lennep, 2 cilt, Londra 1870, A4, 708 s. (4985)

TRAVELS IN MESOPOTOMIA, J.S.Buckingham, 1827, B4, 580 s. (5270)

TRAVELS IN RUSSIA, THE KRIMEA, THE CAUCASUS AND GEORGIA, Robert Lyall, Londra 1825, A4; cilt 1, 528 s.; cilt 2, 536 s. (7060)

TRAVELS IN THE CAUCASUS AND GEORGIA, Julius von Kloprath, Londra 1814, A4, 440 s. (4874)

TRAVELS IN THE CRIMEA, A HISTORY OF THE EMBASSY FROM PETERSBURG TO CONSTANTINOPLE IN 1793 THEIR JOURNEY, Londra 1802, B4, 404 s. (7610)

TRAVELS IN THE STEPPES OF THE CASPIAN SEA, Xavier Hommaire de Hell, Londra 1847, A4, 442 s. (3289)

TRAVELS IN THE THREE GREAT EMPIRES OF AUSTRIA, RUSSIA AND TURKES, C.B. Elliot, cilt 1, Londra 1838, A4, 497 s. (7895)

TRAVELS IN TURKEY AND BACK TO ENGLAND, E.Chishull, Londra 1747, 208 s. (1185)

TRAVELS IN TURKEY, ASIA MINOR SYRIA AND EGYPT, W.Wittman M.D.Solbury Square 1803, 672 s. (295)

TRAVELS IN TURKEY, EGYPT, NUBIA AND PALESTINE IN 1824, 1825, 1826 AND 1827, R.R.Madden Esq, Londra 1829, A4, cilt 1 420 s., cilt2 408 s. (7879)

TRAVELS IN TURKEY, ITALY AND RUSSIA DURING THE YEARS 1803, 1804, 1805, 1806, Thomas Macgill, Londra 1808, A4, iki cilt toplam 540 s. (6841)

TRAVELS IN VARIOUS COUNTRIES OF EUROPE ASIA AND AFRICA, E.D. Clarke, LL.D, PART THE FIRST RUSSIA TARTARY AND TURKEY, ikinci cilt, Londra 1816, A4, 548 s. (7609)

TRAVELS MOREA, ALBANIA OTTOMAN IMPIRE TO CONSTANTlNOPLE 1798-1801, Pouqueville, Londra 1860, 200 s. (1407)

TRAVELS THE CRIMEA, TURKEY AND EGYPT, James Webster, Londra 1830, A4, 376 s. (7049)

TRAVELS THOUGH THE SOUTHERN PROVINCES OF THE RUSSIAN EMPIRE IN THE YEARS 1793 AND 1794, P.S. Pallas, cilt 2, Londra 1812, A4, 560 s. (7892)

TRAVELS THROUG SEVERAL PROVINCES OF THE RUSSIAN EMPIRE WITH AN HISTORICAL ACCOUNT OF THE ZAPOROG COSSACKS AND OF BESSARABIA, MOLDAVIA, WALLACHIA AND THE CRIMA, by Baron Campenhausen, Londra 1808, B4, 136 s. (7611)

TRAVELS THROUGH THE CRIMEA, TURKEY AND EGYPT, James Webster, Esq, cilt 1, Londra 1830, A4, 400 s. (7607)

TRAVELS TO RUSSIA, TARTARY AND TURKEY, e.d.Clarke, New York 1970, A4, 650 s. (3284)

TRAVELS TO THE SEAT OF WAR IN THE EAST THROUGH RUSSIA AND THE CRIMEA IN 1829, Captain James Edward Alexander, cilt 1, Londra 1830, A4, 344 s. (7891)

TREAISE OF FORMAL LOGIC, Jorgen Jorgensen, Kopenhagen 1931, A4, 286 s. (4956)

TREATISE OF HUMAN NATURE, David Hume, A4, 680 S. (4002)

TREATMENT OF ARMENIANS IN THA OTTOMAN EMPIRE, V.Grey-Falladon, New York 1914, A4, 730 s. (3455)

TREATY OF PEACE BETWEEN THE ALLIED AND ASSOCIATED POWERS AND TURKEY AUGUST 10, 1920 (SERVES), (English Text), Paris 1920, A3, 162 s. (7530)

TREATY OF PEACE WITH TURKEY AND OTHER INSRUMENTS, Londra 1923, 247 s. (220)

TREBIZOND, W.Miller, 1968, 144 s. (1410)

TRİ İMAMA, Muhammed Tahir, Mahaçkale 1990, A4, 100 s. (6786)

TRIBES AND STATE FORMATION IN THE MIDDLE EAST, P.S.Khary, Los Angeles 1990, A4, 368 s. (2568)

TROIS MILLE ANS d’HISTOIRE JUIVE, 4O s. (1071)

TROIS TRAITE’S D’ANATOMIE ARABES, ALI IBN SINA, Muhmmed Ibn Zakariyya Al Razi, Ali Ibn Al Abbas, önsöz P.De Koning, Leiden 1903, B4, 860 s. (6578)

TROPICS OF DISCOURSE, Hayden White, Londra 1978, A4, 298 s. (4514)

TROYSKİ ULEMÂSI VE USÛL-İ CEDİDE, Zeynullah bin Habibullah en-Nakşibendî, Orenburg 1908, A4, 12 s. (Arap Harfleriyle Tatarca) (4595)

TRUDİ OREHBURGSKOY UÇENAY ARCHİUNOY KOMİSSİY O BAŞKİRSKİH TAMGAH,     13.cilt, Orenburg 1904, A4, 108 s. (3735)

TRUE AND THE EVIDENT, F.Brentano, Londra 1966, A4, 206 s. (2600)

TRUHMENİ İ NOGAYSTSI, İ.L.Şçeglov, Stavropol 1910, A4, 524 s. (3180)

TRUTH AND CONSEQUENCE IN MEDIAEVAL LOGIC, Ernest A.Moody, Amsterdam 1953, A4, 124 s. (2059)

TUGAN TEL, TATAR ŞARKILARI, Fazıl Ahmedov, A3, 84 s.(6545)

TUGAN YAK MONNARI, KORO İÇİN TATAR HALK ŞARKILARI(6548)

TUĞRALAR, MÜHÜRLER VE EL YAZILARI, I.fasikül, İst 1943, B4, 108 s. (7037)

TUHFE-İ HATTATİN, Müstakimzade, İst. 1928, 982 s. (741)

TUHFETÜ’L İHVÂN, Şeyh Abdülaziz el-Ağtâşî, H. 1280 İst., A4, 33s. (Arapça) (4575)

TUHFETÜ’L MERGÛBE FÎ-EFDALİYYETİ’D-DUÂİ BA’DEL-MEKTÛBE, Muhammed Hâşim es-Sindî, A4, 64s. (4596)

TUHFETÜ’Z-ZEKİYYE Fİ’L-LUGATİ’T-TÜRKİYYE, İst 1945, A4, 362 s. (5862)

TUHFETÜL HAREMEYN, Nabi, Osm., 112 s.
TUHFETÜL HAREMEYN, Hac Hatıraları, Nabi, yayına hazırlayan ve sadeleştiren Mahmut Karakaş, Şanlıurfa, 154 s. (3307)

TUHFEÜ’L-KİBAR Fİ ESFARİ’L-BİHAR, Katib Çelebi, İst. 1329(1913), 180 s. (70)

TUNA BOYU TARİHİ, Osman Nuri Peremeci, İst. 1942, 26 s. (68)

TUNA VİLAYETİ SALNAMESİ, 1290, a4 (2540)

TUNA’DAN BATIYA (Karadeniz Boğazından Çıkarken – Varna Önünde – Bükreş – Ruscuk’a Bakış) İsmail Habib, 1935, A4, 290 s. (2380)

TUNCELİ DERSİM HALK TÜRKÜLER VE PENTATONİK, Ferruh Arsuner, 1934, 48 s. (874)

TUNCELİ MEDENİYETE AÇILIYOR, Naşit Uludağ, İst. 1939, B4, 208 s. (2780)

TUNCELİ’DE ŞAVAKLILAR, Yusuf Gül, Ankara 1976, A4, 112 s. (5169)

TURBULENT ERA A DIPL0MATIC REC0RD OF FORTY YEARS 1904-1945, 2 cilt, J.C.Grew, Boston 1952, 1580 s. (1603)

TURCICA REVUE d’ETUDES TURQUIE, cilt XXI-XXIII, Paris 1991, B4, 624 s. (2084)

TURCO RAGUSAN RELATIONSHIP, N.H.Bieeman, Paris 1967, 208 s. (516)

TURCS ET ARMENIENS DEVANT L’HISTOIRE, Kara Schems, 1919, A4, 128 s. (6571)

TURECKA WERSJA SAH-NAME ZEGIPTU MAMELUCKIEGO, Ananiasz Zayaczkowski, Varşova 1965, B4, 488 s. (1983)

TURETSİY YAZIK (PRAKTİÇESKİY KURS), Sen Petersburg 1994, 320 s. (2650)

TURETSKOYE POSOL’STVO V 1793-M GODY, P.Kitilsin, Kiev 1888, B4, 8 s. (3791)

TURFETÜ’L-HAYRİYYE ALE’L-FEVAİDİ’Ş-ŞİNŞURİYYE, İbrahim bin Ahmed el Bucari, Mısır 1355/1936, A3, 240 s. (5575)

TURK AND HIS LOST PROVINCES, William-Eleroy Curtis, Londra 1903, , A4, 320 s. (2857)

TURK AS HE IS, Major G.Melos, 1922, B4, 82 s. (5671)

TURK IN FRENCH HISTORY, THOUGHT AND LITERATURE (1520-1660), C.D.Rouillard, Paris 1938, A4, 704 s. (3478)

TURKENPOLITIK FERDINANDS I. VON 1529 BIS 1532, Viyana 1968 (2207)

TURKES SECRETORE, Londra 1607, 52 s. (896)

TURKESTAN V EPOHU MONGOLSKOGO NAŞESTVİYA, V.V.Bartold, Kiril, Moskova 1963, B4, 760 s. (3140)

TURKESTAN V NAÇALE xx.VEKAİ K İSTORİİ İSTOKEV NATSİONAL NOY NEZAVİSİMASTİ, Taşkent 2000, A4, 670 s. (4812)

TURKESTAN, W.Barthold, Londra 1977, A4, 610 s. (1678)

TURKEY A COMMERCIAL AND INDUSTRIAL HANDBOOK, G.Ravndal, Washington 1926, A4, 245 s. (1698)

TURKEY A MODERN HISTORY, E.Zürcher, 1993, 400 s. (1313)

TURKEY AND ITS DESTINY, Charles Mac Farlane, Londra 1850, A4, cilt 1 555 s.; cilt 2 528 s. (6861)

TURKEY AND ITS RESOURCES, ITS MUNICIPAL ORGANIZATION AND FREE TRADE, Londra 1833, B4, 344 s. (7651)

TURKEY AND THE TURKS, W. S. Monroe, Londra 1908, A4, 452 s. (7672)

TURKEY AND THE WEST, M.Heper, A.Öncü, H.Kramer, Londra 1993, A4, 14+290 s. (2296)

TURKEY AT THE STRAITS, A SHORT HISTORY, James T. Shotwell, Francis Deak, New York 1940, A4, 218 s. (7322)

TURKEY COPING WITH CRISIS, George S.Harris, Londra 1985, A4, 243 s. (1835)

TURKEY FACES WEST, Halide Edib, Yale University 1930, 294 s. (25)

TURKEY IN EUROPA, Londra l900, 476 s. (1334)

TURKEY IN THE WORLD WAR, Ahmed Emin, Londra 1930, A4, 328 s.(6558)

TURKEY IT’S HISTORY AND PROGRESS, I-II, Germany 1815, 1963, 1054 s. (62)

TURKEY OF ATATURK, D.E.Webster, The American Academy of Political and Social Science, Philadelphia 1939, XIV+337 s. (3338)

TURKEY OF THE OTTOMANS, L.M.Garnet, Londra 1911, 320 s. (1419)

TURKEY OR A HISTORY OF THE OTTOMAN EMPIRE, G.Fowler, Londra 1854, 512 s. (1428)

TURKEY RUSSIA THE BLACK SEA AND CIRCASSIA, C.Spencer, Londra, 440 s. (1427)

TURKEY, Arnold J.Toynbee, Kenneth P.Kırkwood, Londra 1926, A4, 342 s. (1838)

TURKEY, GREECE AND MALTA 2 cilt, A.Slade, 1837 (814)

TURKEY, GREECE AND THE GREAT POWERS, G.F.Abbott, Londra 1916, A4, 392 s. (2878)

TURKEY, James Baker, New York 1877 514 s. (1510)

TURKEY, Peter Benedict, Leiden 1974, a4, 44 s. (4506)

TURKEY’S NEW GEOPOLITICS FROM THE BALKANS TO WESTERN CHINA, Graham E.Fuller, Jan O.Lesser, New York 1993, A4, 216 s. (2083)

TURKEY’S POLITICS, THE TRANSITION TO A MULTI-PARTY SYSTEM, K.Karpat, New Jersey 1959, A4, 536 s. (2566)

TURKİ İZ MESHETİİ, DOLGİY PUT KREOBİLİTATCİY, Moskova 1994, A4, 160 s. (2679)

TURKIC CULTURE, Sabri M.Akural, Amerika 1993, A4, 204 s. (1833)

TURKIC LANGUAGES AND PEOPLES, K.H.Menges, Wiesbaden l968, 274 s. (749)

TURKIC PEOPLES OF THE WORLD, M.Bainbridge, New York 1993, A4, 433 s. (1793)

TURKISCH BIBLIOTHEK BETRAGE ZUR KENNTHIS DES DERVISH-ORDENS DER BEKTASCHI, G.Jacob, Berlin 1908, 110 s. (339)

TURKISCH-ARABISCH-PERSISCHES HANDWORTERBUCH, Julius Theodor Zenker, New York 1979, A3, 990 s. (1721)

TURKISCHE BIBLIOTHEK DAS OSMANISCHE CHRONIK DES RUSTEM PASCHA, L. Forrer, Leipzig 1923, 2l6 s. (190)

TURKISCHE BIBLIOTHEK DAS VILAJET-NAME DES HANSCHEM SULTAN, G.Jacob ve R.Tschudi, Berlin 1914, 222 s. (335)

TURKISCHE BIBLOTHEK, DAS VILAJET-NAME DES HAGGI BETKASCH, G.Jacob, T.Manzal, R.Tschudi, Leipzig 1927, 228 s. (336)

TURKISCHE GRAMMATIK, August Müller, 1889, A4, 148 s. (1736)

TURKISCHE SCHRIFTEN AUS DEM ARCHIVE DES PALATINS NIKOLAUS ESTERHAZY 1606-1645, Ludwing Fekete, 1931, 560 s. (98)

TURKISCHE TRANSKRIPTIONS TEXTE DES BARTHOLOMAEUS GEORGEVITS, W. Heffening, Leipzig, I942, 140 s. (716)

TURKISCHE UND MONGOLISCHE ELEMENTE IM NEUPERSIECHEN, V.G.Dogrfer, 4 cilt, Wiesbaden 1963, 2614 s. (334)

TURKISH – JEWISH ENCOUNTERS, Mehmet Tütüncü, Harlem 2001, A4, 24 s. (4166)

TURKISH AND MONGOLIAN STUDIES, Gerard Clausen, Londra 1962, A4, 282 s. (5851)

TURKISH ARCHITECTURE IN SOUTWESTERN ANATOLIA, Rudolf M. Refstah, Cambridge 1931, A3, 36 s. (5323)

TURKISH ARMENIA AND EASTERN ASIA MINOR, H.P.Tozer, Londra 1881, A4, 525 s. (1756)

TURKISH DESIGNS, Süheyl Ünver, İst. 1958, B4, 36 s. (4218)

TURKISH DEUTSCHES WORTHERBUCH, F.Heuser, Almanya 1967, B4, 740 s. (2712)

TURKISH GRAMMAR, C.J,Tarring, Londra 1586, 260 s. (1649)

TURKISH GRAMMAR, G.L. Lewis, 1967, 328 s. (135)

TURKISH GRAMMAR, J. Nemeth, İngilizceye çeviren T.Halası Kun, Mouton 1962, 110 s. (345)

TURKISH GRAMMAR. R.Underhill, Masachutes 1976, 496 s. (477)

TURKISH ISLAM AND EUROPE, G.Seufert, J.Waardenburg, İst. 1999, B4, 352 s. (3640)

TURKISH KINSSHIP TERMINOLOGY, M.Matsubara, l978, 96 s. (1408)

TURKISH LETTERS OF OGIER GHISELIN DE BUSBECQ l554-1563, Londra 1968, 282 s. (134)

TURKISH LIFE AND CHARACTER, Walter Thornbury, Londra 1860, A4, iki cilt toplam 620 s. (6355)

TURKISH LIFE IN TOWN AND COUNTRY, L.Garnett, Londra 1899, 256 s. (1441)

TURKISH LIFE IN WAR TIME, H.Dwight, Londra 1881, A4, 439 s. (1821)

TURKISH LITERARY READER, A. Tietze, 1962, 276 s. (128)

TURKISH LITERATURE, FABLES, BELLES-LETTRES AND SACRED TRADITIONS, E.Wilson, New York 1901, A4, 478 s. (3081)

TURKISH MANUSCRPTS, B.Baum, 1983, 128 s. (1425)

TURKISH NATIONALISM AND WESTERN CIVILISATION, Z.Gökalp, N.Berkes, 1959, 344 s. (1508)

TURKISH NATIONALISM IN THE YOUNG TURC ERA, M.Arai, 1992, l60 s. (1421)

TURKISH ORDEAL, Halide Edib, USA 1928, 434 s. (26)

TURKISH PERSECUTION OF THE JEWS, Israel Cohen, Londra 1918. (3483)

TURKISH POLITICAL ELITE, F.W.Frey, Amerika 1965, A4, 500 s. (2598)

TURKISH RESTORATION IN GREECE 1718-1797, W.Miller, 1921, 48 s. (1132)

TURKISH THEATRE ORTA OYUNU MEDDAH KARAGÖZ, N.N.Martinovitch, 1933, 152 s. (946)

TURKISH THEATRE, N.N.Martinovitch, New York 1933,126 s. (363)

TURKISH TRANSPORMATION, Henry Elisha Allen, New York, A4, 250 s. (2123)

TURKISH VILLAGE, Paul Sterling, 1965, 356 s. (811)

TURKISH, Jaklin Kornfilt, Londra 1997, A4, 596 s. (4673)

TURKISH, P. Wittek, Londra 1956, 134 s. (219)

TURKISTAN, E.Schuyler, 2 cilt, Londra 1876, 912 s. (1597)

TURKMENI İRANA, B.R.Logaşova, (Rusca), Moskova 1976, A4, 160 s. (2673)

TURKS IN ASIA, Charles Ducan, Londra 1855, A4, iki cilt toplam 648 s. (6337)

TURKS OF CENTRAL ASIA, C.W.Hostler, Londra 1957, A4, 234 s. (1788)

TURQUIE D’ASIE, GEOGRAPHIE ADMINISTRATIVE, Statistique Descriptive et Raisonnee de Chaque, Province de l’Asie-Mineure, Vital Cuinet, c.I, 16+892+3 pl.; c.II, 888+3 pl.; c.III, 784+3 pl., c.IV, 716+3 pl., Paris 1890-1894. (2445)

TURQUIE D’ISMET INEUNU, J.Savant, A4, 272 s. (3933)

TURQUIE ECONOMIQUE, Georges Carles, Paris 1906, A4, 136 s. (7320)

TURQUIE ET LA RELIGION DE l’ISLAM, Teresa Viele, Liverpool 1894, A4, 16 s. (6179)

TURQUIE ET LE TANZIMAT OU HISTORIE DES REFORMES DANS L’EMPIRE OTTOMAN, Ed. Engelhardt, Paris 1882, A4, Cilt I 285s. Cilt II 331s. (4536)

TURUVA KILAVUZU, İst 1953, A4, 176 s. (4721)

TUTUNAME, İst. 1890, B4, 238 s. (3039)

TUZ VE MÜSKİRAT VE EVRAK-I SAHİHA VARİDATIYLA TÜTÜN VE HARİR AŞARININ SURET-İ İDARE VE AHZ U CİBAYETİ VE BİLCÜMLE DÜYUN-I UMUMİYE MEMURLARININ VEZAİF VE SURET-İ HAREKATI HAKKINDA OLAN MUHARRERATI HULASATEN TARİF VE TEFSİR EDER VE EL YEVM MERİYYÜ’L-İCRA BULUNAN NİZAMAT VE USUL-I MUAMELATI MEFSUHUNDAN AYIRIR FİHRİSTTİR, İst. 1304, B4, 112 s. (4344)

TUZEMTSİ SEVERO-VOSTOÇNAGO KAVKAZA, St.Peretrs.urg 1895, A4, 487 s. (3168)

TÜRK – ARAP İLİŞKİLERİ GEÇMİŞTE, BUGÜN VE GELECEKTE, I. Uluslararası Konferansı Bildirileri, H.Ü. Türkiye ve Ortadoğu Araştırma Enstitüsü, 18-22 HAZİRAN 1979, Ankara, A4, 312 s. (6074)

TÜRK AHLAKÇILARI, Mehmed Ali Ayni, İst 1939, B4, 248 s. (5367)

TÜRK AMERİKAN ÇOCUK KÜLTÜR DERNEĞİ ANA NİZAMNAMESİ, A4, 20 s. (4180)

TÜRK ASKERİ MUZIKALARI TARİHİ, Mahmut R. Gazimihal, İst 1955, B4, 292 s. (5361)

TÜRK BALIKADAMLAR KULÜBÜ ANA TÜZÜĞÜ, A4, 16 s. (4184)

TÜRK BASIN TARİHİ, Fuat Süreyya Oral, B4,
1. Kitap, 1728 – 1922, 288 s.
2. Kitap, 1919 – 1965, 468 s.(6496)

TÜRK ÇALIŞTIRMA DERNEĞİ NİZAMNAMESİ, İst. 1335(1919), A4, 11 s. (2902)

TÜRK DEVLETİ HİZMETİNDE ERMENİLER (1453-1953). Y. Çark, 1953, 320 s. (507) (887)

TÜRK DİLİ AYLIK DİL VE YAZIM DERGİSİ, TÜRK ÖYKÜCÜLÜĞÜ ÖZEL SAYISI, sayı 286, Temmuz 1975, B4, 416 s. (6816)

TÜRK DİLİ GRAMERİ, Jean Deny, çev. Ali Ulvi Elöv, İst. 1941, 1220 s. (259)

TÜRK DİLİ İÇİN, SADRİ MAKSUDİ, Türk Ocakları İlim ve Sanat Heyeti Neşriyatı, Milli Seri, sayı 1, 1930, A4, 517 s. (5640)

TÜRK DİLİ TETKİK GEMİYETİ, KURULDUĞUNDAN İLK KURULTAYA KADAR HATIRALAR, Ruşen Eşref, Ankara 1933, B4, 52 s. (2779)

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI HAKKINDA ARAŞTIRMALAR, M.Fuat Köprülü, İst 1934, A4, 320 s. (5745)

TÜRK DİLİ, ÇEVİRİ SORUNLARI ÖZEL SAYISI, 1 Temmuz 1978, sayı 322, B4, 268 s. (6945)

TÜRK DİLİ, MEKTUP ÖZEL SAYISI, sayı 274, Temmuz 1974, B4, 616 s. (6067)

TÜRK DİLİNDE EKLER VE KÖKLER ÜZERİNE BİR DENEME, Besim Atalay, İst 1941, B4, 384 s. (5733)

TÜRK DİLİNDE GELİŞME VE SADELEŞME EVRELERİ, Agah Sırrı Levend, Ankara 1960, B4, 512 s. (5366)

TÜRK DİLİNE GENEL BİR BAKIŞ, A.Dilaçar, Ankara 1964, B4, 282 s. (5929)

TÜRK DİŞ TABİBLERİ CEMİYETİ ALBÜMÜ, İst 1946, A4, 176 s. (7353)

TÜRK DİYALEKLERİ – ÇEVİRİYAZI SİSTEMİ, İst 1945, B4, 16 s. (5266)

TÜRK DÜNYASI EDEBİ İLAVE, (Osmanlıca Mecmua) sayı 1-7, A4, 56 s. (4382)

TÜRK DÜNYASI EL KİTABI,Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü, 1976, 1460 s. (99)

TÜRK DÜNYASI, Hüseyin Namık, İst 1932, A4, 238 s. (5041)

TÜRK DÜNYASI, Hüseyin Namık, İst 1932, A4, 240 s. (5050)

TÜRK EDEBİYATI NUMUNELERİ, İst. 1926, 408 s. (1200)

TÜRK EDEBİYATI ÖRNEKLERİ, I-V, TEVARİH-İ AL-İ OSMAN, Beşir Çelebi, İstanbul 1946, A4, 200 s. (2776)

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ, Ankara 1952, A4, 29 s. (4197)

TÜRK ELLERİNDE HATIRALARIM, Fahrettin Erdoğan, Yeni Matbaa 1954, A4, 192 s. (1981)

TÜRK ERMENİ TEALİ CEMİYETİ NİZAMNAME-İ ESASİSİ, İst. Cihanbiraderler Mat. 1339-1341, A4, 15 s. (2897)

TÜRK FARMAKOLOG BİRLİĞİ NİZAMNAMESİ, İst. 1931, A4, 16 s. (4176)

TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, Aylık Dergi, 1950-1977, 13, 14, 15, 22, 41, 43, 45, 50, 51, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 77, 12, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 149, 156, 157, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 170, 173, 177, 181, 185, 250, 254, 332, 333. (6929)

TÜRK GAZETECİLİĞİ, 1931, 160 s. (838)

TÜRK GİYİM KUŞAM VE SÜSLENME SANATI, R.E.Koçu, Ank. 1967, 256 s. (757)

TÜRK GRAMERİ SES BİLGİSİ, Tahsin Banguoğlu, Ankara 1959, A4, 306 s. (7724)

TÜRK HARSI VE TÜRK YAHUDİSİ, Avram Galante, İst. 1953, B4, 48 s. (3516)

TÜRK HAYATI, (Osm.), sayı 1-26, İst. 1925-1926, A4=500 s., A3=280 s. (2623)

TÜRK HUKUK LUGATI, Türk Hukuk Kurumu, Ank. 1944, 602 s. (277)

TÜRK HUKUK TARİHİ DERGİSİ, M. Fuat Köprülü, cilt I, 1941-1942, İst 1944, B4, 246 s. (5731)

TÜRK HUKUK VE İKTİSAD TARİHİ MECMUASI , Fuad Köprülü, İst. 1939, B4, 228 s. (3052)

TÜRK HUKUKU TARİHİ, H.Namık Orkun, Ankara 1936, B4 (2745)

TÜRK HUSUSİ AZINLIK VE YABANCI OKULLARDA İDARE İŞLERİ, İst. 1938, A4, 44 s. (3975)

TÜRK HUSUSİ AZINLIK VE YABANCI OKULLARDA TALEBE İŞLERİ, İst. 1938, A4, 48 s. (3976)

TÜRK İKTİSAD TARİHİ YILLIĞI, sayı 1, İst. 1987, A4, 354 s. (2831)

TÜRK İLMİ TRANSKRIPSIYON KLAVUZU, İst 1946, A4, 34 s. (5390)

TÜRK İNKİLABININ İÇYÜZÜ, Mevlanzade Rıfat, l929, 320 s. (696)

TÜRK İSTİKLAL HARBİ, 4.CİLT, GÜNEY CEPHESİ, Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Yayınları, Ankara 1966, B4, 320 s. (6395)

TÜRK İSTİKLAL HARBİ, cilt VI, Ankara 1974, B4, 384 s. (5085)

TÜRK İSTİKLAL MÜCAHEDESİ KONFERANSLARI, Cevdet Kerim, İst. 1927, 237 s. (1903)

TÜRK İSTİKLALİ VE LOZAN MUAHEDESİ, BELLETEN, no 7-8’den ayrıbasım, 1938, B4, 20 s. (6805)

TÜRK KADINI, 1334-1335, (21 sayı) (1174)

TÜRK KAFKAS SINIRINDAKİ HARPLERİN TARİHİ, Allen-Muratoff, 1966, 620 s. (1237)

TÜRK KAHRAMANLARI, Necdet Sançar, Ankara 1963, A4, 112 s. (7123)

TÜRK KATİLLERİ, Yeni Türk Matbaası, Dersaadet 1331, 165 s. (5916)

TÜRK KDİL KURUMUNUN 40. YILI, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1972, A4, 188 s. (6621)

TÜRK KEMANKEŞLERİ, Süleyman Kani İrtem, İst 1939, B4, 144 s. (6838)

TÜRK KÜLTÜRÜ, Kara Kuvvetleri Özel Sayısı, sayı 130, 131, 132; Ağustos, Eylül, Ekim 1973, B4, 832 s. (7354)

TÜRK LEHÇELERİ ÖRNEKLERİ, 8. YÜZYILDAN 18. YÜZYILA KADAR, Saadet Çağatay, Ankara 1963, B4, 264 s. (6302)

TÜRK LEHÇELERİNİN MUKAYESELİ GRAMERİ, Ahmed Cevad Emre, İst. 1949, B4, 480 s. (4225)

TÜRK LİSANI TARİHİ DERSLERİ, TATBİKAT NUMUNELERİ, UYGURCAYA AİT METİNLER, İst 1932, A4, 32 s. (7668)

TÜRK MAARİF CEMİYETİ 1928-1933, Ank. l933, 50 s. (1503)

TÜRK MARŞLARI, Ethem Üngör, Ankara 1965, B4, 336 s. (6859)

TÜRK MASALLARI, Süleyman Tevfik, İst. 1926, A4, 494 s. (3514)

TÜRK MATBAACILIĞI 1939, 168 s. TÜRK TAŞ BASMACILIĞI 1939 48 s. (907)

TÜRK MEKTUPLARI, Busbecq, İst 1939, A4, 320 s. (5889)

TÜRK MEŞHURLARI ANSİKLOPEDİSİ, İbrahim Alaaddin Gövsa, İst tarihsiz, A3, 420 s. (5643)

TÜRK MİMARLARI, Ahmet Refik, İst. 1936, A4, 150 s. (1751)

TÜRK MUSİKİSİ ANTOLOJİSİ, S.N.Ergun, İst. 1942, 2 cilt, B4, 836 s. (2748)

TÜRK MUSİKİSİ BESTEKARLARI KÜLLİYATI, A3
28-Avni Anıl, 24 s.
5- Selahattin Pınar, 20 s.
7- Sadi Hoşses, 24 s.
9- Sadi Işılay, 24 s.
33-Semahat Özdenses, 20 s.
48-Yıldırım Gürses, 28 s. (7684)

TÜRK MUSİKİSİ KLASİKLERİNDEN İLAHİLER, (MEVLEVİ AYİNLERİ), 1-18 cilt, İst 1931, A3, 976 s. (6245)

TÜRK MUSİKİSİ KLASİKLERİNDEN TEMCİT – NA’T – SALAT – DURAK, İst 1945, A4, 64 s. (6244)

TÜRK MUSİKİSİ NAZARİYATI, Rauf Yekta, İst. 13l3, 144 s. (1178)

TÜRK MUSİKİSİ TARİHİ VE TÜRK TEDAVİ MUSİKİSİ, İst, B4, 130 s. (4913)

TÜRK MUSİKİSİ VE YENİÇERİ MEHTER MUZIKASI HAKKINDA MUTALAAT, İst. Matbaa-i Hayriye 1327, B4, 15 s. (2977)

TÜRK MÜRETTEBİN CEMİYETİ NİZAMNAMESİ (MÜRETTİBİN-İ OSMANİYE CEMİYETİ NİZAMNAMESİ / MÜRETTİBİN-İ OSMANİYE VE MATBAACILAR SANATKARAN CEMİYETİ KARARNAMESİ, 1339, A4, 32 s.; 3.baskı İst. Hüsn-i Tabiat Mat. 1927, A4, 28 s. (2892) (2945)

TÜRK NİPPON DOSTLUĞUNUN SONSUZ HATIRASI ERTUĞRUL, 1930 (1509)

TÜRK OCAKLARI YASASI, Bursa Orhaniye Mat., 1341 / 1925, A4, 16 s. (6150)

TÜRK OĞLU DÜŞMANINI TANI – MASONLUĞUN İÇ YÜZÜ, Cevat Rıfat Atılhan, İst 1970, A4, 256 s. (5970)

TÜRK PLASTİK SANATÇILARI ANSİKLOPEDİSİ, 3 cilt, Ank. Sanat Yayınları 1967, 952 s. (185)

TÜRK ROMANLARI, Nüsha-i Fevkalade, nr.45, 15 Mayıs 1928, Osm. (3331)

TÜRK SANAT TARİHİ ARAŞTIRMA VE İNCELEMELERİ, MEB, İst. 1969, 1172 s. (154)

TÜRK SANATI, Başlangıcından Günümüze, Ernst Diez, çeviren Oktay Aslanapa, İst 1946, B4, 324 s. (7220)

TÜRK SANATI, Celal Esat, İst. 1928, A4, 232 s. (3558)

TÜRK SANAYİ-İ NEFİSE BİRLİĞİ NİZAMNAME-İ ESASİSİ VE ŞUBELER NİZAMNAME-İ DAHİLİLERİ, İst. 1928, A4, 37 s. (2938)

TÜRK SEYYAHİN CEMİYETİ NİZAMNAME-İ ESASİSİ, A4, 8 s. (2942)

TÜRK SİNEMA TARİHİ, M.Gökmen, İst. 1989, A4, 325 s. (2358)

TÜRK SULARINDA DENİZ HAREKETLERİ, cilt II, Herman Lorey, İst. 1946, A3, 190 s. (3585)

TÜRK SÜRYANİLERİ TARİHİ, Diyarbakır 1970, B4, 460 s. (5365)

TÜRK ŞECERESİ, (Şecere i Türk), Ebulgazi Bahadır Han, Rıza Nur, 356 s. (524)

TÜRK ŞEHİRLERİNDE İMARET SİSTEMİ, Osman Ergin, İst. 1939, B4, 64 s. (2688)

TÜRK TARİHİ, 4 cilt, H.N.Orkun, 1946, 800 s. (1464)

TÜRK TARİHİNDE EVKAF, BELEDİYE VE PATRİKHANELER, Osman Ergin, İst. 1937, B4, 130 s. (2159)

TÜRK TARİHİNDE MEZHEP CEREYANLARl, Tahir Harimi Balcıoğlu, 256 s. 17G. (175)

TÜRK TARİHİNDE MOĞOLLAR VE CENGİZ MESELESİ, İ.Kafesoğlu, 1953, 40 s. (707)

TÜRK TARİHİNİN ANA HATLARI, İst. 1931, 90 s. (1343)

TÜRK TARİHİNİN ANA HATLARI, Türk Tarih Heyeti, İst. 1930, A4, 632 s. (2593)

TÜRK TATAR DİYALEKTOLOJİSİ, Bekir Çobanzade, Bakü 1927, A4, 136 s. (2433)

TÜRK TATAR TARİHİ, Abdullah Battal Taymas, Mançurya 1931, 155 s. (1186)

TÜRK TECEDDÜT EDEBİYATI, İsmail Habib, 704 s. (833)

TÜRK TEMAŞASI (Meddah Karagöz Ortaoyunu), Selim Hüzhet Gerçek, İst. 1942, A4, 160 s. (3067)

TÜRK ÜLKÜSÜ, ATSlZ, Ank. 1966, 72 s. (140)

TÜRK ÜZÜMLERİNDEN YETİŞTİRİLEN SAF MAYALARIN VE BUNLARIN TEKNİK VASIFLARI, Dr. Arif Akman, Ankara 1939, B4, 168 s.(6453)

TÜRK ve TATAR TARİHİ, Zeki Velidi (Togan), Kazan Millet Matbaası, 1330(1912), 280 s. (30)

TÜRK VERDÜNÜ GAZİANTEP, ANTEP’İN DÖRT MUHASARASI, Gaziantep 1959, A4, 140 s. (2478)

TÜRK YAZI ÇEŞİTLERİ VE FAİDELİ BAZl BİLGİLER, Süheyl Ünver, İst. 1953, 44 s. (651)

TÜRK YER ADLARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ, 11-13 Eylül 1984, Ankara B4, 312 s. (7064)

TÜRK YILI, 1928, Akçuraoğlu Yusuf, İst. 1928, B4. (2233)

TÜRK YURDU, Ankara 1928, sayı 208-11, A3, 90 s. (4005)

TÜRK YURDU, XXI. YÜZYILA DOĞRU TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ, ÖZEL SAYI, Mart – Mayıs 1999, cilt 19, sayı 139-141, A3, 452 s. (7013)

TÜRK YURDU, YUNUS EMRE ÖZEL SAYISI, B4, 200 s. (6036)

TÜRK YURDUNUN İSTİKLAL GÜNÜ HEDİYESİ, (17 Kanun-ı Evvel 1329), 3. Yılın 8. Sayısına İlave, Matbaa-i Hayriyye ve Şürekası, İst 1329, (Osmanlıca), B4, 36 s. (7254)

TÜRK-İSLAM EDEBİYATI KLASİK TÜRKÇE DİNİ METİNLER, Ankara 1967, B4, 52 s. (4932)

TÜRK-RUS HARBİNDE AKDENİZ HAREKATI VE CEZAYİRLİ GAZİ HASAN PAŞA 1768-1774, F.Kurdoğlu, 1942, 112 s. (1493)

TÜRKCE JAPONCA MUHAVERE KİTABI, R. Yonezava-Zeki Eoyata, 288 s. (995)

TÜRKÇE GRAMERİ VE OKUMA METİNLERİ (Türkçe -Japonca), Ş.Katsuda, Tokyo 1986, A4, 304 s. (2073)

TÜRKÇE HUTBE, DİYANET İŞLERİ NEŞRİYATI, İst 1927/1340, (Osmanlıca), A4, 271 s. (6041)

TÜRKÇE HÜLASATÜ’L-MANTIK, M.Hilmi Nevşehirli, İst. 1290, A4, 72 s. (3849)

TÜRKÇE İZAHLI GRAMER ÖZETİ, Baha Öngel, Ankara 1964, B4, 136 s. (6166)

TÜRKÇE KASİDE-İ MÜNFERİCE ŞERHİ, Ebulfazl Yusuf, terc.İsmail Ankaravi, İst 1335, (Osm.), A4, 120 s. (6258)

TÜRKÇE KASİDE-İ MÜNFERİCE ŞERHİ, EL HİKMET-İ MÜNDERİCE Fİ ŞERH-İ MÜNFERİCE, İst 1327, A4, 120 s. (5459)

TÜRKÇE KIRAAT – ANAHTAR, Ahmed Cevad, İst 1926, A4, 66 s. (6029)

TÜRKÇE KIRAAT, Erkek ve Kız İlk Mekteblerinin Birinci Sınıfına Mahsustur, Ahmed Cevad, İst 1926, B4, 64 s. (7666)

TÜRKÇE KURAN OKUNAMAZ, hazırlayan Mümin Çevik, 1958, A4, 68 s. (7697)

TÜRKÇE MUHTASAR USUL-İ FIKIH, Ahmed Hamdi (Şirvanlı), İst. 1301, A4, 136 s. (2402)

TÜRKÇE YABANCI KELİMELER SÖZLÜĞÜ, Mustafa Nihad Özün, İst 1962, B4, 268 s. (4758)

TÜRKÇE-ÖZBEKÇE ve ÖZBEKÇE-TÜRKÇE SÖZLÜK, Berdak Yusuf, 1993, A4, 416 s. (2461)

TÜRKÇE-RUSCA SÖZLÜK, Y.V.Şçeka, Moskova 1997, A5, 460 s. (1986)

TÜRKÇE-RUSÇA, RUSÇA-TÜRKÇE KONUŞMA KILAVUZU, Moskova, 384 s. (1280)

TÜRKÇEDE MECAZLAR SÖZLÜĞÜ, M.A.Ağakoy, Ankara 1949, A4, 282 s. (2549)

TÜRKÇEDEN FARSÇAYA ÇEVİRİ, Ömer Okumuş, Erzurum 1992, B4, 80 s. (4761)

TÜRKÇEDEN OSMANLICAYA CEP KILAVUZU, TDK, İst. 1935, A4, 348 s. (6966)

TÜRKÇÜLÜĞÜN ESASLARI, Ziya Gökalp, Ankara 1339, A4, 174 s. (4416)

TÜRKÇÜLÜK DAVASI VE TÜRKİYE’DE İŞKENCELER, Hikmet Tanyu, Kayseri 1950, A4, 52 s. (7706)

TÜRKELİ, BÜTÜN TÜRKLER BİR ORDU, Renkli Kapak, Sayı 12, Mayıs 1968 – 12 Nisan 1969, B4, 396 s. (7853)

TÜRKISCHE BADER, Ing. Karlklinghardt, A3, 86 s. (3068)

TÜRKİSTAN FELAKETZEDEGANI MENFAATİNE VERİLEN KONFERANSIN ZABTIDIR, İst. 1327, A4, 56 s. (4282)

TÜRKİSTAN HÜRRİYETİ, 1889, 32 s. (1167)

TÜRKİSTAN MİLLİ HAREKETLERİ, Abdullah Recep Boysun Türkistanlı, 1943, 208 s. (800)

TÜRKİSTAN TÜRK MİLLİ MEFKURESİ VE ALİ ŞİR NEVAİ, Doktor Tahir Şakir, 72 s. (892)

TÜRKİSTAN’DA TÜRKÇÜLÜK VE HALKÇILIK (İkinci Bölüm), A.Oktay, İst 1954, B4, 100 s. (5737)

TÜRKİSTANDA ROSSİYA TECAVÜZİ VE HÜKÜMRANLİGİGE KARŞI KURAŞ (XVIII-XX. ASIR BAŞLARI), H.Ziyayev, (Kiril harfli ÖVzbek Türkçesi), Taşkent 1998, A4, 472 s. (2644)

TÜRKİYA, sermuharriri Şirvanzade Mahmud Tahir, sayı 1-11 (7 Haziran 1326-12 Temmuz 1326), A3 (3122)

TÜRKİYAT MECMUASI, M.Fuad Köprülü, cilt VI, 1936-39, İst 1939, B4, 724 s. (5727)

TÜRKİYAT MECMUASI, sayı 1, 350 s.; TÜRKİYAT MECMUASI, 2.cilt, İst. 1928, 639 s.; TÜRKİYAT MECMUASI, cilt 6, 360 s. (410)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (ALBÜMÜ), BİR TARİHCİ İLE MECLİS A’ZA-YI KİRAMININ TASVİRLERİNİ MUHTEVİ ALBÜM (1335) (5920)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN 3 MART 1340 TARİHİNDE MÜNAKİD İKİNCİ İCTİMAINDA HİLAFETİN MAHİYET-İ ŞERİYESİ HAKKINDA ADLİYE VEKİLİ SEYYİD BEY TARAFINDAN İRAD OLUNAN NUTUK, Ankara 1340, A4, 62 s. (3304)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE 30 TEŞRİNİEVVEL VE TEŞRİNİSANİ 338 TARİHLİ MÜHİM VE TARİHİ CELSELER VE KARAR, İst 1338, A4, 36 s. (5458)

TÜRKİYE COĞRAFİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR, E.Tümertekin-F.Mansur-P.Benedict, İst 1971, B4, 476 s. (5066)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL YÜKSEK TİCARET MEKTEBİ MEZUNLARI CEMİYETİ NİZAMNAME-İ UMUMİ, İst. 1928, A4, 8 s. (3101)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MUALLİMLER BİRLİĞİ YASASI, 1926 SENESİ UMUMİ KONGRECE MUADDEL ŞEKLİ, İst. Matbaa-i Ebuzziya 1926, A4, 16 s. (2910)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TÜRK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ ESAS NİZAMNAMESİ, İst. 1926, A4, 8 s. (2919)

TÜRKİYE DENİZ TİCARETİNİN VESAİT-İ HAZIRASI VE TERAKKİ ÇARELERI HAKKINDA RAPOR, 340 s. (980)

TÜRKİYE DEPREMLERİ İZAHLI KATALOGU, N.Pınar, E.Lahn, Ankara 1952, B4, 178 s. (2787)

TÜRKİYE DIŞINDAKİ TÜRKLER BİBLİYOGRAFYASI, TC.Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dökümantasyon Dair Başkanlığı, cilt I-II, B4, 1390 s. (2750)

TÜRKİYE ECZACILARI CEMİYETİ YARDIM SANDIĞI NİZAMNAMESİ, İst. 1335, A4, 4 s. (2916)

TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİNİN GELİŞMESİNE TARİHİ BİR BAKIŞ, Faik Reşit Unat, Ankara 1964, B4, 240 s. (6065)

TÜRKİYE FUTBOL TARİHİ, M.Ali Oral; cilt I, 1890-1912; cilt II, 1913-1922; İst 1954, A4, 192 s. (5294)

TÜRKİYE HİLAL-İ AHMER CEMİYETİ HANIMLAR MERKEZİ DARU’S-SINAASI EYTAM VE ERAMİL-İ ŞÜHEDAYA MUAVENET, İst. 1339, A4, 32 s. (2886)

TÜRKİYE HİLAL-İ AHMER CEMİYETİ MERKEZ-İ UMUMİSİ TARAFINDAN 1339 SENESİ HİLAL-İ AHMER MECLİS-İ UMUMİSİNE TAKDİM EDİLEN (1335-1338) DÖRT SENELİK DEVREYE AİT RAPOR, İst. 1339, A4, 305 s. (2427)

TÜRKİYE HİLALİAHMER CEMİYETİ 1931 MECLİSİ UMUMİSİNDE TAKDİM OLUNAN RAPOR VE HESABAT CETVELLERİ, İst. 1931, A4, 32 s. (4181)

TÜRKİYE İÇİN NECAT VE İ’TİLA YOLLARI, Haşim Nahid (Erbil), (Osm), baskı yeri ve yılı yok, A4, 376 s. (5564)

TÜRKİYE İDMAN CEMİYETLERİ İTTİFAKI EYLÜL 1927 BİDAYETİNDE ANKARA’DA İCRA OLUNACAK TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARI TALİMATI – UMUMİ PROGRAM – TÜRK İDMANCILARININ ANKARA’DA AKDEDECEKLERİ UMUMİ KONGRE TALİMATI, İst. 1927, A4, 22 s. (2883)

TÜRKİYE İDMAN CEMİYETLERİ İTTİFAKI TEŞKİLAT VE NİZAMAT-I UMUMİYESİ, İst. Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekası 1339, A4, 104 s. (1882)

TÜRKİYE İKTİSADİ TARİHİ HAKKINDA TETKİKLERİM, M.Belen, İst. 1931, 336 s. (1339)

TÜRKİYE MAARİF TARİHİ HAKKINDA BİR DENEME, Nafi Atuf, İst 1930, A4, 168 s. (7224)

TÜRKİYE MAARİF TARİHİ, Nafi Atuf, İst 1932, A4, 136 s. (7466)

TÜRKİYE NASIL KURTARILABİLİR, Sabahaddin, İst 1334, A4, 108 s. (7495)

TÜRKİYE ORMANCILARI CEMİYETİ NİZAMNAME-İ ESASİSİ, A4, 12 s. (4171)

TÜRKİYE ORMANCILIĞI İLE İLGİLİ TARİHİ VESİKALAR (1487 – 1923), Halil Kutluk, İst. 1948, B4, 726 s. (2449)

TÜRKİYE POSTA VE TELGRAF VE TELEFON TARİHİ VE TEŞKİLAT VE MEVZUATI, Asaf Tanrıkut, Ankara 1984, A3, 808 s. (3636)

TÜRKİYE SEYAHATNAMESİ, N-1 ANKARA VİLAYETİ, Seyyah Kandemir, Ankara 1932, B4, 298 s. (6070)

TÜRKİYE SEYR-I SEFAİN DAİRESİ TARİHÇESİ, Abdülahad Nuri, Ahmed İhsan Matbaası İstanbul 1926, (Osm.), 186 s. (7168)

TÜRKİYE SOROPTİMİST KULÜPLERİ AZA LİSTESİ, A4, 28 s. (4179)

TÜRKİYE TARİH YAYINLARI BİBLİYOGRAFYASI, Enver Koray; İst 1970, cilt I, II, III, IV; B4, toplam 2122 s. (258)

TÜRKİYE TARİHİ, Köprülüzade Mehmed Fuad, İst 1923, A4, 256 s. (5334)

TÜRKİYE TARİHİ, SELÇUKLULAR DEVRİ, ANADOLU’NUN FETHİ, Mikrimin Halil Yinanç, İst 1944, B4, 191 s. (6128)

TÜRKİYE ÜZERİNE (ŞARK MESELESİ), Karl Marx,İst 1974, A4, 144 s. (4917)

TÜRKİYE VE İDİL BOYU, Akdes Nimet Kurat,1966, 240 s. (108)

TÜRKİYE VE KIRIM HARBİ, Adolphus Slock, İSt 1943, B4, 275 s. (4451)

TÜRKİYE VE TANZİMAT, DEVLET-İ OSMANİYE’NİN TARİH-İ ISLAHATI 1826-1882, E.Engelhard, müt.Ali Reşad, İst 1328, B4, 496 s. (5540)

TÜRKİYE-PAKİSTAN DOSTLUK CEMİYETİ ESAS NİZAMNAMESİ, İst.1949, A4, 16 s. (4178)

TÜRKİYE’DE ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK, Mehmet Eröz, İst 1977, A4, 442 s. (5024)

TÜRKİYE’DE ÇİÇEK AŞISI VE TARİHİ, Süheyl Ünver, İst. 1948, B4, 328 s. (4440)

TÜRKİYE’DE DERGİLER, ANSİKLOPEDİLER (1849-1984), İst. 1984, 276 s. (273)

TÜRKİYE’DE GÖÇ VE GÖÇMEN MESELELERİ TANZİMAT DEVRİ İLK KURULAN GÖÇMEN KOMİSYONU ÇIKARILAN TÜZÜKLER, Ahmet Cevat Eren, İst. 1966, 120 s. (645)

TÜRKİYE’DE İKTİSAD TEDRİSATI TARİHÇESİ VE İKTİSAT FAKÜLTESİ TEŞKİLATI, Fındıkoğlu, 1946, 160 s. (1127)

TÜRKİYE’DE İMPARATORLUK DEVİRLERİNİN BÜYÜK NÜFUS VE ARAZİ TAHRİRLERİ VE HAKANA MAHSUS İSTATİSTİK DEFTERLERİ, Ömer Lütfi Barkan, 56 s. (535)

TÜRKİYE’DE İNTİŞAR EDEN GAZETE, RİSALE VE MECMUALARIN LİSTESİ 1928, 16 s. (1144)

TÜRKİYE’DE KÖY ENSTİTÜLERİ, F.Kirby, Ankara 1962, A4, 388 s. (3989)

TÜRKİYE’DE MATBUAT İDARELERİ VE POLİTİKALARI, Server İskid, İst. 1943, B4, 412 s. (2770)

TÜRKİYE’DE MESKUN YERLER KLAVUZU, İçişleri Bakanlığı, Ank. 1946, 2 Cilt, 1236 s. (1322)

TÜRKİYE’DE MÜLTECİLER MESELESİ, Ahmed Refik, İst 1926, B4, 460 s. (5514)

TÜRKİYE’DE NEŞRİYAT HAREKETLERİ TARİHİNE BİR BAKIŞ, Server İskit, İst 1339, A4, 544 s. (7850)

TÜRKİYE’DE SİNEMA VE TESİRLERİ, H.A.Malik, Ank. 1933, 56 s. (474)

TÜRKİYE’DE SİNEMA VE TESİRLERİ, Hilmi A.Malik, Ankara 1933, B4, 156 s. (5089)

TÜRKİYE’DE ŞARK GARP VE AMERİKAN TESİRLERİ, H.E.Adıvar, 1956, 272 s. (1434)

TÜRKİYE’DE ZABITA, Halim Alyat, Ank. 1947, B4, 1088 s. (2268)

TÜRKİYE’DE GENEL KOLLUK TEŞKİL VE GÖREVLERİNİN GELİŞİMİ, Hikmet Tangur, Ankara 1946, B4, 460 s.(6486)

TÜRKİYE’DE HALK AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ, I-A, Ankara 1963, B4, 492 s. (5363)

TÜRKİYE’DE HÜR MASONLUK TARİHİ, Heyet, İst 1951, A4, 158 s. (5963)

TÜRKİYE’DE SINIFLAR VE SINIF MÜCADELESİ, Y.N.Rozaliyev, İst 1979, A4, 164 s. (4884)

TÜRKİYE’DE SİYASİ DERNEKLER, cilt II, Ankara 1950, B4, 624 s. (5342)

TÜRKİYE’NİN KADERİ, Kadircan Kaflı, İst 1965, A4, 232 s. (6797)

TÜRKİYE’YE GÖÇLER, Kadircan Kaflı, İst 1966, A4, 48 s. (5293)

TÜRKİYENİN SIHHİ İCTİMAİ COĞRAFYASI, URFA VİLAYETİ, Şefik Arif, İst. 1925, B4, 43 s. (3219)

TÜRKLER İÇİN İTALYANCA, F.Bamberio, 360 s. (1022)

TÜRKLER VE YAHUDİLER, Avram Galanti, (Osmanlıca), İst 1928, 214 s. (5915)

TÜRKLER VE YAHUDİLER, Avram Galanti, İst. 1947, 192 s. (560)

TÜRKLERDE KARAGÖZ, Orhan Şaik Gökyay, İst. 1938, A4, 40 s. (3041)

TÜRKLERDE MUSİKİ ALETLERİ, Hedwing Usbeck, İst. l968, l64 s. (155)

TÜRKLERDE YAZI SANATI, İ.H.Baltacıoğlu, Ankara 1958, B4, 94 s. (3644)

TÜRKLERE FARSİ ÖĞRETİMİ, Yakup Kenan Necefzade, İst. 1963, B4, 168 s. (7019)

TÜRKLERE MAHSUS ESPERANTOCA KURS KİTABI. M.Z.Yumuk, İst. 1951, 80 s. (760)

TÜRKLERLE HİND AVRUPALILARIN MENŞEİ BİRLİĞİ, İ.H.Danişmend, İst. 2 cilt, 648 s. (1454)

TÜRKLERLE İLGİLİ İNGİLİZCE YAYINLAR BİBLİYOGRAFYASI, (XV-XVIII. yy Arası), İst. 1964, B4, 182 s. (2447)

TÜRKLEŞMEK İSLAMLAŞMAK MUASIRLAŞMAK, Ziya Gökalp, Ank. 1976, A4, 105 s. (4406)

TÜRKLEŞTİRME, Tekin Alp, 1928, 100 s. (1152) (839)

TÜRKLÜK, Milliyetçi Kültür Mecmuası, cilt II, 7-13, İst 1939, B4, 486 s. (4633)

TÜRKMEN KEŞKÜLÜ, Ata Terzibaşı, Kerkük
1.cilt, Ocak 2007/Muharrem 1428, A4, 10 s.
2.cilt, Ocak 2010/Muharrem 1431, A4, 176 s. (7616)

TÜRKMEN TARİHİNDEN YAPRAKLAR, Fazıl M.Bayat, (Arapça), Bağdat 1975, A4, 240 s. (5186)

TÜRKMEN, A4, 180 s. (5047)

TÜRKMENCE – TÜRKÇE SÖZLÜK, Talat Tekin, Ankara 1995, B4, 728 s. (5120)

TÜRKMENCE DİLBİLGİSİ, A.Tekin, l22 s. (111)

TÜRKOLOGIYANIN ESASLARI, Ferhad Zeynalov, bAKÜ 1981, A4, 348 s. (4806)

TÜRKOLOJİ DERGİSİ, II.cilt, Ankara 1969, 308 s.; VII.cilt, Ankara 1977, 180 s. (5954)

TÜRKÜN KURTULUŞ SAVAŞINDA GAZİANTEP SAVUNMASI, Ali Nadi Ünler, İst 1969, A4, 310 s. (5976)

TÜTÜNCÜLÜK, Ahmed Cemaleddin, İst. 1341, A4, 151 s. (2406)

TVRClCA, Sahrhunderts, C.Güllner, 3 cilt, 1716 s. (799)

TWELVE MONTHS THE BASHI-BAZOUKS, Edward Money, Londra 1857, A4, 240 s. (6354)

TWELVE MONTHS WITH THE BASHI-BOZOUKS, Edward Money, Londra 1857, A4, 240 s.(6460)

TWENTY SIX YEARS ON THE BOSPHORUS, D.L.Neave, Londra 1933, 256 s. (456)

TWENTY YEARS CRISIS 1919-1989, E.Hallett Carr, New York 1964, A4, 258 s. (3930)

TWENTY-FIVE YEARS 1892-1916, Viscount Grey of Fallodon, New York 1925, A4, 380 s. (1707)

TWO WAR YEARS IN CONSTANTINOPLE, Harry Stuermer, Londra 1917, A4, 308 s. (7378)

TYPEN TURKISCHER VOLKSMARCHEN, W.Eberhard, Wiesbaden 1953, B4, 520 s. (4919)

TYPES OF ORIENTALISM IN EIGTEENTH CENTURY, C.C.Knipp, Berkeley 1974, 352 s. (1588)

U.S.S.R ALA C.E.1.12 ETATS EN QUETE EN D’IDENTITE OBSERVATIORE DES ETATS PAST SOVIETIQUES, Ellipses 1997, A4, 208 s. (1996)

UÇEBNİK RUSSKOGO YAZIKA, Moskova 1905, A4, 684 s. (7746)

UÇENİE ZAPİSKİ, No.250, Moskova 1967, A4, 244 s. (6772)

UÇENİE ZAPİSKI, tom XIX, Mahaçkale 1968, A4, 380 s. (6763)

UFA VİLAYET ZİMİSTVASINDA 1915 YIL İYUL 20-27’NDE MÜSLÜMAN MEKTEBLERİNE DERSLİKLER SAYLAV ÜÇÜN YASALGAN GİNAŞ MECLİSİNİN KARARLARI VE ONDA OKULGAN DAKLADLAR, (Arap harfli Tatarca) Ufa 1916, A4, 215 s. (4311)

UIGURISCHES WÖRTERBUCH, Klaus Röhrborn, Wiesbaden 1977, B4, 372 s. (4621)

UIRMENO – KIPÇATS’K, RUKOPİSİ V UKRAYNİ VİRMANY ROSİY KATALOG, Aleksandr Garkaveds, Kiev 1993, A4, 328 s. (4800)

UKAZATEL K’KART YUJNAGO KRIMA, Petersburg 1836, A4, 76 s. (4842)

UKRAİNS’KE POSOL’STVO V TUREÇÇİNİ, L.Kobilyonskiy, Prag 1925, B4, 20 s. (4097)

UKRAİNSKİY NATSİONAL’NIY KOMİTET U KONSTANTİNOPOL, İstanbul 1921, A4, 23 s. (3294)

UKRAYNTSI TRAPEZUND, Lev Bikovskiy, Londra 1963, A4, 24 s. (3738)

UKUDU’Z-ZEVAHİR Fİ’S-SARF, Alaaddin Ali bin Muhammed el Kuşci, Matbaatü Darü’l-kütübi’l-Mısriyye, Kahire 1421/2001, Arapça, B4, 576 s. (5764)

ULEMAUNA Fİ HİDMETİ’D-DİN VE’L-İLM, Abdülkerim Müderris, 1983, B4, 670 s. (6659)

ULSSES, James Joyce, Londra 1960, A4, 945 s. (1683)

ULU ARİF ÇELEBİ’NİN RUBAİLERİ, Feridun Nafiz Uzluk, İst 1949, B4, 128 s. (4609)

ULUĞ BEY VE ZAMANI, W.W.Barthold, İst 1930, B4, 168 s. (5124)

ULUĞ MUHAMMED HAN’IN YARLIĞI, Akdes Nimet Kurat, İst 1973, B4, 36 s. (5721)

ULUM-I İKTİSADİYE VE İCTİMAİYE MECMUASI, Mehmed Cavid, Ahmed Şuayb, Rıza Tevfik, (1324 1326), 6 Cilt, 3900 s. (1130)

ULUSLARASI HUKUK AÇISINDAN AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞUNUN YAPTIĞI ANLAŞMALAR, Hüseyin PAZARCl, 296 s. (264)

ULUSLARASI MITHAT PAŞA SEMİNERİ, BİLDİRİLER VE TARTIŞMALAR, Ankara 1986, 390 s. (7114)

UMDETİ’T-TEVARIKH, Kırımî Abdülgaffar, İst. 1343, 207 s. (448)

UMMAN NİNENİN MEKTUPLARI, Mehmet Yılmaz, Denizli 1964, A4, 88 s. (3402)

UMRAN, (Osm. mecmua), sayı 1-24, A3, 288 s. (4426)

UMUMİ HUKUK TARİHİ, Sadri Maksudi Arsal, İst. 1944, 558 s. (205)

UMUMİ İDARE HUKUKU, Adolf Merkl, Ankara 1942, B4, 576 s. (7261)

UMUMİ MENFAATLERE HADİM YARDIMSEVERLER CEMİYETİ GENEL MERKEZ VE ŞUBELERİNE MAHSUS İDERİ VE MUHASEBE TALİMATNAMESİ, A4, 13 s. (4182)

UMUMİ NAFİA VE ZİRAAT MECMUASI, (Onbeş Günde Bir Neşrolunur), İstanbul 1302-1324, sayı 1-233, 6 cilt, B4, toplam 6500 s. (2574)

UMUMİ PEDAGOJİ, İsmail Hakkı, İst 1930, A4, 180 s. (5167)

UMUMİ RUSYA MÜSLÜMANLARININ 3. RESMİ NESVELERİ, Kazan 1906 , 200 s. (582)

UNDER THE TURK IN CONSTANTINOPLE, A RECORD OF SIR JOHN FINCH EMBASSY 1674 – 1681, G.F.Abbot, Londra 1920, A4, 450 s. (2121)

UNDER-UNDERDEVELOPMENT, Majeed R. Jafar, Helsinki 1976, B4, 153 s. (6901)

UNDERLYING REALITY OF LANGUAGE AND ITS PHILOSOPHICAL IMPORT, Jerold J.Katz, New York 1971, A4, 202 s. (5924)

UNDERSTANDING THE POLITICAL WORLD, James N. Danziger, New York 2005, B4, 550 s. (5944)

UNE MONNAIE ORIENTALE PEU CONNUE SIGNALEE EN VALACHIE VERS 1600, Octavian İliescu, Bükreş 1960, B4, 8 s. (4117)

UNE PAGE TRAGIQUE DE HISTOIRE RELICIEUS DU LEVANT LE BIENHEUREUX GOMINAS DE CONSTANTINOPLE PRETRG ARMENIEN ET MARYR (1656 1707), 1929, 272 s. (604)

UNIVERSITIES AND EMPIRE, MONEY AND POLITICS IN THE SOCIAL SCIENCES DURING THE COLD WAR, Christopher Simpson, New York 1998, A4, 313 s. (2132)

UNLIKELY TRIANGLE, J. Dekel-Chen, 2003, B4, 28 s. (5379)

UNTERGANG DES ABONDLANDES, O.Spengler, Münih 1959, A4, 384 s. (2718)

UNTERSUCHUNGEN ZU HERAKLIT, Olof Gigon, Leipzig 1935, A4, 160 s. (6246)

UNTERSUCHUNGEN ZUR TURKISCHEN SPRACHE DER GEGENWART, Karl Steverwald, Berlin 1963, I. cilt 168 s.; II. cilt 240 s.; III. cilt 248 s.(6443)

UNUTULMAYAN HATIRALARIM (Türkistan ve Çin Yollarında), Kemal İlkül, İst. 1955, 236 s. (1462)

URAL TÜRK-TATAR MÜSLÜMANLARININ MEDENİYET CEMİYETİ İDARESİ MESCİT VE MEKTEP NİZAMNAMESİ, (Osm. Japonca ), K.Eydel, 1941, 20 s. (1406)

URFA BÖLGESI TARİHİ, F.Işıltan, 1966, 176 s. (1450)

URFA SAVAŞINDAN YAPRAKLAR, Kerim FIRAT, Gaziantep 1940, 100 s. (315)

URFALI MATEOS VEKAYİNAMESİ (952-1136) VE PAPAZ GRİGOR’UN ZEYLİ (1136-1162), çev. Hırant D.Andreasyan, Ankara 1987, B4, 450 s. (3648)

URSPRUNG DER GRIECHISCHEN PHILOSOPHIE, Olof Gigon, Basel 1945, A4, 48 s. (6247)

USS-İ ZAFER,Mehmed Esad Sahaflar Şeyhizade, İst. Matbaa-i Amire 1243, (1828) 268 s.; 2.baskı, İstanbu1 Süleyman Efendi Matbaası, 1293(1876), 266 s. (5)

USUL EL-DİN, Fahruddin El-Razi, tahkik Taha Abdurrau Sad, Beyrut 1984, 160 s. (1930)

USUL Fİ’T-TEFSÎR, Mumammed bin Sâlih el-Asîmeyr, H. 1423 S. Arabistan, A4, 72 s. (Arapça) (4586)

USUL-İ CEDİD, Kilisli Hocazade, İst. 1290, l36 s. (1323)

USUL-İ CEDİDE KARŞI Halil Ebulhanif, Kazan 1911, 42 s. (581)

USUL-I FIKIH DERSLERİ, Mehmed Seyyid, İst. 1338 (1922), A4, 324 s. (2105)

USUL-I FIKIH DERSLERİ, Seyyid Bey, İst 1328, A4, 290 s. (5245)

USUL-I FIKIH DERSLERİ. AIi Haydar Büyük, 560 s. (932)

USUL-I FIKIH, Mehmed Seyyid, (Osm), 1333 (1917), A4, 330 s. (2104)

USUL-I HAVASS, Muhammed Rıza, A4, İst. 1324, 112 s. (2196)

USUL-İ İNSANİYET, M.İbrahim, İst. 1327, A4, 34 s. (2608)

USUL-İ KİTABET, Seyyid Mehmed Siret, Mahmud Bey Matbaası İstanbul, (Osmanlıca), A4, 127 s. (6060)

USUL-I MUHAKEMAT-I CEZAİYE TATBİKATI, Celal Bey, İst 1310, A4, 324 s. (6028)

USUL-I SAVTİYE ÜZERİNE (YENİ ELİFBA), Ahmed Cevad, İst 1928, A4, 66 s. (5141)

USULÜ’L-FIKH EL MÜSEMMA İCABETÜ’S-SAİL ŞERHÜ BUĞYETÜ’L-AMİL, Beyrut 1406/1986, Arapça, 446 s. (6210)

USULÜ’L-FİKRİYYE Lİ’L-MENÜHİCİ’S-SELEFİYYE İNDE ŞEYHÜLİSLAM İBN TEYMİYYE, Halid Abdurrahman el-Akk, 1. baskı, Arapça, B4, Beyrut 1415/1995, 374 s. (5493)

USULÜ’L-HADİS, Mahmud Esad Seydişehri, İst 1316, (Osm.), A4, 120 s. (6935)

UŞAKİZADE ZEYL-İ ŞAKAİK, Hans Joachim Kissling, Wiesbaden 1965, 786 s. (60)

UŞŞAKU’L-HUR, Abdullah Azzam, Peşaver 1411/1990, Arapça, A4, 46 s. (6015)

UTARİD, sayı 1-20, B4 (2232)

UTILIZATION OF WATER AND WATER POWER IN TURKEY, Y.Sueo, Osaka, Japonya 1985, A4, 234 s. (2860)

UYGARLIK VE BARIŞ, Albert Schweitzer, İst 1965, A4, 166 s. (7549)

UYGULAMALI ÖRNEKLERLE TÜRKÇEDE FİİLER, Mazhar Kükey, Ankara 1972, B4, 176 s. (5736)

UYGUR DİLİNİN İZAHLIK LUGATI, (Arap Harfleriyle Uygurca), Urumci 1999, B4, 1471 s. (4368)

UYGURLARDA TABABET, Süheyl Ünver, İst 1936, A4, 109 s. (6182)

UYGURSKAYA VERSİYA BİOGRAFİİ SYUANTSZANA, L.Y.Tuguşeva, Akademiya Nauk SSSR, Moskova 1991, A4, 592 s. (2654)

UZBEK – ENGLISH DICTIONARY, Natalie Waterson, Londra 1980, A4, 212 s. (4710)

UZBEK LITERARY POLITICS, E.Alworth, Londra 1964, A4, 356 s. (2356)

UZUN GÜNLERDE RUZE (ORUÇ), Musa Carullah Bigiyef, Kazan 1912 (1308)

UZUN YOLCULUK (İSTİKLAL HARBİNDE MARAŞ), Adil Bağdatlıoğlu, Ülkü Basımevi, İst. 1942, B4, 122 s. (3367)

ÜBER DIE HEILUNG DER KRANKHEITEN DER SEEL UNIS DES KÖRPERS, Abu Sacid İbn Bahtisu, Beyrut 1977, B4, 244 s. (6587)

ÜBER DIE KULTURGESCHICHTUCHE STELLUNG DES KAUKASUS, Rudolf Virchow, Berlin 1895, A3, 72 s. (6698)

ÜBER GEGENSTANDSTHEORIE SELBSTDARSTELLUNG, Alexius Meinong, Almanya 1920, 174 s. (5022)

ÜBER GEGENSTANDSTHEORIE SELBSTDARSTELLUNG, Alexius Meinong, Hamburg 1988, A4, 166 s. (5005)

ÜBER MÖGLICHKEIT UND WASRSCHEINLICHKEIT, A.Meinang, Leipzig 1915, B4, 776 s. (5071)

ÜÇ AYLIK SEYAHAT, Abdurrahman bin Atâullah el-Kazâni el-Kursavî, Orenburg 1905, A4, 32 s. (Arap Harfleriyle Tatarca) (4597)

ÜÇ ÇİÇEK, ŞİİR ÖZEL KİTABI, Kültür, Sanat, Edebiyat Kitabı, Ocak 1984, A4, 216 s.
Haziran Temmuz Ağustos 1983, A4, 232 s. (7265)

ÜÇ TEHAFÜT BAKIMINDAN FELSEFE VE DİN MÜNASEBETİ, Mubahat Türker, Ank. 1956, 440 s. (224)

ÜÇBUÇUK PARMAK, , Cingöz Recai, Server Bedii, Osm., İst. 1927, 20 s. (3319)

ÜÇÜNCÜ MİLLİ EĞİTİM ŞURASI, 2-10 Aralık 1946, 364 s. (206)

ÜLKEMİZİ 12 EYLÜL’E GETİREN SEBEPLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE OYUNLAR, SEMİNER, İSTANBUL 14-15 EYLÜL 1984, Tebliğler, Tahliller ve Sonuç Bildirisi, Aydınlar Ocağı, İst 1984, B4, 352 s. (7178)

ÜLKÜ, HALKEVLERİ DERGİSİ, Direktör; M.Fuad Köprülü, cilt VIII – IX, sayı 44 – 61, 1936 – 1938, 1624 s. (5698)

ÜMİT YAŞAR 25. SANAT YILI JÜBİLESİ, 18 ocak 1967, B4, 36 s. (7749)

ÜMMÜL MÜMİNİN, İst 1956, A4, 64 s. (7068)

ÜNYE MERKEZ NAHİYESİNDE SİYASAL BAKIMDAN ETÜDLER, Ordu 1937, A4, 22 s. (4158)

ÜSKÜB TARİHİ VE CİVARI, Salih Asım, Üsküb 1932, A4, 40 s. (3559)

ÜSKÜDAR TARİHİ, İ.H.Konyalı, İst 1977, B4, (2 cilt 930 sayfa) (4781)

ÜSKÜDAR TEKKELERİ, B4, 120 s. (4931)

ÜSS-İ İNKİLAB-KISM-I SANİ-CÜLUS-I HÜMAYUNDAN BİR SENEYE KADAR, Ahmed Mithat, İst. 1295, A4, 419 s. (2963)

ÜTEMİŞ HACİ, ÇİNGİZNAME, Rusca-Çağatayca, Alma Ata 1992, A4, 298 s. (3688)

ÜYGE TABA, Mehmet Ayaz İshaki, Berlin 1938, A4, 88 s. (5040)

V.İ.TATİTŞEV İ YEGO VREMYA, Nila Popova, Moskova 1861, A4, 808 s. (3722)

V.O. BOBROVNİKOV MUSULMANE SEVERNEGO KAVKAZA, Moskova 2002, B4, 368 s. (6675)

V.UŞÇELİYAH ARGUNA İ FORTANGİ, V.İ. Markvin, Moskova 1965,  (6783)

V’ PAMYAT’ STOLITIYA KRIMA, V.H.Kondaraki, Moskova 1883, A4, 462 s. (2848)

VAHDET-İ VÜCUD VE MUHYİDDİN-İ ARABİ, İsmail Fenni, Orhaniye Matbaası 1328, 320 s. (6253)

VAHDET-İ VÜCUD, (Osm.) İst. 1331, 176 s. (1624)

VAKA-İ HAMİDİYE, Mehmed Sıddık Zaimzade, İstanbul Basiret Matbaası 1289, A4, 125 s. (2993)

VAKFA DAİR ESERLERDE VAKFİYE VE BENZERİ VESİKALARDA GEÇEN İSTİLAH VE TABİRLER, Ali Himmet Berki, Ankara, B4, 62 s. (6108)

VAKIF UN ASPECT DE LA STRUCTURE SOCIO ECONOMIQUE DE L’EMPIRE OTTOMAN (XV e – XVII es.), V.Moutaftchieva, A4, 320 s. (2371)

VAN, BİTLİS VİLAYETLERİ ASKERİ İSTATİSTİĞİ, İst. 1330, B4, 396 s. (4338)

VAN, BİTLİS VİLAYETLERİ ASKERİ İSTATİSTİKİ, İst. 1330, B4, 400 s. (2512)

VAPROSI İSTORİİ PARTİYNIH ORGANIZATSİY SEVERNOGO KAVKAZA, Krasnodar 1966, A4, 264 s. (6667)

VAR OLMAK, İlhan Turus, İst 1957, B5, 184 s. (6632)

VARİDAT-I SÜLEYMAN, Çedikci Süleyman Çelebi, Enis Behic Koryürek, İst. 1956 (3545)

VARİDE, AYLIK EDEBİYAT DERGİSİ, 1 – 37, 1987-1994 yılları. (6970)

VARIETIES OF RELIGIOUS EXPERIENCE, William James, Londra 1961, A4, 416 s. (6923)

VARLIK VERGİSİ FACİASI, Faik Ökte, İst., A4, 248 s. (1784)

VAROLUŞ FELSEFESİ ÜZERİNE, Joachim Ritter, İst 1954, B4, 56 s. (4767)

VASFİ DİVANI, Mehmed Çavuşoğlu, İst 1980, B4, 164 s. (5439)

VASIF TARİHİ, Ahmet Vasıf, 2 cilt, İst. 1219 (1804), 664 s. (1173)

VASİT Fİ AHKAMİ’T-TEREKAT VE’L-MEVARİS, 1973-1393, B4, 328 s.(7856)

VASİT Fİ AHKAMİ’T-TERİKAT VE’L-MEVARİS, Zekeriya es-Sibri, Kahire 1973, B4, 322 s. (4350)

VATAN İÇİN, Beş Konferans, İst 1329, A4, 128 s. (5467)

VATAN YAHUT SİLİSTRE, Namık Kemal, 1307, 155 s. (5918)

VAZIH Fİ BELAGATİ’L-ARABİYYE, MEANİ, BEYAN, BEDİİ, Muhammed Zerkan el Ferah, 1416/1996, Arapça, B4, 208 s. (6190)

VAZIH Fİ ŞERHİ’L-AHVALİ’Ş-ŞAHSİYYE, E.D.Ömer Süleyman El Eskar, Darü’n-nefais 1426, , B4, 423 s. (7506)

VE’L ASR, Hamdi Aksekili, 1928 (1346), 90 s. (1147)

VECHÜ’L-ENAM, Siirtli Molla Halil, yazma halinde, A4, 740 s. (7775)

VECİZETÜ Fİ’L AKİDETİ’L-İSLAMİYYE, Abdurrahman Hasan Habenneke El Meydani, Şam 1983/1403, A4, 182 s. (7715)

VELED ÇELEBİ İZBUDAK, HATIRALARIM, İst 1946, B4, 74 s. (7363)

VELİKİY TİMUR, Yevgeniy Berezikov, Taşkent 1994, A4, 340 s. (3713)

VENICE SIMPLON ORIENT EXPRESS, S.Sherwood, Londra 1983, 160 s. (471)

VERAKAT, İmamü’l-Haremeyn El-Cüveyni, 1977, A4, 34 s. (3956)

VERDÜ’L HAKAYIK, Ahmet Rıfat, 76 s. (564)

VEREIGTER KAUKASUS, margaret Kassajep, Münih 1995, A4, 28 s. (6806)

VEREMLE MÜCADELE OSMANLI CEMİYETİ NİZAMNAME-İ ESASİSİ, İst. Bahriye Mat. 1334-1919, A4, 18 s. (2947)

VERFASSUNGSGSATZE DES OSMANISCHEN REICHES, Friedrich Von Kraolitz, Leipzig 1909, 60 s. (187)

VERGANGENHEIT UND ZUKUNFT IM HEUTIGEN MENSCHEN STUTGARD, J.Ortagay Gasset, Almanya 1955, A4, 170 s. (2704)

VERGLEICHENDE GRAMMATIK DER ALTAISCHEN SPRACHEN, Nikolaus Poppe, cilt 1, Wiesbaden 1960, A4, 204 s. (7723)

VERLESUNGEN ZUR PHANOMENOLOGIE DES INNEREN ZEITBEWUSSTSEINS, Edmund Husserl, Hallen 1928, A4, 140 s. (5171)

VERSUCH EINES ETYMOLOGISCHEN WÖRTERBUCHS DER TÜRKSPRAHEN, Martti Rasanen, Helsinki 1969, B4, cilt I 533 s.; cilt II 135 s. (4439)

VERSUCH EINS WÖRTERBUCHES DER TURC-DIALECTE, Wilhelm Radloff, 1960, 4 cilt, 4200 s. (1245)

VERTER, Goethe, çev. Ali Kami (Akyüz), İst. 1329, A4, 216 s. (3853)

VESAYA VE FERAİZ MECMUASI, Manastırlı El Hac İsmail Hakkı, İst 1327, A4, 140 s. (7382)

VEZAİFÜ’L-İNAS, Mehmed Said, İst 1303, a4, 120 s. (5464)

VEZİR HAKKI MEHMED PAŞA, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, VI. Cilt Türkiyat Mecmuasından Ayrı Basım, İst 1939, B4, 200 s. (6286)

VİCDAN İSYANI, İsfendiyar İspay, Ankara 1961, A4, 40 s. (4693)

VICO A STUDY OF THE NEW SCIENCE, Leon Pompa, New York 1975, A4, 206 s. (1864)

VICTORIAN ARCHITECTS AND THE NEAR EAST 1840-1870, Mark Crınson, 476 s. (847)

VICTORIAN IMAGES OF ISLAM, C.Bennet, Londra 1992, 220 s. (1555)

VICTORIAN PRAME OF MIND (1830-1870), W.E.Houghton, Londra 1957, A4, 486 s. (1761)

VICTORY ODES, Pindar, Cambridge 1995, A4, 188 s. (5185)

VIEW OF THE LEVANT PARTICULARLY OF CONSTANTINOPLE, SYRIA, EGYPT AND GREECE, Charles Perry, Londra 1743, B4, 588 s. (7878)

VİLADETNAME, Reşat Ekrem Koçu, İst, 30 s. (5035)

VİLAYET KULİYEV, Mirza Kazımbey, Bakü 1987, A4, 208 s. (4836)

VİLAYETNAME, 50 s. (1112)

VİLAYETNAME, Hacı Bektaşı Veli, 60 s. (201)

VILLAGES ANTIQUES DE LA SYRIE DU NORD, LE MASSIF DU DELUS A L’EPPOQUE ROMAINE, G.Tchalenko, Paris 1958, 3 cilt, A3, 920 s. (3298)

VİRD-İ ALAVİ, İst, A4, 116 s. (7867)

VİRDÜ ‘L-MÜFİD fî-ŞEHRİ ‘T TECVÎD, Şeyhzade Mehmed Esad el-Hüsami, İstanbul 1264, A4, 64s. (4540)

VİRDÜ’L-MÜFİD Fİ ŞERHİ’L-TECVİD, (Osmanlıca), A4, 60 s. (6050)

VİRGİLİUS, ÇOBAN ŞİİRLERİ, BÜKOLİKLER, çev.Ruşen Eşref, İst. 1629 (2093)

VISIBLE ET I’INVINCIBLE, Merlau – Ponty, Paris 1964, A4, 368 s. (5306)

VISION OF GOD, Vladimir Lossky, İngiltere 1963, 144 s. (1542)

VISIT THE COSTANTINOPLE AND ATHENS, W.Coltan, 1936, 356 s. (1413)

VISIT TO THE CAMP SEVASTOPOL, Richard Cunninham McCormick, New York 1855, A4, 228 s.(6476)

VİSTİ TAVRİSKOY UÇENOY ARHİVNOY KOMİSİY İ TAVRİYGKOGO KOVARİSTVA İSTORİİ, ARHEOLOGİY TA ETNOGRAFİY (1887-1931), A4, 162 s. (2667)

VNEŞNYAYA POLİTİKA ROSSİİ,
seriya I, Tom I, Moskova 1960, B4, 804 s.
seriya I, Tom II, Moskova 1961, B4, 744 s. (5712)

VOCABULAIRS COMPARES DARISTATE ET D’IBN SINA, A.M. Goichan, Paris 1939, 66s. (889)

VOCABULARIRE DES INSTITUTIONS INDO EUROPEENNES, Emile Benveniste, Minuit 1969, A4, 476 s. (2003)

VOCABULARY OF COLLECTION OF WORDS AND PHRASES TO THE U.S., A.J.Pickern, Boston 18l6, 208 s. (1664)

VOCABULARY OF MODERN SPOKEN GREEK, D.C.Swanson, Minneapolis l959, 160 s. (268)

VOIX ET LE PHENOMENE, Jacques Derrida, Paris 1967, A4, 122 s. (5228)

VOLKSSPRACHE DER SYRISCHEN GRISTEN, Helmut Ritter, Steiner Verlag-Wiesbaden, Beyrut 1979, 589 s. (3346)

VOLONTE DE PUISSANCE Nietzsche, Paris 1938, 1.cilt 380 s., 2. cilt 398 s. (7785)

VOLTAIRE ON RELIGION, K.W.Applegate, New York 1974, 240 s. (1590)

VOM HITRENZELT ZUR HOHEN PRORT, R.F.Kreutel, 336 s. (356)

VOM MYTOS ZUM LOGOS, Wilhelm Nestle, Almanya 1966, A4, 588 s. (1962)

VON EUDOXOS ZU ARISTOTLES, Hans – Joachim Waschkies- Amsterdam 1977, A4, 468 s. (7585)

VOPROS O MUSULMANSKOY FRAKTSİİ GOSUDARSTVENNOY DUMI, St.Petersburg 1913, B4, 16 s. (4094)

VORKAPITALISTISCHE WIRSCHAFT, W.Sombart, Berlin 1969, A4, 472 s. (4663)

VORLAGEN DES GROBQESIRS SINAN PAŞA ON SULTAN MURAT III, 1957, 300 s. (130)

VORSTUDIEN ZUR GESCHICHTE DER İLMİYE IM OSMANISCHEN REICH, ZU UŞAKİZADE, SEINER FAMILIE UND SAINEM ZEYL-İ ŞAKAYIK, H.G.Mayer, Münih 1978, A4, 348 s. (2562)

VOSPOMİHANİYA, Z.V.Togan, Ufa 1994, A4, 400 s. (2661)

VOSTOÇNAYA VOYNA 1853 – 1856 GODOV, M.I. Boğdanoviça, Sankt Petersbourg 1878, A4, 512 s. (6303)

VOSTOÇNAYA VOYNA 1853 – 1856 GODOV, M.I. Boğdanoviça, Sankt Petersbourg 1878, A4, iki cilt 596 s. (6304)

VOSTOÇNIY TURKESTAN V DREVNOSTİ İ RANNEM SREDNEVEKOVE, Moskova 1992 (6913)

VOYAGE A CONSTANTINOPL EN MESOPOTAMIE, P.M. Baptistin Poujoulat, 2 cilt, Paris 1841, . (75)

VOYAGE A CONSTANTINOPLE, M.B.Pousqulat, Paris 1860, 288 s. (1192)

VOYAGE AUTOUR DE CAUCASE, Frederic Duboie de Montgerzax, Paris 1845, A4, 461 s. (7054)

VOYAGE d’OUTREMER, B.Broquiere, Paris 1892, 404 s. (979)

VOYAGE DANS l’ASIA MINEURE, l’ARMENİE ET LE K0URDISTAN, J.M. Knneir, 1818, 440 s. (777)

VOYAGE DANS LA RUSSIE MERIDIONALE PAR LE CHEVALIER GAMBA, Paris 1826, 1 cilt 484 s., 2. cilt 484 s. (7053)

VOYAGE DE PIERRE DUPRE DE CONSTANTINOPLE A TREBIZONDE, M. H. Lordier, Paris 1919, A4, 12 s. (5358)

VOYAGE DE VIENNE A BELGRADE, Nicholas-Ernest Kleeman, Neuchatel 1780, A4, 246 s. (7055)

VOYAGE DU LEVANT PHILIPPE DU FRENSE CANAYE, 368 s. (853)

VOYAGE DU LEVANT, P.D.Fresne Canage, 364 s. (774)

VOYAGE DU SHIEUR PAUL LUCAE U LEVANT, P.Lucas, Amsterdam 1720, A4, 390 s. (820)

VOYAGE DU SHIEUR PAUL LUCAE U LEVANT, P.Lucas, Paris 1714, A4, iki cilt toplam 572 s. (843)

VOYAGE EN CRIMEE ET SUR LES BORDS DE LA MER NOIRE, J. Reuilly, Paris 1806, A4, 324 s. (7048)

VOYAGE EN CRIMEE, AU CAVCASE EN GEORGIE EN ARMENIE, EN ASIE – MINEURE A CONSTANTINOPLE EN 1829 – 1830, Jean – Charles de Besse, Paris 1838, B4, 472 s. (7902)

VOYAGE EN CRIMEE, Louis de Soudak, Calmann Levy, Paris 1892, VIII+276 s. (3358)

VOYAGE EN KRIMEE SUIVI PAR L.H. DELAMARRE, Paris 1802, A4, 408 s. (6843)

VOYAGE EN TURQUIE ET EN GRECE, J.Pernot, 1925, 220 s. (815)

VOYAGE EN TURQUIE ET EN PERSE, M.Otter, Paris 1748, A4, iki cilt toplam 808 s. (7631)

VOYAGE INTO THE LEVANT, H.B.Gentleman, Londra 1636, A4, 128 s. (6115)

VOYAGE M.P.S. PALLAS, M. Gauthier, Paris 1788, A4, cilt 1 776 s. (7059)

VOYAGES AND TRAVELS IN THE NEAR EAST MADE DURING THE XIX.CENTURY, Shirley Howard Weber, New Jersey 1953, 216 s. (398)

VOYAGES AND TRAVELS THOUGH THE RUSSIAN EMPIRE, TARTARY AND PART OF THE KINGDOM OF PERSIA, John Cook, M.D. at Hamilton, cilt 1, Edinburgh 1770, A4, 488 s. (7608)

VOYAGES ARCHEOLOGIQUES DANS TURQUIE ORIENTAL, 2 cilt, A.Gabriel, Paris 1940, 530 s. (1433)

VOYAGES DU MARQUIS DE NOINTEL, (1670-1680), A.Vandal, 372 s. (821)

VOYAGES EN MOREE A CONSTANTINOPLE EN ALBANIE PAR F.C.H.L. POUQUEVILLE, Paris 1805, A4, A4, 348 s. (6844)

VOYENNO GRUSİNG KAYA DOROGA, N.İ.Kvezereli-Kogadze, Tiflis 1962, A4, 148 s. (6695)

VOYNA 1853 – 1856gg İ OBORONİA SEVASTOPOLYA, Moskova 1955, A4, 532 s. (6292)

VOYNA ZA KAFKAZOM V’1815 GODU, N.N. MURAVİER, TOM II, ST. Petersbourg 1877, A4, 420 s. (6295)

VOZVRATŞYENİYE K İSTOKAM (İstoriya İnguşetti v Litsah i Fakhah), Saratov 200, A4, 578 s. (4035)

VSEGRUZİNSKİY SOYUZ VOZROJDENİYA, A4, 56 s. (3710)

VTORAYA KONFERENTSİA ARCHEOLOGOV SSSR HERSONESE, Sivastopol 1927, A3, 68 s. (4145)

VTORAYA TURETSKAYA VOYNA V TSARTSVOVANİE EMPERATORİTSİ YEKATERİNİ II, 1787-1791 g. A.N.Petrov, St.Petersburg 1880, A4, 2 cilt toplam 586 s. (3170)

VTORAYA TURETSKAYA VOYNA V TSARTSVOVANİE EMPERATORİTSİ YEKATERİNİ II, 1787-1791 g. A.N.Petrov, St.Petersburg 1880, A4, 2.cilt 300 s. (3171)

VTOROV PLENUM VE SESOYUZNOGO TSENTRAL’NOGO KOMİTETA NOVOGE TYURKSKOGO ALFATİVA İ OÇEREN’YE ZADAÇİ VVDENİYA ETOGO ALFATİVA, Moskova 1928, B4, 20 s. (4090)

VUSÜL İLE’L-USUL, Ahmed bin Ali el Bağdadi, Riyad 1403/1983, 1. cüz, B4, 396 s. (5574)

VUSÜL İLE’L-USUL, Ahmed bin Ali el Bağdadi, Riyad 1403/1983, 2. cüz, B4, 442 s. (5573)

VÜCUH VE’L-NEZAİR Fİ KURAN-I KERİM, Harun bin Musa, tahkik Ed-Doktor Hatem Salihü’l-Zamen, Bağdad 1988, B4, 409 s. (7452)

WAHN – BEITRAGE ZU SEINER PHAENOMOLOGISCHEN UND DASEINSANALYTISCHEN ERFORSCHUNG, Ludwig Binswanger, Tübingen 1965, A4, 212 s. (5237)

WAHRNEHMUNG UND AUFMERKSAMKEIT – TEXTE AUS DEM NACHLASS (1893 – 1912), Edmond Husserl, Dortrecht 2004, A4, 572 s. . (6122)

WALLS OF CONSTANTINOPLE, 312 s. (248)

WANDERUNGEN NACH SÜDOSTEN, August Theodor von Grimm, Berlin 1855, A4, 232 s. (7900)

WANING OF THE MIDDLE AGES, J.Huizinga, Londra 1967, A4, 336 s. (5652)

WAR AGAINST AUTHORITY, Londra 1995, A4, 304 s. (2284)

WAR AND SOCIETY IN RENAISSANCA FLORENCE, C.C.Bayley, Kanada 1961, 460 s. (1564)

WAR AND SOCIETY IN THE EASTERN MEDITERRANEAN 7TH-15TH CENTURIES, Yaacov Lev, New York 1997, A4, 425 s. (1855)

WAR AND SOCIETY IN THE SEVENTEENTH CENTURY, George Clark, Cambridge 1958, A4, 160 s. (5162)

WAR IN THE EAST THE YEAR 1853 TILL JULY 1855, General George Klapka, Londra 1855, B4, 186 s. (6263)

WAR JOURNAL OF THE SECOND RUSSIAN FORTRESS ARTILLERY REGIMENT OF ERZEROUM, Russian 1919, A4, 36 s. (6368)

WAR, TECHNOLOGY AND SOCIETY IN THE MIDDLE EAST, Pary-Yapp, 456 s. (1230)

WAR: THE ANTHROPOLOGY OF ARMED CONFLICT AND AGGRESSION, M.Fried – M.Harris, New York 1968, A4, 288 s. (5913)

WAŞİNGTON VE AMERİKA İSTİKLALİ, Ahmet Refik, İst. 1952, 40 s. (167)

WATERS OF MARAH, P.Hammond, Londra 1956, 198 s. (447)

WAY OF THE WORLD, David Fromkin, New York 1999, A4, 194 s. (5015)

WAYFARER’S NOTES, THE SHORES OF THE LEVANT AND THE VALLEY OF THE NILE, William P. Kennedy, Edinburg, A4, 538 s.(6436)

WEALTH OF NATIONS, Adam Smith, I – II, with an introduction by Andrew Skinner, New York 1970, A4, 548 s.(6499)

WEB OF LIFE, Fritz Capra, New York 1996, A4, 371 s. (1854)

WEDENİE V IZUÇENİE KYURKSKİH YAZIKOV, N.A.Baskakov, Moskova 1969, A4, 380 s. (6300)

WEGE UND FORMEN FRÜHGRIECHISCHEN DENKENS, Hermann Frankel, Münih 1960, B4, 400 s. (5707)

WELTANSICHT UND GEISTESLEBEN, Wilhelm Luther, Göttingen 1954, B4, 112 s. (5709)

WERE THE “HİUNG NU’S” TURKS OR MONGOLS?, G.I.Konstanti, Bükreş 1958, B4, 12 s. (4264)

WERK DES AZIZ IBN ARDASIR ASTARABADI, H.H.Giesecke, Leipzig 1940, 145 s. (215)

WESEN GESCHICHTLICHER KRISEN, , J.Ortagay Gasset, Stutgart 1951, A4, 148 s. (2706)

WESTERN HERITAGE OF FAITH AND REASON, J.Calvin Keene, New York 1940, A4, 720 s. (3953)

WESTERN PSYCHOTHERAPY AND HINDU – SADHANA, Hans Jacobs, Londra 1961, A4, 252 s. (7361)

WESTERN VIEWS OF ISLAM IN THE MIDDLE AGES, R.W. Southbern, Londra 1962, A4, 130 s. (1732)

WHAT IS ART? Leo Tolstoy, 325 s. (620)

WHAT IS THE CHRISTIAN ORIENT, Ignace Dick, Maryland 1967, A4, 190 s. (1859) (2219)

WHAT MARX REALLY SAID, H.B. Acton, New York 1967, a4, 156 s. (5435)

WHAT REALLY HAPPENED AT PARIS, THE STORY OF THE PEACE CONFERENCE 1918 – 1919 BY AMERICAN DELEGATES, Edward Mandell House, Charles Seymour, Londra 1921, A4, 396 s. (7852)

WHAT’S THE MATTER WITH TODAY’S EXPERIMENTAL MUSIC?, Leigh Landy, Harward Academic Publishers, 1991, B4, 324 s. (1842)

WHITE MYTHOLOGIES, WRITING HISTORY AND THE WEST, R.Young, Londra 1990, A4, 238 s. (2550)

WILD RUE A STUDY OF MUHAMMADAN MAGIC AND FOLKLORE IN IRAN, B.A.Donaldsen, Londra 1938, 230 s. (1333)

WILHELM DILTHEY, H.A, Hodges, Londra 1944, A4, 185 s. (4517)

WILLIAM DOUGLAS DICK, A SCOTTISH TRAVELLER IN RUSSIA IN 1828, Peter Barlow, A4, 28 s. (4154)

WILLIAM HARBORNE AND HE TRADE WITH TURKEY 1578-1582, S.A.Skilliter, 1977, 132 s. (812)

WITH LORD STRATFORD IN THE CRIMEAN WAR, James Henry Sbene, Londra 1883, A4, 368 s.(6475)

WITH SELECTED ESSAYS, Emile Durkheim, New Jersey 1965, A4, 192 s. (5871)

WITH THE TURKISH ARMY IN THE CRIMEA AND ASIA MINOR, Thomas Buzzar, Londra 1915, A4, 324 s. (5639)

WITTGENSTEIN’S TRACTATUS – A CRITICAL EXPOSITION OF ERIK STENIUS, Oxford 1960, A4, 252 s. (6288)

WOMAN OF TURKEY AND THEIR FOLKLORE, Lucy M.J.Garnett, Londra, A4, 552 s. (1803)

WOMEN IN THE OTTOMAN EMPIRE, M.C.Zilfi, New York 1997, A4, 248 s. (2567)

WOMEN OF ALGERIA AN ESSAY ON CHANGE, David C.Gordon, Massachusetts 1968, A4, 108 s. (4744)

WOMEN OF TURKEY AND THEIR FOLK-LORE, Lucy M.Garnet, A4, Londra
1.cilt 1890, 464 s.
2.cilt 1891, 636 s. (7355)

WOMEN, ISLAM THE STATE, D.Kandiyati, Londra 1991, A4, 290 s. (2368)

WORDS OF VOLTAIRE, J.Morlex, Londra 1901, 320 s. (1585)

WORKS OF ARISTOTLE, Editör W.D.Ross, I-VIII, Londra 1928, A4, toplam 1006 s. (1820)

WORKS OF LIUDPROND OF CREMONA, F.A.Wright, Londra 1930, A4, 290 s. (6269)

WORLD AS WILL AND IDEA, Arthur Schopenhauer, cilt I, Londra , A4, XX+532 s. (3380)

WORLD AS WILL AND IDEA, Arthur Schopenhauer, cilt II, Londra , A4, X+496 s. (3381)

WORLD AS WILL AND IDEA, Arthur Schopenhauer, cilt III, Londra , A4, X+510 s. (3382)

WORLD IN MINIATURE RUSSIA, F.Shoberl, Londra, A4, 220 s. (3286)

WORLD SURVEY OF ISLAMIC MANUSCRIPTS, G.Roper, Londra 1994, A4 (2203) (1442)

WORLDLY PHILOSOPHERS – THE LIVES, TIMES AND IDEAS OF THE GREAT ECONOMIC THİNKERS, Robert L. Heilbroner, New York 1953, A4, 348 s.(6497)

WORLDS END, Jacob Wassermann, New York 1927, A4, 280 s. (4706)

WÖRTERBUCH DES CHALADSCH (DIALEKT VON CHARRAB), Gerhard Doerfer, Semih Tezcan, Budapeşte 1980, B4, 232 s. (7655)

WRITINGS OF THE YOUNG MARX ON PHILOSOPHY AND SOCIETY, L.D.Easton-K.H. Guddat, New York 1967, A4, 520 s. (5227)

WRITINGS ON POLITICAL PHILOSOPHY, Benedict de Spinoza, New York 1937, A4, 236 s. (3945)

WSPOMNIENIA 2 PODROZY PO KRYMIE, Edmunda Chojeckiego, Varşova 1845, A4, 313 s. (7897)

XIX. YÜZYIL SOSYOLOGLARINDA HUKUK ANLAYIŞI, Hamide Topçuoğlu, Ankara 1961, A4, 260 s. (5307)

XIX. YÜZYILDA GÖÇMEN KÖYLERİNE İLİŞKİN BAZI YAPI PLANLARI, Faruk Kocacık, İst. 1979, A4, 16 s. (4149)

XIX.YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE KİTLE İLETİŞİMİN KÜLTÜREL İŞLEVLERİ, Ünsal Oskay, Ankara 1982, A4, 462 s. (4510)

XULASE-YI ABBASİ (SANGLAY), Farsça, B4, 432 s. (7718)

XV-XVI.ASIRLARDA EDİRNE VE PAŞA LİVASI, M.Tayyip Gökbilgin, İst. 1952, 944 s. (56)

XV.ASIR TARİHÇİSİ ŞÜKRULLAH, Dokuz Boy Türkler ve Osmanlı Sultanları Tarihi, Mehmet Uzun-Yücel Hacaloğlu-Atsız, İst. 1938, 76 s. (563)

XVI.YÜZYILDA BAYBURT SANCAĞI, İsmet Miroğlu, İst 1975, B4, 204 s. (4755)

XVII ve XVIII. YÜZYILLARDA BALIKESİR, Kamil Su, İst. 1937, 132 s. (300)

XVII. ASlRDA İSTANBUL G. İnciciyan, İst. 1976, 170 s. (722)

XVII.ASIRDA SARUHANDA EŞKİYALIK VE HALK HAREKETLERİ, M.Ç.Uluçay, İst. 1944, 560 s. (269)

XVII.YÜZYILDA MANİSA’DA ZİRAAT, TICARET VE ESNAF TEŞKİLATI, Ç.Uluçay, 242 s. (798)

YA GERÇEK OLSAYDI, Roland Dorgeles, İst 1956, B5, 176 s. (7077)

YA-KUBASİNKA, Manaloa Magomrdova, Mahaçkale 1969, B4, 104 s. (6778)

YABA, Yazım Dergisi, 1-12 sayı, 1979, 188 s. (6889)

YABANİ BİTKİLER SÖZLÜĞÜ, Hadiye Tuncer, 1974, B4, 416 s. (4953)

YAD-I MAZİ, İ.H.Bereketzade, 1332 (1916), 336 s. (952)

YADİGAR-I HÜSEYNİ, PEK KOLAY KEŞF-İ AHVAL,  muharrir ve müellifi Seyyid Süleyman el-Hüseyni, Sada-yı Millet Matbaası 1332, A4, 48 s. (7825)

YAHUDİ MESELESİ, Hilmi Ziya Ülken, 1944, 250 s. (174)

YAHUDİ ŞAKALARI, l6 s. (1067)

YAHUDİ TARİHİ VE SİYON ÖNDERLERİNİN PROTOKOLLERİ, çev. Sami Sabit Karaman, Ankara 1943, B4, 128 s. (2778)

YAHUDİLİK, Ahmed Çelebi, İst 1978, A4, 376 s. (5389)

YAHYA BEY DİVANI, Mehmed Çavuşoğlu, İst 1977, B4, 650 s. (5438)

YAKIN ŞARK IV, PERSLERDEN ROMALILARA KADAR, Şemsettin Günaltay, Ankara 1951, B4, 272 s. (6712)

YAKUBİ- LES PAYS TRADUIT PAR GASTON WIET, Kahire 1937, B4, (2450)

YALOVA VE CİVARI, A.M.Mansel, İst. 1936, B4, 96 s. (3597)

YANARDAĞ, Yusuf Ziya Ortaç, İst. 1925, A4, 96 s. (3040)

YAR YOLU, BÜYÜKLERİN DİLİNDEN, B4, 84 s. (7786)

YARALI KERKÜK, Mustafa Gökkaya, Bağdad 1963, A4, 32 s. (7584)

YARATICI MUHAYYİLE, T.Ribot, İst 1932, B4, 192 s. (5086)

YARIK PARMAK, nakili; Kemaleddin, İst. 1340, 32 s. (3127)

YARIM ADAM, Hilmi Ziya Ülken, İst 1941, A4, 384 s. (5667)

YARLIKİ KRIMSKİH HANOV, A.Negri, Odessa 1850, A3, 16 s. (4140)

YAŞ TÜRKİSTAN (YASH TURKESTAN), sayı; 74-97, 1336-1337, B4, 972 s. (5605)

YAŞAR DOĞU, HAYATI VE GÜREŞLERİ, Ahmet Bengisu, İst 1953, A4, 80 s. (6813)

YAŞAYAN ALEVİLİK, Yahya Benekay, İst 1967, A4, 184 s. (4516)

YAVRUKURT EL KİTABI, Sıtkı Şanoğlu, İst 1954, B5, 151 s. (7246)

YAVRUMUN ELİFBASI, Mualliminden mürekkeb bir heyet tarafından tertib edilmiştir, Hilal Mat. İst 1927, (Osm.), A4, 64 s. (7149)

YAVUZ SULTAN SELİM DİVANI, Ali Nihad Tarlan, İst. 1946, 320 s. (20)

YAVUZ SULTAN SELİM, S.Tansel, İst. 1963, 362 s. (731)

YAYLA İMAMI RİSALESİ, Fahri Çetin Derin, İÜ EF Tarih Dergisi’den ayrıbasım, 1973, A4, 32 s. (5837)

YAZI VE RESİMLERİYLE ÇEVRE İNCELEMESİ, ARTVİN İLİ I, Adil Özer, Ankara 1969, B4, 120 s. (4614)

YAZIK BOĞOV İFARAONOV, Nurihan Fettah, Kazan 1999, A4, 488 s. (4236)

YAZIKİ MİRA, TYURKSKİE YAZIKİ, Bişkek 1997, B4, 548 s. (6299)

YAZIKİ NARODOV MOĞOL TUNGUZ VE MANÇUR DİLLERİ, TÜRK DİLLERİ, 2 cilt Moskova 1968 (1662)

YAZILI VE YAZISIZ HARİTA ÜZERİNDE SUALLİ VE CEVABLI MUHTASAR NUMUNE,İ COĞRAFYA-YI UMUMİ, Mehmed Şakir, İst. 1310, A4, 130 s. (3131)

YAZMA KİTAP SANATLARI SÖZLÜĞÜ, Mine Esiner Özen, İst. 1985, B4, 103 s. (4214)

YEAR OF THE WAR, Adam G. De Gurowski, New York 1855, B4, 124 s. (6261)

YEAR WITH THE TURKS OR SKECHES OF TRAVELS, W.Smyth, New York 1834, A4, 270 s. (1701)

YEDİ DURAK RİSALESİ, Hasan Sabri Dölen, İst 1968, A4, 72 s. (7222)

YEDİKULE HİSARI, Halil Ethem, İst. 1932, 66 s. (717)

YEMEN SALNAMESİ (Dokuzuncu Defa Olarak), Vilayet Matbaası 1313, A4, 411 s. (2953)

YEMEN SALNAMESİ, 1298, 120 s., (1018)

YEMEN SALNAMESİ, 1298, A4, 116 s. (2635)

YEMEN SALNAMESİ, 1299, A4, 124 s. (2633)

YEMEN SALNAMESİ, 1302, A4, 254 s. (2628)

YEMEN SALNAMESİ, 1303, A4, 110 s. (2629)

YEMEN SALNAMESİ, 1304, A4, 130 s. (2630)

YEMEN SALNAMESİ, 1307, A4, 150 s. (2631)

YEMEN SALNAMESİ, 1308, A4, 144 s. (2632)

YEMEN SALNAMESİ, 1309, A4, 266 s. (2634)

YEMEN SALNAMESİ, 1314, A4, 412 s. (2636)

YEMEN SALNAMESİ, 8.defa, Yemen Sana Matbaası, 1311, 1311, A4, 269 s. (2991)

YEMEN TARİHİ, Atıf Paşa, İst. 1326, A4, 152 s. (3831)

YEMEN YOLUNDA, A.Seniy Yurtman, 1331 Beyrut, A4, 136 s. (3969)

YEMENDE TÜRKLER, Z.Ehiloğlu, İst. 1952, A4, 290 s. (2375)

YENABİUL MEVEDDE, Seyyid Süleyman Belhi, B4, 568 s. (7652)

YENİ AİLE MEKTUPLARI, İzzet Bülend, Orhaniye Mat. İst 1928, (Osm.), A4, 160 s. (7148)

YENİ ARSEN LÜPEN POL DİVVA, İst. 1919, A4, 114 s. (3257)

YENİ ELİFBA, İst 1928, A4, 66 s. (5462)

YENİ GÜZEL YAZILAR, Süleyman Şevket, ikinci cilt, beşinci kitap, İst 1928, B4, 224 s. (7381)

YENİ İLM-İ KELAM (BİRİNCİ KİTAB), İzmirli İsmail Hakkı, İst 1339-1341, A4, 312 s. (6254)

YENİ İLMİ ZİHNİYET, Hilmi Ziya Ülken, İst 1935, A4, 208 s. (4463)

YENİ İSLAM MÜCTEHİTLERİNİN KIYMET-İ İLMİYESİ, Mustafa Sabri, 192 s. (1270)

YENİ İSTİKLAL, Haftalık gazete, sayı 157-208, 12 Ağustos 1964 – 4 Ağustos 1965, A3, 614 s.(6424)

YENİ JAPON MUHBİRİ – EL MUHBİRÜL-YABANİ, çıkaran Abdürreşid İbrahim, 1-26 sayı (9 sayı eksik, Tokyo 1931-1935, A4. (7247)

YENİ KAFKASYA, (Osmanlıca dergi), (l923-1927), 94 sayı, 1600 s. (929)

YENİ KIRAAT KİTABI, Beşinci Kısım, İst. 1336 (1920), A4, 175 s. (2177)

YENİ KİTAP, Aylık İlmi Dergi, sahibi Sedat Simavi, İst Mayıs 1927 – Ağustos 1928, I-II, 1-16 (6589)

YENİ MEKTUP NUMUNELERİ, Raif Necdet, İst. 1927, A4, 216 s. (2497)

YENİ MUHİTÜ’L-MAARİF GAZETESİ, Sermuharriri Kırkkilise Mebusu Emrullah, 1(14 Nisan 1327)-7(20 Ağustos 1327), A3 (3010)

YENİ SARF VE NAHİV DERSLERİ, Midhat Sadullah, İst. 1921, A4, 128 s. (2440)

YENİ ŞİİRLER, Varlık Yayınları; 1952, 92 şair-120 şiir, B4, 120 s.; 1953, 106 şair, B4, 128 s. (7245)

YENİ TERBİYENİN PRENSİBLERİ, A.Malche, çev. S.E.Siyavuşgil, İst. 1939, A4, 100 s. (2471)

YENİ TÜRKÇE LUGAT, M. Bahaeddin, İst., A4, 813 s. (6905)

YENİ TÜRKÇE LUGATI, M. Bahaeddin, İst, A4, 812 s. (6822)

YENİ TÜRKİSTAN, Aylık Mecmua, yıl I-II, 1-16, 1927-28-29. (3588)

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ TÜZÜĞÜ VE PROGRAMI, Ankara 1961, A4, 50 s. (4189)

YENİ UMUMİ PEDAGOJİ, H.Ahmet, İst. 1932, A4, 546 s. (2345)

YENİ USUL MUHTASAR SARF-I TÜRKİ, Ahmed Rasim, İst. 1312, A4, 70 s. (1627) (2173)

YENİ USUL YEMEK KİTABI, Muammer Mehdi, İst. 1927, A4, 59 s. (2488)

YENİ YUNUS EMRE, İSMAİL EMRE SOHBETLERİ, I-II, İst 2007, A4, 1200 s. (7307)

YENİ ZİHNİYETLER VE BİR MÜCEDDİD-İ MECHUL, Saffet Şeyh, 13 s. (587)

YENİÇERİLER, Reşat Ekrem Koçu, İst. 1964, B4, 336 s. (2446)

YENİDEN MİLLİ MÜCADELE, tam boy A4, 7 cilt, 377 sayı, 6000 s. (7065)

YENİKADI MEVLEVİHANESİ, Mehmed Ziya, Darülhilafeti’l-Aliyye, 1329, 310 s. (2970)

YER ALTI ŞEHRİNDE BİR CİNAYET (Milli Cinayet Kolleksiyonu, 6. kitap), Vassaf Kadri-Süleyman Sudi, İstanbul Tevsi-i Tıbaat Mat. 1330, A4, 83 s. (2983)

YEREBATAN FACİASI (YILDIRIM CEMAL), muharriri Nermi, İst. 1928, Osm., 18 s. (3330)

YEREL ETKİNLİKLER, 1999, A4, s.212; YEREL ETKİNLİKLER, 2001, A4 s.184, TC Turizm Bakanlığı, Ankara (4690)

YERYÜZÜNDE BİR MELEK, Ahmet Mithat, İst. 1296, 1200 s. (1620)

YERYÜZÜNDE TÜRKLER, Hüseyin Namık Orkun, İst 1944, A4, 112 s. (5281)

YEŞ VAKTIMNING CIRLARI, A.Lebib karan, İst 1959, A4, 96 s. (4696)

YEŞİL HİLAL CEMİYETİ NİZAMNAMESİ, İst. 1933, A4, 8 s. (4192)

YEŞİL RİZE VE İLİ, Abdullah Taymas, Ankara 1950, A4, 74 s. (4462)

YEŞİL TÜRBESİ MİHRABI, Süheyl Ünver, İst. 1955, B4, 36 s. (4128)

YEVREY ZEMLEDEL’TSI V SOYUZE NARODOV SSSR, Moskova 1927, A4, 40 s. (3163)

YIKILAN PUTLAR, Rüstembeyli Şefi (Mehmet Emin Resulzade Neşriyatına cevap),1934, 56 s. (925)

YILDIZ (MECMUA), 1-17(1 Eylül 1340-1 Kanunisani 1342), A3 (3305)

YILDIZ SARAYI TARİHÇESİ, Harp Akademileri Komutanlığı Yayınları, İst. 1962, B4, 180 s. (2211)

YILDIZ YAĞMURU, Faruk Nafiz Çamlıbel, İst 1936, A4, 392 s. (6393)

YILDIZ’DA NELER GÖRDÜM, İsmail Müştak Mayakon, İst, A4, 206 s. (5864)

YİRMİ İLAÇ İLE USUL-I TEDAVİ, H.Fişinger, müt. Şükri Kamil, İst. 1912, A4, 119 s. (2398) (2531)

YİRMİNCİ ASIRDA İSLAMİYET, Şeyh Muhsin-i Fani ez Zahiri, Hüseyin Kazım Kadri, İst 1339, Osmanlıca, A4, 260 s. (5784)

YİRMİNCİ ASIRDA MELCE-İ MECANİN VE BEL-ER BİMARHANESİ CENEVRE, Sahih Nabi, İst 1327, B4 (7192)

YİRMİSEKİZ ÇELEBİ MEHMED EFENDİ SEFARETNAMESİ, Abdullah Uçman, İst, A4, 180 s. (4904)

YİRMİSEKİZ ÇELEBİ MEHMED EFENDİ’NİN FRANSA SEFARETHANESİ, Beynun Akyavaş, Ankara 1993, A4, 167 s. (4897)

YİRMİSEKİZ MEHMET ÇELEBİ’NİN FRANSA SEYAHATNAMESİ, Şevket Rado, İst 1970, B4, 80 s. (5023)

YOLJULUK (Random Thought On A Life In Imperial Turkey), William Nesbit Chambers, Londra 1928, A4, 164 s. (1693)

YOU’VE HAD YOUR TIME, A.Burgerss. Londra 1950, 432 s. (1669)

YOUNG HEGEL STUDIES IN THE RELATIONS BETWEEN DIALECTICS AND ECONOMICS, Georg Lucas, Massachusetts 1976, A4, (6361)

YOUNG TURKS, E.E.Ramsaur, New Jersey l957, 192 s. (1439)

YOUNG TURKS, Feroz Ahmad, Oxford 1969, A4, 208 s. (5029)

YOUR GUIDE TO JORDAN, Nina Nelson, Londra 1966(6502)

YOZGAT TARİHİ VE ÇAPANOĞULLAR, Süleyman Duygu,İst 1953, A4, 52 s. (7190)

YUNANCA TÜRKÇE SÖZLÜK, Suat Sinanoğlu, Ankara 1953, B4, 392 s. (7613)

YUNANLILARLA İSTİKLAL HARBİ, Hakkı Tümerdem, İst 1938, A4, 184 s. (5271)

YUNUS EMRE DİVANI, Burhan Toprak, İst 1934, A4, 512 s. (7797)

YUNUS EMRE DİVANI, Fatih Nüshası – Süleymaniye Ktp., A3, 428 s. (5906)

YUNUS EMRE DİVANI, İst. 1327, B4, 188 s. (3840)

YUNUS EMRE VE YENİ DOĞUŞLAR, İst. l950, 720 s. (144)

YUNUS EMRE, DOĞUŞLAR (EK), A3, 64 s. (7345)

YURDDAN YAZILAR, (Fırat’tanToroslara, Karadeniz Yalıları, Yukarı Doğu Diyarı), İsmail Habib, İst. 1943, B4, 270 s. (2746)

YURİDİÇESKİYE ZNAKİ, P.S.Yefimenko, Sene Petersburg, 1874, A4, 94 s. (3737)

YUSUF İLE ZÜLEYHA, İsmail H.Ertaylan, İst 1960, A4, 240 s. (5132)

YUSUFELİLİ MUHİBBİ, Adil Özden, Çoruh 1940, B4, 64 s. (4444)

YÜKSEK MÜHENDİS OKULU, Çağatay Uluçay – Enver Kartekin, İst. 1958, B4, 800 s. (2070)

YÜKSEK ÖKÇELER, ÖMER SEYFETTİN, (Osm.), A4, 160 s.(6428)

ZABITA TARİHİ, Derviş Okçabol, Ankara 1940, B4, 352 s. (4607)

ZABITA-İ HAFİYYE MEMURU NASIL OLDUM, ÇAMDİBİ ŞEYTANI, Amanvermez Abdi, Osmanlıca, İstanbul 1928, 18 s. (3323)

ZAFAR NAMA, Şerefeddin Ali Yazdi. (553)

ZAFARNAMA, Nizamüddin Sami, (Farsca) 1937, 320 s. (1628)

ZAHİRETÜ’L-İRCA Fİ’L-FİKRİ’L İSLAMİ, Sefer b.Abdurrahman el-Hevali, Mısır 1417, (Arapça), B4, 783 s. (2184)

ZAKANOMERMASTİ RAZVİTİYA LİTERATURNİH YAZIKOV NARADOV SOVETSKUYU EPOHY, Moskova 1969, A4, 436 s. (6680)

ZAKİR ŞÜKRÜ EFENDİ DIE ISTANBULER DERWISCH KONVENTG UND IHRE SCHGICHE (MECMUA-I TEKAYA), 1980, 144 s. (834)

ZALİMANE BİR İDAM HÜKMÜ, E.H.Tepeyran, 1946, 240 s. (1293)

ZAMAN Fİ’L-FİKRİ İSLAMİYE, (Arapca), 1993, 403 s. (1028)

ZANİYELER, Osm., İst. 1342, A4, 276 s. (3830)

ZANYATİYA OBŞTEST VA PO PORUÇENİYU PRAVİTEL’STVA, A.Negri, Odesa 1850, A3, 56 s. (4141)

ZAPADNAYA MONGOLYA URYANHAYKSKİY KIRAY, St. Petersburg, 1914-1926, 4 cilt 2470 s. (6880)

ZAPİSKİ İMPERATORSKAGO RUSSKOGO GEOGRAFİÇESKAGO OBTŞESTVA 10.c., M.N.Boğdanova, Sen Petersburg 1883, a4, 410 s. (3750)

ZAPİSKİ O DIYSTVİYAH EVPSTORİYSKAGO OTRADA V KRIMU (1854, 1855, 1856), S. Petersburg 1858, A4, 88 s. (5833)

ZAPOROG COSSACKS, TRAVELS THROUGH SEVERAL PROVINCES OF THE RUSSIAN EMPIRE, Londra 1808, A4, 136 s. (7058)

ZAR – KAĞIT OYUNLARI VE HİLELERİ, Hulusi Kodaman, İst. 1944, A4, 264 s. (3804)

ZARURİ BİR AÇIKLAMA, Osman Bölükbaşı, Ankara 1962, A4, 64 s. (4251)

ZATİ DİVANI, Ali Nihad Tarlan, İst 1967, B4, 2 cilt toplam 1010 s. (5437)

ZATÜ’L-NETSKIYN YAHUD EBRARÜ’LNEBİR, Muallim Naci, İst 1307, A4, 62 s. (4994)

ZAVİYELER VE ZAVİYELİ CAMİLER, Semavi Eyice, İstanbul, A4 (6661)

ZBIRKA IZABRANIH DOVA (IZ KUR-ANA I HADISA), H. Mehmed Handzic, A4, 120 s. (7571)

ZEBAN-I FARSİ, Muallim Fevzi, İst. 1329, A4, 166 s. (2511)

ZEBBİ ZİBABATİ’D-DİRASAT ANİ’L-MEZAHİBİ’L-ERBAATİ’L-MÜTENASİBAT, Abdüllatif bin Muhammed Haşim el Harisi, tahkik; Muhammed A.Reşid en-Numani, Arapça, Karaçi 1379/1919, B4, 2 cilt 954+940 s. (5547)

ZEKA (ictimaî ve Siyasî 15 Günlük gazete), sahib-i imtiyaz Ali Fuad, Başmuharrir ve Müdürü Baha Tevfik, İst. 1328-1330, B4, 34 sayı, 34×20 s. (2377)

ZEKİ VELİDİ TOGAN’A ARMAĞAN, İstanbu1 1950, 552 s. (149)

ZEKİ VELİDİ VE BAŞKURD ÖZERK CUMHURİYETİ (1917 1920), 1992, 160 s. (1372)

ZEMAHŞERİ, AKSE’L-İREB, İst 1313, A3, iki cilt toplam 520 s. (7596)

ZEMAŞHERİ, AKSE’L-İREB, İst 1315, A3, 744 s. (7597)

ZERDÜŞT’ÜN GATALARI, Ali Nihat Tarlan, isT. 1935, B4, 102 s. (4221)

ZERİA İLA İLMÜ’Ş-ŞERİA, Abdülkadir Sardruddin, 1311, B4, 48 s. (7598)

ZEVRA (Gazete), 1-100 (5 Rebiülevvel 1286/3 Haziran 1285)-89 Ramazan 1287/21 Teşrin-i sani 1286), Türkçe-Arapça, Bağdat Vilayet Mat., A3 (3260)

ZEYL-İ SELÇUKNAME, EB HAMİD MEHMET BİN İBRAHİM, Hoca İmam Zahirüddin Nişaburi, 1332, B4, 100 s. (5103)

ZEYNEB, Hayriye Melek Hurc, (Osmanlıca), İst 1926, A4, 96 s. (6061)

ZİHNİYET, AYDINLAR VE İZM’LER, Sabri Fahri Ülgener, B4, 162 s. (4760)

ZİRAAT VEKALETİ MÜTEHASSIS RAPORLARI FINDIKÇILIK-ZİRAAT KISMI, Kazım-Ragıb Ziya, (Osm), İst 1928, B4, 204 s. (5596)

ZIYA GOKALP SA VIE ET SA SOCIOLOGIE, Ziyaeddin Fahri, Paris 1936, B4, 262 s. (4952)

ZİYA GÖKALP DİYOR Kİ…, İst 1950, A4, 120 s. (5859)

ZİYA GÖKALP MÜZESİ VE ZİYA GÖKALP, İstanbul 1956 (3986)

ZOLOTİYE PERSİKİ SAMARKANDA, Moskova 1981, A4. (6612)

ZOOLOGICAL SECTION OF THE NUZHATU’L-QULUB, Hamdullah Al Mustaufi Al Qazwini, Liuat Colonel J. Stephenson, Londra 1928, A4, 248 s. (7479)

ZUFLUCHT AM BOSPORUS, Fritz Neumark, Frankfurt 1980, A4, 288 s. (4664)

ZUKUNFT DES TURKENTUMS, Albrecht Wirth, Berlin 1917, B4, 8 s. (4125)

ZULMETTEN NURA, M.Şemseddin, İst. 1341, A4, 300 s. (2640)

ZUM URSGRUNG DER ANALOGIE BEI PARMENIDES UND HERAKLIT, Eberhard Jüngel, Berlin 1964, A4, 60 s. (4877)

ZUR PHANOMENOLOGISCHEN REDUKTION, Edmund Husserl, Dordrecht 2002, A4, 712 s. (5413)

ZUR SACHE DES DENKENS, Martin Heidegger, A4, 90 s. (4523)

ZÜBALETÜ’L-VİCAHE Fİ DİYACİ’D-DİBACE VE-YELİHA, ET-TARİH VE’T-TALİD Fİ İKMALİ HAŞİYETİ’L-VALİD, Seyyid Numan Hayruddin bin Mahmud Şihabeddin al-Alusi, Arapça, Kudüs 1311, A3, 242 s. (3197)

ZÜBBÜ ZÜBÂBÂTİ’D-DİRÂSÂT ANİ’L-MEZÂHİBİ’L-ERBAATİ’L-MÜTENÂSİBÂT, Şeyh Abdüllatif bin Şeyh Muhammed Hâşim el-Hârîsî el-Kureşî, Karaçi 1961, A4, Cilt I 960 s. Cilt II 1032 s. (4559)

ZÜBDE-İ MANTIK, Hüseyin Hıfzı, A4, 96 s. (3848)

ZÜBDETÜ’L-ESRAR, Şihabüddin el Maktul, (Arapça), baskı yeri ve tarihi yok, B4, 272 s. (5502)

ZÜBDETÜ’L-FIKH, Mustafa Sabri Ahmed Aliyev (Şumnu müftüsü), Türkçe, Şumnu 1943, A4, 346 s. (3214)

ZÜBDETÜ’L-HAKAIK, Ahmed Mithat, İst 1878, A4, 532 s. (4977)

ZÜBDETÜ’L-İRFAN, el-Hac Ali Efendi destgah, (Arapça), İst 1282, B4, 124 s. (5636)

ZÜBDETÜ’L-MÜNŞEAT, Mehmed Rıfat, İst 1313-1315, A4, 112 s. (7494)

ZÜBDETÜ’L-BEYAN, Mustafa Mihalıçlı, İst 1294, A4, 96 s. (5680)

ZÜBDETÜ’L-MERATİB, Seyyid Ahmed Hüsameddin, Matbaa-i Ahmed, Dersaadet 1341, (Osmanlıca), 84 s. (6896)

ZÜBDETÜ’L-VAİZİN, yazma eser, B4, 286 s. (6277)

ZÜBDETÜL-İRFAN, Abdülfettah Palivuy, 1312, B4, 278 s. (3817)

ZWEITE GESANDTSCHAFTSREISE DES GRAFEN HERMANN CZERNIN VON CHUDENIC NACH CONSTANTINOPEL IM JAHRE 1644, Verlag 1879, A4, 172 s. (7239)